Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Trang Chủ KHAI SÁNG CUỘC SỐNG TRONG THỜI ĐẠI VÀNG

CUỘC SỐNG TRONG THỜI ĐẠI VÀNG

Năm 1994, Sal Rachele xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, “Life on the Cutting Edge” [Cuộc sống trong Thời đại vàng], một cẩm nang hướng dẫn phát triển bản thân với các hình minh họa, sơ đồ và biểu đồ phong phú. Trong nhiều dự án sau đó, ông nhận thức được mối liên hệ của mình với Leah, một sinh mệnh Sao Kim mật độ 6, và những người Arcturian, một ý thức tập thể từ sao Arcturus mật độ 7, và bắt đầu truyền tải thông điệp từ những sinh mệnh này một cách có ý thức. Năm 2004, ông bắt đầu phát triển một loại hình chữa lành dựa trên dòng âm thanh thiêng, gọi là Naam, và ông đã được hướng dẫn cách tạo ra các điểm đạo dựa trên công việc này.

Gần đây nhất, Sal đã được hướng dẫn để giúp các linh hồn chữa lành các dòng thời gian trong quá khứ, song song và tương lai của họ thông qua một quá trình tái cấu trúc vũ trụ liên quan đến việc hợp nhất bản thân có ý thức với Thượng Đế hiện diện. Sal sống ở Đông Bắc Arizona nhưng làm việc nhiều nơi quanh Tây Nam và Bờ Tây Hoa Kỳ. Ông đang phát triển một trang trại không có lưới điện rộng 40 mẫu Anh [khoảng 16 hecta] và xây dựng một hội trường kiến trúc mái vòm trắc địa cao 40 foot [khoảng 12m] để tổ chức các hội thảo và khóa thanh lọc trong tương lai.