Phần 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO

0
193

TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO

 

Dẫn nhập

Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Những sự kiện sẽ xảy ra trên thế giới của các bạn trong vài năm nữa sẽ có một tác động sâu sắc lên tất cả các dạng sống cư trú trên đó. Trong các thông điệp này, chúng tôi sẽ nói chi tiết về nhiều thay đổi và giải thích chúng từ một số quan điểm thuận tiện nhằm giúp cho các bạn hiểu thông suốt điều gì đã, đang và sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một cái nhìn về quan điểm của Tạo Hóa.

Trong thực tế, thông điệp mở đầu này liên quan đến những thay đổi của Trái Đất sẽ trả lời cho câu hỏi: “Tại sao?”

Thượng Đế vô hạn đã tạo ra “Tất cả là như vậy”, bao gồm tất cả các Vũ Trụ, các Thiên Hà, các hệ thống sao, các Hệ Mặt Trời, các hành tinh, các dạng sống, các thế giới, các phụ thế giới, các chiều kích, các mật độ, các luật, các nguyên tắc, các lực, các quyền năng, các năng lượng và tất nhiên cả tinh thần. Tất cả mọi thứ là thuộc về Thượng Đế. Tất cả mọi thứ là Thượng Đế. Thượng Đế tồn tại bên trong thời gian và bên ngoài thời gian. Thượng Đế tồn tại trong tất cả các khung thời gian, các dòng thời gian và các chiều kích. Thượng Đế tồn tại trong chân không, cho dù khái niệm về sự tồn tại là không thích hợp ở đó. Ngôn ngữ của các bạn là không phù hợp để mô tả nhiều khía cạnh của Thượng Đế, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để minh họa những phần mà có liên quan đến những thay đổi của Trái Đất.

Ở một số chỗ, người nhận thông điệp này có thể thêm vào những minh họa (các biểu đồ, các tranh vẽ, các bảng, vv..) nhằm giải thích đầy đủ hơn các ý tưởng chúng tôi đang trình bày. Các bạn có một thành ngữ: “Một bức tranh có giá trị hơn ngàn lời nói”. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất để giải thích các ý tưởng và các khái niệm được trình bày ở đây mà không cần các minh họa. Tuy nhiên, khi các minh họa được thêm vào, chúng tôi biết là nó sẽ dễ dàng hơn để nắm bắt một số nội dung.

Để giúp làm rõ nhiều điểm đã trình bày trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ đề cập tóm tắt đến một số những khái niệm sai lầm của con người.

Cái ý tưởng rằng Thượng Đế là đàn ông hay là đàn bà là một sự sai lệch dựa trên hiểu biết giới hạn của trí thông minh con người (và trí thông minh của những chủng tộc khác trên các thế giới khác). Tuy thế mà, đôi khi nó lại có ích khi nghĩ rằng Thượng Đế có một nhân tính và trí thông minh giống con người, bởi lẽ rằng tất cả các bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với Thượng Đế. Từ đó Thượng Đế là tất cả, Thượng Đế là một người đàn ông, là một người đàn bà, là cả hai và không là ai cả. Bởi vì sự giới hạn trong ngôn ngữ của các bạn và để đơn giản, chúng tôi sẽ đề cập đến Thượng Đế trong bài học này là “Anh ấy”.

Vào lúc bắt đầu (đến chừng mức mà khi linh hồn của các bạn được xem xét đến), Thượng Đế đã tạo ra không chỉ các Thiên Đàng và Trái Đất, mà cả các linh hồn cá thể là sự mở rộng của bản thân Anh ấy, nhằm để Anh ấy có thể khám phá và trải nghiệm Sự Sáng Tạo của bản thân Anh ấy một cách tường tận hơn. Những linh hồn đã được phóng ra thành các làn sóng của Sự Sáng Tạo.

Một số linh hồn đi vào Sự Sáng Tạo gần điểm thai nghén (the point of conception), mà người nhận thông điệp này gọi là mật độ 12. Những linh hồn khác phóng ra ở một tần số thấp hơn được gọi là mật độ 7. Hầu hết các bạn đang đọc thông điệp này đã được phóng ra trong làn sóng sáng tạo ở mật độ 7.

Những linh hồn cá thể đầu tiên phóng ra từ Thượng Đế hàng tỷ năm trước, như là những sinh mệnh ở mật độ 12. Họ sau đó lựa chọn hạ thấp rung động của mình nhằm khám phá thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Trong những ngày đầu của Vũ Trụ này, chỉ có một vài chiều kích, và các thế giới bên ngoài đã rung động ở cái mà ngày nay các bạn gọi là mật độ 7 và cao hơn. Bởi vậy những linh hồn mà chúng tôi gọi là “những người cổ đại” này thường bắt đầu hành trình linh hồn của họ ở mật độ 7 và dần dần trưởng thành trở về mật độ 12 khi họ thăng lên. Ngay khi họ trở về mật độ 12, họ đã là những người trưởng thành với đầy đủ chức năng, đã lớn lên từ đứa trẻ, qua thời thơ ấu, thiếu niên, thanh niên và cuối cùng là những người trưởng thành (những linh hồn trưởng thành).

Một sự lưu ý dành cho những người chưa quen thuộc với nội dung của người nhận thông điệp này đó là sự khác nhau giữa “mật độ” và “chiều kích” được giải thích tóm tắt xa hơn một chút trong cuốn sách này, và cũng được giải thích sâu hơn trong bản in của người nhận thông điệp này, cuốn sách “Life On the Cutting Edge”.

Các làn sóng sáng tạo tiếp theo với sự sinh ra của những người cổ đại, với những linh hồn và những cụm linh hồn phóng ra từ Thượng Đế hàng tỷ năm trước theo thời gian hiện tại.

Vô số những thay đổi đã xảy ra sau đó, và trong khi có những thời điểm xác định đối với sự phóng ra của các linh hồn, và những lời giải thích toán học chính xác cho phần lớn những điều đã xảy ra trong những ngày đầu tiên của Sự Sáng Tạo, luôn luôn có những ngoại lệ theo nguyên tắc. Một số linh hồn phóng ra như những gói ánh sáng đặc, trong khi những linh hồn khác phóng ra thành các cặp, hay các cụm 12 điểm. Đã có một số linh hồn phóng ra thành các cụm lớn và sau đó vỡ ra thành các cụm nhỏ hơn khi họ hạ xuống xa hơn vào Sự Sáng Tạo.

