Phần 5: SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, NHỮNG NGƯỜI NHẬP XÁC

0
145

SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, NHỮNG NGƯỜI NHẬP XÁC

 

Dẫn nhập

Xin chào! Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo.

Bây giờ, chúng tôi sẽ nói về sự hợp nhất và sự phân mảnh của linh hồn. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại là ngôn ngữ của các bạn khá là giới hạn trong khả năng của nó để có thể diễn đạt các khái niệm này.

Hãy để chúng tôi cố gắng vẽ một bức tranh cho các bạn. Bức tranh này bao gồm ý tưởng rằng mỗi linh hồn là một khía cạnh đồng nhất của Thượng Đế mà có thể khoác lấy nhiều hình dạng, nhiều mùi vị, nhiều màu sắc, và nhiều kết cấu. Một số các khía cạnh, một số các mảnh hồn, một số các phần hồn của linh hồn có thể rất lớn, cái mà chúng ta có thể gọi là những mảnh hồn cha mẹ, trong khi những mảnh hồn khác hay những khía cạnh khác có thể rất nhỏ bé, cái mà chúng ta có thể gọi là các mảnh hồn tồn tại lìa khỏi xác.

Linh hồn của các bạn giống một con sứa với các xúc tu và mỗi một trong các xúc tu đó có khả năng chứng kiến, quan sát và trải nghiệm các khía cạnh khác nhau của Sự Sáng Tạo. Đôi khi những cái xúc tu này sẽ tách rời và phân chia nhằm khám phá Sự Sáng Tạo bên ngoài và sau đó tái kết nối và tái kết hợp trong các cấu hình khác nhau trước khi chúng một lần nữa tách rời ra và đi vào phạm vi xa hơn của Sự Sáng Tạo.

Bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn

Các bạn có cái được gọi là các cụm hồn (soul clusters). Các cụm hồn là các cấu hình chính của Thượng Đế trong các chiều kích từ 8 đến 12. Trong chiều kích 12 các bạn có một cụm hồn lớn, cái mà các bạn có thể nghĩ là hàng tỷ tỷ các linh hồn cá thể tất cả cụm lại với nhau trong một tư tưởng và tư tưởng đó được kết nối trực tiếp với tư tưởng của Tất Cả (Thượng Đế), với sự vô hạn. Bởi vì Sự Sáng Tạo có thể di chuyển từ cao hơn đến thấp hơn, cũng như từ thấp hơn đến cao hơn, trong phổ các mật độ, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ bên dưới quy trình phân biệt khi các bạn đi xuống trong phổ mật độ.

Khi các bạn đến tầng thứ 11, cụm lớn của tư tưởng linh hồn ở tầng thứ 12 chia ra, hay các bạn có thể nói rằng phân mảnh ra thành các cụm nhỏ hơn, và vì mục đích đơn giản hóa chúng tôi sẽ nói rằng thay vì hàng tỷ tỷ các linh hồn cụm lại trong một, nó chỉ có hàng triệu các linh hồn cụm lại trong một cho mỗi một thực thể mật độ 11. Một lần nữa, các bạn có thể nhận thấy giới hạn của ngôn ngữ của các bạn ở đây.

Khi các bạn đi vào mật độ 10, các bạn có nhiều, nhiều hơn các cụm hồn này mà đã vỡ ra thành các phần và trở thành các cụm nhỏ hơn, có lẽ gồm hàng nghìn đơn vị linh hồn cá thể trong mỗi cụm hồn mật độ 10, và tất nhiên, các bạn có nhiều trong số họ đang phân mảnh ra từ các cụm hồn cha mẹ mật độ 11, vốn lại là cái mà cũng như vậy có một cụm hồn cha mẹ ở mật độ 12.

Và như vậy, điều này tiếp tục xảy ra khi các bạn đi xuống trong phổ mật độ. Bây giờ mật độ 10 đi xuống mật độ 9, cái mà các bạn có thể nghĩ như là hàng trăm các linh hồn trong mỗi cụm. Sau đó mật độ 9 đi xuống mật độ 8, cái thường có 6 hay 12 linh hồn trong một cụm, và các cụm hồn mật độ 8 được gọi là các linh hồn tối cao (oversouls). Hầu hết các linh hồn tối cao được bao gồm bởi một cụm 12 linh hồn cá thể. Như vậy, các bạn có thể nói là mỗi một linh hồn tối cao sinh ra 12 linh hồn cá thể. Những linh hồn cá thể này phóng ra ở tầng thứ 7 và có khả năng phân mảnh thêm nữa. Mặc dầu các linh hồn đã phóng ra từ Thượng Đế ở mật độ 7 trong Sự Sáng Tạo nguyên thủy, họ bây giờ có khả năng phân mảnh hay kết hợp thành nhóm khi họ đi lên hay đi xuống trong xoáy ốc tiến hóa. Nếu lựa chọn đi lên, họ sẽ trở thành các linh hồn tối cao mật độ 8 thay cho các linh hồn cá thể mật độ 7. Nếu đi xuống từ mật độ 8 đến mật độ 7, họ phân mảnh thành 12 linh hồn cá thể. Như thế, thông thường thì có 12 linh hồn cá thể được sinh ra từ mỗi linh hồn tối cao mật độ 8 và họ trở thành các linh hồn mới mật độ 7, trong khi đó linh hồn ban đầu, linh hồn cha mẹ, trở thành một phần trong các thế giới bao gồm tập thể linh hồn tối cao mật độ 8.

Điều này không chỉ khó khăn để có thể diễn đạt bằng ngôn từ, mà còn khó khăn cho tâm trí của các bạn để có thể hình dung ra được. Tâm trí của người nhận thông điệp này đã từng có sự khó khăn để hình dung về điều này, mặc dầu chúng tôi đã cung cấp các hình ảnh cho anh ấy.

Chúng tôi sẽ có các cuộc đối thoại trong tương lai để làm sáng tỏ những biến thiên trong quá trình sáng tạo, bao gồm một cái nhìn về việc làm thế nào một số linh hồn đi vào sinh mệnh thông qua quá trình phân mảnh từng bước trong khi đi xuống theo xoáy ốc tiến hóa từ mật độ 12 đến mật độ 7. Trong khi đó, vẫn có các linh hồn khác, chủ yếu được gọi là những người cổ đại hay những linh hồn rất già dặn, đến một cách trực tiếp vào sự cá thể hóa từ mật độ 12. Rồi có những người rơi vào giữa 2 loại đó.

Mặc dù như vậy, linh hồn mật độ 7 vẫn có vài cách để phân mảnh thành các phần nhỏ hơn. Khi nó phân chia theo một quá trình tương tự với sự phân chia tế bào (các bạn có thể so sánh điều này với sự phân chia các tế bào trong một tổ chức sinh học), các bạn có cái được gọi là các mảnh hồn cha mẹ, và những mảnh hồn cha mẹ này tiến đến sáng tạo các đời sống có chủ quyền như những linh hồn có chủ quyền, có nghĩa là họ là các đơn vị tổng thể và hoàn thiện của tư tưởng có khả năng trở nên hiểu biết về chính họ và tiến hóa qua các tầng thứ và các chiều kích của Vũ Trụ của Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Cũng có cái được biết đến như các mảnh hồn thứ cấp hay các phần hồn của một linh hồn. Khi một linh hồn tái sinh vào một thế giới cụ thể, linh hồn đó lấy một phần nhỏ của bản thân và phóng phần nhỏ đó vào cơ cấu nhận thức cụ thể hay thân thể mà thích hợp cho tầng thứ đó hay chiều kích đó. Các bạn phải hiểu là, các bạn yêu dấu, rằng một linh hồn không đưa toàn bộ sinh mệnh của nó xuống các thế giới thấp hơn bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Nó chỉ đưa một mảnh nhỏ của bản thân nó vào các thế giới đó, trong khi phần cha mẹ của linh hồn vẫn giữ đằng sau trong mật độ 7.

