KẾT LUẬN ( Hết)

0
83

KẾT LUẬN

Bằng việc đọc cuốn sách này, các bạn là một phần của sinh mệnh có ý thức đã được mô tả ở đây. Nói một cách khác, các bạn đang dệt nên một dòng thời gian mới cho hành tinh Trái Đất bao gồm sự đồng sáng tạo, với chúng tôi và với người nhận thông điệp này, một thực tại mới, một thực tại vượt trên những sự giới hạn của cái gọi là thực tại bình thường của con người.

Những thông tin ở đây được đưa ra từ sự hiểu biết của chúng tôi, cộng với những trải nghiệm của người nhận thông điệp này qua rất nhiều đời sống trên Trái Đất và trên các thế giới khác. Nó cũng dựa trên sự hiểu biết và sự sáng suốt của rất nhiều vị Thầy, cả trong dạng con người và trong các dạng khác, những người đã đến Trái Đất trước đây hay những người hiện nay đang rao giảng từ những nhận thức riêng của họ.

Cái Tôi cao hơn của người nhận thông điệp này đã hình thành một quan điểm của thực tại bao gồm tất cả những nhận thức của cái Tôi thấp hơn, cộng với các quan điểm tập thể của loài người (những cái Tôi tiềm thức tập thể và những cái Tôi ý thức tập thể). Cái Tôi “vĩ mô” này sau đó hợp nhất một phần với tư tưởng của chúng tôi, hay các bạn có thể nói là anh ấy đã tải một phần nhỏ sự hướng dẫn của chúng tôi vào tâm trí của anh ấy, để hoàn thiện bức tranh.

Kết quả là bức tranh thực tại đã được thể hiện ở đây bao gồm một nhận thức lớn hơn quan điểm trung bình, cái dựa trên bản ngã. Nếu các bạn cộng hưởng với cuốn sách này và muốn nhìn thấy những thực tại này xuất hiện, hãy quyết định tập trung vào những khía cạnh mà bạn muốn tạo ra. Hãy là những thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới.

Người nhận thông điệp này, cùng với hàng trăm những nhà tiên tri khác, đang đồng sáng tạo, cùng với chúng tôi và nhiều nhóm khác trong các thế giới cao hơn những thực tại được mô tả ở đây. Tư tưởng của các bạn là cái kích hoạt các tầng thứ và các chiều kích của Vũ Trụ khổng lồ này. Sự hiểu biết cá nhân của các bạn mang những giấc mơ đến cuộc sống và hoàn tất những điều màu nhiệm. Các bạn là điều màu nhiệm của Tạo Hóa.

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, được vinh dự là một phần của quá trình tăng trưởng của các bạn và mong muốn được tiếp tục mối quan hệ với các bạn khi Trái Đất di chuyển vào các cổng của sự thay đổi và tái sinh.

 

 

***** HẾT *****

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here