Trong một phần sau này của cuốn sách, những cụm linh hồn (soul clusters), những linh hồn tối cao (oversouls), những đơn hồn (monads) và những sự sắp đặt của sự phóng ra của linh hồn sẽ được thảo luận. Ở một số chỗ, chúng tôi sẽ phác họa làm thế nào mà các linh hồn quay trở về các cụm hồn và nhóm hồn (hay gọi là các gia đình hồn), nhưng bây giờ chúng tôi đơn giản đặt một khung tóm tắt cho điều được nói tới trong cuốn sách này. Hãy để chúng tôi tóm tắt điều mà chúng tôi đã nói trong chừng mực khác một chút về thuật ngữ.

Một số linh hồn phóng ra rất sớm trong Sự Sáng Tạo (từ quan điểm của thời gian trên Trái Đất) và đã tiến hóa lên những sinh mệnh ở mật độ 12 mà có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ. Họ được biết đến như những Đấng Sáng Tạo. Chúng tôi nằm trong số các Đấng Sáng Tạo. Một phần nhỏ năng lượng của chúng tôi đã phóng xuống mật độ 7, nơi mà chúng tôi có thể liên lạc được với những người nhận thông điệp của các bạn, bao gồm cả người nhận thông điệp  này.

Phần lớn các bạn đang đọc cuốn sách này đã được phóng ra tại một trong những làn sóng lớn của Sự Sáng Tạo xấp xỉ 100 triệu năm trước. Trong làn sóng này, các bạn được phóng ra khỏi Thượng Đế ở mật độ 7 của sự rung động. Các bạn sau đó đã có một lựa chọn hoặc là khám phá các thế giới ở mật độ thấp (dưới mật độ 7), hoặc là tiến hóa từ mật độ 7 lên mật độ 12.

Tại thời điểm này của sự tiến hóa linh hồn của các bạn, các bạn đã làm đặc những rung động của mình vào mật độ 3 và bây giờ đang di chuyển lên mật độ 4. Một số trong các bạn đang chuẩn bị di chuyển từ mật độ 4 lên mật độ 5. Một sự mô tả những đặc điểm của mỗi một mật độ được đưa ra trong các phần khác nhau của bài viết này. Cũng sẽ có một cái nhìn tóm tắt về sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” và các ngụ ý của nó.

Có vài Nguyên Tắc Thần Thánh trong công việc sáng tạo và trong việc duy trì những Vũ Trụ và những Thiên Hà khác nhau. Cho dù nhiều Vũ Trụ đã được tạo ra bởi các Đấng Sáng Tạo và không trực tiếp từ Thượng Đế, phần lớn những Nguyên Tắc Thần Thánh vần được áp dụng như nhau cho những Vũ Trụ địa phương này. Tuy nhiên, không phải tất cả các Vũ Trụ đều có cái được gọi là “tự do ý chí”. Đó là một nguyên tắc áp dụng chỉ cho một tỷ lệ nhỏ, bao gồm Vũ Trụ của các bạn.

Khi Thượng Đế trao cho các linh hồn tự do ý chí, các bạn có thể nói nó đã là một thí nghiệm nhỏ để xem xem Sự Sáng Tạo được thể hiện ra như thế nào. Giống như bất kỳ nhà khoa học tốt bụng nào trong phòng thí nghiệm của anh ấy, Thượng Đế thí nghiệm với nhiều khả năng khác nhau. Anh ấy đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi và những người khác giống chúng tôi thiết kế phân tử DNA, một trong những tiền thân của sự sống trong Vũ Trụ này. Sau nhiều triệu năm Trái Đất, chúng tôi đã hoàn thiện diện mạo của DNA mà gắn liền với dạng người vượn. Mặc dù Thượng Đế xét cho cùng đã tạo ra tất cả các hình dạng, chúng tôi đã đóng một vai trò trung tâm trong hình dạng mà các bạn bây giờ đang mang. Mục đích của hình dạng này tất nhiên là cung cấp một phương tiện để các linh hồn có khả năng trải nghiệm một cách tường tận bao gồm cả các thế giới ở các mật độ thấp và ở các chiều kích thấp.

Như các bạn đã biết trong các lời dạy trước đây, sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” đã là một sự kiện thuộc về tự do ý chí không đoán trước được bởi Thượng Đế, trong đó các linh hồn trở nên bị bắt vào các mật độ thấp. Điều này xảy ra như thế nào? Sự mãnh liệt của các trải nghiệm linh hồn trong quá trình tái sinh đã gây ra cho phần lớn các linh hồn “quên mất” họ đã là ai. Họ bắt đầu tin rằng họ là các thân thể (và các tính cách đã được kết hợp với các thân thể đó).

Các bạn đã quên mất sự đồng nhất thực sự của các bạn và đã đang chậm chạp trở về xuyên qua các mật độ thấp. Một ngày nào đó các bạn sẽ nhớ được bản chất thực sự của mình – linh hồn của các bạn, và các bạn sẽ tự giải phóng mình ra khỏi những ảo ảnh của các thế giới thấp hơn. Không có Sự Can Thiệp Thần Thánh thì cái ngày đó có vẻ như còn rất xa. Và vì vậy Thượng Đế, với sự sáng suốt vô hạn, đã tạo ra một loạt các Sự An Bài Thần Thánh, hay là những quyết định nhằm tác động đến quá trình tiến hóa. Để giúp các bạn hiểu, hãy để chúng tôi điểm lại định nghĩa của sự tiến hóa.

Sự tiến hóa thực sự có hai định nghĩa. (1) Sự phát triển của trí thông minh bên trong một dạng sống, ví dụ như là một tổ hợp thân thể/tâm trí của con người; và (2) Sự phát triển của hiểu biết của linh hồn từ các mật độ thấp lên các mật độ cao hơn. Vì mục tiêu của những bài học này, chúng tôi sẽ sử dụng các định nghĩa này thay thế cho nhau, nhưng sẽ cố gắng nói đến sự tiến hóa vật lý đơn giản là “sự tiến hóa” hoặc “sự biến đổi” phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của các mẫu vật, và sự tiến hóa của linh hồn là “bánh xe luân hồi” và “sự thăng lên xoáy trôn ốc”, phụ thuộc vào tầm mức hiểu biết của linh hồn.