Điều này tương đối dễ làm nếu linh hồn chỉ đi đến tầng thứ 6. Một linh hồn mật độ 7 trong tầng thứ 6 đơn giản phân một mảnh bản thân nó vào tầng thứ 6, hơi đặc một chút, đi vào thân thể ánh sáng mật độ 6 hay chính xác hơn, sản xuất một thân thể bởi vì ở tầng thứ đó sản xuất một thân thể là dễ dàng hơn việc đi vào một thân thể đã được làm sẵn, và trở thành một thực thể mật độ 6 đang trải nghiệm một thế giới mật độ 6.

Một thực thể mật độ 6 có linh hồn cha mẹ của nó, mảnh hồn cha mẹ mật độ 7 và nó thường liên hệ một cách trực tiếp với mảnh hồn cha mẹ của nó giống như một con tàu trinh sát rời khỏi phi thuyền mẹ, ra đi và báo cáo lại với phi thuyền mẹ sau khi đã khảo sát một hành tinh.

Khi linh hồn mật độ 7 quyết định đi vào mật độ 5, sự phân mảnh thêm nữa có thể là cần thiết và linh hồn đó có thể phân chia thêm nữa và có thể có vài mảnh giờ đây phân chia vào mật độ 5. Mỗi một phần hồn mật độ 5 này có thể có một mảnh ban đầu ở mật độ 6, cái lần lượt có phần hồn cha mẹ hay mảnh hồn cha mẹ ở mật độ 7.

Như vậy bây giờ chúng ta có một mảnh hồn cha mẹ ở mật độ 7, một mảnh hồn đầu tiên ở mật độ 6 và các mảnh hồn thứ cấp ở mật độ 5.

Các mảnh hồn mật độ 5, lần lượt tạo ra một sự đặc hóa mà cho phép họ đi vào một thân thể ánh sáng mật độ 5 nhằm trải nghiệm các thế giới mật độ 5. Quá trình sản xuất một thân thể mật độ 5 có một chút khó khăn hơn so với quá trình sản xuất một thân thể mật độ 6.

Khi linh hồn khao khát hạ bản thân nó xuống hơn nữa vào mật độ 4, một quá trình khác biệt nhiều hơn nữa xảy ra, cái mà các bạn gọi là sự tái sinh và trong trường hợp này, một thân thể được tạo ra từ một dấu ấn gen, cái mà sẽ trở thành phôi hay bào thai và sẽ được thêm vào một mảnh của linh hồn mật độ 5 đang tồn tại. Như vậy trong quá trình này, linh hồn mật độ 5 phân một mảnh của bản thân nó và đặc hóa để đi vào bụng của một linh hồn khác, một bà mẹ người vượn, và mảnh hồn đó đi qua con đường sinh nở như một linh hồn tái sinh. Linh hồn đó như các thành viên gia đình hồn của nó, nếu các bạn muốn gọi họ như vậy, cái vốn là các khía cạnh mật độ 5 của bản thân nó, cái mà lần lượt, có các mảnh hồn nguyên thủy trong mật độ 6 và các mảnh hồn cha mẹ trong mật độ 7.

Khi linh hồn mật độ 7 khao khát trải nghiệm mật độ 3, có 4 tầng thứ của sự phân mảnh linh hồn được đề nghị trước khi linh hồn có thể đi vào các thân thể mật độ 3 và trải nghiệm cuộc sống mật độ 3. Có các mảnh hồn trong các mật độ 4, 5 và 6 mà được xem như một phần của dòng dõi linh hồn hay gia đình hồn.

Chúng tôi xin lỗi vì sự phức tạp của phần thảo luận này. Chúng tôi không biết làm thế nào khác hơn để trình bày điều này cho các bạn hơn là sử dụng những sơ đồ trí tuệ phức tạp này, cái đang được hình dung ra đối với các bạn. Quá trình toàn bộ tương tự như các cách mà tế bào phân chia trong các tổ chức sinh học, nhưng nó không giống lắm bởi vì các tế bào thường phân chia làm 2 phần, trong lúc đó các linh hồn thường phân chia thành 12 phần. Như vậy, linh hồn tối cao, tầng thứ 8 của sinh mệnh, chia thành 12 linh hồn cha mẹ cá thể, cái mà lần lượt, lại phân chia thành các mảnh nhỏ hơn nhằm để trải nghiệm các thế giới dưới mật độ 7.

Khi một mảnh hồn đi vào thân thể vật lý trong chiều kích 3, nó có hành trình đi qua đời sống của nó như một mảnh hồn đã tái sinh vào một tổ chức sinh học con người – thân thể vật lý của các bạn. Nếu linh hồn đã không tiến hóa đủ để có thể di chuyển trực tiếp vào chiều kích tiếp theo (trở lại xoáy ốc tiến hóa thông qua sự thăng lên) và lựa chọn xả bỏ thân thể, mảnh hồn đó sẽ một lần nữa trở lại với khía cạnh không thể xác của các thế giới astral hay ether cho đến khi nó có thể tái đặc hóa bản thân vào một thân thể khác. Mảnh hồn có thể đi lên một tầng thứ, đôi lúc là hai tầng thứ, đôi lúc là 3 tầng thứ, đôi lúc bằng mọi cách trở lại tầng thứ 7 giữa các lần tái sinh, phụ thuộc vào tầng thứ hiểu biết của nó và cái mà nó cần học hỏi.

Nếu nó ở trong cùng tầng thứ với tầng thứ mà nó đã để lại, nó sẽ đi vào các thế giới astral. Các thế giới astral bao gồm nhiều phụ thế giới (sub-planes), một số trong chúng các bạn có thể mô tả như kỳ cục, đen tối và rùng rợn, và một số trong chúng các bạn có thể mô tả là khá vui thích và đẹp đẽ. Mảnh hồn đó sẽ tìm kiếm một sự tái sinh tương lai hay nó sẽ tìm kiếm để nhập vào các phần cao hơn của nó, phụ thuộc vào cái xảy ra trong đời sống trước đây của nó mà nó đã để lại.

Nếu đời sống khá là hoàn hảo và không có nhiều chấn động, mảnh linh hồn đó sẽ có thể di chuyển nhanh hơn và sẽ có vẻ trở lại và nhập vào các phần linh hồn cao hơn, đánh giá lại một chút và sau đó lại trở lại trong một lần tái sinh khác. Nếu cuộc đời khá là chấn động, mảnh hồn đó có thể lang thang trong thể astral và tìm kiếm để gắn kết bản thân nó với những linh hồn khác mà đang trong thân thể và rồi các bạn có cái được gọi là các con ma hay các tinh linh không có thân xác.

Các bạn cần nhớ rằng khía cạnh đó, mảnh hồn đó mà đang đi lang thang trong thể astral, vẫn là một phần của một trật tự cao hơn của các mảnh hồn mà trở lại với linh hồn cha mẹ, như vậy nó không thực sự mất đi. Nó chỉ tạm thời không liên lạc được với các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh của nó.

Như vậy, cuối cùng tất cả các linh hồn đi qua quá trình tái sinh đều đến một điểm nơi sự hiểu biết của họ đạt tới mức độ là họ không còn mong muốn tái sinh trong các thân thể nữa và họ sẽ di chuyển lên một tầng thứ cao hơn của sự tự biểu lộ. Các mật độ 3 và 4 được thực hiện theo cách thức tái sinh và khi họ lên đến mật độ 5, họ trải nghiệm một sự hợp nhất với các thành viên gia đình hồn hay là các phần của linh hồn họ.

