Phần 4: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ CHU KỲ VĨ ĐẠI

0
148

Dẫn nhập

Chúng tôi đã trao truyền loạt bài 10 phần về lịch sử của Trái Đất, bỏ qua nhiều khía cạnh quan trọng do bởi yêu cầu ngắn gọn của nó. Sự chú ý của loài người là rất ngắn và chúng tôi đã cố gắng mô tả chi tiết vấn đề, song có vẻ như chúng tôi đã mất khoảng 90% thính giả. Chúng tôi đang khuyến khích người nhận thông điệp này cung cấp một tài liệu viết chi tiết về sự kết nối của chúng ta trong một cuốn sách.

Qua loạt bài về lịch sử Trái Đất, Chúng tôi đã đề cập đến các chu kỳ Vũ Trụ mà đóng vai trò quan trọng trên hành tinh của các bạn. Hãy để chúng tôi thảo luận về các chu kỳ này chi tiết hơn nữa và mô tả mối quan hệ giữa tự do ý chí và sự an bài của Vũ Trụ.

Sự tương tác lẫn nhau giữa sự tự do ý chí và sự tiền định là không thể hiểu được bởi phần lớn con người. Các bạn cần phải hiểu tự do ý chí là một bộ các quyền và nguyên tắc mà tồn tại trong một khung rộng lớn của các chiều kích và mật độ. Tự do ý chí cho phép các bạn thay đổi những trải nghiệm của mình về Vũ Trụ. Nó cho phép các bạn xác định trình tự trong đó các bạn học các bài học của mình, tốc độ đồng hóa chúng, và những phản ứng tình cảm mà các bạn có đối với chúng. Tuy nhiên, bản thân các bài học chính là được định trước bởi linh hồn các bạn và thể nghiệp quả trước khi đầu thai trên Trái Đất.

Các chu kỳ Vũ Trụ được đặt ra theo ý chí của Thượng Đế và ý chí của Chúa Hiện Diện trong các bạn. Bản ngã con người nhỏ nhoi của các bạn có rất ít hay là không có ảnh hưởng gì đến các chu kỳ Vũ Trụ. Linh hồn của các bạn đã sẵn sàng để hiểu biết về các chu kỳ Vũ Trụ và vai trò mà chúng đảm nhận trong việc giúp đỡ các bạn phát triển sự hiểu biết về bản thân mình.

Có vài chu kỳ Vũ Trụ là quan trọng đối với các bạn tại thời điểm này. Chu kỳ nổi tiếng và tác động lớn nhất trong số này là Grand Cycle còn gọi là Chu Kỳ Vĩ Đại, hay là sự tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất, xuất hiện xấp xỉ cứ mỗi 25.920 năm một lần. Nhiều bộ lịch cổ của các bạn được dựa trên Grand Cycle, bao gồm cả bộ lịch của người Maya.

Vào lúc kết thúc của mỗi Grand Cycle, Trái Đất và Hệ Mặt Trời đi qua một vùng thường được gọi là vùng trống điện từ trường, hay một vùng không gian mà ở đó trường điện từ trở nên yếu đi. Sự yếu đi này trong trường điện từ thường gây ra sự thay đổi cực từ của Trái Đất (nhưng không phải là luôn luôn). Lưu ý là sự thay đổi cực từ không gây ảnh hưởng gì đến sự quay của Trái Đất. Trái Đất sẽ vẫn tiếp tục quay với cùng một tốc độ và hướng như nó đã có trong hàng triệu năm. Thứ duy nhất có thể thay đổi sự quay của Trái Đất một cách nhanh chóng là sự va chạm với một thiên thạch lớn, tiểu hành tinh hay một hành tinh, và điều này có vẻ như sẽ không xảy ra trong hàng triệu năm tiếp theo. Theo dự đoán của chúng tôi, có lẽ trên một tỷ năm nữa trước khi một sự kiện như vậy có thể xảy ra.

Tuy nhiên, có hai chu kỳ Vũ Trụ khác các bạn nên biết. Những chu kỳ này là sự xâm nhập vào Hệ Mặt Trời của sao chổi Annanhutak, mà xuất hiện với chu kỳ 10.500 năm, và sự bay qua Hệ Mặt Trời của hành tinh Nibiru, mà xuất hiện với chu kỳ xấp xỉ 3.600 năm. Không phải là sao chổi hay hành tinh Nibiru có thể tác động trực tiếp đến Trái Đất. Đuôi của sao chổi sẽ quét qua bầu khí quyển Trái Đất một lần trong khoảng 8 hay 9 lần xuất hiện. Trọng trường của hành tinh Nibiru sẽ tác động một cách có ý nghĩa đến Trái Đất một lần trong mỗi 12 lần xuất hiện.

Chu kỳ Grand Cycle sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Trải nghiệm của loài người về sự kiện này có thể thay đổi một cách đáng kể. Bất chấp tính không thể tránh được của sự kiện vẫn có vài yếu tố có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí:

(1)   Tính khốc liệt của sự thay đổi trường điện từ.

(2)   Tính khốc liệt của sự thay đổi khí hậu.

(3)   Tính khốc liệt của sự tác động đến công nghệ và viễn thông.

(4)   Mức độ thay đổi mà tế bào trải nghiệm được.

(5)   Mức độ tác động lên tình cảm và suy nghĩ của loài người.

(6)   Số lượng người thoát khỏi vòng luân hồi và thăng lên trong thời gian diễn ra sự kiện.

Mặc dù sự đi qua vùng trống điện từ trường của Trái Đất là không thể tránh được bằng tự do ý chí song sự trải nghiệm có thể thay đổi rất lớn từ người này đến người khác phụ thuộc vào trạng thái của thể xác, thể tình cảm, thể trí, thể astral, thể ether và thể nghiệp quả của mỗi người.

Những người thể hiện các nguyên tắc Thần Thánh của Sự Yêu Thương và Lòng Từ Bi sẽ có vẻ như có nhiều trải nghiệm tích cực về sự kiện này. Những người khao khát thăng lên trong “làn sóng thứ nhất” có thể sử dụng cơ hội này để hoàn thành trải nghiệm thân thể nặng nề 3D hoặc 4D của họ và chuyển sang thân thể ánh sáng 5D. Về bản chất điều mà sự kiện này sẽ tác động đến sinh lý và tâm lý của con người là khuếch đại những thứ đã tồn tại trong tư tưởng. Những người đang sống trong sự sợ hãi sẽ trải nghiệm sự kết thúc của Chu Kỹ Vĩ Đại trong các phương cách kinh hãi. Nhiều người sẽ mất đi thể xác 3D hoặc 4D của họ và tái sinh vào một hành tinh khác thích hợp hơn với tầm mức trải nghiệm linh hồn của họ.

Điều quan trọng là sẽ không có sự phán xét nào đối với việc ai và cái gì là thích hợp cho mỗi người. Đây không phải là “ngày phán xét”. Thượng Đế không kết án trên con người. Sự kiện này được hiểu biết kỹ bởi linh hồn, thể nghiệp quả và có một sự thận trọng lớn được thực hiện cho kế hoạch tái sinh xung quanh thời gian của sự kiện này.