Có rất nhiều những sự lộn xộn liên quan đến sự tiến hóa vật lý và sự tiến hóa linh hồn. Cho dù không có cách nào chính xác hoàn toàn để mô tả những mô hình này khi sử dụng ngôn ngữ của các bạn, một ý tưởng tương đối đơn giản là nghĩ rằng dạng vật lý như một cái máy và linh hồn như là người điều khiển của cái máy đó. Máy tính mà các bạn đang sử dụng để đọc những cuốn sách điện tử này đã có những dạng đầu tiên trong thời đại của các ống chân không, ổ đĩa băng từ và máy điện toán ghi chữ. Dạng vật lý mà các bạn đang mang có sự tiến hóa khởi đầu là khoáng vật, thực vật và động vật của cái mà các nhà sinh học gọi là “chọn lọc tự nhiên”

Mục đích của dạng vật lý mà các bạn đang mang này là để giúp các bạn trải nghiệm trực tiếp những thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Khi linh hồn của các bạn tiến hóa vào các tần số cao hơn và cao hơn nữa của sự hiểu biết, nó cần một phương tiện thích hợp cho mỗi một thế giới mà nó đi vào, cũng như một người kỹ sư cần một máy tính nhanh, thông minh, hiện đại, trong khi một học sinh trung học có thể thỏa mãn với một cái máy tính thông thường.

Có 7 chiều kích mà cần có một loại phương tiện nào đó nhằm có một trải nghiệm trực tiếp về chúng. Khi linh hồn các bạn tiến hóa lên qua 7 chiều kích này, nó cần một phương tiện thích hợp cho mỗi một chiều kích. Như đã nói trong các bài viết trước đây, có nhiều con đường di chuyển qua các chiều kích. Trong chiều kích 3 và 4 của các bạn, các bạn sử dụng bánh xe luân hồi – là một trong những Sự An Bài Thần Thánh được mô tả dưới đây. Khi các bạn tiến lên các chiều kích 5 và 6, các bạn sẽ sử dụng thân thể tinh thể ánh sáng – ether, là một phần của sự thăng lên xoáy trôn ốc (một Sự An Bài Thần Thánh khác được mô tả bên dưới).

Trước khi chúng tôi thảo luận về các sự an bài, rất quan trọng khi nói lại một sự tương tự đã được đưa ra trong các bài viết kế tiếp. Có một sự hiểu lầm trên Trái Đất liên quan đến việc làm thế nào đạt được sự nhất thể với Thượng Đế. Trước tiên, chúng ta tất cả đều là một với Thượng Đế, bất chấp tầm mức rung động. Bởi lẽ Thượng Đế là Tất Cả và chúng ta là một phần của Tất Cả. Cái ý tưởng cho rằng các linh hồn thăng lên trên các rung động cao hơn và cao hơn nữa và cuối cùng hòa nhập trở lại với Thượng Đế là không chính xác. Sự tương tự gần nhất để giải thích điều này là quá trình sinh ra của con người. Các bạn được sinh ra từ bụng của người mẹ, dần dần lớn lên và phát triển thành một người trưởng thành với đầy đủ các chức năng, giống như cha mẹ các bạn. Các bạn sau đó có thể lại trở thành những người cha mẹ, tiếp tục mang thai những đứa con. Khi các bạn lớn lên thành một người trưởng thành, các bạn hiển nhiên là không chui trở lại bụng của người mẹ.

Những linh hồn sinh ra từ Thượng Đế như những linh hồn “trẻ thơ” và dần dần tăng trưởng và tiến hóa thành các linh hồn trưởng thành. Ngay khi họ đạt được sự trưởng thành, họ trở nên giống với cha mẹ Thần Thánh của họ. Họ nhận ra họ là một phần của Tất Cả, Sự Nhất Thể của Sự Sáng Tạo, nhưng họ là các linh hồn cá thể theo cách riêng của họ, có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ giống như Cha/Mẹ họ.

Mặc dù các bạn có tự do ý chí trong các thế giới thấp, các bạn cũng có một vận mệnh huy hoàng và đó là tăng trưởng thành các Đấng Sáng Tạo giống như chúng tôi. Vâng, tất nhiên, không hoàn toàn giống như chúng tôi, bởi vì tất cả các linh hồn là độc nhất vô nhị và có một đóng góp độc nhất vô nhị để làm nên Sự Sáng Tạo, các bạn đã có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của điều đó.

Một khái niệm khác rất khó khăn để giải thích là ý tưởng về các nhóm hồn trong khi những linh hồn cá thể của các bạn có khả năng hình thành nên một ma trận năng lượng với các linh hồn khác nhằm mục đích trải nghiệm các năng lượng kết hợp của nhóm. Về bản chất, điều này có thể được xem là một cách làm việc trở về theo sự tiến hóa xoáy trôn ốc cho đến khi các bạn trở lại các cụm mà từ đó bạn được phóng ra vào lúc ban đầu. Một lần nữa, điều này không hoàn toàn chính xác, nhưng cho đến khi các bạn đạt được một tầm mức hiểu biết nào đó thì các bạn vẫn còn bị cản trở bởi ngôn ngữ và những ý nghĩ, trí năng không thích hợp để có thể phân biệt được giữa các nhóm hồn (group soul) và các cụm hồn đơn hoặc tối cao (monadic/oversoul clusters). Do đó, sẽ có thể cần một quá trình giải thích kiên trì và cẩn thận nhằm giúp các bạn nắm bắt được các khái niệm này. Chúng tôi sẽ giải thích cẩn thận các ý tưởng này trong các ngữ cảnh thích hợp ở những thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, chủ đề của bài viết này là những thay đổi của Trái Đất vào năm 2012 và sau đó, và do đó chúng tôi sẽ trở lại cuộc thảo luận của chúng ta về sự an bài mà đã được thực hiện trên thế giới của các bạn, vì rằng thông tin này là thích hợp với chủ đề mà chúng tôi đang nói.