Bất cứ khi nào các phần hồn đang tái hợp nhất và đang đến cùng nhau, quá trình này được gọi là sự hợp nhất linh hồn. Bất cứ khi nào các mảnh hồn đang phân chia ra, quá trình này được gọi là sự phân mảnh linh hồn.

Bên trong một đời sống mật độ 3 hay mật độ 4 các linh hồn có thể phân mảnh thậm chí nhiều nữa. Các bạn đã từng nghe thành ngữ: “Bạn đã để lại một mảnh hồn của chính bạn với người mà bạn yêu”, và điều này quả thực trở nên đúng theo cả nghĩa đen. Các bạn có một bài hát được gọi là: “Tôi để trái tim mình ở San Francisco ”. Chúng tôi nghĩ tác giả của ca khúc này không nhận thấy nó đã đúng như thế nào. Khi các bạn viếng thăm một nơi rất đẹp và các bạn bị dính mắc vào nó, các bạn gửi một phần của chính bạn ở đó. Nếu nhà nhiếp ảnh nào đó của các bạn chụp ảnh trường năng lượng của thực thể mà chúng tôi đang nói qua đây khi anh ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế, các bạn sẽ nhìn thấy là có một phần năng lượng của anh ấy vẫn còn trên chiếc ghế.

Sau một lúc năng lượng này biến mất và trở lại với linh hồn, nhưng trong các trường hợp nào đấy, đặc biệt nơi mà sự dính mắc tình cảm hiện diện, điều này không phải luôn luôn như vậy. Nếu các bạn, như một sinh mệnh con người trở nên dính mắc tình cảm với một sinh mệnh con người khác, các bạn có thể nhúng một phần của chính bạn vào trường năng lượng linh hồn của sinh mệnh con người đó và các bạn có thể phân mảnh một phần của chính bạn ra khỏi mảnh mật độ 3 nguyên thủy của mình. Như thế rất có thể sau khi các bạn đã sống một cuộc đời đặc biệt và biến động trên Trái Đất, vào lúc cuối đời, các bạn sẽ có vài mảnh hồn đang lang thang xung quanh trong các thân thể của những người khác, hay trong những nơi chốn khác, và mỗi một mảnh hồn sẽ thường khá mất tự chủ và khá bối rối khi nó tìm kiếm một cách vô ích những mảnh khác của chính nó hay mảnh hồn cha mẹ của chính nó. Khi một linh hồn khác rất tiêu cực và trội hơn, linh hồn đó có thể chiếm lấy các mảnh của linh hồn các bạn và không trả chúng về cho cố chủ một cách tự nguyện. Như vậy các bạn có cái được gọi là những kẻ cướp năng lượng. Đó là những linh hồn mà chiếm năng lượng của những linh hồn khác và giấu nó bên trong chính họ trong hy vọng là nó sẽ trao cho họ nhiều năng lượng hơn và nhiều quyền lực hơn, trong thực tế họ đang thu thập những mảnh hồn của các linh hồn khác và đặt chúng vào trường năng lượng linh hồn của thân thể họ. Những linh hồn như vậy được gọi là những kẻ hút năng lượng bởi vì họ thực sự ăn cắp các phần của một linh hồn khác và giữ nó lại như một phần của chính họ.

Sự hợp nhất linh hồn

Năng lượng linh hồn có thể không bao giờ bị phá hủy. Một linh hồn có thể không bao giờ bị phá hủy, nhưng linh hồn có thể phân chia nhiều, nhiều lần và nó có thể phân thành hàng triệu mảnh giống như kính vỡ, và đôi khi sẽ là rất khó khăn cho các linh hồn có thể tập hợp tất cả các mảnh lại cùng với nhau  trong một tổng thể kết dính. Đó là lý do tại sao các bạn có nhiều linh hồn mà có vẻ như rất yếu đuối, đặc biệt trên một hành tinh như Trái Đất của các bạn, nó có vẻ như có rất ít năng lực đối với cuộc sống của họ hay có vẻ như không có khả năng sáng tạo, ngoại trừ một tầng thứ bản năng, những thứ mà họ khao khát trong cuộc sống.

Và như vậy quá trình hợp nhất linh hồn là quá trình tập hợp lại các mảnh hồn của các bạn và mang chúng trở về cùng nhau trong các cách mà sẽ làm lợi cho sự tăng trưởng linh hồn của các bạn và gia tốc sự tiến hóa của các bạn vào các thế giới cao hơn. Nhiều kỹ thuật hàn gắn của các bạn được thiết kế đặc biệt để gỡ bỏ các mảnh hồn của các linh hồn khác khỏi trường năng lượng linh hồn của các bạn và trả chúng về cho người chủ của chúng. Cũng là đúng đắn khi các kỹ thuật thiền định của các bạn có thể cho phép các bạn kéo các mảnh hồn của mình ra khỏi trường năng lượng của các linh hồn khác và hợp nhất chúng vào sinh mệnh của các bạn.

Làm thế nào các bạn biết là các bạn có các mảnh hồn của chính mình ở trong những linh hồn khác hay ở những nơi chốn khác? Nói chung nếu các bạn có các phần của bản thân mình ở trong một linh hồn khác, linh hồn đó sẽ ở trong tâm trí của các bạn rất nhiều và các bạn sẽ thường xuyên đồng cảm với linh hồn đó. Nếu các bạn có các phần của linh hồn các bạn ở những nơi chốn khác, các bạn sẽ thường xuyên tái diễn các giấc mơ về các nơi chốn đó hay các bạn sẽ liên tục nghĩ đến các nơi chốn đó.

Làm thế nào để các bạn có thể gọi lại các phần hồn của chính mình mà đã phân tán ra khắp Vũ Trụ? Đó là một phần mục đích của các kỹ thuật thiền định đã được thực hiện trong sự trao truyền này. Hay đó cũng là một phần mục đích của nhiều kỹ thuật đã được đưa ra trên thế giới của các bạn ngày nay và phục vụ cho việc làm thế nào để triệu hồi các mảnh hồn này. Quá trình mà đã được làm trước đây với các đời sống quá khứ hay quá trình mà người nhận thông điệp này từng hướng dẫn, đã là một ví dụ của một phương pháp được thiết kế để giúp các bạn triệu hồi các phần hồn của các bạn. Trong ví dụ cụ thể này, một trong các cái Tôi của đời sống quá khứ đã tha thứ và đã được giải phóng vào ánh sáng.

Điều này nghe có vẻ giống một sự mâu thuẫn, nhưng không phải như vậy, khi các bạn giải phóng các mảnh hồn của các bạn vào ánh sáng, các bạn, trong thực tế, đang giải phóng chúng từ các thế giới mà trong đó chúng bị kẹt lại. Các bạn đang gọi lại chúng từ trường năng lượng của những linh hồn khác và khi chúng được nâng lên vào ánh sáng, chúng có thể được giành lại một cách dễ dàng bởi linh hồn cha mẹ.

Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn và trả lại các mảnh hồn của những người khác

Hỏi: Làm thế nào chúng tôi có thể triệu hồi các mảnh hồn đã mất của chúng tôi?

Các Đấng Sáng Tạo: Có các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn. Một trong số các kỹ thuật này liên quan đến cái mà các bạn gọi là liệu pháp thôi miên hay liệu pháp tâm lý nơi mà các bạn thực sự tha thứ cho những người khác đã đến trong cuộc đời các bạn. Khi các bạn tha thứ cho một linh hồn mà đã gây cho các bạn sự giận dữ, sự đau đớn hay nỗi buồn nào đó, các bạn về bản chất đang gỡ bỏ khỏi trường năng lượng của linh hồn mình các mảnh hồn của linh hồn mà các bạn đã đang nắm giữ chúng bên trong các bạn.

