ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ 3: Chương 10

0
161

Con yêu Ngài, Ngài có biết điều ấy không?

Biết. Và Ta cũng yêu con. Con có biết không?

Con giật mình đấy. Con thực sự giật mình đấy.

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here