Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ THÔNG THIÊN HỌC THƯỢNG GIỚI TOÀN TẬP (CÕI TRỜI CHÂN PHÚC)

THƯỢNG GIỚI TOÀN TẬP (CÕI TRỜI CHÂN PHÚC)

Cõi Trời Chân Phúc (Devachan or Sukhavati)

Khi gọi cõi này là thế giới thiên đàng (the heaven world), chúng tôi ngụ ý nơi đó chứa đựng những ý tưởng tâm linh cao cả về cõi trời, được trình bày trong nhiều tôn giáo khác nhau; nhưng những sự trình bày đó không có nghĩa là quan điểm duy nhất. Đó là một vùng trong vũ trụ, đối với chúng ta rất quan trọng, một cõi bao la và lộng lẫy, chứa đựng sự sống linh động; nơi đó chúng ta đang sống, cũng như chúng ta đã sống qua những giai đoạn giữa các kiếp luân hồi trước khi xuống cõi trần.