Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ THÔNG THIÊN HỌC CÕI ÂM TOÀN TẬP (CÕI TRUNG GIỚI)

CÕI ÂM TOÀN TẬP (CÕI TRUNG GIỚI)

Cõi Trung Giới, (The Astral Plane) được biết đến với nhiều tên gọi, tác giả C.W. Leadbeater, xuất bản năm 1895, được biết đến như là cõi âm phủ, cõi vô hình, thế giới bên kia cửa tử, thế giới sau khi chết, cõi địa ngục, cõi giới của thế vía, cõi dục vọng, vùng không gian 4 chiều…

Đây là cõi giới mà con người sau khi rời bỏ xác thân, sẽ chuyển qua sinh hoạt ở đây. Ở cõi giới (hay chiều không gian) này, con người sẽ sử dụng thể vía để sinh hoạt, và thể vía trở thành thể chính của con người lúc bấy giờ (cũng như con người sử dụng thể xác là thể chính khi sinh hoạt ở cõi hồng trần). Khi ta sống ở cõi trần, thể vía cũng hoạt động nhưng không mạnh mẽ khi hoạt động ở cõi Trung Giới.