Sao chổi Annanhutak dự định đi xuyên qua Hệ Mặt Trời trong năm 2017. Trong khi đây là một sự kiện đã được an bài trước, có vài biến cố phụ thuộc vào tự do ý chí của con người (và sự trợ giúp hoặc can thiệp của các chủng tộc ngoài hành tinh tích cực hay tiêu cực). Những yếu tố biến động như sau:

(1)   Quỹ đạo thực tế của sao chổi.

(2)   Tính khốc liệt của sự tác động.

(3)   Trải nghiệm tình cảm và tinh thần của con người đối với sự kiện này.

(4)   Tầm mức biến đổi tế bào của con người trong sự kiện này.

(5)   Mức độ ổn định của khí hậu và trường điện từ của Trái Đất

 

Tất cả các sự kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí. Nếu loài người quyết định hợp tác và nắm lấy Tình Yêu Thương và các khía cạnh của điều này trong sinh mệnh họ và cùng làm việc với nhau để tạo ra một màng chắn của ánh sáng yêu thương xung quanh Trái Đất, thì sau đó lựa chọn (5) bên trên sẽ được giảm thiểu một cách căn bản. Nếu số lượng lớn con người quyết định thay đổi quỹ đạo của sao chổi Annanhutak đơn giản bằng cách sử dụng các kỹ thuật quán tưởng và xuất thần, quỹ đạo này có thể được thay đổi một cách có ý nghĩa. Nếu con người quyết định trải nghiệm sự bay qua của sao chổi trong phương cách của Tình Yêu Thương thay thế cho nỗi sợ hãi, mọi sự bức xạ hay đông lạnh của bầu khí quyển trong sự bay qua của sao chổi sẽ chỉ được cảm thấy rất ít.

Sự bay qua của sao chổi có thể được sử dụng như một cơ hội để gia tốc sự biến đổi tế bào và cấu tạo phân tử DNA của loài người. Những người đang trong quá trình thăng lên có thể sử dụng cơ hội này như một “làn sóng thứ hai”, điều đó có nghĩa là trong khoảng năm 2017, một lượng lớn con người có thể trải qua quá trình thăng lên vào thân thể ánh sáng.

Vào năm 2017, sao chổi Ananhutak sẽ tiến gần đến Trái Đất

Vào khoảng năm 2030, hành tinh Nibiru sẽ bay qua Hệ Mặt Trời với chu kỳ 3.600 năm. Giống như sao chổi, sự kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí. Có những sinh mệnh dạng người vượn 9D cư trú trên thiên thể của hành tinh Nibiru và một số người có khả năng ngoại cảm cao của các bạn có thể sẽ liên lạc với họ trong sự kiện này. Các thành viên của họ, thường được gọi là Annunaki, đã từng ảnh hưởng đến sự tiến hóa của loài người nhiều lần trong quá khứ. Vài thành viên của chủng tộc đó đã đến Trái Đất và hướng dẫn cho con người cải thiện điều kiện sống của mình. Điều này, tất nhiên, sau sự trượt xuống của loài người từ 7D xuống 3D và 4D. Có rất nhiều những dấu ấn tiêu cực liên quan đến những người Annunaki. Giống như tất cả các chủng tộc, có một sự biến thiên trong tư tưởng từ người này đến người khác, và đã có một số người Annunaki tiêu cực nào đó đã làm những quyết định mà mang đến sự đau đớn và khổ cực cho con người. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nhắc lại cho các bạn là luật “đồng thanh tương ứng” trong mật độ 3 – 4 của con người cho thấy rằng: con người có sự trải nghiệm về sự tiêu cực của một chủng tộc khác ắt hẳn là phải có sự tiêu cực hiện diện trong tư tưởng của họ.

Sẽ có một số người sử dụng sự bay qua của hành tinh Nibiru và sự xáo trộn trong trường điện từ để tạo nên “làn sóng thứ 3” của sự thăng lên. Tương tự như vậy, một số người sẽ sử dụng sự kiện này để gia tốc thoát khỏi vòng luân hồi.

Trải nghiệm của các bạn về ba sự kiện tiền định này chủ yếu được xác định bởi tự do ý chí. Các bạn có tự do ý chí để nắm lấy những nguyên tắc Thần Thánh của tình yêu thương, sự hợp tác, sự điều hòa, sự thật và lòng vị tha. Bằng hành động như vậy sẽ tăng cường trải nghiệm của những sự kiện này. Đây có thể là thời gian của sự giải phóng hơn là của sự nô lệ, cái chết, và sự phá hủy. Sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn, các bạn yêu dấu.

Các xúc tác cho sự thay đổi lớn

Những thông tin mà chúng tôi đưa ra trong phần này có thể được kiểm tra dễ dàng bằng việc nghiên cứu các số liệu khoa học đã được thu thập bởi những nhà nghiên cứu của các bạn. Trong khi chúng tôi, nói chung không đặt nhiều niềm tin vào chính phủ của các bạn, tuy nhiên họ cũng đóng một vai trò có ích trong việc phổ biến một số trong những thông tin này.

Một số trong những thông tin này có được là do một phần ở những người nhận thông điệp nào đó, cũng như từ những nhà nghiên cứu và những học giả nào đó trên Trái Đất, nhưng sự trình bày một cách có hệ thống và chính xác của các số liệu được sử dụng ở đây cũng như sự giới thiệu thêm nữa các số liệu bên trong các thông điệp này, đã chưa bao giờ được công bố trước đây trên Trái Đất. Như tất cả các thông tin được lấy qua người nhận thông điệp này, chúng tôi yêu cầu sự sáng suốt tối đa của các bạn, khi mà không một thông tin nào trình bày ở đây có thể đảm bảo 100% độ chính xác (vì những lý do chúng tôi đã nói chi tiết trong các bài viết trước đây).

Có một lượng rất lớn những kiến thức đã được phổ biến trên thế giới của các bạn liên quan đến sự thẳng hàng của trục Trái Đất, thường được gọi là sự tiến động thẳng hàng, mà xuất hiện xấp xỉ 25.920 năm. Những chu kỳ tuần hoàn này xảy ra khi Trái Đất của các bạn nghiêng trục của nó đi một góc nào đó để tương xứng với một loạt các quasar hay còn gọi là các dải “năng lượng vô hướng” phóng ra gần trung tâm của Thiên Hà vào các cực của Trái Đất. Năng lượng bùng nổ như vậy được phân bổ dọc theo các đường ley và các xoáy của hệ lưới điện từ trường của Trái Đất.

Mục đích của chúng tôi về sự thông tin thêm nữa về vấn đề này là để đi vào chi tiết lớn hơn về mối quan hệ giữa sự tiến động thẳng hàng và một sự thẳng hàng lớn hơn và có ý nghĩa lớn hơn nữa mà chưa được hiểu biết kỹ bởi các nhà nghiên cứu của các bạn, được gọi là Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Sự chuyển đổi này bao hàm toàn bộ Hệ Mặt Trời, gồm Mặt Trời của các bạn và đặc biệt là các hành tinh khí ga khổng lồ bên ngoài (sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương).

