Phần 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO (Tiếp Theo)

0
565

 

 

Các bạn là các Chúa Sáng Tạo

Trong sự thiền định hiện tại của các bạn, các bạn đã trải nghiệm một chút các cái Tôi tầng thứ 12 của mình. Trong bài học của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói về sự tiến hóa linh hồn; linh hồn của các bạn tiến hóa như thế nào; các bạn có thể trông đợi điều gì khi linh hồn của các bạn tiến hóa; và chúng tôi sẽ nói đến một vài chi tiết và cơ cấu của sự tiến hóa linh hồn.

Trước tiên hãy để chúng tôi điểm lại một số điều mà người nhận thông điệp này đã nói trước đây về việc làm thế nào các linh hồn đi vào thân thể và làm thế nào chúng di chuyển giữa các thân thể.

Vũ Trụ của các bạn được bao gồm 12 mật độ. Mỗi một trong các mật độ này có riêng một bộ các luật lệ và các nguyên tắc độc nhất vô nhị mà điều hành thế giới đó của Sự Sáng Tạo. Thêm nữa, cũng có các luật và các nguyên tắc Vũ Trụ áp dụng cho tất cả các mật độ và các chiều kích một cách đồng thời và chúng tôi cũng sẽ nói một chút về nó.

Khi các bạn trở nên các linh hồn cá thể, các bạn đã phóng ra khỏi Thượng Đế và mang lấy một linh hồn nguyên thủy. Linh hồn này chứa đựng trong nó một phần của Kế Hoạch Thần Thánh đã được mã hóa bên trong các bạn. Các bạn có 12 mật độ đã được mã hóa bên trong các bạn. Các bạn có một cái Tôi hay một khía cạnh của cái Tôi cho mỗi một mật độ của 12 mật độ đó của Sự Sáng Tạo, và các bạn đã được mã hóa bên trong mình một con đường nhận thức mỗi một trong 12 mật độ đó.

Các bạn yêu dấu, các mật độ cao hơn, cái mà các bạn gọi là các mật độ từ 8 đến 12, được biết đến như những tầng thứ linh hồn tập thể hay những tầng thứ tư tưởng tập thể. Khi các bạn đang trong các mật độ từ 8 đến 12, nó giống như là các bạn đang tiến hóa trở lại với Thượng Đế, nhưng trong thực tế không có cái gì là tiến hóa trở lại với Thượng Đế bởi vì, sử dụng một sự tương tự của đứa trẻ được sinh ra, khi đứa trẻ lớn lên liệu nó có cố gắng để chui trở lại vào bụng của người mẹ không? Hy vọng là không, và nếu nó cố gắng để chui trở lại bụng của người mẹ, thì đó sẽ là một rối loạn tâm lý nghiêm trọng, có phải vậy không?

Và đúng, khi đứa trẻ đó lớn lên, cô ấy hay anh ấy trở nên càng ngày càng giống với cha mẹ của họ. Cô ấy hay anh ấy nhìn càng ngày càng giống họ, nghĩ càng ngày càng giống họ, nói càng ngày càng giống họ. Cô ấy hay anh ấy đi ra ngoài xã hội và làm nhiều việc giống cha mẹ của họ làm. Cô ấy hay anh ấy hiểu cái mà cha mẹ họ hiểu.

Như vậy khi các bạn tiến hóa từ mật độ 8 đến 12, các bạn trở nên càng ngày càng giống với Đấng Tạo Hóa của các bạn, giống với Cha Mẹ Thần Thánh của các bạn. Như vậy sự tiến hóa trong trạng thái tự nhiên của nó tiến hóa lên trên từ tầng thứ của sự cá thể, cái là mật độ 7 và là cách mà các bạn đã được sinh ra như một linh hồn cá thể.

Các bạn đi vào cái được gọi là mật độ 7 như một linh hồn cá thể và các bạn bắt đầu tiến hóa và tăng trưởng thông qua các mật độ 8, 9, 10, 11 và 12 và khi các bạn đạt đến mật độ 12, các bạn trở nên một Chúa Sáng Tạo. Các bạn sẽ có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ và trong thực tế, các bạn tạo ra các Vũ Trụ. Trong Vũ Trụ vô hạn duy nhất của Thượng Đế, có nhiều, nhiều trăm nghìn những Vũ Trụ khác là các tạo vật của các khía cạnh đó của Thượng Đế mà đã đạt đến mật độ 12.

Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục

Như các linh hồn cá thể, nhiều những Vũ Trụ này đã có sẵn cho các bạn khám phá. Nói  một cách khác, chúng tôi đơn giản là những người anh của các bạn trên con đường tiến hóa, nếu các bạn muốn sử dụng thành ngữ đó. Nó là một thành ngữ vô nghĩa đối với chúng tôi, nhưng nó có thể có giá trị đối với các bạn. Chúng tôi như những người anh của các bạn trên con đường tiến hóa đã tạo ra nhiều thứ tuyệt vời cho các bạn để các bạn tăng trưởng và trải nghiệm khi các bạn tiến hóa về phía chúng tôi, khi các bạn tiến hóa và mở rộng sự hiểu biết của các bạn. Có một số lượng vô hạn các thứ để khám phá, cũng giống như học hỏi là một quá trình liên tục, thậm chí đối với chúng tôi. Các bạn có thể nghĩ là các linh hồn mật độ 12 như chúng tôi đã hoàn tất việc học hỏi. Điều đó không phải như vậy. Học hỏi là một quá trình vô hạn cũng như sự tăng trưởng và tiến hóa và đó là vẻ đẹp của nó. Đó là điều kỳ diệu của nó.

Có nhiều người trên hành tinh của các bạn nghĩ là khi họ tiến lên các chiều kích cao hơn họ sẽ trở nên buồn chán. Tất cả mọi thứ là tình yêu và ánh sáng. Nó giống như ý tưởng về Thiên Đàng nơi mà bạn là một Thiên Thần đang gảy một cây đàn và ngồi trên một đám mây. Hiển nhiên đó là một ý tưởng cực kỳ giới hạn về Thiên Đàng, và quả thực, nếu Thiên Đàng là ngồi trên một đám mây và gảy một cây đàn, thì bạn cuối cùng sẽ trở nên buồn bã và sẽ vui vẻ chào đón một sự chuyển đổi sang Địa Ngục bởi vì ít nhất thì ma quỷ còn biết cách tụ tập quanh một bữa tiệc ngon lành. Đúng không?

Tất nhiên, chúng tôi biết tất cả đó chỉ là trạng thái của tư tưởng. Các bạn trong căn phòng này cũng hiểu đó là một trạng thái của tư tưởng. Chúng tôi nghĩ đó là một trạng thái khá buồn cười của tư tưởng, quả thực là nếu lửa Địa Ngục đang thiêu đốt, chúng phải thiêu đốt hết các định kiến của bạn. Chúng phải thanh lọc và làm sạch các bạn. Bởi vậy có lẽ các linh hồn sẽ tăng trưởng nhanh chóng khi sống trong Địa Ngục hơn là sống trong Thiên Đàng nơi mà tất cả mọi điều để làm là học một bài hát mới trên cây đàn của họ và có lẽ giúp đỡ Thánh St. Peter chào đón những người mới đến. Cuối cùng các bạn sẽ hết sạch các đám mây để ngồi và phải tạo ra các đám mây mới và các cây đàn mới.

Hãy để chúng tôi trở lại với câu chuyện của chúng ta. Chúng tôi cảm thấy điều sai lệch này có thể làm sáng tỏ mọi thứ lên một chút. Người nhận thông điệp này đã nói với chúng tôi là chúng tôi đã nói hơi quá nghiêm trọng. Trong thực tế, sự nghiêm trọng là một khái niệm vô nghĩa đối với chúng tôi, nhưng bởi vì rất khó khăn để mô tả thế giới của chúng tôi theo từ ngữ của Trái Đất, nó có thể đến cắt ngang như sự nghiêm trọng. Khả năng của các bạn để cười vui vẻ và có một chút hài hước là rất quan trọng và nó giúp các bạn tăng trưởng, bởi vậy chúng tôi hy vọng trở nên ít nghiêm trọng hơn khi chúng ta khám phá ý nghĩa của sự kết nối này hơn nữa.

Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo

Trở lại với câu chuyện về sự tiến hóa, các linh hồn của các bạn đã bắt đầu ở tầng thứ 7 và xoáy trôn ốc tiến hóa nguyên thủy đã bắt đầu ở tầng thứ 7 và đi vào các tầng thứ 8, 9, 10, 11 và 12, cũng giống như những đứa con của các bạn lớn lên từ một đứa bé thành một người trưởng thành với đầy đủ chức năng. Như vậy các bạn có thể tự hỏi mình, thế còn về các tầng thứ từ 1 đến 6? Chúng nằm ở đâu trong câu chuyện này?

