Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ SÁCH CANNON DOLORES HỌ ĐÃ DẠO BƯỚC CÙNG CHÚA JESUS

HỌ ĐÃ DẠO BƯỚC CÙNG CHÚA JESUS

Sách Họ Đã Dạo Bước Cùng Chúa Jesus (tác giả Cannon Dolores – tựa gốc They walked with Jesus) kể về trải nghiệm thôi miên tiền kiếp của 1 thân chủ đã từng trong nhóm lữ hành cùng chúa Jesus.