Hệ Mặt Trời của các bạn đang di chuyển dọc theo một trong các cánh tay đòn xoáy ốc bên ngoài của Thiên Hà được gọi tên là Milky Way. Thiên Hà của các bạn, giống như phần lớn các Thiên Hà xoáy ốc khác, quay theo cách giống như một cái trục bánh xe, xung quanh một lõi năng lượng mật độ cao thường được xem như một Mặt Trời Trung Tâm. Trong thực tế, có một cụm các Mặt Trời gần với trung tâm của Thiên Hà hình thành nên một tổ hợp hố đen và hố trắng liên kết Thiên Hà của các bạn với một Thiên Hà chị em đối cực, hay cái mà các bạn có thể gọi là một Thiên Hà sinh đôi. Thiên Hà sinh đôi này là một phần của một Vũ Trụ song song, hay Vũ Trụ gương, mà chứa các vật chất và năng lượng đối cực với Vũ Trụ của các bạn.

Một trong các định luật vật lý cơ bản mà các nhà khoa học của các bạn đã thống nhất là định luật bảo toàn năng lượng. Định luật này chiếm quyền ưu tiên trước nhiều định luật vật lý “thứ yếu” khác, như là các định luật động lượng, không gian và thời gian. Nói cách khác, các hố đen, xuất hiện trong trung tâm của nhiều Thiên Hà trong Vũ Trụ địa phương này, có vẻ như vi phạm vào định luật bảo toàn năng lượng khi nhìn nhận theo cách thức truyền thống. Các nhà khoa học của các bạn một ngày nào đó sẽ khám phá ra sự tồn tại của một Vũ Trụ song song đối cực và sẽ giải quyết được vấn đề vi phạm định luật bảo toàn năng lượng. Các bạn có thể nói là với mỗi hố đen, có một hố trắng bằng và đối cực với nó tồn tại trong một Vũ Trụ song song. Hai Vũ Trụ đó, khi kết hợp với nhau, tự cân bằng lẫn nhau và các bạn có một sự cân bằng hoàn hảo.

Lý do cho sự lạc đề của chúng tôi về định luật bảo toàn năng lượng có thể được xem là cần thiết khi chúng tôi nói tới sự kiện là một trong số những nguồn năng lượng mà Hệ Mặt Trời của các bạn sẽ nhận được khi nó quay xung quanh Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà sẽ tương ứng với sự bức xạ từ Vũ Trụ song song mà cân bằng đối cực với Vũ Trụ mà các bạn đang sống.

Những sự bức xạ năng lượng này xuất hiện thông qua các tia truyền thống như tia gamma và tia x phát ra từ hố đen từ trung tâm Thiên Hà của các bạn. Sự bức xạ này, khi nó tăng cường mãnh liệt trong vài năm sắp tới, sẽ làm thay đổi một cách đầy kịch tính bản chất của thực tại tất cả các dạng sống trên Trái Đất.

Sự phát ra năng lượng từ các quasar mà thẳng hàng với các cực của Trái Đất trong sự tiến động thẳng hàng, được sắp đặt xuất hiện từ ngày 20-22/12/2012 là tương đối nhỏ so với năng lượng phát ra từ Mặt Trời Trung Tâm và hố đen tương ứng của nó, được xem xét ở đây là “Sự Chuyển Đổi Thiên Hà”. Sự Chuyển Đổi Thiên Hà bắt đầu từ khoảng năm 1950 và sẽ kết thúc vào khoảng năm 2100. Tuy nhiên, nó sẽ được tăng thêm về cường độ xung quanh thời gian cùng với sự tiến động thẳng hàng. Chu kỳ lớn này (Sự Chuyển Đổi Thiên Hà) xuất hiện hai lần trong mỗi Chu Kỳ Thiên Hà. Một Chu Kỳ Thiên Hà diễn ra (Galactic Cycle) xấp xỉ 216 riệu năm. Khoảng thời gian này được đưa ra sau khi những sửa đổi được thực hiện và có tính toán đến các sự sai lệch trong trường không gian và thời gian, sự tương tác của vật chất tối và năng lượng tối. Đó là những thứ được đưa ra cho sự tác động của trường ether lên trường vật lý của vật chất.

Hiện nay các nhà khoa học của các bạn tính toán thời gian của một Chu Kỳ Thiên Hà là khoảng 227 triệu năm Trái Đất. Đó là khoảng thời gian xấp xỉ để Hệ Mặt Trời của các bạn quay được một vòng xung quanh Mặt Trời Trung Tâm (Central Sun) của Thiên Hà. Sau khi thực hiện những sửa đổi có tính đến những sự sai lệch đã đề cập bên trên, và sự biến động của vận tốc giữa một cách tay đòn xoắn ốc trong tương quan mối liên hệ với các cánh tay đòn khác, chúng tôi thấy là khoảng thời gian chính xác cho một Chu Kỳ Thiên Hà xấp xỉ 216 triệu năm.

Có những sự bùng nổ năng lượng bắt nguồn từ Vũ Trụ song song mà phát ra theo mọi hướng từ hố đen ở trung tâm của Thiên Hà Milky Way. Tuy nhiên, những sự bùng nổ này được tập trung trong hai cung tròn xấp xỉ 180 độ ra mỗi phía, mà không phụ thuộc vào sự quay của các ngôi sao hàng xóm. Nói một cách khác, các vì sao đang quay xung quanh lõi của Thiên Hà đi xuyên qua những dải năng lượng phát xạ này hai lần trong mỗi Chu Kỳ Thiên Hà. Cánh tay đòn của Thiên Hà mà chứa Trái Đất và Hệ Mặt Trời sẽ đi xuyên qua các dải năng lượng này trong khoảng thời gian là mỗi 108 triệu năm.

Không giống như sự tiến động thẳng hàng, sẽ cần khoảng thời gian lớn hơn ba ngày cho Hệ Mặt Trời để đi xuyên qua dải năng lượng được biết đến như là Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Dải năng lượng điện từ trường tương đối không phân cực này đã được gọi bằng nhiều cái tên, bao gồm “photon belt” hay “vùng trống điện từ trường”. Mặc dù trường năng lượng điện từ không phân cực thường được đưa ra với những tên gọi này đã được quy cho là kéo dài xấp xỉ 3 ngày Trái Đất, điều này là không chính xác. Chỉ sự tiến động thẳng hàng là sẽ kéo dài xấp xỉ 3 ngày và trong 3 ngày này, các tác động của các sự bức xạ không phân cực phát ra từ lõi Thiên Hà Milky Way sẽ vô cùng mạnh, hơn rất nhiều so với toàn bộ phần còn lại của chu kỳ.

Tuy nhiên, những sự bùng nổ nhỏ hơn từ các quasar mà thẳng hàng với trục của Trái Đất không cùng lúc chính xác với năng lượng phát ra từ lõi của Thiên Hà trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Tuy thế, hai nguồn năng lượng này sẽ đồng thời xảy ra thành một mức độ lớn trong 3 ngày này vào tháng 12 năm 2012.

