Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ SÁCH CANNON DOLORES TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ TIÊN TRI NOSTRADAMUS

TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ TIÊN TRI NOSTRADAMUS

Sách Trò chuyện với Nhà tiên tri Nostradamus (tác giả: Cannon Dolores – tựa gốc: Conversations with Nostradamus) kể về việc bà Cannon Dolores tình cờ tìm ra cách để nói chuyện xuyên thời gian – không gian với nhà tiên tri Nostradamus). Cuốn sách lý giải toàn bộ các tiên tri của Nostradamus kèm với rất nhiều thông tin khác về tương lai của nhân loại và Trái Đất, đặc biệt về chính trị, chiến tranh, khủng hoảng, v.v…