Phần 28: ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI THĂNG LÊN

0
95

ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI THĂNG LÊN

Dẫn nhập

Mục tiêu tối hậu của con người là thăng lên vào thân thể Tinh Thể Ánh Sáng, một trạng thái thực sự bất tử. Sự tiến hóa không dừng tại đó, mà tiếp tục vượt lên trên mật độ 5 vào mật độ 6 và cuối cùng là mật độ 7, tầng thứ nguyên thủy của linh hồn (như một linh hồn cá thể).

Tại một số thời điểm, hành trình linh hồn của các bạn đi qua các thế giới thấp sẽ hoàn tất và các bạn sẽ trở lại mật độ 7 nơi mà các bạn sẽ hợp nhất với gia đình hồn của mình. Cho dù điều này có xảy ra trong 100 năm hay một triệu năm thì cũng không là vấn đề gì, cái bây giờ xảy ra trước mắt các bạn mới là vấn đề.

Đây là thời gian hứng thú nhất trong lịch sử hành trình linh hồn của các bạn. Mặc dầu hầu hết các bạn đã có vô số lần tái sinh trong các thế giới mật độ 4 và mật độ 5 trước đây, song có thể chưa bao giờ các bạn di chuyển một cách trực tiếp vào các thế giới cao hơn theo cách thức như thế này.

Các hành tinh tiến hóa qua các mật độ thấp, mất xấp xỉ 108 triệu năm để hoàn thành một mật độ. Trong trường hợp Trái Đất, nó đã có xấp xỉ 4.5 tỷ năm tuổi, nó dùng phần lớn thời gian đó để thiết lập nên con đường thăng lên (ascension). Bây giờ Trái Đất đang di chuyển vào mật độ 4, chúng tôi cho rằng cô ấy sẽ là một thế giới mật độ 5 trong 108 triệu năm tiếp theo, cho dù những linh hồn sẽ sống trên cô ấy là ở mật độ 5.

Trong trạng thái mật độ 5 của các bạn, các bạn sẽ không phải là đối tượng của cùng những luật và những nguyên tắc áp dụng cho những người ở mật độ 4. Các bạn sẽ có thể đi lại giữa hai thế giới, đúng hơn là, hai tầng thứ khác nhau của Gaia, sinh mệnh có ý thức mà các bạn gọi là Trái Đất.

Một sự tóm tắt thêm nữa về các Trái Đất song song

Đối với một số người, chúng tôi có thể chưa đưa ra một sự giải thích phù hợp về tình trạng 3 Trái Đất sẽ thể hiện ra trong các sự chuyển đổi qua cổng. Với các bạn còn lại, những điều dưới đây sẽ tổng kết lại các điểm chính của cuốn sách này, bao gồm cả cái là phương tiện cho sự thức tỉnh của hành tinh và các cư dân của cô ấy.

Từ một nhận thức phi tuyến, Trái Đất tồn tại một cách đồng thời trong 7 chiều kích khác nhau. Những sinh mệnh con người tồn tại ở trong 3 chiều kích: 3, 4 và 5. Ở đây, chúng tôi dùng từ “chiều kích” (dimention) thay cho “mật độ” (density) bởi vì chúng tôi đang đề cập đến một thế giới hơn là một trạng thái rung động cụ thể.

Rốt cuộc, một người có thể trải nghiệm tất cả 7 tầng thứ của Trái Đất, hay Gaia. Gaia là tên gọi thực sự của “cái Tôi cao hơn” của Trái Đất, hay là Trái Đất chiều kích 7. Tuy nhiên, vì mục đích của chúng tôi cho chuyên luận này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào các tầng thứ 3, 4 và 5.

Để giải thích một cách đầy đủ cái gì đang xảy ra trong các sự chuyển đổi qua cổng, hãy để chúng tôi sử dụng một khái niệm tương tự từ vật lý Einstein – hố đen. Như một người đang quan sát một phi thuyền, người đang ở bên ngoài phi thuyền đứng tại một vị trí “trung lập” của sự quan sát (nhưng vẫn ở bên trong thế giới không gian Einstein) điều được quan sát thấy dường như là phi thuyền biến mất trong đường biên của hố đen. Nói một cách khác, phi thuyền biến mất trong khi thời gian tuyến tính vẫn tiếp tục trôi đi.