Hiệu ứng “song trùng” này, tương tự như cái mà các nhà khí tượng học của các bạn gọi là “cơn bão hoàn hảo”. Điều này sẽ dẫn đến những sự thay đổi khổng lồ trên Trái Đất của các bạn.

Vì ngôn ngữ của các bạn khá là giới hạn và chúng tôi đang cố gắng để giải thích điều này trong phạm vi giới hạn của người không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực khoa học không gian. Vậy hãy để chúng tôi diễn đạt sự giải thích bên trên theo một cách khác.

Cứ mỗi 25.920 năm, các cực của Trái Đất bị nghiêng đi tới mức độ là chúng thẳng hàng với một nhóm những ngôi sao trong chòm sao Nhân Mã thuộc cung thứ chín của Hoàng Đạo – nơi mà phát ra các sự bùng nổ của cái được gọi là “năng lượng điện từ trường vô hướng”. Nó là nguồn năng lượng tương đối không phân cực. Năng lượng này sau đó phân bố dọc theo các đường ley, hay là các đường đẳng lực điện từ mà bao quanh và xuyên qua Trái Đất. Năng lượng sau đó “thoát ra” từ các đường ley và đi vào các vùng phụ cận của Trái Đất, cuối cùng che phủ toàn bộ Trái Đất với mức độ nào đó của năng lượng vô hướng. Toàn bộ quá trình này được biết đến là sự tiến động thẳng hàng.

Mỗi một lần Trái Đất trải qua sự tiến động thẳng hàng, vị trí tương đối của nó so với Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà là khác nhau. Có xấp xỉ 9000 vị trí khác nhau của Trái Đất trong chuyển động tiến động thẳng hàng tương ứng với Mặt Trời Trung Tâm trong một Chu Kỳ Thiên Hà. (Đây là con số có được từ phép tính 227 triệu năm chia cho 25.920 năm. Trong thực tế, các khung thời gian bị sai lệch và một Chu Kỳ Thiên Hà là khoảng 216 triệu năm, bởi vậy số lượng của các chuyển động tiến động thẳng hàng trong một Chu Kỳ Thiên Hà là ít hơn 9000).

Hình vẽ mô tả sự tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất

Khoảng mỗi 108 triệu năm Trái Đất, Hệ Mặt Trời lại đi xuyên qua cái đã được gọi là một “photon belt” hay “vùng trống điện từ trường”, đây là một vùng không gian nơi những sự phát xạ lớn của tia gamma và tia x từ Vũ Trụ song song được phóng ra qua các hố đen ở trung tâm của Thiên Hà Milky Way. Những sự phát xạ này tồn tại khắp nơi trong Thiên Hà này, nhưng đặc biệt tập trung vào hai vùng đối diện nhau 180 độ, phát ra ngoài theo các hướng đối diện nhau cắt ngang mặt phẳng Thiên Hà.

Dải năng này của sự phát xạ được tập trung trong một vùng tương đối nhỏ của không gian, nhưng nó là một vùng đủ lớn để tác động đến Trái Đất, Mặt Trời và các hành tinh hàng xóm trong nhiều, nhiều năm. Vùng này bắt đầu tác động đến Trái Đất một cách có ý nghĩa từ khoảng năm 1950 và sẽ đạt đến đỉnh điểm vào khoảng năm 2025. Nó sẽ không giảm bớt đáng kể cho đến khoảng năm 2035 và sẽ ổn định sau năm 2100 khi Hệ Mặt Trời đi ra hoàn toàn khỏi dải năng lượng điện từ trường vô hướng phát ra từ Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà.

Hình ảnh mô tả về sự Chuyển Đổi Thiên Hà của Trái Đất và Hệ Mặt Trời

Sự kiện này tương ứng với Sự An Bài Thần Thánh thứ hai (đã được mô tả trong phần 2 ). Một sự an bài xuất hiện khi Thượng Đế muốn thay đổi các chương trình của Sự Sáng Tạo trong một khu vực đã định sẵn của Vũ Trụ. Thông thường, chu kỳ Vũ Trụ giữ tương đối ổn định, nhưng khi Thượng Đế nhận thấy một nhu cầu cấp thiết để giúp đỡ một nhóm các linh hồn, Ngài sẽ làm những sự thay đổi một cách phù hợp. Thượng Đế đánh giá trạng thái tư tưởng của một nhóm những linh hồn và làm một quyết định dựa trên sự đánh giá đó. Đó không phải là một sự phán xét, các bạn yêu dấu. Xin hãy hiểu rõ điểm này. Thượng Đế không thể nào phán xét bởi vì Thượng Đế là tất cả, bao gồm các khía cạnh của Sự Sáng Tạo là vẫn đang tiến hóa và học hỏi. Chúng tôi nghĩ rằng các bạn có thể phản đối rằng Thượng Đế chính là tất cả, bao gồm cả việc các sinh mệnh con người nằm trong sự phán xét, nhưng khi những sinh mệnh con người này thăng lên trên mật độ 4, tất cả những phán xét sẽ biến mất.

Như đã nói trong các cuộc thảo luận của chúng tôi trước đây, có 12 tầng thứ của Sự Sáng Tạo trong Vũ Trụ địa phương này, và có các linh hồn hiện đang trải nghiệm tất cả 12 tầng thứ. Một số linh hồn đã đầu thai như là các khoáng chất ở mật độ 1, một số như là các thực vật ở mật độ 2, những linh hồn khác như là các động vật ở mật độ 3, và cứ tiếp tục như vậy. Phần lớn những linh hồn người vượn bắt đầu con đường tiến hóa của họ trong các thế giới mật độ 3 và mật độ 4.

Khi các linh hồn đã sẵn sàng để trải nghiệm tầng thứ cao hơn trong sự tiến hóa xoáy ốc của họ, điều này giống như một thời kỳ đánh giá được nối tiếp bởi một kỳ thi tốt nghiệp. Các thời kỳ tốt nghiệp thường tương ứng với sự kết thúc của các chu kỳ Vũ Trụ bởi vì các chu kỳ Vũ Trụ tác động như các xúc tác cho sự thay đổi. Đó là các cơ hội cho những linh hồn để thoát khỏi những kinh nghiệm giới hạn của thế giới trong đó họ đã sẵn sàng vượt lên. Bởi vì sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” trong đó các linh hồn trở nên bị dính mắc vào các thế giới thấp hơn và trở nên đồng nhất với các dạng vật lý và bản ngã của những thế giới thấp, một số những linh hồn đã sẵn sàng để di chuyển vào đoạn cuối của trải nghiệm và một số thì chưa. Những người mà không sẵn sàng được trao một cơ hội để đầu thai trên các hành tinh khác mà không sẵn sàng chuyển đổi lên tầng thứ tiếp theo của sự tiến hóa (nói một cách khác họ được định cư trong một phần khác của Thiên Hà mà không đi qua sự chuyển đổi).

Như các bạn đã biết, các bạn yêu dấu, các hành tinh cũng là những sinh mệnh có tư tưởng, và họ cũng sẽ thăng lên theo một mô hình xoáy ốc tương tự như cái mà trong đó các linh hồn của các bạn đang thăng lên.

