Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ SÁCH CANNON DOLORES BA LÀN SÓNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ TRÁI ĐẤT MỚI

BA LÀN SÓNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ TRÁI ĐẤT MỚI

Sách Ba Làn Sóng Tình Nguyện Viên và Trái Đất Mới (tác giả Cannon Dolores – tựa gốc The Three Waves of Volunteers and the New Earth) nói về 03 làn sóng linh hồn từ khắp nơi trong vũ trụ đã tình nguyện đầu thai xuống Trái Đất nhằm giúp đỡ Trái Đất và nhân loại thăng lên cõi 5D hay Trái Đất Mới.