HỢP NHẤT LINH HỒN – Chương 4: Hàn Gắn Và Phục Hồi Linh Hồn Về Sự Trọn Vẹn

0
111

Chương 4 Hàn Gắn Và Phục Hồi Linh Hồn Về Sự Trọn Vẹn

Các K Thut Và Các Quy Trình Hàn Gn Linh Hn

Xin chào. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, cùng với những người hướng dẫn tinh thần của Sal, trong sự phối hợp với Cái Tôi Cao Hơn của anh ấy.

Nghiên cứu của chúng tôi về sự hợp nhất linh hồn có nhiều khảo sát về những sự biến đổi và những cấu hình khác nhau có thể có trong một linh hồn cá thể, một nhóm phức hợp hồn, hay một cộng đồng những linh hồn cá thể. Chúng tôi đã khám phá sự phân chia linh hồn, sự phân mảnh linh hồn, sự chiếm hữu thực thể và một loạt những tình trạng khác mà những linh hồn trải nghiệm trên hành trình dài của họ xuyên qua các thế giới thấp hơn. Không có gì trong nghiên cứu này có giá trị nhiều nếu nó không trợ giúp cho sự hợp nhất linh hồn. Mục này đi vào chi tiết về các phương pháp và các quy trình mà chúng tôi cảm thấy có lợi ích nhiều nhất cho độc giả.

Không phải tất cả mọi kỹ thuật sẽ nói được với các bạn. Bởi vì một phần đáng kể của linh hồn các bạn được nhúng bên trong thân thể vật lý, linh hồn nói với các bạn thông qua những cảm xúc của thân thể và các khuôn mẫu năng lượng. Trực giác không là gì ngoài khả năng lắng nghe cái linh hồn đang nói thông qua thân thể vật lý của các bạn. Sau đó các bạn có thể chuyển dịch năng lượng vào những tình cảm và những ý nghĩ, do vậy các thân thể tình cảm và tâm trí của các bạn có thể hiểu được cái đang xảy ra tại tầng thứ linh hồn.

Khi các bạn thực hành các kỹ thuật và các quá trình được đưa ra ở đây, hãy lắng nghe thân thể bạn. Lưu ý về năng lượng đang di chuyển thế nào. Nếu bạn cảm thấy sáng sủa, rõ ràng, mở rộng, hạnh phúc, an bình và điềm tĩnh, tất cả cùng một lúc, nó có nghĩa là công cụ đó hoặc kỹ thuật đó là phù hợp với bạn. Nếu bạn cảm thấy u ám, lộn xộn, năng lượng thấp, bị tiêu hao sức lực, mệt mỏi, hay lo lắng, thì nó chắc chắn không phù hợp với bạn, hoặc các bạn có rất nhiều chống đối lại việc sử dụng kỹ thuật đó. Mặc dầu nó là có ích để vượt qua sự chống đối với những thứ trong cuộc đời, điều đó không có nghĩa là thứ mà bạn kháng cự lại là phù hợp với bạn.

Nếu các bạn kháng cự lại, hãy lưu ý đến nó. Quan sát năng lượng của sự kháng cự, nó di chuyển thế nào (hay không di chuyển), các cảm xúc và các ý nghĩ mà nó kích hoạt. Có thể có một niềm tin cốt lõi tiêu cực nhúng trong sự kháng cự, như là “Cuộc sống là một sự tranh đấu”, và hậu quả của nó, “tìm kiếm sự giác ngộ là một cuộc tranh đấu”.

Có phải Thượng Đế là người hàn gắn duy nhất? Phải và không phải. Khi tất cả mọi thứ là Thượng Đế, thì tất cả sự hàn gắn là của Thượng Đế. Tuy thế chúng ta là những bàn tay và bàn chân của Thượng Đế. Chúng ta là những sự mở rộng của Thượng Đế. Thượng Đế trải nghiệm bản thân nó thông qua cái tôi con người của chúng ta trên Trái Đất. Do đó, chúng ta là những người hàn gắn, đến mức độ là chúng ta cho phép Cái Tôi Cao Hơn của chúng ta và Thương Đế Cha đến thông qua chúng ta khi thực hiện những công cụ và những kỹ thuật hàn gắn.

Một số quy trình được đưa ra ở đây thuộc về các liệu pháp tâm lý. Các bạn không cần phải là một nhà trị liệu có bằng cấp để thực hành chúng, nhưng các bạn có thể cần trở nên đáng tin cậy, phụ thuộc vào nơi đâu bạn dự định thực hành. Kênh này không có một bằng cấp nào trong lĩnh vực tâm lý học, nhưng đã học được rất nhiều về các thân thể tình cảm và tâm trí, chắc chắn là nhiều ngang một số nhà trị liệu có bằng cấp.

Những nhà trị liệu thực sự làm cái gì? Trước hết, họ không hàn gắn mọi người (hay ít nhất là cái tôi tâm lý không làm việc hàn gắn). Họ chỉ đơn giản cung cấp một không gian nơi sự hàn gắn có thể xuất hiện. Phần quan trọng nhất của việc trị liệu là lắng nghe khách hàng, với toàn bộ sinh mệnh bạn, và hiện diện với khách hàng. Bộc lộ ra. Được tiếp cận. Hòa nhập. Lắng nghe thật sâu vào các tầng thứ của cái tôi của người đối diện bạn, hoặc trên bàn hay trên giường. Bạn có một mục đích khi là một nhà trị liệu – trợ giúp khách hàng của bạn trong việc truy cập vào Cái Tôi Cao Hơn của anh ấy hay cô ấy. Điều đó có thể dưới nhiều dạng, như là dẫn khách hàng qua các kỹ thuật làm sạch tình cảm, trở lại đời sống quá khứ, hàn gắn dòng thời gian, thiền định, và những thứ tương tự.

Các bạn ở đó để trao quyền cho khách hàng của bạn. Trong khi điều đó có thể mất rất nhiều buổi, công việc của bạn đến cuối cùng là làm bạn trở nên không còn cần thiết nữa. Điều đó có nghĩa là đảm bảo rằng khách hàng của bạn không trở nên phụ thuộc vào bạn. Nhớ rằng, bạn không ở đó để cố định một ai đó. Khách hàng của bạn không tuyệt vọng, cho dù có bao nhiêu sự kiện và chấn động đi cùng anh ấy hay cô ấy. Bạn là một người hướng dẫn, đang chỉ cho khách hàng của bạn làm thế nào để truy cập vào người thầy/sự sáng suốt bên trong của chính anh ấy hay cô ấy.

Đôi lúc những buổi hàn gắn hay trị liệu mạnh mẽ nhất xảy ra khi người hàn gắn hay nhà trị liệu không làm gì cả ngoại trừ sự hiện diện của họ. Các công cụ và các kỹ thuật chỉ chiếm khoảng 10%. Sự hiện diện là 90%. Khi các bạn bị thu hút hoàn toàn với một linh hồn con người khác, sự kết nối xảy ra giữa các bạn theo các cách ngoại cảm và hợp lực với nhau mà không thể có được khi các bạn đang cùng mắc kẹt trong cái trí của mình. Đây là ý nghĩa của câu nói trong các văn bản tôn giáo, “Bất cứ khi nào hai hay nhiều người hơn tập hợp với nhau, thì Ta có mặt.” Từ “Ta” chính là Cái Tôi Christ của các bạn, hay đúng hơn là, các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh bạn. Họ có thể được nhận ra và được nhận thức bởi vì các bạn đang hiện diện trong khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt với một linh hồn khác.

Phc Hi Nhng Mnh Hn Đã Mt

Chìa khóa của sự hợp nhất linh hồn là phục hồi những mảnh hồn đã mất của các bạn. Điều đó có nghĩa là trở nên hiểu biết về tất cả những trải nghiệm chấn động mà bạn đã có trong đời sống này hay trong các đời sống quá khứ. Trước khi các bạn buông tay tuyệt vọng đối với cái giống như một nhiệm vụ bất khả thi, hãy để chúng tôi cam đoan với các bạn rằng phần lớn những trải nghiệm mà các bạn đã có sẽ tự thể hiện ra vào lúc các bạn đọc điều này. Các bạn sẽ không có được điều này trên hành trình linh hồn của mình nếu các bạn đã kẹt lại một cách tuyệt vọng trong sự tiêu cực. Tuy thế mà, chúng tôi bắt đầu cuốn sách này với một cái nhìn vào Nguyên Nhân Nguyên Thủy (Original Cause), bởi vì đó là nơi phần lớn những khuôn mẫu tiêu cực bắt đầu.

Các kỹ thuật tốt nhất cho việc phục hồi những mảnh hồn của các bạn không đòi hỏi nhiều năm phân tích tâm lý hay liên tục sửa đổi những trải nghiệm cũ. Một số nhà trị liệu giữ các bạn không cần phải trở lại quá khứ. Chúng tôi không đồng ý như vậy. Tuy nhiên, để giữ đúng cách thức hàn gắn tình cảm, có một nhu cầu tách ra cùng lúc với việc tái trải nghiệm những tổn thương quá khứ. Hầu hết các kỹ thuật đưa ra ở đây là được thiết kế để giữ các bạn kết nối với Cái Tôi Cao Hơn của bạn trong khi đang làm những thay đổi đối với các thân thể thấp hơn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các bạn không trở nên bối rối trong vở kịch đi cùng rất nhiều những trải nghiệm quá khứ của các bạn. Thượng Đế Hiện Diện của các bạn luôn luôn ở cùng các bạn, và sẽ trợ giúp các bạn trong việc hàn gắn một cách hiệu quả, mà không cần hồi tưởng lại những chấn động theo cái cách lần đầu chúng được trải nghiệm. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một trong những cách đơn giản nhất và nhanh nhất để phục hồi lại các mảnh hồn đã mất của các bạn. Kỹ thuật này có thể được thực hành bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu, trong vài phút, đến nửa giờ.

Tha Thứ Và Buông Bỏ

Cách nhanh nhất chúng tôi thấy để phục hồi những mảnh hồn đã mất là thông qua việc tha thứ và buông bỏ. Điều quan trọng là hiểu sự tha thứ thực sự là cái gì. Trước hết, nó không giống với việc xin tha lỗi. Nó cũng không phải là làm ra vẻ ổn trong khi nó không ổn. Hay cũng không phải là làm ra vẻ hạnh phúc và tự thuyết phục rằng mình đã vượt qua những cảm xúc tiêu cực trong khi chúng vẫn đang ẩn nấp bên dưới bề mặt.

Trước khi các bạn có thể thực sự tha thứ, bạn phải chấp nhận những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn, và trong một số trường hợp đi thật sâu vào một khuôn mẫu năng lượng cần phải hàn gắn. Với việc làm sạch tình cảm bạn cần cảm nhận, trải nghiệm và thể hiện đầy đủ các cảm xúc của mình, trong khi đó đồng thời trở nên chia tách với chúng. Các bạn phải quan sát chúng từ một nhận thức cao hơn. Sự tha thứ là giống như vậy, trong đó bạn phải thể hiện tất cả các cảm xúc bên trong trước khi bạn có thể tha thứ. Sự tha thứ xảy ra khi các bạn nhận ra rằng trong kế hoạch lớn hơn về mọi thứ, bất cứ sự than phiền hay oán giận nào mà bạn có về bản chất đều là vô nghĩa. Năm mươi năm nữa từ bây giờ liệu bạn sẽ nhớ đến món nợ chưa được trả lại, hay người vợ/chồng đã ra đi với một người bạn tình khác, hay người thầy đã bỏ rơi bạn?

Trong những lời dạy của Chúa Sananda (đặc biệt, cuốn A Counse In Miracle), anh ấy nói rằng sự tha thứ là chìa khóa của hạnh phúc. Anh ấy cũng khuyên các bạn chỉ nhớ đến những thứ yêu thương mà bạn và những người khác đã làm. Đây là lời khuyên tuyệt diệu, nhưng để đạt tới trạng thái tư tưởng này, bạn phải giữ sự hiểu biết về Cái Tôi Cao Hơn của bạn và bản chất thực sự của bạn. Bạn không thể bị tấn công hay bị hành hung nếu bạn đang đến từ nhận thức của Cái Tôi Cao Hơn. Tất nhiên, nó có thể làm hại thân thể, hay ngăn cản sự tự do của thân thể, nhưng hơn hết, không có cái gì có thể thực sự làm hại bạn trừ khi bạn tin vào điều đó. Các bạn lựa chọn, từ khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, cái gì là có giá trị đối với bạn và cái gì là không. Nếu bạn bị dính mắc vào hình ảnh của bản thân mình và nó có ý nghĩa rất lớn đối với cái mà người khác nghĩ về bạn, thì bạn sẽ có một giai đoạn khó mà tha thứ khi một ai đó phỉ báng bạn, hay nói xấu về một điều gì đó bạn đã làm.

Sự tha thứ liên quan đến một sự giải phóng năng lượng. Để giúp các bạn tha thứ, chúng tôi kiến nghị bắt đầu với quy trình sau đây liên quan đến các linh hồn khác. Lưu ý rằng điều đó là dành cho bạn. Chúng tôi không cố gắng thay đổi một ai cả: Tuy thế, bằng cách gửi cho họ tình yêu và tình thương, thay cho sự giận dữ và bực tức, các bạn mở ra không gian cho họ thay đổi.

Quy Trình Tha Thứ Tiêu Chuẩn – Những Người Khác

Hít thở sâu vài lần và nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào thiền định. Trước hết, nghĩ về tất cả mọi người trong cuộc đời bạn mà bạn có thể vẫn cần tha thứ. Hình dung mỗi một người bạn đã biết, hay bây giờ mới biết, hay ở trong cuộc đời bạn theo cách nào đó. Chú ý đến các cảm xúc và các khuôn mẫu năng lượng trong thân thể bạn khi bạn hình dung mỗi một người đang đứng trước mặt bạn. Nếu bạn không cảm thấy cái gì ngoài tình yêu vô điều kiện khi bạn kết nối với mỗi người cụ thể theo cách đó, thì bạn không cần tha thứ cho người đó. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thoải mái, buồn, hối tiếc, bị kích thích, hay thậm chí cảm thấy yên lòng vì người đó không còn trong cuộc đời bạn, thì bạn vẫn cần phải tha thứ.

Tập hợp những người khơi dậy những cảm xúc khác với tình yêu vô điều kiện lại. Tưởng tượng họ đang đứng hay đang ngồi trong một vòng bán nguyệt trước mặt các bạn. Lần lượt, hình dung đang nói tất cả mọi thứ mà các bạn đã kìm nén đối với những người này. Sử dụng một dạng như là, “Một điều mà Tôi đã kiềm chế đối với bạn là…” hay “Một điều mà Tôi đã luôn muốn nói với bạn là…”

Người đứng trước mặt các bạn không thể đáp lại và không thể quay đi. Họ chỉ có thể trao cho bạn sự chú ý đầy đủ, không gián đoạn của họ. Họ đang nhận thức bạn một cách hoàn toàn và trọn vẹn khi bạn thể hiện những điều kìm nén của mình.

Chúng tôi nhận thấy trong cuộc sống thực, hầu hết những linh hồn này sẽ không cư xử theo cách thức này, nhưng vì lợi ích của quy trình này, họ trở nên yên lặng và lễ độ, không liếc mắt, hay quay đi, hay sẵn sàng nhắc lại vai trò của họ trong câu chuyện. Quy trình này là dành cho các bạn, không phải cho họ, mặc dầu nó có thể mang lại lợi ích cho họ, dù họ có hay không biết rằng các bạn đang tha thứ cho họ.

Sử dụng vài phút cho mỗi người cho đến khi bạn đã thể hiện tất cả mọi thứ mà bạn đã kìm nén không nói với họ trong quá khứ. Nó có ý nghĩa lớn lao không chỉ với những linh hồn vẫn ở trong cuộc đời các bạn, mà cả với những người đã rời đi, hay đã rời khỏi Trái Đất.

Một ví dụ về quá trình này có thể giống như sau. Ở đây, một người con trai đang nói với cha của anh ấy:

“Con tha thứ cho Cha, về cái cách mà cha đã đối xử với con khi con lớn lên. Con tha thứ cho cha vì đã giận dữ với con khi con không tốt nghiệp loại ưu ở trường học. Con tha thứ cho cha vì đã li dị mẹ con để đi theo một người phụ nữ khác,” vv…

Ngay khi các bạn đã nói hết những điều mà bạn cảm thấy cần phải nói, mường tượng một Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ đang đến từ thượng thiên và lấp đầy những người đứng trước mặt bạn từ đầu đến chân. Nhìn mỗi người rực rỡ với Ánh Sáng vàng này. Nhìn họ được bao bọc trong một bầu Ánh Sáng này.

Bây giờ nói với mỗi người, chậm rãi và cẩn thận, “Tôi tha thứ và giải phóng các bạn một cách hoàn toàn. Các bạn được tự do đến với Ánh Sáng.” Nói điều này vài lần.

Tiếp theo, hình dung việc nắm lấy bên dưới họ, lần lượt từng người, và nâng họ lên cột Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ này, và sau đó thả họ ra giống như một quả bóng bay. Ngắm họ lơ lửng bay lên cột Ánh Sáng này cho đến khi họ biến mất vào Trái Tim của Thượng Đế.

