Phần 18: SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC

0
129

SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC

Dẫn nhập

Chúng tôi đã thêm chương này trong một cố gắng trao cho các bạn một ý tưởng về những nền văn minh hiện diện trên các thế giới khác trong vùng này của Thiên Hà các bạn. Hy vọng là các bạn có thể tìm thấy một số ý tưởng hữu dụng ở đây mà sẽ trợ giúp các bạn trong việc triển khai một cơ chế giác ngộ cho Trái Đất Mới.

Mặc dầu các nhà khoa học chính thống của các bạn đã tính toán là khả năng có sự sống thông minh trên các hành tinh khác là tỉ lệ vào khoảng 1 trên 100.000 hệ thống sao, trong thực tế, con số đó là vào khoảng 1 trong 1.540.

Chúng tôi đã đưa ra sự miêu tả của chúng tôi về các thế giới văn minh liên quan đến vùng này của Thiên Hà, từ nền văn minh có liên quan nhiều nhất đến nền văn minh có liên quan ít nhất, nhằm trao cho các bạn một số hiểu biết.

Như chúng tôi đã nói trong các phần trước, Vũ Trụ có khoảng 80% các sinh mệnh giác ngộ nhân từ, và khoảng 20% là các sinh mệnh tiêu cực bị định hướng bản ngã. Trên Trái Đất, tình trạng này đã bị đảo ngược và làm cho hành tinh này trở nên một trong các hành tinh đen tối nhất trong dải Thiên Hà. Chúng tôi cũng đã nói trước đây rằng Trái Đất là một trong khoảng 12 hành tinh đang trải qua một sự chuyển đổi lớn vào các tần số cao hơn. Bên dưới, chúng tôi đã liệt kê các hệ thống sao và các hành tinh khác nhau của họ với các nền văn minh tiến bộ. Lưu ý là trong thực tế có nhiều hành tinh hơn là chúng tôi đã liệt kê ra. Những nhóm nói đến bên dưới chỉ đại diện cho khoảng một nửa những chủng tộc sao đã viếng thăm Trái Đất từ khi sự sống bắt đầu ở đây. Mặc dầu một số những thông tin này trùng với những thông tin đã được đưa ra trong các phần trước, song chúng tôi cảm thấy khá là quan trọng để lặp lại điều đó.

Pleiades

Những người Pleiades là chủng tộc gốc của loài người. Dạng người vượn bắt đầu trong hệ thống sao Lyra/Vega và những linh hồn đầu tiên trong dạng người vượn đã di cư đến hệ thống sao Pleiades nơi mà phần lớn sự tiến hóa linh hồn đầu tiên xảy ra.

Hệ thống sao Pleiades mà chúng tôi đề cập ở đây chắc chắn không tương ứng chính xác với các bản đồ sao hay các phân loại khoa học của các bạn. Chúng tôi đã kể đến các sao sau đây như một phần của hệ thống Pleiades lớn hơn cho dù không phải tất cả họ đều nằm hoàn toàn trong chòm sao Pleiades. Trong một số bản đồ, nhóm Thất Tinh (Seven Sisters) là các ngôi sao duy nhất được tính đến. Tuy nhiên, từ góc nhìn của cấp độ quản lý cao hơn, có khoảng trên 100 chòm sao trong hệ thống sao Pleiades với trên 300 hành tinh có người ở. Chúng tôi chỉ liệt kê những ngôi sao có liên quan nhiều nhất với Trái Đất (mà đã ảnh hưởng hoặc đã viếng thăm Trái Đất một cách đáng kể).

Mặt Trời Và Hệ Mặt Trời

Hệ Mặt Trời của các bạn là thuộc về các hội đồng quản trị của Pleiades, do các bạn có gốc gác là một chủng tộc Pleiades (trước cuộc xâm lăng của những người Orion nửa triệu năm về trước).

Trái Đất

Hành tinh của các bạn là nơi đậm đặc nhất trong các thế giới có người ở trong hệ thống sao Pleiades. Để minh họa cho điều này, chúng tôi đi ra ngoài chủ đề một chút và điểm lại mô hình rung động đã được sử dụng bởi người nhận thông điệp này.

Rung động tổng hợp của hành tinh các bạn hiện đang là 3.48. Ngay khi nó đạt đến mức 3.5, Trái Đất sẽ được xem như một hành tinh mật độ 4. Con số này thể hiện mức độ tư tưởng trung bình của các linh hồn trên Trái Đất, được kết hợp với tần số cộng hưởng của bản thân Trái Đất (được tính toán bằng cách sử dụng hệ phương trình vi phân đa biến. Môn toán được sử dụng để vi phân và tích phân các tần số rung động tổng hợp sẽ được thảo luận sau).

Các linh hồn sinh sống trên Trái Đất có các tần số rung động tổng hợp cá thể thay đổi từ mức 2.5 đến 4.99. Tần số rung động tổng hợp của các bạn là một tổ hợp các chuỗi số trung bình được tích phân trong một khoảng thời gian cụ thể, thông thường là trong một ngày Trái Đất. Nó bao gồm trạng thái tư tưởng của các bạn trong 6 thân thể thấp (thể xác, thể tình cảm, thể trí, thể astral, thể ether và thể nghiệp quả), cũng như những ảnh hưởng từ các cái Tôi thiên thể cao hơn của các bạn.

Tư tưởng của con người có thể cao hơn nhiều mức 4.99, nhưng dạng vật lý như một con người có thể chết chỉ tồn tại lên đến giá trị đó. Những linh hồn với một rung động tổng hợp vượt trên mức 4.99 là đã ở trong dạng thân thể tinh thể ánh sáng đã thăng lên của họ.

Những khía cạnh thú tính mật độ thấp rung động trong khoảng từ 2.5 đến 3.0. Trong khi cái gọi là khoảng “bình thường” của ứng xử và nhận thức của con người tương ứng với mức từ 3.0 đến 3.5. Tâm trí cao hơn, trí thông minh tinh tế, và những ham muốn sáng tạo cơ bản là trong khoảng 3.5 đến 4.0, trong khi đó những người có một sự hiểu biết phát triển và một nhận thức tâm linh cao là rung động cao hơn mức 4.0.

Nhiều những vị Thầy tâm linh giác ngộ có một mức độ tư tưởng trong khoảng 5.0 đến 12.0, nhưng nếu họ vẫn đang trong dạng con người có thể chết, thì rung động tổng hợp của họ là thấp hơn 5.0.

Bên dưới, chúng tôi sẽ thảo luận tần số rung động tổng hợp của những thế giới khác trong vùng này của Thiên Hà (mà có liên quan với quá trình tiến hóa của các bạn) và sẽ cố gắng mô tả một số những phẩm chất và môi trường của những nền văn minh đó.

Kim Tinh (Venus)

Thế giới ngoài hành tinh gần các bạn nhất là một nơi phù hợp cho các sinh mệnh trong các thế giới ether mà đang làm việc với loài người sử dụng như một điểm thuận tiện để quan sát và tương tác với Trái Đất. Kim Tinh là một hành tinh nóng, đầy khí ga, độc hại đối với các tầng thứ mật độ 3 và 4, nhưng trong mật độ 5 và 6, có những thành phố ánh sáng vĩ đại với kiến trúc tinh thể đẹp đẽ và những khu vườn đầy màu sắc đẹp không tả xiết, những vòi phun nước và những quảng trường có thể tìm thấy khắp nơi.

Kim Tinh có hai tầng thứ rung động 5 và 6, và được xem là “trạm trung chuyển” bởi các vị Thầy đã thăng lên. Điều này là bởi nó chứa một cổng “hạ thấp” (stepping down) cho phép các sinh mệnh từ các thế giới đã thăng lên (mật độ 7 và trên đó) kết nối và tương tác với các linh hồn trên Trái Đất đã đạt đến một rung động tổng hợp mật độ 4 và tư tưởng mật độ 5.

Nói chung, sẽ là khá khó khăn cho một sinh mệnh đã thăng lên mật độ 7 hạ xuống 3 tầng thứ nhằm tương tác với một linh hồn mật độ 4 trên Trái Đất. Để làm cho họ có thể truy cập dễ hơn, các sinh mệnh cao hơn sử dụng trạm trung chuyển để tạm thời hạ thấp các tần số của họ trước khi cố gắng ngoại cảm với các đối tượng mà họ kết nối. Một vài linh hồn trên Trái Đất đã tiến hóa đến điểm mà điều này không còn cần thiết nữa, nhưng nó vẫn được sử dụng nhiều để làm cho kinh nghiệm trao truyền dễ dàng hơn.

Những linh hồn đang tăng trưởng và tiến hóa trên Kim Tinh sống trong các thân thể tinh thể ánh sáng mật độ 5 hoặc các thân thể chói sáng mật độ 6. Các bạn có thể viếng thăm họ trong trạng thái ngủ mơ hoặc trong lúc thiền định. Người hướng dẫn tinh thần chủ yếu của người nhận thông điệp này – Leah, sống trong mật độ 6 của Kim Tinh.

Các hệ thống xã hội và văn hóa của Kim Tinh được định hướng đến khả năng sáng tạo, nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, và các môn học “ngoại cảm” khác nhau. Khoa học là quan trọng, nhưng không phải trọng tâm. Những hoạt động chính yếu ở xã hội Kim Tinh được tập trung xung quanh việc ủng hộ các trường học bí truyền và các cung điện ánh sáng được tạo ra khắp hành tinh để dạy những linh hồn giữa các lần tái sinh trên Trái Đất, và để rèn dũa những linh hồn hiện đã thăng lên về mặt tinh thần hoặc đang thăng lên về mặt vật lý vào các thân thể tinh thể ánh sáng của họ. Chức năng sau vừa mới được tập trung vào, khi mà rất ít người đã hoàn thành sự thăng lên về mặt vật lý trước khi những sự chuyển đổi cổng trên Trái Đất xảy ra.

Không có chiến tranh,nghèo đói hay những sự không công bằng xã hội và kinh tế trên Kim Tinh. Giáo dục là ưu tiên hàng đầu cho tất cả bọn trẻ. Những đứa trẻ mật độ 5 được thụ thai và được sinh ra với một chút khác biệt so với những đứa trẻ mật độ 3 và 4. Những đứa trẻ mật độ 6 được “hiện ra” (manifested) thông qua một sự hợp nhất năng lượng giữa các cặp đôi mật độ 6, đúng hơn là việc tái sinh thông qua con đường sinh nở. Vào một thời điểm sau, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về các quá trình sinh nở trong mật độ 5 và mật độ 6.