Nếu linh hồn đó cũng nắm giữ các mảnh hồn của các bạn, họ thường trả lại nó trong một quá trình tha thứ, như vậy, đây là một trong các kỹ thuật đặc biệt hiệu quả để trả lại các mảnh hồn bao gồm các mảnh hồn của các bạn trong các linh hồn khác hay các mảnh hồn của họ trong trường năng lượng của linh hồn các bạn.

Khi các bạn không tha thứ cho một ai đó hay duy trì sự bực tức và sự oán giận, một mảnh năng lượng của các bạn sẽ được gửi vào trường năng lượng của linh hồn đó và đôi lúc một mảnh năng lượng của linh hồn đó cũng được gửi vào trường năng lượng của linh hồn các bạn. Điều này được nuôi dưỡng nhờ vào bản thân sự thù ghét và gây ra khó khăn gấp đôi cho các bạn để có thể tha thứ cho linh hồn đó.

Như vậy sẽ là quan trọng khi không cho phép sự oán giận và sự bực tức tích tụ. Ngoài ra, nếu các bạn có các biên giới sơ sài và các bạn cho phép những người khác đi vào không gian của các bạn và các bạn không bảo vệ bản thân mình khỏi các năng lượng đó, các bạn có thể phát hiện thấy mình trở nên cái được gọi là một người bị bòn rút tâm linh – giống như các con hàu biển trên một cái cầu cảng. Các bạn có thể có rất nhiều lớp hàu trên cái cầu cảng đó, cái cầu cảng bằng gỗ sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Tất cả những thứ các bạn nhìn thấy là những con hàu.

Và như vậy linh hồn các bạn có thể bắt đầu giống như nó được lấp đầy với lớp này chồng lên lớp kia của những con hàu, hay các phần nhỏ của các linh hồn khác trở nên bị mắc kẹt trong linh hồn của các bạn và hoàn toàn che phủ linh hồn các bạn với hai hay ba lớp. Sau đó các bạn tự hỏi mình là tại sao các bạn lại không thể nghĩ cho chính bản thân mình hay tự mình làm các quyết định hay tự mình làm một cái gì đó một cách rõ ràng và đó là bởi vì các bạn đã trở nên giống như một người sưu tầm và các bạn đã thu thập tất cả các chất liệu hồn này – các mảnh hồn từ những linh hồn khác.

Do đó thông qua sự tha thứ và các quá trình khác, bao gồm liệu pháp thôi miên, liệu pháp tâm lý, thiền định, phục hồi lại và các kỹ thuật khác, các bạn có thể bắt đầu tẩy sạch các con hàu này – các mảnh hồn mà đã tập hợp trong trường năng lượng của linh hồn các bạn, và khi các bạn tẩy sạch tất cả các mảnh hồn của các linh hồn mà các bạn đã mang vào, các bạn bắt đầu trở nên đủ tỉnh táo để có thể đi bất cứ nơi đâu mà các mảnh hồn của các bạn bị kẹt lại và kéo chúng trở về với các bạn.

Không cần thiết phải làm điều đó một cách có chủ ý hoặc một cách tiềm thức. Trong lúc thiền định, các bạn có thể đơn giản yêu cầu tất cả các mảnh hồn của các bạn được trả lại cho bạn và trong một số trường hợp điều đó có thể là đủ để lấy tất cả chúng trở lại với các bạn. Trong những trường hợp khác, một sự làm sạch trường năng lượng của linh hồn hay làm cân bằng luân xa hoặc có thể là cả hai để lấy các phần năng lượng của những người khác ra khỏi không gian của các bạn và trả chúng về cho chủ nhân thực sự của chúng.

Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái Đất

Hỏi: Chúng tôi có thường gặp gỡ những linh hồn khác mà là một trong 12 mảnh nguyên thủy của linh hồn tối cao của chúng tôi?

Các Đấng Sáng Tạo: Sẽ không là thông thường để gặp được một trong 12 mảnh hồn nguyên thủy bởi vì hầu hết các linh hồn, khi họ đến một mật độ thấp hơn, mong ước khám phá càng nhiều càng tốt cái mà họ có thể khám phá về mật độ đó, và nếu họ có các mảnh khác nhau đến mật độ thấp đó từ một mật độ cao hơn, họ sẽ có xu hướng muốn phân bố các mảnh của họ khá đều nhau khắp các vùng của mật độ thấp nhằm để thu được sự đa dạng lớn nhất của trải nghiệm có thể. Và nếu linh hồn tối cao đặt 2 mảnh của nó trong cùng một nơi và 2 mảnh này gặp nhau, linh hồn tối cao có thể không có các trải nghiệm khác nhau.

Tuy thế mà điều này vẫn xảy ra và khi xảy ra thì những mối quan hệ như vậy thường không chắc chắn bởi vì các linh hồn quá giống nhau và không có đủ các khía cạnh bổ sung cho nhau trong các mối quan hệ so với các linh hồn rất khác nhau. Các linh hồn rất khác nhau có xu hướng đi cùng nhau tốt hơn bởi vì mỗi linh hồn khao khát và tìm kiếm cái mà họ thiếu trong người khác nhằm học hỏi và thu được một nhận thức tổng thể hơn về cuộc sống.

Như vậy, rất hiếm cho hai hay nhiều hơn của 12 mảnh của linh hồn nguyên thủy gặp nhau trong một đời sống trên Trái Đất của các bạn, nhưng điều này vẫn có thể xảy ra và khi nó xảy ra, thường các mối quan hệ là rất bất an và sóng gió và cuộc sống bình thường trở nên khó khăn hơn cho mỗi người trong các mảnh hồn đó.

Các linh hồn sinh đôi

Thực sự có một chương trình xảy ra mà đã được thảo luận trước đây bởi người nhận thông điệp này, nơi mà 6 mảnh hồn của một linh hồn tối cao đến các thân thể trên Trái Đất trong khi đó 6 người khác ở lại trong các mật độ cao hơn, và 6 người ở trong các mật độ cao hơn đang hướng dẫn 6 người trong các mật độ thấp hơn và giúp đỡ họ trải qua các mật độ thấp hơn này nhằm thăng lên các mật độ cao hơn.

Đây là dạng thường xảy ra nhất khi các linh hồn đến những thế giới mật độ thấp hơn này. Khi hai linh hồn phóng ra trực tiếp từ Thượng Đế cùng một lúc và trên cùng một tia, họ được gọi là các linh hồn sinh đôi. Trong hầu hết các trường hợp, những linh hồn sinh đôi này được kết nối với linh hồn tối cao mật độ 8 của họ. Các linh hồn sinh đôi đã đến từ Thượng Đế và di chuyển vào mật độ 7, với dòng dõi mật độ cao hơn của họ trong sự phóng ra từ Thượng Đế ở dạng của một linh hồn tối cao mật độ 8, và họ phóng ra thành một cặp của linh hồn tối cao mật độ 8 đó, như thế khi chúng tôi nói “những linh hồn này đã đến từ Thượng Đế” chúng tôi có ý rằng họ đã đến thông qua các cụm hồn mật độ 11, 10, 9, 8 và sau đó được phóng ra như một cụm chỉ gồm 2 linh hồn, hay cặp linh hồn, vào mật độ 7 và trở thành các linh hồn sinh đôi. Đây là cách phổ biến nhất mà các linh hồn được phóng ra từ Thượng Đế.

Khi linh hồn sinh đôi đang tồn tại như các linh hồn cá thể, một người trong họ hầu như luôn luôn đi vào một mật độ thấp hơn người kia nhằm để người trong mật độ cao hơn có thể là một người cứu trợ khẩn cấp đối với người trong mật độ thấp hơn, bởi vì nếu họ cùng đi xuống một mật độ thấp với nhau, sẽ có thể rất khó khăn cho họ để phá vỡ mật độ thấp đó và trở về một mật độ cao hơn. Điều này đã là một vấn đề trong quá khứ trên Trái Đất của các bạn và trên các hành tinh khác nơi các linh hồn đã phân mảnh vào các tầng thứ bên ngoài hay các chiều kích bên ngoài và các cặp hồn đã đến các thế giới thấp đó cùng một thời điểm nhưng đã không thể kéo người kia ra khỏi “hố cát”.