Nếu ý định của bạn là họ không còn là một phần trong cuộc sống vật lý của bạn, thì bạn có thể chọn vẫy tay tạm biệt họ khi họ nâng lên vào Ánh Sáng. Nếu bạn tha thứ cho một ai đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn, việc thực hiện quy trình này sẽ không gạt người này ra khỏi cuộc sống của bạn, mà nó sẽ gỡ bỏ những ràng buộc tình cảm, nghiệp tiêu cực, và những “trói buộc” hay những “cạm bẫy” tâm linh.

Trong chốc lát, chúng tôi sẽ làm một quá trình thậm chí sâu hơn sẽ liên quan đến các mảnh hồn mà bạn có thể đã tiếp nhận từ những người khác, hay những người khác đã tiếp nhận từ bạn.

Quy Trình Tha Thứ Tiêu Chuẩn – Cái Tôi, Với Sự Phục Hồi Linh Hồn

Hít thở sâu vài lần và cảm nhận bạn nhẹ nhàng đi vào thiền định. Nhắm mắt lại. Hình dung bạn đang đứng trên một sân khấu của một rạp hát. Có hàng trăm, hay là hàng nghìn những linh hồn ở trong khán đài. Có một ánh sáng dịu, vàng đang chiếu vào bạn. Bạn đang ở trung tâm của sân khấu. Nơi này được xây dựng theo kiểu một giảng đường, với các ghế ngồi được dựng lên theo tất cả các hướng từ sân khấu. Sân khấu này quay tròn một cách chậm rãi giống như một “sân khấu giữa đám đông”.

Khán giả trong khán đài bao gồm tất cả mọi người mà bạn đã biết trong đời này, hay trong bất kỳ những đời sống quá khứ nào đó. Về bản chất, tất cả mọi người đã tác động về mặt năng lượng đến bạn đều ở trên khán đài. Một số người bạn sẽ nhận ra ngay lập tức. Những người khác bạn sẽ không nhớ được khi các bạn đã gặp nhau từ quá lâu rồi. Tất cả họ đang vỗ tay và đang cổ vũ cho bạn khi bạn đứng ở trung tâm của sân khấu.

Một cột Ánh Sáng vàng đang hạ xuống từ thượng thiên và đang đi vào rạp hát và đi vào thân thể bạn. Khi bạn đứng ở đó trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu chậm rãi nói như sau:

“Tôi tha thứ và giải phóng cho chính tôi một cách hoàn toàn ngay bây giờ. Tôi được tự do đến với Ánh Sáng.” Khi bạn tiếp tục nói điều này lặp đi lặp lại, cảm nhận cột Ánh Sáng vàng đi vào và lấp đầy thân thể bạn từ đỉnh đầu đến ngón chân. Cảm nhận nó đang hàn gắn, đang làm sạch và đang thanh lọc tất cả các tế bào trong thân thể bạn, trả lại bạn cho Cái Tôi hoàn hảo, rực rỡ mà bạn đã và luôn luôn là như vậy. Khi Ánh Sáng di chuyển xuống qua thân thể bạn, nó hàn gắn các cơ quan và các hệ thống khi nó đi qua, lưu ý nếu có một số chỗ cảm thấy bị nghẽn, hay cảm thấy giống như chúng không phải là năng lượng của chính bạn. Những chỗ này là các mảnh hồn của các linh hồn khác mà bạn đã tiếp nhận.

Những mảnh hồn này nhìn giống những mảnh tinh thể, sáng chói và rực rỡ, nhưng không đều đặn và bị vỡ, giống như những mảnh nhỏ của một cái đèn tinh thể đã bị rơi xuống và vỡ tan ra. Hình dung một dải ánh sáng vàng kéo dài từ thân thể của bạn và vươn tới khán giả. Dải ánh sáng này dừng lại khi nó chạm vào một khán giả, người mà mảnh hồn ban đầu thuộc về người đó. Bây giờ hình dung vài dải ánh sáng đi ra từ các hướng khác nhau đến những khán giả khác.

Từng mảnh một, quan sát các mảnh hồn rời khỏi cơ thể bạn, gắn bản thân chúng vào các dải Ánh Sáng, và lơ lửng từ thân thể bạn đi vào khán giả. Quan sát những mảnh hồn trở lại với người chủ chính đáng của chúng và lấp đầy các thân thể của họ.

Khi các mảnh hồn trở lại với những người chủ của chúng, bạn bắt đầu cảm thấy một sự trống rỗng bên trong, dường như thân thể bạn giống như miếng pho mát Thụy Sĩ – đầy những cái lỗ.

Bây giờ đã đến lúc phục hồi các mảnh hồn ca bn. Hình dung một bộ khác của những dải ánh sáng vàng kéo dài từ các khán giả đến với bạn. Đi vào bạn bây giờ là các mảnh tinh thể nhỏ đại diện cho những mảnh hồn của bạn đang trở lại với bạn. Khi mỗi một mảnh hồn chạm vào bạn, nó nhúng bản thân nó vào một trong những cái lỗ và bạn bắt đầu cảm nhận sự toàn bộ và sự trọn vẹn một lần nữa.

Khi các mảnh hồn của bạn trở lại với bạn từ những khán giả, bạn bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ hơn và nhẹ hơn. Cuối cùng, bạn nhẹ đến nỗi mà chân của bạn chỉ hơi chạm xuống sân khấu. Rất nhanh, bạn bắt đầu lơ lửng rời khỏi sân khấu và thăng lên, xuyên qua một cái lỗ trên mái rạp hát, bay lên thượng thiên. Khi bạn nhìn xuống, bạn có thể vẫn nhìn thấy và nghe thấy tất cả mọi người đang vỗ tay và đang cổ vũ cho bạn.

Bây giờ bạn đang nâng lên thượng thiên cho đến khi bạn thấy chính bản thân mình trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế. Bạn bị rung lắc chậm và tương tự như vậy, cảm thấy sự an bình sâu sắc của Thượng Đế đang hạ xuống bạn. Tình Yêu của Thượng Đế đang xuyên sâu vào linh hồn bạn. Không có gì phải làm, không có nơi đâu để đi, mà ngay ở đây, ngay lúc này, tại nơi an bình vô hạn này. Giữ ở đó vài phút trước khi nhẹ nhàng trở lại với thân thể của bạn trên Trái Đất và mở mắt ra.

Các Kỹ Thuật Phục Hồi Linh Hồn Khác

Nhiều khía cạnh của linh hồn bạn đã bị tách ra từ phần cha mẹ thông qua hành động từ chối. Sự từ chối này đã hoặc là có chủ ý hoặc là vô thức. Dạng đơn giản nhất của sự từ chối liên quan đến việc cho rằng một điều gì đó hoặc một ai đó là sai trái thông qua một quy trình phán xét. Hầu hết các linh hồn trên Trái Đất hướng đến sự phán xét bên trong cái tôi. Ngay khi các bạn đã phán xét một khía cạnh của chính bạn là xấu và sai trái, thì bạn cố gắng thoát khỏi phần đó bằng cách giả vờ rằng nó không tồn tại, hoặc là cố gắng trục xuất nó. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể phóng nó vào những người khác, cố gắng không thừa nhận nó hay đổ trách nhiệm về nó cho một ai đó.

Phục hồi các phần đã từ chối của chính bạn thường không xảy ra cho đến khi bạn bị buộc phải nhìn vào những chỗ đã bị giam hãm trong sự thiếu hiểu biết. Thông thường chúng nổi lên bề mặt theo các cách khó chịu và ngượng ngùng, khi các bạn ít trông đợi vào nó. Để tránh phải đi qua nó, bạn có thể chủ động và có ý thức tìm kiếm những phần này của chính bạn đã bị che dấu khỏi Ánh Sáng.

Cách đơn giản nhất để mang cái tôi đen tối ra Ánh Sáng là yêu cầu rằng tất cả những phần của cái tôi đã chưa được mang ra Ánh Sáng bộc lộ chính bản thân chúng. Khi chúng nổi lên bề mặt, bắt đầu rót Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế vào những chỗ này. Nếu có những cảm xúc tiêu cực đi cùng những mảnh bị từ chối, chìa khóa là yêu thương và chấp nhận chúng đúng như chúng là. Nếu bản ngã bắt đầu phán xét, ngay lập tức giữ nó yên lặng. Một cách yêu thương, nhưng nghiêm khắc, yêu cầu nó yên lặng. Bạn chỉ quan sát những phần của cái tôi khi chúng nổi lên bề mặt. Chúng không là tốt hay xấu, đúng hay sai, chúng chỉ là thôi. Bạn đang rót Tình Yêu của Thượng Đế vào những chỗ này khi chúng nổi lên bề mặt của tư tưởng.

Bạn cũng có thể làm quá trình này với hành tinh. Hình dung Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế đang chạy ngang bề mặt của Trái Đất và đang rót bản thân nó vào các vết nứt và các kẽ hở nơi Ánh Sáng đã bị che dấu. Thế giới là một tấm gương của cái tôi. Nơi các bạn có những phần của chính mình bị che dấu trước Ánh Sáng, đến mức mà, bạn sẽ nhìn thấy những nơi trên thế giới dường như bị bao phủ bởi bóng tối.

Tự kiềm chế đừng đứng về bên nào trong bất cứ những xung đột nào trên thế giới. Nó thực sự chẳng là vấn đề khi ai phải là người chịu trách nhiệm. Bạn ở đây trên thế giới này để mang sự xung đột đến điểm kết thúc và để làm điều đó, bạn phải yêu và chấp nhận tất cả các mặt của sự xung đột. Đôi lúc nó là thích hợp để can thiệp vào các vấn đề của thế giới. Nhưng nếu bạn làm như vậy, hãy đảm bảo rằng đó là một quyết định rõ ràng và trong sáng đã được làm bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn.

Khi các cảm xúc tiêu cực nổi lên bề mặt, một kỹ thuật có ích từ liệu pháp tâm lý là hiểu biết chi tiết các cảm xúc. Chúng có mầu gì? Khuôn mẫu hình học là gì? Mùi vị và kết cấu là gì? Chúng di chuyển thế nào trong thân thể? Nếu chúng có thể nói được, chúng sẽ nói điều gì? Những ý nghĩ nào được kích hoạt bởi các cảm xúc? Bạn có thể nói gì với chính mình về những cảm xúc đó? Nếu bạn có thể nhận ra là tất cả các cảm xúc tiêu cực chỉ là các khuôn mẫu năng lượng mãnh liệt, thì nó trở nên dễ dàng hơn để dừng lại việc dán nhãn chúng là tốt hay xấu. Ngay khi các bạn ngừng dán nhãn chúng, các bạn có thể nhìn và trải nghiệm các cảm xúc một cách trực tiếp.

Các tình cảm tiêu cực, khi được quan sát một cách trực tiếp và với tình yêu và tình thương, được vượt qua. Nhớ rằng, bạn không cố gắng thoát khỏi chúng. Đó chỉ là một dạng của việc cho chúng là xấu. Thay vào đó, bạn chỉ quan sát và gửi đến chúng tình yêu. Bạn càng yêu tất cả các khía cạnh của chính mình, thì những mảnh hồn đã mất của các bạn càng nhanh chóng bộc lộ bản thân chúng và trở lại với phần cha mẹ của linh hồn bạn.

Hàn Gn Nhng Thc Th Tiêu Cc

Về bản chất, các thực thể tiêu cực nên được đối xử giống như cách mà bạn đối xử với những sinh mệnh con người chưa được hàn gắn. Bắt đầu với việc bảo vệ chính bản thân mình, sau đó ngay lập tức gửi đi tình yêu và tình thương. Hiện diện bao nhiêu nếu có thể với thực thể hoặc với các thực thể. Nếu bạn không biết về những sinh mệnh thực sự (có chủ quyền hay không), nhưng bạn có thể nhìn thấy các tác động của những hành động của họ, yêu cầu rằng những sinh mệnh phải được lộ diện một cách an toàn đối với bạn. Nếu bạn vẫn không thể nhận thức được họ, thì sử dụng một lời cầu nguyện tiêu chuẩn để gửi họ đến Ánh Sáng. Một ví dụ như dưới đây:

“NHÂN DANH SỰ HIỆN DIỆN VĨ ĐẠI CỦA THƯỢNG ĐẾ, TÔI ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ CÁC NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC, CÁC HÌNH TƯ TƯỞNG VÀ CÁC THỰC THỂ TIÊU CỰC CÓ LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI NÀY ĐI VÀO ÁNH SÁNG NGAY LẬP TỨC. TÔI THA THỨ, BAN PHÚC LÀNH VÀ GIẢI PHÓNG CÁC BẠN VÀO ÁNH SÁNG. HÃY RỜI ĐI BÌNH AN. KADOISH, KADOISH, KADOISH, ADONAI, TSEBAYOTH. ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH.”

Sau đó chạm vào phân dưới của người đang trải nghiệm các thực thể tiêu cực, các hình tư tưởng hay các thực thể tiêu cực, và di chuyển tay bạn lên trên trong một cử chỉ quét qua, trong lúc lặp lại lời cầu nguyện bên trên. Tưởng tưởng tất cả những sinh mệnh tiêu cực được giải phóng giống như một quả bóng bay và lơ lửng bay lên từ người đó và đi vào thượng thiên.

Nếu bạn là một pháp sư có kinh nghiệm hay một chuyên gia gỡ thực thể (người trừ tà ma), bạn có thể muốn giao tiếp với các thực thể trong một cuộc đối thoại. Hỏi họ xem tại sao họ ở đây và mục đích của họ là gì. Nói cho họ biết là họ không còn cần thiết để giúp người mà họ đã dính vào và họ cần đến với Ánh Sáng ngay bây giờ. Cho họ biết rằng những phần đã thất lạc của họ đang đợi họ trong Ánh Sáng. Những người yêu dấu của họ ở đó. Gia đình hồn của họ muốn tái hợp với họ. Chỉ cho họ thấy Ánh Sáng. Để cho họ thấy nó đẹp như thế nào.

Nếu họ từ chối đi vào Ánh Sáng, thì khuyên họ rời khỏi khu vực ngay lập tức. Nếu họ vẫn từ chối, hỏi họ xem có nghiệp nào đó với linh hồn mà họ đã chiếm hữu. Nếu có, bạn có thể cần sử dụng một số kỹ thuật khác trước khi có thể giải phóng các thực thể một cách hoàn toàn. Những biện pháp này có thể bao gồm trở lại đời sống quá khứ, hàn gắn dòng thời gian, hay tha thứ.

Nếu không có nghiệp còn sót lại và các sinh mệnh vẫn từ chối rời đi, thì với sự cho phép của khách hàng, sử dụng một trong những kỹ thuật gỡ bỏ mạnh mẽ được mô tả bên dưới.

S Bo V Tâm Linh Và Tinh Thn

Chúng tôi biết một số người trong các bạn muốn bỏ qua mục này của cuốn sách, đặc biệt nếu bạn đã đọc những cuốn sách trước đây của kênh này, hay cảm thấy bạn đã biết tất cả mọi thứ về việc bảo vệ tâm linh. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất các bạn đọc mục sau. Thậm chí nếu nó chỉ là điểm lại và bạn nghĩ rằng mình đã biết tất cả về nó, nó không có hại gì khi đọc lại một lần nữa.

Thế giới đầy những sự tiêu cực. Thượng Đế Cha đã hứa rằng Thời Đại Vàng mới sẽ đến, những nó vẫn chưa phải là bây giờ, cho dù các bạn đã trải qua sự chuyển đổi ngày 21 tháng 12 năm 2012. Vẫn còn một lượng vô cùng lớn những sự tiêu cực cần được giải phóng. Nó không phải là điều dễ dàng để giữ bản thân mình không bị ô nhiễm vào mọi lúc, do đó chúng tôi đề xuất các kỹ thuật bảo vệ hàng ngày. Quy trình đầu tiên được nói chi tiết bên dưới dành cho sự duy trì nói chung. Kỹ thuật thứ hai dành khi bạn bị tấn công hay đang gỡ bỏ các thực thể.

Cách tiếp cận đơn giản nhất là hình dung Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế lấp đầy toàn bộ sinh mệnh bạn từ đỉnh đầu đến ngón chân. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy cần tăng cường sự bảo vệ, kêu gọi Ánh Sáng Yêu Thương này với một câu chú:

“TÔI KÊU GỌI ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG VÀNG, RỰC RỠ CỦA THƯỢNG ĐẾ HÀN GẮN, LÀM SẠCH VÀ THANH LỌC TẤT CẢ MỌI TẾ BÀO TRONG THÂN THỂ TÔI. TÔI YÊU CẦU QUYỀN NĂNG VÀ SỰ BẢO VỆ CỦA ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG NÀY LẤP ĐẦY THỂ AURA VÀ CÁC LUÂN XA CỦA TÔI. TÔI YÊU CẦU CHỈ NHỮNG NĂNG LƯỢNG, NHỮNG HÌNH TƯ TƯỞNG VÀ NHỮNG THỰC THỂ NÀO LÀ 100% ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐƯỢC PHÉP Ở TRONG KHÔNG GIAN CỦA TÔI. MỌI NĂNG LƯỢNG, HÌNH TƯ TƯỞNG HAY THỰC THỂ KHÔNG PHẢI LÀ 100% ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ PHẢI RỜI ĐI NGAY LẬP TỨC VÀ MÃI MÃI. CẢM ƠN, THƯỢNG ĐẾ CHA/MẸ YÊU DẤU VỀ SỰ BẢO VỆ NÀY.”