Các tầng thứ từ 1 đến 6 của Vũ Trụ của Đấng Tạo Hóa là các tầng thứ được biết đến như các mật độ bên ngoài của Sự Sáng Tạo, các thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Chúng là các tạo vật của Thượng Đế Cha/Mẹ của chúng ta và ở một mức độ mở rộng, chúng cũng là các tạo vật của chúng tôi, các Chúa Sáng Tạo, bởi vì chúng tôi có thể tạo ra các thế giới bên ngoài cũng như các thế giới riêng biệt bên trong chính chúng tôi. Các bạn, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, không chỉ có cơ hội như những linh hồn để khám phá các thế giới bên ngoài của các tạo vật của chúng tôi khi các bạn đạt tới một tầng thứ nào đó của sự tiến hóa, mà các bạn còn có thể tạo ra các thế giới của riêng các bạn khi các bạn tiến hóa vào các mật độ cao hơn.

Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo

Như vậy các bạn có nhận thấy là có một số lượng không giới hạn các tạo vật để khám phá? Các bạn có biết rằng bên trong Vũ Trụ vô hạn của Thượng Đế, Vũ Trụ địa phương mà các bạn đang cư trú bên trong thực sự được tạo ra bởi một trong các Chúa Sáng Tạo? Các bạn liệu có biết điều đó? Tuy thế mà tất cả các Vũ Trụ đều được bao gồm bên trong Vũ Trụ Vô Hạn của Thượng Đế Cha/Mẹ của chúng ta, cái mà một số người gọi là Omniverse. Tất cả mọi thứ các bạn trải nghiệm bên trong Vũ Trụ của các bạn đã được tạo ra bởi Thượng Đế, Thượng Đế Cha/Mẹ của chúng ta, Nguồn Sáng Tạo của chúng ta, nhưng cũng có các khía cạnh khác của Vũ Trụ của các bạn đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo, những người con trai và những người con gái của Thượng Đế mà đã đạt đến tầng thứ 12 của sinh mệnh để có thể sáng tạo giống cha mẹ họ.

Về bản chất, không có vấn đề gì khi hành tinh Trái Đất của các bạn đã được tạo ta một cách trực tiếp bởi Thượng Đế Cha/Mẹ hay đã được tạo ra bởi một Chúa Sáng Tạo. Về bản chất, nó không quan trọng, mặc dầu chúng tôi đề cập đến nó nhằm giúp soi sáng ý tưởng của các bạn về việc chúng tôi – các Chúa Sáng Tạo là ai. Như vậy cái đã được tạo ra bởi Thượng Đế hay được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo cũng đều cư trú trong cái mà các bạn gọi là các tầng thứ từ 1 đến 6. Chúng là các tầng thứ của Sự Sáng Tạo bên ngoài và các bạn là các linh hồn được tự do khám phá bất kỳ tầng thứ nào trong số 6 tầng thứ đó. Đó là món quà của tự do ý chí đã được trao cho các bạn.

Khám phá các thế giới bên ngoài

Các bạn đã được trao cho khả năng để khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo, chúng là các tầng thứ được điều khiển bởi tự do ý chí, các tầng thứ được điều khiển bởi sự lựa chọn cá nhân, bởi sự lựa chọn linh hồn. Nói cách khác, linh hồn mật độ 7 của các bạn được tự do khám phá 6 mật độ thấp của Sự Sáng Tạo bởi vì chúng là các chiều kích mà là đối tượng của tự do ý chí.

Và như vậy mỗi một trong các linh hồn của các bạn chọn lựa một mật độ cụ thể để bắt đầu sự khám phá của nó. Bây giờ về mặt lý thuyết, và chúng tôi nói về mặt lý thuyết bởi vì không có từ nào khác để mô tả chính xác khái niệm này, các bạn được tự do lựa chọn bất kỳ nơi đâu bên trong 6 tầng thứ này của Sự Sáng Tạo để bắt đầu sự khám phá của các bạn như những linh hồn cá thể. Về mặt lý thuyết, các bạn có thể đi đến bất cứ tầng nào trong các tầng thứ 1, 2, 3, 4, 5 hay 6 một cách ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, khi các bạn lựa chọn để khám phá các thế giới nào đó bên trong 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo, các bạn đã không sẵn sàng cho một số trải nghiệm mà các bạn có thể nhận được. Mỗi một trong 6 tầng thứ này đã có sẵn đối với các linh hồn cái được gọi là một cơ cấu nhận thức, hay thân thể. Nó là một thiết bị đã được tạo ra bởi linh hồn các bạn với sự giúp đỡ của chúng tôi, các Chúa Sáng Tạo của các bạn, và với sự giúp đỡ của các linh hồn khác đang cư trú trong các tầng thứ từ 8 đến 12, và như thế với sự giúp đỡ của các tầng thứ cao hơn các bạn đã tạo ra các thân thể, các cơ cấu nhận thức cho việc khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo.

Trong mật độ 3, các bạn có cái được gọi là thân thể mật độ 3, hay một dạng động vật, dạng sinh học, một dạng mà giống với các con thú là các cư dân tự nhiên của mật độ 3. Và các bạn đi vào một thân thể mà được tạo hình sau hình dạng và các chức năng của các con thú – sinh vật con người này. Bao lâu các bạn đang khám phá mật độ 3, sinh vật con người này là phương tiện hoàn hảo cho sự tự biểu lộ của các bạn trong mật độ 3. Nó có tất cả các chức năng của con thú cộng thêm với một số chức năng nữa mà cho phép các bạn giữ sự hiểu biết về bản chất của các bạn như những sinh mệnh mật độ cao hơn.

Như vậy tất cả các chức năng khác nhau của tổ chức sinh học mật độ 3 này được thiết kế để hoặc là khám phá và nhận thức và giao tiếp trong mật độ 3 hoặc là các chức năng được thiết kế để giúp các bạn giữ sự liên hệ với linh hồn mật độ 7 của các bạn. Các bạn cũng có một vài chức năng bên trong cơ thể sinh học được thiết kế để giao tiếp với mật độ 4, 5 và 6 cũng như với mật độ 1 và 2.

Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn

Như thế một tỷ lệ nhỏ của cơ cấu được thiết kế để giữ các bạn liên hệ với các mật độ khác. Đó là lí do tại sao não của các bạn, cái là trung tâm nhận thức chính của cơ thể, có chứa bên trong nó các phương tiện cần thiết để kết nối với các mật độ 4, 5, 6 và 7, và đó là lý do tại sao các bạn có một khả năng gần như vô hạn với bộ não của các bạn. Người nhận thông điệp này đã nhiều lần đưa ra trong các lời dạy của anh ấy số lượng 10 log 10 mũ 98, cái có thể viết thành 10^10^98.

Số lượng này thể hiện số lượng các tương tác có khả năng qua đó thông tin có thể chuyển vào một trong những bộ não con người của các bạn. Chúng tôi xin lỗi cho việc lặp lại lời dạy của chính người nhận thông điệp này, nhưng chúng tôi cảm thấy nó thích hợp cho các bạn để hiểu được các bạn có khả năng nhận thức được cái gì, như anh ấy đã minh họa rằng nếu các bạn viết con số đó bằng tay với bút và giấy, các số không đằng sau số 1 sẽ kéo dài vòng quanh Trái Đất vài vòng và nó sẽ mất khoảng 250.000 năm để viết ra con số đó bằng tay.

Khả năng của não gần như vô hạn này đã được tạo ra và được đặt vào dạng sinh học của các bạn nhằm để các bạn không quên được các cái Tôi mật độ cao hơn của mình. Tuy thế mà, bất chấp khả năng gần như vô hạn này của não, các bạn đã chưa chuẩn bị cho trải nghiệm của mật độ 3 và các bạn đã quên mất mối liên hệ của các bạn với các cái Tôi cao hơn và như thế các bạn trải nghiệm sự quên mất và là cái mà các bạn gọi là “Trượt xuống từ Thiên Đàng”, nguyên nhân nguyên thủy hay tội lỗi nguyên thủy.

Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp

Kinh nghiệm của việc đặc hóa một phần linh hồn của các bạn với kết quả là nó có thể trải nghiệm mật độ 3 thông qua thân thể sinh học này đã gây ra một sự chấn động tới mức các bạn trở nên bị bắt lại trong mật độ 3. Các bạn bắt đầu tin rằng mình là một thân thể mật độ 3 và sau đó khi các bạn tái thu được một số những hiểu biết của các bạn, các bạn bắt đầu tin rằng các bạn là trí tuệ hay cái các bạn gọi là bản ngã – cảm giác của các bạn về một cái Tôi riêng biệt.