Điều này giống như việc 2 người bạn thân cùng nhảy xuống hố cát với nhau và cả hai cùng chìm xuống. Nếu một người nhảy xuống và người kia ở trên bờ và giữ một đầu sợi dây, sẽ có một cơ hội tốt hơn để linh hồn dưới hố cát có thể nhảy lên được. Nhưng nếu cả hai cùng nhảy xuống, thì nó là điều rất khó khăn.

Bây giờ các bạn có thể nói: “Tại sao lại không có những sự hướng dẫn tinh thần cho những linh hồn này?” và thực tế là có. Tất cả các linh hồn đều có nhiều người hướng dẫn tinh thần, nhiều tầng thứ của sự hướng dẫn, nhưng sẽ là dễ dàng hơn nhiều cho những linh hồn sinh đôi của một linh hồn trên Trái Đất để được hướng dẫn từ các thế giới cao hơn so với sự hướng dẫn của linh hồn khác. Có một sức hút hấp dẫn tự nhiên giữa các linh hồn sinh đôi.

Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn

Hỏi: Điều gì xảy ra khi có những sự chia rẽ chấn động trong các đời sống quá khứ giữa các linh hồn?

Các Đấng Sáng Tạo: Các bạn đang đề cập đến năng lượng mà đã còn dư lại đó trong một lần tái sinh trước. Có nhiều người trong các bạn trên Trái Đất đã tái sinh trên Trái Đất trong một thời gian dài và các bạn thường để lại các mảnh của chính mình trong các lần tái sinh. Các mảnh lìa ra này đã mất liên lạc với phần còn lại của linh hồn cha mẹ của các bạn. Và khi các bạn tái sinh trong các thân thể các bạn thường chọn một tình trạng mà sẽ cho phép các bạn cố gắng phục hồi lại các mảnh của chính mình đã bị để lại trong các đời sống trước đó ở các nơi khác nhau trên thế giới của các bạn.

Có cái mà các bạn sẽ gọi là các dấu ấn năng lượng hay các mảnh ghép, và các bạn có thể gỡ bỏ một dấu ấn hay một mảnh ghép của chính các bạn ở một nơi cũng như ở một người. Khi nó ở trong một người, nó được biết như một dấu ấn ether hay mảnh ghép ether mà được bắn vào trong trường ether của người đó; một mảnh của chính các bạn sẽ để lại trong người đó. Nhưng khi nó là một nơi chốn, sẽ là rất giống với điều đó ngoại trừ nó là một trường năng lượng mà có xu hướng đi lang thang ở nơi đó. Khi các bạn nói một ngôi nhà bị ma ám hay các bạn nói một nơi có một năng lượng nào đó, thường cái mà các bạn đang nhận thấy là các mảnh hồn vẫn đang cư ngụ ở nơi chốn cụ thể đó mà có thể thuộc về một hay một số các linh hồn đã từng ở đó.

Điều này đặc biệt đúng khi một linh hồn chết một cách thảm thương, ví dụ như trong một trận cháy nhà, và các mảnh hồn của linh hồn đó có thể trở nên bị bắt lại trong chính ngôi nhà đó và khi ngôi nhà này được sửa sang lại, các mảnh hồn có thể vẫn đi lang thang trong ngôi nhà đó bởi vì họ đã không tìm thấy linh hồn cha mẹ. Đó là lý do tại sao khi mà các bạn đang ở trong một ngôi nhà ma ám, hãy gửi các mảnh hồn đang ở trong ngôi nhà đó trở lại ánh sáng. Nhiều người trong số họ sẽ rời đi nếu họ được gửi tới ánh sáng và đôi lúc, do bởi tự do ý chí và do bởi tính khốc liệt của sự phân mảnh linh hồn, họ có thể không đi đến với ánh sáng.

Tự do ý chí, như các bạn biết, là một điều khó khăn. Tất cả các linh hồn trong Sự Sáng Tạo đều có một sự ham hiểu biết, một khao khát khám phá, thích phiêu lưu mạo hiểm, và đôi lúc các linh hồn tự làm cho họ mắc vào một rắc rối lớn như kết quả của tính quá tò mò. Và thực tế, điều này thường trở nên khó khăn để họ có thể tự giải thoát bản thân khỏi tình trạng bị bắt lại một cách mạnh mẽ trong một ngôi nhà hay một nơi chốn hay một con người.

Những gia đình hồn mở rộng

Như vậy chúng tôi đã nói về quá trình phân mảnh linh hồn và bây giờ hãy để chúng tôi thảo luận một cách tóm tắt quá trình hợp nhất linh hồn. Và chúng tôi cũng sẽ thảo luận tóm tắt tiến trình của mối quan hệ giao kèo.

Các bạn có cái gọi là cặp hồn (soulmates). Cặp hồn thực sự là các linh hồn song song – các linh hồn mà có con đường tiến hóa tương tự nhau – và khi những linh hồn như vậy không thuộc về cùng một linh hồn cha mẹ, họ đơn giản được biết đến là cặp hồn. Họ sẽ cảm thấy rất gần gũi nhau một cách tự nhiên. Nhưng khi các mối quan hệ như vậy quấn lấy các linh hồn, những người mà ban đầu là các mảnh hồn của cùng một linh hồn tối cao (oversoul), trong trường hợp này các bạn có cái được gọi là các thành viên của gia đình hồn.

Các thành viên gia đình hồn có thể mở rộng ra vài tầng thứ. Để chúng tôi giải thích. Nếu một thành viên gia đình hồn đã là một người ở mật độ 12 nguyên thủy và mở rộng đến tầng thứ linh hồn tối cao mật độ 8 (oversoul), linh hồn tối cao này sau đó lại mở rộng bản thân thêm nữa vào mật độ 7 tạo thành các linh hồn mật độ 7 thì trong trường hợp này các bạn có cái được gọi là các thành viên gia đình hồn nguyên thủy. Khi những người này gặp nhau trên Trái Đất, các bạn có một trong các mối quan hệ hiếm hoi mà chúng tôi đã nói về nó lúc trước. Sẽ là rất hiếm để gặp được một trong các mảnh hồn nguyên thủy của các bạn.

Nếu đó là linh hồn sinh đôi của các bạn, mảnh hồn đó thường tồn tại trong một chiều kích khác và đang trợ giúp các bạn từ chiều kích đó. Nếu đó là một trong 6 mảnh hồn nguyên thủy trên Trái Đất và các bạn gặp gỡ một người trong số họ, các bạn có thể cảm thấy một mối quan hệ họ hàng ngay lập tức với linh hồn đó. Các bạn có thể cảm thấy một loại kết nối cặp hồn giữa các bạn, nhưng trong hầu hết các trường hợp nó sẽ là một mối quan hệ rất khó khăn bởi vì các bạn thường đến vì các lý do khác nhau và các trải nghiệm của các bạn là rất khác nhau. Thông thường sẽ là rất khó khăn cho những linh hồn như vậy để có thể trung hòa sự khác nhau của họ, mặc dầu họ đến từ cùng một linh hồn tối cao. Những linh hồn như vậy thường đến với một thỏa thuận, cái mà các bạn gọi là thỏa thuận linh hồn, để trải nghiệm một cách toàn bộ các thực tại khác nhau trong khi họ đang ở trên Trái Đất.