Có nhiều hoạt động có thể tăng cường sự bảo vệ, như là vây quanh bạn bởi những người tích cực, tránh xa những nơi đông đúc, như là các thành phố, đi bộ trong thiên nhiên, gần gũi với Trái Đất, thực hành các nghi lễ thần thánh, dựng một bàn thờ với các bức ảnh hay các bức tranh của những vị thầy đã thăng lên, luyện yoga và thiền định, ăn kiêng lành mạnh, đợi 2 đến 3 giờ sau khi ăn trước khi ngủ, massage thân thể, vv…

Một điều quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo vệ chính mình là hàn gắn những tình cảm và tâm trí của bạn càng nhiều càng tốt.

Các Kỹ Thuật Bảo Vệ Tiên Tiến

Nếu một thực thể tấn công không có những liên hệ nghiệp, thì các kỹ thuật sau sẽ giúp xua đuổi những sinh mệnh tiêu cực. Lưu ý rằng bạn là thực thể có chủ quyền và bạn có quyền bất khả xâm phạm, bất kể là những mảnh hồn lớn như thế nào, hay các thực thể cố gắng thuyết phục bạn là họ quyền năng như thế nào.

Bạn là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo. Bạn có quyền năng vượt trên sự tưởng tượng ghê gớm nhất của bạn. Giữ điều này trong tâm trí vào mọi lúc các bạn sử dụng các kỹ thuật này.

Trước tiên, kêu gọi ánh sáng trắng chói lọi của Thượng Đế xuyên qua một cách hoàn toàn và bao bọc sinh mệnh bạn. Tiếp tục kêu gọi ánh sáng trắng cho đến khi thực thể hoặc các thực thể không còn cư trú ở bất kỳ đâu gần bạn.

Hình dung những cột ánh sáng trắng chói lọi ở tất cả các hướng của bạn, trên, dưới, trái, phải, trước và sau. Khi bạn thở sâu, từ từ đẩy các cột ánh sáng trắng ra xa thân thể bạn theo tất cả các hướng. Bất kỳ thực thể nào cũng sẽ bị đẩy ra khỏi thể aura của bạn. Bạn có thể tạo nên các tiếng động vun vút và các chuyển động với đôi bàn tay khi bạn đẩy các thực thể ra khỏi thể aura của mình. Nói một cách rõ ràng và có uy quyền, “Nhân danh sự Vĩ Đại của Thượng Đế, hãy rời đi ngay lập tức!” Sau đó nói bảy lần câu, “Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai, Tsebayoth.” Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể kêu gọi Tổng Thiên Thần Michael và Chúa Sananda, nhưng nó sẽ là tốt nhất nếu bạn làm điều này ngay khi vừa hoàn thành với ánh sáng trắng. Sau một vài phút kêu gọi ánh sáng trắng, trở lại với việc kêu gọi ánh sáng vàng và sau đó kêu gọi các vị thầy đã thăng lên và các tổng thiên thần. Nó sẽ là khó khăn cho họ đi xuyên qua một tấm khiên ánh sáng trắng, khi nó ngăn chặn tất cả mọi thứ, trong khi ánh sáng vàng chỉ ngăn chặn sự tiêu cực.

Nếu các thực thể cố gắng quay lại, lặp lại quy trình trên và thêm vào, “TÔI LÀ quyền năng và sự hiện diện của Thượng Đế,” hết lần này đến lần khác trong khi đang thở sâu. Tưởng tưởng đang gửi tình yêu và tình thương một cách liên tục từ các luân xa của bạn. Tiếp tục quá trình này bao lâu bạn có thể. Nó được cho rằng tập trung liên tục vào Thượng Đế một cách chuyên nhất trong 20 giây sẽ hàn gắn bất cứ thứ gì.

Cắt Bỏ Các Mối Ràng Buộc Và Những Cạm Bẫy Tâm Linh

Ngay khi các bạn đã xua tan các thực thể tiêu cực, điều quan trọng là gỡ bỏ mọi trường năng lượng còn tồn động mà họ đã để lại đằng sau. Một số năng lượng dư này được gỡ bỏ thông qua sự tha thứ và giải phóng vào Ánh Sáng.

Thêm nữa, các bạn có thể lặp lại bài tập phục hồi linh hồn được kết nối với sự tự tha thứ cho bản thân và sau đó sử dụng kỹ thuật cắt bỏ mối ràng buộc sau đây, khá là hiệu quả.

Hình dung một cái kéo màu vàng. Cái kéo này có thể cắt mọi thứ. Tưởng tượng bắt đầu từ đỉnh đầu của bạn và đang cắt tất cả xung quanh thể aura của bạn. Yêu cầu rằng nó cắt hoàn toàn bất cứ thứ gì không còn phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất, hạnh phúc và sự lành mạnh của bạn. Quan sát những mối ràng buộc và những cạm bẫy rơi xuống khi bạn cắt dọc theo các luân xa.

Các bạn có thể muốn kết hợp kỹ thuật này với việc tha thứ cho một ai đó trong cuộc đời bạn mà bạn cho rằng có thể có “ràng buộc” với bạn. Nếu bạn liên tục nghĩ về một ai đó và bạn có một cảm xúc chìm đắm trong bụng, thì bạn có thể đang bị ràng buộc với người đó.

Lut V Nghip

Do bởi sự lộn xộn xung quanh luật về nghiệp (Law of Karma), chúng tôi quyết định đi vào chi tiết hơn liên quan đến bản chất thực sự của nó. Hy vọng rằng, điều này sẽ làm rõ bức tranh lớn (quan điểm của chiều kích cao hơn) về nghiệp và trợ giúp các bạn trong việc vượt qua bất kỳ niềm tin cốt lõi tiêu cực nào mà bạn đã mang trong mình.

Xóa Nghiệp

Cách nhanh nhất để xóa nghiệp là thông qua việc tha thứ. Chúng tôi kiến nghị các bạn xem lại mục về sự tha thứ vào mọi lúc bạn cảm thấy còn vướng mắc với một linh hồn khác.

Các bạn cũng có thể yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn rằng tất cả các hợp đồng nghiệp được hoàn tất, và những nghiệp bạn không muốn hoàn toàn bị phá bỏ. Nếu bạn đã hoàn thành tất cả những bài học linh hồn liên quan đến một mối quan hệ cụ thể hay một trải nghiệm cụ thể, thì không có nghiệp tồn đọng khi phá vỡ một thỏa thuận hay một hợp đồng, và yêu cầu của bạn phá vỡ thỏa thuận hay hợp đồng sẽ được thực hiện bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn.

Phá Vỡ Các Hợp Đồng Nghiệp

Lưu ý: Một số phần của mục này là một sự điểm lại cái đã nói trong Chương 2. Nội dung này rất quan trọng và chúng tôi khuyến khích các bạn đọc mục này thật cẩn thận, như sự củng cố những ý tưởng đã được thể hiện trước đây.

Không có luật chống lại việc phá vỡ các hợp đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy tội lỗi về việc phá bỏ một thỏa thuận, cảm giác tội lỗi đó sẽ làm nó khó khăn hơn để buông bỏ cảm giác về bổn phận của bạn đối với một linh hồn khác hay các linh hồn khác. Tha thứ cho tất cả các linh hồn liên quan và gửi cho họ tình yêu và tình thương sẽ tự động làm mất hiệu lực hợp đồng nếu bạn đã hoàn thành tất cả những bài học linh hồn cần thiết. Nhớ rằng nghiệp đơn giản là công việc linh hồn chưa hoàn thành. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã thực sự hoàn tất với một ai đó trước khi cố gắng phá vỡ hợp đồng.

Làm thế nào bạn biết đã hay chưa học được đầy đủ một bài học? Câu trả lời đơn giản nhất được cung cấp bởi chính cuộc sống. Nếu bạn đã hoàn thành một bài học, nó sẽ không liên tục ngẩng cái đầu nhỏ bé của nó lên và nói, “Nhìn tôi này. Tôi vẫn kiểm soát cuộc đời của bạn. Tôi vừa làm tan vỡ một mối quan hệ khác, kết thúc với nỗi đau xé ruột và sự hối tiếc.”

Chúng tôi chủ ý thêm vào một số mầu sắc và kịch tính cho đoạn văn trên bởi vì, chủ đề này có thể rất quan trọng, chúng tôi cần giữ nó hài hước và nhẹ nhàng. Xa hơn nữa, cuộc sống sẽ nói với bạn nếu có những bài học thêm nữa để học về một chủ đề cụ thể. Cách tốt nhất để nói rằng bạn đã thực sự hoàn thành là chủ đề đó sẽ không còn có một chút hứng thú nào đối với bạn. Nó không nhất thiết rằng bạn sẽ không còn có bất kỳ cảm xúc nào về chủ đề, mà có nghĩa là chúng sẽ không “câu” được bạn trở lại với vở kịch.

Hãy lấy chủ đề về chiến tranh làm ví dụ. Giả sử bạn và một người bạn kinh doanh đã từng là kẻ thù và đã từng đánh nhau trong một đời sống quá khứ. Nếu bạn vẫn có một hợp đồng nghiệp với anh ta và chưa hoàn toàn tha thứ cho anh ấy về vai trò của anh ấy trong vở kịch, bạn có thể, thậm chí khi bạn thực sự khó khăn để bình tĩnh, giữ những cảm xúc giận dữ hướng về anh ấy, với những xung đột liên tục nổi lên trong mối quan hệ kinh doanh của các bạn. Bạn có thể xem anh ấy như một kẻ thù và thậm chí thoáng nghĩ đến các cách làm hại kẻ thù của bạn. Điều đó có thể không rõ ràng, giống như việc hình dung đẩy anh ta ra khỏi một tòa nhà, hay cắt anh ta với một con dao. Nó cũng có thể tinh tế hơn, như là lên kế hoạch cướp công việc của anh ấy, hay vạch trần những sai lầm của anh ấy.

Trở lại với chủ đề về sự tha thứ, thực hành việc buông bỏ về mặt năng lượng những sự oán trách và mong muốn trả thù có thể là tất cả để hoàn tất nghiệp. Ngay khi các bạn có thể nghĩ về kẻ thù trong đời sống quá khứ của mình không có gì khác ngoài tình yêu vô điều kiện, thì rất có vẻ các bạn đã hoàn tất mọi thỏa thuận nghiệp giữa hai người.

Một điều nữa về chủ đề chiến tranh: Các bạn có thể đã trải qua một giai đoạn trong cuộc đời hiện tại này khi bạn vẫn còn đang “ẵm ngửa” (xin lỗi về cách chơi chữ) với sự căm giận và khinh bỉ hành động man rợ giết chóc lẫn nhau của con người, đã liên tục gửi đi các thông điệp cho những công chức chính phủ được bầu lên, hay lập những blog trên internet viết về sự khinh bỉ và chán ghét của các bạn đối với điều gì đó liên quan đến chiến tranh.

Trong khi không có điều gì sai trái với những hành động này, đặc biệt nếu bạn đã nhận được sự hướng dẫn từ bên trong để làm điều đó, bài thử thực sự về việc bạn đã hay chưa hoàn thành những bài học của bạn về chiến tranh liên quan đến việc tự hỏi mình câu hỏi sau: “Những cảm xúc nào dâng lên khi bạn nhìn thấy các hình ảnh về chiến tranh, hay nghe những câu chuyện về chiến tranh?”

Các bạn có thể có một sự hiểu biết rất lớn về những cuộc chiến tranh đang xảy ra trên Trái Đất và bị thu hút vào các phương pháp hành hạ và trừng phạt dành cho các linh hồn liên quan. Tuy thế, trong khi cái tôi vật lý của bạn có thể ghi nhận một mức độ ghê tởm nào đó, và tâm trí bạn có một cảm giác mệt mỏi, sẽ không có sự đồng hóa về mặt tình cảm với chủ đề. Nếu các bạn thực sự hoàn thành chủ đề này, bạn có thể đơn giản nhún vai và tự nói với mình, “ Bao giờ họ mới học đây? Nó sẽ mang đến cho họ cái gì để thức tỉnh đây?” Sau đó, hầu như ngay trong hơi thở cùng lúc bạn nói điều đó, bạn bắt đầu gửi tình yêu và tình thương đến tất cả những người lên quan, bất chấp các vai trò của họ trong vở kịch.

Các cảm xúc của các bạn dành cho kẻ gây chiến, hay cho những lãnh đạo thể giới thúc đẩy chiến tranh, hay những người lính đang thực hiện việc giết chóc, hay các ngân hàng và các nhà sản xuất vũ khí đang thu lợi từ hoạt động kinh doanh, hay các chuyên gia diễn thuyết trên truyền hình và trên radio đang sử dụng tài hùng biện để bào chữa cho những hành động giết người, hay những diễn giả bị thúc đẩy bởi nỗi sợ đứng về phía những nạn nhân, hay những người vợ/chồng đang đau buồn vì mất những đứa con trai và con gái trong chiến tranh, hay bất kỳ ai khác dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp, sẽ như nhau. Bạn gửi tình yêu và tình thương bằng nhau cho tất cả những linh hồn này, bất chấp mức độ dính líu của họ hay họ đang lừa dối bản thân họ và những người khác như thế nào.

Ngay khi bạn đã xóa bỏ sự đồng hóa của bạn với một bài học cụ thể và chắc chắn rằng không còn phần nào của bạn muốn tiếp tục học về nó, thì bạn đã sẵn sàng phá vỡ bất kỳ những hợp đồng nào và những thỏa thuận nào còn rơi rớt lại trong thân thể nhân quả của bạn.

Lý do cho sự phá vỡ một hợp đồng hầu như luôn luôn là vì bạn đã hoàn thành và không còn cần bài học đó để tiếp tục sự tăng trưởng linh hồn. Nếu những linh hồn khác dính líu trong hợp đồng đó cũng đã hoàn thành, thì nó sẽ tự động chấm dứt, mà không cần cố gắng gì, nhưng nếu những linh hồn khác chưa hoàn thành và muốn giữ bạn lại vở kịch, vào cái đã trở thành khuôn mẫu năng lượng trì trệ đối với bạn, thì đó là lúc yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn giải thể tất cả năng lượng vây quanh thỏa thuận.

Có lẽ những người liên quan khác không chủ ý bẫy các bạn hay giữ các bạn bị giới hạn trong những năng lượng lỗi thời, mà vì họ đã chưa buông bỏ được bạn về mặt năng lượng, cho dù bạn đã buông bỏ khao khát tiếp tục mối quan hệ với họ. Điều này thường xuất hiện khi bạn đang tăng trưởng nhanh hơn người (những người) khác trong mối quan hệ.

Kênh này làm việc thường xuyên với những khách hàng cảm thấy bị kẹt trong những mối quan hệ lâu dài. “Chồng tôi yêu tôi nhưng anh ấy không có cùng tầng thứ tâm linh.” Chúng tôi nghe thấy điều này rất nhiều.

Có lẽ hai người các bạn đã đi cùng nhau từ đời này qua đời khác để hàn gắn một số vấn đề và bây giờ, cuối cùng, bạn đã thực hiện đủ công việc tâm linh cho mình và bạn có mong muốn buông bỏ mối quan hệ nghiệp của bạn. Thậm chí nếu người khác không sẵn sàng buông bỏ, thì nó có thể là lợi ích cao nhất và tốt nhất cho bạn khi phá vỡ hợp đồng.

Xét đến cùng, nghĩa vụ duy nhất của bạn đối với các linh hồn khác là yêu và chấp nhận họ chính xác như cái họ là, mà không cố gắng thay đổi họ. Ngay khi các bạn đã học được bài học đó, tất cả các bài học khác sẽ trở nên kém quan trọng hơn.

Ăn miếng trả miếng, hay phản bội hay trả thù, là các bài học mà các linh hồn ít tiến hóa hơn phải vật lộn trong nhiều đời. Nếu bạn đã hấp dẫn một ai đó vào cuộc đời bạn vẫn bị kẹt lại trong một trong những khuôn mẫu này, nó chắc chắn là vì bạn là người thầy và mối quan hệ nghiệp của các bạn thực sự là mối quan hệ thầy – trò. Điều đó không có nghĩa rằng bạn có bổn phận phải hy sinh và liên tục cho đi mà không có kết quả gì. Cuối cùng hợp đồng thầy – trò phải kết thúc và đó là lúc để tiến lên.

Bao lâu linh hồn khác đang học với lòng biết ơn, và bạn cảm thấy có sinh lực và mãn nguyện với vai trò của người thầy, thì chúng tôi đề xuất các bạn tiếp tục mối quan hệ, nhưng nếu nó tiêu hao năng lượng của bạn và linh hồn khác có vẻ không có tiến bộ, thì có lẽ đã đến lúc phá vỡ hợp đồng. Khi các bạn ở trong vai trò người chỉ dạy, nó là một quyết định của tự do ý chí bởi vì tình yêu và tình thương của bạn đối với linh hồn khác hay các linh hồn khác. Nó không phải là một thỏa thuận bọc thép không thể bị phá vỡ, vì sợ rằng bạn sẽ trải nghiệm một sự trừng phạt nào đó.

