Phần 27: LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI CỦA BẠN

0
151

LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI CỦA BẠN

Siêu hình học của những sự thay đổi của Trái Đất

Liên hệ gần nhất với tâm lý học là siêu hình học, hay là khoa học của tâm trí. Kiến thức siêu hình học rõ ràng nhất và phổ biến nhất trên thế giới của các bạn là ý tưởng mà cho rằng các bạn tạo ra thực tại của mình bằng chất lượng của các ý nghĩ. Trong khi đây chỉ là sự thật ở mức độ nào đó, một tuyên bố chính xác hơn có thể đó là các bạn tạo ra kinh nghiệm của mình về thực tại dựa trên chất lượng và nội dung tư tưởng của bạn. Thực tại thì phức tạp hơn là trải nghiệm của bạn về nó. Thực tại bao gồm vài tầm mức và vài chiều kích của Sự Sáng Tạo, tất cả tồn tại một cách đồng thời. Các bạn có thực tại cá nhân của mình, mà bao gồm trong đó những quan điểm, các niềm tin, sự chương trình hóa, sự điều kiện hóa, các sự đối phó, các phản ứng, và trạng thái tư tưởng nói chung, và rồi các bạn có thực tại tập thể.

Loài người có một thực tại tập thể vốn là kết quả tổng hợp của các tư tưởng của các cá nhân loài người mà có liên quan đến mỗi người, và rồi các bạn có những thực tại tập thể phụ của những người với các hệ thống niềm tin giống nhau và sự chương trình hóa và sự điều kiện hóa giống nhau. Hầu hết các bạn tin vào cái chết và thuế má, và vì vậy nó là một thực tại tập thể phụ khá lớn. Chỉ một vài người trong các bạn tin là các bạn có thể sống tự do khỏi cái chết và các loại thuế má, và bởi vậy nó là một thực tại tập thể phụ khá nhỏ.

Trong thế giới mật độ 4 của Trái Đất tương lai, thực tại trội sẽ là cái mà người nhận thông điệp này gọi là “các cộng đồng giác ngộ tự cung tự cấp” (enlightened self-sufficient spiritual communities). Những con người này tin vào tình yêu và tình thương, và có đủ sự hiểu biết để di chuyển vượt trên tư tưởng mật độ 3, sẽ sống sót qua những sự thay đổi của Trái Đất và tạo ra cái gọi là “Thời Đại Vàng” (Golden Age) của hòa bình và thịnh vượng. Điều này được hoàn thành trên diện rộng thông qua các quá trình suy nghĩ và niềm tin của những người sống sót.

Bây giờ, chúng tôi sẽ nói một vài lời về luật hấp dẫn, bởi lẽ điều này có vẻ là một chủ đề phổ biến trên thế giới các bạn ngày nay.

Luật hấp dẫn

Về mặt bản chất, có vẻ như có hai khuôn mẫu động lực xảy ra của luật hấp dẫn. Các bạn có ý tưởng quen thuộc và rõ ràng là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, có nghĩa là khi các bạn đi theo con đường của mình, các bạn sẽ có xu hướng hấp dẫn những linh hồn vào cuộc đời của các bạn, người mà có một trạng thái tư tưởng giống với các bạn. Ví dụ đơn giản nhất là khi các bạn kết bạn với ai đó do bởi các bạn muốn khám phá một phần cuộc sống cùng nhau – về điều mà các bạn có chung. Các thành viên của một đội bóng là một ví dụ rõ ràng cho điều này.

Trong các mối quan hệ của các bạn, các bạn có thể chọn một người bạn đời mà có cùng những sở thích cơ bản như bạn, bởi vậy các bạn có thể bầu bạn với nhau khi vui chơi trong các trò giải trí ưa thích.