Hầu hết các nhà tâm linh học của các bạn tin rằng các bạn có 3 phần của cái Tôi: thân thể, tình cảm và trí tuệ. Các bạn có thân thể vật lý, cái để nhận thức thực tại mật độ 3. Các bạn có các tình cảm, cái là các cảm thụ xúc cảm mà tạo ra một trải nghiệm về mật độ 3 của các bạn, và các bạn có thân thể trí tuệ mà hình thành nên các hình ảnh, các ý tưởng, các khái niệm và các mô hình và điều đó kết nối trong ngôn ngữ bằng lời nói và cuối cùng là ngôn ngữ ngoại cảm.

Và hầu hết mọi người trên Trái Đất các bạn đã đi đến niềm tin, rằng các bạn là ai. Thân thể, các tình cảm và tổ hợp tâm trí, cái mà các bạn gọi là một nhân cách.

Khi các bạn được hỏi: “Bạn là ai?” Hầu hết các bạn sẽ đáp lại: “Tôi là một con người đang sống trên Trái Đất và Tôi làm công việc cụ thể này và Tôi có một gia đình, vv.”. Và tất cả những cái đó đều là sự đồng nhất của các bạn với sự tồn tại trên Trái Đất của các bạn.

Sự trở lại mật độ 7

Như vậy các cơ cấu khác nhau đã được đặt vào nhằm cho phép các bạn tiến hóa thoát khỏi môi trường đã bẫy các bạn và để tái đạt được kiến thức của chính các bạn như những linh hồn cá thể mật độ 7, và như vậy các bạn có một quá trình tiến hóa mang các bạn từ mật độ 3 (cái bao gồm cả mật độ 1 và 2) trở về mật độ 7. Và đây là quá trình mà nhiều người trong các bạn gọi là “sự trở về ngôi nhà với bản chất linh hồn của các bạn”. Một số các bạn nhầm lẫn mật độ 7 với tầng thứ của Thượng Đế và như thế các bạn nói rằng các bạn đang trở về ngôi nhà với Thượng Đế.

Tuy nhiên, nhiều người trong các bạn, nhận ra mật độ 7 là tầng thứ của vườn địa đàng (Garden of Eden), cái mà các bạn gọi là vườn địa đàng hay tầng thứ của Thiên Đàng nguyên thủy của các bạn, quê hương nguyên thủy của các bạn, như vậy nó giống như sự trở về một nơi đẹp đẽ mà các bạn nhớ được trong ký ức xa xưa của mình. Nó giống như việc tìm lại được sau sự trượt xuống vậy.

Các bạn như những linh hồn cá thể lựa chọn trải nghiệm các thế giới bên ngoài. Các bạn đã bị bắt lại trong chúng và bây giờ các bạn đang tìm con đường của mình để trở lại mật độ 7, tầng thứ của linh hồn các bạn. Và ngay khi các bạn tìm được con đường trở lại mật độ 7, các bạn sẽ, tất nhiên, có sự lựa chọn để đi ra và khám phá một lần nữa các thế giới bên ngoài hay sẽ tiếp tục trên xoáy ốc tiến hóa trở lại mật độ 12 nơi các bạn trở nên các Chúa Sáng Tạo, thực tế hóa hơn là đơn giản trong dạng tiềm năng.

Như thế, một số các bạn sẽ lựa chọn trở thành những người hướng dẫn tinh thần, như các bạn gọi họ, đối với những người đã bị bắt lại trong các mật độ thấp. Một số các bạn sẽ lấy một phần hay một mảnh của năng lượng linh hồn của các bạn và phóng nó trở lại các thế giới mật độ thấp hơn, nhưng các bạn sẽ không có một cơ cấu nhận thức sinh học cho các thế giới thấp hơn. Các bạn sẽ đơn giản thực hiện chức năng như những mảnh năng lượng linh hồn, cái được gọi là những người hướng dẫn tinh thần. Các bạn có các mảnh hồn khác nhau và chúng tôi sẽ nói vào phần sau về những mảnh hồn này. Chúng tôi sẽ đi nhiều hơn vào các cơ cấu của cái mà các bạn gọi là sự phân mảnh linh hồn và sự hợp nhất linh hồn.

Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo

Thượng Đế đã quyết định Ngài muốn trải nghiệm Sự Sáng Tạo của chính mình, như vậy Ngài đã tạo ra cái được gọi là các linh hồn cá thể hay các khía cạnh cá thể của chính Ngài nhằm để khám phá Sự Sáng Tạo. Quá trình này có thể giống với việc sinh ra những đứa con. Những linh hồn non trẻ này đã phóng ra từ Thượng Đế và trở nên cái được biết đến là các thực thể mật độ 7 và những thực thể mật độ 7 này đã được trao cho một sự lựa chọn. Họ có thể khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo hay họ có thể tiến hóa vào các linh hồn cha mẹ, các linh hồn trưởng thành như chúng ta có thể gọi họ, bằng cách đi trực tiếp từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 12 thông qua một quá trình được gọi là sự tiến hóa thăng lên xoáy trôn ốc. Ở một điểm nào đó của quá trình này, họ sẽ trở nên giống với cha mẹ họ, các Chúa Sáng Tạo, và họ có thể lặp lại quá trình đó bằng cách sinh ra những linh hồn thêm nữa và phóng họ ra ở tầng thứ 7 nơi họ có thể bắt đầu tiến hóa vào mật độ 12, giống cái cách mà cha mẹ các bạn sinh ra các bạn và các bạn sinh ra những đứa con của các bạn và rồi họ lại sinh ra những đứa trẻ của họ, vv…

Cũng như những đứa trẻ của Trái Đất có thể đi nghỉ ở trại hè khi chúng đến một độ tuổi nào đó – có lẽ chúng đến trại hè hàng năm với một nhóm bạn cụ thể. Các linh hồn của các bạn có thể lựa chọn đi đến các mật độ thấp để khám phá và sau đó trở về và nói lại với cha mẹ cảu cac bạn về tất cả trải nghiệm của mình ở trại hè (tạo vật bên ngoài). Các bạn có thể nói với cha mẹ Vũ Trụ của các bạn về tất cả trải nghiệm của các bạn trong các mật độ thấp khi các bạn quay lại những ngôi nhà mật độ 7.

Một lần nữa, chúng tôi đang sử dụng một sự tương tự thông thường của con người trong một cố gắng để diễn tả những ý tưởng này khi chúng là rất khó để hiểu được với tâm trí mật độ 3 của các bạn.

Khi các bạn bị bắt trong các mật độ thấp, sẽ là cần thiết để tạo ta một số những tiện nghi giáo dục dành cho người chậm tiến, cũng giống như thế giới của các bạn có các cơ sở giáo dục dành cho những người đã trở nên khiếm khuyết về mặt trí tuệ. Vâng, tất cả các bạn sau khi đã bị bắt lại trong mật độ 3 đã trở nên khiếm khuyết về mặt trí tuệ. Các bạn đã không còn khả năng thực hiện chức năng như những linh hồn hiểu biết đầy đủ ở mật độ 7, do đó các bạn cần các thiết bị giáo dục dành cho người chậm tiến và một trong những thiết bị này là cái mà các bạn gọi là bánh xe luân hồi. Thiết bị giáo dục cụ thể này cho phép các bạn duy trì việc phân mảnh một phần linh hồn các bạn vào các thân thể vật lý nhằm để tiếp tục khám phá thế giới mật độ 3 của các bạn cho đến khi các bạn đã tiến hóa đủ để di chuyển vào mật độ 4. Sau đó quá trình tiếp tục trong một phương cách khác một chút và các bạn tạo ra các thân thể mật độ 4, cái về bản chất là giống với các thân thể mật độ 3 ngoại trừ là trí thông minh và các chức năng tâm linh/trực giác phát triển hơn.

Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7

Nói một cách khác, các bạn tạo ra các thân thể mật độ 3 để trải nghiệm các thế giới mật độ 3 cho đến khi các bạn tiến hóa đủ để có thể trải nghiệm các thế giới mật độ 4 trong các thân thể mật độ 4 cho đến khi nào các bạn tiến hóa đủ để có thể tạo ra các thân thể mật độ 5 để khám phá các thế giới mật độ 5, các thân thể mật độ 6 để trải nghiệm các thế giới mật độ 6, và cứ như vậy, cho đến khi các bạn tiến hóa trở lại tầng thứ mật độ 7. Như thế một trong các thiết bị giáo dục dành cho người chậm tiến được gọi là bánh xe luân hồi.

Bây giờ trong thực tế nó phức tạp hơn điều đó một chút bởi vì khi các bạn đạt tới mật độ 5, các bạn không còn trong bánh xe luân hồi nữa. Các bạn giờ đây ở trong cái được gọi là sự thăng lên xoáy trôn ốc và khi các bạn đạt đến mật độ 5, các bạn không còn phải xả bỏ thân thể sinh học của các bạn nữa, mà các bạn có thể đơn giản sửa đổi nó một cách trực tiếp, như thế nó có thể nhận thức các tầng thứ mật độ 5 và mật độ 6 và ở mức độ nào đó, là mật độ 7.