Những Sự An Bài Thần Thánh (Divine Dispensations)

Đã có vài sự an bài chính được đưa ra bởi Thượng Đế mà được coi là thích hợp với sự phát triển của các bạn khi là một linh hồn cá thể. Chúng theo thứ tự thời gian, như sau:

(1) Lời giải cho sự chia rẽ, hay là sự Trượt xuống từ Thiên Đàng

(2) Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, xuất hiện xấp xỉ mỗi 108 triệu năm

(3) Sự tiến động thẳng hàng của Trái Đất, xuất hiện xấp xỉ mỗi 25.920 năm

(4) Bánh xe luân hồi

(5) Sự thăng lên xoáy trôn ốc

(6) Sự thăng lên tập thể

(7) Sự can thiệp của những người trợ giúp của Thượng Đế

(8) Sự đưa vào những đứa trẻ tiến hóa cao

Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất – Lời giải cho sự trượt xuống

Như đã nói bên trên, định nghĩa đơn giản của sự trượt xuống là “khuynh hướng của một linh hồn bị đồng hóa với thế giới mà linh hồn đó đang khám phá”. Lời giải cho sự trượt xuống và niềm tin kéo theo của nó trong sự chia rẽ với Thượng Đế được biểu hiện như một chương trình được khắc sâu và được in dấu trong DNA của các linh hồn đã trượt xuống. Nếu không có cơ chế can thiệp này, quyết định của linh hồn để tiến hóa sẽ trao hoàn toàn cho tự do ý chí.

Trong vòng vài triệu năm tiếp theo của sự phóng ra các linh hồn từ Thượng Đế, rất nhiều linh hồn đã trở nên quá chìm đắm trong các mật độ thấp mà có lẽ họ sẽ không bao giờ nhớ lại được nguồn gốc Thần Thánh của mình và làm những lựa chọn để tự thoát ra khỏi cảnh nô lệ của sự đồng hóa với dạng vật chất. Do đó, cùng lúc với sự trượt xuống, đã có sẵn một lời giải cho vấn đề này.

Trong tính vô tận, tất cả thời gian là xảy ra bây giờ, và vì vậy xét cho cùng không có sự ngắt quãng giữa vấn đề và lời giải. Lời giải là một loạt các dấu ấn và các vết hằn phức tạp bên trong trường ether – ánh sáng của mỗi linh hồn, nó nằm trong dạng của một loạt các mã và các khóa của DNA mà kích hoạt sự thức tỉnh tại những khoảng thời gian khác nhau. Những sự kích hoạt này tác động đến chức năng của tự do ý chí một cách có ý nghĩa. Trong khi vẫn có khả năng cho một linh hồn từ chối nghe tiếng nói của Thượng Đế ở bên trong bản chất của linh hồn với dáng vẻ là tiếng nói của bản ngã – phần đã đồng hóa với dạng vật chất. Nó trở nên khó khăn hơn để có thể bỏ qua những tín hiệu được gửi tới từ Thượng Đế thông qua sự khởi động các mã và các khóa của sự thăng lên. Khuôn Mẫu Chủ Yếu (Master Template) của sự thăng lên là một trong các khóa DNA đã được ghi dấu. Khuôn mẫu này được khởi động trong Sự An Bài Thần Thánh thứ 5 – sự thăng lên xoáy trôn ốc, điều mà sẽ được mô tả chi tiết bên dưới.

Về bản chất, sự an bài thứ nhất đã thiết lập một đường liên kết vĩnh cửu giữa những linh hồn đã bị chia rẽ và những cái Tôi cao hơn của họ (những khía cạnh của linh hồn cư trú trong các mật độ từ 5 đến 12). Trong khi về bản chất, liên kết này là bất diệt và có thể không bao giờ bị phá vỡ, khoảng thời gian trên Trái Đất cần thiết cho tất cả các linh hồn tự tái lập liên kết này có lẽ sẽ quá dài để giữ Sự Sáng Tạo đi vào diện mạo nào đó của chương trình thực hiện. Như các bạn đã biết, các linh hồn có xu hướng mất phương hướng trong những sự phức tạp của tự do ý chí, và tất cả mọi thứ đã được giao phó hoàn toàn cho tự do ý chí, nó có vẻ như sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu cho ngay cả điều cơ bản nhất của việc học để tiến lên. Bởi vậy Thượng Đế đã quyết định cung cấp một con đường đặc biệt nhằm giúp cho các linh hồn nhớ lại và trở về với Sự Nhất Thể, với nguồn cội. Sự an bài đầu tiên này biểu hiện ở một số linh hồn như là lương tâm, hay như một lời nhắc nhở mơ hồ và tinh tế rằng có một cách sống tốt hơn là đồng hóa với bản ngã. Nó là điều thôi thúc các bạn và giữ vững niềm hy vọng của các bạn khi mọi thứ trở nên tuyệt vọng.

Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về sự an bài thứ hai, nằm dưới dạng của một sự kiện Vũ Trụ định kỳ, hay chu kỳ.

Sự An Bài Thần Thánh thứ hai – Sự Chuyển Đổi Thiên Hà

Sự an bài thứ hai là Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, được thảo luận sâu trong những phần tiếp theo. Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là một sự bức xạ từ Mặt Trời Trung Tâm của mỗi Thiên Hà. Đó là sự chiếu tỏa vào các ngôi sao đang xoay quanh các Hệ Mặt Trời với một sự bùng nổ tần số phát xạ tại các khoảng thời gian có chu kỳ trong mỗi một vòng quay của Thiên Hà. Trong dải Thiên Hà, sự chuyển đổi này xuất hiện xấp xỉ mỗi 108 triệu năm cho các vì sao và các Hệ Mặt Trời trong cánh tay đòn của Thiên Hà mà trong đó Trái Đất định cư. Mỗi một lần Trái Đất, các vì sao và các hành tinh hàng xóm đi xuyên qua dải ánh sáng này, rung động trội của các kết cấu nguyên tử trên các vì sao và các hành tinh như vậy được di chuyển lên mật độ tiếp theo, thông qua một quá trình được biết bằng những cái tên, bao gồm sự đi vào của “photon belt”, “stargate”, hay là “portal”.

Bởi vì không có hình minh họa tại thời điểm này để mô tả Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, các bạn có thể vẽ nó như một hình xoắn ốc giống như một cái lò so hay một cái ống xoắn ruột gà. Khi các bạn di chuyển theo đường xoắn ốc, các bạn trở lại bên trên và bên trên của cùng một điểm trên đường xoắn ốc, thế nhưng các bạn đang di chuyển lên một vị trí cao hơn trong đường xoắn ốc ấy. Khi các bạn nhìn vào Thiên Hà của các bạn từ một điểm thẳng góc với mặt phẳng xoắn ốc, nó xuất hiện chỉ với một chiều kích của cánh tay đòn quay của xoắn ốc, nhưng trong thực tế, Thiên Hà là rất giống ống xoắn ruột gà trong đó mỗi một lần nó quay, sự rung động thay đổi và các bạn xuất hiện ở một điểm cao hơn. Vì vậy về bản chất, cứ mỗi 108 triệu năm (một nửa vòng quay xung quanh Mặt Trời Trung Tâm) một sự thay đổi được thực hiện vào một tần số cao hơn của ánh sáng. Chúng tôi sẽ giải thích sự không nhất quán về thời gian giữa Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và khoảng thời gian của một vòng quay của Thiên Hà, trong các phần đặc biệt về Sự Chuyển Đổi Thiên Hà tiếp theo của chuyên luận này.