Một cách để phá vỡ thỏa thuận là đi vào thiền định, yêu cầu sự bảo vệ, và kêu gọi quyền năng và sự hiện diện của Cái Tôi Cao Hơn của bạn và của những người hướng dẫn tinh thần. Nói như sau:

TÔI KÊU GỌI THƯỢNG ĐẾ, CÁI TÔI CAO HƠN CỦA TÔI, VÀ NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN TINH THẦN GIẢI THỂ NGAY LẬP TỨC VÀ HOÀN TOÀN TẤT CẢ CÁC THỎA THUẬN VÀ CÁC HỢP ĐỒNG, HIỆN TẠI HAY QUÁ KHỨ, VỚI NGƯỜI NÀY (SINH MỆNH CON NGƯỜI, SINH MỆNH CÓ CHỦ QUYỀN, HAY THỰC THỂ LÌA KHỎI XÁC). TÔI YÊU CẦU TẤT CẢ NGHIỆP GIỮA CHÚNG TÔI ĐƯỢC HÀN GẮN, ĐƯỢC BAN PHÚC VÀ ĐƯỢC THA THỨ, HÀN GẮN, BAN PHÚC VÀ THA THỨ, HÀN GẮN, BAN PHÚC VÀ THA THỨ. NHÂN DANH SỰ VĨ ĐẠI CỦA THƯỢNG ĐẾ, TÔI RA LỆNH ĐIỀU ĐÓ LÀ NHƯ VẬY. ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH.

Sau đó thực hành bất kỳ kỹ thật cắt bỏ ràng buộc hoặc kỹ thuật tha thứ nào vẫn còn cần thực hiện và lặp lại quy trình trên nếu bạn vẫn cảm thấy có điều gì khác với tình yêu vô điều kiện đối với những người hoặc những thực thể liên quan.

Tương Quan Giữa Nghiệp Và Luật Hấp Dẫn

Chúng tôi đã đề cập lại trong Chương 1 những sự khác nhau giữa nghiệp và Luật Hấp Dẫn. Lưu ý là nếu bạn đang liên tục hấp dẫn những mối quan hệ nghiệp, nó có thể là vì bạn có rất nhiều sự phán xét và sai trái chưa được hàn gắn mà bạn đã chưa giải phóng. Điều này đặc biệt đúng nếu những người khác đang liên tục cố gắng ép buộc bạn đến những thứ mà bạn không muốn, như là các mối quan hệ đồng lệ thuộc hay chu cấp tiền bạc cho những người khác.

Trao Và Nhận Một Cách Cân Bằng

Lòng khoan dung, vị tha và rộng lượng là các thuộc tính xuất hiện một cách tự nhiên từ một linh hồn khi anh ta hay cô ta đã học về tình yêu và tình thương. Không nên là bất cứ cảm xúc nào của sự ép buộc hay đè nén để chứng minh rằng bạn là tốt bụng và yêu thương như thế nào. Nó không phải là một lựa chọn có ích khi giữ những mối quan hệ đơn phương bởi vì bạn cảm thấy bị ép buộc phải cho đi, và nó cũng không đáng mong muốn hơn hay thiêng liêng hơn nếu bạn liên tục phải bảo trợ cho người khác về tình cảm hoặc về tài chính. Nếu bạn thấy mình thường xuyên giúp một ai đó, trong dạng này hay dạng khác, bạn chắc chắn có sai trái và sự tự phán xét về cái gì là ý nghĩa của lợi ích tinh thần.

Nếu việc cho ra không được cảm thấy tốt, thì đừng làm điều đó. Yêu và chấp nhận chính bản thân mình thậm chí nếu bạn cảm thấy nóng nảy và bực bội về một ai đó liên tục cầu xin sự chăm sóc. Điều đó không chỉ là về những mối quan hệ lãng mạn. Nó có thể áp dụng cho những đứa con của bạn, hay cho cha mẹ già cần sự chăm sóc vật lý, hay một ai khác.

Cho ra nhiều hơn việc bạn có thể quản lý về mặt năng lượng là một trong các cách khiến bạn phân mảnh linh hồn. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy bị kiệt quệ và không có ốm đau vật lý, bệnh tật, hay sự gắn kết thực thể, thì chắc chắn là bạn đang cho ra năng lượng của mình một cách liên tục vì một cảm giác sai trái hoặc một cảm giác bổn phận.

Giải pháp để kết thúc việc tự làm mình kiệt sức vì cố gắng chăm sóc người khác là quyết tâm hàn gắn tính cách chăm sóc bên trong bạn và cân bằng nó với việc nhận. Học thiền định, tĩnh lặng tâm trí, và đơn giản nhận cái mà vũ trụ đã ban tặng, cho dù nó đến một cách trực tiếp từ Thượng Đế hay thông qua người khác. Học cách yêu cầu cái mà bạn thực muốn từ người khác, và sau đó nhận nó một cách chân thành. Nếu một ai đó từ chối trao cho bạn cái mà bạn muốn, ban phúc cho họ và trả họ về con đường của họ, với lòng biết ơn, biết rằng chắc chắn có một người khác sẽ đáp ứng mong muốn của bạn một cách hạnh phúc nếu việc có được nó là lợi ích cho linh hồn bạn.

Thông thường, những linh hồn mà bạn liên tục trao năng lượng là “những người hút năng lượng”. Nếu bạn biết một ai đó liên tục “trói buộc” bạn và lấp đầy bạn với các mảnh hồn của anh ấy hay cô ấy, hoặc liên tục lấy các mảnh hồn nhỏ của bạn vào thân thể của anh ta hay cô ta, hãy thực hiện một quy trình phục hồi linh hồn. Nếu cần thiết, lập biểu thời gian với người đó và chia sẻ công việc của bạn. Để người khác biết rằng bạn đang chăm sóc cho bản thân mình và việc nói “Không” đối với nhiều đòi hỏi của anh ta hay cô ta không phải là một sự trừng phạt hay sự phán xét đối với anh ấy hay cô ấy. Đúng hơn là, bạn đang đơn giản phục hồi lại những mảnh hồn đã mất và năng lượng của các bạn.

Trước khi làm bất kỳ một cam kết với một ai đó, đi sâu vào bên trong và tìm hiểu xem những yêu cầu thực sự được cảm thấy như thế nào. Bạn có cảm thấy nhẹ nhàng, sáng sủa, hạnh phúc, điềm tĩnh và an bình khi nói “Vâng” đối với một ai đó, hay bạn cảm thấy u ám, bối rối, băn khoăn, kiệt sức, mệt mỏi và năng lượng thấp? Rất nhiều linh hồn nhận được sự kết thúc với lời nói “Không” sau đó sẽ cảm ơn các bạn vì đã tự chăm sóc bản thân mình thay là làm một sự cam kết mà bạn không thể hoặc không muốn giữ.

Các bạn không tích trữ nghiệp khi tự chăm sóc cho các nhu cầu của mình. Không có thẻ ghi vũ trụ đang ghi lại việc bạn đã sử dụng bao nhiêu tiền cho việc từ thiện, hay bạn đã dùng bao nhiêu thời gian tình nguyện tại cửa hàng ăn miễm phí địa phương. Nếu bạn hòa nhịp vào chính mình hàng ngày, bạn sẽ học được cách tìm kiếm một sự cân bằng giữa việc trao và nhận. Cuối cùng, nó sẽ trở nên hiển nhiên rằng họ là một phần của cùng một sự chuyển động của năng lượng.

Biết rằng việc trao và nhận là nhiều hơn những hành động vật lý đơn thuần. Khi bạn chia sẻ những ý tưởng và những viễn cảnh của bạn về Thời Đại Vàng mới, và cho phép những người khác chia sẻ các viễn cảnh của họ với bạn, thì bạn đang đóng góp một cách trực tiếp vào sự cải thiện của loài người. Cũng biết rằng khả năng của các bạn đón nhận tình yêu và tình thương từ những người khác sẽ trao cho họ cơ hội để cho ra, cái trong nhiều trường hợp, giúp họ thoát khỏi mối bận tâm và than vãn.

Thẻ Cân Bằng Nghiệp Của Các Bạn

Mặc dù chúng tôi đã nói là không có thẻ ghi được giữ bởi một Thượng Đế phán xét liên quan đến việc bạn đã trao và nhận bao nhiêu, có cái mà kênh này gọi là một bản danh mục nghiệp (karmic index). Đây là một phương tiện đo lường hữu ích để ghi lại đường đi của việc bạn đang cân bằng năng lượng trao và nhận như thế nào. Điểm hoàn hảo là 100. Điều đó có nghĩa là bạn đã hoàn thành tất cả nghiệp của mình và đang trao và nhận trong một sự cân bằng hoàn hảo. Điểm số trên 100 có nghĩa là bạn đang cho ra nhiều hơn là đang nhận vào. Điểm số nhỏ hơn 100 có nghĩa là bạn đang nhận vào nhiều hơn là đang cho ra. Có thể hòa nhịp vào các dữ liệu Akashic và yêu cầu bảng danh mục nghiệp của mình (hay lên kế hoạch một buổi làm việc với kênh này và anh ấy sẽ trao cho các bạn một con số). Nếu điểm số của bạn là trên 110, nó có nghĩa là cần giảm bớt những cam kết của mình và bắt đầu nhận vào nhiều hơn. Nếu nó thấp hơn 90, nó có nghĩa là bạn cần mở rộng trái tim mình và cho ra nhiều hơn.

Các điểm số thấp hơn 90 cũng cho thấy có nghiệp chưa được giải quyết từ đầu đời hay trong đời sống quá khứ. Điểm số càng thấp, càng có nhiều nghiệp cần phải cân bằng. Tham dự công việc phụng sự, cùng với các kỹ thuật tha thứ được mô tả trước đây, là các cách nhanh nhất để rút bớt danh mục nghiệp của các bạn. Nhớ dịu dàng với chính bản thân mình xuyên xuốt quy trình hàn gắn của bạn, và đừng tự đẩy mình tăng trưởng nhanh hơn nhịp độ tối ưu của linh hồn bạn.

Các Bin Pháp Thêm Na Hàn Gn Sáu Thân Th Thp Hơn

Có nhiều công cụ và nhiều kỹ thuật hàn gắn từng cái trong sáu thân thể thấp hơn. Mặc dầu chúng tôi đã tóm tắt nhiều những thứ này trong các cuốn sách trước, và một lần nữa trong Chương 1 của cuốn sách này, có vài kỹ thuật chúng tôi muốn mở rộng vào lúc này.

Hàn Gắn Tổn Thương Vật Lý

Những người hướng dẫn của kênh này, những người Arcturus, sẽ thực hiện những hàn gắn trên thân thể vật lý khi đã có tổn thương từ những vụ tai nạn, ốm đau và những cực đoan của môi trường. Mặc dầu tổn thương vật lý có thể tác động đến các thân thể tình cảm và tâm trí, sự hàn gắn thường không khó khăn khi nguyên nhân chính là môi trường. Thân thể phản ứng tốt với các kỹ thuật hàn gắn tâm linh và tinh thần, cũng như những thay đổi lối sống đã đề cập trong Chương 1, nếu nguyên nhân chủ yếu của tổn thương thân thể vật lý là do những khắc nghiệt trên Trái Đất, như là một tai nạn hay ốm đau xuất phát từ bên trong vương quốc vật lý. Tuy nhiên, như hầu hết những nhà hàn gắn đã biết, con số này chỉ là khoảng 10% của tất cả ốm đau và bênh tật. Phần lớn là xuất phát trong các thân thể tình cảm và tâm trí, và khoảng 10% trong các thân thể astral, ether và nhân quả.

Như chúng tôi đã nói nhiều lần, thân thể vật lý không thích sự thay đổi đột ngột, và thường có một dạng của sự đau đớn trong thân thể do bởi sự thay đổi nhanh. Dù là đang di chuyển từ một vùng khí hậu ấm áp đến một vùng lạnh, hay đang sống trong một môi trường thành phố áp lực cao, bị vây quanh bởi sự ô nhiễm, hay một sự thay đổi đột ngột trong chế độ ăn kiêng (hoặc tình nguyện hoặc không), hay những giai đoạn dài không có ánh mặt trời hay không tập luyện do bởi thời tiết khắc nghiệt, thì dòng chảy tự nhiên của thân thể cũng trở nên đứt đoạn.

Nhiều hoàn cảnh tác động mạnh đến các thân thể tình cảm và thể trí cũng có một tác động trực tiếp lên thân thể vật lý, như là chứng rối loạn sau sang chấn bị gây ra bởi việc tham dự chiến tranh, trải nghiệm bạo lực, có một tai nạn nghiêm trọng hoặc ốm đau, hay có một người yêu dấu ra đi không mong đợi. Những sự kiện như vậy liên quan đến sự thay đổi đột ngột, thân thể sẽ chắc chắn cảm thấy không an toàn. Biện pháp chữa trị phải bao gồm các cách làm cho thân thể cảm thấy an toàn sau khi trải nghiệm những hoàn cảnh nguy hiểm. Trong trường hợp mất một người yêu dấu, sự an toàn có thể là vấn đề lớn nhất, nhưng cú sốc đột ngột không có một người bên cạnh mà bạn đã trở nên quen thuộc về mặt vật lý, tất nhiên sẽ thêm vào áp lực bên trong và nỗi đau tình cảm.

Tạo ra một môi trường yêu thương, an toàn và ít áp lực là cách tốt nhất để hàn gắn tổn thương vật lý, cùng với việc trị liệu vật lý nhẹ nhàng trên một nền tảng chính quy. Một chuyên gia y tế có thể đưa ra phác đồ một cách an toàn trong những trường hợp nghiêm trọng, nhưng hầu hết các kỹ thuật cũng phải xác định sự tổn thương đã được tạo ra trong các tình cảm và tâm trí.

Hàn Gắn Các Ràng Buộc Tình Cảm

Nguyên nhân thông thường nhất của ốm đau và bệnh tật trong thân thể vật lý nằm bên trong thân thể tình cảm. Dù là điều đó bắt đầu từ khi sinh ra, với các bậc cha mẹ đã quá áp lực không yêu thương đứa trẻ vô điều kiện, hay đã lớn lên trong một môi trường nơi thiếu vắng tình yêu hoặc tình yêu bị kìm nén, hay các hoàn cảnh nơi các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết của gia đình tác động đến tình yêu và sự an toàn của đứa trẻ, hầu hết mọi người trên Trái Đất có một mức độ tổn thương tình cảm.

Một số vấn đề tình cảm được xem là rất thông thường như là một phần trong cuộc sống con người. Trong khi không có gì là sai trái với việc tìm kiếm tình yêu nếu nó dường như thiếu vắng trong cuộc sống của bạn, việc phát triển những dính mắc tình cảm với những người khác thường xuất phát từ một niềm tin thầm kín rằng không có đủ tình yêu, một nhận thức có thể đã hình thành từ khi còn nhỏ tuổi. Khi chúng ta xem xét các thân thể ether và nhân quả thấp, chúng ta sẽ thấy nguyên nhân của sự thiếu thốn tình yêu có thể có nguồn gốc trong các đời sống khác và các chiều kích khác. Tuy nhiên, nó là tốt nhất để bắt đầu với đời sống này, tìm cách hàn gắn các tổn thương tình cảm xuất hiện từ lúc mới sinh, trước khi đi vào các đời sống quá khứ.

Giải pháp hàn gắn tổn thương tình cảm phụ thuộc vào các điều kiện và các hoàn cảnh đóng góp vào nó, nhưng yêu thương và chấp nhận tất cả các phần của cái tôi là cốt lõi của việc hàn gắn. Những nơi này bên trong cái tôi không cảm thấy được yêu và được chấp nhận sẽ có vẻ hành động không bình thường với lối ứng xử không phù hợp, đặc biệt khi các cảm xúc ban đầu được kích hoạt bởi những ứng xử tương tự trong những người khác.

Nhiều ứng xủ không phù hợp là những phản chiếu của những thứ đã xảy ra trong thời thơ ấu. Bạo lực sinh ra bạo lực. Như nhiều nhà tâm lý học đã biết, một phần lớn những kẻ phạm tội trên thế giới ngày nay đã trải nghiệm một số dạng nào đó của bạo lực trong quá trình giáo dục của họ.

Một vấn đề phổ biến khác là tình trạng bị ruồng bỏ. Điều này đã bắt đầu với những trải nghiệm từ Nguyên Nhân Nguyên Thủy, đã đóng vai trò từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, hãy bắt đầu với thời thơ ấu trong đời này, và đưa ra một ví dụ.

Nếu Mẹ đã bỏ Johnny bé bỏng một mình trong những khoảng thời gian dài khi anh ấy được hai tuổi, thì Johnny có thể thường cảm thấy không an toàn khi anh ấy đi vào những mối quan hệ với phụ nữ khi trưởng thành. Anh ấy có thể liên tục kiểm tra người vợ hay người bạn gái của mình và có những nỗi sợ rằng một ai đó hay một cái gì đó sẽ mang họ đi. Anh ta có thể trở nên chiếm hữu, dính mắc và ghen tuông bất cứ khi nào sự chú ý của cô ấy được hướng đến một ai khác hay một điều gì khác.

Nếu thiếu sự mật thiết trong thời thơ ấu, có nghĩa là cha mẹ của bạn đã không trao cho bạn đầy đủ tình yêu và sự chăm sóc, thì bạn có thể có rắc rối trong việc hình thành những mối quan hệ có đầy đủ ý nghĩa với mọi người khi trưởng thành.