Sẽ là phổ biến hơn nhiều cho các bạn để gặp và gắn bó với các linh hồn từ gia đình hồn mở rộng của các bạn, với những linh hồn mà đã đi ra từ cùng một tổng hồn nguyên thủy tầng thứ 9 (master oversoul). Nói cách khác, các bạn có các phần hồn mà đã phóng ra từ tổng hồn tầng thứ 9 ví dụ trong trường hợp này là 12 mảnh và 12 mảnh này trở thành các linh hồn tối cao (oversoul) mật độ 8, mỗi linh hồn tối cao mật độ 8 này lại lần lượt sinh ra 12 linh hồn cá thể, như vậy các bạn sẽ có 144 linh hồn mật độ 7 mà tất cả đều thuộc về tổng hồn mật độ 9 (master oversoul), hay linh hồn tối cao của linh hồn tối cao của các bạn. Và sẽ là phổ biến hơn nhiều cho các bạn để có thể gặp các thành viên của gia đình linh hồn mở rộng 144 thành viên đó. Thông thường có xấp xỉ 72 linh hồn của các bạn trong dạng này ở trên Trái Đất cùng một lúc và 72 người kia ở trong các thế giới cao hơn đang trợ giúp. Như vậy sẽ có khả năng nhiều những mối quan hệ cặp đôi trên Trái Đất là giữa các thành viên gia đình hồn mở rộng.

Bây giờ trong nhiều hoàn cảnh các bạn có thể đi sâu xuống 3 cấp trong quá trình phân mảnh linh hồn tối cao. Mỗi người trong 144 linh hồn mật độ 7 này lại có thể sinh ra 12 linh hồn thêm nữa và lúc này các bạn có 1.728 linh hồn cá thể. Như thế có các trường hợp nơi mà các linh hồn đang nhập vào là 3 cấp phóng ra từ cụm hồn nguyên thủy và những trường hợp khác nơi họ chỉ là 2 cấp phóng ra từ cụm hồn nguyên thủy.

Chúng tôi biết đây là các khái niệm khó nắm bắt, nhưng chúng tôi đang bị giới hạn bởi ngôn ngữ và vốn từ của các bạn. Nếu các bạn nghĩ về Thượng Đế như một trường năng lượng liên tục, nó có thể dễ dàng hơn. Hãy xem Thượng Đế như một bể rượu và xem các cái Tôi Chúa Vũ Trụ mật độ 12 như một thùng rượu nho đã ủ và xem các cái Tôi Chúa mật độ 11 như một chùm nho lớn. Chúng ta sau đó có thể xem các cái Tôi Christ và Phật mật độ 10 như các chùm nho riêng lẻ trên chùm nho lớn hơn, và cái Tôi monad hay cái Tôi tổng hồn (master oversoul) mật độ 9 là một chùm nho nhỏ hơn nữa, vv… Mỗi chùm nho, tất nhiên, trở nên nhiều hơn khi các bạn đi xuống theo các mật độ, nhưng có một số lượng các thành viên nhỏ hơn trên mỗi chùm nho.

Như vậy một lần nữa chúng tôi đang cố gắng mô tả làm thế nào mà các linh hồn cụm lại. Một số các cụm hồn này đến theo mọi cách xuống tới mật độ 7, trong khi những người khác chỉ đi xuống đến mật độ 8, một số chỉ xuống đến mật độ 9, một số chỉ xuống đến mật độ 10, vv… Như vậy không phải tất cả các linh hồn hiện đang ở tầng thứ 7 có cùng số lượng các cụm oversoul trong dòng dõi của nó đang trở về với Thượng Đế.

Do đó, sẽ là khó khăn để xác định nguồn gốc của tất cả các linh hồn bởi vì các linh hồn khác nhau có các tầng thứ khác nhau của sự phân mảnh linh hồn mà đã tạo nên mối liên quan trong cây hồn của họ, nếu các bạn muốn gọi nó là một cây hồn (soul tree). Đó là một từ để diễn đạt khá tốt, nó tương tự như cây phả hệ của các bạn.

Ảnh hưởng của sự cấy ghép tạng đến tư tưởng con người

Học viên: Khi chúng tôi cấy ghép tạng, nó có ảnh hưởng đến các rung động của chúng tôi hay không?

Các Đấng Sáng Tạo: Chúng tôi có thể nói rằng điều này thường làm hại đến sự đồng nhất của các bạn. Trong hầu hết các trường hợp sự làm hại này có thể được khắc phục thông qua các biện pháp điều trị khác nhau. Trong một số trường hợp, thì đó có thể phát sinh một loạt những tác hại đến sự đồng nhất của dạng người vượn. Chúng tôi thấy có quá nhiều các trường hợp cụ thể liên quan đến điều này và khó có thể làm một sự trình bày chung liên quan đến những sự cấy ghép tạng.

Chúng tôi sẽ nói thế này: Mỗi một cơ quan nội tạng mang một rung động cụ thể và nếu cơ quan nội tạng đó đã ở với thân thể ban đầu trong một thời gian dài, thí dụ từ tuổi thơ ấu đến khi trưởng thành thì cơ quan nội tạng đó đảm nhiệm những rung động của linh hồn cư trú trong thể xác ban đầu đó, và khi cơ quan nội tạng này được ghép vào một thân thể khác, một phần bản chất của linh hồn nguyên thủy đó cũng được ghép vào, trừ khi có những biện pháp điều trị được sử dụng để vô hiệu hóa hiệu ứng đó.

Ví dụ, nếu các bạn nhận quả thận của một người chị hay người anh, một số những tư tưởng của người chị hay người anh sẽ được đồng nhất vào trong tư tưởng của chính bạn như kết quả của sự cấy ghép. Điều đó có thể dẫn đến những khó khăn nhất định nếu điều này được tiến hành mà không có sự hiểu biết đầy đủ.

Ảnh hưởng của sự truyền máu lên linh hồn con người

Học viên: Khi một người nhận máu từ một người khác, nó có thể ảnh hưởng đến sự đồng nhất của tư tưởng của một hay cả hai người hay không?

Các Đấng Sáng Tạo: Có, hãy để chúng tôi xác định câu hỏi đó. Sự truyền máu là một ví dụ rõ nét hơn về việc làm sao năng lượng và bản chất của một linh hồn có thể chuyển một phần vào một thân thể khác được chiếm giữ bởi một linh hồn khác. Các bạn phải nhận thấy là những sự truyền máu thường liên quan đến một lượng nhỏ máu trong một thân thể con người. Nếu một thân thể con người đã mất toàn bộ lượng máu của nó và cần hỗ trợ tất cả máu mới thì sẽ có rất ít khả năng tổ chức vật lý đó có thể sống sót đủ lâu để nhận máu mới. Trong hầu hết các trường hợp, một sự truyền máu chỉ liên quan đến khoảng từ 10% đến 50% của toàn bộ lượng máu trong cơ thể nhận máu. Sau khi truyền máu, khoảng 50% đến 90% máu nguyên thủy vẫn ở trong cơ thể và bởi vậy, lượng máu thêm vào này thường chỉ là một lượng rất nhỏ của máu đến từ người hiến máu.

Ngoài ra, chỉ một lượng nhỏ của bản chất linh hồn được truyền trong máu. Linh hồn, tất nhiên, không cư trú trong máu, nhưng nó cũng có một mối liên hệ trực tiếp với thân thể. Như vậy hầu hết năng lượng linh hồn ở cùng với thân thể mà đang hiến máu và chỉ một tỷ lệ nhỏ của bản chất linh hồn đó được chuyển vào máu và truyền vào thân thể của linh hồn đang nhận máu.

Nhân bản vô tính và sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze

Học viên: Nhân bản vô tính có gây ảnh hưởng gì không và đâu là sự thực về việc phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze đến DNA của con người?