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là một an bài được thiết kế để tạo ra một giới hạn thời gian cho việc một linh hồn có thể nấn ná bao lâu trong một thế giới cụ thể mà không thể hiện được các dấu hiệu rõ ràng của sự tăng trưởng và tiến hóa linh hồn. Bởi lẽ rằng Thượng Đế đã biết là không phải tất cả các linh hồn đã sẵn sàng để chịu đựng sự chuyển đổi này trong chu kỳ xuất hiện tự nhiên của nó, quyết định đã được đưa ra để di chuyển các linh hồn “chậm tiến” tới các hành tinh trong các vùng khác của Thiên Hà để cho phép họ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho sự chuyển đổi. Các cơ cấu cho sự chuyển đổi sẽ được mô tả chi tiết trong các phần sau.

Có những lời dạy trên hành tinh của các bạn mà ám chỉ rằng lý do cho tất cả các vấn đề trên Trái Đất suy cho cùng là do có một số lượng rất lớn các linh hồn “chậm tiến” tái sinh trên thế giới này là đã bị đẩy ra từ các thế giới khác. Trong một chừng mực nào đó điều này là đúng, khi mà một số linh hồn tái sinh trên Trái Đất đầu tiên đã đến từ những thế giới mà đã sẵn sàng để thăng lên. Những linh hồn như vậy đã không sẵn sàng chuyển đổi và đã bị di chuyển đến Trái Đất khi hành tinh của họ tiến lên. Bây giờ họ đang được trao cho một cơ hội khác để tốt nghiệp, và một số trong họ sẽ thực hiện điều đó lần này. Những người khác sẽ được gửi đến một hành tinh khác hãy còn chậm tiến để có cơ hội lần thứ 3.

Trong một số trường hợp rất hiếm, những linh hồn đã không tiến bộ sau nhiều lần di chuyển đến các hành tinh chậm tiến hóa hơn. Chắc chắn là không thể trì hoãn trải nghiệm Chuyển Đổi Thiên Hà. Cuối cùng tất cả các linh hồn phải đi qua quá trình này. Những linh hồn không thể chịu đựng nổi sự chuyển đổi (và đã cạn kiệt cơ hội trì hoãn của họ) sẽ trải qua cái được xem như là “cái chết lần thứ hai”. Cái chết lần thứ hai là một sự tái cấu trúc hoàn toàn, hay là tái chế ma trận linh hồn trở lại với Thượng Đế. Về ý nghĩa, nó giống như sự bắt đầu lại với một ma trận linh hồn mới. Những linh hồn như vậy sẽ tái hòa tan vào Thượng Đế và sau đó tái phóng ra trong Sự Sáng Tạo vào một thời gian sau. Đây chỉ là những trường hợp ở đó các linh hồn thực sự hòa tan trở lại với Thượng Đế và nó, như đã nói lúc trước, cực kỳ hiếm hoi.

Sự An Bài Thần Thánh thứ ba – Chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất

Thượng Đế đã sắp đặt cho mỗi một hành tinh dính mắc vào sự trượt xuống một cơ hội để thực hiện những bước nhảy định kỳ, hay những đột biến, bên trong các loài của nó (người vượn và các loài khác), bằng việc tạo ra một cách cho mỗi hành tinh để tự nó thẳng hàng với những bùng nổ có chu kỳ của năng lượng từ trung tâm hay gần trung tâm của Thiên Hà (nhỏ hơn cái phát ra trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, nhưng tuy thế vẫn đầy mạnh mẽ). Trong trường hợp của Trái Đất, sự thẳng hàng này xuất hiện chỉ một lần trong mỗi chuyển động tiến động của trục Trái Đất. Cơ chế của sự thẳng hàng của trục Trái Đất với những sự bùng nổ năng lượng được thảo luận trong các phần tiếp theo.

Xấp xỉ mỗi 25.920 năm, Trái Đất đi qua một sự chuyển biến năng lượng mà gia tốc sự tiến hóa của các tổ chức sống cư trú trên bề mặt Trái Đất. Cũng như với Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, không phải tất cả các tổ chức sống sẽ có thể thực hiện được sự chuyển đổi thành công. Nhiều chúng sinh sẽ chết (rời bỏ các dạng thân thể vật lý) và có cơ hội để tái sinh vào một thời gian sau trên Trái Đất, hay trên một hành tinh khác. Điều này mang chúng ta đến với sự an bài thứ 4.

Sự An Bài Thần Thánh thứ tư – Bánh xe luân hồi

Khi các linh hồn bắt đầu khám phá các thế giới bên ngoài, các thân thể mà họ đã đi vào được thiết kế (bởi chúng tôi và các Đấng Sáng Tạo khác) để kéo dài bao lâu tùy họ muốn. Ngay khi linh hồn đã thấy tất cả mọi thứ mà anh ấy hay cô ấy muốn thấy và trải nghiệm nó bên trong một thế giới nào đó, linh hồn đó sẽ xả bỏ thân thể và trở về một trạng thái tinh thần trong sạch để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo. Về mặt lý thuyết, các thân thể được nắm giữ bởi các linh hồn đó có thể kéo dài vô hạn, và vào lúc mới bắt đầu phần lớn chúng kéo dài hàng nghìn năm Trái Đất.

Khi thời gian trôi đi và các linh hồn trở nên càng ngày càng đồng nhất với các thế giới thấp họ đang khám phá, thân thể của họ bắt đầu suy tàn và tan rã với một tốc độ càng ngày càng nhanh. Những linh hồn đã đi vào một thế giới thấp và chỉ vài trăm năm sau thân thể của họ sẽ chết. Những linh hồn này để lại nhiều bài học dang dở và nhiều dự án chưa hoàn thành. Bởi vì họ đã trượt xuống rất xa trong sự rung động, nó gần như là không thể cho họ để trở lại trạng thái ban đầu trong mật độ 7 khi mà không gom đủ các mảnh của bản thân họ đã phân bố ra khắp các chiều kích thấp. Đây là quá trình được biết đến như “sự phân mảnh linh hồn”.