Đối với một người đang du hành trên chiếc phi thuyền, thời gian sẽ có vẻ như chậm lại cho đến khi dừng lại hoàn toàn trong đường biên của hố đen. Đối với người đang du hành, điều này sẽ có vẻ giống như anh ta dừng lại mãi mãi ở một nơi không bị ảnh hưởng của thời gian (tính vĩnh viễn bất diệt). Trong thực tế, người du hành sẽ đi vào một trạng thái cao hơn của tư tưởng và di chuyển vào những trải nghiệm khác, tất cả bên trong sự vô tận ngay lúc đó.

Đối với một người quan sát hoàn toàn ở bên ngoài không gian Einstein, phi thuyền sẽ xuất hiện ở phía bên kia của hố đen trong một Vũ Trụ chị em, đang đến xuyên qua một hố trắng đi vào trường (không gian)/(thời gian) này, nhưng là nơi mà thời gian và không gian là “đảo ngược” hay được phản chiếu.

Tất cả ba quan điểm trên (ba thời điểm đi qua cổng) là đúng đắn và là sự thực, phụ thuộc vào quan điểm của người quan sát, cũng giống như trong vật lý lượng tử, một đối tượng có thể là sóng hay là hạt phụ thuộc vào cách nhận thức. Bây giờ hãy để chúng tôi sử dụng sự tương tự này để giải thích về 3 Trái Đất song song:

Từ góc nhìn của một linh hồn bị kẹt lại trong Trái Đất mật độ 3, Trái Đất sẽ có vẻ như bình thường, mặc dầu thế giới sẽ dường như đang đi đến Địa Ngục (going to hell in a handbasket), đó là một thành ngữ khá phổ biến của các bạn. Nói một cách khác, cuộc sống dường như càng ngày càng tệ hơn cho đến khi linh hồn mật độ 3 mất đi thân thể của anh ta và tái sinh vào một thế giới khác để tiếp tục các bài học linh hồn của anh ta.

Những linh hồn đang di chuyển vào mật độ 4 và mật độ 5 sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh ta (người đang kẹt trong mật độ 3). Anh ta sẽ không nhìn thấy họ biến mất ngay trước mắt anh ta, bởi vì quá trình này bắt đầu với sự vô hình về mặt tâm lý. Khi Trái Đất tiếp tục thăng lên, hầu như không có điểm gì chung giữa các linh hồn mật độ 3 với các linh hồn mật độ cao, sẽ không có cái gì hấp dẫn những sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn và những sinh mệnh ở tầng thứ thấp hơn đến với nhau nữa bởi vì mỗi người đã học được tất cả mọi thứ cần phải học từ người khác.

Từ góc nhìn của một linh hồn đang đi vào mật độ 4, thế giới sẽ xuất hiện càng ngày càng tốt hơn, khi các linh hồn trở nên giác ngộ và hình thành nên các cộng đồng giác ngộ tâm linh khắp thế giới. Thế giới mật độ 3 sẽ phân tách ra, hay sẽ trở nên càng ngày càng xa hơn khỏi thực tại của mật độ 4. Cuối cùng nó sẽ có vẻ như không có thật, giống như một giấc mơ khó chịu.

Khi những linh hồn mật độ 3 rời khỏi thế giới mật độ 3, các  tòa nhà và các công trình kiến trúc của họ sẽ để lại và sẽ được tái xây dựng lại bởi những linh hồn mật độ 4.

Từ một nhận thức mật độ 5, thế giới sẽ trở nên một nơi lung linh, lấp lánh ánh sáng của vẻ đẹp tuyệt diệu. Những linh hồn đã thăng lên trở nên hiểu biết về bản chất của tinh thần và sức mạnh thiên nhiên và bây giờ một thế giới đầy đủ của các sinh mệnh hiện ra trong tầm mắt. Thế giới thông thường vẫn còn, nhưng nó có vẻ ít thực hơn là thế giới rực rỡ, sáng chói, lấp lánh, giống như một chốn thần tiên đang hiện hữu.

Linh hồn mật độ 5 có thể đến và rời đi khỏi thế giới mật độ 4, và có thể vẫn nhận thức được các cư dân còn sót lại của thế giới mật độ 3, nhưng dường như anh ấy đang nhìn vào các thế giới thấp từ trên cao – điều mà thực sự đúng là như thế.