Các Đấng Sáng Tạo: Nhân bản vô tính là một công nghệ khác mà tính vào phương trình DNA loài người cũng như sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze. Sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze (holographic projection) liên quan đến việc một linh hồn phóng chiếu một phần của năng lượng và bản chất của nó và tạo ra một hình dạng hay một hình ảnh của bản chất đó thông qua một cổng hay một điểm truy cập, vì những mục đích thu thập thông tin hay kết nối với những linh hồn khác ở một khoảng cách xa. Nhân bản vô tính là một công nghệ tương tự trong đó một thân thể vậy lý có thể được tái tạo và một tỷ lệ nào đấy của bản chất linh hồn có thể được truyền vào thân thể được nhân bản, cho nên sẽ là sai lầm khi nói rằng việc nhân bản thân xác của một con người thì cũng sẽ nhân bản luôn linh hồn tồn tại trong đó.

Việc nhân bản một con người sẽ không chỉ có một số bản chất của linh hồn nguyên thủy, mà thân thể nhân bản này cũng có thể bị chiếm hữu bởi bản chất của những linh hồn khác mà đã tồn tại trước sự nhân bản. Một linh hồn có thể không tái sinh vào thân thể nhân bản, nhưng sự di cư của bản chất linh hồn từ một thân thể này đến một thân thể khác là một việc tương đối thông thường. Đây là một chủ đề rất phức tạp. Tuy nhiên, đây có thể là một chủ đề tiến bộ và đòi hỏi nhiều thời gian hơn để có thể khám phá về điều này một cách đầy đủ.

Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn

Có rất nhiều những thông tin sai lệch liên quan đến những người nhập xác. Thêm nữa, có rất nhiều người nghĩ rằng mình là những người nhập xác đang trải nghiệm một sự rối loạn tâm thần phân liệt. Những người nhập xác thực sự khá hiếm, hiếm như những Đấng Lâm Phàm. Những người nhập xác nói chung rơi vào 3 nhóm:

(1) Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện

(2) Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện

(3) Những sự chuyển đổi linh hồn một phần

Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện

Đây là những người nhập xác chân thực. Một linh hồn tái sinh trên Trái Đất và tại một thời điểm nào đó trong sự tái sinh, đi vào một sự thỏa thuận linh hồn với một linh hồn khác, người đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới tinh thần. Các linh hồn quyết định trao đổi vị trí. Linh hồn trong các thế giới tinh thần hạ xuống vào trong thân thể của linh hồn đã tái sinh trên Trái Đất, linh hồn đã tái sinh rời bỏ thân thể vật lý và đi vào các thế giới tinh thần.

Linh hồn đi vào dạng vật lý đang tồn tại ngay lập tức đảm nhiệm lịch sử tích lũy của dạng vật lý đó, cũng như lịch sử chung của loài người đã được giao kết trong dạng vật lý đó. Mọi thứ trở nên hơi tế nhị khi đụng đến bản ngã và nhân tính của dạng con người đang tồn tại đó. Nếu linh hồn rời đi đã có một trải nghiệm khá tươi sáng trên Trái Đất, anh ấy hay cô ấy có thể đã giữ bản ngã trong sự kiểm soát, chỉ sử dụng để giúp hòa nhập vào số đông loài người mà không gây ra xung đột quá đáng nào. Trong trường hợp đó, linh hồn đi vào sẽ đảm đương nhiều đặc điểm của bản ngã, với một số sự sửa đổi không tránh được.

Bản ngã hay còn gọi là nhân tính được phát triển như một kết quả của sự tương tác giữa linh hồn với thế giới của dạng vật lý đó, như vậy một phần đáng kể của bản ngã nguyên thủy thường mất đi trong sự chuyển đổi linh hồn. Do dó, linh hồn mới phải tái cấu trúc nhiều mảnh của bản ngã và điều này thường là một kỹ thuật không chính xác.

Một cách điển hình, sự kiện nhập xác xuất hiện trong một giai đoạn của sự chấn động mãnh liệt hay trải nghiệm ngoài thân thể trên một phần của người đang tồn tại. Điều này xảy ra bởi nó là dễ dàng hơn nhiều để làm một sự chuyển đổi khi bản ngã không mạnh như trong cuộc sống hàng ngày trên Trái Đất.

Một lý do khác được ưu tiên hơn của sự thay đổi đột ngột đó là trong một sự kiện chấn thương tâm lý, bất ngờ hay ốm nặng. Đó là bởi vì những người gần gũi với linh hồn rời đi sẽ ngay lập tức nhận thấy một sự thay đổi trong bản ngã của con người khi anh ấy hay cô ấy bình phục lại sau sự kiện chấn động. Điều quan trọng là những người giao thiệp với linh hồn rời đi tin rằng những sự thay đổi đó là do bản thân sự chấn động, và không phải là do một sự chiếm hữu hay là do bị “nhập thần”. Bất chấp tình yêu và tình thương của linh hồn nhập vào, những người bạn gần gũi và gia đình của linh hồn rời đi sẽ trải nghiệm rất nhiều những điều bực bội và thậm chí sốc bởi những sự thay đổi đã xảy ra trong người thân của họ.

Linh hồn rời đi, ngay khi anh ấy hay cô ấy đến các thế giới tinh thần, họ sẽ giữ các trải nghiệm và các bài học đã học được trong thời gian tái sinh trên Trái Đất, thường với sự lo âu và sự mất phương hướng. Những sự chuyển đổi linh hồn được thực hiện sau sự xem xét cẩn trọng giữa hai linh hồn. Nó không phải là một quyết định được thực hiện một cách bồng bột. Phải có một lý do nghiêm trọng để trải qua quá trình này. Nó phải được xác định là cả hai linh hồn sẽ tốt hơn sau kết quả của sự trao đổi. Lý do chính của trải nghiệm nhập xác xảy ra là bởi vì những linh hồn nhập vào và rời đi đồng ý rằng sự trao đổi sẽ làm cho sự tiến bộ của các linh hồn trên Trái Đất trở nên tốt hơnl, cũng như trao cho cả hai linh hồn một trải nghiệm lớn hơn về Sự Sáng Tạo của Thượng Đế.

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện

Khi một linh hồn từ các thế giới cao hơn đi vào thân thể của một linh hồn khác có một trải nghiệm Trái Đất, linh hồn được chỉ định ban đầu cho thân thể con người trên Trái Đất phải đi sang một bên ở một mức độ để cho phép linh hồn đi vào ở chung tìm “chỗ đứng” của mình bên trong thân thể con người. Trong quá trình thôi miên hoàn toàn, điều này được thực hiện trong một thời gian tạm thời, thường một vài giờ là cao nhất. Trong một số trường hợp hiếm hoi, linh hồn rời đi không thể trở lại thân thể và linh hồn nhập vào đơn giản tiếp quản thân thể mà không có những sự chuẩn bị trước (hình thức này rất giống với cái mà chúng ta gọi là lên đồng).

Về bản chất, đây là một ví dụ của sự thôi miên hoàn toàn nơi mà điều này không kết thúc. Thay cho một vài giờ trong thân thể, linh hồn nhập vào sử dụng phần còn lại của cuộc đời của thân thể. Từ một quan điểm tối cao, các bạn có thể nói là hai linh hồn đã có một thỏa thuận linh hồn không tỉnh táo để có trải nghiệm này, nhưng có thể là sự chuẩn bị này bắt đầu tiến hành như một lỗi không cố ý. Tất nhiên, một số người thôi miên có thể lập kế hoạch chủ động cho vấn đề này, trong trường hợp đó thì điều này không phải là không tình nguyện, nhưng nói chung nếu đó là một sự chuyển đổi không chủ ý, trải nghiệm sẽ đem lại chấn động lớn cho linh hồn rời đi. Linh hồn đó sẽ thường cảm thấy như là anh ấy hay cô ấy không hoàn thành được các bài học trên Trái Đất mà đã dự định từ ban đầu trước khi tái sinh. Trong một số trường hợp, linh hồn rời đi có thể phân thành nhiều mảnh và tự nó gắn vào những người nào đấy như những trạng thái astral hay các con ma.