Để cho phép các linh hồn hoàn thành các nhiệm vụ của họ và tái hợp nhất với các mảnh hồn của họ, bánh xe luân hồi đã được phát minh. Hiện nay, các linh hồn không cần phải trở lại ngôi nhà mật độ 7 của họ trước khi đầu thai một lần nữa. Trong thực tế, dù sao chăng nữa họ đã mất khả năng làm như vậy và cho đến sự an bài này, nhiều người trong họ đã lang thang, mất phương hướng và bối rối, trong rất nhiều mức độ của các thể astral và ether xung quanh các thế giới mà trong đó họ đã tái sinh. Bây giờ, với quy trình tái sinh đã có, những linh hồn này và các mảnh hồn này có thể tái đi vào thế giới trong đó họ đã rời đi và tiếp tục các bài học của họ trong một thân thể khác.

Các linh hồn đã được phép tái sinh bao nhiêu lần tùy họ thấy cần thiết cho đến khi họ học được tất cả những điều mà họ khao khát học trong thế giới cụ thể đó, và cho đến khi tất cả các bộ phận và các mảnh hồn của họ được tái hợp nhất trong một tổng thể trọn vẹn. Ngay khi sự hợp nhất này xuất hiện, những linh hồn như vậy được tự do trở lại trạng hái ban đầu của họ (mật độ 7) và sau đó khám phá những thế giới khác và các tầm mức mật độ khác.

Sự An Bài Thần Thánh thứ năm – Sự thăng lên xoáy trôn ốc

Quá trình tái sinh có nhiều lợi ích, nhưng nó rất không hiệu quả bởi vì mỗi một lần một linh hồn tái sinh, hầu như toàn bộ ký ức của các đời sống quá khứ bị mất đi hay bị làm mờ đi bởi các màng chắn xung quanh các hành tinh ở mật độ thấp. Do đó, một khoảng thời gian và sự nỗ lực rất lớn được sử dụng để học lại và nhớ lại những bài học từ các đời sống quá khứ. Thêm nữa, các quá trình sinh ra và chết đi đã tạo ra rất nhiều chấn động và sự phân mảnh bên trong các linh hồn. Nó giống như là tiến hai bước về phía trước và thụt lùi một bước lại đằng sau cho mỗi một lần tái sinh.

Một quá trình đã được nghĩ ra trong đó một linh hồn có thể tiến hóa trực tiếp lên các tầm mức mật độ cao hơn mà không cần từ bỏ dạng thân thể vật lý. Điều này làm cho linh hồn có khả năng tiến vào một loạt các bài học tiếp theo mà không cần phải học lại và nhớ lại, và không cần phải trải qua sự chấn động của việc sinh ra và chết đi. Quy trình này được biết đến là sự thăng lên xoáy trôn ốc. Đáng tiếc là, cho đến tận ngày nay, rất ít linh hồn có thể đi qua quá trình này bởi vì nó đòi hỏi một lượng lớn nghiệp phải được cân bằng, và một số lượng tới hạn nào đó của các mảnh hồn phải được tái hợp nhất trước khi linh hồn có đủ năng lượng để thực hiện sự chuyển đổi.

Ngay khi một linh hồn có đủ sự hiểu biết để có thể đi qua quá trình thăng lên, các khóa đã lắp đặt trước, bao gồm Khuôn Mẫu Chủ Yếu (Master Template), sẽ được kích hoạt, gây ra một sự chuyển biến tự động thực hiện và chuyển đổi thân thể vật lý thành một thân thể ánh sáng – ether. Một quá trình tương tự sẽ xảy ra khi một linh hồn tiến hóa từ sinh mệnh ánh sáng – ether lên sinh mệnh thiên thể.

Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu – Sự thăng lên tập thể

Khi sự thăng lên xoáy trôn ốc được đưa ra, những yêu cầu đã rất nghiêm khắc. Một linh hồn đã phải có gần như toàn bộ nghiệp được cân bằng, tất cả các mảnh hồn được tái hợp nhất, và có khả năng chọc thủng các màng chắn gây ra sự quên vốn có trong các thế giới mật độ thấp. Điều này đã là một nhiệm vụ gian khổ, và cho đến khi Sự An Bài Thần Thánh thứ 6 được đưa ra vào năm 1950, chỉ có khoảng 300 linh hồn trên Trái Đất là đã thành công khi thoát ra khỏi bánh xe luân hồi và đi vào sự thăng lên xoáy trôn ốc. 300 linh hồn này đã là sản phẩm của gần 10 triệu năm cư trú trên Trái Đất của loài người. Nhiều trong số những linh hồn này đã đạt đến một sự hiểu biết vĩ đại, chỉ là họ bị phá hủy các thân thể khi những nền văn minh chính kết thúc (do những thiên tai gây ra bởi sự kết thúc các chu kỳ tiến động, hay bởi chiến tranh, hay bởi sự can thiệp của những người ngoài hành tinh tiêu cực, hay bởi những Sự Kiện Thần Thánh khác).

Sự an bài thứ sáu về bản chất đã là một quyết định của Thượng Đế quy định là các linh hồn không cần phải hoàn thành tất cả các nghiệp của họ hay tái hợp nhất tất cả những bộ phận nhỏ của họ trước khi được cho phép thăng lên các tầm mức rung động tiếp theo. Sự thăng lên tập thể là kết quả viện dẫn của sự an bài này được lên kế hoạch xuất hiện thành các giai đoạn, bắt đầu xung quanh năm 2012 và kết thúc xung quanh năm 2030. Chúng chỉ là các thời kỳ thăng lên chủ yếu sẽ được xúc tác bởi các sự chuyển đổi. Những linh hồn sẽ tiếp tục thăng lên giữa các làn sóng chính này, nhưng không với một số lượng lớn như trong các năm 2012, 2017 và 2030, những năm mà tương ứng với các Sự Kiện Thần Thánh chính. Các Sự Kiện Thần Thánh này sẽ biến đổi trường điện từ xung quanh Trái Đất, mà lần lượt thúc đẩy những biến đổi trong DNA của con người và những dạng sống nào đó khác. Một mô tả chi tiết của những biến đổi này sẽ được tìm thấy phần sau cuốn sách này.

