Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ SÁCH CANNON DOLORES TỪ SAU KHI CHẾT ĐẾN TÁI SINH

TỪ SAU KHI CHẾT ĐẾN TÁI SINH

Sách Từ Sau Khi Chết Đến Tái Sinh (tác giả Cannon Dolores – tựa gốc: Between Death and Lives – Conversations with a Spirit) nói về hành trình của 1 linh hồn từ sau khi chết của hiện kiếp cho đến trước khi tái sinh vào kiếp tiếp theo.