Như thế quá trình được sửa chữa đôi chút ngay khi các bạn đạt đến mật độ 5. Các bạn có trong mật độ 5 cái được gọi là các thân thể ánh sáng ether, chúng là các phương tiện được thiết kế đặc biệt để trải nghiệm mật độ 5. Các phương tiện mật độ 5 của các bạn trở nên vững chắc hơn và ổn định hơn các thân thể mật độ 3 và mật độ 4, và chúng có thể tự duy trì một cách vô hạn bên trong các dòng thời gian của các thế giới thấp. Phương tiện mật độ 5 của các bạn cũng có khả năng di chuyển và khám phá mật độ 4 và ở một mức độ nào đó là mật độ 3 mà không cần từ bỏ thân xác một cách lặp đi lặp lại.

Như vậy bánh xe luân hồi là một phương tiện giáo dục, cái về bản chất là dành cho các linh hồn mật độ 3 và mật độ 4, và khi các bạn đi vào mật độ 5 và 6, các bạn có cái được gọi là các phương tiện thân thể ánh sáng ether mà cho phép các bạn trải nghiệm các mật độ 5 và mật độ 6. Sẽ dễ dàng hơn để đi lại trong các mật độ 5 và 6 bởi vì các bạn không cần phụ thuộc vào các máy móc cơ khí để bay trên không trung hay lái dọc theo bề mặt hành tinh. Và các phương tiện vật lý của các bạn không còn bị thoái hóa nữa bởi vì chúng không còn là đối tượng của các luật phân tán, hay chu kỳ suy tàn của các thế giới bên ngoài.

Ngay khi các thân thể ánh sáng của các bạn ở các mật độ 5 và 6 đã học được mọi thứ mà chúng cần học trong các mật độ 5 và 6, hay ngay khi họ sử dụng tự do ý chí của họ để quyết định là họ đã học được mọi thứ họ cần học trong các mật độ 5 và 6, họ sẽ trở lại mật độ 7 và tại điểm đó, họ có một quyết định để làm.

Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã đạt tới mật độ 7

Liệu các linh hồn này có muốn trở lại và khám phá thêm các thế giới bên ngoài? Liệu họ có muốn trở lại các thế giới bên ngoài đặc biệt để trợ giúp những linh hồn đang tiến hóa ở đó bằng cách đi qua quá trình phân mảnh một phần của chính bản thân họ như những người hướng dẫn tinh thần? Khi họ phân mảnh một phần bản thân họ như những người hướng dẫn tinh thần, họ có vài sự lựa chọn cho mình:

(1) Mỗi người trong họ có thể tự chỉ định mình như một linh hồn tiến hóa trong vai trò của một người hướng dẫn tinh thần chủ yếu; hay (2) Họ có thể trở nên cái được biết đến như những thần linh tự do và đi từ linh hồn này đến linh hồn kia, trao sự trợ giúp đến nơi nào cần; hay (3) Họ có thể lựa chọn trở lại thân thể, nhưng họ không bị giới hạn bởi các luật về nghiệp quả, họ đơn giản là các tình nguyện viên đã lựa chọn lấy thân thể trong các thế giới mật độ thấp nhằm trợ giúp từ trạng thái đó hơn là từ các thế giới tinh thần.

Như vậy họ có một số sự lựa chọn để làm tại thời điểm đó. Một số các bạn trong căn phòng này đã rơi vào loại 3. Các bạn đã trở lại nhiều hơn một lần các thế giới linh hồn mật độ 7 của các bạn và đã tình nguyện trở lại các thế giới mật độ thấp hơn nhằm trợ giúp các linh hồn mật độ 3 khác trong sự thức tỉnh của họ đối với các cái Tôi mật độ 7 của họ.

Tại thời điểm này trên Trái Đất của các bạn, các bạn cũng có, dù các bạn gọi họ là những đứa trẻ Indigo hay Crystal, các linh hồn mật độ 7 mà đã đến đây đặc biệt từ trong các thế giới thiên thể và các chiều kích của các bạn nhằm giúp đỡ các linh hồn tiến hóa trên các thế giới mật độ 3 và mật độ 4 của các bạn. Họ đã đến thông qua quá trình tái sinh, quá trình đặc hóa một phần của bản thân họ vào các thân thể sinh học mật độ 3 hay các thân thể sinh học mật độ 4 nhằm để trải nghiệm Trái Đất.

Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh

Giờ đây bản thân Trái Đất của các bạn cũng sẽ trải qua một quá trình tiến hóa bởi vì tạo vật bên ngoài cũng tiến hóa và tăng trưởng như những linh hồn cá thể. Các thế giới bên ngoài không tĩnh tại. Khi tạo vật bên ngoài tăng trưởng và tiến hóa, tầng thứ mật độ của các thế giới bên ngoài thay đổi. Các thế giới mật độ 3 của các bạn cuối cùng tiến hóa thành các thế giới mật độ 4. Các thế giới mật độ 4 của các bạn cuối cùng tiến hóa thành các thế giới mật độ 5. Các thế giới mật độ 3 mới được tạo ra mọi lúc. Mật độ 3, trong trường hợp này, chúng tôi cũng bao gồm cả mật độ 1 và mật độ 2 bởi vì các bạn sẽ phát hiện thấy là thế giới mật độ 1 sẽ phát triển sự sống thực vật và trở thành mật độ 2, và cuối cùng một thế giới mật độ 2 sẽ phát triển sự sống động vật và trở thành mật độ 3, như vậy các hành tinh mới và các Hệ Mặt Trời mới tiến hóa vào mật độ 3, giống như Trái Đất của các bạn đã làm nhiều tỷ năm trước.

Ngay khi một hành tinh tiến hóa vào mật độ 3, nó có khả năng nhận các linh hồn con người trong các thân thể mật độ 3. Lúc này một số linh hồn sẽ chọn phân mảnh một phần của chính họ vào dạng của các khoáng vật và các thực vật ở mật độ 1 và 2. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa từ mật độ 1 lên mật độ 2 và từ mật độ 2 lên mật độ 3, là hơi khác một chút so với việc tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 4, và từ mật độ 4 lên mật độ 5. Nó đòi hỏi rằng một mảnh của tinh thần phải rút hoàn toàn bản thân nó ra khỏi mật độ 1 và 2 và hợp nhất với một phần lớn hơn của chính nó trước khi phần lớn hơn đó có thể tái sinh vào một thế giới mật độ 3 hay mật độ 4.

Điều này không giải thích cho vấn đề có hay không một con vật có thể tái sinh thành một con người hay một con người có thể tái sinh thành một con vật và câu trả lời cho vấn đề đó là “có”, nhưng không thông qua quá trình tái sinh. Nó là một quá trình khác và hiếm khi xảy ra bởi vì hầu hết mọi lúc khi một linh hồn đã quyết định khám phá mật độ 1 và 2, nó không tiếp tục trở lại và khám phá những thế giới này một cách không chủ ý. Điều này là một chủ đề quá phức tạp để đi vào ngày hôm nay. Chúng tôi xin lỗi. Điều cần thiết là chúng ta tập trung vào các mật độ 3, 4 và 5 khi chúng là các thế giới mà các bạn đã quyết định khám phá ở thời điểm này.

Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất

Như vậy cái gì sẽ xảy ra trên Trái Đất vào thời điểm đó? Tại thời điểm đó Trái Đất của các bạn sẽ di chuyển vào trạng thái mật độ 4. Nó sẽ trở nên một thế giới mật độ 4 và sau khoảng năm 2030 AD theo thời gian của các bạn, Trái Đất của các bạn sẽ trở nên một hành tinh mật độ 4 và những linh hồn mong muốn trải nghiệm Trái Đất sẽ tái sinh vào các thực thể sinh học mật độ 4.

Bây giờ các bạn có thể tự hỏi, cái gì là sự khác nhau giữa một thực thể mật độ 3 và một thực thể mật độ 4? Một thực thể sinh học mật độ 3 chủ yếu là một động vật trong dạng con người, Phần chính trong tư tưởng của một con người mật độ 3 là thú tính trong bản chất mặc dầu dạng con người vật lý có một chút mịn hơn hầu hết những động vật trên hành tinh của các bạn. Tư tưởng của một con người mật độ 3 chủ yếu là thú tính và tiến hóa theo các ý tưởng là sự sinh sản, sinh tồn, cạnh tranh, bản năng, vv…

Một sinh mệnh con người mật độ 4 là một linh hồn đã đi vào một dạng thực thể con người tương tự với thực thể con người mật độ 3 ngoại trừ là tâm trí đã phát triển đầy đủ hơn. Con người mật độ 4 này hiểu biết về bản thân nó như các suy nghĩ, như sức mạnh sáng tạo, và nó hiểu rằng tư tưởng của nó tạo ra nhận thức của nó về thực tại, và như vậy nó là một Nhà Tạo Hóa có ý thức đang đi lại trên Trái Đất mật độ 4.