Một lượng lớn những người Kim Tinh đang liên quan đến việc giúp đỡ Trái Đất, sử dụng một trong 3 cách: (1) Trợ giúp theo cách ngoại cảm bằng cách kết nối với những người có khả năng ngoại cảm trên Trái Đất từ lợi thế của họ; (2) Viếng thăm Trái Đất bằng cách sử dụng các kỹ thuật phóng chiếu hình ảnh 3 chiều được tận dụng từ phi thuyền trong tầng khí quyển bên trên của Trái Đất; hoặc (3) Tái sinh trên Trái Đất theo cách thông thường. Xấp xỉ 1,4% con người trên Trái Đất có ma trận DNA Kim Tinh như một ma trận trội, có nghĩa là những linh hồn này đã có rất nhiều đời sống trên Kim Tinh và xem Kim Tinh như thế giới “quê hương” của họ.

Mộc Tinh

Đây là hành tinh lớn nhất của các bạn có một nền văn minh ether cao hơn (upper ether) và tầng thứ thiên thể thấp hơn (lower celestial) với vài trăm nghìn linh hồn. Họ được xem như “những người gác cổng” hoặc các kỹ thuật viên giữ cổng, nếu các bạn muốn biết cụ thể. Về bản chất, những linh hồn đi vào trường năng lượng của Hệ Mặt Trời từ bên ngoài phạm vi các hành tinh phải đi qua một cổng được trông coi bởi các hội đồng của Mộc Tinh. Các linh hồn của Mộc Tinh có trách nhiệm giữ sự ổn định và sự cân bằng bên trong Hệ Mặt Trời, và tính toán các tiểu hành tinh, các khối thiên thạch, các sao chổi và các đối tượng khác khi chúng đi vào Hệ Mặt Trời.

Nền văn minh ether/celestal của Mộc Tinh tồn tại trong các lớp khí quyển bên ngoài của hành tinh. Không có các dạng sống trên bề mặt hành tinh. Bề mặt Mộc Tinh không định nghĩa được dễ dàng, khi nó gồm bầu khí quyển lỏng được trộn lẫn với một số khí và khoáng chất dạng đặc. Những người vượn đang rung động dưới mật độ 7 không thể sống dưới điều kiện áp lực và tính dễ bay hơi cực lớn (bao gồm những cơn gió vượt quá 1000km/h và những ngọn núi lửa cỡ Thủy Tinh).

Các thành phố trong bầu khí quyển bên trên Mộc Tinh bao gồm các cung điện ánh sáng và những địa điểm gặp mặt nơi mà các hội đồng Pleiades tổ chức một số buổi hội họp. Rất nhiều linh hồn Trái Đất đến Mộc Tinh để được tư vấn và được hướng dẫn giữa các lần tái sinh. Có thêm những phương tiện tư vấn ở đó được thiết kế để chuẩn bị cho các linh hồn trong các lần tái sinh tương lai. Sự kết nối hầu như chỉ là ngoại cảm hoặc thông qua việc hợp nhất năng lượng. Không có sự xích mích, sự mất điều hòa, chiến tranh, nghèo khổ, đói khát, hay bất kỳ loại bệnh tật nào khác trong thế giới Mộc Tinh.

Thổ Tinh

Thổ Tinh được biết đến bởi nhiều nhà tiên tri và các tu sĩ như một nơi mà các hội đồng hay các vị thần phụ trách về nghiệp gặp gỡ và quyết định các vấn đề quan trọng trong ngày. Điều này phần nào chính xác, khi mà có các sảnh đường tu học lớn trong bầu khí quyển bên trên của Thổ Tinh nơi các linh hồn đến để xử lý các vấn đề chưa được giải quyết từ các lần tái sinh trên Trái Đất. Thổ Tinh cũng tồn tại như một tiền đồn cho những người du hành đến từ các vùng khác của Thiên Hà, và là một ngôi nhà ở xa quê hương cho các cuộc họp mặt hội đồng được tổ chức cho những người Pleiades đến từ các thế giới khác.

Các thành phố ánh sáng trên bề mặt (hoặc bên trên) Thổ Tinh gồm các công trình nguy nga tráng lệ được làm từ các kim loại hiếm và các tinh thể hiếm lưu trữ nhiều hồ sơ tiến hóa của Hệ Mặt Trời. Những sinh mệnh sống ở đó rung động ở các mật độ 7 hoặc 8. Hầu hết được chỉ định làm việc với các linh hồn đặc biệt hoặc các nhóm linh hồn trên Trái Đất. Họ có trên 1000 đối tượng kết nối trên Trái Đất và những sinh mệnh đã thăng lên này hoạt động dưới những tên gọi khác nhau, mà chúng tôi sẽ không nói chi tiết ở đây. (Nhiều những tên gọi được xem như là những rung động năng lượng hơn là những tên gọi riêng biệt trong các ngôn ngữ Trái Đất, do đó các tên gọi được đưa ra bởi các đối tượng kết nối của Trái Đất thường là những sự gần đúng hoặc là những sự diễn giải, hơn là những âm thanh rung động thực sự).

Alpha Centaurus

Chòm sao gần Mặt Trời của các bạn nhất, Alpha Centaurus, có 5 hành tinh, trong số đó có một hành tinh có những người vượn mật độ 4 sinh sống. Những linh hồn này rất khoa học và có công nghệ khá tiên tiến. Họ rất tôn trọng chính sách không can thiệp và do đó, có rất ít đối tượng kết nối trên Trái Đất. Nhiều người trong số họ thuộc về các hội đồng Pleiades khác nhau và du hành thường xuyên đến chòm sao Thất Tinh trong phi thuyền đẩy đi bằng trường điện từ để tham dự các cuộc gặp mặt.

Là một xã hội mật độ 4, họ đã chưa vượt qua được sự xung đột và bạo lực, nhưng những điều này là khá ít. Không có sự đói khát. Thực phẩm được sản xuất và phân phối bởi các công nghệ năng suất cao bằng cách ứng dụng năng lượng điểm không. Các trường học là nơi trung tâm trong các thành phố của họ và được thành lập để đào tạo bọn trẻ về những cách thức làm việc của Vũ Trụ.

Mặc dầu họ đã đạt đến sự tiến bộ về công nghệ, song họ đã chưa tiến hóa một cách đáng kể trong sự hiểu biết tâm linh. Hầu hết sự chú ý của họ là dành cho bản chất cơ học của mọi thứ và cách làm thế nào để lái phi thuyền đi khắp nơi và sinh sản. Họ đang có những thỏa thuận trao đổi với những thế giới khác nào đó trong hệ thống sao Pleiades. Các thân thể người vượn của họ có một chút hoàn thiện hơn người Trái Đất, nhưng họ vẫn  sinh sản theo cách thức thông thường. Họ có những giới hạn chặt chẽ về dân số, và các công nghệ y tế để đảm bảo là họ chỉ sinh ra những đứa trẻ khi họ thấy rằng thời điểm là thích hợp. Tất cả mọi thứ đều mang tính hiệu quả, và thế giới của họ là một bộ máy tốt. Thiếu vắng rất nhiều tình cảm và sự sáng tạo. Có nghệ thuật, nhưng nó đúng hơn là “mang tính chất cơ quan” theo tiêu chuẩn của các bạn. Có khiêu vũ và vũ ba-lê tinh tế cao, nhưng vẫn mang tính cơ giới. Những người Alpha Centaurus nói chung, là một xã hội phép tắc và trật tự. Họ đã khuất phục các thân thể tình cảm của họ đủ để giữ được sự trật tự này, nhưng không đủ để tạo ra sự phân mảnh linh hồn nghiêm trọng và sự suy tàn.

Tau Cetius

Một trong những thế giới đang quay quanh hệ thống sao Tau Cetius có một chủng tộc người vượn thông minh tiến hóa cao đã viếng thăm Trái Đất trong nhiều trường hợp (gồm cả thời gian hiện tại). Họ là những sinh mệnh cao, mảnh khảnh thường đến cùng với các chủng tộc ngoài hành tinh khác mang công nghệ tiến bộ và những lời dạy tâm linh đến Trái Đất (nhiều đến mức được cho phép theo chính sách không can thiệp).

Người Tau Cetius thay đổi giữa mật độ 5 và mật độ 6. Họ du hành trong các phương tiện hình đĩa nhỏ có thể di chuyển lên và xuống xuyên qua các chiều kích. Các phương tiện của họ hiếm khi bị nhìn thấy bởi loài người. Họ đã hoàn thiện nghệ thuật di chuyển từ vị trí này đến vị trí kia (teleportation), bay lên (levitation) và thậm chí là nghệ thuật phân thân (bilocation) đến một mức độ nào đó. Họ sử dụng kỹ thuật phân thân để phóng chiếu hình ảnh 3 chiều của họ vào gần như bất kỳ nơi nào và hoàn cảnh nào trên Trái Đất để quan sát, và trong một số trường hợp, tương tác với con người.

Họ có công nghệ lưu trữ tiên tiến và đã cung cấp phương tiện trong quá trình lắp đặt các đĩa pha lê được sử dụng trong thư viện Hall of Record (Hall of Amenti) nằm dưới Kim Tự Tháp vĩ đại tại Giza. Họ đã tạo cảm hứng cho nhiều những vị Thầy tâm linh xưa kia trên Trái Đất, bao gồm Thoth thời Atlantis và Isis trong những lần tái sinh tại Ai Cập của cô ấy (Thoth là một người Pleiades mật độ 7 và Isis là một người Sirius mật độ 8).

Những người Tau Cetius là những sinh mệnh rất khiêm nhường trong việc phụng sự Cội Nguồn Duy Nhất (One Soure), và họ thích giữ im lặng về danh tính hơn trong hầu hết các trường hợp. Họ có vài đối tượng kết nối trên Trái Đất và được gọi tên bằng gốc gác sao của họ, và một vài người sử dụng tên riêng trong những lúc liên lạc.

Nền văn minh của họ trên hành tinh Tau Cetius thứ 5 là nền văn minh ether bao gồm các cung điện, các khu vườn, các con đường, và các tòa đại sảnh đề cao những sáng tạo nghệ thuật và cả những thành tựu khoa học của họ. Họ đã di cư đến hành tinh này chỉ một thời gian ngắn sau sự di cư từ chòm sao Thất Tinh hàng triệu năm trước.

Fomalhaut

Hệ thống sao này có 4 hành tinh với các dạng sống thông minh khác nhau. Không phải tất cả các sinh mệnh hữu hình đều là người vượn. Một số có hình dáng giống côn trùng, trong khi những dạng khác giống bò sát hơn. Chủng tộc người vượn tồn tại ở mật độ 7. Họ là những sinh mệnh xanh-trắng, trong suốt có thể biến hình vào những dạng khác. Trong thực tế họ sử dụng một dạng phóng chiếu hình ảnh 3 chiều (holographic projection) để thay đổi diện mạo khi thấy thích (Còn khả năng biến hình thực sự xuất hiện tại mật độ 9 hoặc lớn hơn).