Khi các linh hồn thăng lên về mặt vật lý, họ đi vào trạng thái mật độ 5 của tư tưởng. Tuy nhiên, Trái Đất sẽ chủ yếu trong trạng thái mật độ 4, và đa phần các linh hồn mà sống sót qua những thay đổi của Trái Đất sẽ ở trong mật độ 4.

Vào năm 2030, xấp xỉ 15 đến 30 triệu linh hồn sẽ trải qua sự thăng lên về mặt vật lý trên Trái Đất. Khi hành tinh Trái Đất đi vào dải tần số mãnh liệt hơn của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (giữa năm 2015 và năm 2035 như thảo luận tới đây), Trái Đất và tất cả các dạng sống sẽ đi vào mật độ 4, trừ ra những người đi vào sự thăng lên xoáy trôn ốc – họ sẽ ở trong mật độ 5. Những linh hồn không thể thực hiện được sự chuyển đổi từ mật độ 3 lên mật độ 4 sẽ rời Trái Đất và tái sinh trên một hành tinh khác thích hợp hơn với tầm mức tăng trưởng của linh hồn (đây là sự “di chuyển” đã nói trong cuộc thảo luận của chúng ta về sự an bài thứ hai).

Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy – Sự can thiệp từ những người trợ giúp của Thượng Đế

Để trợ giúp những linh hồn trong việc chuẩn bị cho sự thăng lên, và để giúp những linh hồn chưa sẵn sàng thăng lên nhưng có mong muốn ở lại cùng Trái Đất trong sự chuyển đổi từ mật độ 3 lên mật độ 4, một an bài đã được đưa ra cho phép những sinh mệnh từ các mật độ cao hơn can thiệp vào các vấn đề của con người.

Sự an bài này có hai phần. (1) Hướng dẫn và giúp đỡ trong quá trình tăng trưởng và tiến hóa và (2) Can thiệp vào các chương trình vũ khí hạt nhân, vũ khí điện từ trường và vũ khí hóa học trên Trái Đất.

Trong những năm 1940, khi con người bắt đầu thử bom hạt nhân, nó đã là bằng chứng rằng họ có khả năng không chỉ phá hủy cuộc sống vật lý trên Trái Đất, mà còn có thể tác động một cách khốc liệt đến khả năng thăng lên của các linh hồn. Những loại vũ khí này phá hủy các trường astral và ether xung quanh Trái Đất cũng như là thể vật lý, và chúng cũng tác động đến các hành tinh hàng xóm khác. Do đó, các nền văn minh ngoài Trái Đất với công nghệ tiên tiến đã được phép tới Trái Đất để chống lại việc tự hủy diệt mình của loài người với các loại vũ khí hạt nhân. Từ những năm 1940, các loại khác nhau của vũ khí đã được thêm vào danh sách đã đề xuất để can thiệp.

Quyết định liên quan đến các loại vũ khí nào cần phải vô hiệu hóa đã dựa trên nguyên tắc khối lượng tới hạn (không khác với khối lượng tới hạn của nguyên liệu hạt nhân). Tại thời điểm Thượng Đế ra quyết định này, số lượng các linh hồn mà đã tiến hóa trên Trái Đất lúc bấy giờ đủ để đảm bảo cho một biện pháp quyết liệt như vậy. Nó đã xác định là những linh hồn hòa bình và yêu thương trên Trái Đất mà muốn di chuyển vào mật độ 4 cùng với Trái Đất, cũng như những người đi vào sự thăng lên, sẽ cần những nơi ẩn náu an toàn ở những chỗ khác nhau khắp hành tinh nơi mà họ có thể thoát khỏi phóng xạ và xáo trộn điện từ trường của các cuộc chiến tranh. Chỉ những hệ thống vũ khí có khả năng tạo ra sự mất an toàn cho toàn bộ hành tinh là bị cấm. Những người xung khắc được tự do đánh nhau với các loại vũ khí truyền thống, trong khi những thành viên giác ngộ hơn của con người sẽ được hướng dẫn tới những nơi ẩn náu an toàn.

Đây là quá trình đang xảy ra ngày nay trên hành tinh Trái Đất. Các loại vũ khí hạt nhân đã bị vô hiệu hóa trong 5 trường hợp khác nhau kể từ năm 1962. Vụ Vịnh Con Lợn gần Cuba đã là sự can thiệp đầu tiên như vậy. Có các sự can thiệt tiếp theo được thực hiện ở Hoa Kỳ và Liên bang Sô Viết. Sự can thiệp gần đây nhất đã được thực hiện vào mùa thu năm 2007 khi một nhóm phản loạn cố gắng khởi động một cuộc chiến giữa Iran và Iraq , hay đúng hơn là, giữa Iran và các lực lượng chiếm đóng ở Iraq.

Nhóm này đã cố gắng phóng một tên lửa hạt nhân từ bên trong lãnh thổ Iran. Tên lửa đã không thể ra khỏi silo của nó khi mà các mã phóng đã ngay lập tức bị vô hiệu hóa bởi một trong những nhóm nhân từ đang trợ giúp Trái Đất.

Cũng đã có những cố gắng bởi cái gọi là “Illuminati” và những đặc vụ đen tối của họ để hình thành và phổ biến các loại vũ khí hóa học, neutron và điện từ trường vượt ra ngoài “những kẻ thù” không nghi ngờ. Những loại vũ khí này khó hơn một chút để phát hiện ra, nhưng những người trợ giúp của Thượng Đế, với việc sử dụng khả năng sáng suốt tinh vi và việc giám sát trường điện từ, đã có thể chống lại mọi việc sử dụng trên diện rộng các loại vũ khí này. Có đông đảo các nhóm ngoài hành tinh kết hợp xung quanh hệ thống lưới điện từ trường của Trái Đất, cùng làm việc để chống lại các loại vũ khí điện từ trường và dạng vũ khí khác tạo ra các dị thường trong trường ether của Trái Đất.