Có nhiều khuôn mẫu tâm lý và nhiều hội chứng là cực tả đối với một cuốn sách về tâm lý học, cái không có trong cuốn sách này. Đủ để nói rằng bản ngã/nhân tính cố gắng giải quyết các vấn đề từ thời thơ ấu trong những cách đa dạng, như là sửa chữa quá mức (cố gắng quá mức để hàn gắn hay vượt qua một cái gì đó), thăng hoa (làm chệch sự chú ý và năng lượng của một người vào một điều gì khác), tìm kiếm sự tán thành (nỗ lực quá mức để thu hút sự chú ý), tìm kiếm sự phản đối (gây phiền toái để thu hút sự chú ý), đè nén những tình cảm (giả vờ rằng tất cả mọi thứ là ok khi nó không phải là như vậy), ngăn chặn các tình cảm (tự thuyết phục bản thân rằng bạn không có các vấn đề tình cảm khi bạn có nó), ứng xử bệnh hoạn (cố gắng một cách liều lĩnh để thể hiện các tình cảm đã bị ngăn chặn, phối hợp với những niềm tin cốt lõi tiêu cực, cái chúng tôi sẽ thảo luận trong chốc lát), và nhiều cách khác.

Khi các khía cạnh tình cảm của linh hồn bị phân mảnh, điều quan trọng là yêu và chấp nhận những phần đã bị phán xét là xấu hay sai trái này. Sự từ chối tình cảm cuối cùng gây ra một số dạng của sựu đau ốm hay sự tiêu cực biểu hiện ra bên ngoài. Bằng việc yêu và chấp nhận những phần “không thể chấp nhận” này của cái tôi, các tình cảm sẽ có một cơ hội để được hàn gắn.

Nhiều những người được gọi là “đạo sư” và những vị thầy tâm linh mong là có lợi khi luôn luôn xuất hiện một cách điềm tĩnh, bình thản và tự chủ. Nếu họ có các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết, họ có thể đè nén hoặc ngăn chặn chúng, như thế sẽ không tỏ ra “yếu đuối” hay chưa giác ngộ. Sau đó, những vấn đề chưa giải quyết này có thể bùng nổ trong một vụ bê bối tình dục, hay một số sự cố khác phá hoại danh tiếng.

Điều quan trọng là nhận ra rằng tất cả những sinh mệnh con người đều có các tình cảm và gần như không thể trải qua cuộc sống mà không có một số tổn thương tình cảm. Nó có thể là những giao tiếp nhỏ với cha mẹ hay gia đình, hay nó có thể là những tổn thương lớn, như sự lạm dụng tình dục hay bạo lực thể xác khi đang lớn lên.

Tha thứ, liệu pháp tâm lý, rebirthing, Gestalt, và nhiều công cụ khác là có ích trong việc hàn gắn các vấn đề tình cảm. Nếu bạn có các vấn đề chưa được giải quyết như là những thứ đã mô tả bên trên, chúng tôi kiến nghị các bạn tìm kiếm lời khuyên của một nhà trị liệu có bằng cấp và sử dụng các kỹ thuật tha thứ đã được mô tả trong cuốn sách này.

Hàn Gắn Những Niềm Tin Cốt Lõi Tiêu Cực

Trong các cuốn sách trước, chúng tôi đã đi xa vào chủ đề về các niềm tin cốt lõi tiêu cực. Trong Chương 1, chúng tôi đã trình bày một danh sách mở rộng của các niềm tin mà chúng tôi xác định là chống lại linh hồn con người tiến hóa một cách đẹp đẽ và hiệu quả. Mục đích của mục này là giải thích một số cách tốt nhất hàn gắn những niềm tin cốt lõi tiêu cực.

Thêm vào với những lời khẳng định được thiết kế để gỡ bỏ những niềm tin này, một số dạng của sự lập trình tiềm thức nên được thực hiện. Phép chữa bênh thôi miên, thiền định có hướng dẫn, và các kỹ thuật tái lập trình thường là các cách tốt nhất giải quyết những niềm tin cốt lõi tiêu cực.

Một kỹ thuật đặc biệt có ích liên quan đến ý tưởng rằng tâm trí giống như một cái máy tính và có thể được lập trình. Hiển nhiên là tâm trí vĩ đại hơn nhiều một cái màn hình và một ổ cứng, đối lúc nó là có ích khi nghĩ những phần khác nhau của tâm trí tương ứng với những phần khác nhau của một chiếc máy tính.

Tâm trí siêu ý thức giống như mạng Internet. Nó được kết nối với máy tính Tâm Trí Vũ Trụ, cái chứa tất cả kiến thức và sự sáng suốt của vũ trụ. Tâm trí có ý thức giống như màn hình máy tính, cái chứa thông tin hữu ích cụ thể cần thiết tại một thời điểm, và tiềm thức giống như ổ cứng, chứa các chương trình và các tập tin cần thiết tương ứng với các nhiệm vụ hàng ngày. Bên trong tiềm thức là các ký ức của những tổn thương và những trải nghiệm tiêu cực, cái hình thành nên những niềm tin cốt lõi tiêu cực.

Nhiều những niềm tin cốt lõi tiêu cực đầu tiên được lập trình trong tư tưởng tập thể của loài người, như là “Cuộc sống là một sự tranh đấu”, nảy sinh trong những thời gian khi cuộc sống vật lý rất khó khăn do bởi sự thiếu thốn công nghệ, hạn hán, lụt lội, vv… Những niềm tin này được “gắn cứng” vào tâm lý của những sinh mệnh con người qua nhiều thế hệ sau dấu ấn ban đầu, dấu ấn đó có thể là một nạn đói hay một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Về bản chất, tất cả những sinh mệnh con người được sinh ra với một bộ các niềm tin cốt lõi tiêu cực đã được lập trình trong tiềm thức. Nếu thời thơ ấu là yêu thương và có lợi cho sự phát triển linh hồn, nhiều những niềm tin này mất đi ảnh hưởng của chúng và được thay thế bằng những niềm tin tích cực, như là “Luôn luôn có đủ”.

Kênh này đã có những bằng chứng khoa học chứng minh rằng vũ trụ là dồi dào vô hạn trước khi anh ấy có thể thay đổi niềm tin vào sự khan hiếm, cho dù anh ấy đã từng nỗ lực làm việc nhiều năm trước khám phá đó. Những tiếp cận khoa học để hàn gắn tâm trí thường là thích hợp, vì tâm trí hay nghĩ theo những cách đó.

Một trong những kỹ thuật hàn gắn tiềm thức tốt nhất là thiền định có hướng dẫn, nơi mà bạn đưa khách hàng vào một phòng điều khiển sâu dưới tầng hầm của một cao ốc lớn. Sự mường tượng này đại diện cho ý thức của bạn, với nhiều tầng của nó (các sàn nhà), đi lên điểm cao nhất trong trung tâm lập trình điều hành toàn bộ tâm trí (một trung tâm điều khiển trong tầng hầm của tòa cao ốc).

Ngay khi ở trong phòng điều khiển, bạn được yêu cầu bật một màn hình máy tính trình bày những niềm tin cốt lõi tiêu cực của bạn, và sau đó bạn xóa chúng và thay thế chúng bằng những niềm tin tích cực. Điều này có vẻ quá đơn giản, nhưng tiềm thức tiếp nhận mọi thứ đúng như vậy, và nếu bạn nói nó xóa bỏ những niềm tin tiêu cực cản trở sự tăng trưởng của linh hồn bạn, và bạn chỉ cho nó cách làm như thế nào, nó sẽ tuân theo những mệnh lệnh. (Có một bài thiền định có hướng dẫn dài 40 phút cho việc tái lập trình tiềm thức của kênh này trên đĩa CD hay mp3.)

Những Kỹ Thuật Thêm Nữa Để Xóa Bỏ Những Tình Cảm Và Những Niềm Tin Tiêu Cực

Nếu việc xóa bỏ những niềm tin cốt lõi tiêu cực theo cách đã mô tả bên trên là tất cả mọi thứ cần thiết để hoàn tất sự hàn gắn, thì kỹ thuật này sẽ là phương thuốc bách bệnh cho con người, nhưng không may là, hầu hết những niềm tin cốt lõi tiêu cực đã được lập trình vào tiềm thức với rất nhiều năng lượng và sự mãnh liệt. Đó là lý do những kỹ thuật thêm nữa được thảo luận bên dưới là quan trọng. Chúng mang người khách hàng ra khỏi vương quốc của cái trí và đi vào hiểu biết về năng lượng.

Nếu bạn có thể cảm nhận năng lượng với toàn bộ sinh mệnh bạn và không chỉ với cái trí, sự hàn gắn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đây là một trong những thành phần còn thiếu trong tâm lý học. Trong khi sự thực hành tập trung một cách chính xác vào các vấn đề tình cảm và tâm trí, các kỹ thuật như là cathartic release, rebirthing, thở nguyên thủy (primal breathing), thiền định kundalini, và những kỹ thuật khác hiếm khi được kết hợp vào trị liệu truyền thống. Chúng tôi đã miêu tả tóm tắt những kỹ thuật này và những kỹ thuật khác bên dưới.

Cathartic release là bất kỳ kỹ thuật nào khuyến khích việc thể hiện về mặt năng lượng những tình cảm đã bị đè nén hay bị kìm hãm. Những tình cảm đó được nhúng trong các tế bào của thân thể như những rào cản năng lượng, và những sự biểu lộ năng động vốn có trong những kỹ thuật này cho phép năng lượng bắt đầu một lần nữa chảy qua các tế bào của thân thể. Một ví dụ của một kỹ thuật Cathartic release sẽ là thở sâu và phát ra tiếng kêu “Ho!” lặp đi lặp lại trong mỗi hơi thở ra.

Rebirthing là một kỹ thuật thở yoga được mang đến Trái Đất bởi Babaji và được phổ biến bởi Leonard Orr. Nó liên quan đến cái được gọi là “thở vòng tròn”, được hoàn thành bởi việc hít không khí mạnh mẽ trong hơi hít vào và sau đó thả lỏng hoàn toàn trong hơi thở ra, với tối thiểu sự ngừng lại giữa mỗi lần hít vào và thở ra. Càng thở nhanh, càng trải nghiệm sự mãnh liệt.

Thở nguyên thủy trái ngược với rebirthing, trong một nghĩa nào đó, bởi vì tầm quan trọng đặt vào hơi thở ra hơn là hơi hít vào. Mỗi lần thở ra bị cưỡng bức, thường với âm thanh kèm theo.

Phép thở lửa (breath of fire), liên quan đến kundalini yoga, bao gồm những gian đoạn thở ngắn, nhanh, được kèm theo bởi những quãng dừng lại với việc thở sâu tự nhiên.

Kriya yoga cũng chủ yếu tập trung xung quanh việc thở, và bao gồm những hơi hít vào, những lúc ngừng, những hơi thở ra được đo lường cẩn thận, thường kèm theo việc lặp đi lặp lại trong tâm trí những chuỗi số.

Thiền định kundalini, và người anh em của nó, thiền hỗn độn (chaotic meditation), bao gồm những chuỗi hành động và nghỉ ngơi khác nhau, như là một giai đoạn nhảy tự do mạnh mẽ và thở nhanh, theo sau bởi việc thiền định nhẹ nhàng, yên tĩnh. Thường thường âm nhạc sống hoặc âm nhạc đã ghi lại được sử dụng để ra hiệu những thay đổi trong chương trình thiền.

Thêm vào với các quy trình năng lượng sinh học và tẩy trược bên trên, chúng tôi đưa ra bên dưới vài kỹ thuật làm việc trên các thân thể tinh vi – các tầng thứ astral, ether và nhân quả.

Xóa Bỏ Những Cấy Ghép Astral

Trước đây, chúng tôi đã thảo luận về các thực thể astral và làm cách nào để xua đuổi chúng. Chúng tôi lặp lại rằng cách tốt nhất để tránh họ là hàn gắn các vấn đề tình cảm và tâm trí của các bạn, như thế bạn sẽ không hấp dẫn sự tiêu cực trong bất cứ dạng nào.

Đôi lúc có các trường năng lượng kết tinh được gọi là các cấy ghép (implants) mà những linh hồn con người mang theo xung quanh họ, thường là từ các đời sống quá khứ, có thể có nguồn gốc từ các cảnh giới astral, hay nó có thể đã có một thành phần vật lý tại một thời điểm, nhưng sau đó bị nhúng vào thân thể astral.

Những sự cấy ghép là gì? Một sự cấy ghép là một vùng năng lượng được tập trung cao khiến nó có thể mang dạng của một vết sưng tấy trên thân thể vật lý, hay thậm chí là một thiết bị điện tử được đưa vào dưới da, nhưng không phải tất cả các cấy ghép astral đều có một thành phần vật lý. Các cấy ghép có thể xuất hiện như các dạng hình học tối trong thân thể astral. Nếu có một thành phần vật lý, nó có thể lộ ra dưới tia x như một thiết bị cơ học được đưa vào cơ thể. Thông thường, thậm chí nếu không có đối tượng vật lý hiện diện, có các vấn đề tương ứng với thân thể vật lý trong vùng mà sự cấy ghép tồn tại hoặc đã từng tồn tại.

Khi mà thân thể astral tương ứng một cách đại thể với thân thể vật lý, một cấy ghép được đưa vào thân thể vật lý trong một đời sống quá khứ, trong khu vực con mắt thứ 3, ví dụ như vậy, có thể được chuyển sang thân thể astral trong đời này và có thể tác động đến khả năng của linh hồn hiển lộ năng lượng thông qua con mắt thứ 3.

Các cấy ghép astral là tương đối dễ gỡ bỏ. Hầu như không có các lý do chính đáng để có các cấy ghép đó, đối với một linh hồn đang tiến hóa nhanh. Thông thường, chúng được đặt ở đó bởi những sinh mệnh Ánh Sáng hoặc những sinh mệnh đen tối trong các thời điểm quá khứ nhằm bảo vệ linh hồn, hay để kiểm soát những hoạt động của anh ta (vì các lý do nhân từ hoặc độc ác). Đôi lúc, các cấy ghép được lập trình vào thân thể astral để thiết lập một kết nối giữa linh hồn và những người muốn kiểm soát anh ta từ các cảnh giới astral.

Trong các cuộc chiến tranh ở Orion hàng trăm ngàn năm trước, nhiều cấy ghép đã được đưa vào các linh hồn như một thứ vũ khí chiến tranh. Các bạn có thể vẫn còn tàn dư của những cấy ghép này cho đến ngày nay. Trong một số trường hợp, chỉ cần đơn giản yêu cầu chúng được gỡ bỏ bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn. Trong những trường hợp khác, các bạn có thể cần làm một nghi lễ hay cầu nguyện, kết thúc với sự mường tượng. Kêu gọi những người Arcturus là một ý tưởng tốt. Họ là chuyên gia trong việc gỡ bỏ các cấy ghép và các dấu ấn.

Ngay khi một cấy ghép được gỡ bỏ, nó hầu như không bao giờ trở lại trừ khi các bạn có một mối quan hệ nghiệp với linh hồn hoặc những linh hồn ban đầu đã đặt nó ở đó. Nếu các bạn đã tiến hóa vượt trên tâm lý chiến tranh, các bạn sẽ không có một cấy ghép Orion từ các chiến dịch quân sự của họ tái gắn vào thân thể vật lý sau khi nó bị gỡ bỏ.

Lưu ý là các cuộc chiến tranh ở Orion đã xảy ra hàng trăm nghìn năm trước (và được tiếp diễn bởi tâm lý “chiến tranh giữa các vì sao”, cùng với nhiều bộ phim có cùng tên). Orion ngày nay chủ yếu là hòa bình, nhưng nhiều linh hồn đã tham dự hàng nghìn năm chiến tranh trong các cuộc chiến ở đó, đã đến Trái Đất và vẫn đang diễn lại vở kịch của tính hai mặt đối lập tại đây.

Các cấy ghép tác động thế nào đến các linh hồn con người ? Trong nhiều trường hợp, không còn tác động nào nữa, nhưng đôi khi chúng được cảm thấy giống một vật cản năng lượng, và thỉnh thoảng chúng có thể tác động đến các thân thể tình cảm và tâm trí. Nếu bạn cảm thấy bị kẹt trong một số thứ mà dường như bạn không thể xác định, nó có thể là một cấy ghép astral. Sau khi yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn gỡ bỏ mọi cấy ghép có thể còn hiện diện sau nhiều đời sống, nếu bạn vẫn cảm thấy bị ngăn trở, chúng tôi kiến nghị bạn đến gặp một người sáng suốt để tìm hiểu thân thể astral của bạn. Bạn cũng có thể gặp một nhà hàn gắn chuyên gỡ bỏ các cấy ghép.

Nhiều người đã hỏi có hay không việc giới quân sự trên Trái Đất ngày nay có khả năng đưa các cấy ghép vào con người, và câu trả lời là “Có”. Đã có các thí nghiệm được thực hiện trên một số người lính và vài dân thường trong những năm 1960 và 1970. Trong hầu hết các trường hợp, những chiến dịch cấy các thiết bị điện tử hoặc gắn các con chíp năng lượng dưới da đã được thực hiện với sự cho phép có ý thức của người đó, nhưng có những trường hợp nào đó khi các cấy ghép được đưa vào mà không có sự ưng thuận có ý thức. Tuy nhiên, thậm chí với công nghệ tiên tiến của những người grey và những nhóm ngoài hành tinh khác, nó không khả thi về mặt kỹ thuật để cấy ghép vào bộ phận lớn dân chúng mà không để họ biết.

