Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ PHÁT TRIỂN NỘI LỰC

PHÁT TRIỂN NỘI LỰC

Nội lực là sự ăn khớp giữa Lý trí và Càm xúc của con người. Khi có nội lực, bạn sẽ biết rõ điều gì khiến cho bạn hạnh phúc và bạn sẽ hành động để đạt được điều đó một cách hoàn toàn tự nhiên, không phân vân, không băn khoăn. Vì thế, bạn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn.