Phần 6: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG QUANH TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI

0
96

NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG QUANH TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI

Dẫn nhập

Coi như các bạn đã đọc “Lịch sử thực sự của Trái Đất”, một loạt 10 phần các thông điệp đã được đưa ra năm 2005 qua người nhận thông điệp này, như một điều kiện tiên quyết cho nội dung bây giờ được phổ biến. Nếu các thông điệp hiện tại của chúng tôi được gộp chung trong cùng một cuốn sách như các thông điệp năm 2005, các bạn sẽ có vẻ như đã đọc lịch sử của Trái Đất sớm hơn trong cuốn sách này nếu các bạn đang đọc các chương theo thứ tự, vì vậy các bạn sẽ quen thuộc với thông tin cơ bản này.

Để gợi lại trí nhớ của các bạn, đã có nhiều chủng tộc từ các hệ thống sao khác nhau dính líu đến sự phát triển của chủng tộc con người. DNA của các bạn là một tổ hợp của dòng dõi tổ tiên của các bạn đời này cộng với những trải nghiệm kết hợp mà các bạn đã có trong các đời sống quá khứ trên Trái Đất. Thêm nữa, các bạn có bên trong DNA của mình ký ức của tất cả các đời sống và các trải nghiệm các bạn đã có như là một linh hồn cá thể trên các thế giới khác, các hệ thống sao khác, các chiều kích khác và các khung thời gian khác.

Bản chất của các dòng thời gian

Vũ Trụ không phải là tuyến tính, mặc dù có các dòng thời gian tuyến tính mà chạy qua kết cấu bất diệt. Trong vai trò của một linh hồn, các bạn đã khám phá nhiều dòng thời gian này, không nhất thiết trong trình tự nào. Thứ tự chính là ngụ ý thời gian, và khi các bạn trong một phần của cái Tôi mà vượt trên thời gian thì ý tưởng về một chuỗi các sự kiện trở nên vô nghĩa. Về bản chất, tất cả mọi thứ xảy ra bây giờ, bao gồm cái các bạn gọi là các đời sống quá khứ, các đời sống song song, những đời sống tự thân khác, vv… Xét đến cùng, các bạn là Thượng Đế, đang lựa chọn để biểu hiện thông qua các thân thể con người cá thể. Khi là một linh hồn cá thể, các bạn là một phần độc nhất vô nhị của Thượng Đế đang chọn lựa thể hiện thông qua thân thể, những người mà đang đọc trang sách này. Mặc dù điều này có vẻ như là không thể đối với bề ngoài tâm trí của các bạn nhưng lại là có thể để nhìn nhận thực tại thông qua cặp mắt của bất cứ tạo vật nào của Thượng Đế. Điều này, tất nhên, chỉ có thể khi các bạn không quan sát cuộc sống từ quan điểm của bản ngã. Bản ngã là cần thiết trong thế giới của các bạn nhằm để thực hiện chức năng như những cá thể con người với các thân thể có vẻ riêng biệt. Tuy nhiên, tư tưởng của các bạn không cần thiết phải bị đồng hóa với bản ngã. Nó được tự do để chu du giữa các Vũ Trụ và khám phá các thế giới khác và các đời sống khác.

Nhiều người trong các bạn đang ở trên Trái Đất hiện nay, đã từng trải qua sự thăng lên về tinh thần nhiều lần. Trong một số trường hợp, các bạn đã khám phá các dòng thời gian tương lai và trở về đúng lúc cho mục tiêu rõ ràng là tham gia trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà trên Trái Đất. Như đã nói trước đây, quá khứ và tương lai không khắc vào đá, mà bao gồm một số lượng vô hạn các thực tại có thể và có khả năng. Các thực tại mà được tập trung năng lượng và sự chú ý nhiều nhất, hay được tin tưởng bởi số lượng linh hồn nhiều nhất là các dòng thời gian trội. Lý do cho sự khảo sát bản chất của các dòng thời gian là để chuẩn bị cho các bạn sự thảo luận của chúng tôi về các sinh mệnh không phải con người khác nhau đã kết hợp với Trái Đất. Không phải tất cả họ đang tiến hóa trong cùng một dòng thời gian như Trái Đất. Trong khi điều này có thể gây bối rối cho cách hiểu dựa trên tâm trí tuyến tính của các bạn, song điều này sẽ trở nên có ý nghĩa khi nhìn từ một nhận thức cao hơn.

Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh Trái Đất

Quay trở lại với vấn đề những người trợ giúp Trái Đất, chúng tôi muốn chia họ thành các loại khác nhau để giúp cho sự hiểu biết của các bạn.

(1) Người ngoài hành tinh dạng vật lý từ các hệ thống sao khác (các sinh mệnh đã bước ra khỏi phi thuyền và đang đi giữa các bạn hay đang chia sẻ không phận với phương tiện bay truyền thống của các bạn)

(2) Các thực thể astral, bao gồm người ngoài hành tinh trong dạng astral (không giống như các thực thể chuyển pha (phase-shifted entities))

(3) Các thực thể ether, bao gồm các sinh mệnh mật độ 4 và mật độ 5, các deva, các nàng tiên, các chư thiên, vv..

(4) Các thực thể mật độ cao hơn cư trú tạm thời trong chiều kích này (các sinh mệnh đã hạ thấp rung động của họ xuống để xuất hiện trong dạng con người)

(5) Walk-ins (những tín tức xuất thần lâu dài, những linh hồn chuyển đổi một phần hay toàn bộ)

(6) Các thực thể mật độ cao hơn đang ngoại cảm thông qua các người nhận thông điệp từ Trái Đất (các Thiên Thần, các vị Thầy đã thăng lên, các Chúa Sáng Tạo, người ngoài hành tinh từ các thế giới thần thánh và các thế giới của Thượng Đế).

(7) Các thực thể cao hơn khác đang trợ giúp một cách thầm lặng mà nói chung con người không biết.

(8) Những phiên bản tương lai của chính các bạn và của những người khác đang trở lại đúng lúc để trợ giúp các bạn.

Chủng loại (1) và (2) bên trên gồm các thực thể không đồng nhất hoàn toàn với các Nguyên Tắc Thần Thánh. Mặc dầu bộ phận này cũng được gọi là “những người giúp đỡ” nhưng sẽ không đầy đủ nếu không có một số thảo luận về những người này khi mà họ được coi là cản trở, đôi lúc với mục đích giúp đỡ, nhưng không hiểu được sự cần thiết về tự do ý chí của con người.

Chúng tôi sẽ bắt đầu với một thảo luận về người ngoài hành tinh hiện diện trong dạng vật lý trên và xung quanh Trái Đất của các bạn.

Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với Trái Đất ở thời gian hiện tại

Thông tin này được tiếp tục cập nhật bởi những người mà đã tận tâm với việc tính toán và nghiên cứu sự hiện diện của người ngoài hành tinh. Cuộc thảo luận của chúng tôi trong trường hợp này sẽ là vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lường trước các tầm mức hành động cho đến năm 2012, dựa trên sự kết nối chúng tôi đã có với một số nhóm, và sự hiểu biết của chúng tôi về các dự định của họ.

Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính sách không can thiệp

Có một nhóm tương đối nhỏ những người ngoài hành tinh đang sống giữa loài người. Lý do cho những nhóm nhỏ có thể là rõ ràng. Trước hết, chỉ một vài loài là có thể trộn lẫn với con người mà không gây nên sự nghi ngờ. Chỉ một vài loài có thể chịu đựng được khí quyển và trọng lực của các bạn. Thậm chí ít hơn có thể sử dụng một lượng thời gian đáng kể trên Trái Đất mà không bị hạ xuống trong sự rung động hay bị ốm từ những sự ô nhiễm ở khắp nơi.

Một số người trong các bạn ngạc nhiên một cách ngây thơ là tại sao người ngoài hành tinh không đơn giản hạ cánh ngay trước trung tâm chính quyền của các bạn, bước ra ngoài con tàu và vẫy tay với các vị tổng thống và thủ tướng của các bạn và xuất hiện trên tất cả hệ thống truyền hình quốc gia. Mọi thứ không đơn giản như vậy.

Như các bạn đã biết, có các lực lượng trên thế giới của các bạn mà không thân thiện với các dạng sống khác. Một số sẽ xuất hiện một cách thân thiện ở vẻ bề ngoài, nhưng sẽ có một chương trình bí mật để đánh cắp công nghệ ngoài hành tinh, hay thậm chí giết và giải phẫu người ngoài hành tinh, hay thậm chí tệ hơn là trông chờ người ngoài hành tinh giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn của loài người. Tất cả những điều các bạn cần làm là nhìn vào đa số các bộ phim khoa học viễn tưởng và các chương trình truyền hình của các bạn để nhìn xem tâm trí con người làm việc như thế nào liên quan đến người ngoài hành tinh. Sự thực là trong những năm gần đây, một thể loại phim khoa học viễn tưởng sáng sủa hơn đã được sản xuất, bao gồm một số như: “ET – The Extraterrestrial,” “Close Encounters of the Third Kind,” “Starman,” and “Star Trek”. Những bộ phim đầu tiên trước đó -cái mà đã cho thấy chủ yếu là các cuộc chiến với những nhóm phản loạn ngoài hành tinh (thường là từ Hỏa tinh) đã được thay thế bằng một cái nhìn rộng rãi hơn về Vũ Trụ.

Đối với nhiều người trong các bạn, một điều hiển nhiên xảy ra đó là có một lượng lớn các ý tưởng trong các chương trình khoa học viễn tưởng chính là được kích thích từ các sự kiện có thật trong Vũ Trụ. Các tâm trí cao hơn của các nhà sản xuất phim và các nhà sản xuất truyền hình và các nhà văn là mảnh đất màu mỡ cho sự khai sáng từ các sự trao truyền ngoại cảm từ những người ngoài hành tinh khác nhau. Chỉ một vài người trong số họ là có thể hiểu biết về nguồn gốc của các ý tưởng của họ. Chắc chắn rằng nhiều những ý tưởng của họ đến từ Chúa Hiện Diện bên trong hay là các tạo vật tự phát từ trí tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, trong số đó cũng có một số gần giống với cái đang thực sự xảy ra trong các Vũ Trụ.

Trong loạt chương trình “Star Trek”, có một cái được gọi là “sự hướng dẫn nguyên thủy” (prime directive), cái mà giống kỳ lạ với chính sách của Hội Đồng Ngân Hà về việc không can thiệp. Điều này có nghĩa là người ngoài hành tinh không thể đơn giản hạ cánh xuống bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ muốn và tự tuyên bố cho những người dân địa phương của các thế giới khác nhau với sự khoe khoang và vỗ ngực về những thành tựu của họ. Sự phức tạp của tự do ý chí là rất nhạy cảm, thậm chí đối với chúng tôi. Trong thực tế, đó chính là sự khó khăn lớn nhất của chúng tôi khi giao thiệp với loài người và các dạng sống khác.

Bởi vậy, lý do rõ ràng nhất tại sao người ngoài hành tinh đã không làm một sự hiện diện công khai trên thế giới của các bạn là bởi chính sách không can thiệp vẫn hoạt động trên tất cả các tầm mức ngoại trừ các tầm mức cực kỳ cao. Mặc dầu có một Sự An Bài Thần Thánh cho phép sự giúp đỡ từ ngoài Trái Đất, song sự cho phép đó đến với một vài những luật lệ và những quy định. Trước hết, sự can thiệp trực tiếp được giới hạn để vô hiệu hóa các loại vũ khí hủy diệt lớn nào đó và để giữ hệ thống lưới điện từ của hành tinh các bạn được cân bằng hầu thực hiện chức năng của nó. Không ai trong chúng tôi đã và đang cho phép công bố một cách rộng rãi sự hiện diện của chúng tôi ngay trước các máy quay truyền hình của các bạn.

Người ngoài hành tinh phản loạn

Đã có một vài chủng tộc mà đã bất chấp những mệnh lệnh từ “trên cao”, và đang can thiệp theo các cách không được phép. Hầu hết những chủng tộc này không có những sự quan tâm lớn nhất của các bạn trong trái tim. Hầu hết những người này đang hạ cánh và đang đi lại giữa các bạn mà không muốn bị phát hiện bởi vì họ đã giấu các chương trình được thiết kế để hoặc là tiếp quản hành tinh của các bạn hoặc là nô lệ hóa các bạn nhằm phục vụ cho các mục đích ích kỷ của họ. Một vài nhóm đơn giản là tò mò và đang nghiên cứu loài người từ phạm vi gần, nhưng họ là thiểu số.

Nghĩ về điều này một chút. Nếu “những người tốt bụng” không được cho phép can thiệp vậy thì ai là người có thể nhất để can thiệp? Họ không định công bố bản thân họ ra cho công chúng bởi vì họ biết các bạn đông hơn họ, và khá thẳng thắn, họ có xu hướng nhìn các chủng tộc khác như “các kẻ thù” (không ngạc nhiên khi tư tưởng sợ hãi của họ được phát ra ngoài bất cứ nơi đâu họ đến). Chúng tôi không nói tất cả những người ngoài hành tinh đang đến từ sự sợ hãi. Có vài chủng tộc đơn giản không hiểu chính sách không can thiệp hay đang bào chữa cho sự hiện diện của họ rằng họ đang trong hành trình cứu thế.

Từ những năm 1940 trên thế giới của các bạn, đã có từ 16.000 đến 23.000 người ngoài hành tinh trong dạng vật lý đi lại giữa các bạn, chủ yếu từ các chủng tộc Orion và Sirius. Một số lượng nhỏ của Zeta Reticulus và những người lai Draconis cũng đã đi lại trên Trái Đất trong dạng nguyên thủy của họ ở thời gian đó, nhưng chỉ với sự bảo vệ của các mật vụ đen tối trong các chính phủ và quân đội của thế giới, hay trong các vùng bí mật và xa xôi của hành tinh. Họ nhìn không đủ giống loài người để có thể trà trộn vào.

Một vài người Pleiades mật độ 4 cũng đi lại giữa các bạn, nhưng họ tương đối dễ nhận ra, như các đặc điểm trên mặt của họ và vóc người hơi khác so với của các bạn.

Một số các chủng tộc ở đây để giúp đỡ loài người và đơn giản là không được sáng suốt lắm trong việc làm thế nào để trợ giúp. Tuy nhiên, hầu hết những vị khách trong dạng vật lý đều có chương trình riêng của họ. Họ hoặc là đang khai thác các tài nguyên của Trái Đất, tính toán sự phát triển của loài người với ý định tiếp quản thế giới này sau khi các bạn tự hủy diệt mình, hoặc là có một chương trình nham hiểm hơn về việc nô lệ hóa các bạn để làm các lao công cho họ, hoặc tham gia trong các thí nghiệm lai giống, hoặc là trong một số trường hợp cực kỳ hiếm, xem con người như thức ăn cho họ.

Trong khi có một số lượng lớn tin tức trên báo chí của các bạn đã đăng những thông tin giật gân liên quan đến những người mà tích trữ con người làm thức ăn, chúng tôi đảm bảo với các bạn là những nhóm như vậy là cực kỳ thiểu số và không được phép lan rộng trên thế giới của các bạn. Có một số nhóm ngoài hành tinh nhân từ hơn mà đang “giữ trật tự” ở các Thiên Đàng xung quanh Trái Đất để giữ những kẻ xâm lược không cho lại gần. Mặc dầu những “cảnh sát” này có thể thực sự giúp đỡ trong một số trường hợp, họ vẫn vi phạm chính sách không can thiệp.

Phần lớn người ngoài hành tinh mà muốn giúp đỡ Trái Đất đã chọn lựa đi qua quá trình tái sinh, như vậy họ có thể hiểu được trước hết cái điều mà các bạn đang trải qua. Điều này là một hành động hy sinh vị tha trong quang cảnh là hầu hết các chủng tộc đã bị quên đi mục đích và nhiệm vụ của họ ngay khi họ tái sinh tới Trái Đất trong dạng của các thân thể con người. Quá trình sinh ra tự thân nó là khá chấn động cho hầu hết các linh hồn, dù là con người hay loài khác.

Cho đến tận ngày nay, không có sự giới hạn nào trong việc ai có thể đầu thai trên Trái Đất. Đó là một trong các lý do có quá nhiều chủng tộc trên thế giới của các bạn. Trái Đất thực sự là một nơi tụ cư của dải Thiên Hà. Rất nhiều các vấn đề trên Trái Đất nảy sinh từ việc là có rất nhiều “những kẻ chẳng ra gì” đã tìm thấy nơi ẩn náu an toàn trên Trái Đất. Rất nhiều các hành tinh khác trong vùng phụ cận của cánh tay đòn xoáy ốc của các bạn là không thích hợp cho những linh hồn phản loạn và “chậm tiến”, nhưng Trái Đất đã có một chính sách cởi mở và đã không đuổi bất kỳ ai muốn tái sinh ở đó.

Các chủng tộc sao trên Trái Đất

Tại thời điểm hiện tại trên Trái Đất, có trên 22 chủng tộc sao tái sinh trên Trái Đất. Phần lớn các linh hồn tái sinh có một sự pha trộn của vài hệ thống sao bên trong DNA của họ, có nghĩa là họ đã trải nghiệm nhiều đời sống trên các thế giới khác trước khi đến Trái Đất. Trong một số trường hợp, các linh hồn đã luân phiên tái sinh giữa Trái Đất và các thế giới khác trong lịch sử linh hồn của họ. Những linh hồn đã có phần lớn các đời sống của họ trên các thế giới khác và tương đối mới với Trái Đất thường được gọi là “starseeds” (các hạt giống sao).

Trong cuốn sách in của người nhận thông điệp này, “Life On the Cutting Edge”, một sự thống kê các tỷ lệ phần trăm của các chủng tộc sao khác nhau đã được thực hiện. Từ khi cuốn sách đó được xuất bản, số lượng đã chỉ thay đổi chút ít. Bây giờ có ít hơn những người Zeta Reticulus, ví dụ như vậy.

Khi Trái Đất nâng sự rung động của cô ấy lên, sẽ có các giới hạn về việc ai có thể tái sinh. Ngay khi Trái Đất đạt tới mật độ 4, chỉ có các linh hồn đang rung động ở mật độ 4 và cao hơn sẽ có thể nhận các thân thể con người (hay các thân thể ánh sáng trong trường hợp mật độ 5). Điều đó có nghĩa các chủng tộc mà đang mắc kẹt ở mật độ 3 sẽ không thể tiếp tục đến Trái Đất. Họ sẽ tái sinh trên các hành tinh 3D khác.

Nhiều người trong các bạn đang đọc thông điệp này đã từng là người ngoài hành tinh và đã đầu thai trong dạng con người. Về bản chất các bạn tất cả đều là người ngoài hành tinh bởi vì các bạn được phóng ra như những linh hồn ở mật độ 7 rất lâu trước khi các bạn đến Trái Đất. Một số người trong các bạn được đồng hóa với Trái Đất nhiều hơn những người khác. Nếu các bạn có rất nhiều DNA của người Pleiades nguyên thủy, các bạn được xem như “chủng tộc gốc”, nhưng sẽ là rất hiếm để tìm được các linh hồn đã sử dụng toàn bộ sự phát triển của các đời sống của họ hoàn toàn trên Trái Đất.

Mục đích phần này của chuyên luận là để nói chi tiết về các vai trò của người ngoài hành tinh và những người trợ giúp khác nhau trong những sự thay đổi của Trái Đất. Chúng tôi sẽ không mô tả chi tiết về lịch sử của sự can thiệp ngoài hành tinh trên thế giới của các bạn. Một số thông tin này đã có sẵn trong loạt bài “Lịch sử của Trái Đất” và một số thông tin là có sẵn thông qua các người nhận thông điệp khác. Người nhận thông điệp này có thể cung cấp cho các bạn một danh sách đọc nếu các bạn kiến nghị.

Tuy nhiên, trong khả năng tốt nhất, chúng tôi sẽ trao cho các bạn một báo cáo tiến bộ về các nhóm khác nhau đang viếng thăm Trái Đất của các bạn, bao gồm chi tiết về những điều mà họ dự định làm trong những năm sắp tới. Như các bạn, họ cũng có tự do ý chí và có thể thay đổi các suy nghĩ của họ, vì vậy thông tin này cần có sự cập nhật cho hợp lý.

Những người Orion sáng và đen tối

Nhóm các linh hồn lớn nhất trên Trái Đất là những người Orion. Điều này là do chủ yếu bởi cái gọi là “Cuộc phản loạn của Lucifer” mà xuất hiện khoảng nửa triệu năm trước trên Trái Đất. Trong sự kiện đó, đã viết chi tiết trong “Lịch sử của Trái Đất”, những linh hồn từ Rigel và Betelguese trong chòm sao Orion đã đến Trái Đất với số lượng lớn. Đó là một cuộc xâm lăng thầm lặng trong quang cảnh là họ đã đầu thai chủ yếu trong người Pleiades, biến đổi DNA của người Pleiades với DNA Orion của họ, với một bộ lông mày hầu như được đắp nổi lên. DNA của người Orion là hung hăng hơn và giống với các chiến binh hơn DNA hòa bình của người Pleiades, nhưng nó đã tạo ra sự phù hợp vừa đủ để hầu như không một linh hồn nào trên Trái Đất hiểu được những thay đổi tinh tế đang xảy ra trong “bản chất loài người” cho đến khi sự việc đã quá muộn. Một số những đặc tính cạnh tranh trong loài người là do sự đồng hóa với dạng động vật (thân thể 3D), nhưng điều này xảy ra chủ yếu là do bởi sự đưa vào của DNA Orion kết hợp với DNA Draconis trong quá trình gây giống trong loài người Trái Đất trong quá khứ. Các bạn thậm chí có một từ đó là: “não bò sát” (reptilian brain), từ mà chỉ định các trung tâm hung hăng, cạnh tranh của não.

Tại chỗ nối này, các bạn có nhiều tổ hợp ngoại lai của những người lai Orion và Draconis trong chủng tộc con người. Khi Trái Đất đạt tới Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, nhiều những cảm xúc và những ấn tượng sẽ được nhấn nút bên trong DNA của những người lai này. Một số những người với một tỷ lệ cao hơn của DNA Orion và Draconis tiêu cực có thể bắt đầu phô bày những đặc tính bạo lực hơn, phụ thuộc vào việc họ dính mắc như thế nào với các con đường tiêu cực của những người Orion và những người Draconis trong quá khứ. Những người khác sẽ tự nhận thấy rằng mình bị ném ra khỏi ánh sáng và có thể họ sẽ mất nhiều thời gian và cố gắng hơn để “chuộc lỗi” cho những sai lầm trong quá khứ.

Không may là (từ quan điểm của mật độ 3), sẽ rất khó khăn cho phần lớn những người Orion để di chuyển ra khỏi mật độ 3 và ở lại với Trái Đất. Mặc dầu những người Orion trong chòm sao của bản thân họ đã tiến hóa một cách đáng kể từ thời gian của cuộc Phản loạn Lucifer và bây giờ có khoảng 80% là nằm trong ánh sáng, thì trên Trái Đất những người Orion mới chỉ đạt khoảng 20% là nằm trong ánh sáng. Trong khi 20% những người Orion sáng nghe có vẻ còn tốt hơn là 10% những người Draconis sáng, số lượng vênh lên của những người Orion tiêu cực sẽ xuất hiện nổi bật trong số những con người rời khỏi Trái Đất trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà.

Những linh hồn Orion sẽ phải làm một quyết định vào lúc nào đó từ bây giờ đến năm 2012, nếu họ chưa làm như vậy. Họ sẽ phải làm quyết định là có hay không tiếp nhận đủ ánh sáng để có thể ở lại với Trái Đất trong sự chuyển đổi của cô ấy. Đây sẽ là một nhiệu vụ gian khổ cho nhiều người trong số họ, nhưng quyết định làm bởi linh hồn sẽ thắng thế.

Những người đã và đang trên con đường tỉnh táo của sự tiến hóa linh hồn sẽ có một thời gian dễ dàng hơn những người bắt đầu thức tỉnh ở thời điểm cuối cùng bởi vì cuộc sống của họ lúc này trên Trái Đất sẽ ở trong một tình trạng lóng ngóng.

Các bạn cần nhớ rằng sẽ không có bất kỳ sự sai trái gì khi những linh hồn rời khỏi Trái Đất. Tất cả sinh mệnh trong Sự Sáng Tạo cuối cùng cũng khám phá ra là có một Kế Hoạch Thần Thánh hoàn hảo nằm bên dưới tất cả vẻ bề ngoài đầy xáo trộn và hỗn loạn. Như đã nói nhiều lần trước đây, có vài hành tinh đã được sắp đặt để nhận các linh hồn không được tái sinh trên Trái Đất. Phần lớn những người Orion sẽ nhận được sự hướng dẫn cao nhất từ những người lãnh đạo giác ngộ hơn của những hành tinh này. Trong một số trường hợp, các hành tinh nhận những người Orion đã mất thân thể sẽ có sự phân cực theo hướng tiêu cực hơn trong quang cảnh là những hành tinh này được sắp đặt chủ yếu để nhận những phe nhóm mâu thuẫn mà muốn tiếp tục những xung đột của họ. Tuy nhiên, những hành tinh như vậy sẽ bị bao vây và không thể ảnh hưởng đến những người Orion hòa bình hơn đi vào những tinh cầu khác.

Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới Astral

Có một số lượng những người ngoài hành tinh đã không thể thực hiện được mục tiêu của họ cho việc ở đây, đó là kiểm tra Trái Đất trong các phi thuyền, hay tái sinh vào nhóm gen và lấy một hình dạng con người. Những thực thể như vậy sẽ thường sống lai vãng ở các chiều kích song song mà liên hệ gần gũi với chiều kích của Trái Đất. Họ đang tác động đến loài người từ bên trong các phụ thế giới (sub-planes) không nhìn thấy được của thể astral. Trong khi nhiều phụ thế giới astral được lấp đầy bởi các mảnh hồn, những thực thể không tái sinh và tương tự như vậy, cũng có những phụ thế giới chứa các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau mà đang nghiên cứu và ảnh hưởng đến Trái Đất. Những người Draconis là một chủng tộc như vậy.

Các cơ cấu của việc làm thế nào mà các linh hồn có thể cư trú trong các phụ thế giới khác nhau sẽ được chúng tôi thảo luận vào một thời gian sau, khi mà đây là một chủ đề rất phức tạp mà đỏi hỏi nhiều tập sách để mô tả đầy đủ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về vai trò của những người Draconis đen tối và những người Orion đen tối trong các thế giới astral.

Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái Đất

Xấp xỉ 10% những người Draconis đã làm một lựa chọn di chuyển về phía ánh sáng, có nghĩa là họ đang nhận ra sự tiến bộ tự nhiên của các dạng sống để tăng trưởng và trở nên giống với Thượng Đế của chúng ta. Với một số người trong số họ, đó sẽ là một con đường rất lâu dài và gập ghềnh, đặc biệt do bởi số lượng khổng lồ những nghiệp tiêu cực mà đã gây ra bởi chủng tộc Draconis trên 10 triệu năm gần đây. Không giống những người vượn Lyra/Vega, những người Draconis bắt đầu sự tiến hóa của họ trong một hệ thống thiên hà khác và di cư đến đây, chọn nơi cư trú chủ yếu trong hệ thống sao Alpha Draconis. Giống như tất cả các dạng sống hữu hình trong Vũ Trụ địa phương này, họ đã được trao cho tự do ý chí. Giống như tất cả các thực thể có tự do ý chí đang khám phá các thế giới bên ngoài, họ đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên đồng nhất với các mật độ thấp.

Như các chủng tộc sao khác nhau đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên bị dính mắc vào trong tính vật chất, các cuộc chiến tranh đã nổ ra giữa các phe nhóm khác nhau mà chủ yếu là để tranh giành quyền kiểm soát cho sự tồn tại vật lý. Các cuộc chiến tranh thường xảy ra vì cái gọi là các nguồn tài nguyên “hiếm”, ít nhất là trên bề mặt, nhưng ở trạng thái cơ bản hơn các cuộc chiến tranh này chính là để khẳng định ai vượt trội hơn và nắm quyền kiểm soát một thế giới cụ thể hay một nhóm thế giới nào đó. Những khao khát vô độ của bản ngã về quyền lực đã là yếu tố chính trong sự suy tàn của những người Draconis. Chỉ một vài người trong số họ là còn có thể giữ trong ký ức sự nguyên vẹn linh hồn, và thậm chí ít người hơn nữa có thể tạo ra một sự tồn tại hòa bình trong các phe nhóm xung khắc nhau.

Phần chủ yếu của những người Draconis mà đã đến Trái Đất đã là những kẻ bị ruồng bỏ giữa xã hội của họ. Họ thường là những kẻ tội phạm đã bị đuổi khỏi quê hương và buộc phải tìm kiếm một cuộc sống cho chính họ đâu đó trong các Vũ Trụ. Họ được gọi là “những linh hồn chậm tiến” bởi một số vị Thầy Trái Đất.  Những sinh mệnh giống con thằn lằn này đã đến vùng này của Thiên Hà và đầu tiên cố gắng hạ cánh trực tiếp trên Trái Đất trong các dạng thằn lằn của họ, nhưng khi họ nhận thấy bầu khí quyển và trọng lực không thích hợp, thì họ đã viện đến cách tái sinh vào các thân thể loài người. Như đã nói trước đây trong phần “Lịch sử của Trái Đất”, những con rồng trong truyền thuyết của các bạn là những người Draconis đầu tiên trong dạng nguyên thủy.

Một phác họa về chủng tộc Draconis và các cá thể lai của họ trên Trái Đất

Hệ thống sao Draconis, giống như chòm sao Orion và nhiều chòm sao khác, đã tiến hóa một cách đáng kể từ cuộc di cư đến Trái Đất của những người Draconis phản loạn. Trong khi hệ thống sao Alpha Draconis vẫn tiêu cực trên diện rộng, trong quang cảnh là phần lớn những người Draconis ở đó vẫn không nắm lấy cái ý tưởng về một con đường thăng lên, tuy thế cũng có một số thành tựu vĩ đại trong các thế giới Draconis.

Hội đồng cao cấp Draconis, được kết hợp chủ yếu bởi những người Draconis mật độ 7 mà từ lâu đã đi qua sự thăng lên, đã đang gửi đi các đại sứ đến Trái Đất để giúp đỡ mang những người Draconis đen tối trở lại với ánh sáng.

Các bạn phải nhớ là, các bạn yêu dấu, rằng những thực tại sáng và tối này được giới hạn hoàn toàn trong các mật độ thấp, nhưng khi mà phần lớn loài người đều tồn tại trong các mật độ 3 và mật độ 4 thì cần thiết để giải thích những điều đang xảy ra trong các thế giới đó bằng các thuật ngữ quen thuộc với các bạn. Vì vậy hãy để chúng tôi tiếp tục.

Khi những thay đổi của Trái Đất tăng lên, các hội đồng cao cấp Draconis, được kết hợp bởi các sinh mệnh giác ngộ mật độ 7, đã đang gửi đi những người Draconis tốt nhất và sáng nhất để đầu thai trên Trái Đất trong hy vọng là họ có thể cân bằng sự hiện diện tiêu cực trên diện rộng của những người Draconis trong các thế giới astral xung quanh Trái Đất cũng như những người lai Draconis – loài người mà hiện đang đi lại giữa các bạn. Một số vị Thầy đã đưa ra tên gọi “những đứa trẻ rồng” (dragon children) để chỉ những người Draconis giác ngộ hiện đang đầu thai vào hình dạng con người.

Không cần mất quá nhiều thời gian để đưa ra các thông tin vốn đã có sẵn từ một vài nguồn, hãy để chúng tôi gợi lại trí nhớ của các bạn về vai trò hiện nay và chức năng của những người Draconis đen tối trên Trái Đất. Những người Draconis đen tối hiện đang tồn tại trong hai dạng trên hành tinh của các bạn. Họ đi lang thang trong các thế giới astral thấp và trung như những mảnh hồn, với ý định ám ảnh càng nhiều con người càng tốt, có nghĩa là gắn năng lượng của họ vào linh hồn của nhiều người (bất chấp tổ hợp DNA của các người chủ, nhưng dứt khoát gắn vào những người với nhiều DNA Draconis), và họ tồn tại như những con người tái sinh, thường trong sự kết hợp DNA với người Orion, Sirius và trong một số trường hợp là người Andromeda.

Đã có nhiều thông tin sai lầm được đưa ra liên quan đến khả năng của những người Draconis biến hình vào dạng con người để xuất hiện như những sinh mệnh con người bình thường. Trong thực tế, biến hình là một kỹ thuật tiên tiến chỉ dành cho những linh hồn đã tiến hóa vào mật độ 9 hoặc cao hơn. Biểu hiện của sự “biến hình” mà những người sáng suốt đang nhìn thấy đó thực chất chỉ đơn giản là trạng thái sở hữu astral. Những mảnh hồn astral của những người Draconis đen tối, thèm khát bòn rút năng lượng và nhựa sống của những người mà đi lang thang trong các thế giới astral để tìm kiếm những thực thể mà thích hợp nhất với những trường năng lượng lệch lạc của họ. Nhưng mục tiêu ưa thích của họ chính là những người mang trong mình sự thèm khát quyền lực và sự kiểm soát, vì lẽ rằng những thứ này là những rung động trội của những người Draconis đen tối. Không thể kiểm soát Trái Đất một cách trực tiếp do bởi sự không thích hợp với bầu khí quyển và trọng lực của Trái Đất, họ phải viện đến việc cố gắng kiểm soát Trái Đất từ các thế giới astral, hay thông qua việc tái sinh vào dạng con người. Việc đi vào các thân thể của những nhà lãnh đạo thế giới – những người đã sẵn có một ảo ảnh mạnh mẽ về quyền lực và sự điều khiển là sự thèm muốn cao đối với những người Draconis đen tối, khi mà điều này được coi là tốt nhất để có thể có được Trái Đất cho riêng bản thân họ.

Việc đầu thai vào dạng con người gặp rất nhiều khó khăn cho những người Draconis đen tối bởi vì các phương tiện mà qua đó họ đầu thai vào là hiếm có DNA Draconis trong sạch để khởi đầu. Như các bạn biết, phần lớn con người là một tổ hợp của nhiều chủng tộc sao khác nhau, và vì vậy những người Draconis đầu thai kết thúc việc biến đổi DNA với các chuỗi khác khi tái sinh.

Những nhà lãnh đạo của các bạn chủ yếu bị khống chế bởi những người Draconis đen tối. Theo thống kê hiện nay đưa ra bởi các dữ liệu Akashic, khoảng 60% các vị tổng thống, các thủ tướng, các vị vua, các hoàng hậu, các nhà lãnh đạo được bầu lên, các nhà độc tài, vv… trên thế giới của các bạn bị khống chế một phần hay toàn bộ bởi những người Draconis đen tối và những “người anh em” của họ – những người Orion đen tối.

Trong khi những người Orion đen tối tạo ra một tỷ lệ lớn hơn trên tổng số loài người (và những linh hồn lang thang trong các thế giới astral), những người Draconis đen tối nhận được phần lớn sức ép do bởi biểu hiện tiêu cực mãnh liệt, khao khát quyền lực và sự kiểm soát của họ. Những đặc điểm như thế, nhưng tinh tế hơn một chút tuy nhiên lại là trội, cũng có trong những người Orion đen tối.

Những người Draconis đen tối đang tiếp tục tìm kiếm các con đường để hoàn thiện dòng máu của họ và đưa những chuỗi DNA hiếu chiến mới vào tổ hợp. Họ thí nghiệm với con người nhằm để chiết xuất những phần tử nào đó từ DNA. Họ xem con người như cỏ rác cho những mục tiêu ích kỷ của họ. Tuy nhiên, do bởi sự hiện diện của nhiều những người ngoài hành tinh giác ngộ và các sinh mệnh đã thăng lên trong và xung quanh Trái Đất (như một phần của 7 Sự An Bài Thần Thánh), khả năng của những người Draconis đen tối để kiểm soát Trái Đất đã bị cắt bớt đi rất nhiều. Nếu các bạn không bị chi phối bởi sự sợ hãi, độc ác, tham lam, giận dữ và nhu cầu kiểm soát người khác, các bạn sẽ có vẻ như không phải là các mục tiêu trực tiếp của một cuộc tấn công Draconis (trong thể vật lý, astral hay những dạng khác).

Ghi nhận hoàn cảnh của những người Draconis và hiểu biết tư tưởng của họ là rất quan trọng, chỉ là để từ chối thêm nữa các chương trình của họ. Những người Draconis đen tối (và những người Orion đen tối) phụ thuộc vào sự thiếu hiểu biết của quần chúng nhằm thực hiện chương trình của họ trên Trái Đất. Nhiều người trong họ đang bắt đầu nhận ra là thời gian của họ trên Trái Đất đã gần hết do bởi những nguồn năng lượng đang gia tốc của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và sự tiến động thẳng hàng. Do đó, họ đang trở nên tuyệt vọng trong các nỗ lực để tranh quyền kiểm soát Trái Đất với những người vượn loại Lyra/Vega. Đây là lý do tại sao phần lớn trong các bạn đang trải nghiệm những nhiễu loạn nghiêm trọng trong năng lượng ngày này sang ngày khác trên Trái Đất. Các bạn đã được nói cho biết bởi những nhà tiên tri của các bạn là có một cuộc chiến đang diễn ra ác liệt trên cõi thượng thiên. Điều này chỉ đúng từ quan điểm của các mật độ thấp. Chúng tôi trong các thế giới cao hơn không tham gia trong các cuộc xung đột vô nghĩa này, nhưng chúng tôi chỉ chúng ra cho các bạn nhằm để trợ giúp các bạn trong việc giải thoát bản thân. Sẽ là khó khăn để vượt lên các ảo ảnh nếu các bạn không biết sự khác nhau giữa sự thật và các ảo ảnh.

Giá trị chính trong sự thảo luận về vai trò của những người Draconis đen tối là để giúp cho các bạn hiểu bản chất của cái mà các bạn đang quan sát thấy trong các cơ chế quyền lực và thể chế chính trị trên thế giới. Rất ít những người được gọi là những nhà lãnh đạo trong thế giới của các bạn thực sự hiểu được là họ đang bị khống chế bởi người ngoài hành tinh tiêu cực. Họ xem lòng tham, sự cạnh tranh, tâm lý hiếu chiến và các trò chơi quyền lực là một phần của bản chất con người. Phần lớn họ tin rằng họ đang làm điều đúng và tốt. Nhiều người bị đánh lừa bởi các hệ thống niềm tin tôn giáo mà có vẻ bào chữa cho các hành động của họ.

Một số lượng đáng kể những nhà lãnh đạo thế giới bị khống chế bởi những người Draconis đen tối và những người Orion đen tối tin rằng họ đang hoàn thành những tiên tri tôn giáo bằng cách khởi động các cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Họ không nhận thấy là những người Sirius đã mang hầu hết những lời tiên tri tôn giáo đến Trái Đất nhằm để giữ sự kiểm soát quần chúng. Phần lớn những người Draconis đen tối và những người Orion đen tối đơn giản đang rơi vào cùng một cái bẫy như những người Sirius đen tối. Tuy nhiên, giờ đây, chúng tôi sẽ giới hạn cuộc thảo luận đối với những người Draconis đen tối.

Rất nhanh, sự rung động của Trái Đất sẽ không còn dung thứ cho sự hiện diện của những người Draconis đen tối, và họ sẽ bị buộc phải rời bỏ những thân thể “ký sinh” của họ và đi vào thế giới astral song song xung quanh các hành tinh khác mà thích hợp hơn với tầm mức rung động của họ. Điều này đã bắt đầu diễn ra trong một số trường hợp, nhưng sẽ đáng lưu ý hơn kể từ năm 2008.

Một số những nhà lãnh đạo thế giới sẽ “quay lại” với các cảm xúc con người và bắt đầu trở nên yêu thương hơn, trong khi những người khác sẽ có vẻ như đi vào một trạng thái điên loạn tạm thời. Một vài người có thể làm chủ cuộc sống của mình, hay tìm một con đường khác thích hợp để rời khỏi hành tinh. Một số có thể lựa chọn trở thành “các nạn nhân” của chiến tranh và của sự nổi dậy. Chỉ khi họ có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn những người thiếu hiểu biết thì trò chơi của họ mới có thể tiếp tục kéo dài hơn, và thậm chí nếu điều đó xảy ra, nó cũng sẽ chỉ kéo dài thêm được vài năm nữa. Họ có thể mang một lượng lớn các linh hồn không nghi ngờ đi theo họ (tức là dẫn những người mù đến bên bờ vực). Điều này đang đặt ra cho mỗi người trong các bạn một sự tỉnh táo để hầu có thể tự mình thoát khỏi ảnh hưởng của họ bằng cách làm sạch tất cả các vấn đề tình cảm tiêu cực và các hệ thống niềm tin tiêu cực. Các bạn có sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn sinh mệnh đã thăng lên trong cuộc tìm kiếm sự giải thoát của các bạn.

Ảo ảnh về Thiên Đàng

Những người Draconis đen tối và những người Orion đen tối, với sự giúp đỡ của những người khác trong nhóm những người Illuminati, đang xem xét tổ chức một sự kiện, bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đội lốt sự “mê ly” (rapture), một thuật ngữ Thiên Chúa giáo mà ám chỉ đến một nhận thức sai lệch về sự thăng lên. Một số thành viên Illuminati có thể xuất hiện trước mặt số đông quần chúng trong các hình ảnh phóng chiếu 3 chiều mà có chủ ý lừa phỉnh mọi người tin rằng họ là những người mang thông điệp của Chúa. Động lực thực sự của họ là tác động đến quần chúng và làm cho họ không nghi ngờ gì vào việc tiến lên các phi thuyền hay đi vào các căn cứ dưới lòng đất của họ, nơi họ sẽ trở thành nô lệ cho “Trật tự thế giới mới” (New World Order) của những người Illuminati, trong dạng này hay dạng khác.

Nếu đủ những người Draconis và những người Orion giác ngộ vạch trần mưu đồ nham hiểm này, những người Illuminati sẽ buộc phải thay đổi chiến thuật với một kế hoạch khác trong cố gắng hão huyền của họ để giữ quyền kiểm soát Trái Đất.

Những người Draconis sáng đang tăng lên về số lượng trên hành tinh Trái Đất. Họ đang đến trong hiện thân của hàng nghìn “những đứa trẻ rồng”. Họ là những chiến binh hòa bình. Họ sẽ không khoan dung với chiến tranh, xung đột, đau khổ và bất hạnh. Họ sẽ lập nhóm với những người Orion sáng để giúp đỡ và mang đến sự kết thúc của các đau khổ trên Trái Đất. Mặc dầu họ chỉ chiếm khoảng 10% số lượng Draconis, song họ có sự trở lại của nhiều nhóm nhân từ, bao gồm những người Andromeda giác ngộ, những người Pleiades giác ngộ và những người Sirius giác ngộ.

Vai trò của những người Sirius

Một trong những điểm sáng nhất trong vở kịch sáng – tối diễn ra trên Trái Đất liên quan đến những người Sirius. Khi các bạn có thể nhớ lại nội dung của người nhận thông điệp này trong chuyên luận của chúng tôi về “Lịch sử của Trái Đất”, những người Sirius (từ cả các hệ thống sao Sirius A và Sirius B) đã là những Chúa của người Ai Cập cổ đại và người Hy Lạp cổ đại, cũng như là những Chúa của Kinh Cựu Ước (Old Testament) của Kinh Thánh (Christian Bible). Họ cũng được tìm thấy trong những bộ kinh của các tôn giáo khác dưới dạng những sự ám chỉ khác nhau.

Giống như những người Draconis và những người Orion, những người Sirius đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên bị đồng hóa với thế giới 3D. Đầu tiên họ đến từ các phi thuyền và bước ra trực tiếp trên bề mặt Trái Đất, họ có đủ những đặc điểm tương tự để trộn lẫn khá tốt với những người vượn loại Pleiades mà không khuấy động sự nghi ngờ. Tuy nhiên, khi họ rơi xuống trong sự rung động, họ đã trở nên mê đắm với ý tưởng về việc có quyền lực và sự kiểm soát trên những người bình thường mà không có các phi thuyền và các công nghệ tiên tiến. Họ sử dụng công nghệ tiên tiến của họ để tự đóng vai như những Chúa với các quyền năng phi thường. Họ đã trở nên say mê với quyền năng này và thích thú với ý tưởng là có các đệ tử tôn thờ họ. Họ diễn trò “đạo sư” – guru (bậc thầy hướng Đạo) trong nhiều nghìn năm, hình thành nên những nghi lễ thờ cúng, các xã hội bí mật, các giới thầy tu và các trường bí truyền bên cạnh những trường học định hướng tâm linh chân thật của những người Pleiades. Hội Illuminati ngày nay, tổ chức mà ban đầu vốn được thành lập nên như một con đường phát triển tâm linh chân thật, nhanh chóng trở nên đồi bại bởi sự can thiệp của những người Sirius này.

Ngày nay nhiều người Sirius đã tiến hóa lên mật độ 4 và đang chiếm những thế giới astral cao hơn và những thế giới ether thấp hơn xung quanh Trái Đất. Do đó phần chính họ là vô hình với thị lực con người, mặc dầu họ không có các phi thuyền trong dạng vật lý xung quanh Trái Đất.

Ảnh hưởng của những người Illuminati

Những người Illuminati đã và đang có những biểu hiện nổi bật trong các sự kiện diễn ra trên Trái Đất là nhờ họ có sự phối hợp với của những người Draconis, Orion, Sirius và Pleiades (cũng như một số người Andromeda). Giới thầy tu đồi bại bị điều khiển hầu hết bởi những người Sirius đã trở nên những xã hội bí mật của những người Illuminati, bao gồm những tổ chức nổi tiếng như là Hội Tam Điểm (Masonic Order) và dòng tu Rosicrusian (Order of Rosicrusians). Ngày nay, xấp xỉ 10% các thành viên của các phẩm cấp bên trên của các dòng tu này là các Lightworker, trong khi đa số đã bị mê mờ bởi ý tưởng về việc có quyền năng bí mật vượt trên những người khác và do đó, trở thành các giáo phái đen tối.

Nhiều thành viên cao cấp của các xã hội bí mật này hiểu biết về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên Trái Đất và biết là có những sự thay đổi khổng lồ sắp xảy đến cho những người trên Trái Đất. Những người Sirius sáng và tối đã dạy những nhà lãnh đạo của những nhóm này về những thay đổi sắp tới (từ nhận thức của họ) và những người Sirius chưa giác ngộ hiện thân bên trong những người Illuminati đã nắm lấy niềm tin rằng họ là “những người được lựa chọn” của Chúa và xứng đáng với một vị trí đặc biệt trong kế hoạch khổng lồ về mọi thứ. Do đó, họ đã tranh thủ sự giúp đỡ của các thế lực quân đội của Trái Đất để xây dựng nên  những đường hầm và các thành phố khổng lồ dưới lòng đất tại nơi mà các thành viên của họ dự kiến sẽ trú ngụ trong những biến động lớn của Trái Đất. Kế hoạch của họ tất nhiên là tái xâm chiếm Trái Đất ngay khi mọi thứ dịu xuống.

Cái mà những người Sirius tái sinh và các đệ tử của họ không nhận ra là thậm chí nếu họ sống sót về mặt vật lý, họ vẫn phải thích nghi với rung động mật độ 4 phát ra của Trái Đất. Thân thể của họ mặc dù ẩn núp sâu trong lòng đất, vẫn là đối tượng của sự rung động của Trái Đất, và hệ thống miễn dịch của họ có vẻ sẽ vẫn bị hư hỏng nếu họ không nhịp bước cùng Trái Đất khi cô ấy thăng lên. Quan sát của chúng tôi về trường Akashic của Trái Đất cho thấy là nhiều linh hồn hơn sẽ rời Trái Đất do hệ thống miễn dịch bị hư hỏng so với tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Tất nhiên, nguyên nhân thực sự của cái chết trong các thân thể vật lý có thể được ngụy trang bằng sự xuất hiện của các vi rút và các vi khuẩn ngoại lai, nhưng những tổ chức xâm nhập này không thể tấn công một thân thể mà đang trong sự điều hòa với rung động trội của Trái Đất. Bởi vậy, với những người Sirius chưa giác ngộ, thì điều này có vẻ giống như việc Chúa đang đến và trút giận lên Trái Đất trong dạng của tai họa và bệnh dịch.

Nhiều người Sirius đã “nhìn thấy ánh sáng” và đang sử dụng rất nhiều thời gian và nỗ lực để “chuộc lỗi” cho những sai lầm trong quá khứ. Các thành viên tái sinh của họ hầu như được tìm thấy trong các cơ quan phục vụ xã hội và các dự án nhân đạo, giúp đỡ những người nghèo và bần cùng. Những người Sirius giác ngộ hơn trong dạng vật lý đang kiểm tra Trái Đất từ phi thuyền là những người đứng sau ý tưởng về những sự di tản số đông. Họ đang trên một hành trình cứu thế (Messiah trip) và đang có kế hoạch giải cứu các linh hồn loài người khỏi hoàn cảnh không may của sự suy tàn và phá hủy Trái Đất. Họ hoàn toàn sẵn lòng để đóng vai trò của các Chúa mang “những người được lựa chọn” lên các phi thuyền thích thú như Thiên Đàng của họ. Ngay khi những linh hồn bị lừa dối này được mang lên các phi thuyền của những người Sirius, những người Sirius sẽ phải tính toán làm thế nào với họ. Những người giác ngộ hơn (nhưng chưa đủ giác ngộ để tôn trọng tự do ý chí của loài người) sẽ không nghi ngờ gì về sự giúp đỡ của họ và đồng hóa những người được giúp đỡ vào văn hóa Sirius trên các sao Sirius A và Sirius B, hay sẽ mang họ trở lại Trái Đất khi những sự thay đổi giảm bớt. Và những người Sirius này, một lần nữa lại yêu cầu được là Chúa của những người được họ cứu vớt trong khi giúp họ tái xây dựng lại các thành phố.

Vấn đề với viễn cảnh này (trừ ra con đường của bậc thầy hướng Đạo chân chính) là việc mang lên một lượng lớn những linh hồn từ Trái Đất và sẽ lấy đi của những linh hồn đó nhu cầu trải nghiệm trong sự kiện Trái Đất. Ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi mà nó được coi là thuận lợi để cứu một ai đó rất quan trọng, hầu hết những linh hồn Trái Đất cần phải ở lại Trái Đất trong thời gian của sự hỗn loạn vĩ đại nhằm đồng nhất và làm sạch các vấn đề về nghiệp của họ. Giống như hầu hết các linh hồn lựa chọn cùng chìm với “con tàu Atlantis”, hầu hết các linh hồn sẽ ở lại với Trái Đất và có thể sẽ chết trong những sự thay đổi của cô ấy.

Sẽ khó khăn cho những người trung bình để hiểu được như thế nào và tại sao lại cần phải tôn trọng tự do ý chí. Thường điều này xảy ra là bởi những sự phán xét vốn có bên trong cả những người giải cứu và những người di tản. Những linh hồn được mang lên phi thuyền của người Sirius sẽ nghĩ rằng họ là những người được lựa chọn của Chúa và đã được cứu vớt bởi vì họ có giá trị hơn những người đang chết trên bề mặt hành tinh. Điều đó không phải như vậy. Từ một quan điểm tối thượng (quan điểm của chúng tôi), tất cả các viễn cảnh là có vai trò như nhau trong Kế Hoạch Thần Thánh. Tuy nhiên, một số sự lựa chọn được coi là tối ưu cho tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của các cá nhân, và một số thì không. Một số sự lựa chọn có thể gây ra sự chậm trễ không cần thiết trong việc học các bài học của linh hồn. Những sự lựa chọn khác lại có thể  kéo dài mãi sự đau khổ và nỗi bất hạnh. Trong khi xét đến cùng tất cả các sự lựa chọn đều dẫn đến Thượng Đế song có một số con đường là trực tiếp hơn các con đường khác.

Các bạn yêu dấu, nếu nó là một phần của con đường cao nhất cho linh hồn khi được mang lên các phi thuyền của những người Sirius, thì hãy cứ như vậy. Nhưng đừng bị lừa dối bởi ý tưởng rằng các bạn là những cá nhân đặc biệt và đã được lựa chọn bởi Chúa vì các bạn đã bị mang đi vun vút khi mọi thứ mới bắt đầu trở nên dữ dội một chút trên bề mặt Trái Đất. Nhiều người hơn trong các bạn, những người thực sự đang trở nên giác ngộ sẽ cần được trợ giúp trên bề mặt Trái Đất khi mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn. Nếu quan sát của chúng tôi về trường Akashic của Trái Đất là đúng (và việc này hầu như luôn là vậy bất chấp những biến động trong tự do ý chí), thì các bạn mà đang rung động ở mật độ 4 và trên đó sẽ đi lại giữa số lượng lớn những người mà có hệ thống miễn dịch đang bị hư hỏng. Họ sẽ bị ốm và chết. Họ cần tình yêu thương và sự giúp đỡ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của loài người. Ai sẽ giúp đỡ họ nếu các bạn đang ngồi an toàn trên sàn của các con tàu không gian? (Chúng tôi mượn dòng chữ đó từ một chương trình TV phổ biến của các bạn).

Những cố gắng của những người Sirius để chuộc lỗi cho các sai lầm trong quá khứ của họ là đáng khâm phục, nhưng họ còn một con đường dài để đi trước khi thực sự hiểu được và tôn trọng tự do ý chí của con người. Đưa ra cho ai đó trong các bạn sự tường thuật về Thiên Đàng có thể làm cho các bạn cảm thấy tốt hơn trong một giai đoạn ngắn, nhưng điều này liệu có phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của linh hồn những người mà các bạn đang “cứu giúp” hay không?

Một vấn đề khác với kế hoạch chuộc lỗi của những người Sirius là có thể có những người ngoài hành tinh ít lành mạnh khác đang lợi dụng lòng tốt của những người Sirius để đẩy xa các chương trình dự định của bản thân họ. Một nhóm những người lai Draconis đang chờ đợi trong lo âu sự phá hủy của Trái Đất và sự di tản số đông loài người. Như vậy họ có thể phóng xuống và chiếm lấy những thứ còn lại. Những người Draconis khác đang bận “mơ mộng” với các kế hoạch nhằm lừa dối loài người tin rằng họ là “những gã tốt bụng”. Họ có thể quyết định dàn cảnh, cái mà giống như một sự Can Thiệp Thần Thánh được hoàn thành với những chiếc gương, các kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều, các tia laser và các màn hình phóng chiếu … để dụ dỗ những người không nghi ngờ lên các phi thuyền không gian của họ. Ngay khi lên các phi thuyền này, họ sẽ bị chuyển hóa và trở thành đầy tớ của các ông chủ bò sát.

Các bạn có thể hỏi: “Trong thực tế, với tất cả những kế hoạch để cứu hoặc nô lệ hóa này, làm sao chúng tôi có thể phân biệt được điều nào là đúng và tốt nhất cho sự tiến hóa lành mạnh của linh hồn”? Đó là một trong các lý do mà chúng tôi can thiệp vào các vấn đề của Trái Đất vào thời điểm cuối cùng của mỗi Chu Kỳ Thiên Hà. Đó là một cơ hội vĩ đại để thúc đẩy đáng kể sự tiến bộ trong linh hồn của các bạn và để làm điều đó trong một phương cách yêu thương. Những người trong các bạn mà có sự hiểu biết đủ về quá trình của bản thân mình đang đọc những điều này đã từng hỏi chính mình những câu hỏi này nhiều lần. Chúng tôi không thể trao cho các bạn một câu trả lời thích hợp, và chúng tôi cũng đã không nêu ra ngay cả khi chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi ở đây để chỉ ra các cạm bẫy và các phần thưởng của con đường tâm linh, và để giúp đỡ các bạn xem xét các sự lựa chọn khác nhau của mình. Điều này đặt ra cho tự do ý chí của bản thân các bạn một sự lựa chọn kiểu như là: Cái gì sẽ là con đường tốt nhất cho các bạn và mọi thứ liên quan.

Thiền định, cầu nguyện, tăng trưởng và học hỏi trong khả năng lớn nhất của các bạn sẽ tăng cường sự liên hệ của các bạn với Chúa Hiện Diện bên trong các bạn. Chúa Hiện Diện của các bạn luôn luôn ở cùng các bạn. Các bạn là Chúa Hiện Diện của chính mình. Việc các bạn tập nâng cao khả năng kết hợp với phần cao nhất của mình sẽ nâng cao năng lực của các bạn để vượt qua những thay đổi của Trái Đất. Người nhận thông điệp này và những người khác đã dạy rất nhiều các kỹ thuật và các quy trình cụ thể cho việc thu được nhiều sự tiếp xúc với Bản Chất Thần Thánh của các bạn. Chúng tôi đang chỉ ra một số những rắc rối của vở kịch Trái Đất để giúp các bạn hiểu được điều gì đang xảy ra trong các khung cảnh bên ngoài, những trạng thái tư tưởng của các bạn và sự hàn gắn của những cái Tôi bên trong luôn luôn là phần quan trọng của con đường.

Phần lớn những người ngoài hành tinh kết hợp với Trái Đất đang làm cái mà họ cảm thấy là đúng – ít nhất là đối với họ. Chúng tôi khuyến khích các bạn ban phúc cho họ, cầu nguyện cho họ, và gửi đến họ ánh sáng để giúp họ thức tỉnh đối với sự thật hết sức thú vị rằng họ và các bạn là một.

Những người Draconis, những người Orion và những người Sirius đen tối là một phần của Tổng Thể Duy Nhất mà tin rằng họ bị chia rẽ với Thượng Đế. Chiếu rọi tình yêu và tình thương không giới hạn của các bạn vào trái tim họ để giúp họ thức tỉnh với vẻ nguy nga lộng lẫy của chính họ. Như vậy, họ có thể sẽ dừng việc cố gắng đánh cắp vẻ nguy nga lộng lẫy của các linh hồn khác trong cố gắng hão huyền để cứu chính bản thân mình.

Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus

Đã có những thông tin hiện nay truyền đi khắp thế giới của các bạn rằng những người Zeta Reticulus loại 1 (với các thân thể lùn trắng xám, đầu tròn lớn, và mắt tối hình quả hạnh), và những người Zeta Reticulus loại 2 (thường được gọi là “những người mặc áo xám”, với tay và chân ngắn mảnh khảnh, da xám sáng lốm đốm, đầu lớn thon dài, và mắt tối hình quả hạnh), đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của họ trên Trái Đất và đã trở về các thế giới quê hương của họ. Điều này chỉ đúng một phần, khi mà đã có vài phụ loài của những người Zeta đã lai tạo thành công với loài người và chiết xuất được các mã và các khóa DNA cần thiết để giữ các mẫu vật của họ tự sinh sôi nảy nở. Trong khi một số người trong bọn họ vẫn tiếp tục cuộc đua thông qua việc chiết xuất DNA, những người khác đã tạo ra thành công những người lai bằng cách giao phối với loài người, hay là bơm tinh trùng của người Zeta vào những cá thể phụ nữ của loài người. Hay họ đã thành công trong nỗ lực bơm tinh trùng nam giới của loài người vào những người phụ nữ Zeta, do vấn đề là bởi cơ quan sinh dục của cả nam và nữ người Zeta bị teo đi.

Như đã nói bởi người nhận thông điệp này và những kênh kết nối khác, đã và đang có vô số các dự án lai tạo tiếp tục phát triển từ những năm 1940 trên Trái Đất. Những dự án này lên đến đỉnh điểm trong những năm 1970 và những năm 1980, và dần dần giảm xuống từ đó. Những người đã bị bắt lên phi thuyền của người Zeta và những người đã tham gia trong các chương trình lai tạo chủ yếu rơi vào ba loại. (1) Những người tình nguyện mà là người Zeta tái sinh trong các thân thể con người; (2) Những người không tình nguyện mà là người Zeta tái sinh trong các thân thể con người; và (3) chủ yếu là những người không có mong muốn, không phải là người Zeta tái sinh trong dạng con người.

Đã có khoảng gần một triệu sinh mệnh con người đã và đang liên quan trong chương trình lai tạo của người Zeta lúc này hay lúc khác từ khi nó bắt đầu trong những năm 1940. Khoảng 30% những người này đã là những người tình nguyện mà đã được mời lên các phi thuyền của người Zeta và đã được chỉ dẫn rộng rãi trước khi tham gia. Họ đã được nhắc nhở là họ đến Trái Đất và đầu thai vào dạng con người một cách cụ thể để nhắm vào việc cứu giúp những người Zeta thoát khỏi sự tuyệt giống. Trong khi những người Zeta, giống như tất cả các sinh mệnh hữu hình có cảm xúc khác, cảm xúc của những người Zeta nguyên thủy đã ngày càng khó khăn để thể hiện ra trong các thế giới của người Zeta, do bởi cơ quan sinh dục của những cư dân Zeta bị teo đi. Vấn đề này xuất hiện trên diện rộng bởi vì một sự mất cân bằng giữa trí thông minh và tình cảm trong các chủng tộc Zeta, cái đã tạo ra sự vô sinh và sự bất lực trong quan hệ tình dục. Về bản chất, sự thông minh của người Zeta đã phát triển quá nhanh và thân thể tình cảm của họ phát triển chậm hơn.

Minh họa về chủng tộc Zeta Reticulus và phi thuyền không gian của họ

Do bởi bản chất bạo lực của đại đa số con người trên hành tinh Trái Đất và tính không khoan dung của họ đối với các chủng tộc khác, những người Zeta tình nguyện đầu thai trên Trái Đất đã được gắn các mô mà được thiết kế để giữ kín ký ức về người Zeta của họ. Rồi sau đó, những người tình nguyện Zeta này được mang lên các phi thuyền để tham gia trong chương trình lai tạo lại được cấy ghép các mô để che dấu ký ức của họ về việc đã ở trên các phi thuyền Zeta trước khi được trở về Trái Đất. Tuy thế mà vẫn có nhiều người trong số họ đã nhớ lại các trải nghiệm của họ vào một thời điểm sau đó trong khi thôi miên hay trong lúc thiền định sâu.

Khoảng 60% “những người bị bắt cóc” đã là những người Zeta tái sinh trong dạng con người, đã bị bắt đi mà không có ý thức ưng thuận. Những người Zeta trên phi thuyền thực hiện chương trình lai tạo đã cố gắng để liên lạc với các cái Tôi cao hơn của người Zeta đầu thai trong dạng con người và trong một số trường hợp đạt được sự ưng thuận của các cái Tôi cao hơn để bắt đầu các thí nghiệm. Bởi vì những tâm trí của các đối tượng này đã không ở một tầm mức hiểu biết cần thiết để chủ tâm ưng thuận với các thí nghiệm, họ đã bị bắt lên phi thuyền của người Zeta thường trong trạng thái mơ màng, như vậy sẽ không làm kinh hoảng tâm trí của họ. Sau khi sinh sản, họ được trở lại, với một mô cấy vào để che dấu ký ức của các cuộc tiếp xúc. Nhiều người trong những đối tượng này sau đó đã nhớ lại các cuộc bắt cóc này và quan điểm của họ thường bị rơi vào trạng thái  kinh hoàng khi biết một việc như vậy đã xảy ra. Đây là những người bị bắt cóc công khai rộng rãi nhất và là nhóm tạo ra sự căm thù lớn về phía những người Zeta vốn là những người hiểu biết về chương trình này.

Trong khi một số sự hận thù này có thể được xem là chính đáng, song ý định của những người Zeta trong trường hợp này chỉ là để cứu chủng tộc của họ khỏi sự tuyệt giống. Họ không có các ý định độc ác. Họ không hiểu được các xúc cảm của con người tới mức mà có thể biết được rằng họ đã gây ra một lượng lớn đau đớn trong nhiều đối tượng. Điều này tương tự như việc các nhà khoa học của các bạn thực hiện các thí nghiệm trên các loài động vật mà không tính đến các xúc cảm của những con vật ấy.

Khoảng 10% của những người bị bắt cóc không phải là những người Zeta tái sinh trong dạng con người, nhưng đã là những người có phần chính DNA của họ từ các hệ thống sao khác. Các bạn có thể nói, từ một quan điểm giới hạn, là tự do ý chí của các linh hồn đã bị vi phạm và họ đã mắc sai lầm. Hoàn cảnh lịch sử thực sự của các linh hồn này và lý do họ đã bị bắt cóc là quá phức tạp để nói ra ở đây, nhưng điều này đủ để nói rằng không phải tất cả những người Zeta liên quan trong các chương trình lai tạo hiểu được đầy đủ các nguyên tắc của tự do ý chí. Một số trong họ không thể nói lên sự khác nhau giữa DNA của loài người với DNA của người Zeta và DNA của loài người với DNA từ các hệ thống sao khác, nhưng cũng có thể là đã có sự liên quan từ các đời sống xa xưa trên các thế giới Zeta, hay sự lai giống trên Trái Đất với người Zeta tái sinh khác. Điều này đủ để nói rằng khoảng 10% những người bị bắt cóc này không ưng thuận với thí nghiệm, và những người Zeta đã tích chứa nghiệp như kết quả của “những lỗi lầm” này.

Lưu ý rằng, các bạn yêu dấu, nghiệp và các lỗi lầm đó chỉ tồn tại trong các chiều kích thấp – mật độ 3 – 4 của Sự Sáng Tạo và không đúng về bản chất. Tuy thế mà, các linh hồn dính líu trong “những lỗi lầm” này đã có một số bài học để học khi họ tiến hóa lên các trạng thái tinh thần cao hơn của sự hiểu biết. Ví dụ, một số những người bị bắt cóc không tình nguyện đã đến Trái Đất với một lịch sử linh hồn mà cho rằng họ bị lạm dụng và là nạn nhân. Những người khác đã từng là thủ phạm trong một đời sống quá khứ và cần phải trải nghiệm bài học trở thành các nạn nhân để cân bằng bài học ấy. Vô số các thỏa thuận linh hồn, các nghiệp và các bài học giữa các chủng tộc có thể khá phức tạp. Chúng tôi sẽ không mất thời gian đi sâu vào vấn đề này tại đây.

Những người Zeta loại 1 và loại 2 là những diễn viên thứ yếu trong những sự thay đổi của Trái Đất trong quang cảnh là họ không ảnh hưởng đến tổng thể Kế Hoạch Thần Thánh. Khía cạnh chính trong sự dính líu của họ với Trái Đất có ý nghĩa liên quan đến những thay đổi của Trái Đất bao gồm những chủng tộc lai đã được tạo ra trong khao khát cứu giúp chủng tộc của họ. Trong khi tinh thần là bất diệt và tinh thần của những người Zeta sẽ sống mãi, khao khát của những linh hồn Zeta trẻ tuổi để có thể trải nghiệm thế giới của họ trong dạng vật lý đã là động lực đằng sau sự viếng thăm Trái Đất của họ.

Một số những chủng tộc lai sẽ đến hệ thống sao Zeta Reticulus và sẽ được hòa nhập vào những nền văn minh tại đó, trong khi những người khác đang rung động ở mật độ 4 sẽ trở lại Trái Đất ngay khi những thay đổi trở nên ổn định hơn một chút. Tuy thế mà, một vài người lai trong số họ đang sống giữa những người Trái Đất hiện nay và có thể trộn lẫn khá tốt. Nhiều người trong số họ sẽ sống sót qua những thay đổi của Trái Đất và là một phần của sự xuất hiện những nền văn minh tiếp sau các Sự Kiện Thần Thánh chủ yếu vào các năm 2012, 2017 và 2030.

Những người Zeta Reticulus loại 3 nói chung là phần tử lêu lổng được xếp loại như những người lai Zeta – Draconis, và những thực thể này đã giành lấy rất nhiều những sự dồn nén tiêu cực (với lý do tốt). Họ có vẻ như là hiện thân của “điều tồi tệ nhất” trong các chuỗi DNA Zeta, trong quang cảnh là họ ít cởi mở nhất để hầu có thể di chuyển trên con đường giác ngộ, và họ có khả năng gây ra những sự mất cân bằng và phá hủy ngay sau những nơi mà họ đi qua.

Trong tài liệu trước đây của người nhận thông điệp này, anh ấy đã nói tóm tắt về những người Zeta loại 3 và đã đề xuất là loài người sẽ là sáng suốt hơn khi tránh liên hệ với họ bằng bất kỳ giá nào. Nhóm phản loạn này sẽ rời Trái Đất khi Trái Đất gia tốc trong sự rung động, do bởi tính không tương hợp của bầu khí quyển và sự rung động ở mật độ 4 với các dạng đặc 3D.

Những người Zeta loại 3 nhìn rất giống những người Draconis trong trạng thái nguyên thủy của họ, nhưng nhỏ hơn và đi thẳng đứng giống các loại người vượn Lyra/Vega. DNA của họ xấp xỉ 2/3 của Zeta và 1/3 của Draconis trong sự kết hợp tổng thể, mặc dầu hiển nhiên là nhiều người có DNA của các chủng tộc sao bên trong họ, phụ thuộc vào những linh hồn của họ đã tiến bộ như thế nào từ khi phóng ra khỏi Thượng Đế hàng triệu năm trước. Do vậy, các bạn yêu dấu, sẽ không phải luôn luôn dễ dàng để đơn giản phân loại các sinh mệnh một cách gọn gàng vào những chiếc hộp nhỏ.

Những người Zeta loại 3 có ý định ở lại trong các phi thuyền và hiếm khi hạ cánh lên bề mặt Trái Đất, do bởi những khó khăn của họ trong việc tương thích với bầu khí quyển và trọng lực của Trái Đất. Nếu họ thí nghiệm trên con người, họ thường mang con người lên phi thuyền trước khi thăm dò, giải phẫu và chiết xuất các chất lỏng để phục vụ cho các chương trình ích kỷ của họ. Ý định của họ là nô lệ hóa chủng tộc con người và sử dụng con người như những kẻ nô lệ để khai thác các loại khoáng vật trên Trái Đất, trong khi đó họ chỉ thực hiện việc quan sát và điều hành từ các phi thuyền an toàn hay từ các căn cứ dưới lòng đất của họ (có ít và nằm tại một số vùng xa xôi trên Trái Đất). Do bởi sự can thiệp từ những nhóm nhân từ, những người Zeta loại 3 hiện diện xung quanh Trái Đất được coi là một mối phiền toái hơn là một sự đe dọa thực sự, và khi Trái Đất tiếp tục nâng lên trong sự rung động, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn cho những người Zeta loại 3 này để ở lại đây thậm chí là trên các phi thuyền.

Những âm mưu nổi tiếng – Sự thật hay bịa đặt

Bởi vì người nhận thông điệp này đã nhận được rất nhiều những câu hỏi về các âm mưu, chúng tôi đã quyết định mang đến một phần đặc biệt trong cuốn sách này để nói về điều đó. Từ góc quan sát của chúng tôi bên ngoài rào cản tần số của Trái Đất, chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều những thứ đang xảy ra bên trong các phe nhóm của loài người. Chúng tôi quan sát thấy các hệ thống truyền thông và bản chất sai lệch cao trong các chương trình tin tức của các bạn. Chúng tôi thấy là tính vật chất trong nhận thực thường có vẻ giành được ưu thế hơn so với các nhận thức thông thường và sự lành mạnh của loài người. Chúng tôi cũng quan sát thấy nhiều người trong các bạn thường thổi phồng hay xuyên tạc những điều đang xảy ra như thế nào, và một số người khác thì cả tin và sẽ tin vào bất cứ cái gì mà họ được nói cho biết.

Bên dưới, chúng tôi đã liệt kê một số những thuyết âm mưu được lưu truyền phổ biến cùng với những bình luận của chúng tôi. Hãy sử dụng cách nghĩ tới hạn mỗi khi một ai đó đưa ra một thuyết âm mưu hay lời giải thích cho điều gì đó mà có vẻ khó hiểu. Trong nhiều trường hợp, có thể có một chút sự thật đối với cái đã được đưa ra, nhưng nó có thể bị nhuốm màu bởi sự sợ hãi, sự phán xét và các hệ thống niềm tin giới hạn. Các bạn sẽ phát hiện thấy điều đó là đúng cho nhiều những thuyết âm mưu dưới đây.

Thuyết âm mưu thứ 1: Vụ tấn công vào trung tâm thương mại thế giới và lầu năm góc ở Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001 là kết quả của một âm mưu.

Quan sát của chúng tôi: Điều này là đúng.

 

Thuyết âm mưu thứ 2: Có các kế hoạch cho một cuộc chiến tranh thế giới 3 khởi đầu ở Trung Đông.

Nhận biết của chúng tôi: Điều này là đúng. Những ai tin rằng họ đang có bổn phận  gìn giữ ảo tưởng của họ về quyền lực thông qua tình trạng tâm lý “chia rẽ và chế ngự” (phần lớn là bên các thế lực Illuminati tối). Nếu họ có thể giữ các nước trong tình trạng chiến tranh, thì thuộc tính chia rẽ của chiến tranh sẽ khiến các linh hồn không thể tập hợp đủ năng lượng và sức chịu đựng để làm nên một sự thay đổi tích cực và kéo dài. Cũng như thế, chiến tranh cực kỳ có lợi cho thành phần tinh hoa và những nhà thầu cho quân đội của họ. Một số phần trăm lớn những lợi nhuận thu được từ chiến tranh được chuyển qua các tập đoàn tài chính ngân hàng và các nhà lãnh đạo cùng các ông trùm đen tối của chúng.

Điều mà phía Illumitati tối chưa nhận ra là sự tàn lụi của hệ miễn dịch đang lơ lửng trong các linh hồn ở mật độ 3, kèm theo sự không đồng tình chịu đựng thêm bất cứ cuộc chiến tranh nào nữa của dân chúng, sẽ đưa thế chiến 3 đến một kết cục chóng vánh. Một số đặc vụ Illuminati biết rằng Hội Đồng Ngân Hà (Galactic Confederation) sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân được sử dụng. Điều này có nghĩa các “ông trùm bóng tối” này sẽ phải dựa vào các loại vũ khí thông thường, bao gồm số lượng có hạn các phi cơ chiến đấu và đạn dược.

Khi phi cơ đã dùng hết, những người gây chiến sẽ cần dựa vào bộ binh để chiến đấu và đây là khi vấn đề hiện ra. Không có đủ binh lính để thực hiện nhiều hơn các cuộc chiến cấp vùng. Nhiều binh lính sẽ đảo ngũ hoặc đơn giản ném bỏ vũ khí và từ chối chiến đấu. Ban hành lệnh nhập ngũ bắt buộc cũng vô hiệu vì hầu hết dân chúng của các nước liên quan sẽ đơn giản từ chối đăng lính, và phần lớn các chính phủ sẽ không có đủ bộ máy trấn áp để truy tố hàng triệu những người phản đối quân dịch.

Hành động phổ biến trong các nước công nghiệp hóa là thể hiện bản thân mạnh hơn khả năng quân sự thực sự của họ. Cho dù một số nước, như Mỹ, khoe khoang hàng loạt vũ khí đủ các chủng loại, lực lượng binh sĩ đã được dàn ra khá mỏng. Chỉ có độ nửa triệu linh hồn trong quân đội của nước này là sẵn sàng giao chiến, nghĩa là tỉ lệ vào khoảng 1 cho mỗi 600 công dân. Nếu một nửa trong số này phản đối chiến tranh, hãy tưởng tượng chỉ có 1 binh lính cho mỗi 1200 người là không phản đối chiến tranh, và ai có khả năng để cố gắng cưỡng bức đăng lính.
Có nhiều phần liên quan trong cuốn sách này có nói về thế chiến 3 nên chúng tôi sẽ để các bạn tự tìm hiểu thêm về chủ đề này. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua âm mưu tiếp theo.

 

Thuyết âm mưu thứ 3: Sẽ có 3 ngày tăm tối. Trái Đất sẽ ngừng quay quanh trục, ngày và đêm sẽ xáo trộn hoàn toàn.

Nhận biết của chúng tôi: Điều này là hoàn toàn sai. Chúng tôi không rõ dự báo này khởi đầu ra sao, nhưng chúng tôi biết nó phát sinh từ sự hiểu sai một bản tiên tri cổ sau khi được dịch ra. Bản tiên tri này nói đến sự suy giảm một phần của sự phân cực điện từ tại hai cực của Trái Đất.

Trước tiên, dự báo này vi phạm các định luật vật lý. Ở 4 chiều kích thấp hơn của không gian, các định luật Newton hoàn toàn đúng và có ảnh hưởng bao trùm lên các thực thể vật lý, kể cả các chuyển động quay và tự quay của các hành tinh và các vì sao trong 4 chiều không gian thấp của Thiên Hà. Thậm chí ở các chiều cao hơn, các định luật Newton vẫn có ảnh hưởng, nhưng trong trường hợp của các mức độ cao hơn, các định luật khác thường thế chỗ cho những định luật Newton cơ bản về khối lượng và chuyển động.

Điều đó nói nên rằng, cách duy nhất để Trái Đất trải qua 3 ngày tăm tối đòi hỏi phải có một trong các điều kiện sau đây:

(1) Một cuộc chiến hạt nhân bùng phát và sự kích nổ của hàng ngàn vũ khí gây ra hội chứng mùa đông hạt nhân ngăn ánh sáng Mặt Trời chạm tới Trái Đất. Theo Sự An Bài Thần Thánh, điều này sẽ không xảy ra, vì những lý do đã đề cập ở phần trước của cuốn sách này. Dù sao đi nữa, điều này cũng không thay đối trục quay của Trái Đất là mấy (cùng lắm chỉ vào khoảng vài phần nghìn giây)

(2) Hầu như tất cả các hệ thống núi lửa dọc theo vành đai lửa phun trào cùng lúc, gây ra một hiệu ứng mùa đông hạt nhân ngăn ánh sáng mặt trời chạm tới Trái Đất. Người Arcturus đang làm việc ngày đêm để ngăn điều này xảy ra và khả năng xảy ra của kịch bản này về cơ bản là bằng không. Một lần nữa, điều này làm thay đổi trục quay của Trái Đất cùng lắm là vài phần nghìn giây.

(3) Trái Đất va chạm với một vật thể rất lớn di chuyển qua không gian. Điều này sẽ thực sự làm biến đổi trục quay của Trái Đất và bụi từ vụ va chạm cũng có khả năng gây ra hội chứng mùa đông hạt nhân, ngăn ánh sáng mặt trời tới bề mặt hoặc những gì còn lại của bề mặt Trái Đất. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng không có sự va chạm đáng kể nào với các sao chổi, hay với các hành tinh to nhỏ nào được dự đoán trong vòng một tỉ năm tiếp theo. Chỉ có các vật thể nhỏ (nhỏ hơn vài dặm về đường kính) là có khả năng va chạm Trái Đất trong khoảng thời gian tương lai có ý nghĩa đối với các bạn.

Sự thông dịch sai làm dấy lên lời tiên đoán này diễn biến đại thể như sau. Trong một văn bản gốc của người Sumer (cũng như trong ghi chép của người Maya) có nhắc đến một thời kỳ 3 ngày trên Trái Đất giống như “không phải ngày mà cũng không phải đêm”. Các nhà tiên tri đang nói tới vùng trống điện từ và sự suy giảm một phần của sự phân cực trong trường điện từ của Trái Đất trong suốt thời gian chuyển đổi cổng của 2012. Tình trạng không từ tính mở ra một cổng hoặc stargate đi vào trong các thế giới ether, và tạo ra một hiệu ứng đường hầm cho năng lượng đổ xuống từ trường ether vào trường vật lý, gây ra một sự chuyển đổi to lớn trong tất cả các dạng sống trên Trái Đất. Đây là làn sóng đầu tiên của sự thăng lên, trong các ngày từ 20 – 22/12/2012.

Sự sụt giảm một phần sự phân cực (khoảng 40% theo ước tính của chúng tôi) sẽ gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng của các thiết bị viễn thông mà xã hội của các bạn đang lệ thuộc quá nặng vào, và sẽ gây ra sự những sự đột biến trong các tế bào của hầu hết các dạng sống.

Trạng thái giảm phân cực sẽ thực sự giống như một trạng thái mới trên Trái Đất, do đó cụm từ “không phải ngày cũng không phải đêm” có thể được dịch chính xác là “sự phân cực không tích cực cũng không tiêu cực”. (“neither positive nor negative polarity”)

Một lần nữa, các bạn thân mến, các cực từ Bắc và Nam của Trái Đất là rất khác so với cực Bắc và Nam về mặt địa lý. Dù rằng cực từ của trường điện từ Trái Đất có ảnh hưởng chút xíu tới trục quay của Trái Đất và độ nghiêng của trục Trái Đất, nó không đủ để người bình thường có thể nhận biết.

Chúng tôi không hài lòng khi có khá nhiều linh hồn đang mù quáng tin vào những dự báo mà thách thức hiện thực chân lý. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi đã đưa mục này vào các âm mưu.

 

Thuyết âm mưu thứ 4: Có các lực lượng ác đang rải hóa chất vào bầu khí quyển của hành tinh này nhằm kiểm soát hoặc trừ khử hầu hết dân chúng.

Nhận biết của chúng tôi: Điều này chủ yếu là sai, nhưng có một vài yếu tố trong đó là đúng. Có các hóa chất đang được rải xuống một số vùng nhất định với mục đích biến đổi thời tiết, hoặc được dùng như vũ khí sinh học trong thời chiến. Tuy nhiên, đó là những ngoại lệ, và không phải thông lệ. Bạn phải hiểu, các Nhà Tạo Hóa thân mến, rằng một chút tư duy phê phán và thực tế sẽ mách bảo bạn rằng có hàng nghìn tỉ mét khối không khí bao quanh Trái Đất, cho dù chủ yếu nằm trong khoảng 200 km tính từ bề mặt Trái Đất. Bạn thử tính xem. Liệu có thể có đủ số nhà máy sản xuất hóa chất cũng như phi cơ, hay sẵn tiền, để rải khắp bầu khí quyển Trái Đất lượng hóa chất đủ để tác động đáng kể lên diện rộng dân số?

Điều đó không có nghĩa rằng không có các vùng mục tiêu đặc biệt nơi vũ khí sinh học đã và đang bị sử dụng. Cũng không thể bác bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của của việc cố gắng kiểm soát thời tiết. Trong khi phần lớn các thử nghiệm nhằm biến đổi thời tiết được thiết kế để phục hồi khả năng sản xuất nông nghiệp của những vùng sa mạc, thì một số linh hồn xấu đã xoay sang thu hút hơi ẩm từ các quốc gia mà họ đối đầu. Trong một số trường hợp hiếm hoi, những linh hồn kiểu đó có thể thành công trong việc làm gia tăng các hiện tượng vòi rồng, lốc xoáy và các loại bão lốc khác, nhưng chủ yếu, sự ấm lên toàn cầu là do Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (Galatic Shift), và việc đốt các nhiên liệu hóa thạch liên quan nhiều hơn tới sự nhiễu loạn của thời tiết hơn bất cứ thử nghiệm biến đổi thời tiết nào mà bị mất kiểm soát.

Trừ phi bạn sống trong một thành phố đông đúc đang nằm trong vùng chiến sự, bạn ít có khả năng bị rải độc chất một cách chủ ý. Trên thực tế, chất phụ gia độc trong thực phẩm đã qua chế biến có xu hướng làm hại bạn nhiều hơn các vệt hóa chất (chemtrail).

 

Thuyết âm mưu thứ 5: Có một kế hoạch đầu độc người dân thông qua các loại vắc-xin giả và thuốc giả

 

Quan điểm của chúng tôi: Sự sợ hãi có khả năng thổi phồng mọi thứ một cách thật kỳ lạ. Thật không may, nó cũng cho các cá nhân tâm thần các ý tưởng để làm đau kẻ khác bằng việc làm nhiễm độc vắc-xin, dược phẩm, hay nguồn nước, thực phẩm. Một vài cá nhân độc ác đúng là có mưu đồ làm nhiễm độc một số thứ mà con người ăn vào bụng, nhưng trong đa số các trường hợp, họ đã dừng lại trước khi có thể gây nhiều tổn hại. Thứ hai, vắc-xin được pha chế một cách có chủ ý và thứ nữa, chúng đã bị chặn đứng và tiêu hủy trước khi chỉ một liều được phân phối.

Một mối đe dọa lớn hơn nhiều tới sức khỏe của con người liên quan đến các kim loại độc được sử dụng trong quá trình sản xuất vắc-xin, như thủy ngân, và tác dụng phụ của nhiều loại thuốc chữa bệnh. Thêm vào đó nữa là các loại cây trồng biến đổi gen và sự lạm dụng thuốc trừ sâu. Cộng với sự phong tỏa thường xuyên của hóa chất được thêm vào trong các loại thực phẩm chế biến và bạn có một lượng phần trăm lớn trong dân số đang bị đầu độc. Trong phần lớn trường hợp, điều này không phải là cố ý, mà là do sự thiếu hiểu biết và bị ám ảnh bởi lợi nhuận. Như CEO của công ty Monsanto chẳng hạn – ông ta thực sự tin mình đang giúp hành tinh bằng việc cung cấp các sản phẩm biến đổi gen.

Vấn đề với hóa chất phụ gia trong thực phẩm, cũng như các thành phần biến đổi gen, là cơ thể người không biết phải làm gì với chúng. Nó sẽ cố gắng loại bỏ độc tố, nhưng một khi chúng tồn đọng trong cơ thể đến một điểm nào đó, gan sẽ bị đánh bại và kế đó là toàn bộ cơ thể.

Chúng tôi không dự kiến một số lượng lớn người chết trực tiếp bởi hậu quả của việc ăn thực phẩm chế biến hay có thành phần biến đổi gen, nhưng những thứ như thế sẽ góp phần đáng kể vào việc làm suy giảm hệ miễn dịch, mà chúng tôi nhìn nhận như một nguyên nhân cơ bản làm giảm dân số.

Nước chứa flo là một ví dụ khác của việc độc tố dần dần tích tụ trong cơ thể cho đến khi nó ảnh hưởng xấu đến các cơ quan bên trong. Những ví dụ khác nữa bao gồm đường hóa học (aspartame), bột ngọt và kim loại độc tìm thấy trong hầu hết hải sản. Trong khi những độc chất này không thể nào tránh được hoàn toàn, các bạn có thể tối thiểu hóa việc phơi nhiễm bằng cách loại bỏ đồ ngọt hóa học, chất điều vị và hải sản nuôi ra khỏi thực đơn (trừ phi bạn biết chỗ nuôi trồng đó và cảm thấy tự tin rằng hải sản đó không bị nhiễm độc). Cá đánh bắt tự nhiên có thể bị tẩm độc hoặc không, nên hãy tự tìm hiểu.

 

Trở lại với câu hỏi liệu bạn có nên chủng ngừa một số virus và vi khuẩn nào đó, chúng tôi gợi ý bạn nên đi sâu vào bên trong và liên hệ với Chúa Hiện diện (God Presence) của bạn để có câu trả lời. Nói chung, nếu bạn khỏe cả về thể chất, tình cảm, tâm trí và tinh thần, bạn không cần đến các loại vắc-xin, khi đó hệ miễn dịch của bạn sẽ đủ khỏe để đẩy lùi những kẻ xâm nhập có xu hướng tiêu cực nhất.

Một lần nữa, chúng tôi nhắc các bạn rằng chúng tôi không thể đưa ra một cách hợp pháp những lời khuyên về y tế, nhưng chúng tôi thực sự khuyến khích các bạn tìm một bác sĩ có xu hướng tổng thể luận (holism) và hiểu biết về hệ miễn dịch ở người. Từ khi một số loại vắc-xin nhất định có thể có tác dụng phụ gây hại, chúng tôi không tin vào việc là có nên bắt buộc bất cứ ai phải tiêm chủng hay không của các nhà chức trách của các bạn. Tất cả những điều luật mang tính bắt buộc kiểu đó đều dựa trên nỗi sợ rằng ai đó sẽ làm lây nhiễm bệnh tật trong dân chúng. Các bạn sẽ thấy, trong những năm tiếp theo 2012, phần lớn các loại vắc-xin của các bạn sẽ không còn tác dụng do những yếu tố tác động bất lợi đến hệ miễn dịch của đại đa số loài người, như đã bàn ở phần trước.

Về chứng tự kỷ gây ra bởi thủy ngân trong vắc-xin, đã có những trường hợp chất độc này đã được hấp thụ trong quá trình tiêm chủng cho trẻ em một lượng đủ để gây ra phản ứng tự kỷ. Một số báo cáo xác nhận rằng cứ 1 trong 50 trẻ em bị mắc chứng tự kỷ gây ra do văc-xin. Chúng tôi cho rằng con số này ở vào khoảng 1 trên 3.500. Đây vẫn là một con số đáng chú ý và các bác sĩ, y tá – những người quản lý vắc-xin nên nhận thức rõ về những nguy hiểm của việc bảo quản vắc-xin bằng thủy ngân.

 

Thuyết âm mưu thứ 6: Có một chủng tộc ngoài hành tinh độc ác đang kiểm soát loài người phía sau hậu trường.

Quan điểm của chúng tôi: Nếu các bạn là một sinh mệnh con người sợ hãi, thì thuyết âm mưu này là đúng. Tuy nhiên, nếu các bạn đang tiến hóa vào các tầng thứ cao hơn của tình yêu và tình thương, thì các bạn thực sự không cần phải lo lắng chút nào về điều đó. Chúng tôi đã nói rất sâu về các chủng tộc ngoài hành tinh đang có ảnh hưởng đến loài người trong phần trên của cuốn sách.

Những người Draconis, Sirius, Zeta và Orion đen tối được phép ảnh hưởng đến loài người trong một giới hạn nào đó, nhưng họ không được phép chiếm đoạt hoàn toàn hành tinh. Sau sự chuyển đổi cổng năm 2012, nhiều trong số những chủng tộc này sẽ không thể giữ được sự hiện diện của họ trong các thế giới astral xung quanh Trái Đất. Một số sẽ không thể duy trì dạng vật lý trong các phi thuyền. Với những người ngoài hành tinh mà được coi là “biến hình” đang xuất hiện như những nhà lãnh đạo của các bạn, điều này là không đúng. Biến hình là một kỹ thuật tâm linh cao cấp được thực hiện bởi những linh hồn đang rung động ở mật độ 9 và trên đó. (Những người khác trong các tầng thứ từ 4 đến 8 có thể thực hiện một kỹ thuật phóng chiếu hình ảnh ba chiều bắt chước theo kỹ thuật biến hình). Những người cố gắng ảnh hưởng đến hành tinh của các bạn từ các thế giới astral đã chưa tiến hóa đủ để có thể biến hình.

Một số người sáng suốt nhìn thấy những sinh mệnh bò sát phủ bóng lên các nhà lãnh đạo quốc gia nào đó. Không giống chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng của các bạn “Invasion of the Body Snatchers”, những sinh mệnh này là con người thực sự bằng xương bằng thịt. Những hình ảnh bò sát được phóng chiếu từ các thế giới astral như một cách để kiểm soát tâm trí các nhà lãnh đạo thế giới. Nói một cách khác, những người này bị khống chế bởi các thực thể astral. Tại sao lại như vậy? Lý do khá đơn giản. Những người ngoài hành tinh tiêu cực được nuôi sống bằng sự sợ hãi, sự tức giận và khao khát kiểm soát người khác, và nhiều nhà lãnh đạo thế giới phát ra những phẩm chất này đáp ứng được nhu cầu của chủng tộc bò sát (reptilians) và những chủng tộc khác. Vì nhiều lý do, những người ngoài hành tinh tiêu cực này không thể sống trực tiếp trên Trái Đất, do đó họ sống ký sinh bằng cách gắn một phần sinh mệnh của họ trong thể astral với những cá nhân hung hăng, tàn bạo nhằm mục đích đạt được những cảm xúc “cao” của sự thèm khát, sự thù hận, sự phẫn nộ, và những cảm xúc hay những phẩm chất tiêu cực khác.

Lời khuyên của chúng tôi cho các bạn là làm sạch nỗi sợ hãi và những tình cảm tiêu cực của các bạn. Làm bất cứ điều gì cần thiết để xử lý và đồng nhất các hệ thống niềm tin tiêu cực của các bạn, đặc biệt là niềm tin rằng một thực thể hoặc một nhóm thực thể có thể kiểm soát hay chống lại mong muốn của các bạn. Các bạn là đầy quyền năng vượt trên niềm tin. Đã đến lúc đề cao và tuyên bố chủ quyền của các bạn và lấy lại năng lượng của các bạn từ những thực thể bò sát này hoặc từ ai đó mà các bạn nghĩ là đang kiểm soát hành tinh này. Những thực thể này được nuôi sống bằng nỗi sợ hãi. Họ phụ thuộc vào việc các bạn không nhận ra họ. Họ đang hy vọng vào các bạn để được tồn tại trong niềm hạnh phúc ngu muội. Các bạn không còn bị bỏ qua nữa và các bạn không còn sợ hãi nữa, nỗi sợ mà các bạn đã giấu kín trong tiềm thức của các bạn. Tất cả những điều đồi bại của các bạn đang kêu lên những tiếng leng keng và loảng xoảng khi các bạn kéo chúng ra khỏi những nơi thầm kín nhất và phơi bày chúng ra trước ánh sáng ban ngày. Với năng lượng ánh sáng của Sự Thật mạnh mẽ đang chiếu rọi vào ảo ảnh trong bản chất của họ, họ đã bị bóc trần ra là không có quyền lực gì nữa bởi vì các bạn giờ đây đang thu hồi niềm tin và năng lượng của các bạn từ họ.

Chúng tôi đề xuất các bạn gửi tình yêu và tình thương cho tất cả những lực lượng đen tối, những chúa bóng tối, những chủng tộc ngoài hành tinh tiêu cực, những thành viên Illuminati, và bất kỳ ai khác mà các bạn tin là có  thể kiểm soát các bạn. Luật hấp dẫn nói rằng tình yêu và tình thương sẽ trở lại với các bạn, nếu như không phải từ các thực thể này, thì có thể là từ những người hướng dẫn yêu thương và từ những vị Thầy của các bạn. Tình yêu và tình thương của các bạn có thể mang một vài sinh mệnh đen tối này đến với ánh sáng. Phần còn lại sẽ rời Trái Đất rất nhanh, nếu họ chưa rời đi vào lúc cuốn sách này được xuất bản. Gửi lời cảm ơn đối với sự phản ánh tiêu cực mà các sinh mệnh này đã trao cho các bạn. Họ đã giúp các bạn nhìn thấy đâu là nơi mà linh hồn các bạn đã chưa đồng nhất. Biết ơn họ đã giữ vai trò như một tấm gương nơi mà các bạn có thể nhìn thấy những chỗ bên trong các bạn mà vẫn cần tới ánh sáng.

 

Thuyết âm mưu thứ 7: Có một kế hoạch bắt tất cả mọi người cấy một con chíp vào dưới da của họ để kiểm soát họ trong mọi lúc. Nếu không có con chip, họ không thể mua, bán hay trao đổi các loại hàng hóa và dịch vụ.

Quan điểm của chúng tôi: Đây là “dấu ấn của con thú” đã được nói đến trong các bản viết tôn giáo của các bạn (Thánh Kinh Khải Huyền). Một lần nữa, có một nhóm nhỏ các linh hồn cứ khăng khăng thực hiện cho được một điều gì đấy về điều này, bởi vì họ là những người kiểm soát các “con quái vật”. Họ đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng trong nỗ lực để kiểm soát tất cả mọi người và tất cả mọi thứ trên Trái Đất nhằm thỏa mãn khao khát không dứt của bản ngã.

Giải pháp cho âm mưu này là đơn giản. Tự trồng lương thực hoặc gắn bó với trang trại hữu cơ địa phương của các bạn. Mua đất, lắp đặt trạm năng lượng gió, năng lượng hydro và năng lượng mặt trời trên mảnh đất của các bạn. Hợp tác với những người hàng xóm của các bạn và đóng góp các kỹ năng và các nguồn lực. Nếu các bạn không lệ thuộc vào hệ thống phân phối toàn cầu và đang có mong muốn sống mà không cần các thẻ tín dụng, thì các bạn có thể từ chối là một phần của một hệ thống như là RFID hoặc các con chíp điện tử, và các bạn sẽ làm tốt điều đó. Những người coi trọng sự an toàn hơn sự tự do, và sự thiếu hiểu biết vượt hơn sự giác ngộ thì có thể trở thành con mồi cho một kế hoạch như vậy.

Những linh hồn đang cố gắng giữ sự kiểm soát đang thất vọng bởi vì thời gian của họ đang đi đến hồi kết trên Trái Đất. Trong những giờ phút hấp hối của họ về ảo ảnh quyền lực, họ đang dùng hết sức tàn, và có vẻ như họ sẽ tạo ra một thảm họa nhân tạo nào đó nhằm thực hiện kế hoạch này. Ý tưởng là tạo ra một tình trạng khẩn cấp, đình chỉ quyền công dân thông thường, viện đến luật quân sự, và sau đó cưỡng bách gắn chíp lên những người dân thường.

Chúng tôi – các Đấng Sáng Tạo, gửi tình yêu và tình thương cho những linh hồn bị lừa dối này và hy vọng cuối cùng họ sẽ tìm được đường đến với ánh sáng. Trong khi chờ đợi, hãy tiếp tục thực hành tâm linh và làm những việc của các bạn. Biết rằng tất cả mọi thứ các bạn thực sự cần nằm bên trong các bạn và hãy quyết tâm thoát ra khỏi tất cả các dấu ấn tiêu cực này, dù là điện tử hay dưới dạng khác.

Số đông có một năng lượng rất lớn. Khi mà hàng triệu người trong các bạn từ chối tiếp tục là một phần của hệ thống phân phối toàn cầu, các bạn sẽ không còn cần những thứ mà hệ thống đó nói rằng các bạn cần có để được an toàn và được đảm bảo an ninh. Không thể tránh được một điều là sẽ có một số người bị bắt và bị tống giam vì đã chống lại “tổ chức” và các sắc lệnh của nó, nhưng phần lớn loài người sẽ được để yên, do bởi số lượng tương đối nhỏ những chính sách cưỡng bức này của những người Draconis.

 

Thuyết âm mưu thứ 8: Hội Đồng Ngân Hà đang đến trên một hạm đội phi thuyền để mang những Lightworker ra khỏi hành tinh và chuyển họ đến nơi an toàn trong khi những người còn lại trên hành tinh bị xóa sạch (bị hủy diệt).

Quan điểm của chúng tôi: Đây có lẽ là điều nguy hiểm nhất trong các thuyết âm mưu đang tồn tại, bởi vì những Lighworker của Trái Đất thậm chí cũng có thể bị lừa phỉnh để chấp nhận cái gọi là “sự giúp đỡ” từ các chủng tộc ngoài hành tinh có thiện ý, nhưng thiếu hiểu biết. Thông tin cần thiết về vấn đề này sẽ được nói tới trong một phần tiếp theo. Những người Sirius mật độ 4 đã dính líu nặng nề vào sự sụp đổ của các nền văn minh trên Trái Đất trong quá khứ và đã xác định là muốn chuộc lại những “lỗi lầm” trong nhận thức của họ, nhiều người trong số họ giờ đây đang ở trên một hành trình “Cứu Thế” (Messiah), đang dự định cứu giúp loài người thông qua phương thức di tản số đông…

Những người Sirius mật độ 4 (và vài chủng tộc ngoài hành tinh khác) không hiểu được một cách đầy đủ tự do ý chí của con người. Họ không nhận thấy là các bạn, những Lightworker của Trái Đất, đã tình nguyện đến Trái Đất trong sự chuyển đổi vĩ đại và sẽ là những ngọn đèn dẫn đường trong những thời điểm khó khăn hơn. Các bạn, những người đã tình nguyện đến đây trong sự chuyển đổi sẽ có thể mất đi nhiệm vụ của mình và những khao khát linh hồn không được đáp ứng nếu các bạn chấp nhận sự di tản đã được đưa ra bởi những người Sirius. Những người Sirius không được phép thực hiện dự định của họ bởi vì nó sẽ vi phạm quá nhiều đến tự do ý chí của con người trên Trái Đất. Điều đó không ngăn cản những người kết nối với họ liên tục và liên tục nói về sự vĩ đại như thế nào khi các phi thuyền không gian đến. Giống như những nhà thuyết giáo chính thống liên tục tiên đoán về sự kết thúc của thế giới, những người phát biểu thay cho người Sirius tiếp tục trì hoãn thời hạn di tản, luôn luôn được đưa ra với một số lý do này hay lý do khác giải thích cho việc tại sao những người anh em từ không gian lại chưa tới.

Loài người đã chưa sẵn sàng cho một sự hạ cánh số đông của bất cứ chủng tộc ngoài hành tinh nào, dù là những người nhân từ hoặc ai khác. Sẽ đến một thời điểm khi những vị khách từ các vì sao sẽ đi lại một cách cởi mở giữa các bạn, nhưng thời gian đó chưa tới.

Thay vì cố gắng thoát khỏi những công việc vất vả trên Trái Đất, chúng tôi khuyên các bạn xắn tay áo lên và thực hiện công việc hàn gắn cho chính các bạn và cho hành tinh của các bạn. Chúng tôi biết đó là một công việc khó khăn và chúng tôi có tình thương cho sự đau khổ của các bạn. Nhưng các bạn phải tự kéo mình ra khỏi hố cát lún, với sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn những chủng tộc sao nhân từ khác. Tuy nhiên, những sinh mệnh này sẽ không làm việc thay cho các bạn. Họ sẽ khuyến khích và đề xuất những hành động, nhưng đó là tất cả. Ngừng lại việc chờ đợi các phi thuyền ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, và trở lại với nhiệm vụ của các bạn trên Trái Đất.

Chúng tôi hy vọng mục nói về các âm mưu này sẽ có ích cho các bạn, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu!

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here