Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ KHAI SÁNG THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO

THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO

Sách Thông Điệp Từ Các Đấng Sáng Tạo (Message from the Founders) được tổng hợp từ 3 cuốn sách khác nhau của nhà ngoại cảm Sal Rachele, gồm:

_ THE FOUNDERS
_ EARTH CHANGES AND 2012
_ EARTH AWAKENS: PROPHECY 2012-2030

Người chuyển dịch: Minh_Minh và một số người khác
Biên tập & chỉnh sửa: Nhóm Lightworker-Vietnam

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page