Có một động lực khác của luật hấp dẫn. Các bạn có thể hấp dẫn một ai đó vào cuộc đời của bạn bởi vì các bạn có điều gì đó cần học hỏi từ người đó, hay các bạn có thể hấp dẫn một ai đó vì người đó cần học hỏi điều gì đó ở bạn. Trong phần lớn các trường hợp, sẽ có đôi chút của cả hai. Các bạn có thể có một giao kèo linh hồn hay một thỏa thuận nghiệp với một linh hồn khác. Các bạn có thể là học trò hay là thầy giáo, hoặc có thể là cả hai. Các bạn có thể đi cùng nhau để làm việc qua các bài học về nghiệp, hay các bạn có thể được đưa đến gần nhau để đồng sáng tạo điều gì đó quan trọng mà cần thiết cho các năng khiếu của cả hai người. Các bạn có thể có vẻ như đối nghịch với nhau trong mọi hoàn cảnh, nhưng linh hồn của các bạn khao khát quan điểm đối nghịch đó bởi vì nó muốn học tất cả những điều mà nó có thể về mọi thứ. Những mối quan hệ như vậy thường được gọi là “các cặp đôi bổ sung”.

Nhiều những linh hồn trên Trái Đất bắt đầu các mối quan hệ của họ bằng việc hàn gắn nghiệp quá khứ và dạy cho nhau về điều mà mỗi linh hồn cần học để tiến lên trong cách nhanh nhất có thể. Ở một số lthời điểm sau, các người bạn đời có thể đi vào một giai đoạn đồng sáng tạo nơi mà họ mang những khác biệt của họ đến với nhau trong một cách mà bổ sung và trợ giúp nhau trong khao khát sáng tạo của linh hồn họ.

Luật hấp dẫn làm việc ở các thực tại tập thể cũng giống như ở các thực tại cá nhân. “Bạn tập trung vào cái gì, bạn sẽ trở thành cái đó”, và điều này là đúng cho những nhóm cũng như những cá nhân. Nếu các bạn đang trên con đường thăng lên, các bạn sẽ hấp dẫn những người khác mà cũng đang trên con đường thăng lên, và các bạn sẽ được kết hợp thành các nhóm, các tổ chức và các cộng đồng mà lấy sự thăng lên làm mục tiêu chủ yếu. Nếu các bạn đã quyết định sự thăng lên vào mật độ 5 là con đường của bạn trong những sự thay đổi của Trái Đất, các bạn sẽ làm tốt để kết hợp với những người khác mà có cùng con đường và đang làm việc để tạo ra Thiên Đàng mật độ 5.

Sáng tạo thực tại của bạn

Trong công việc hướng dẫn và hàn gắn của người nhận thông điệp này, anh ấy thường trao cho các học viên một quá trình sáng tạo và biểu lộ. Chúng tôi sẽ đề cập đến quá trình này một cách tóm tắt và thêm một vài sửa đổi ở một số chỗ khi chúng tôi thấy thích hợp. Lý do chúng tôi đang tính đến hướng dẫn này về việc làm sao để sáng tạo là bởi vì rất nhiều các bạn đã bị thông báo sai hay đã được trao cho chỉ một phần thông tin về quá trình sáng tạo.

Trong các cuốn sách như: “Đường đến thành công” của các bạn (mà có rất nhiều), tất cả các học giả và các nhà thuyết giáo về chủ đề này đã đưa ra công thức thành công kỳ diệu của anh ấy hay cô ấy. Một số những công thức có khuynh hướng làm việc tốt hơn những người khác, nhưng không ai trong số họ sẽ đưa bạn đi quá xa trừ khi các bạn hiểu năng lượng làm việc thế nào trong các thế giới thấp của các bạn.

Như chúng tôi đã nói lúc đầu, về cơ bản phải có tất cả các khía cạnh của bạn được thống nhất và ủng hộ lẫn nhau để có thể là một nhà sáng tạo đầy quyền năng. Ngay khi các bạn đã xác định cái gì là những khao khát thực sự của các bạn, và các bạn có sự ủng hộ của tâm trí của bạn, các cái Tôi tình cảm và vật lý đằng sau khao khát linh hồn đó, thì quá trình sáng tạo là tương đối dễ hiểu.