Không nghi ngờ gì, đã có các vụ bắt cóc bởi những nhóm ngoài hành tinh nào đó nơi mà các linh hồn đã bị mang đi trong trạng thái mơ màng và bị cấy ghép, với một nỗ lực xóa bỏ ký ức của họ về những sự việc như vậy. Tuy nhiên, một số lượng lớn các linh hồn bị bắt cóc đã có thể nhớ lại điều này trong điều kiện thôi miên hoặc thiền định có hướng dẫn. Các nhóm chịu trách nhiệm cho sự cấy ghép vật lý đã hầu như hoàn tất những nhiệm vụ của họ trên Trái Đất, do đó những sự bắt cóc đã giảm xuống đáng kể trong vòng 10 năm gần đây. Những chi tiết về các lý do của các vụ bắt cóc bởi những người Zeta Reticulin đã được đưa ra trong các cuốn sách trước.

Phần lớn những vụ bắt cóc là đối với các thành viên của chính những chủng tộc ngoài hành tinh, những người đã tình nguyện tái sinh trên Trái Đất và đã đồng ý với những vụ bắt cóc đó trước khi sinh ra như những con người. Tất nhiên, hầu hết họ đã quên mất bổ phận của họ do bởi những xao lãng của quá trình lớn lên như những sinh mệnh con người, và thường trải nghiệm cú sốc và tổn thương khi những vụ bắt cóc xảy ra. Những nhóm ngoài hành tinh có dinh líu không phải là những chuyên gia về cuộc sống vật lý trên Trái Đất. Nhiều trong số họ không hiểu những hậu quả từ sự thay đổi bất ngờ gây ra trên thân thể con người, và cũng không hiểu tác động của những hành động của họ lên tổ hợp bản ngã/nhân tính.

Bất chấp những điều bên trên, nếu các bạn đã nhận một sự cấy ghép từ một nhóm linh hồn ngoài hành tinh, như là những người Zeta Reticulin chẳng hạn, các bạn có thể yêu cầu những người Arcturus gỡ bỏ nó, và trong hầu hết các trường hợp, sự gỡ bỏ sẽ không khó khăn và nhanh chóng.

Nếu bạn ngẫu nhiên là một trong vài cá nhân đã bị thí nghiệm bởi các nhóm quân đội trên Trái Đất, chúng tôi đề xuất các bạn nên bắt đầu một chương trình trị liệu và hàn gắn, cũng như kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn của bạn và những người Arcturus gỡ bỏ mọi cấy ghép mà bạn đã nhận. Luôn luôn nhớ ban phúc và tha thứ cho giới chức quân đội và bất kỳ ai khác đã cấy ghép lên bạn.

Có những tin đồn rằng một số “nhà cầm quyền” trên Trái Đất sẽ cố gắng gắn các con chíp lên một số lượng lớn dân số trong những năm sắp tới. Trong khi có vài cá nhân muốn làm điều này với số đông quần chúng, một chương trình như vậy có vẻ sẽ không thành công bởi vì phần lớn dân chúng sẽ không chấp nhận điều đó. Hiện tại, chỉ có các thiết bị y tế dành cho những người tàn tật và vài tân binh tình nguyện là chấp nhận cấy những thiết bị đó dưới da. Chúng tôi cũng biết có các chương trình gắn chíp lên động vật (chủ yếu là trên các con thú cưng).

Những người muốn thực hiện một chương trình gắn chíp vào con người sẽ cố gắng truyền nỗi sợ vào số đông dân chúng để thuyết phục họ rằng họ nên gắn những thiết bị theo dõi này vào dưới da để phục vụ cho sự an toàn của họ. Để rồi khi bạn bị mất tích, một ai đó sẽ biết tìm bạn ở đâu. Trong khi những thiết bị này có thể được sử dụng cho những mục đích có ích, chúng tôi kiến nghị rằng các bạn nên từ chối bất cứ lời đề nghị nào như vậy, khi tiềm năng của việc lạm dụng nó là quá lớn. Hơn nữa, thân thể vật lý của các bạn có thể có phản ứng đối với vật liệu ngoại lai và đào thải chúng, hay tạo ra sự nhiễm trùng tại chỗ cấy ghép.

Gỡ Bỏ Các Dấu Ấn Ether

Các dấu ấn ether là tương tự với các cấy ghép astral, nhưng các dấu ấn ether tinh tế hơn và thường được tạo ra bởi những trải nghiệm tổn thương trong đời sống này hoặc các đời sống quá khứ. Thêm vào với các ràng buộc tình cảm và các niềm tin cốt lõi tiêu cực trong thân thể trí, tổn thương có thể gây ra những rối loạn trong các khuôn mẫu năng lượng của thân thể ether. Thân thể ether chứa bản thiết kế (bluprint) của thân thể vật lý. Nếu có một sự kiện tổn thương được in dấu bên trong bản thiết kế, nó giống như một mạch đoản hay một mạch hở trong một thiết bị điện tử, cái sẽ gây ra một sự cố.

Thông thường, sự hàn gắn các thân thể tình cảm và tâm trí là không đủ. Cần phải có một sự hàn gắn năng lượng thay đổi các khuôn mẫu điện từ của thân thể.

Các kỹ thuật hàn gắn thường làm việc với các kinh lạc, hay các đường ley của thân thể, để gỡ bỏ những rối loạn trong trường điện từ. Các thực hành hàn gắn thân thể ether thông thường bao gồm Reiki, Tái Kết Nối (Reconnection), bấm huyệt, châm cứu, Khí Công, Tiếp Xúc Lượng Tử (Quantum Touch), và những phương pháp năng lượng sinh học khác. Những thực hành này hướng dẫn năng lượng hàn gắn của vũ trụ đi vào hệ thống lưới của thân thể ether, chỉnh sửa những sự mất cân bằng bị gây ra bởi các dấu ấn ether.

Trong các kỹ thuật năng lượng sinh học nào đó, một khuôn mẫu của sự chuyển động, âm thanh, các biểu tượng hình dung, và những quy trình khác được thực hiện trong hoặc trên thân thể khi đang nằm trên một chiếc bàn. Những chuyển động này được thiết kế để “làm tương thích” với bản thiết kế cho một cái tôi lành mạnh, đầy sinh lực. Khi năng lượng chảy từ nhà hàn gắn (kênh) vào khách hàng, nó phủ lên các khuôn mẫu đang hiện diện trong khách hàng, và trong một số trường hợp, xóa bỏ sự tiêu cực, hay tái điều chỉnh năng lượng vào các kinh và các mạch phù hợp của cơ thể.

Các bạn có thể sử dụng sự tương tự của một mạch điện tử. Kỹ thuật năng lượng sinh học giống việc ngắt một sợi cáp khỏi một vùng sự cố của mạch và nối nó với một sợi cáp mới, thực hiện chức năng của mạch một cách hợp lý. Bỏ qua một con chíp có khuyết tật trong một thiết bị điện và đấu mạch còn lại thành một thiết bị đầy đủ chức năng mới là một sự tương tự tốt. Khuôn mẫu hàn gắn của các kỹ thuật Reiki, Tái Kết Nối hay các kỹ thuật khác, được truyền vào thân thể ether thường dẫn đến kết quả hàn gắn vật lý nhanh chóng.

Khi các dấu ấn ether được gỡ bỏ, nó trở nên dễ dàng hơn để hàn gắn các thân thể tình cảm và tâm trí do bởi có các khuôn mẫu phù hợp trong các tầng thứ đó. Bản thiết kế mới được tạo ra bởi kỹ thuật năng lượng sinh học chảy xuống các thân thể astral và thân thể vật lý một cách khá nhanh, thường trong khoảng vài giây hay vài phút. Nếu các rào cản là rất mãnh liệt và đã tồn tại ở đó một thời gian dài, thì giai đoạn hợp nhất này giữa các thân thể ether, astral và vật lý có thể kéo dài hơn – có lẽ vài giờ hay vài ngày. Lặp lại quá trình hàn gắn mô tả bên trên theo một nền tảng chính quy được kiến nghị khi sự tiêu cực bị nhúng sâu trong thân thể ether.

Hàn Gắn Các Khuôn Mẫu Thân Thể Nhân Quả

Khi tổn thương xuất hiện trong một đời sống cụ thể, một khuôn mẫu năng lượng được hình thành trong thân thể nhân quả. Nếu bạn có thể nhớ lại, thân thể nhân quả là khía cạnh của linh hồn di chuyển giữa các đời sống và việc nhớ lại những trải nghiệm quá khứ. Nó cũng là tầng thứ của cái tôi tích lũy nghiệp và đi vào các thỏa thuận và các hợp đồng. Các kỹ thuật bên dưới được thiết kế đặc biệt cho việc hàn gắn thân thể nhân quả.

Đọc Đời Sống Quá Khứ Và Trở Về Đời Sống Quá Khứ

Trong một lần đọc đời sống quá khứ, người sáng suốt sẽ hòa nhập vào khách hàng và mô tả một hoặc nhiều đời sống quá khứ. Trong một lần trở về đời sống quá khứ, khách hàng được đưa vào trạng thái định sâu và được yêu cầu tham dự vào việc khám phá cái đã xảy ra trong các đời sống quá khứ. Điểm bất tiện của các kỹ thuật này là họ không đưa ra những quy trình cụ thể cho việc hàn gắn cái đã khám phá. Vì vậy, các kỹ thuật sau được khuyến khích.

Tái Cấu Trúc

Tái cấu trúc là môt quy trình tâm lý nơi bạn chủ động tạo ra một đời sống quá khứ khác với đời sống đã xảy ra trong dòng thời gian trội của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã có một thời thơ ấu không hạnh phúc, bạn hình dung việc trở lại đúng lúc và tạo nên một thời thơ ấu hạnh phúc để thay thế vị trí của nó. Ý tưởng ở đây là tiềm thức không thể nói về sự khác nhau giữa quá khứ tuyến tính của dòng thời gian trội và “ký ức” hiện tại về một thời thơ ấu hạnh phúc, và sẽ bắt đầu ứng xử như thể là bạn đã thực sự có một trải nghiệm hạnh phúc về thời thơ ấu.

Nên lưu ý là tái cấu trúc không có nghĩa là bạn đi vào chi tiết của cái đã xảy ra trong dòng thời gian ban đầu của bạn. Điều quan trọng là hàn gắn tất cả những tổn thương tình cảm và tâm trí chưa được giải quyết trước khi cố gắng làm việc với các vấn đề trên thân thể nhân quả. Ngay khi bạn đã học được tất cả mọi thứ có thể học về tổn thương quá khứ, bạn đã sẵn sàng để tạo ra một quá khứ khác. Nếu bạn đã đọc xa đến đây của cuốn sách này, chúng tôi sẽ nói rằng bạn đã sẵn sàng cho một quá khứ mới.

Hàn Gắn Dòng Thời Gian

Cái gì xảy ra khi bạn xắp xếp tất cả những đời sống này và các kỹ thuật tái cấu trúc với nhau và tính đến cả các quy trình hàn gắn thêm nữa? Các bạn có cái được gọi là “hàn gắn dòng thời gian”. Đây là quy trình nên sử dụng nhất trong số các quy trình hàn gắn thân thể nhân quả.

Trong hàn gắn dòng thời gian, bạn làm nhiều hơn việc chỉ mường tượng một quá khứ khác. Bạn thực sự tương tác với quá khứ của bạn và trao cho các cái tôi quá khứ một sự hàn gắn trong thời gian thực. Để làm điều này, cần thiết phải đi sâu vào thiền định và cảm nhận các đời sống quá khứ của bạn về mặt năng lượng. Tuy nhiên, nhà trị liệu hướng dẫn bạn một cách cẩn thận và thực hiện những biện pháp bảo vệ nào đó khiến bạn có thể tái trải nghiệm quá khứ của bạn từ lợi điểm của Cái Tôi Cao Hơn.

Trong hàn gắn dòng thời gian, bạn thực sự thay đổi dòng thời gian trội của bạn. Cách đơn giản nhất để nhận thức điều này là nhận ra rằng trước buổi hàn gắn bạn đã có một quá khứ nào đó, và sau buổi hàn gắn quá khứ của bạn bao gồm cả việc được viếng thăm bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn và nhận được một sự hàn gắn trong đời sống quá khứ. Nếu sự hàn gắn được thực hiện trong thời thơ ấu của đời sống này, có một tình trạng khi mà một số khách hàng “nhớ” rằng đã được viếng thăm trong thời thơ ấu. Khi điều này xảy ra, nó được gọi là, “vòng lặp thời gian chót”.

Chúng tôi đã miêu tả về hàn gắn dòng thời gian trong các cuốn sách trước và khuyến khích các bạn liên hệ với kênh này để có thêm thông tin.

Hàn Gắn Dòng Thời Gian Ngược

Một biến thể của hàn gắn dòng thời gian liên quan đến việc trở lại một thời điểm khi bạn cảm thấy hạnh phúc, sức mạnh và thành công. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho việc biểu lộ ra những điều mong muốn trong đời sống hiện tại của bạn. Bạn có một cái tôi hạnh phúc, mạnh mẽ và thành công, ngay bây giờ, trong khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt này. Trong thời gian tuyến tính, cái tôi này tồn tại trong quá khứ hoặc tương lai (trừ khi bạn đang cảm nhận hạnh phúc, sức mạnh và thành công ngay bây giờ).

Kỹ thuật này được dựa trên nguyên lý bất định của vật lý lượng tử, về bản chất tuyên bố rằng tất cả những cái tôi của bạn tồn tại một cách đồng thời trong khoảng khắc này.

Khi các bạn có thể kết nối về mặt năng lượng với cái tôi hạnh phúc, mạnh mẽ và thành công, bạn sau đó có thể bức xạ năng lượng đó vào thế giới và hấp dẫn trở lại những năng lượng tương tự. Điều này có lợi khi mường tượng những kết quả mong muốn của bạn trong cuộc đời.

Tất nhiên, bản ngã/nhân tính có thể can thiệp vào quá trình này và do đó có các bước thêm nữa để giải quyết với sự ngờ vực và nỗi sợ hãi của bản ngã.

Kết Nối Dòng Thời Gian Tương Lai

Trong hàn gắn dòng thời gian ngược, các bạn trở lại quá khứ và kết nối với một thời điểm khi bạn cảm thấy hạnh phúc, mạnh mẽ và thành công. Bạn sau đó mang năng lượng đó vào thời gian hiện tại và bức xạ nó vào thế giới. Trong kết nối dòng thời gian tương lai, bạn kết nối với cái tôi tương lai hạnh phúc, mạnh mẽ và thành công, khi các mục tiêu và mục đích của một dự định cụ thể đã được hoàn thành.

Ngay khi các bạn đặt một mục tiêu vững chắc trong tâm trí, bạn tạo ra một dòng thời gian chắc chắn bao gồm sự hiển lộ mục tiêu đó. Điều này được dựa trên Nguyên Lý Bất Định của vật lý lượng tử. Trước khi đặt một mục tiêu, có một số lượng vô hạn các dòng thời gian có thể và dòng thời gian chắc chắn, nhưng khi các bạn tập trung vào mục tiêu, tương lai tan vỡ vào một dòng thời gian trội (với nhiều sản phẩm phụ thay thế và biến đổi bởi vì khả năng thay đổi tâm trí của các bạn sau đó).

Trong kết nối dòng thời gian tương lai, bạn thiết lập một mối quan hệ với cái tôi tương lai của bạn và anh ấy hay cô ấy trở thành người hướng dẫn tinh thần của bạn liên quan đến vấn đề bạn đang thực hiện. Bạn tham vấn với cái tôi tương lai một cách định kỳ để chỉnh sửa những hành động và những quyết định của các bạn. Nói một cách khác, bạn hỏi cái tôi tương lai của bạn, “Bạn đã làm cái gì để tiến lên từ nơi mà bạn là?” Anh ấy hay cô ấy sau đó sẽ khuyên bạn các bước cụ thể để hiển lộ những mục tiêu của bạn.

Kỹ Thuật Chuỗi Ngọc Trai

Hầu hết các linh hồn có hàng tá, nếu không phải là hàng trăm, những trải nghiệm tổn thương được tích lũy qua hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn đời sống. Nó là không thực tế để trông đợi tất cả mọi thứ sẽ được hàn gắn trong một buổi hàn gắn dòng thời gian. Tuy nhiên, có các cách tiếp cận hợp lý đối với kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian khiến có thể tác động đến một lượng lớn những sự kiện tổn thương trong một đời sống, hay một lượng lớn những đời sống tổn thương trong một khoảng thời gian liên tục của sự tiến hóa linh hồn.