Một lần nữa chúng tôi nhắc các bạn là không có cái gì như là “ngày phán xét”. Không có ai và không có cái gì trong các thế giới cao hơn đang phán xét các linh hồn là có hay không có giá trị. Mặc dù nó có vẻ như là những linh hồn rời Trái Đất là ít giá trị hơn những linh hồn ở lại và thăng lên, điều này đúng hơn là vấn đề tạo ra từ sự lựa chọn của linh hồn (tự do ý chí). Những yêu cầu của sự thăng lên được đặt ra rõ ràng trong tư tưởng cao hơn của tất cả các linh hồn. Nó  đứng trước mỗi cá nhân khi họ trở nên hiểu biết về cái được yêu cầu nhằm mục đích thăng lên. Những sự khó khăn trong việc làm này là nguyên nhân chính cho các Sự An Bài Thần Thánh. Chúng ta tất cả đều sống trong một Thượng Đế công bằng, tốt bụng và yêu thương.

Có một số lượng phong phú các thế giới đang rung động ở mật độ 3 mà thích hợp để nhận những linh hồn mà không sẵn sàng để chuyển đổi vào mật độ 4. Phần lớn những hành tinh này ở xa vùng trống điện từ trường và không được sắp đặt để di chuyển vào một thời kỳ xúc tác vào lúc nào đó, vì vậy cho phép những linh hồn “chậm tiến” hay “ương ngạnh” này nhiều thời gian hơn để học những bài học của họ trước khi chuẩn bị để chuyển sang một trạng thái cao hơn.

Để tổng kết điểm này, các chu kỳ Vũ Trụ là những xúc tác cho sự thay đổi. Chúng là các nút bấm cho sự thức tỉnh của linh hồn. Nếu các linh hồn không sẵn sàng thức tỉnh, các sự thay đổi thường đóng vai trò như những điểm để ra đi và trao cho linh hồn một cơ hội để cố gắng học các bài học của nó trên một thế giới khác mà có thể thích hợp hơn với tốc độ học hỏi của linh hồn đó. Phần lớn những hành tinh được sắp xếp để nhận những linh hồn con người trong các thời kỳ chuyển đổi này sẽ được trang bị đặc biệt với các vị Thầy tiến bộ nhằm mục đích trao cho các linh hồn chậm tiến một cơ hội lớn hơn để học các bài học của họ.

Sẽ là một sai lầm khi cho rằng tất cả các linh hồn sẽ chuyển đổi trong thời gian 3 ngày của sự tiến động thẳng hàng. Nhiều người chắc chắn sẽ sử dụng cơ hội này để thực hiện sự chuyển đổi của họ từ mật độ này lên một mật độ khác, hay di chuyển khỏi hành tinh Trái Đất và đi vào các thế giới astral của một hành tinh khác để chuẩn bị cho sự tái sinh tại đó. Tuy nhiên, tại điểm nối này, có vẻ như là một số lượng tương đối nhỏ các linh hồn sẽ rời khỏi Trái Đất, hay thăng lên, trong 3 ngày này. Bởi vì Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (vùng trống diện từ trường) kéo dài xấp xỉ 150 năm, có nhiều thời gian để cho các linh hồn Trái Đất chuyển đổi trong khi vẫn đang nằm trong các nguồn năng lượng xúc tác.

Sự tiến động thẳng hàng của năm 2012 sẽ tác động như một cái súng cao su để gia tốc sự tiến hóa linh hồn. Sẽ có hai “súng cao su” như vậy nữa tương ứng với các sự kiện thần thánh trong khoảng 150 năm của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà – một vào năm 2017 và một vào năm 2030. Hai sự kiện phụ thêm này sẽ xuất hiện trong trường phát xạ từ Mặt Trời Trung Tâm và chúng cũng sẽ liên quan đến sự tiến hóa triệt để, tức là sự đột biến của các linh hồn Trái Đất. Những sự kiện này bao gồm sự bay qua của một sao chổi và của một hành tinh.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ khảo sát những cơ chế khác nhau của sự tiến động thẳng hàng cũng như Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và tác động mà chúng sẽ gây ra cho các linh hồn của Trái Đất. Mặc dù những sự kiện là hoàn toàn có thể tiên đoán được và dễ dàng để giải thích theo các cách để các bạn có thể hiểu được. Có vô số những biến thiên do bởi sự phức tạp tự nhiên của những linh hồn trên thế giới của các bạn và những linh hồn mà đang trợ giúp con người từ các thế giới và các phụ thế giới khác trong và xung quanh Trái Đất.

Ví dụ, có những linh hồn ngoài Trái Đất làm việc từ bên trong các thế giới astral mật độ 4 của Trái Đất mà có những chương trình nghị sự cụ thể để giúp đỡ những linh hồn Trái Đất thực hiện sự chuyển đổi. Một số những sinh mệnh này là có thiện chí, trong khi những người khác là tiêu cực, hay là cái mà một số người gọi là “phần tử ích kỷ”. Những cơ chế và những phương pháp khác nhau đã được sử dụng bởi những nhóm này nhằm lôi kéo các linh hồn đi theo các chương trình cụ thể của họ sẽ cần phải được kiểm tra.

Có vẻ như các sinh mệnh từ tất cả Vũ Trụ đều muốn dính líu vào những hành tinh mà thẳng hàng một cách rõ ràng ở thời điểm này để thúc đẩy sự tiến hóa và thay đổi một số lượng lớn linh hồn. Đó là bao gồm khoảng hai tá các hành tinh mà đang đi vào vùng trống điện từ trường tại thời điểm gần giống như Trái Đất. Trong số hàng triệu thế giới với các dạng sống thông minh mà nằm trong vùng này của Thiên Hà đang trải qua sự chuyển đổi, chỉ một nhóm nhỏ tự phát hiện thấy là ở trong vị trí độc nhất vô nhị trong đó có các bạn.

Các hành tinh bên trong vùng này của không gian mà không đi qua một sự chuyển đổi có ý nghĩa hoặc là không có những sự tiến động thẳng hàng để cho phép xảy ra một sự chuyển đổi tập thể như vậy, hoặc là các mẫu vật của họ không đủ tiến hóa để tận dụng được các xúc tác này, hoặc các dạng sống của họ đã tiến hóa vượt trên nhu cầu “giúp đỡ” của các chu kỳ Vũ Trụ này.

Vũ Trụ vận hành trong sự cân bằng tuyệt đối. Những Sự An Bài Thần Thánh xuất hiện một cách chính xác tại những thời điểm phù hợp để cấp cho các linh hồn cơ hội đi theo con đường cao nhất của sự giác ngộ. Các chu kỳ Vũ Trụ chỉ là những xúc tác, được thiết kế để trao một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho ý chí của các linh hồn khi chúng đồng nhất với ý chí của Thượng Đế. Ý chí của Thượng Đế là tiến hóa, tăng trưởng, mở rộng, kéo dài và đa dạng hóa trong các sự biểu đạt của Vũ Trụ. Mỗi một chu kỳ Vũ Trụ là một cơ hội để trợ giúp các linh hồn trong việc thể hiện quá trình đó.

Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái Đất

Xin hãy nhớ lại là các cực địa lý Bắc và Nam là không trùng với các cực điện từ Bắc và Nam. Sự quay của Trái Đất, mặc dù có tác động một hiệu ứng nhỏ lên các cực điện từ của Trái Đất, song nó là hoàn toàn khác so với nguyên nhân của sự dịch chuyển của các cực từ. Xấp xỉ mỗi 680.000 năm, như được đựa ra bởi các nhà khoa học của các bạn, các cực từ của Trái Đất tự đảo chiều. Về bản chất, cực từ Bắc trở thành cực từ Nam và cực từ Nam trở thành cực từ Bắc. Có nghĩa là, Trái Đất của các bạn tiếp tục quay như bình thường, không có sự tăng lên hay giảm đi của vận tốc quay, và nó không giống như sự thay đổi độ nghiêng của trục Trái Đất trong những sự chuyển đổi điện từ này. Góc nghiêng của trục là quan trọng, tuy nhiên, do bởi sự tiến động thẳng hàng được tăng thêm rất nhiều bởi những tác động của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà.

Như đã tuyên bố trước đây, sự tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất tái xảy ra với độ chính xác tương đối khoảng mỗi 25.920 năm, và sự chệnh lệch giữa sự tiến động thẳng hàng hiện tại và lần trước là chính xác trong phạm vi vài giây của một phút trong một độ mỗi một chu kỳ.

Như đã nói, mỗi lần trục Trái Đất thẳng hàng với các quasar gần với trung tâm của Thiên Hà, vùng không gian mà qua đó các sự bùng nổ năng lượng được phát đi thay đổi rất ít. Nếu các bạn cắt Thiên Hà ra 360 độ bằng cách làm một vòng tròn xung quanh các cánh tay đòn xoắn ốc, và sau đó chia 360 độ đó cho con số xấp xỉ 9000 (số lượng các chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất trong một vòng quay của Hệ Mặt Trời xung quanh Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà Milky Way), và các bạn sẽ có được sự khác nhau về vị trí của Hệ Mặt Trời so với Mặt Trời Trung Tâm giữa mỗi chu kỳ tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất.

Điều này một phần giải thích tại sao một số những sự tiến động thẳng hàng gây ra một sự đảo cực hoàn toàn, trong khi những lần khác chỉ gây ra một sự di chuyển nhỏ về vị trí của các cực điện từ. Trong chu kỳ tiến động hiện tại (được sắp xếp lên đỉnh điểm vào ngày 21/12/2012), các cực điện từ của Trái Đất sẽ chuyển đổi một cách cơ bản, nhưng có vẻ như không đảo cực hoàn toàn.

Người nhận thông điệp này đã chỉ ra một cách đúng đắn là các bạn có thể thu được những biểu đồ chi tiết của vị trí của các cực điện từ Bắc và Nam trên một báo cáo hàng năm. Có một website khá tốt là www.usgs.gov hay một web site khác mang tính đặc thù cho cuộc thảo luận của chúng ta là http://www-atlas.usgs.gov. Nếu các bạn có một cái máy tính có khả năng thay đổi đi tới đi lui giữa nội dung này và website mà người nhận thông điệp này đã dẫn bên trên, thì sẽ là lúc thuận lợi để làm điều đó.

Khi các bạn kiểm tra các bản đồ được đưa ra ở website trên, các bạn cần lưu ý là sự chuyển động gia tốc của cực từ Bắc từ vị trí hiện tại ở Bắc Canada , cuối cùng kết thúc ở Siberia. Cực từ Nam tất nhiên cũng di chuyển đồng thời với cực từ Bắc, nhưng sự chuyển vị của nó bị giới hạn nhiều hơn ở Nam cực và Nam Thái Bình Dương.

Rất thú vị khi các bạn nhận ra là những số liệu được đưa ra tại các website đặc trưng đã dẫn bên trên chỉ ra sự di chuyển của cực từ Nam chậm hơn so với cực từ Bắc (hình bên dưới). Chúng tôi nhận thấy điều này là do những nhiễu loạn trong trường điện từ của Mặt Trời. Khi bạn vào các website đã dẫn, các bạn sẽ nhìn thấy một biểu đồ chỉ ra tác động của trường điện từ của Mặt Trời lên trường điện từ của Trái Đất (hình bên dưới, diễn tả của người vẽ). Như các bạn thấy, đó rõ ràng là một ảnh hưởng rất có ý nghĩa. Các nhà khoa học của các bạn cho rằng phần lớn những biến đổi trong các cực từ là do sự chuyển dịch lõi sắt của Trái Đất. Trong khi điều này dứt khoát chỉ là một yếu tố phụ, sự tiến động thẳng hàng và những nhiễu loạn trong Mặt Trời chính là do bởi sự tác động của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, cái mà đóng góp phần chính cho sự gia tốc chuyển dịch cực từ trên Trái Đất mà giờ đây đang xuất hiện.

Người nhận thông điệp này đã chỉ ra với chúng tôi là trong biểu đồ thể hiện những tác động của bức xạ Mặt Trời lên trường điện từ của Trái Đất, trang website của chính phủ thực sự thừa nhận là những bức xạ từ Mặt Trời gây ra các chuyển đổi chính trong môi trường của Trái Đất. Điều này thường làm chúng tôi kinh ngạc là tại sao phần lớn loài người lại từ chối những kiến thức được trình bày ở đây ngay trước mặt họ trong khi đó họ lại bám víu vào suy nghĩ “công việc vẫn như thường” và không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Biểu đồ ghi nhận sự thay đổi cực từ của Trái Đất trong thời gian gần đây

Mặc dầu loạt những thông điệp này liên quan chủ yếu với Sự Chuyển Đổi Thiên Hà mà xuất hiện xấp xỉ 108 triệu năm, và sự tiến động thẳng hàng xuất hiện xấp xỉ 25.920 năm, cũng có nhiều những chuyển đổi khác xuất hiện định kỳ, bao gồm chu kỳ đảo cực địa lý của Trái Đất mà các nhà khoa học của các bạn đã chỉ ra xuất hiện khoảng mỗi 680.000 năm.

Trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về sự tiến động thẳng hàng, hiển nhiên là những thay đổi xảy ra mỗi 25.920 năm biến động rất lớn từ chu kỳ này đến chu kỳ khác. Một số sự phá hủy của các lục địa, các thời kỳ băng hà, và những trận đại hồng thủy mà xuất hiện trên Trái Đất của các bạn tương ứng với những sự đảo cực có chu kỳ 680.000 năm, và một số chúng đã xuất hiện trong các giai đoạn tương tự mà có những nhiễu loạn cực từ lớn nhưng không phải là sự đảo cực hoàn toàn.

Trái Đất của các bạn đã trải qua khoảng từ 30 đến 40 lần Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (các chu kỳ 108 triệu năm), tùy thuộc vào việc bạn xem Trái Đất như một hành tinh ổn định. Trái Đất đã chủ yếu là hành tinh khí trong vài lần chuyển đổi đầu tiên, và không đủ ổn định cho đến xấp xỉ 4.5 tỷ năm trước. Sự sống như các bạn đã biết (sự xuất hiện tư tưởng mật độ 2) không bắt đầu hình thành cho đến xấp xỉ 3.8 tỷ năm trước.