Sự biểu lộ trong các thế giới thấp được hoàn thành bằng việc hướng năng lượng trong một cách đặc biệt. Vai trò của tâm trí được nhấn mạnh một cách hết sức cao trong hầu hết các bài học về cách sáng tạo. Vai trò trọng yếu của tâm trí là thực hiện các nhiệm vụ đã được đưa ra bởi tinh thần. Tâm trí là thiết bị kỹ thuật trình diễn những nhiệm vụ cần thiết cho sự biểu lộ các khao khát của bạn. Tuy nhiên, nó có thể nhận được hướng dẫn từ tinh thần hay từ bản ngã, và khi nó nhận được hướng dẫn từ bản ngã, các kết quả thường là kém vừa ý.

Do vậy bước đầu tiên trong việc biểu lộ cái mà bạn khao khát là nhận liên lạc với Chúa Hiện Diện của bạn, bản chất cốt lõi ở bên trong. Ngay khi các bạn đã làm điều đó, điều chỉnh làn sóng sang các tầm mức khác nhau và các khía cạnh khác nhau của cái Tôi và đảm bảo là chúng tất cả đều trên cùng một con đường. Các bạn có thể sử dụng kỹ thuật “phòng hội thảo” của người nhận thông điệp này để trợ giúp các bạn trong việc thu nhận tất cả các phần của bạn đến với nhau. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng để sáng tạo.

Sự Sáng Tạo được hướng ra từ trung tâm sinh mệnh của bạn. Các bạn không cần hình dung các thứ đến với bạn, hay thậm chí những thứ đặc biệt xảy ra trong cuộc đời bạn (mặc dầu điều đó có thể có ích). Điều quan trọng hơn là hình dung năng lượng sáng tạo đi tới từ trung tâm sinh mệnh của bạn.

Để sáng tạo, các bạn phải cảm thấy sự hiểu biết nào đó của cái mà bạn đang sáng tạo trong trái tim bạn và trong luân xa thứ 3 – sau dạ dày. Các bạn sau đó biết và có ý định sáng tạo cái mà bạn đang cảm thấy bên trong các luân xa thứ 3 và thứ 4. Mong ước và hy vọng không có chỗ trong quá trình sáng tạo. Chúng là các thiết bị của bản ngã và ít hiệu quả. Để tạo ra cảm xúc của sự thành công trong tim và trong luân xa thứ 3 của bạn, có vài kỹ thuật khác nhau, bao gồm cả cái mà người nhận thông điệp này gọi là “reverse timeline healing”, mà có nghĩa là trở lại đúng lúc của một tình trạng nơi các bạn cảm thấy thành công, và mang cảm xúc đó về phía trước và phủ nó lên thân thể vật lý hiện tại của các bạn. Điều này khác với việc nhớ lại một cách đơn giản một thời điểm khi các bạn cảm thấy thành công.

Ngay khi các bạn cảm thấy một cách sâu sắc thực tại của sự thành công, các bạn khi đó đặt cảm xúc này vào trái tim bạn và vào luân xa thứ 3, trong khi biết điều này là thực tại của các bạn trong khoảnh khắc hiện tại. Ở điểm đó, các bạn có thể mang tâm trí vào phương trình và bắt đầu tưởng tượng các chi tiết của cái mà các bạn đang biểu lộ. Hiển nhiên nếu mọi tình cảm tiêu cực nào nảy sinh, các bạn cần làm sạch chúng và rồi tiếp tục với quá trình.

Việc biết cách sáng tạo sẽ giúp mang các bạn đi qua những thay đổi của Trái Đất một cách an toàn và hiệu quả. Ví dụ, các bạn có thể tạo ra một cảm xúc của sự an toàn và rồi biểu lộ nó trong thế giới, thậm chí nếu các bạn đang trong một vùng có vẻ như bị tác động tiêu cực bởi những thay đổi của Trái Đất. Cuối cùng các bạn sẽ có thể đi xuyên qua một đám cháy rừng hay một trận lụt và được an toàn tuyệt đối nếu các bạn giữ cảm xúc của sự an toàn đủ mạnh bên trong sinh mệnh của bạn. Chúa Hiện Diện của bạn sẽ bao bọc bạn và che trở bạn khi cần thiết khỏi bất kỳ điều kiện bên ngoài nào.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here