Tâm điểm chính của họ là làm việc với những chủng loài khác bên trong hệ thống Fomalhaut để phát triển và tăng trưởng. Họ đã gửi vài đại sứ đến Trái Đất tại các thời điểm khác nhau trong quá khứ, và đang tập hợp một nhóm các linh hồn để viếng thăm Trái Đất trong những sự chuyển đổi cổng nhằm để quan sát, học hỏi và tăng trưởng từ cái mà họ trải nghiệm. Mặc dù họ là các sinh mệnh tò mò, họ tôn trọng triệt để chính sách không can thiệp. Theo như chúng tôi có thể xác định, họ không có bất kỳ đối tượng kết nối nào trên Trái Đất tại thời điểm này.

Thất Tinh (Seven Sisters)

Bảy ngôi sao lớn xanh-trắng ở trung tâm hệ thống Pleiades là quê hương của 12 chủng tộc thông minh và 3 hội đồng, hay là các hệ thống điều hành. Những rung động của những người Pleiades này thay đổi từ mật độ 4 đến mật độ 7. Các linh hồn đã tiến hóa vượt trên mật độ 7 thường đến các vùng khác của Thiên Hà. (Vượt trên mật độ 7, vị trí trong không/thời gian có rất ít ý nghĩa).

Hệ thống hành tinh chứa hội đồng cao cấp, hay hệ thống điều hành trung tâm, được đặt gần vài cổng mà cho phép những linh hồn đang thăng lên truy cập vào các thế giới mật độ 8 và 9. Khoảng 2 tá những nhóm người Pleiades mật độ 4 đã viếng thăm Trái Đất trong quá trình tiến hóa của loài người. Tại thời điểm này, có ít nhất 4 nhóm chủ động cam kết với con người. Một trong những nhóm này có vài đối tượng kết nối đang đưa ra các thông tin tại thời điểm này.

Nhóm người Pleiades mật độ 4 này khá nổi tiếng đối với những Lightworker. Họ được lãnh đạo bởi một người phụ nữ được biết đến là Semjase và một người đàn ông tên là P’tah. Họ có 12 phi thuyền trinh sát và một tàu mẹ trong các thế giới ether của Trái Đất vào mọi lúc. Họ đang phụ giúp những người Arcturus trong việc giúp đỡ cân bằng hệ thống lưới của Trái Đất, và một trong các nhóm khác có trách nhiệm cho phần lớn các vòng tròn trên các cánh đồng (crop circles).

Các thế giới mật độ 4 trên các hành tinh Pleiades chủ yếu mang tính khoa học. Một số trong đó rất đông dân và khá giống với các thành phố được mô tả trong chương trình khoa học giả tưởng của các bạn – Chiến tranh giữa các Vì Sao (Star Wars) song không có bạo lực triền miên vốn là đặc điểm của một vài thế giới Orion. Có rất ít sự nghèo khổ và bạo lực trên các thế giới Pleiades, mặc dầu họ đã chưa hoàn toàn loại trừ nó.

Hầu hết các hành tinh phụ thuộc nặng nề vào việc trao đổi với các thế giới khác cho các nguồn cung cấp vật lý. Một số khá là tự cung tự cấp. Họ đã tiến hóa khá bừa bãi trong nhiều trường hợp, với việc phát triển quá mức và sự ô nhiễm là những mối lo âu chính. Trong vòng 2000 năm gần đây, họ đã tiến bộ công nghệ đến điểm nơi mà rất nhiều những vấn đề đã được giải quyết, nhưng họ vẫn còn phải nỗ lực thêm nữa.

Semjase và P’tah là hai trong số các thành viên tiến hóa hơn của các chủng tộc Pleiades mật độ 4. Rất nhiều người trong các thế giới của họ đã tiến hóa về mặt công nghệ, nhưng đã chưa thực sự phát triển được bao nhiêu về sự hiểu biết bên trong. Đó là lý do tại sao một vài nhóm đã gây ra các vấn đề trên Trái Đất trong quá khứ cho dù các dự định của họ thường là hòa bình.

Các hội đồng cao cấp Pleiades

Hệ thống điều hành của Pleiades bao gồm hầu hết các linh hồn mật độ 7, những người là các hậu duệ có nguồn gốc từ sự di cư của Lyra/Vega hàng triệu năm trước. Nhiều người trong số họ cũng là các linh hồn đã chọn không tái sinh trong các thế giới thấp, nhưng là các thành viên của các gia đình hồn của các bạn.

Các đại diện từ gần như tất cả các hệ thống sao trong Pleiades tham dự đều đặn các buổi họp mặt tại một trong các thành phố vĩ đại ở hành tinh thứ 14 của ngôi sao thứ 6.

Lưu ý là, các bạn yêu dấu, những ngôi sao xanh-trắng này là khổng lồ và đã sinh ra hàng tá các hành tinh. Hành tinh chứa chính phủ trung tâm cách xa ngôi sao này khoảng 3 tỷ km, tuy thế mà ngôi sao phủ đầy không gian với ánh sáng xanh-trắng chói lọi của nó. Là mật độ 7, những linh hồn này không bận tâm đến nhiệt độ vượt quá 1000 độ C trong thời gian ban ngày. Bất chấp điều kiện dư thừa ánh sáng quá mức, họ đã xây dựng nên các công trình vĩ đại, các khu vườn, và những nơi “phiêu lưu kỳ lạ” (fantasy adventures) nơi những linh hồn có thể chơi đùa và tham gia vào sự huy hoàng của sự đa dạng của Tạo Hóa.

Những sinh mệnh cư trú trên các hành tinh của chòm Thất Tinh được điều hành bởi các hội đồng cao cấp. Họ đã bỏ đi các trò chơi trẻ con của chiến tranh, nghèo khổ, kiểm soát, đàn áp, thống trị, cạnh tranh và tham lam trên một triệu năm trước và đã cống hiến các cuộc sống của họ cho việc mang đến sự cân bằng và sự điều hòa đối với vùng này của dải Thiên Hà. Họ đang làm việc với trên 10.000 người trên Trái Đất, bằng cách ngoại cảm, thông qua việc mở kênh kết nối, truyền hình ảnh viễn tưởng, và thậm chí là cảm hứng toán học đối với các nhà khoa học của các bạn. Các hội đồng cao cấp Pleiades là những người anh của chủng tộc các bạn, và là những hậu duệ của chúng tôi, và chúng tôi khá tự hào về họ (trong một cách không phải bản ngã).

Hệ thống Orion

Mặc dù Orion đã là nguồn gốc của phần lớn những năng lượng xung đột và bạo lực trên Trái Đất, hệ thống sao mà có chiến tranh trước kia đã ký một hiệp ước hòa bình khoảng 100.000 năm trước và đã đang sống tương đối hòa bình kể từ lúc đó. Điều đó không có nghĩa là họ không còn xung đột, nhưng nó được giữ ở mức tối thiểu. Sau khi gần như hủy diệt chính bản thân mình vài lần, Sự Can Thiệp Thần Thánh và vô số những buổi họp mặt hội đồng giữa các nhóm khác nhau dẫn đến kết quả là một cột mốc lịch sử trong sự tiến hóa của người vượn bằng hiệp ước hòa bình được thiết lập..

Các trận chiến dường như không bao giờ kết thúc giữa các hành tinh khác nhau trong các hệ thống sao Betelguese và Rigel đã được đưa đến Trái Đất trong cuộc Phản Loạn của Lucifer (Luciferian Rebellion), hoặc Cuộc chiến trên cõi Thượng Thiên (War in the Heavens), đã xảy ra khoảng 500.000 năm trước trên Trái Đất. Điều này xảy ra khi những người Orion về cơ bản đã thống trị chủng tộc Pleiades vốn mang bản chất hòa bình và dịu dàng hơn đã đang tiến hóa trên Trái Đất từ trước đó.

Trong khi các hệ thống sao Rigel và Betelguese đã đi đến hòa bình tương đối trong hàng thiên niên kỷ, những nhóm Orion đã tái sinh trên Trái Đất vẫn tiếp tục vở kịch của tính hai mặt đối lập xuyên suốt 3 nền văn minh chính và vô số những nền văn minh nhỏ. Trong việc “dọn dẹp” sự xung đột trong hệ thống sao Orion, nhiều trong những linh hồn “chậm tiến”, những người đã xúi giục hầu hết các xung đột, đã được gửi đến Trái Đất (nơi mà những người Orion lúc đó xem như một thuộc địa). Khỏi cần nói, những tính cách hiếu chiến của những linh hồn chậm tiến đã ảnh hưởng đến loài người Trái Đất một cách rất lớn. Mặc dầu chúng tôi trong các Thiên Đàng không ủng hộ các hành động của những người Orion ban đầu đã gửi những kẻ gây rối của họ đến Trái Đất, chúng tôi đã lựa chọn không can thiệp sau rất nhiều sự cân nhắc.

Những người Orion đen tối tạo nên nhóm lớn nhất của  loài người. Khoảng 80% những linh hồn trên Trái Đất có DNA Orion như ma trận trội của họ, có nghĩa là cấu hình Orion được gắn vào nhiều hơn và sâu hơn bất kỳ cấu hình DNA nào khác. Khoảng 10% những Lighworker trên Trái Đất là những người Orion và những linh hồn này đã đến đây đặc biệt để mang những người Orion đen tối trở lại với ánh sáng, như thế họ có thể bắt kịp cùng với những người họ hàng của họ hiện đang tiến hóa trên Betelguese và Rigel.

Phần còn lại 20% loài người chủ yếu là chủng tộc gốc Pleiades, với một lượng nhỏ những người Kim Tinh, Sirius, Zeta, Draconis và vài chủng tộc khác.

Betelguese

Ngôi sao này là quê hương của hai hành tinh có người ở (và một vài tiền đồn), lúc đầu thuộc về các Hội đồng Ánh Sáng của hệ thống Orion. Họ đã trở thành các Chúa Ánh Sáng (Lords of Light) chống lại các Chúa Bóng Tối (Dark Lords) của Rigel. Các hội đồng của Betelguese đã trở nên phân cực, có nghĩa là họ nhận thức những người Rigel như một lực lượng ma quỷ cần phải chiến thắng thông qua chiến tranh, hơn là nhìn họ bằng đôi mắt của tình yêu và tình thương. Sự trượt xuống của những Chúa Ánh Sáng một phần là bởi quyết định của Tổng Thiên Thần Lucifer khi xem thể tình cảm là không đáng quan tâm và không có giá trị để kể đến trong linh hồn con người.

Lucifer đã miêu tả những người Rigel như những kẻ ngoại đạo thô lỗ, man rợ, dâm dục, đồi bại, vô giáo dục, những người bị ám ảnh bởi những khoái lạc xác thịt. Anh ấy đã nói với những Chúa Ánh Sáng của Betelguese loại trừ những người Rigel. Anh ấy nói với những Chúa Ánh Sáng từ chối bản chất khao khát tính dục (lustful) của chính họ. Anh ấy sau đó mở rộng quan điểm “chiến thắng” này thành sự giả vờ trong những cảm xúc của đàn ông, bao gồm sự cởi mở với việc thể hiện những tình cảm. Lucifer muốn những người lính mạnh mẽ, những người không thể hiện bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào trong chiến trận. Anh ấy muốn “những cỗ máy giết người”. Anh ấy muốn những nhà chiến lược suông lạnh lùng, tính toán, thông minh, những người không có cảm xúc ghê sợ khi phạm tội trên những người dân thường Orion.