Bất cứ khi nào kênh này bắt đầu một buổi hàn gắn dòng thời gian, anh ấy yêu cầu rằng các đời sống với lượng lớn nhất những tổn thương sẽ là những đời sống bộc lộ ra đầu tiên, như thế lượng hàn gắn lớn nhất có thể xuất hiện. Nếu có vài tổn thương bất ngờ xảy ra bên trong một đời sống, sự hàn gắn có thể lan truyền theo dòng thời gian của khách hàng giống một chuỗi ngọc trai. Mỗi viên ngọc là một sự hàn gắn vàng xuất hiện ngay khoảng khắc của, hoặc ngay trước, một sự kiện tổn thương. Ví dụ, nếu bạn đã bị lạm dụng khi còn nhỏ và đã có 18 lần bị lạm dụng, sự hàn gắn sẽ lan truyền dọc theo 18 nơi khác nhau trong dòng thời gian của bạn.

Mặc dầu kỹ thuật chuỗi ngọc trai không đi sâu như một sự hàn gắn dòng thời gian chính quy, nó có thể gia tốc rất lớn quá trình hàn gắn nếu có rất nhiều sự kiện tổn thương trong một đời sống.

Thậm chí có một sự tác động rộng rãi hơn là khi kỹ thuật chuỗi ngọc trai đi qua nhiều đời sống. Nếu bạn đã có, ví dụ, mười đời sống chết trong các trận chiến đấu, bạn có thể “lọc ra được” những điểm trọng tâm của bạn như thế tất cả mười đời sống đang trình diễn qua cái tôi đa chiều kích của bạn. Sau đó bạn có thể hướng Ánh Sáng vàng, rực rỡ, yêu thương của Thượng Đế vào tất cả mười đời sống cùng một lúc, làm nổi bật những tình tiết đã gây ra tổn thương.

Có nhiều kỹ thuật thêm nữa chúng tôi chưa thảo luận. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rộng chúng một chút, cẩn thận để không trùng lặp với cái đã được đưa ra trước đây.

Động Lc Hc Năng Lượng

Chúng tôi đã quyết định thêm một số kỹ thuật tiên tiến trong việc điều khiển năng lượng, khi các bạn đang luôn luôn sống trong một biển năng lượng. Các bạn sẽ có vẻ thấy chính mình đang sử dụng một hay nhiều hơn những kỹ thuật này hàng ngày mà không nhận ra nó. Trở nên có ý thức về cách điều khiển năng lượng sẽ gia tốc rất lớn sự tiến hóa linh hồn và sự hợp nhất linh hồn của các bạn.

Bốn kỹ thuật đầu tiên được miêu tả bên dưới là hiệu quả trong việc bảo vệ bản thân bạn khỏi việc tích lũy những mảnh hồn của những người khác.

Phản Chiếu (Phản Xạ)

Khi bạn phản chiếu một ai đó hay một điều gì đó, bạn phản xạ năng lượng trở lại nguồn của nó. Mặc dầu đây là một kỹ thuật tâm lý học thông thường khi được thực hiện trong cảnh giới trí (“Điều tôi nghe bạn nói là… và sau đó bạn lặp lại cái vừa được nói), điều này cũng có thể được thực hiện trên một tầng thứ năng lượng.

Có rất nhiều dịp khi nó là thích hợp để phản xạ năng lượng của một người trở lại họ. Điều này thường giúp người gửi năng lượng nhìn thấy và hiểu được bản chất của cái mà anh ta hay cô ta đang phát ra. Nếu năng lượng là rất tiêu cực, kỹ thuật này sẽ có một tác động có hại lên người gửi, và vì lý do đó, chúng tôi đề nghị kỹ thuật này chỉ nên được thực hiện với tình yêu và tình thương, khi nó đã được xác định rằng việc có được năng lượng phản xạ là cách tốt nhất cho người gửi tăng trưởng về mặt tâm linh.

Nhiều khi các linh hồn đã thành thạo trong việc phản xạ năng lượng, đặc biệt nếu họ lớn lên với những người cha mẹ là những nhà trị liệu hay đã học qua các khóa học kết nối nào đó nhấn mạnh vào dạng ứng xử này. Đôi lúc, phản chiếu trở thành một thói quen vô ý thức. Trong trường hợp đó, người phản chiếu liên tục giúp đỡ (hay kích động) mọi người mà không cần cố gắng gì.

Kênh này có một số lượng khách hàng và bạn bè nói một điều gì đó giống như thế này: “Tôi không biết điều gì xảy ra với tôi khiến tôi chọc tức mọi người. Họ dường như cảm thấy bị đe dọa bởi tôi theo cách nào đó. Tất cả mọi thứ tôi làm là chân thật và chỉ cho họ thấy cái mà họ đang gửi đi về mặt năng lượng. Bạn có nghĩ rằng họ sẽ biết ơn là tôi đã giúp họ hiểu về cái mà họ đang làm.”

Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ giá trị của việc có được những bức xạ năng lượng của họ được chỉ ra cho họ. Bằng cách liên tục trả lại năng lượng cho người phát ra nó, điểm trọng tâm nằm ở người gửi, không phải là người nhận. Vì lý do đó, phản chiếu là một kỹ thuật được ưa thích của những người giỏi trong việc trao, mà không giỏi lắm trong việc nhận.

Phản xạ (phản chiếu) có thể khá hữu ích trong nhiều lúc, nhưng nó chỉ là một công cụ trong hộp đồ nghề, và không phải là một phương tiện “vũ trụ” phù hợp với tất cả các loại công cụ. Đôi lúc, một người đang thực hiện kỹ thuật phản chiếu quá hăm hở phản xạ trở lại mọi người, như thế anh ta hay cô ta không phải tập trung vào các cảm xúc bên trong có thể chưa được giải quyết.

Thêm vào với sự phản chiếu, điều quan trọng là phải có tất cả các kỹ năng sau và những hành xử có thể dùng được nhằm đáp lại một cách chân thực theo cách cao nhất và tốt nhất đối với bất kỳ hoàn cảnh nào.

Làm Chệch Hướng

Gạt bỏ sự phê phán, hay thay đổi chủ đề, là các cách làm chệch hướng năng lượng. Vào những lúc thích hợp hay thậm chí những lúc cần thiết nhằm giữ sự rõ ràng và sự cân bằng. Đôi lúc, sự chệch hướng thậm chí có thể là cứu cánh. Kỹ thuật này làm việc tốt nhất nếu có một lượng tương đối nhỏ năng lượng được gửi đi, bởi một hay hai người, trong một hoàn cảnh nói chung không đe dọa. Điều đó có nghĩa là, các kỹ thuật liên quan thường được sử dụng trong nghệ thuật quân sự để hướng hướng năng lượng của một “kẻ tấn công” đến mục tiêu đã dự định.

Trong võ thuật, nhiều người đã biết là không nên kháng cự một cách mạnh mẽ năng lượng của “đối thủ”, mà tốt hơn là, sử dụng năng lượng của chính anh ta hay cô ta theo các cách mang lại lợi ích cho bạn, người nhận đã có dự định.

Ví dụ đơn giản nhất về sự làm chệch hướng là khi bạn thoát ra khỏi một cuộc tấn công và sau đó sử dụng năng lượng của người tấn công gửi lại anh ta hay cô ta vào một nơi mong muốn. Điều này không giống với sự lẩn tránh, nơi mà mục tiêu chính là tránh đối đầu với một ai đó. Điều đó hiếm khi là một cách hiệu quả khi giải quyết với năng lượng được hướng về phía bạn. Tại sao? Bởi vì sớm hay muộn, một chu kỳ khác sẽ trở lại với bạn, và trong khi chờ đợi, không có gì được giải quyết hay hàn gắn.

Với kỹ thuật làm chệch hướng, bạn đang chấp nhận năng lượng của “đối thủ” và đơn giản hướng nó trở lại theo các cách có thể phục vụ cho cả hai bên. Nếu việc làm chệch hướng được làm với ác tâm, nó có thể đem lại kết quả trái ngược, hay ngăn bạn học được bài học đã dự định. Một ví dụ rõ ràng là việc di chuyển thân thể bạn theo một cách khiến “kẻ tấn công” tự gây hại cho chính anh ta. Nếu bạn đang trong một tình trạng đe dọa tính mạng, như là một cuộc tấn công dữ dội, thì điều này có thể là sự tự bảo vệ thích hợp, nhưng khi cuộc “tấn công” chỉ là năng lượng, mục tiêu chính của bạn là gửi năng lượng tiêu cực vào vũ trụ để xua tan nó.

Trong các kỹ thuật hàn gắn ether, năng lượng thường được làm chệch xuống Trái Đất nhằm tránh việc hấp thu nó vào các luân xa của nhà hàn gắn. Một ví dụ có thể là một kỹ thuật làm sạch luân xa trong đó bạn di chuyển năng lượng tiêu cực của khách hàng ra khỏi thân thể cô ấy và đi vào thân thể bạn, và sau đó đẩy năng lượng xuống thân thể bạn ra ngoài qua hai chân. Để làm kỹ thuật chệch hướng này một cách an toàn, bạn phải giữ sự hiểu biết và sự hiện diện rất lớn, và đảm bảo rằng năng lượng rời khỏi thân thể bạn và đi vào Trái Đất. Trái Đất có thể điều khiển xua tan năng lượng tiêu cực khá tốt. Một số linh hồn băn khoăn cho rằng không nên đưa năng lượng tiêu cực vào Trái Đất. Điều đó là đúng khi đang giải quyết với số lượng lớn những linh hồn, nhưng một lượng tiêu cực bị đẩy ra từ vài linh hồn là không đáng kể, từ quan điểm của Trái Đất, và bạn có thể cân bằng nó bằng cách gửi tình yêu và tình thương đến Trái Đất.

Khúc Xạ

Trong vật lý học, vật khúc xạ là những thiết bị thay đổi tần số và cường độ của ánh sáng, cùng với các khuôn mẫu nhìn thấy của nó. Khi bạn khúc xạ năng lượng, bạn đưa một phần của nó vào sinh mệnh bạn, nhưng theo một cách mà bạn có thể điều khiển. Nói cách khác, bạn không hấp thu những mảnh hồn của những người khác cho dù bạn nhận một số năng lượng của chúng.

Sự khác nhau giữa làm chệch hướng và khúc xạ là với làm chệch hướng, về bản chất tất cả năng lượng được di chuyển đến một vị trí khác, trong khi đó với khúc xạ, bạn đang di chuyển năng lượng thông qua trường aura của bạn (và tới mức độ nào đó là thân thể vật lý của bạn), nhưng thay đổi nó khi nó đi qua bạn. Điều này không giống với việc biến đổi, bởi vì bạn không thay đổi bản chất cốt lõi của năng lượng, mà chỉ đơn giản di chuyển nó theo một cách khác với cách nó đã đi vào không gian của bạn.

Một ví dụ cụ thể về khúc xạ là khi bạn đối đầu với một người giận dữ đang tuôn ra những lời lẽ nặng nề, và bạn bình tình và ôn hòa tiếp cận người đó, giữ anh ta hay cô ta trong tay bạn và nói, “Bình tĩnh đi anh bạn, hít thở đi, và thư giãn đi.” Sau đó cả bạn và anh ta hít thở và mường tượng đang buông bỏ năng lượng xuống qua thân thể của các bạn và đi vào Trái Đất. Năng lượng vẫn còn giận dữ, nhưng nó đã dịu đi, và đến một mức độ nào đó, đã bị tiêu tan, khi nó di chuyển qua thể aura an bình mà bạn đã tạo ra xung quang cả hai người.

Trong Suốt

Các bạn chắc chắn đã nghe thành ngữ, “Trở thành một cây tre rỗng và cho phép năng lượng chảy qua bạn.” Đây là một dạng của sự trong suốt. Như nghĩa của từ trong suốt, bạn trở nên rỗng, với ít hoặc không có sự cản trở, và cho phép năng lượng đi ngang qua bạn mà không bị ngăn chặn.

Kỹ thuật này được sử dụng tốt nhất khi bạn có ít hoặc không có sự đầu tư tình cảm vào kết quả của một cuộc xung đột hay một cuộc đối đầu. Bởi vì bạn không có sự đầu tư tình cảm, không có sự ghê tởm, đe dọa hay uy hiếp tác động chút nào đến bạn, và bạn chỉ cho nó đi qua mà không có bất cứ phản ứng nào.

Nếu bạn đang trong một hoàn cảnh nguy hiểm, thì không thể giả bộ là bạn không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công, nhưng có thể ngay lập tức tách ra khỏi hoàn cảnh và quan sát nó từ một nhận thức cao hơn. Nếu bạn trở nên trong suốt, bạn lấy đi động cơ của việc tấn công, vì vậy sẽ không có ai đánh trả, hay chống lại người tấn công.

Một hoàn cảnh thực trong cuộc sống sẽ có vẻ giống thế này. Một người đàn ông trở nên rất giận dữ và dọa đánh bạn. Thay cho việc chống lại bằng cách sử dụng một trong các kỹ thuật trước đây, bạn có thể nói một điều gì đó như sau, “Hãy đến đây và đánh tôi đi. Tôi không quan tâm,” và sau đó chỉ đứng đó và nhìn vào đối thủ của bạn. Hiển nhiên, điều này sẽ không hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Bạn muốn cố gắng cao nhất để đi sâu vào bên trong và đảm bảo là bạn đang nhận sự hướng dẫn rõ ràng để trở nên trong suốt. Tuy nhiên, việc từ chối ràng buộc vào đối thủ của bạn lấy một lượng lớn sức lực (năng lượng) của sự tương tác, và rất có vẻ là kẻ tấn công sẽ bình tĩnh lại bởi vì anh ta không nhận được phản ứng mà anh ta muốn. Nói cách khác, bạn không đáp ứng các nhu cầu của anh ta và anh ta có vẻ sẽ đi chỗ khác để tìm kiếm một ai đó sẽ đáp ứng anh ta.

Bạn càng tách ra khỏi vở kịch của cuộc sống, bạn càng trở nên trong suốt. Luật Hấp Dẫn sẽ ngừng việc mang đến các bạn những sự đối đầu, nơi mà bạn cảm thấy một nhu cầu bảo vệ chính mình. Thay vào đó, nó sẽ như thể là bạn vô hình. Năng lượng tiêu cực đi ngang qua bạn cho đến khi nó có thể tìm được một ai đó có thể bị kích động bởi nó.

Hấp Thu

Ba kỹ thuật cuối cùng được dành cho những học viên tiến bộ. Nếu bạn mạnh mẽ và tương đối không bị tác động bởi các tình cảm tiêu cực, bạn có thể lựa chọn thu hút một số sự tiêu cực của những người khác, một cách tạm thời, nhằm giúp xua tan nó. Trong một số trường hợp, bạn có thể tiếp nhận năng lượng của những người khác để hiểu được họ tốt hơn.

Đến một mức độ nào đó, hầu như tất cả các bạn đang đọc điều này đã lựa chọn hấp thu một chút nghiệp tiêu cực của Trái Đất như một phần trong nhiệm vụ của các bạn như những Lightworker. Tuy nhiên, điều đó có thể là một con dao hai lưỡi. Trong khi việc tiếp nhận một số những năng lượng của thế giới là không thể tránh được, việc mang nó quá nhiều vào sinh mệnh bạn có thể hủy hoại nhiệm vụ của bạn.

Lý tưởng là tiếp nhận chỉ đủ để bạn có thể liên hệ với một linh hồn khác trong tầng thứ của anh ấy hay cô ấy, nhưng không quá nhiều khiến bạn rơi vào hố cát lún cùng với khách hàng hay với học viên.

Một ví dụ về điều này là sự đồng cảm. Bạn đang an ủi một người yêu mến vừa mất đi người thân, các bạn cùng khóc với nhau và cả hai cảm thấy nỗi đau buồn về cái đã xảy ra. Bạn sau đó dừng lại trước khi bạn hoàn toàn bị nhấn chìm trong vở kịch, và bắt đầu đưa ra một số những hướng dẫn yêu thương cho người kia để giúp anh ấy hay cô ấy đi qua sự đau khổ.

Hấp thu một số những năng lượng của Trái Đất có thể có ích để trở nên vững vàng, đặc biệt nếu bạn có xu hướng mơ mộng và không thể tập trung vào các nhiệm vụ trên Trái Đất. Bạn có thể đi vào thiền định và cảm nhận các năng lượng của Trái Đất đang dâng lên qua đôi chân của bạn và qua đốt sống cuối cùng của bạn. Ngay khi bạn đã thu hút một lượng năng lượng của Trái Đất mà bạn cảm thấy phù hợp với mình, gửi phần dư thừa qua luân xa đỉnh đầu và đi vào thượng thiên. Bạn có thể làm tương tự với năng lượng vụ trụ đang đến từ bên trên. Khi nó được thu hút vào thân thể của bạn, gửi phần dư thừa xuống Trái Đất.

Bạn sẽ biết khi nào bạn đạt tới lượng thu hút tối đa bởi vì bạn sẽ cảm thấy đầy bên trong. Tiếp tục thu hút năng lượng sẽ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải nếu năng lượng là tiêu cực, và hiếu động thái quá nêu năng lượng là tích cực. Cách tháo bớt sự hấp thu quá mức năng lượng là thông qua các kỹ thuật xả trược (đã được mô tả trước đây).

