Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ KHAI SÁNG THÔNG ĐIỆP TỪ NHỮNG NGƯỜI ANH EM TRONG LÒNG ĐẤT

THÔNG ĐIỆP TỪ NHỮNG NGƯỜI ANH EM TRONG LÒNG ĐẤT

Sách Thông điệp từ những người anh em trong lòng đất là nội dung của những người Lemuria đã di cư vào lòng đất (Trái Đất Rỗng) để tránh đại hồng thuỷ. Họ vẫn tồn tại đến ngày nay và đã phát triển rất cao kể cả về tâm linh lẫn khoa học kỹ thuật so với loài người. Họ gửi lời chào, và lời kể về xã hội của họ cũng như kế hoạch hỗ trợ loài người cho sự kiện thăng thiên sắp tới.