Các bạn cũng cần lưu ý là, khi nghiên cứu lịch sử Trái Đất của các bạn, chỉ có vài Sự Chuyển Đổi Thiên Hà đã dẫn đến kết quả biến động lớn tác động đến sự tiến hóa của Trái Đất. Bản thân Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, trong khi có một tác động có ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp với sự tiến động thẳng hàng, không báo hiệu một cách tự động cho một sự thay đổi khổng lồ về địa lý và khí hậu của Trái Đất. Tuy nhiên, điều mà những sự kiện này cảnh báo chính là một sự chuyển đổi vĩ đại trong các dạng sống sinh học trên Trái Đất, cũng như những phát minh trong các lĩnh vực công nghệ của các mẫu vật tiến hóa hơn, và trong trường hợp này thì đó là loài người. (Chúng tôi không bao gồm cá heo và cá voi vào cuộc thảo luận này bởi vì chúng không có những thiết bị công nghệ thông minh).

Hình vẽ minh họa về trường điện từ của Trái Đất

Sinh mệnh con người (và tất cả các dạng sống mật độ 2 và mật độ 3) chủ yếu là có bản năng điện từ. Lực điện từ là có ý nghĩa nhất trong các lực cơ bản của tự nhiên đối với dạng sống con người, và lực điện từ có tầm tác động quan trọng và sâu sắc lên các tầm mức của thể vật lý, thể tình cảm, thể trí và thể astral của các linh hồn. Lực điện từ xuất phát từ cái thường được gọi là chiều kích ether hay các aether, tùy thuộc vào cách các bạn dịch chúng. Cái được gọi là “năng lượng tối” và “vật chất tối” là sự sai lệch thực sự trong thể liên tục của thời gian và không gian gây ra bởi sự tương tác của các thế giới ether lên các thế giới vật lý. Đó là lý do tại sao những sự đo lường thời gian và không gian của các bạn là không hoàn thiện. Và đây chính là lý do tại sao các thiết bị của các bạn lại tính toán khoảng thời gian của một Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là 227 triệu năm thay cho 216 triệu năm. Trong khi các bạn đã tính đến các nhiễu loạn trọng trường, bao gồm sự uốn cong của thời gian và không gian (theo lý thuyết tương đối của Einstein), các bạn đã không tính đến các nhiễu loạn của trường điện từ gây ra bởi sự tác động của các thế giới ether lên các thế giới vật lý.

Sự thay đổi đặc biệt lớn nhất mà các bạn có thể chờ đợi khi đi vào Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là những sự đột biến bên trong tế bào của loài người và sự phá hủy của các công nghệ hiện tại. Những điều này sẽ không chỉ bị thúc đẩy bởi những thay đổi của Trái Đất, khí hậu, những mùa và những điều tương tự như vậy, mà còn bởi những thay đổi có ý nghĩa của Mặt Trời.

Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi

Mặt Trời của các bạn là trung tâm của trường điện từ phát ra bên trong Hệ Mặt Trời. Những nhiễu loạn điện từ trước tiên được nhận bởi Mặt Trời và sau đó những nhiễu loạn này giảm dần tần số khi chúng tỏa ra từ Mặt Trời vào các hành tinh trong Hệ Mặt Trời. Trong khi các hành tinh hiển nhiên là nhận được một số sự bùng nổ cũng như những nhiễu loạn điện từ từ Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà và của các quasar, tuy nhiên, trong thực tế thì sự bùng nổ hay những nhiễu loạn điện từ có ý nghĩa nhất chính là đến từ bản thân Mặt Trời của các bạn.

Nếu các bạn nghiên cứu địa lý của Mặt Trời một cách bao quát, các bạn sẽ nhận ra là các lực hạt nhân được tính vào trong khi xác định chu kỳ phát xạ của Mặt Trời. Song, các bạn sẽ không giải thích được lý do tại sao có một tầm mức cao dị thường của các bức xạ Mặt Trời, các vệt đen và các cơn bão Mặt Trời mà đã được trải nghiệm khi các bạn tiến gần đến thời điểm năm 2012.

Các bạn sẽ phát hiện thấy rằng sự tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất hầu như không có một ảnh hưởng có ý nghĩa lên hoạt động của Mặt Trời, nhưng Sự Chuyển Đổi Thiên Hà trong dạng của vùng trống điện từ thì rõ ràng là có. Do đó, sẽ là không hoàn toàn chính xác khi nói rằng hoạt động của Mặt Trời sẽ lên đỉnh vào năm 2012. Đã có những nhiễu loạn lớn trong năm 2007, và đã có những nhiễu loạn khổng lồ trong vài năm gần đây. Các nhà khoa học của các bạn đã cảm thấy khó hiểu khi mà có quá nhiều hoạt động phát xạ của Mặt Trời như vậy khi mà Mặt Trời không ở trong chu kỳ  phát xạ 11 năm mà họ đã ghi lại trước đây. Nói cách khác, họ không hiểu tại sao hoạt động của Mặt Trời tiếp tục ở một mức cao như vậy trong thời kỳ đáng ra phải là sự yên tĩnh giữa các chu kỳ hoạt động bình thường.

Hoạt động của Mặt Trời sẽ đạt đến đỉnh điểm trong 20 năm khoảng giữa của vùng trống điện từ. Khoảng giữa này sẽ kéo dài xấp xỉ từ năm 2015 đến năm 2035. Sự tiến động thẳng hàng xảy ra vào năm 2012 mặc dù có ít hay không có ảnh hưởng gì đến Mặt Trời, song sự kiện này sẽ phóng đại những tác động của các hoạt động của Mặt Trời lên Trái Đất. Điều này sẽ gây ra những thay đổi có ý nghĩa cho bầu khí quyển của Trái Đất. Sự tương tác của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà kết hợp với sự tiến động thẳng hàng, thậm chí có thể gây ra một sự đảo cực hoàn toàn không biết trước được, hoặc nếu không xảy ra điều này thì nó cũng tạo ra một sự ảnh hưởng mạnh mẽ hơn một chu kỳ bình thường của sự đảo cực một phần.

Sự cứu giúp khoan dung cho Trái Đất nằm ở sự kiện là đỉnh điểm của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà xuất hiện sau đỉnh điểm của sự tiến động thẳng hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng những biến cố ở mức độ vừa phải sẽ thay thế cho những biến cố ở mức độ nghiêm trọng. Đây là một trong các lý do tại sao chúng tôi thấy ít nhất 1/4 nhân loại có thể sẽ sống sót sau những thay đổi của Trái Đất.