Bởi vì mật độ 3 và mật độ 4 là tương tự nhau, con người mật độ 4 có khả năng giao tiếp với những con người mật độ 3 cũng giống như những con người mật độ 3 có khả năng giao tiếp với động vật, chó, mèo, cừu, dê, vv.., cũng như thực vật mật độ 2.

Cuối cùng hành tinh Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh mật độ 5, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, một số các bạn sẽ lựa chọn di chuyển vào các thân thể ánh sáng ether mật độ 5 và các bạn sẽ có lựa chọn khám phá các thế giới mật độ 5 ngay khi các bạn làm điều đó, hay các bạn sẽ có lựa chọn ở lại với Trái Đất và trợ giúp sự sống mật độ 4.

Nếu các bạn đang trong một thân thể con người mật độ 4, các bạn có sự lựa chọn đi qua quá trình tái sinh và đầu thai trên một thế giới mật độ 4. Hầu hết các bạn đã chọn ở lại với Trái Đất và không đến các hành tinh khác như vậy các bạn sẽ luân hồi dạng vật lý của các bạn thông qua quá trình tái sinh hoặc các bạn sẽ di chuyển ra khỏi bánh xe luân hồi và đi vào các thế giới mật độ 5 và mật độ 6. Như thế, khi là một sinh mệnh mật độ 5 các bạn có thể giao tiếp với các thế giới mật độ 3 và mật độ 4, nhưng chủ yếu là các thế giới mật độ 4, chứ không phải mật độ 3.

Bởi vì những khó khăn vốn có trong các thế giới mật độ 3, nên rất hiếm các linh hồn mật độ 5 sẽ lựa chọn tái sinh vào các thế giới mật độ 3 để trợ giúp bởi vì khả năng bị bắt lại một lần nữa trong môi trường mật độ 3 là rất lớn.

Trái Đất là một ngoại lệ đối với tiến trình thông thường của các hành tinh. Bởi vì Trái Đất đang di chuyển vào các thế giới mật độ 4, có các linh hồn đến Trái Đất từ các mật độ rất cao vào thời gian này và những linh hồn này là những đứa trẻ loại Indigo và Crystal. Họ biết Trái Đất sẽ di chuyển vào mật độ 4 và họ muốn là một phần của trải nghiệm đó và họ muốn trợ giúp những linh hồn khác trong việc di chuyển vào các mật độ 4 và mật độ 5, và như vậy họ đã tình nguyện đến đây lần này nhằm để trợ giúp.

Đây là thời gian độc nhất vô nhị của Trái Đất. Chỉ có vài hành tinh trong Thiên Hà của các bạn là đang trải qua một quá trình tương tự tại thời điểm này. Một số vị Thầy của các bạn đã cho rằng có 12 hành tinh như vậy trong dải Thiên Hà. Trong thực tế, có nhiều hơn 12 hành tinh. Có khoảng 123 hành tinh mà chúng tôi biết đang đi qua các quá trình tương tự với quá trình mà Trái Đất đang trải qua. Các bạn cần lưu ý là có hàng triệu hành tinh tồn tại sự sống thông minh trong Thiên Hà của các bạn và những hành tinh đó là một số lượng rất nhỏ và như vậy, quả thực, cái điều đang xảy ra trên Trái Đất là rất đặc biệt.

Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh

Hỏi: Làm thế nào các biểu tượng Ra-Sheeba tác động đến DNA của thân thể vật lý và đóng góp vào quá trình thăng lên?

Các Đấng Sáng Tạo: Câu hỏi là, các biểu tượng Ra-Sheeba ảnh hưởng như thế nào đến DNA của thân thể vật lý và đóng góp như thế nào vào quá trình thăng lên?

Chúng tôi sẽ nói tóm tắt về Hình Học Thần Thánh của dạng vật lý của các bạn. Dạng vật lý của các bạn có một thân thể ether được kết hợp cùng, cái vốn là tiềm năng của dạng thân thể ánh sáng mật độ 5 của các bạn, nhưng nó cũng là một khía cạnh của thân thể mật độ 3 trong ý nghĩa rằng các bạn có cái được gọi là các tần số chuyển pha của chính các bạn đã được nhúng một cách đồng thời bên trong dạng mật độ 3 này. Nói cách khác, ngôn ngữ của các bạn là rất giới hạn, các bạn có thực thể sinh học với khả năng trí tuệ của nó và các cơ cấu khác đã được bố trí để giữ các bạn giao tiếp với các mật độ 4, 5, 6 và 7.

Trong thân thể ether, cái là thân thể ánh sáng mật độ 5 của các bạn đang tồn tại trong tiềm năng, bởi vì nó đã chưa được thực tế hóa trên hành tinh của các bạn, các bạn có cái được gọi là các bản thiết kế hay các dấu ấn và những cấu hình hình học này điều khiển việc thực hiện chức năng của các thân thể mật độ 3 và mật độ 4 của các bạn.

Khi các bạn in dấu các biểu tượng trong thân thể ether của cái Tôi con người của các bạn, các bạn đang thay đổi các dấu ấn mà đang điều khiển các thân thể mật độ 3 và mật độ 4 của các bạn. Các Hình Học Thần Thánh của các bạn là các khuôn mẫu năng lượng điều khiển các tạo vật bên ngoài, và các khuôn mẫu năng lượng này  được cấu hình đặc biệt trong một cách như vậy để khi các bạn di chuyển giữa các mật độ, các bạn đi qua một bố cục hình học nhằm di chuyển từ một mật độ này đến một mật độ khác.

Các biểu tượng được gọi là Ra-Sheeba là các mẫu hình học ảnh hưởng lên khuôn mẫu của thân thể vật lý và tạo ta một sự thay đổi trong tốc độ mà tại đó thân thể vật lý biến đổi từ một tầng thứ này lên một tầng thứ khác. Những biểu tượng này cũng tạo ra các hình ảnh, các ký ức, các ấn tượng, và những thứ giống thế. Như vậy thân thể vật lý của các bạn và các tầng thứ tâm lý của sinh mệnh sẽ được ấn nút để nhớ lại các khía cạnh nào đó của bản chất cao hơn của các bạn.

Như vậy về bản chất các biểu tượng Ra-Sheeba đã mã hóa bên trong các khuôn mẫu thân thể ether của các bạn sự nhận ra về các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh các bạn cũng như sự khởi động các cấu hình DNA mà trợ giúp các bạn trong quá trình thăng lên. Do đó nó là một quá trình mã hóa.

Điều tương tự cũng đúng cho các phương tiện hàn gắn khác. Với một mức độ ít hơn, phương pháp Reiki (một kỹ thuật rèn luyện tinh thần xuất xứ từ Nhật bản năm 1922) cũng có tác dụng tương tự và cũng như công việc tái kết nối của các bạn và nhiều kỹ thuật khác. Trường điện từ (EMF) của các bạn và nhiều thể thức khác của các bạn tất cả đã được thiết kế để bấm nút một sự thức tỉnh phần nào đấy của bộ não các bạn, như thế các bạn sẽ di chuyển dễ dàng hơn vào kí ức của các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh. Những nút bấm này trợ giúp các bạn trong quá trình thăng lên. Thậm chí cả Khuôn Mẫu Chủ Yếu cho sự thăng lên của các bạn cũng là một bộ các sự hướng dẫn đã được lập trình trước mà nói với thân thể làm cách nào chuyển đổi từ carbon sang silicon và các thứ khác giống như thế. Nó là một chương trình rất phức tạp.

Khuôn Mẫu Chủ Yếu không thể bị sửa đổi một cách thực sự bởi bất kỳ phương pháp nào, nhưng nó có thể được truy cập một cách dễ dàng hơn và quá trình có thể được làm cho vui thú hơn và hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng các kỹ thuật hàn gắn này.

Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn

Hỏi: Có thể xảy ra khả năng để giác ngộ một cách hoàn toàn mọi tầng thứ trong thế giới này cùng một lúc không? Ngoài ra, có hay không khả năng đồng thời trải nghiệm các mật độ cao hơn trong khi đang trải nghiệm các mật độ thấp hơn?