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện thường gây chấn động cho  bạn bè cũng như các thành viên gia đình của linh hồn rời đi. Bất thình lình và không có cảnh báo, đó là khi người thân của họ đã trở thành một người khác, và trong cách nhìn nhận nào đó thì điều này là sự thật.

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện là hiếm hoi, nhưng bởi vì chúng có xuất hiện, nên chúng tôi đã kể đến chúng trong cuộc thảo luận này về trường hợp những người nhập xác. Một người nhập xác không tình nguyện thường trợ giúp con người tiến vào sự thăng lên, ngay khi những chấn động đã được giải quyết. Linh hồn nhập vào thường có đủ sự hiểu biết để đưa ra một số tầm mức của sự trợ giúp trong việc thức tỉnh loài người.

Những sự chuyển đổi linh hồn một phần

Một sự chuyển đổi linh hồn một phần xuất hiện khi một hay nhiều khía cạnh của cái Tôi của một linh hồn tráo đổi vị trí với một hay nhiều các khía cạnh của cái Tôi của một linh hồn khác. Dạng thông thường nhất của sự chuyển đổi linh hồn một phần xuất hiện trong trạng thái astral. Trong trạng thái astral, tầm mức astral của cái Tôi của một linh hồn được tiếp quản bởi tầm mức astral của một linh hồn khác. Điều hiếm hoi này phục vụ cho linh hồn trong cuộc hành trình dài, nhưng sự thực, nó có thể là một bài học có giá trị trên một số tầm mức, và những điều bất lợi thường xuất hiện nhiều hơn những điều thuận lợi. Trạng thái astral có thể chỉ xuất hiện khi có một tầm mức tương đối cao của tư tưởng bên trong các linh hồn đã tham gia vào sự thực hành này.

Cũng có thể có một sự trao đổi trong thể ether. Đây là một sự chuyển đổi tầm mức cao mà liên quan đến thân thể năng lượng của mỗi linh hồn. Điều này có thể được sắp đặt nếu linh hồn đang tồn tại trong thân thể có một sự đau ốm trong thể ether (sự đau ốm trường điện từ) và nó giống như có thể sẽ chết nếu sự chuyển đổi không được thực hiện. Linh hồn nhập vào sẽ trao đổi các thân thể ether, lấy đi thân thể ether ốm và trao cho linh hồn Trái Đất một thân thể mới, thân thể ether khỏe mạnh. Nếu như linh hồn nhập vào đủ tiến bộ, anh ấy hay cô ấy có thể có khả năng sửa chữa thân thể ether đã hư hại và sử dụng nó có hiệu quả để tăng cường các bài học linh hồn của cả hai thực thể trong khi ở trong thế giới ether. Nhớ rằng linh hồn nhập vào không thực sự nhập vào trong trường hợp này, nhưng đang cư trú bên trong phạm vi linh hồn như một người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn Trái Đất.

Một dạng khác của sự chuyển đổi linh hồn một phần liên quan đến thân thể nghiệp quả. Những sự thuận lợi của việc trao đổi các thân thể nghiệp quả với một linh hồn khác là các bạn có khả năng kết hợp các trải nghiệm của cả các đời sống quá khứ và các đời sống song song một cách tạm thời vào trong một ma trận đơn. Cái này không được lẫn lộn với nhóm phức hợp hồn, mà sẽ được chúng tôi bàn tới trong một chủ đề khác vào lúc khác. Những sự chuyển đổi thân thể nghiệp quả là khá phức tạp và khó khăn để mô tả và chúng tôi sẽ không đi xa hơn nữa vào chủ đề đó tại thời điểm này.

Có một vài sự chuyển đổi linh hồn khác bố trí mà có thể xảy ra, nhưng khá hiếm trên Trái Đất. Chúng tôi sẽ không đi vào những biến thiên hơn nữa về vấn đề này.

Vai trò của những người nhập xác trong những thay đổi của Trái Đất

Một trong những lý do những người nhập xác mà số lượng có rất ít trên Trái Đất chính là khuynh hướng của những trải nghiệm này thường gây thêm sự phân mảnh linh hồn. Những linh hồn liên quan phải cân nhắc cẩn thận cơ hội để tăng trải nghiệm linh hồn với khả năng hợp nhất linh hồn khó khăn hơn. Trong hầu hết các trường hợp, cách hiệu quả nhất cho các linh hồn để thể hiện bản thân họ trên Trái Đất là khi họ được hợp nhất hoàn toàn, có nghĩa là tất cả các mảnh hồn của họ được tái hợp nhất trong một tổng thể duy nhất – sinh mệnh tối cao. Những người nhập xác, bởi bản chất rất tự nhiên của họ, dính líu đến việc phân bổ các mảnh hồn, mà có thể đem lại một trải nghiệm bổ ích và có tính giáo dục, nhưng có thể bị trả giá rất đắt nếu các mảnh hồn liên quan không hợp nhất một cách hợp lý trong sự trải nghiệm. Ở một thời điểm tương lai, chúng tôi có thể đi sâu hơn vào chủ đề về những người nhập xác, nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ giới hạn cuộc thảo luận của chúng ta trong vai trò của những người nhập xác trong những sự thay đổi của Trái Đất.

Những người nhập xác sẽ đóng một vai trò đáng kể, mặc dù nhỏ trong sự chuyển đổi do bởi số lượng nhỏ của họ. Từ khi Sự Chuyển Đổi Thiên Hà bắt đầu khoảng năm 1950, đã chỉ có khoảng 6000 người nhập xác trên Trái Đất.

Mục đích chính của những người nhập xác liên quan đến sự chuyển đổi là mang đến một nhận thức tươi mới cho loài người từ bên ngoài màng chắn của Trái Đất. Ví dụ, hãy giả thiết một nhà khoa học được kính trọng cao với rất nhiều ảnh hưởng làm một sự thỏa thuận với linh hồn nhập xác để trao đổi các vị trí nhằm có một nhận thức bên ngoài các màng chắn được kết hợp vào các lời dạy khoa học của linh hồn rời đi. Một cách bất ngờ, hàng nghìn các sinh viên của linh hồn rời đi nhận được những thông tin mức độ cao từ bên ngoài những sai lệch của màng chắn. Điều này có thể có một tác động rất lớn đến các sinh viên của nhà khoa học.

Điều này cũng có thể phản tác dụng. Các bạn đã từng nghe các câu truyện về những nhà khoa học – nhà phát minh điên loạn, những người trở nên điên loạn và làm mọi thứ lạ lùng vào ban đêm trong các phòng thí nghiệm của họ. Trong phần lớn các câu truyện kiểu này liên quan đến các nhà khoa học Trái Đất đơn giản là họ đã bị mất bình tĩnh khi mà một trong số họ dính líu đến những người nhập xác. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tên của nhà khoa học nào mà đang là những người nhập xác tại thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể dẫn một số tên của những nhà khoa học trong tương lai.

Khi các đối tượng thôi miên làm sạch các vấn đề tâm lý của họ và trở nên tốt hơn trong việc hạ thấp các tần số cao của các thực thể mà họ đang làm việc cùng và trở nên chính xác hơn trong các thông điệp của họ, nhu cầu cho những người nhập xác sẽ giảm bớt.

Trong một cái nhìn ở tầm mức mở rộng, các bạn tất cả đều là những người nhập xác mà đã đang làm các sự chuyển đổi linh hồn trên các tầm mức thân thể trong nhiều đời sống.

Chúng tôi thấy thích thú được chia sẻ thời gian này với các bạn. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Phúc lành!

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here