Theo những phân tích của chúng tôi và những phân tích của nhiều nhóm khác, sự giảm xuống nhiều nhất trong số lượng nhân loại sẽ không phải từ các trận sóng thần, các trận động đất, núi lửa phun trào hay những sự thay đổi của khí hậu, mà từ sự hư hỏng của hệ thống miễn dịch của thân thể con người, và điều này sẽ được gây ra bởi bản thân các nhiễu loạn điện từ (và xét tới cùng là các quyết định của mỗi một linh hồn). Tất nhiên những linh hồn mà đã nâng trạng thái tư tưởng của họ lên và làm sạch những vấn đề tâm lý và tình cảm của họ sẽ có một thời gian dễ dàng để đối phó với những nhiễu loạn điện từ.

Những linh hồn mà được ở lại với Trái Đất sẽ được trao các công cụ và những sự hàn gắn DNA mà sẽ giữ hệ thống miễn dịch của họ “miễn nhiễm” với nhiều sự thay đổi. Những công cụ này sẽ được trao bởi cái Tôi cao hơn của bản thân họ hay Chúa Hiện Diện, cũng như từ những người giúp đỡ trong các thế giới cao hơn, như chúng tôi chẳng hạn.

Những nhiễu loạn điện từ có một sự tác động chính lên thân thể con người. Người nhận thông điệp này và nhiều người khác đã học cách ghi nhận khi có một vệt lửa Mặt Trời (solar face) hay một cơn bão Mặt Trời mật độ cao ngay khi họ cảm nhận được. Các thời kỳ mãnh liệt của sự bức xạ Mặt Trời thường tương ứng với sự nhạy cảm được tăng cường từ sự biến đổi thất thường của các chất hóa học trong não. Nhiều linh hồn cảm thấy họ trở nên điên loạn trong những giai đoạn này. Những xung đột lớn và bạo lực có xu hướng mở rộng.

Những sự bùng nổ mãnh liệt của bức xạ Mặt Trời đi vào tầng trên của khí quyển của Trái Đất tác động đến thời tiết, có xu hướng làm cho Trái Đất khô hạn và ấm lên tạm thời. Chúng cũng tác động đến chức năng của các vệ tinh, để rồi quay lại tác động đến hệ thống viễn thông và công nghệ máy tính của các bạn.

Có rất nhiều những vấn đề khác liên quan đến những sự thay đổi trong Mặt Trời và các hành tinh khí bên ngoài. Có lẽ các bạn đã nhận ra là các hành tinh và các vì sao nhìn sáng hơn bình thường ở những thời điểm nào đấy. Một phần của Mặt Trăng mà nằm trong bóng tối sẽ dễ nhìn thấy hơn bình thường. Trong khi điều này một phần là do bởi sự phản xạ của ánh sáng từ các thành phố trên Trái Đất lên bề mặt của Mặt Trăng hoặc cũng có những lý do khác. Bầu khí quyển của Trái Đất và của các hành tinh khác trở nên tích điện cao hơn khi những bùng nổ của sự bức xạ từ Mặt Trời tiếp diễn. Cực quang phương sẽ Bắc tăng lên.

Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác

Trên Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh, kết cấu khí của các hành tinh này gây cho chúng trở nên đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong trường điện từ của Mặt Trời. Các nhà khoa học đang quan sát những thay đổi trong bầu khí quyển của những hành tinh này và không thể giải thích về những gì đang diễn ra. Có lẽ những người với các thiết bị có độ nhạy cao đã vẽ ra một sự liên kết giữa những bức xạ Mặt Trời và những thay đổi này, nhưng những kết quả vẫn đang được bàn cãi. Một số người đã đi xa đến mức đề xuất là Mộc tinh có thể biến thành một Mặt Trời thứ hai. Trong khi điều này được sắp đặt xảy ra trong một tương lai xa (thay đổi Hệ Mặt Trời của các bạn thành một cấu trúc như Thiên Hà), chúng tôi không thấy điều này xảy ra trong cuộc đời của các bạn. Thời gian gần nhất ước tính cho sự thay đổi này là gần 2 tỷ năm tính từ bây giờ, và có một vài biến số mà có thể làm thay đổi điều đó, ở đây là thời gian của sự đốt cháy một phần của hệ thống phản ứng hạt nhân bên trong Mộc tinh, và đây không phải là một phản ứng nóng chảy hoàn toàn.

Các bạn có thể nghĩ là những sinh mệnh đã tiến bộ như chúng tôi có thể chắc chắn đưa ra một biểu thời gian chính xác hơn cho sự hoán chuyển của Mộc tinh, nhưng các bạn phải hiểu là chúng tôi đang nhìn vào gần 2 tỷ năm tiến hóa của con người trước thời điểm đưa ra. Các bạn là những sinh mệnh đầy quyền năng, sáng tạo, thiêng liêng. Trong vòng 2 tỷ năm tiếp theo, nhiều người trong các bạn sẽ tiến hóa đến tầm mức của các Đấng Tạo Hóa. Khi các bạn đã đạt tới tầm mức đó của sự hiểu biết, các bạn sẽ có khả năng để tác động đến những thứ như vậy ví như những sự phản ứng hạt nhân nóng chảy bên trong các hành tinh khí. Tại thời điểm này trong sự tiến hóa của các bạn, các chu kỳ của Vũ Trụ là vượt trên tự do ý chí của các bạn. Chúng sẽ xảy ra bất chấp việc bạn có tin hay không vào chúng.

Tuy nhiên, một lúc nào đó sẽ đến, khi đó các bạn sẽ có thể thay đổi các chu kỳ Vũ Trụ. Các bạn đã có thể ảnh hưởng đến chúng ở một mức độ nào đó, nhưng rất nhỏ. Nếu như toàn bộ loài người tập trung vào việc thay đổi quỹ đạo của một sao chổi hay của một hành tinh, thì các bạn có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của chúng đủ để có thể chống lại một thảm họa sắp xảy đến.

Những nhà khoa học kiêu căng của các bạn nghĩ rằng họ có thể thay đổi quỹ đạo của một thiên thể bằng việc phóng các thiết bị hạt nhân lên trên hay gần những vật thể như vậy. Trong khi sự  thành công của một chương trình như vậy có thể có một tác động rõ ràng lên một thiên thể ở vùng phụ cận. Có rất nhiều những yếu tố đã không được đưa vào trong việc tính toán, bao gồm sự can thiệp của những sinh mệnh trong các thế giới khác mà không mong muốn có những thiết bị nổ như vậy. Vai trò của những người trợ giúp trong những thay đổi đang diễn ra trên Trái Đất sẽ là vấn đề được nói đến trong những phần sau.

Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, đến từ cội nguồn Tình Yêu và Tình Thương của Thượng Đế.

Chú thích thêm: Các khái niệm Thiên Hà và Ngân Hà thường gây cho chúng ta sự bối rối và khó hiểu. Thực chất thì hai khái niệm Thiên Hà và Ngân Hà là hoàn toàn khác nhau. Thiên Hà (galaxy) là một dạng cấu trúc của Vũ Trụ. Trong khi đó khái niệm Ngân Hà chính là để chỉ tên gọi riêng của Thiên Hà mà chúng ta đang sống trong đó. Thiên Hà này trong ngôn ngữ Trung Hoa là Thiên Hà Ngân Hà, trong khi đó, các quốc gia phương Tây hiện nay lại gọi nó với cái tên Thiên Hà Milky Way.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here