Các Đấng Sáng Tạo: Bởi vì thời gian về bản chất là hiện tại, vâng, có khả năng để làm cả hai việc một cách đồng thời, bởi vì trong khung nhận thức phi tuyến tính trong đó các bạn có khả năng nhận thức tất cả mọi thứ xảy ra cùng một lúc trong Sự Sáng Tạo. Không có thời gian tuyến tính từ nhận thức đó. Như vậy bên ngoài thời gian tuyến tính, các bạn là toàn bộ Thượng Đế đang trải nghiệm bản thân nó như những mảnh cá thể, như những phần riêng biệt, và các khía cạnh mật độ 12 của các bạn đang trải nghiệm một cách đồng thời tất cả Sự Sáng Tạo. Nhưng bên trong khung thời gian tuyến tính, linh hồn các bạn thu nhận kiến thức và kinh nghiệm khi chúng thăng lên và ngay khi chúng đạt đến một tầng thứ nào đó của sự hiểu biết, chúng trở lại với mẫu hình linh hồn cha mẹ, cái mà phần nào giống với việc hợp nhất với cha mẹ, mặc dầu thuật ngữ này có một chút không chính xác ở đây.

Và bởi vì các bạn đang di chuyển, đang tăng trưởng và đang tiến hóa, khi các bạn lựa chọn di chuyển từ mật độ 7 lên mật độ 8, cái được gọi là tầng thứ linh hồn tối cao, các bạn có khả năng gửi đi các mảnh của bản thân các bạn xuống các mật độ thấp một cách đồng thời để trải nghiệm các khía cạnh khác nhau của các mật độ thấp.

Hoàn thành nghiệp

Hỏi: Có khả năng để hoàn thành nghiệp của chúng tôi trong đời sống này không?

Các Đấng Sáng Tạo: Có. Nghiệp, cái mà được gọi là các công việc chưa hoàn tất bởi những người muốn sử dụng thuật ngữ đơn giản, là một quá trình trong đó một linh hồn không hoàn thành một bài học bên trong một khung thời gian sinh học đã được trao cho nó. Bên trong mật độ 3, các thân thể vật lý của các bạn không tiến hóa đủ để trở nên tự do khỏi sự phân rã hay sự suy tàn và như vậy khi thân thể vật lý của các bạn suy tàn và chết đi, mọi bài học mà chưa được hoàn thành trong thời gian vật lý đó được mang vào các đời sống tương lai như là nghiệp. Chúng được mang theo bởi cái các bạn gọi là thân thể nghiệp quả từ một đời sống này đến một đời sống khác và chúng được tích lũy vào thực thể sinh học của đời sống tiếp theo và được ghi vào các ký ức của thực thể sinh học và thân thể astral.

Như thế trong đời sống kế tiếp, linh hồn có một cơ hội để hoàn thành các bài học đã được bắt đầu trong đời sống trước. Quá trình này có thể tiếp tục trong nhiều đời sống cho đến khi linh hồn đã học được tất cả những cái mà nó khao khát học về các hoàn cảnh cụ thể.

Khi tất cả các bài học về tất cả các khía cạnh khác nhau của các mật độ 3 và 4 đã được học xong, linh hồn đã đạt đến một trạng thái không còn ràng buộc bởi nghiệp, đã giải thoát khỏi tất cả nghiệp hay đã giải quyết tất cả các nghiệp.

Các linh hồn trong các mật độ thấp có thể quyết định sống các cuộc đời của họ trong một cách như thế cho tới khi họ không còn tích lũy những bài học dang dở. Như thế một linh hồn không bị bắt buộc thực hiện việc chuyển nghiệp từ đời sống này sang đời sống khác. Hầu hết thời gian các linh hồn đã không tiến hóa đủ để biết làm cách nào giải quyết các bài học của họ hay học các bài học của họ tất cả trong một cuộc đời. Hầu hết các linh hồn sử dụng hơn một đời sống để học các bài học, như vậy hầu hết các linh hồn tích chứa nghiệp. Nhưng nó hoàn toàn không cần thiết cho điều đó xảy ra.

Trong các trường hợp hiếm hoi, có các linh hồn đến mật độ 3 và học tất cả mọi thứ trong một đời sống và họ không mang bất kỳ nghiệp nào đi với họ vào lần tái sinh tiếp theo.

Cái ý tưởng là một linh hồn phải tiếp tục tái sinh lần này đến lần khác nhằm để học một bài học linh hồn không hoàn toàn là một khái niệm chính xác. Hầu hết các linh hồn không muốn bỏ đi một bài học trước khi nó được học bởi vì nó làm tiêu tan mục đích mà vì nó họ đến mật độ đó. Khi một linh hồn lựa chọn để khám phá một mật độ cụ thể, nó không muốn cảm thấy thiếu hoàn thiện như là nó đã không thu thập tất cả trải nghiệm linh hồn mà nó khao khát, như thế nó sẽ tình nguyện lựa chọn trở lại để tái trải nghiệm và tiếp tục các bài học này.

Như thế nó có thể xuất hiện vấn đề là một linh hồn bị bẫy vào bánh xe nghiệp khi trong ý nghĩa tới hạn, nó không bị bắt mà chỉ không muốn bỏ đi các bài học linh hồn cho đến khi nó đã học đầy đủ các bài học. Ở đây có một chút hiểu lầm mà nhiều tôn giáo phương Đông của các bạn đã cổ vũ các bạn, cái ý tưởng rằng phải trả nghiệp quá khứ. Nói cách khác, nếu các bạn đã làm một điều gì đó trong đời sống quá khứ mà các bạn thấy hối tiếc, các bạn sẽ phải chịu đựng nó trong cuộc đời này.

Đó là một dạng phức tạp của điều tội lỗi mà trong nhiều cách vượt quá các dạng của tội lỗi thực tiễn trong các tôn giáo phương Tây của các bạn. Trong các tôn giáo phương Tây của các bạn, niềm hy vọng sai trái cho Thiên Đàng và Địa Ngục sợ hãi. Trong khi đó, trong các tôn giáo phương Đông của các bạn, cái nhìn sai trái hướng đến nhiều kiếp sống trong Địa Ngục. Chúng tôi không nhìn thấy một sự tiến bộ của các tôn giáo phương Đông so với các tôn giáo phương Tây trong vấn đề đó. Chúng đều sai lầm như nhau trong các nhận thức của chúng.

Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật

Hỏi: Tôi có thể hỏi về sự tiến hóa của thế giới động vật? Tôi hiểu là các con vật ở cùng với các con vật. Ngoài ra, các Ngài có thể nói đôi chút về loài chó nhà của chúng tôi không. Liệu một con chó có thể tiến hóa? Liệu một linh hồn chó cá thể có thể tiến hóa vào một sự thăng lên tương tự như của một linh hồn con người không?

Các Đấng Sáng Tạo: Hãy cùng đặt vấn đề thẳng thắn về sự tái sinh của con người và động vật. Tại điểm này trong sự an bài hiện tại của các bạn, sự lai giống giữa con người và động vật là không được phép. Tuy nhiên, tất cả các loài động vật trên thế giới của các bạn phải trải qua một quá trình iến hóa, và nhiều loài tiến hóa hơn phải trải qua cái mà các bạn gọi là chu kỳ tái sinh. Các bạn sẽ phát hiện thấy là trong hầu hết các hoàn cảnh, một con chó sẽ tiếp tục trở lại là một con chó và mỗi một lần tái sinh sẽ dần dần tăng sự hiểu biết của con chó đó lên cho đến khi con chó đó có thể đi vào một dạng ether trong sạch như cái mà các bạn gọi là một con chó tinh thần hay con thú tổ tiên (totem animal – đó là một trong các thuật ngữ được sử dụng bởi những người nguyên thủy, những người mà đã có thể giao tiếp được với các tinh thần động vật hay các tinh thần tổ của các con thú mà đã thăng lên vào dạng ether). Tuy nhiên, nói chung ưu thế trội của sự tiến bộ sẽ làm một con chó tái sinh lại thành một con chó, rồi lại thành một con chó, rồi lại thành một con chó và cuối cùng thành một con chó tinh thần (spiritual dog totem) hay còn gọi là tinh linh chó (dog spirit).

Quá trình này xuất hiện rất từ từ trong thế giới động vật. Các bạn có thể có một con chó mà tái sinh 10.000 lần trước khi đạt tới dạng tinh thần của chó. Thường thường không cho phép một con chó tái sinh thành một con mèo hay một con mèo tái sinh thành một con chó, hay một con mèo tái sinh thành một con chuột. Đó không phải là cách mà quá trình tái sinh làm việc trong sự an bài hiện tại.

Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các nhóm hồn

Hỏi: Như vậy có phải các Ngài đang nói là có các dạng tinh thần của động vật? Thế còn về các loài vật đã tuyệt chủng? Liệu chúng có tồn tại trong dạng tinh thần không?