Linh hồn mật độ 5 sẽ thâm nhập vào các thế giới bên trên Trái Đất. Trước tiên, sự kết nối với các thế giới khác là bằng ngoại cảm, nhưng khi linh hồn tiếp tục tiến hóa, anh ấy sẽ viếng thăm các thế giới khác trong tâm trí và thân thể astral, và cuối cùng, bằng thân thể tinh thể ánh sáng (thân thể ether). Khi anh ấy tiếp tục rung động nhanh hơn và nhanh hơn nữa, anh ấy sẽ trở nên vô hình đối với những linh hồn mật độ 3 (nếu vẫn còn người nào tồn tại trên Trái Đất). Những người ngoài hành tinh mật  độ 3 trong các phi thuyền của họ sẽ không thể nhận biết về sự hiện diện của anh ấy, nhưng anh ấy sẽ hiểu biết về họ nếu anh ấy muốn.

Mặc dù những linh hồn mật độ 5 sẽ trợ giúp các linh hồn mật độ 4 trong việc tái xây dựng lại thế giới của họ, sẽ xuất hiện một sự phân tách giữa các mật độ 4 và mật độ 5. Khi các cổng (portals) đóng lại sau năm 2030, các thực tại đồng thời này sẽ có vẻ như ít giao kết với nhau, có nghĩa là chúng sẽ vững chắc hơn và trở nên độc lập với nhau hơn (cho dù họ đều là Một nếu nhận thức từ một quan điểm cao hơn).

Nguyên tắc tinh thần cao hơn bất cứ nguyên tắc nào khác trong những thay đổi của Trái Đất là lợi thế của nhận thức “bạn tập trung vào cái gì, bạn sẽ trở thành cái đó”, đó là luật tối cao của các chiều kích thấp. Một linh hồn đã thăng lên sẽ nhìn thấy một Trái Đất đã thăng lên. Một linh hồn mật độ 3 sẽ nhìn thấy một Trái Đất đang suy tàn. Bởi vì Trái Đất đang di chuyển vượt lên trên mật độ 3, sinh lực sống sẽ bị rút khỏi thế giới đó (mật độ 3). Cuối cùng, Trái Đất mật độ 3 có vẻ như vắng bóng tất cả sự sống, nhưng điều này cần một thời gian. Ngay khi những linh hồn con người đã rời bỏ hoàn toàn mật độ 3, thì đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, Trái Đất mật độ 3 sẽ không còn tồn tại nữa. Những loài thực vật và động vật sống sót sẽ được chuyển đổi vào mật độ 4. Cấu trúc DNA của chúng sẽ thay đổi để phù hợp với các tần số cao hơn.

Các thế giới thấp xét đến cùng là một ảo ảnh. Có nghĩa là thực tại của chúng phụ thuộc vào quan điểm nhận thức. Các thế giới mà không có ai để nhận thức chúng thì về bản chất sẽ chấm dứt sự tồn tại, mặc dầu có thể có các dạng sống mới ở mật độ 1, 2 và 3 tới để tăng trưởng và tiến hóa. Các dạng sống như vậy sẽ trao một chút thực tại cho 3 thế giới đầu tiên. Điều này có một chút khó khăn để giải thích bởi vì tâm trí của các bạn là các tạo vật ở mật độ 3 và 4 và không dễ để nhận thức các chiều kích bên trên hay thấp hơn các tầng thứ này.

Đối với các bạn, những người đang đọc cuốn sách này, điều quan trọng nhất để ghi nhớ là các bạn đã lựa chọn hoặc là Thời Đại Vàng (Golden Age) mật độ 4 hoặc là thế giới mật độ 5 của sự thăng lên. Mục đích của chúng tôi khi làm việc với người nhận thông điệp này là để giúp chuẩn bị cho các bạn hành trình đi vào các thế giới này. Chúng là rực rỡ, huy hoàng và đã sẵn sàng để chào mừng các bạn khi các bạn mở rộng sự hiểu biết về chúng. Đừng quan tâm đến các thế giới khác vượt trên các mật độ 4 và 5, khi mà những thế giới cao hơn này sẽ làm xao nhãng hành trình linh hồn của các bạn cho đến khi các bạn đã sẵn sàng cho các mật độ đó. Mục tiêu chính cho sự hiểu biết cao hơn của các bạn như sau: Tập trung vào ánh sáng. Kiên trì mang tất cả những phần tối tăm bên trong các bạn ra ánh sáng. Nắm lấy tất cả các khía cạnh của cái Tôi Thần Thánh Duy Nhất (One Holy Self) của các bạn mà vượt trên tất cả không gian và thời gian.

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, chào đón và chúc mừng các bạn cho ước nguyện của bản thân mình trong việc trở lực lượng tiên phong của loài người và di chuyển vượt trên sự giới hạn để đi vào trạng thái bản chất hoàn hảo của các bạn.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here