Các đường ley và các xoáy mà tạo nên lưới điện từ trường của Trái Đất là cổng mà về bản chất cho phép các thế giới vật lý và ether giao tiếp nhau. Các nền văn minh tiên tiến sử dụng các đường lưới này như các điểm đi vào và đi ra thế giới của các bạn. Hệ thống lưới này là cái giữ Trái Đất của các bạn và trường ether tương ứng được cân bằng. Nếu các lưới này bị rối loạn ở một điểm nào đó, nó có thể xé rách nghiêm trọng kết cấu không gian – thời gian và làm cho sự sống trên Trái Đất không chỉ không thể chịu đựng được, mà còn xáo trộn sự sống trong toàn bộ Hệ Mặt Trời (Hầu hết những hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời của các bạn có tồn tại sự sống trong các dạng cấu tạo ánh sáng – ether và dạng cấu tạo thiên thể).

Hệ thống lưới của Trái Đất có thể trở nên mất cân bằng không chỉ từ các loại vũ khí hạt nhân và vũ khí điện từ trường, mà còn từ số lượng lớn của những tiêu cực (sự sợ hãi và các hình tư tưởng được thể hiện ra do số lượng lớn các linh hồn tham gia trong những ý nghĩ đó). Đó là lý do tại sao các bạn thường có “các xoáy tiêu cực” trong những vùng mà ở đó có nhiều linh hồn bị mắc trong sự tiêu cực. (Sự tiêu cực, như định nghĩa ở đây, có nghĩa là bất cứ thứ gì nằm trong tư tưởng mà có xu hướng cản trở hay chống lại sự tăng trưởng và tiến hóa của một linh hồn theo một cách tự nhiên). Sự hiện ra của các xoáy tiêu cực do bởi những ý nghĩ tập trung vào sự tiêu cực đã và đang là một lý do khác cho việc những nhóm linh hồn giác ngộ đã được gửi đi để can thiệp vào các vấn đề của Trái Đất.

Vấn đề được biết đến như là “các vòng tròn trên cánh đồng” (crop circles) mà các bạn nhìn thấy trên các cánh đồng lúa mỳ là một sản phẩm của công việc lưới được làm bởi các nhóm ngoài hành tinh nào đó. Khi họ cân bằng và ổn định hệ thống lưới xung quanh hành tinh của các bạn, họ thường để lại các biểu tượng linh thiêng và “các nút bấm” đằng sau nhằm mục đích giúp các bạn thức tỉnh. Những dấu vết này đã để lại trên các cánh đồng được hình thành bằng cách tạo ra các xoáy nhỏ (mini-vortexes) sử dụng máy điện từ trường trên phi thuyền không gian. Đây cũng là một thiết bị đã được sử dụng để di chuyển các phi thuyền của họ. Nhóm cụ thể chịu trách nhiệm cho phần lớn các vòng tròn trên cánh đồng là những người Pleiades ở mật độ 4, được giám sát bởi những người Arcturus ở mật độ 7.

Sự An Bài Thần Thánh thứ tám – Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ

Bắt đầu trong những năm 1950, Thượng Đế nhận thấy là để bảo vệ tự do ý chí giữa những linh hồn giác ngộ của Trái Đất, cần thiết phải mang đến sự thay đổi từ bên trong. Cách tốt nhất để thực hiện điều đó là đưa đến những linh hồn tiến hóa cao thông qua quá trình tái sinh, khi mà quá rủi ro để hạ các phi thuyền lên Trái Đất và những người sở hữu chúng (các phi thuyền) đi lại một cách tự do giữa những con người bằng xương bằng thịt (mặc dù có vài nhóm làm như vậy).

Để dùng một phép ẩn dụ, Thượng Đế giơ cánh tay lên và nói: “Ai muốn tình nguyện đến Trái Đất và trợ giúp trong thời gian then chốt này? Tôi chỉ muốn những linh hồn tốt nhất và sáng nhất”. “Chúng tôi sẽ đến, chúng tôi sẽ đến!” – một đám đông hồ hởi hét lên. Và bây giờ họ đã ở đây, đến Trái Đất thành các nhóm đông, và như vậy đã giữ lại được phần lớn những khả năng siêu linh và khả năng trực giác của họ. Họ là những linh hồn hòa bình – yêu thương, những người mà sẽ không khoan dung với bạo lực và lòng căm thù. Họ hiểu về những rủi ro khi đến Trái Đất và sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi mà họ có thể bị mắc kẹt trong các màng chắn của ảo ảnh.

Có ba làn sóng của những linh hồn này – làn sóng thứ nhất trong sự tăng vọt những đứa trẻ của những năm 1950 và những năm 1960 – làn sóng thứ hai trong những năm 1980 và những năm 1990 – và làn sóng thứ ba trong thời gian hiện tại trên Trái Đất. Họ đã được gọi bằng những cái tên khác nhau, bao gồm Indigo (làn sóng thứ nhất), Crystal (làn sóng thứ hai), và Rainbow (làn sóng thứ ba). Mỗi một nhóm đến nói chung tiến hóa hơn nhóm đã đến trước. Điều này để đảm bảo là khi rung động của Trái Đất tăng lên một cách nhanh chóng, những linh hồn đến sau sẽ có một cơ hội lớn hơn để có thể chịu đựng được với các rung động của Trái Đất mà không mất đi sự hiểu biết.

Nhiều đứa trẻ Indigo bây giờ đang là những người trưởng thành và cho ra đời những đứa trẻ loại Crystal và Rainbow. Những người cha mẹ này có đủ sự hiểu biết để khuyến khích những đứa con phát triển các khả năng ngoại cảm và có thể khởi động một cách tự nhiên khả năng hàn gắn. Một vài người đã phát triển các khả năng di chuyển đồ vật bằng tinh thần trong khoảng cách ngắn và di chuyển đồ vật bằng tinh thần từ khoảng cách xa. Cuối cùng một số người sẽ học được các kỹ thuật tiên tiến như bay lên, di chuyển đi xa …

Trái ngược với thông tin được lưu truyền bởi một số nhóm trên Trái Đất, rất ít linh hồn có khả năng biến hình vào những dạng sống khác. Đây là một khả năng hầu như chỉ dành cho những linh hồn đã tiến hóa vào mật độ 9 và trên nữa, và dù sao thì rất ít linh hồn từ những tầm mức như vậy của sự hiểu biết biểu hiện thân thể của họ trên Trái Đất, khi nó rất rủi ro thậm chí ở tầm mức của họ. Cái bị hiểu lầm là biến hình thực sự là một phần không hoàn chỉnh và thống trị hoàn toàn con người bởi các thực thể astral ngoài hành tinh mà không có các hình dạng con người. Sẽ có một phần sau để nói về sự thống trị con người bởi những người Draconis, Orion, Sirius và những người Zeta nào đó.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here