Các Đấng Sáng Tạo: Điều đó là đúng. Vũ Trụ không mất đi năng lượng. Năng lượng chỉ thay đổi dạng của nó và các mẫu vật mà không còn thân thể vật lý trên hành tinh của các bạn có các bản thiết kế trong các thế giới ether để duy trì các mẫu vật trong một tầng thứ khác, trong tầng thứ ether. Trong một số trường hợp các mẫu vật thực sự thăng lên và đó là tại sao chúng không bao giờ trở lại. Trong các trường hợp khác nó là một dạng phá hủy của sự tạm dừng mẫu vật, trong trường hợp đó bản thiết kế được giữ nguyên vẹn, nhưng Trái Đất không còn là một nơi có thể sống được cho mẫu vật đó tái sinh. Và như vậy, chúng mất đi thân thể vật lý và có thể tái sinh trên một hành tinh khác mà có thể cung cấp nơi ở cho dạng vật lý của chúng.

Hỏi: Cái gì thu hút chúng đến với nhau?

Các Đấng Sáng Tạo: Tại sao các bộ lạc lại ở cùng nhau? Bởi vì DNA không chỉ là một ký ức của các sự tái sinh của linh hồn. Nó còn là, như các nhà khoa học của các bạn đã biết, một ký ức về các dòng dõi ông bà tổ tiên, và hầu hết các nhóm DNA, bởi vì luật “đồng thanh tương ứng” nên chúng sẽ có xu hướng tụ họp lại cùng nhau trừ khi chúng bị biến đổi bề ngoài, có nghĩa là một năng lượng đến từ bên ngoài hệ thống để gây cho nó biến đổi và đi theo một hướng khác.

Như vậy nhiều người và thú vật sẽ thấy họ bị thu hút vào các nhóm linh hồn hay các nhóm hồn mở rộng trong khi đang ở trên Trái Đất và chỉ khi một linh hồn đã tiến hóa đến một điểm nào đó trong quá trình tiến hóa, khi một linh hồn khao khát trải nghiệm một năng lượng nhóm khác, thì họ chọn di chuyển ra khỏi dòng dõi tổ tiên cụ thể của họ và đi vào những hệ thống dòng dõi tổ tiên khác.

Hỏi: Còn về việc tái sinh vào cùng các chủng tộc và các nhóm dân tộc lần này đến lần khác? Có phải các thành viên của chủng tộc có xu hướng tái sinh lại cùng một chủng tộc hay vào các thành viên chủng tộc tương tự?

Các Đấng Sáng Tạo: Điều đó là đúng. Nhiều trong số họ phát triển một hệ thống tiện lợi và an toàn bên trong các di sản văn hóa của họ và như vậy họ sẽ chọn để tái sinh lần này đến lần khác vào cùng một chủng tộc và hệ thống văn hóa. Một linh hồn thổ dân sẽ được sinh ra, sống và chết, đi vào các thế giới tinh thần, đánh giá đời sống đó và quyết định là cần có một sự tiếp tục tái sinh như một thổ dân cho đến khi trải nghiệm được hoàn tất bên trong linh hồn đó, tại điểm đó linh hồn sẽ thay đổi vào một nhóm khác.

Hỏi: Tại sao mẫu vật trở nên tuyệt chủng?

Các Đấng Sáng Tạo: Trong trường hợp của thú vật và con người, có hai cách mà một mẫu vật trở nên tuyệt chủng hay suy tàn. Một là thông qua quá trình thăng lên, cái trong trường hợp này là thăng lên về mặt tinh thần, nơi các linh hồn đi vào một thế giới khác, và cách khác là thông qua sự loại trừ mang tính phá hủy, trong đó các linh hồn tái sinh trên một hành tinh khác bởi vì nó không còn nhận được sự mến khách nữa dành cho những linh hồn đó để tái sinh trên hành tinh đó.

Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ thấp rung động

Các bạn có thể nói: “Các Đấng Sáng Tạo ở mật độ 12. Họ có thể làm được tất cả mọi thứ”, và sự thực là đúng, chúng tôi có thể làm được mọi thứ mà các bạn có thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên, để làm điều đó, chúng tôi phải duy trì rung động mật độ 12 của chúng tôi. Luật đồng thanh tương ứng, hay luật hấp dẫn nói rằng, “bạn tập trung vào cái gì, bạn trở thành cái đó”. Như vậy, nơi đâu các bạn đặt năng lượng trội của mình vào thì đó là tầng thứ mà các bạn đang rung động, và do đó nếu các bạn tập trung vào mật độ 12, các bạn cuối cùng sẽ rung động ở mật độ 12, nhưng nếu các bạn quyết định đến và giúp đỡ những người mật độ 3, các bạn sẽ cần phải tập trung vào mật độ 3 đủ để có thể kết nối với mật độ 3, và để thực hiện việc đó, các bạn phải hạ rung động của mình xuống dưới mật độ 12. Ngay khi các bạn làm như vậy, các bạn không còn làm được mọi thứ mà các bạn có thể tưởng tượng.

Như vậy cái mà các bạn đang nhìn vào nhiều nhất trước mắt các bạn trong giai đoạn tiến hóa tiếp theo của các bạn là khả năng di chuyển từ từ xuyên qua mật độ 4 và đi vào mật độ 5, nhưng khi chúng tôi nói “từ từ”, chúng tôi thực sự có ý là rất nhanh bởi vì một vài năm hay thậm chí một vài thập kỷ không phải là nhiều trong kế hoạch vĩ đại của Vũ Trụ.

Trong thế giới mật độ 12 trong sạch của chúng tôi, chúng tôi có thể nháy con mắt mật độ 12 và một triệu năm có thể đã qua đi trên hành tinh của các bạn trong cái nháy mắt đó. Đó là bản chất tự nhiên của thời gian trong các thế giới cao hơn. Chúng tôi muốn các bạn biết rằng trong các thế giới cao hơn, chúng tôi có thể biến đổi thời gian bằng ý chí. Chúng tôi có thể tăng nhanh thời gian, làm chậm nó xuống, mở rộng nó, co rút nó và sử dụng nó cho lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm điều đó trong nhiều cách, tương tự như cách mà thiết bị ghi âm hoạt động, chúng tôi có thể tua nhanh nó, tua lại nó, bật nó ở một tốc độ trung bình hay thậm chí lấy nó ra ngoài và thay một băng khác vào chiếc máy. Và như vậy nó rất giống với thời gian, từ quan điểm nhận thức của chúng tôi.

Ghi nhớ rằng các từ ngữ mà chúng tôi đang tạo ra yêu cầu chúng tôi phải hạ thấp rung động một cách đáng kể từ mật độ 12, như vậy thậm chí chúng tôi là các sinh mệnh mật độ 12 về bản chất, chúng tôi đang kết nối với các bạn trong bản thân mật độ 7, bởi vì đó là tầng thứ mật độ cao nhất mà chúng tôi có thể liên lạc được mà vẫn tạo ra ý nghĩa đối với trí thông minh của các bạn.

Khuôn Mẫu Chủ Yếu

(The master template)

Như vậy chính xác thì điều gì sẽ xảy ra trong sự thăng lên? Các bạn có một chương trình bên trong các bạn được gọi là “Khuôn Mẫu Chủ Yếu”. Khuôn Mẫu Chủ Yếu là chương trình tự động mà nó tự động bấm nút tại một điểm nào đó trong sự tiến hóa của linh hồn. Tự do ý chí xác định nó mất bao lâu cho một linh hồn để đạt tới điểm đó, cho việc bấm nút của khuôn mẫu thăng lên.

Tính tự nhiên của sự vô tận

Xin chào, các bạn yêu dấu. Bây giờ, chúng tôi một lần nữa cố gắng sử dụng ngôn ngữ thô sơ và giới hạn của các bạn để truyền tải các ý tưởng mà có thể nhận được một cách trực tiếp, nhưng sẽ khó khăn cho các bạn để chuyển dịch thành các ý tưởng và các khái niệm. Do đó, như thường lệ trong sự trao truyền của chúng tôi, các bạn cần coi điều này như là một sự hòa hợp của các nguồn năng lượng. Hãy cảm nhận tần số của chúng tôi trong sinh mệnh của các bạn. Các bạn có 12 chiều kích, giống như chúng tôi, và vì vậy có khả năng nhận được bất cứ cái gì mà chúng tôi trao cho các bạn. Đơn giản là sự di chuyển làn sóng sang phần cao nhất của bản thân bạn và cho phép sự hiểu biết hiện diện ở đó.