Rigel

Ngôi sao này, quê hương của các Chúa Bóng Tối, thường khơi mào xung đột giữa các hành tinh gần đó. Trong ngành công nghiệp điện ảnh giải trí hiện đại của các bạn có một nhân vật minh họa một cách chính xác sự giận dữ nằm sâu bên trong và nỗi khiếp sợ được che dấu bên dưới tư tưởng của những người Rigel như nó đã từng tồn tại hàng trăm ngàn năm trước. Tên của anh ta là Darth Vader (một nhân vật chính trong loạt phim Star Wars của điện ảnh Mỹ – ghi chú của người dịch), và sự cải trang của anh ta xuất phát từ những vết thương sâu kín đầu đời.

Người nhận thông điệp này có một trải nghiệm nhiều năm trước giữa vài nguyên mẫu của chính linh hồn anh ấy, điều mà anh ấy đã thấy được là Lucifer và Pan – vị thần của nền văn minh đầu tiên trên Trái Đất trong một trận chiến tượng trưng (phát sinh từ những cuộc chiến thực sự trên thượng thiên), Lucifer và Pan đang đánh nhau dưới những điều kiện sau: Pan nổi khùng lên vì những cảm xúc của anh ấy bị áp bức và cấm đoán bởi Lucifer, và bị chửi rủa bởi sự hiện diện lạnh lùng, bình thản, tách biệt của vị thần sa ngã. Trong khi đó, Thượng Đế, được miêu tả như đứng trung lập phía sau tấm màn của vở kịch đang diễn ra trong phân đoạn chính, đơn giản quan sát tính hai mặt đối lập này biểu hiện nó ra trên sân khấu của cuộc đời, và đang gửi tình yêu và tình thương cho cả hai thực thể một cách công bằng.

Bài học linh hồn chính cho các Chúa Ánh Sáng là đơn giản gửi tình yêu và tình thương cho tất cả những người đi lang thang đang mất phương hướng và đang bối rối trong các thế giới của nỗi sợ hãi, bản ngã, sự kiểm soát, sự thống trị, và sự đàn áp. Đừng đánh nhau với họ, để rồi các bạn bị lôi cuốn vào vở kịch và bị nhấn chìm trong hố cát cùng với các Chúa Bóng Tối.

Cả hai nhóm Sáng và Tối cuối cùng đã tiến hóa đến điểm mà tại đó họ có thể ký một hiệp ước hòa bình với nhau, và thật kỳ diệu, hiệp ước đã được duy trì hàng nghìn năm cho đến khi đủ các thế hệ đã vượt lên, nơi mà dấu ấn ether của cuộc chiến không còn tạo ra một ấn tượng đáng kể trong tâm trí của những người Orion.

(Lưu ý: Tại một thời điểm, Tổng Thiên Thần Michael đã bị bắt vào tính hai mặt đối lập của tốt và xấu. Bài học linh hồn này vật lộn anh ấy trong khoảng 1000 năm. Giờ đây, Michael đã đồng nhất đủ với bài học về tính hai mặt đối lập và đơn giản gửi tình yêu, tình thương và sự bảo vệ cho tất cả các linh hồn khẩn cầu sự giúp đỡ của anh ấy).

Mintaka

Ngôi sao này trong vành đai Orion đã và vẫn là quê hương của các hội đồng cao cấp Orion và là nơi mà sự hòa giải xuất hiện giữa các chiến binh của Rigel và Betelguese. Có một cổng lớn (stargate) tại Mintaka cho phép các linh hồn đến và đi xuyên qua nhiều chiều kích và nhiều hố giun. Kim Tự Tháp Vĩ Đại của các bạn thẳng hàng chính xác với Mintaka bởi vì Kim Tự Tháp phục vụ như một cổng nhỏ, cùng với những mục đích khác.

Khi các cổng lớn của Mintaka được mở ra (vài lần trong 100.000 năm), các năng lượng phát ra từ các thế giới ether trở nên đủ mạnh để làm sụp đổ tư tưởng hai mặt đối lập đã bẫy những người Orion trong một khoảng thời gian rất lâu dài. Một số những năng lượng hòa bình đã tới được Trái Đất, nhưng nó không đủ để thay đổi mọi thứ. Chuỗi DNA trội của những người Orion, năng lượng hung hăng đã bám rễ rất chắc khiến cho không có nhiều sự tiến triển trên Trái Đất cho đến tận ngày nay.

Các hội đồng cao cấp Orion

Hệ thống pháp luật hiện đại trên Trái Đất là một tấm gương phản ánh hệ thống luật pháp đã được sử dụng để giải quyết các tranh chấp trong hệ thống Orion trong hàng trăm nghìn năm. Giống với thời La Mã trước kia trên Trái Đất, trong một thời gian rất lâu trên Orion “hội đồng thẩm phán” hay “quan tòa” mà thực chất không là gì khác hơn một nhóm người cùng nhau quyết định một cách độc đoán là có tội hay vô tội, phụ thuộc vào ý thích cá nhân của phiên tòa.

Nói cách khác, nếu họ thích các bạn, các bạn sẽ được tha và nếu họ không thích, họ sẽ dành tất cả những biện pháp hành hạ, trừng phạt và cả cái chết mà không bận tâm đến tội lỗi và sự vô tội của các bạn. Tất nhiên, cả hai hệ thống đã tiến hóa và ngày nay, pháp luật hầu như thực chất hơn trong hệ thống tòa án của Orion hơn là trên Trái Đất. Ít nhất là có ít vấn đề hơn nhiều trên Orion.

Những nền văn minh của Orion ngày nay được tổ chức cao và giống với các thành phố hiện đại của các bạn, với nhiều tòa cao ốc và ít không gian trống hơn Trái Đất. Mặc dù thời gian hòa bình đã kéo dài hàng trăm thế hệ, tất cả 3 hành tinh Rigel và hai hành tinh Betelguese đều có hệ thống pháp luật, quân đội, cảnh sát, và cấu trúc chính phủ rất phức tạp.

Một cách chậm chạp, những người Orion đã đang thăng lên về mặt tinh thần, nhưng họ đã phải xóa bỏ rất nhiều những tiêu cực và những bài học nghiệp để đạt đến mức độ như ngày hôm nay. Tuy thế mà, những biểu lộ sáng tạo, bao gồm nghệ thuật, âm nhạc, vv… đã đang đến một cách chậm chạp. Trong những năm gần đây, rất nhiều sự trao đổi thương mại với các hệ thống sao khác đã được thực hiện, những nét văn hóa mới và những cách nhìn mới đang được đồng nhất vào các văn hóa sống trên Orion.

Hệ thống Orion đã có các vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng trong hàng nghìn năm, nhưng cuối cùng các hệ thống đẩy và các nhà máy được phát triển chạy bằng dầu thực vật (được lấy từ các loại thực vật địa phương và các loại thực vật từ các hành tinh Orion khác). Những người Orion bị thuyết phục rằng họ sẽ không thể phòng thủ được nếu không có một lực lượng quân đội khổng lồ cho dù đã không có chiến tranh đáng kể trong 100.000 năm. Sự sùng bái quân sự này đã giữ quá trình tiến hóa của họ chậm chạp. Một số những thành viên giác ngộ hơn của hội đồng cao cấp hiện tại đang quan sát Trái Đất rất cẩn thận để xem liệu họ có thể tham gia trong một số chương trình thăng lên của chính họ hay không. Nhiều người Orion đang rung động ở mật độ 4 sẽ được phép tái sinh trên Trái Đất trong những năm sắp tới, như vậy họ có thể đạt được khao khát của họ về sự thăng lên (Bất chấp những vấn đề đã tồn tại trên Trái Đất, cô ấy đang tiến hóa nhanh hơn nhiều các hành tinh Orion tại thời điểm này).

Như đã đề cập trước kia, những người Orion giác ngộ hơn đã được khuyến khích tái sinh trên Trái Đất để giúp những người mà đang bị kẹt lại trong bánh xe luân hồi và trong tính hai mặt đối lập. Nhiều người Orion đen tối trên Trái Đất đã chưa cởi mở được bao nhiêu đối với những người Orion sáng. Những người đen tối đã phải chấp nhận nhiều dạng khác nhau của sự sai lệch thông tin. Do bởi sự can thiệp từ những nhóm ngoài hành tinh tiêu cực khác, sự tiến bộ đã thực sự chậm chạp. Những nhóm đen tối này đã bị hấp dẫn bởi nỗi tức giận và sự sợ hãi nằm sâu bên trong được gắn vào cùng với những linh hồn chậm tiến đến từ Orion.

Khi những Lighworker nâng các tần số của họ lên, nhiều và nhiều người Orion đen tối sẽ quay lại, thường trong sự tuyệt vọng, với những lời chỉ dẫn của những nhà hàn gắn, những vị Thầy và những nhà trị liệu.

Bất chấp sự giúp đỡ liên tục được đưa ra cho những người Orion đen tối trên Trái Đất, khoảng 90% trong số họ sẽ có vẻ như không thể làm sự chuyển đổi kịp thời để là một phần của Trái Đất Mới và sẽ tái sinh đến một thế giới khác, có khả năng là trong chính hệ thống Orion của họ. Đã có nhiều sinh mệnh ánh sáng đang chuẩn bị bản thân họ để phụng sự trên các hành tinh đang nhận những người Orion đen tối.

Alpha Draconis

Hệ thống Draconis, quê hương của những sinh mệnh bò sát (reptilians), đã có trong một thời gian dài, khoảng 90% các sinh mệnh là tối và 10% là sáng. Có một chương trình chủ động tại thời gian này để đưa những đứa trẻ Draconis giác ngộ đến Trái Đất (được biết đến là “những đứa trẻ rồng”) để giúp mang những người Draconis đen tối trên Trái Đất đến với ánh sáng.

Những sinh mệnh Draconis đen tối

Những người Draconis đen tối, giống với hầu hết những dạng sống mật độ thấp, tồn tại trong 3 thế giới mà có dính líu đến Trái Đất. (1) Họ đã đầu thai vào hình dạng con người, (2) họ đang trong các phi thuyền trong bầu khí quyển bên trên của Trái Đất, hoặc (3) họ đang ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới astral.

