Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ SÁCH CANNON DOLORES HỒI ỨC 5 TIỀN KIẾP

HỒI ỨC 5 TIỀN KIẾP

Sách Hồi Ức 5 Tiền Kiếp (tác giả Cannon Dolores – tựa gốc: Five Lives Remembered) kể về quá trình mà tác giả đã bắt đầu khám phá ra thôi miên tiền kiếp. Thân chủ đầu tiên của bà trong chủ đề tiền kiếp này đã có thể kể lại 5 kiếp sống trước đó.