Các bạn đang ở một vị trí rất kỳ lạ, trong các thân thể 3D trên một hành tinh 3D. Khi các bạn nâng sự hiểu biết của mình lên và hành tinh của các bạn nâng sự hiểu biết của cô ấy lên, và các bạn bắt đầu biểu hiện các tần số 4D và 5D, các bạn sẽ nhận ra là các bạn vốn đã ở trong các thế giới 4D và 5D từ rất lâu rồi, nhưng đơn giản là các bạn đã không chú ý vào các thế giới này. Đây là cách đơn giản nhất để di chuyển vào chủ thể vô hạn. Sự thật thì ngay bây giờ, các bạn chính là những sinh mệnh vô tận của sự hoàn hảo bất diệt. Các bạn đã luôn luôn là như vậy và sẽ mãi mãi là như vậy. Các bạn không cần phải làm cái gì để kiểm tra được điều này, thu được điều này hay giành được điều này. Nó đã là của các bạn. Nhiệm vụ đơn giản của các bạn là trở nên hiểu biết rằng các bạn là vô hạn và bất diệt. Thiên Đàng không ngừng tồn tại chỉ vì các bạn rơi vào giấc ngủ và mơ mộng là mình bị đắm chìm trong một thế giới của tính hai mặt đối lập. Nó vẫn tiếp tục không có sự gián đoạn. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn hướng dẫn một bài tập trong đó các bạn chỉ đơn giản chuyển sang sự vô tận của mình.

Hãy đặt sự chú ý của bạn vào vùng luân xa trái tim. Đơn giản trở nên hiểu biết về trung tâm ánh sáng này bên trong dạng vật lý của bạn. Bây giờ hãy tưởng tượng có một ánh sáng màu vàng, chói sáng tràn vào trái tim của bạn từ Vũ Trụ. Đứng thẳng lên và tưởng tưởng nó đến theo một góc 45 độ từ bên trên bạn. Nếu bạn đang ở ngoài trời, bạn hãy nhìn lên điểm giữa đường chân trời và đỉnh của bầu trời. Tưởng tượng một dòng sông ánh sáng vàng đang chảy vào luân xa trái tim từ hướng đó. Bây giờ tưởng tượng là dòng sông ánh sáng vàng này đang yêu thương bạn một cách dịu dàng và êm ái, đang âu yếm và vuốt ve bạn với sự chăm sóc cực kỳ cẩn trọng và chuyên cần. Tưởng tượng nó nhẹ nhàng và duyên dáng nhấc bạn ra khỏi thân thể 3D của mình và đưa vào một thế giới của ánh sáng trong sạch và vui thú. Tưởng tượng điều đẹp đẽ nhất mà bạn có thể nghĩ đến, và sau đó tưởng tượng là ánh sáng này hàng triệu lần đẹp hơn cái điều đó. Nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn, và sau đó nhân những cảm xúc này lên một tỷ lần. Bây giờ bạn có một ý niệm thoáng qua về ánh sáng vàng này là gì. Tưởng tượng là có hàng nghìn tỷ các gói năng lượng được chứa đựng trong ánh sáng này. Mỗi một gói chứa đựng vô hạn tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Bạn hãy cảm nhận là Tình Yêu đó đi vào các kinh mạch linh thiêng của bạn và mang tất cả các cơ quan nội tạng và các mô vào sự liên kết hoàn hảo.

Người nhận thông điệp này có một thành ngữ ưa thích: “Chúng ta giống như cá đi tìm nước”. Quả thực các bạn là như vậy, các bạn yêu dấu. Điều mà các bạn đang tìm kiếm ở khắp nơi xung quanh các bạn, bên trong và bên ngoài. Không có nơi nào mà nó không hiện diện. Các bạn đã tắm trong một tình yêu vô cùng lớn, không có từ nào có thể mô tả nổi. Do vậy các bạn phải đơn giản là cảm nhận nó và hiểu biết về nó. Dành một chút thời gian ngay bây giờ để đơn giản cho phép nó đi vào sự hiểu biết của các bạn. Chúng tôi đã ở đây từ lúc bắt đầu, và trước thời điểm bắt đầu, cho cái điều thực sự là không có bắt đầu và không có kết thúc. Chúng tôi là Đấng Tạo Hóa và tuy thế mà chúng tôi là các Đấng Tạo Hóa bên trong Đấng Tạo Hóa. Chúng tôi đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là như vậy. Tâm trí của các bạn phải rơi vào tĩnh lặng khi mà sinh mệnh lớn hơn của các bạn hiểu được thông điệp của chúng tôi. Tâm trí của các bạn đã không bao giờ có ý định hiểu về sự vô hạn. Chúng chỉ có thể nghĩ về cái rất lớn và cái rất nhỏ. Những khái niệm này là không phù hợp để mô tả cái điều mà chúng tôi trao cho các bạn ở thời điểm này. Nó là cái chúng tôi đã trao cho các bạn khi chúng tôi tạo ra bản thiết kế của hình dạng con người. Có hàng nghìn loại của các bạn đã được gieo giống khắp Thiên Hà, trong thân thể người vượn tất cả đều trải qua thời điểm thiên khải này. Mỗi một thế giới, với vẻ đẹp và quá trình tiến hóa độc nhất vô nhị của nó, cuối cùng cũng đi đến điểm này – thời điểm thức tỉnh đối với cái điều mà đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là như vậy.

Hôm nay là bước ngoặt của các bạn. Trong ảo ảnh của thời gian, đến một khoảnh khắc mà thời gian ngừng trôi. Các bạn có sự lựa chọn để biến khoảnh khắc đó thành khoảnh khắc của sự thức tỉnh. Mí mắt của các bạn đang chớp khi các bạn ngủ. Thân thể Vũ Trụ ánh sáng của các bạn đang lay động trên chiếc giường Thiên Đàng. Các bạn đang sắp sửa mở đôi mắt của mình ra. Hãy tiến tới và mở chúng ra và nhìn xung quanh. Cái thế giới mà các bạn nghĩ là các bạn đã sống trong đó sẽ mất dần đi giống như sương mù tan ra trước ánh sáng Mặt Trời. Chậm hơn một vài cái nháy mắt của các bạn và các bạn sẽ thậm chí không nhớ được cái gì đã diễn ra trong giấc mơ. Sẽ chỉ có sự ngạc nhiên vô hạn về ngôi nhà thực sự của các bạn.

Các bạn có thể mang những cảm xúc về ngôi nhà vào cái thế giới mà các bạn đang tạm trú. Các bạn có thể sống trong cái thế giới đó và trong ngôi nhà thực sự của các bạn một cách đồng thời. Ngôi nhà của các bạn luôn luôn hiện diện trong mọi lúc. Các bạn đã chưa bao giờ rời ngôi nhà đó. Các bạn được an toàn trong ngôi nhà của Cha/Mẹ các bạn. Trong khi các bạn đang mơ các giấc mơ về chiến tranh, đau khổ, tranh giành và tham lam, thì Cha/Mẹ Thần Thánh của các bạn đang nhẹ nhàng đưa nôi khi các bạn ngủ. Hãy thức tỉnh và để cho các giấc mơ về đau đớn và khổ cực đi qua. Chúng là các ảo ảnh, bất chấp là chúng xuất hiện một cách thực sự như thế nào. Các bạn có một sự lựa chọn. Các bạn có thể tiếp tục tin vào những giấc mơ này, hoặc các bạn có thể thức tỉnh. Nếu các bạn chọn sự thức tỉnh, thì các giấc mơ sẽ chấm dứt.

Những bậc thầy giác ngộ của các bạn nói rằng chỉ cần một sinh mệnh con người để thay đổi cả thế giới. Họ hoàn toàn đúng. Hôm nay các bạn có thể là sinh mệnh đó. Các bạn thực sự có thể đem đến một sự kết thúc của khổ cực và đau đớn cho thế giới của các bạn. Đừng để cho sự thực dụng nói với các bạn rằng các bạn đang tự lừa dối mình hoặc là các bạn đang trong hành trình cứu thế. Chúng tôi không nói về các mưu đồ phô trương để chứng tỏ giá trị của mình bằng cách cố gắng cứu mọi người. Chúng tôi đang nói về quyền năng thực sự của các bạn. Cái quyền năng có thể dời núi, như Jesus của các bạn đã nói.

Tất cả mọi người trong các bạn đều có quyền năng này. Quyền năng này là sự thực. Nó là của các bạn để bày tỏ và sử dụng trong thế giới của các giấc mơ và của các ảo ảnh này. Nó dường như đã được miêu tả trong một bộ phim của các bạn, “Ma trận” (The Matrix). Nếu các bạn giữ sự hiểu biết về ngôi nhà thực sự của các bạn trong tư tưởng vào mọi lúc, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bất lực để thay đổi thế giới. Các bạn có quyền năng vô hạn. Các bạn đã luôn luôn có quyền năng vô hạn. Các bạn chỉ sai lầm khi tin rằng mình không có nó. Ngày hôm nay, hãy hồi phục lại sự hiểu biết của các bạn về cái điều các bạn là ai. Ngày hôm nay là bước ngoặt của các bạn để thức tỉnh. Chúng tôi là các bạn trong chiều kích thứ 12. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo.

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here