Những người Draconis đen tối đã cố gắng chiếm đoạt Trái Đất bằng bạo lực trong vài trường hợp, và tất cả mọi lần họ đều đã bị đẩy lui bởi Hội Đồng Ngân Hà. Họ được phép tương tác với loài người đến một điểm nào đó, nhưng khi họ gây nguy hiểm cho các Lighworker và những chủng tộc sao khác vượt trên một điểm nào đó, sự can thiệp được phê chuẩn. Chỉ khoảng 2% loài người có DNA trội của người Draconis, và hầu hết những vụ bắt cóc và những vụ khống chế đã được thực hiện bởi người Draconis trong các phi thuyền là những sinh mệnh đang đơn giản cố gắng kết nối và làm việc với những người của họ đã đầu thai trên Trái Đất. Tuy nhiên, một số nhóm đen tối đã tập trung vào những vụ bắt cóc và khống chế những nhà lãnh đạo thế giới. Những nhóm này có một ảm ảnh mạnh mẽ về quyền lực và sự kiểm soát. Họ thực sự tin rằng họ có thể trải nghiệm thói nghiện của họ thông qua con người, những người đang trong các vị trí có quyền lực và kiểm soát.

Khoảng 60% những nhà lãnh đạo thế giới hiện nay bị khống chế một phần hay toàn bộ bởi những người Draconis đen tối. Những người đã làm việc vượt trên những vấn đề bản năng của họ và có một lượng tối thiểu nỗi sợ hãi và sự tức giận thì có vẻ ít bị thâm nhập bởi những sinh mệnh đen tối này.

Khoảng 30% những linh hồn đang giúp duy trì ảo ảnh quyền lực và sự kiểm soát trên Trái Đất đằng sau hậu trường cũng bị khống chế bởi những người Draconis. Những người này gồm những thành viên không lãnh đạo của Illuminati, bao gồm hầu hết những mật vụ của nó tại London, cũng như một phần đáng kể tổ chức Mossad của Israel, KGB của Nga, NSA của Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó là CIA, và nhiều những đặc vụ bán công khai và các cơ quan tình báo phần lớn cũng nằm dưới sự kiểm soát của những người Draconis đen tối.

Những nước phương Đông lại có một vấn đề khống chế khác, chủ yếu bởi những người Andromeda và những người Zeta đen tối. Chúng tôi sẽ nói về điều đó trong một khoảng thời gian sắp tới đây.

Những người Draconis sáng

Có khoảng 10% những người Draconis đã tái sinh trên Trái Đất và những người hoạt động trong bầu khí quyển bên trên Trái Đất là giác ngộ. Họ ở đây chủ yếu để giúp những người anh em và chị em của họ đến với ánh sáng. Họ có cả người đã trưởng thành và còn nhỏ. Nhiều người trong số họ say mê với những con rồng và rất yêu các câu chuyện và những bộ phim về rồng. Để điểm lại, hầu hết những truyền thuyết về rồng trên Trái Đất phát sinh từ các thời kỳ trú ngụ ngắn ngủi của những người Draconis đầu tiên hàng nghìn năm trước. Những sinh mệnh Draconis trong dạng nguyên thủy không duy trì được trên Trái Đất lâu bởi các vấn đề với trọng lực và hỗn hợp khí trong bầu khí quyển của Trái Đất. Toàn bộ thời gian những người Draconis sống trên Trái Đất trong suốt 10 triệu năm lịch sử loài người là khoảng 3.000 năm.

Hội đồng cao cấp Draconis

Người nhận thông điệp này đã viếng thăm hội đồng cao cấp Draconis trong lúc thiền định. Hội đồng cao cấp này được lãnh đạo bởi những người Draconis đã thăng lên ở mật độ 8. Hầu hết những thành viên bình thường là những sinh mệnh Draconis đã thăng lên ở mật độ 7. Hội đồng đã can thiệp vô số lần vào các cuộc chiến đang xuất hiện trong và xung quanh các hành tinh nào đó của hệ thống sao Alpha Draconis. Có 6 ngôi sao chính, và 4 hành tinh chính, và tất cả đã đang có chiến tranh lúc này hay lúc khác trong vòng vài triệu năm gần đây.

Hội đồng cao cấp Draconis hiện đang được trợ giúp bởi nhiều chủng tộc sao khác và các hội đồng khác từ khắp Thiên Hà trong một cố gắng để cuối cùng chấm dứt các cuộc chiến tranh. Gần 60% dân số của 4 hành tinh đã bị tàn sát bởi chiến tranh đang hy vọng rằng Thời Đại Vàng mới trên Trái Đất sẽ trở thành một Thiên Đàng cho những người Draconis mới giác ngộ trú ngụ, những người mà đã mệt mỏi với những “cuộc cãi vã” gần như không bao giờ chấm dứt vốn có trong chủng tộc của họ.

Các thế giới Draconis

Công trình kiến trúc của nền văn minh Draconis giống với các hang động và các túp lều nơi những sinh mệnh giống quỷ (serpent-like) sinh sống. Không giống với hầu hết những loại người vượn trong vùng này của Thiên Hà, những biến đổi đầu tiên trong DNA gây cho những sinh mệnh Draconis tăng trưởng kích  thước và trở nên có diện mạo giống quỷ. Những loài lai giữa Draconis – con người đã tạo ra loài rồng cũng như bộ tộc chim (những sinh mệnh có một nửa giống người và một nửa giống chim). Toàn bộ lịch sử các chương trình lai giống liên quan đến những sinh mệnh Draconis là quá phức tạp để viết ra ở đây. Vai trò của những người Draconis ở Ai Cập đã được viết  trong phần Lịch sử Trái Đất.

Zeta Reticulus

Trong các tác phẩm trước của chúng tôi, những phụ loài nào đó của những người Zeta đã được nói chi tiết (những loại “trắng”, “xám”, và những loại khác). Điều mà đã được thảo luận là khoảng 90% những người Zeta đã rời Trái Đất trong những năm 1990 khi họ đã thu thập được đủ các tầng thứ DNA của loài người để hồi phục lại sự cân bằng bên trong DNA của họ. Chỉ khoảng 10% những thành viên Zeta nguyên thủy ở lại trong và xung quanh Trái Đất, chủ yếu trong các vai trò dọn dẹp, hoặc tính toán các thành viên của họ, những người mà đã tái sinh ở đây. Hầu hết những vụ bắt cóc Zeta được thực hiện trên chính chủng tộc của họ, cho dù không phải tất cả những người bị bắt cóc nhớ được những thỏa thuận nghiệp khi tái sinh trên Trái Đất. Một số vụ bắt cóc đã được thực hiện chống lại tự do ý chí của con người.

Những Người Essassani Và Hathor

Những người Zeta đã ở thế đường cùng để cứu chủng tộc của họ và do đó được phép có thêm sự chậm trễ hơn những người Draconis khi họ đến để lai giống với con người. Hai chủng tộc của Zeta liên quan đến chương trình lai giống gồm những người Essassani và Hathor. Thực tế, những người Hathor thường được xem như những người lãnh đạo cho kế hoạch lai tạo đầu tiên, những người đã tạo ra các chương trình sau đó. Các bạn có thể nói là những người Hathor là nhóm giác ngộ nhất của những người Essassani. Cả những người Hathor và những người Essassani đều là những sinh mệnh cao, mảnh khảnh có khuôn mặt nửa mang đặc điểm của con người, nửa mang đặc điểm của Zeta. Trong thực tế, họ cao khoảng gấp 2 lần những người “trắng” và những người “xám”, chiều cao của họ vào khoảng 2.5 mét. Những người Essassani và những lãnh đạo của họ – những người Hathor, có khoảng một tá đối tượng kết nối trên Trái Đất tại thời điểm này.

Ngôi sao Zeta Reticulus có hai hành tinh, một hành tinh có người sống chủ yếu là những người “trắng” và một hành tinh có chủ yếu loại người “xám”. Có một hành tinh lang thang trong hệ thống Zeta nơi những người Zeta “loại 3” sinh sống. Họ đã và đang bị phong tỏa cho đến khi nào họ học được cách hợp tác một cách hòa bình với những chủng tộc Zeta khác.

Những nền văn minh Zeta nhìn chung rất giống những bầy côn trùng, cho dù có nhiều sự khác nhau giữa các thành viên của họ hơn là khi các bạn thoạt nhìn họ. Một trong những thứ mà họ đã đang cố gắng bảo tồn, bên cạnh khả năng sinh nở, là tính cá thể của họ. Những người Zeta ngày nay sáng tạo hơn và biểu cảm hơn bao giờ hết, và số lượng của họ đang tăng lên một cách chậm chạp.

Bất chấp những ấn tượng xấu mà những người Zeta đã nhận được trên Trái Đất, hầu hết các thành phố Zeta là tương đối không còn tội phạm. Tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu với tất cả mọi thứ được quản lý giống như một bộ máy. Rất nhiều những viễn cảnh tương lai đã được người Trái Đất vẽ ra về việc các con robot đảm nhiệm mọi hoạt động trong đời sống được biểu hiện ra trong các xã hội Zeta. Những người Zeta đã tự dính mắc một cách chủ động vào rất nhiều những hoạt động, nhưng họ có vô số những con robot và những sinh mệnh có trí thông minh nhân tạo đang đảm trách nhiều hơn những nhiệm vụ thế tục.

Khi những người Zeta du hành đến một hành tinh khác hay một hệ thống sao khác, họ thường gửi đi phi thuyền trinh sát hoàn toàn tự động được hướng dẫn bởi các robot để tránh những nguy hiểm của việc tiếp xúc trực tiếp với các dạng sống khác. Một số những người Zeta mà xuất hiện trên Trái Đất đã được mô tả là được tự động hóa hoặc là các dạng sống nhân tạo mặc quần áo theo phong tục người Zeta.

Một lượng đáng kể những thí nghiệm DNA đã được thực hiện trong xã hội Zeta, cái đã tạo ra cả lợi ích và cả những hậu quả thảm khốc tại những thời điểm khác nhau. Vài thập kỷ trước, một số những thí nghiệm biến đổi gen này đã đạt đến điểm nơi mà những người Zeta không còn sinh sản được nữa. Từ một quan điểm tâm linh, những người Zeta đã đè nén các thân thể tình cảm của họ đến mức sự phân mảnh linh hồn vốn song hành với sự phủ nhận đã làm cho các cơ quan sinh sản của họ teo đi.

Trạng thái tâm lý bầy đàn, cùng với sự phụ thuộc hầu như toàn bộ vào trí thông minh nhân tạo, đã làm cạn kiệt sinh lực sống của những người Zeta đến điểm mà họ phải đối mặt với sự tuyệt giống nếu họ không làm một điều gì đó ngay lập tức. Như vậy họ đã nhận ra là DNA với nhiều tình cảm của con người có thể là câu trả lời cho các vấn đề của họ.

Chương trình lai giống với loài người đã kéo dài khoảng 50 năm, từ những năm 1940 đến những năm 1990. Một vài chương trình vẫn đang hoạt động, nhưng ở hầu hết các chương trình, những người Zeta đã biến đổi thành công DNA của họ theo cách mà cuối cùng họ có thể tái sinh sản một lần nữa và ở một mức độ nào đó cân bằng được các năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính của họ.

Xấp xỉ 0.8% DNA loài người có cấu hình Zeta. Hầu hết những người này là những người Zeta đã tái sinh trên Trái Đất theo cách thông thường. Bất chấp việc loài người thường nhìn thấy phi thuyền của người Zeta và việc tìm thấy dạng người vượn của họ trong một trường hợp rơi đĩa bay (vụ Roswel năm 1947), rất ít các sản phẩm nhân giống được giữ lại trên Trái Đất. Hầu hết những người được thụ thai bởi những người Zeta được di chuyển đến phi thuyền ngay khi họ có thể sinh sản một cách độc lập.

Như đã viết trong các tác phẩm trước, vài nhóm Zeta đã có những thỏa thuận ngầm với những nhánh quân sự Trái Đất và những thực thể chính phủ nào đó. Họ trao đổi công nghệ để được phép đến vùng nào đó trên Trái Đất mà không sợ sự can thiệp của những người tọc mạch.

Chúng tôi trong các thế giới cao hơn đã giữ một thái độ trung lập trong chương trình lai giống con người – Zeta, vì các lý do đã thảo luận trước đây.

Sirius

Những người Sirius đã đóng một vai trò đáng kể trong lịch sử loài người, như đã nói chi tiết trong các tài liệu trước đây. Thậm chí một số những nhà khoa học chính thống của các bạn hiện đang xem xét và kết luận là sự can thiệp của những người Sirius trong các vấn đề của loài người, như đã được viết tỷ mỉ bởi các nhà nhân loại học của các bạn là có công lao.

Như đã biết, nhiều bộ tộc như là Dogon ở châu Phi, đã có kiến thức tiên tiến về hệ thống sao Sirius, với những bản vẽ chi tiết trên các bức tường hang động miêu tả cả hai hệ thống sao chính trong hệ thống sao Sirius A và B (Sirius thực sự là một hệ gồm 3 ngôi sao với một ngôi sao thứ 3 – Sirius – C, tồn tại trong một quỹ đạo quay xung quanh hai ngôi sao kia. Không có các dạng sống thông minh trong Sirius C).

Sirius A

Phần lớn những người vượn giao thiệp với Trái Đất đã đến từ hệ thống sao Sirius A và từ hai hành tinh chính của nó. Một trong hai hành tinh thiên về vật lý hơn và những linh hồn trên đó rung động ở các tầng thứ từ 3 đến 5, trong khi đó hành tinh kia thiên về ether hơn và rung động từ mật độ 5 đến mật độ 7.

Các hội đồng cao cấp của Sirius nằm ở bầu khí quyển bên trên của hai hành tinh này. Họ gồm những vị Thầy đã thăng lên ở mật độ 8, kể cả Isis, vị nữ thần đã tái sinh vài lần trên Trái Đất, trong đó có Ai Cập vào khoảng 7.500 năm trước công nguyên và một lần nữa khoảng 2.500 năm trước công nguyên. Isis giờ đây là một vị Thầy đã thăng lên ở mật độ 8 giữ vị trí nữ tu cao cấp trong các hội đồng Sirius. Cô ấy đã mở kênh kết nối với khoảng trên 100 linh hồn trên Trái Đất. Trọng tâm của cô ấy là giúp đỡ loài người cân bằng các khía cạnh nam và nữ của sinh mệnh. Cô ấy thường xuyên dạy về tính dục thần thánh và giúp con người xây dựng một cây cầu nối giữa các khía cạnh vật lý và các khía cạnh tâm linh của mối quan hệ mật thiết (là mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa người nam và người nữ, bao gồm cả tình yêu và tình dục – ghi chú của người dịch).

Một người Sirius khác đã đóng một vai trò đáng kể trong sự tiến hóa của loài người, đó là Jehovah, vị thần trong Cựu Ước của Kinh Thánh. Jehovah đã là một sinh mệnh mật độ 7 đã rơi xuống trong sự rung động sau khi đến Trái Đất. Anh ấy đã trở thành “một vị thần đố kị và giận dữ”. Có rất nhiều những bản viết về các lần viếng thăm của những người Sirius trong các tài liệu tôn giáo của các bạn, đặc biệt trong cuốn sách Exodus, trong đó các thiết bị điện của những người Sirius được mô tả rất chi tiết. Thiết bị thăng lên của họ được gọi là “ark of the covenant” còn gọi là “chiếc rương thánh tích” đã trở nên rất nổi tiếng. Sự thanh lọc cần thiết để chuẩn bị cho một người đi vào trường điện từ của chiếc rương là nền móng cho nhiều nghi lễ hiện đang được thực hành trong Do Thái giáo.

(Lưu ý: có hai truyền thuyết của Do Thái giáo. Jehovah và những người Sirius đã có công trong hầu hết sự tiến hóa đến hiện tại của những người Do Thái. Những người Pleiades và những người Sirius cộng tác với nhau hàng nghìn năm trước thời kỳ Cựu Ước. Những người Sirius đầu tiên đã chịu trách nhiệm một phần cho việc mang đến giáo lý Do Thái (Kaballah) và ngôn ngữ Hebrew cổ đại trên Trái Đất. Ngôn ngữ Hebrew cổ đại bắt nguồn từ các khóa ánh sáng và các mã ánh sáng của phân tử DNA. Nó đúng hơn là một ngôn ngữ thần thánh có khả năng mã hóa và giải mã các trường năng lượng khác nhau trong thân thể con người. Một chút khoa học đằng sau ngôn ngữ cổ Hebrew đã được đưa ra bởi một trong các nhà khoa học của các bạn – James Hurtak, trong một cuốn sách nhận được qua sự kết nối: “The keys of Enoch”. Enoch là một vị Thầy đã thăng lên, người đã giao thiệp với cả những người Pleiades và những người Sirius rất nhiều lần trong lịch sử Trái Đất. Có một cuốn sách trong thời Cựu Ước – bị tịch thu bởi giáo hội đầu tiên nhưng vẫn được tái bản một lần nữa – viết chi tiết về một trong các lần tái sinh của Enoch trên Trái Đất.)

Khi những người Sirius lai giống với những người Pleiades trong thời kỳ Ai Cập đầu tiên (10.500 năm đến 7.500 năm trước công nguyên), cho ra kết quả những người vượn có những cái đầu lớn với râu tóc rậm rạp giống với bờm của một con sư tử, và từ đó trở đi được gọi là “bộ tộc Sư Tử”. Con Sphinx là một sinh vật được tìm thấy trên các hành tinh Sirius và đã được xây dựng như một hiện vật để tỏ lòng tôn kính với các vị thần Sirius.

Có nhiều chủng tộc lai trong thời kỳ Ai Cập bao gồm những sự pha trộn Draconis và Orion, cũng như Bộ tộc Sư Tử Sirius, và sự tương tác này đã được nói chi tiết trong phần Lịch sử Trái Đất.

Nếu các bạn du hành đến Sirius ngày nay, các bạn sẽ thấy các công nghệ tiên tiến và một xã hội hối hả trên một hành tinh mật độ thấp. Hành tinh kia xuất hiện cằn cỗi đối với các nhà khoa học của các bạn, nhưng đó là quê hương của các sinh mệnh đã thăng lên mà chúng tôi đã nói trước đây.

Sirius B

Có một hành tinh trong Hệ Mặt Trời Sirius B có chứa dạng sống thông minh. Những sinh mệnh này cũng đã viếng thăm Trái Đất và đã giao thiệp và lai giống với con người. Họ nhìn rất giống với người Pleiades và người Orion và có thể đi lại giữa các bạn mà không bị nhận ra ở hầu hết mọi nơi. Họ là những sinh mệnh hòa bình, những người đã cố gắng đóng vai như những Chúa Cứu Thế trong nhiều trường hợp. Nhìn thấy tình trạng hỗn độn mà những người Sirius đầu tiên đã làm ra trên Trái Đất khi họ rơi xuống trong sự rung động, những sinh mệnh từ Sirius B đã tổ chức nhiều chuyến viếng thăm đến hành tinh của các bạn trong hy vọng “giải cứu” các bạn khỏi chính mình. Hợp tác cùng với những sinh mệnh từ Sirius A, họ đang tổ chức những nhiệm vụ cứu trợ và có các kế hoạch để di tản một lượng lớn các linh hồn khỏi Trái Đất trong những sự chuyển đổi cổng.

Nhiều người Sirius đã rơi xuống trong sự rung động đã gia nhập hàng ngũ những người giúp đỡ trong hy vọng chuộc lại những “tội lỗi” trong nhận thức của họ. Họ đã trang bị những thiết bị bảo vệ xung quanh phi thuyền để tránh việc vị bắt lại trong những rung động tiêu cực của Trái Đất. Sự chuẩn bị cẩn thận này cho nhiệm vụ giải cứu của họ được thiết kế để đảm bảo là họ không bao giờ lặp lại sai lầm của việc rơi vào tính hai mặt đối lập một lần nữa.

Tuy nhiên, họ đang bỏ qua một yếu tố rất quan trọng. Rất ít linh hồn trên Trái Đất cần việc di tản như một phần trong các bài học linh hồn của họ. Hầu hết mọi người cần ở lại với Trái Đất xuyên qua những sự thay đổi để trợ giúp cho những người đang có khó khăn trong việc thực hiện sự chuyển đổi. Hội Đồng Ngân Hà và những nhóm khác đã can thiệp trong các vấn đề của những người Sirius để chống lại việc vi phạm vào tự do ý chí của các linh hồn trên Trái Đất.

Không phải tất cả những người Sirius đều đi theo con đường chuộc lỗi. Khoảng 20% những người Sirius mật độ 4 tin tưởng một cách mù quáng và vẫn đang bị dính líu nặng nề vào ảo ảnh về sự vĩ đại của họ. Họ là những người chịu trách nhiệm thường xuyên cho việc giả mạo những sinh mệnh cao hơn, thường với những mục đích bản ngã. Họ đang tán thành việc di tản khỏi Trái Đất không phải vì họ quan tâm đến các bạn, mà bởi vì họ muốn được nhìn nhận như những Chúa Cứu Thế, do đó đang hoàn thành sự khao khát việc tự nâng cao địa vị của họ.

Chúng tôi đã nói về tình trạng khó xử của những người Sirius nhiều lần trước đây, do đó chúng tôi sẽ không bàn thêm nữa.

Andromeda

Các bạn có ít nhất hai chương trình khoa học viễn tưởng được trình chiếu trên hành tinh của các bạn miêu tả các hố giun kết nối giữa Thiên Hà Andromeda và Thiên Hà của các bạn. Đã bao giờ các bạn tự hỏi ý tưởng này từ đâu mà đến?

Andromeda là một Thiên Hà khổng lồ, gấp ít nhất 1,5 lần Thiên Hà của các bạn. Một phần nhỏ của Thiên Hà này nằm dọc theo một hố giun kết nối nó với một vùng của Thiên Hà Milky Way gần với chòm sao Nhân Mã (Sagittarius). Những sinh mệnh từ vài hệ thống sao trong Thiên Hà Andromeda đã đến thông qua các hố giun và thăm hành tinh của các bạn trong hàng ngàn năm. Hầu hết những vị khách gần đây đã đến khi các bạn bắt đầu thử nghiệm các thiết bị hạt nhân.

Một số người Andromeda đã gia nhập chương trình của Hội Đồng Ngân Hà chống lại thảm họa hạt nhân trên Trái Đất. Họ đã đang kiểm tra cẩn thận những vụ thử hạt nhân và thí nghiệm với tầng điện ly của các bạn để tránh không cho các bạn bị nổ tung thành những hố trong các lớp bảo vệ xung quanh hành tinh của các bạn.

Họ có vài đối tượng kết nối trên Trái Đất, và đã xuất hiện trong nhiều dạng khác nhau để liên lạc từ năm 1945. Trong một số trường hợp, họ hợp tác với những người Zeta. Nhiều người liên lạc được miêu tả là những sinh mệnh cao, gầy đi cùng với những người Zeta có chân ngắn, mảnh khảnh. Mặc dầu có vài phụ loài của những người Andromeda lai giống với người Trái Đất, những sinh mệnh cao gầy với đôi mắt hình quả hạnh là phổ biến nhất.

Những thế giới Andromeda có rất nhiều và tạo ra một phổ rộng lớn các tầng thứ mật độ. Những người mật độ 4 có các công nghệ tiên tiến trên các hành tinh với hàng tỷ linh hồn. Họ là các nhà văn, các nhà thơ, những người kể chuyện và các nghệ sĩ vĩ đại, và có liên hệ với những sinh mệnh từ khắp nơi trong Vũ Trụ. Mặc dầu nhiều người trong số họ đã tiến hóa rất cao về tâm linh và có tình yêu, tình thương, nhưng họ cũng đã hành động vượt quá quyền hạn của mình trong nhiều trường hợp trên Trái Đất.

Một trong các hội đồng ở các thế giới mật độ 4 đã mang đến tài liệu Urantia, mà cố gắng đưa ra một quan niệm về Vũ Trụ từ nhận thức của họ. Trong khi các thứ bậc được xây dựng trong phần đầu của tài liệu về cơ bản là chính xác, song rất nhiều những miêu tả về lịch sử Trái Đất là không chính xác hoặc có thành kiến nghiêng về phía những trải nghiệm viếng thăm Trái Đất trước kia của họ.

Những người Andromeda này được quản lý bởi các hội đồng nằm ở một hành tinh trung tâm tại một trong các hệ thống sao đã được đề cập nhiều lần trong tài liệu Urantia, tên là Nebadon trong những bản viết đó.

Các hội đồng Nebadon

Những người trông coi về mặt tâm linh của Andromeda đang viếng thăm Trái Đất cư trú trong hệ thống Nebadon nằm gần với trung tâm Thiên Hà Andromeda. Những sinh mệnh này đang rung động tại tầng thứ 8 đến 10 trong phổ mật độ, có nghĩa là họ có khả năng du hành liên Thiên Hà. Một số những linh hồn mật độ 10 đã sử dụng tư tưởng trong sạch để vượt qua những khoảng cách khổng lồ giữa các Thiên Hà và đã tác động đến sự tiến hóa tinh thần của các linh hồn trên Trái Đất. Vài người là các thành viên của giới tư tế Melchizedek, một tổ chức mật độ 9 có các sự liên kết với các thế giới thấp hơn.

Có các hố đen gần với trung tâm Thiên Hà Andromeda liên kết với các Vũ Trụ khác. Các thành viên tiến hóa hơn của Nebadon đã tìm đường đi vào những Vũ Trụ kế tiếp này và đã mô tả kết cấu của cái mà họ gọi là “Các thế giới Thiên Đàng” (Paradise Worlds). Các Hội Đồng Cao Cấp Andromeda đã có sự tiên liệu và sự sáng suốt trong việc tìm hiểu thêm về tự do ý chí của con người. Và các thành viên của họ đã kiềm chế bản thân để không can thiệp quá mức vào các vấn đề của con người trên Trái Đất. Chủ yếu, họ làm việc thông qua rất nhiều kênh kết nối trên Trái Đất và đang tập trung vào việc chỉnh sửa lại những sai lầm trước kia đã làm ra trong tài liệu Urantia, cũng như đang trao truyền những thành tựu và những thành tích của những nền văn minh Andromeda, cái mà có thể là quá nhiều để đề cập đến ở đây.

Antares

Một trong những ngôi sao đỏ khổng lồ ở vùng không gian này của các bạn, Antares, đã sinh ra vô số các hành tinh có người ở, mặc dù hầu hết chúng nằm ở cách xa ánh sáng trực tiếp của ngôi sao khổng lồ. Những người Antares không phải là các diễn viên chính trên Trái Đất, nhưng đã viếng thăm Trái Đất vô số lần. Họ chủ yếu là những người nhân từ.

Các thế giới Antares tương tự với thế giới của các bạn, ngoại trừ là mọi thứ ở đó lớn hơn nhiều, bao gồm cả các thân thể. Đây có thể là nơi xuất phát ra một số những truyền thuyết về những người khổng lồ của các bạn. Chủng tộc “khổng lồ đỏ” (red giant) đã được đề cập đến trong cuốn sách Sáng Thế Ký (Genesis) của Kinh Thánh ám chỉ đến những người Antares. Những sinh mệnh này có kích thước gấp 10 lần kích thước của các bạn, giống với những người vượn. Các thế giới của họ nhiều đá và cằn cỗi, với những ngọn núi khổng lồ mọc lên từ những vùng đồng bằng hoang vu. Chủ yếu, họ sống trong các tòa nhà kim loại lớn với môi trường nhân tạo làm yếu đi những bức xạ hồng ngoại nghiêm trọng đến từ ngôi sao của họ. Tuy thế mà, họ là một chủng tộc rất sáng tạo và chủ động tìm kiếm để phát triển khả năng tâm linh của mình.

Nibiru

Hành tinh lang thang này, dự định đi xuyên qua Hệ Mặt Trời vào năm 2030, là quê hương của nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích của các thực thể thường được biết đến là những người “Annunaki”. Họ đã tương tác với loài người vài lần trong quá khứ, thường khi hành tinh của họ đến gần Trái Đất nhất (xấp xỉ mỗi 3.600 năm). Phần lớn trong số họ là hòa bình và giác ngộ, nhưng một số nhóm nổi loạn đã thỉnh thoảng gây ra rắc rối trên Trái Đất. Thêm nữa, có những người Annunaki giác ngộ đã bị rơi xuống trong sự rung động tại những thời điểm khi họ ở cùng Trái Đất nhiều hơn một vài ngày. Những người Annunaki có vài tầng thứ văn minh biến đổi từ mật độ 5 đến mật độ 9. Đối với các nhà khoa học của các bạn, Nibiru được nhìn giống một hành tinh hoang vắng có kích thước khoảng 1/3 kích thước Trái Đất. Nó sẽ đi ngang qua Trái Đất với khoảng cách cỡ 25 triệu dặm tính đến điểm gần nhất.

Bây giờ, hãy để chúng tôi nói về các hệ thống sao đã tiến hóa cao hơn nhiều đang làm việc cùng Trái Đất.

Arcturus

Chúng tôi đã đưa Arcturus vào phần 2 của cuộc thảo luận của chúng ta về các thế giới khác, không phải vì họ ít quan trọng – điều đó khác xa thực tế – mà bởi vì họ có rất ít hay là không có nghiệp với Trái Đất và hầu như không có những thành viên đen tối.

Trong những ngày đầu của dạng người vượn, một nhóm  các linh hồn đã di cư từ Lyra/Vega đến hệ thống Arcturus và sống trên 3 thế giới Arcturus. Vì một vài lý do khác nhau, họ đã có thể tránh được nhiều cạm bẫy mà đã “bắt lại” những giống người vượn khác ngay khi họ hạ thấp rung động.

Một số những người Arcturus đã chưa bao giờ đi xuống dưới mật độ 7, trong khi những người khác đã khám phá các thế giới xuống đến tầng thứ mật độ 5. Trong trên 1 triệu năm Trái Đất, những nền văn minh và các hội đồng Arcturus đã hoàn toàn nhân từ, có nghĩa là không có những người Arcturus đen tối. Những người đã nhận lấy nghiệp của các thế giới mà họ khám phá đã từ lâu đồng nhất và hàn gắn những trải nghiệm đó.

Cực kỳ yêu và thương, những người Arcturus đã đến Trái Đất để giúp loài người tiến hóa và thức tỉnh. Do bởi tính khẩn cấp của thời gian, họ đã chủ động tìm kiếm các kênh kết nối nhằm chia sẻ những hiểu biết khoa học, công nghệ tiên tiến, cũng như sự giác ngộ tâm linh của họ. Trong khi họ không vi phạm vào tự do ý chí của con người, họ kéo dài những giới hạn bao xa mà họ có thể, tự nhận lấy việc bảo tồn hệ thống lưới của Trái Đất (như đã miêu tả trong những chương trước).

Những người Arcturus thay đổi từ mật độ 5 đến mật độ 9. Những người mật độ thấp hơn có các thân thể cao, xanh đen, trong khi những người mật độ cao hơn trong suốt và có những chỗ lồi ra giống như những cái cánh Thiên Thần. Họ đến qua các cổng vào Trái Đất và vượt qua các đường ley. Họ cũng trông coi “Trạm trung chuyển Arcturus” (Arcturus Midway Station) nơi mà rất nhiều linh hồn Trái Đất du hành đến trong trạng thái ngủ mơ và giữa các lần tái sinh. Cổng Trung Chuyển cũng phục vụ như một điểm hạ thấp rung động (stepping down) cho các sinh mệnh từ các thế giới đã thăng lên, như thế họ có thể thích nghi với các mật độ thấp.

Những thế giới Arcturus rất đa dạng, nhưng đẹp không thể tả được, với các công trình kiến trúc tỉ mỉ, các vòi nước, các khu vườn, và các cung điện. Nhiều những buổi họp mặt của Hội Đồng Ngân Hà đã được tổ chức trong hệ thống Arcturus.

Hầu hết những người Arcturus đã chưa bao giờ biết đến chiến tranh, nghèo khổ, đau đớn, cực nhọc, đàn áp và kiểm soát, nhưng đúng hơn là họ đang tự cách ly với những trải nghiệm này, họ chủ động tìm kiếm để học hỏi về họ và tìm hiểu về các chủng tộc, như là các bạn chẳng hạn, những chủng tộc mà đã mắc bẫy trong sự chia rẽ và nỗi sợ hãi. Đó là lý do chính mà họ đang giữ một vai trò chủ động như vậy trong tiến trình hàn gắn của các bạn.

Các hội đồng Aldebaran

Hệ thống sao Aldebaran là quê hương của rất nhiều sinh mệnh mật độ cao hơn trong vùng này của Thiên Hà. Họ có các hội đồng trung tâm trông coi các tổ chức Thiên Hà khác nhau, bao gồm cả Hội Đồng Ngân Hà.

Trong hệ thống Aldebaran có nhiều hệ thống sao chị em khác, tất cả đã tiến hóa vượt trên mật độ 7. Một số đang làm việc với Trái Đất và với những hành tinh đang tiến hóa khác trong Thiên Hà. Những người khác là những người du hành liên Thiên Hà đang khám phá các Thiên Hà hàng xóm, trong khi đó một vài người đã tiến hóa đến điểm nơi họ có thể truy cập toàn bộ Vũ Trụ.

Các hội đồng Alcyone

Hệ thống sao này là quê hương của cái mà các bạn gọi là “Great White Brotherhood” – một cái tên được đưa ra bởi các linh hồn trên Trái Đất đơn giản là không biết làm thế nào khác để mô tả những sinh mệnh vĩ đại mà họ kết nối.

Các Hội đồng Alcyone, cùng với các Hội đồng cao cấp Polaris, được xem như các người quản trị siêu cao cấp trong vùng này của Thiên Hà. Các sinh mệnh mật độ 9 và 10 tại những vị trí cao nhất của cấp lãnh đạo đang kết nối với Mặt Trời Trung Tâm Vĩ Đại (Great Central Sun) của Thiên Hà và với các sinh mệnh mật độ 11 và mật độ 12 nào đó, những người điều hành Vũ Trụ này.

Hội Đồng Ngân Hà (Galactic Confederation hay Galactic Federation)

Tổ chức này, đã được nói chi tiết nhiều lần trong các tác phẩm trước, bao gồm trên một nghìn hệ thống sao trong vùng này của Thiên Hà. Một số các thành viên đã truy cập được toàn bộ Thiên Hà và một vài người có khả năng du hành liên Thiên Hà. Có nhiều phụ nhóm của Hội Đồng là nổi tiếng với Trái Đất, bao gồm Ashtar Command, Solar Cross và những tổ chức khác. Các bạn có cái mà một số đối tượng kết nối đã gọi là “ground crew” (đội công tác mặt đất), những sinh mệnh con người (star seeds) đã tái sinh đặc biệt để trợ giúp Hội Đồng trong việc đạt được những mục tiêu của họ.

Nhiệm vụ chủ yếu của Hội Đồng Ngân Hà là trợ giúp loài người trong việc thức tỉnh. Bởi vì họ rất nổi tiếng, một số những linh hồn đen tối mật độ 4 của Orion và Sirius đã mạo nhận là các thành viên của Hội Đồng.

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo không công khai phê phán hay đánh giá các kênh kết nối khác nhau đang đến Trái Đất, nhưng chúng tôi đề xuất một số những hướng dẫn.

Một cách cụ thể, nếu bất kỳ ai đang truyền thông tin qua kênh kết nối mà đề xuất sự can thiệp và sự xen vào một cách rõ ràng, hãy sử dụng sự cảnh giác và sự sáng suốt cao độ. Các thành viên của Hội Đồng Ngân Hà không xuất hiện trong các phòng họp tập thể của các tổ chức để dọa dẫm và ép buộc các thành viên biểu quyết theo một cách thức nào đó. Họ không can thiệp vào những quyết định chính trị của các bạn ngoại trừ trong trường hợp chiến tranh hạt nhân hay sự phát triển các công nghệ có thể hủy diệt toàn bộ hành tinh.

Các thành viên của Hội Đồng Ngân Hà không tiên đoán sự diệt vong và u ám, hay cái ý tưởng là toàn bộ thế giới của các bạn sẽ trở nên không có người ở. Họ không trao cho các bạn các ý tượng tài chính, như là cái ý tưởng rằng các bạn sẽ thừa kế hàng triệu triệu dollar (hay bảng Anh hay Yên Nhật). Họ sẽ không cố gắng để dẫn các bạn đi lầm đường bằng cách phủ nhận sự ngoan cố của những người Illuminati đen tối và thuyết phục các bạn rằng những người đen tối sẽ vui lòng từ bỏ quyền lực cai trị trong những năm sắp tới.

Ở một thái cực khác, họ sẽ không nhấn mạnh quá mức vào chiến tranh toàn cầu và không tập trung vào một vài người quá khích đang cố gắng để đầu độc số đông quần chúng. Trong khi chúng tôi không phủ nhận là những thứ này tồn tại trên Trái Đất, chúng tôi cũng nhận thấy là những người đang nắm lấy Chúa Hiện Diện bên trong của họ sẽ không phải sợ hãi những linh hồn lạc lối, những người cứ khăng khăng hủy diệt loài người.

Thận trọng với bất kỳ kênh kết nối nào hay thực thể nào đề xuất rằng các bạn là bất lực trong việc đối mặt với những thành viên đen tối hoặc những nhóm đen tối. Những kẻ mạo danh sẽ thường truyền nỗi sợ vào các bạn. Họ sẽ tập trung vào sự vận động để tạo ra các trại tập trung, hoặc những con bò sát (reptilians) muốn dùng các bạn làm thức ăn, hoặc các thiết bị điện được thiết kế để làm nổ não của các bạn, vv.. Các bạn càng ít tập trung vào những thứ này, càng tốt. Chúng tôi không đề xuất là các bạn đi vào sự phủ nhận. Thận trọng với những trò hề của những người đen tối và sau đó chiếu ánh sáng rực rỡ của Sự Thật trực tiếp vào những nơi tối tăm nhất của họ. Đơn giản chiếu ánh sáng của các bạn, chỉ có vậy. Đừng phán xét cái mà các bạn đang mang ra ánh sáng. Đơn giản gửi tình yêu và tình thương đến tất cả những linh hồn lạc lối, những người đã hành động như những kẻ mạo danh. Tha thứ và giải phóng cho những thực thể này vì đã cung cấp các thông tin sai lầm. Có tình thương cho những kênh kết nối đã không làm được công việc của họ và đã cho phép những nỗi sợ của họ che phủ khả năng nhận thức của họ. Xem lại những thông tin đã được đưa ra trước đây về việc làm thế nào để nhận thức bản chất của các thực thể đang kết nối.

Các thành viên thực thụ của Hội Đồng Ngân Hà là yêu và thương. Họ không “ban phát” hay “có thái độ bề trên” với các sinh mệnh con người. Họ tôn trọng mỗi người và tất cả mọi người trong các bạn. Họ khen ngợi sự can đảm và sự ngoan cường của các bạn. Họ hiểu rằng sẽ khó khăn như thế nào để giữ được sự rõ ràng, bình thản và tập trung trên Trái Đất, đặc biệt trong thời gian hỗn loạn này. Chúng tôi thấy dễ chịu đối với sự cống hiến của họ cho sự lành mạnh của các bạn.

Sao Bắc Cực (Polaris)

Hệ thống sao rung động cao nhất trong vùng này của Thiên Hà nằm trong các thế giới thiên thể (celestial reamls) của hệ thống sao Bắc Cực (Polaris). Không phải là ngẫu nhiên mà ngôi sao này lại nằm trực tiếp trên cực Bắc của các bạn, trở thành một tín hiệu hàng hải cho các con tàu trên bán cầu Bắc.

Các hội đồng Polaris thể hiện sự ổn định và sự giác ngộ cần thiết khi thực hiện các dự án đa dạng và quy mô lớn của Hội Đồng Ngân Hà. Những người Polaris gồm chủ yếu là những nhà cố vấn và những người hướng dẫn cho các tổ chức khác. Họ là những người anh cực kỳ giác ngộ và cực kỳ yêu thương, đang trao lời khuyên và sự ủng hộ cho các thành viên của các nhóm khác nhau. Họ rung động từ mật độ 7 đến mật độ 12.

Lyra/Vega

Hệ thống sao Lyra/Vega là nơi mà tất cả được bắt đầu, đến chừng mực mà dạng người vượn được tính đến. Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo (the Founders), hoạt động thông qua các cổng của Lyra/Vega, đang hạ thấp rung động của chúng tôi từ tầng thứ 12 đến tầng thứ 7 nhằm kết nối được với các kênh kết nối của chúng tôi. Cổng cho phép chúng tôi làm điều đó nằm trong hệ thống Lyra/Vega. Chúng tôi đã giúp chế tạo DNA của con người trên 100 triệu năm trước trong hệ thống này. Sau đó khoảng 10 triệu năm trước, những người vượn đầu tiên đã di cư đến Pleiades. Những con người đầu tiên trên Trái Đất là những người Pleiades mật độ 7, những người đã rơi xuống mật độ 4, và sau đó xuống mật độ 3.

Như đã viết trong hai cuốn sách trước của người nhận thông điệp này, những thế giới Lyra/Vega có Sự Sáng Tạo và nghệ thuật cao. Âm nhạc như các bạn biết xuất phát từ hệ thống này. Trong thực tế, từ “Lyra” là xuất phát từ “Lyre” là một dụng cụ âm nhạc giống với một cây đàn hạc. Những nền văn minh ngày nay trên các thế giới Lyra là vượt trên khả năng hiểu biết của các bạn, khi mà tất cả họ đã đã tiến hóa vượt trên mật độ 7. Tuy nhiên, các bạn có thể viếng thăm các thế giới Lyra bất cứ lúc nào trong lúc thiền định và trong trạng thái mơ của các bạn.

Các tầng thứ rung động của các thế giới mà có sự liên hệ đến Trái Đất

Hệ thống sao Chủng tộc Rung động
Lyra – Vega Các Đấng Sáng tạo Mật độ 12
Sao Bắc Cực – Polaris Những người sáng suốt Mật độ 10-12
Alcyone Các Hội Đồng Alcyone

Great White Brotherhood

Mật độ 9-10

Mật độ 6-8

Aldebaran Các Hội Đồng Aldebaran

Hội Đồng Ngân Hà

Mật độ 8-10

Mật độ 6-8

Nebadon Hội Đồng Andromeda Mật độ 7-10
Arcturus Vài nhóm Mật độ 5-9
Andromeda Các chủng tộc khác nhau Mật độ 4-7
Pleiades Các chủng tộc khác nhau Mật độ 4-7
Nibiru Annunaki Mật độ 5-9
Antares Chủng tộc khổng lồ đỏ Mật độ 5
Alpha Centaurus Một chủng tộc Tầng thứ 4
Tau Cetius Các chủng tộc khác nhau Mật độ 3-5
Fomalhaut Một chủng tộc Mật độ 4
Sirius A Các Hội Đống Ánh Sáng

Các chủng tộc khác nhau

Mật độ 7-8

Mật độ 4-7

Sirius B Các chủng tộc khác nhau Mật độ 4-5
Orion Betelguese, Rigel, Mintaka Mật độ 4-5
Zeta Reticulus Essassani, Hathors

Whites, Greys, Hybrids

Mật độ 5-7

Mật độ 3-4

Alpha Draconis Các Hội Đồng cao cấp Draconis

Những người Draconis Sáng

Những người Draconis Tối

Mật độ 7-8

Mật độ 4

Mật độ 3

 

 

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here