Khuyếch Đại

Hiếm có trường hợp nào nơi mà việc khuyếch đại năng lượng tiêu cực là thích hợp, trừ khi nó là một cố gắng được xắp đặt cẩn thận để dạy một bài học cho một người nào đó cực kỳ kiêu ngạo và không thể học theo bất kỳ một cách nào khác. Một ví dụ có thể là một bậc thầy về võ thuật và một người tự tin quá mức, cho rằng biết mọi thứ trên đời và nghĩ rằng anh ta giỏi hơn vị thầy. Trong trường hợp đó, một đòn đánh sơ xẩy của người đó có thể gặp phải một sự đáp trả lớn hơn khiến người đó nằm đo ván trên sàn theo một cách không mong đợi.

Một ví dụ khác có thể là một bộ phim tập trung một cách rõ ràng vào những tác động tiêu cực của một chính sách của chính phủ, lặp đi lặp lại các vấn đề (hội chứng bánh xe kêu cọt kẹt) cho đến khi một ai đó trong vị trí “quyền lực” nhận ra và thực hiện sự thay đổi hành vi của những kẻ thủ phạm.

Một ví dụ liên quan có thể là những quảng cáo chống hút thuốc gây sợ hãi, ghê tởm đã có mặt khắp nơi nhiều năm trước, phác họa hình ảnh con người đang bị tổn thương, đang ho và đang há miệng ra vì khói thuốc, nhằm thuyết phục mọi người về tác hại của việc hút thuốc.

Thông thường hơn, việc khuyếch đại được sử dụng để tăng cường năng lượng tích cực. Một ví dụ có thể là khi bạn làm việc với một khách hàng đang có khó khăn với việc yêu thương chính bản thân mình. Khi cô ấy làm một việc yêu thương rất nhỏ bé, bạn phóng đại lời tán dương nhằm khuyến khích những việc yêu thương hơn nữa. Về bản chất, bặn lặp đi lặp lại lời khẳng định và thổi phồng nó quá mức, khi mà tiềm thức không biết sự khác nhau giữa thực tại bình thường và thực tại đã được phóng đại.

Một bất lợi rõ ràng của việc khuyếch đại là bạn có thể “một tấc lên trời”. Theo một cách, điều này đối ngịch với sự tách biệt. Trong sự tách biệt, tất cả mọi thứ có một ý nghĩa nhỏ bé so với sự khổng lồ của vũ trụ.

Một mặt trái của việc phóng đại thường được trải nghiệm bởi những Lightworker, là xu hướng biến tất cả những chi tiết nhỏ bé của cuộc sống thành một bài học vũ trụ. “Tiếc quá, Tôi vừa làm rơi cái cốc và nó đã vỡ. Tôi thắc mắc bài học nghiệp ở đây là gì?” Chắc chắn là chẳng có gì, ngoài việc nên chú ý vào cái mà các bạn đang làm.

Kênh này đã lưu ý rằng một số những thay đổi của Trái Đất đã bị thổi phổng trong một số lời tiên tri khác nhau. Điều đó đặc biệt đúng về các vệt hóa chất (chemtrail), một hiện tượng rất thực xuất hiện trong sự thay đổi thời tiết và trong thí nghiệm thời tiết. Nhiều người nghĩ tất cả những vệt ngưng tụ là một dấu hiệu cho thấy họ đang bị đầu độc một cách có chủ ý. Trong trường hợp này, họ đã lấy một chút sự thật và phóng đại nó thành một vấn đề lớn.

Trong các cuốn sách trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng có các nhóm trong các chiều kích cao hơn đang làm việc với Trái Đất để đảm bảo rằng các bạn không thể làm tổn hại bầu khí quyển vượt trên sự phục hồi đối với các thí nghiệm của các bạn. Trong khi nó là tốt khi quan tâm đến môi trường, điều quan trọng là đặt mọi thứ vào vị trí của chúng và nhận ra rằng vấn đề các vệt hóa chất là tương đối nhỏ so với những thứ như là thực phẩm biến đổi gen và sự ô nhiễm tổng thể của không khí, nước và đất của các bạn.

Biến Đổi

Đây là cái tiến bộ nhất trong động lực học năng lượng. Từ ngữ được tạo ra từ sự thay đổi và đột biến, và dẫn đến một sự thay đổi đáng kể của cả quan điểm bên trong và bên ngoài. Cảm giác bên trong là một sự biến đổi của tư tưởng, và cảm giác bên ngoài là một sự biến đổi của trường năng lượng.

Khi bạn biến đổi năng lượng, bạn tiếp nhận nó vào sinh mệnh mình theo một cách tương tự với việc hấp thu và khuyếch đại, nhưng bạn thay đổi bản chất cốt lõi của năng lượng. Giờ đây, nó không còn giống, theo bất kỳ cách nào, với cấu trúc và chức năng mà nó đã có trước khi nó đi vào không gian của bạn.

Một từ có liên quan là “giả kim thuật”. Sự biến đổi có thể liên quan đến một sự tái cấu trúc đơn giản của nguyên tử của một chất, như là thay đổi một hoặc hai điện tử trong quỹ đạo của một nguyên tử, hay thêm/bớt một proton, nhưng đó là tất cả yêu cầu để biến đổi chì thành vàng (ít nhất là từ một quan điểm hóa học).

Một ví dụ của việc biến đổi năng lượng của một ai đó đang giận dữ, thành một rung động yêu, thương. Trong trường hợp này , bạn sẽ tiếp nhận năng lượng mãnh liệt của sự giận dữ vào sinh mệnh mình, lấp đầy nó bằng Ánh Sáng Yêu Thương, vàng, rực rỡ của Thượng Đế, và sau đó gửi nó trả lại thế giới như là tình yêu trong sạch, vô điều kiện.

Dù bạn có tin nó hay không, có các linh hồn có khả năng làm việc đó. Họ là những người làm công kỳ kiệu, đến các nhà tù và phục hồi lại các linh hồn. Họ là các thiên thần tốt bụng xuất hiện chính xác vào lúc thích hợp để chuyển hóa một hoàn cảnh tưởng như vô vọng.

Trong võ thuật, điều này có thể là bậc thầy tiến hóa cao, người tiếp nhận năng lượng giận dữ, hung hăng của kẻ tấn công, làm vài động tác khéo léo, và kẻ tấn công quỳ gối khóc lóc xin tha thứ (cái mà người thầy vui vẻ chấp nhận). Trong trường hợp này, sự biến đổi bao gồm nhiều hơn việc chỉ hóa giải năng lượng tiêu cực. Một khuôn mẫu năng lượng hoàn toàn mới được đưa ra khiến tư tưởng của người kia thay đổi hoàn toàn.

Nhiều những Lightworker tiến bộ đã đến Trái Đất để giúp biến đổi sự tiêu cực đã xuất hiện ở đây từ hàng nghìn năm. Mỗi khi họ đến một nơi bị lấp đầy sự tiêu cực và bắt đầu kêu gọi Ánh Sáng và cầu nguyện, họ chuyển hóa một số năng lượng ở nơi đó. Bấ cứ khi nào bạn gửi tình yêu và tình thương đến những thành viên dường như tối tăm nhất của loài người, là bạn đóng góp vào sự chuyển hóa và biến đổi của chủng tộc loài người.

Sự chuyển hóa không bao giờ được sử dụng cho những mục đích tiêu cực. Tư tưởng cần thiết để chuyển hóa năng lượng là vượt trên cái có thể đạt được bằng sự tiêu cực.

Chúng tôi hy vọng mục này về động lực học năng lượng đã có ích. Bây giờ, chúng tôi chuyển sự chú ý sang các hoạt động pháp thuật.

Cha Tr Bng Pháp Thut

Có nhiều khía cạnh của việc chữa trị bằng pháp thuật, bao gồm làm việc với các tinh thần của cây cối và động vật, thay đổi bản chất của thời gian và không gian, và thêm nữa. Nhiều pháp sư cũng làm việc với các sinh mệnh trong các giai đoạn thời gian khác và các chiều kích khác. Bạn có thể kết nối vượt thời gian và không gian với các tinh thần (các thực thể lìa khỏi xác, các sinh mệnh có chủ quyền, những người ngoài hành tinh, các tinh thần tự nhiên, vv..) trong nhiều vương quốc khác nhau và xin họ các lời khuyên, hay trao và nhận năng lượng với họ. Tất nhiên, tất cả những điều này nên được thực hiện với sự bảo vệ thích hợp.

Những pháp sư thực hành nhiều kỹ thuật trợ giúp trong việc liên lạc với những người hướng dẫn tinh thần, bao gồm đánh trống, nghi lễ, nhảy, tụng kinh, cầu nguyện, sử dụng các phép bí tích, và thêm nữa.

Làm Việc Với Các Tinh Thần Tự Nhiên

Có nhiều loại sinh mệnh tinh thần tồn tại trong nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích. Họ có thể được kêu gọi đúng lúc để trợ giúp trong quá trình chữa trị. Phụ thuộc vào tầng thứ rung động của họ và vương quốc tồn tại của họ, họ có thể đến với nhiều tên gọi, bao gồm các chư thiên, các nữ thần, các nàng tiên, các yêu tinh, các thần giữ của, những người lùn, và tương tự. Hầu hết họ sống trong các vương quốc giữa các cảnh giới astral cao và các cảnh giới ether thấp, bao gồm Trái Đất bên trong (một vương quốc ether). Nhiều trong số họ thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ các bạn theo bất kỳ cách nào họ có thể.

Các tinh thần của Trái Đất được đề cập bên trên thường là các thực thể có chủ quyền. Thêm nữa, một số pháp sư làm việc với các mảnh hồn lìa khỏi xác của các sinh mệnh khác nhau. Họ có thể có khả năng kết nối với cả những khía cạnh lìa khỏi xác và cả với những phần cha mẹ của những linh hồn như vậy trong các vương quốc cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với các động vật. Các phần cha mẹ của những con vật đang sống hoặc đã chết thường được gọi là các “tinh thần tổ” (totems). Nhiều tinh thần tổ sẽ tư vấn cho các sinh mệnh con người làm cách nào phát triển những bản năng động vật sắc xảo và tăng cường các giác quan. Pháp sư thường có một mối quan hệ gần gũi với các tinh thần tổ, đủ gần khiến các tinh thần tổ giúp bộ tộc săn bắt hoặc nuôi động vật.

Khi các chiến binh của bộ tộc đang săn bắt và tấn công một con vật, người pháp sư có thể liên lạc với tinh thần tổ của con vật đó để xin phép trước khi lấy mạng con vật làm thực phẩm. Trong nhiều trường hợp, con vật đã tái sinh với kiến thức là nó sẽ hy sinh thân thể của nó để nuôi dưỡng bộ tộc, và sẵn lòng làm điều đó.

Đảm bảo là sử dụng sự bảo vệ trước khi kêu gọi các tinh thần tự nhiên hay các tinh thần tổ của động vật, khi mà không phải tất cả họ là 100% Ánh Sáng Yêu Thương, vàng, rực rỡ của Thượng Đế.

Các Phép Bí Tích

Một trải nghiệm “ngộ” (satori) là một sự giác ngộ tạm thời có thể đạt được bởi việc thiền định, khai tâm bởi một đạo sư, lắng nghe một bản nhạc nào đó, đọc các câu chú hay các bài kinh cụ thể, luyện yoga, trải nghiệm sức mạnh nhóm, hay thông qua việc sử dụng các phép bí tích. Các phép bí tích là các sản phẩm thực vật hoặc động vật giúp thức tỉnh các giác quan nào đó trong cơ thể, tình cảm và tâm trí. Chúng cũng có thể khai mở cho bạn các tầng thứ astral, ether và nhân quả của sinh mệnh.

Các phép bí tích phổ biến nhất là các thực vật tác động đến hành vi, như là ayahuasca, nấm psilocybin, mescaline (thuốc gây ảo giác làm từ cây xương rồng Mexico), xương rồng San Pedro, và vài chất khác. Khi tham dự một nghi lễ pháp thuật, với những sự bảo vệ và kiểm soát thích hợp, chúng có thể tác động như các chất xúc tác cho một trải nghiệm ngộ.

Nhiều pháp sư sử dụng những chất này để giúp khai mở việc kết nối với những tinh thần khác nhau. Công dụng của thuốc có liên hệ với tinh thần của cây cối và động vật xung quanh chúng trong các cánh rừng (hay bất cứ nơi đâu chúng sống). Tất cả mọi thứ là có liên hệ với nhau, bao gồm cả thuốc từ thực vật.

Nếu bạn biết một pháp sư mà bạn có thể tin tưởng và đang có mong muốn khai mở cho mình những trải nghiệm mới trong một điều kiện có kiểm soát cẩn thận, các phép bí tích có thể là hữu ích. Lưu ý rằng có các nguy hiểm, bao gồm xu hướng lạm dụng những chất này, dùng quá liều, không chuẩn bị đầy đủ trước khi sử dụng chúng, hay trông đợi chúng “cứu” bạn.

Các phép bí tích có thể phục vụ như các xúc tác cho việc mang các khía cạnh của cái tôi ra bề mặt, các khía cạnh này thường bị che dấu hoặc khó truy cập. Điều đó không có nghĩa là chúng thay làm công việc của bạn cho bạn. Chúng có thể mở cho bạn một viễn cảnh của Cái Tôi Cao Hơn của bạn, hay trao cho bạn một trải nghiệm năng lượng về các chiều kích cao hơn. Cái gọi là “ảo giác” mà nhiều người trải nghiệm có thể là một sự kết hợp của nhiều thứ, bao gồm những sự phóng ra hình ảnh tưởng tượng, các khuôn mẫu nhìn thấy được của năng lượng, hay các viễn cảnh tương lai. Khi mà tất cả mọi thứ là năng lượng, các chất tác động đến hành vi cho phép bạn nhận biết được năng lượng một cách tạm thời theo một các cách khác với nhận thức thông thường.

Cac chất tác động đến hành vi có xu hướng khuyếch đại cái đã có sẵn trong tư tưởng và chúng cũng thay đổi nhận thức của bạn khiến bạn nhìn thực tại từ một quan điểm khác. Điều này có thể là hữu ích hoặc gây hại, đặc biệt đối với những người không ổn định về tình cảm và tâm trí. Việc khuyếch đại nỗi sợ đang tồn tại, ví dụ như vậy, có thể có những tác động phá hoại, trong khi đó sự thay đổi nhận thức thoát khỏi nỗi sợ có thể là có ích. Đây là một trong các lý do tại sao môi trường trong đó các phép bí tích được thực hiện là rất quan trọng.

Trong trường hợp những người rối loạn tâm lý, nó là đặc biệt quan trọng để tạo ra một môi trường chuyển đổi nhận thức của họ khiến họ có thể tách khỏi vở kịch và tổn thương trong cuộc sống của họ, có lẽ đủ để đạt được sự hiểu biết có giá trị và nhận ra rằng có sự sống vượt trên vở kịch của họ.

Chúng tôi cho rằng một số nhà vật lý và chuyên gia tâm thần học sẽ nói lên mối quan tâm của họ về việc trao những chất tác động đến hành vi cho những người không ổn định về tình cảm, nhưng các thành viên khác của cộng đồng những người mắc bệnh tâm thần đang làm điều đó, và thường đạt được những kết quả rất tích cực. Chúng tôi lặp lại rằng những kết quả tích cực này đến từ một sự cấu trúc môi trường cẩn thận và thông minh khiến cho những bệnh nhân này cảm thấy an toàn và được ủng hộ trong trải nghiệm lâng lâng của họ.

Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai sử dụng những chất trái pháp luật, hay tham gia vào hoạt động có thể gây ra tổn thương hoặc tổn hại cho chính mình và cho những người khác.

Đây là một chủ đề gây tranh cãi và chúng tôi khuyến khích các bạn tự làm nghiên cứu cho riêng mình. Bây giờ, chúng tôi sẽ di chuyển sang các kỹ thuật khác cho việc đạt được sự hợp nhất linh hồn.

Thin Định Kích Hot S Thăng Lên

Kênh này đưa ra cái mà anh ấy gọi là “Thiền Định Kích Hoạt Sự Thăng Lên.” Những kỹ thuật thiền này là những sự hình dung được hướng dẫn với những sự tự ám thị, âm nhạc, và một hành trình tới một hiện trường được gọi là “khoang thăng lên”, nơi mà những người tham gia trải qua một sự khai tâm bởi những vị thầy đã thăng lên và/hoặc một tinh thể thăng lên (ascention crystal). Mục đích của những thiền định này là nâng tần số và rung động của bạn lên đủ để làm cho quá trình thăng lên của bạn dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Sự thăng lên là một quá trình bình thường, tự nhiên ngay khi một linh hồn đã đạt đến một tầng thứ hiểu biết nào đó. Xét đến cùng, nó là hoàn toàn không cần thiết để đưa ra các khóa học và các kỹ thuật thăng lên. Các bạn có thể liên hệ điều này với việc một con sâu đang tham dự một khóa học cuối tuần về cách làm thế nào để trở thành một con bướm.

Tuy thế mà, việc có một số hiểu biết về bước tiến hóa tiếp theo nhìn như thế nào và cảm thấy như thế nào cũng có giá trị của nó, thêm nữa nó là quan trọng để mọi người biết được về các trở ngại đối với quá trình tiến hóa bình thường, tự nhiên này. Những thiền định kích hoạt sự thăng lên giữ các linh hồn tập trung vào sự thăng lên về tinh thần và vật lý của họ, cái là một phần của sự tiến hóa linh hồn. Do đó, thực hiện thiền định có thể giúp chuyển đổi trọng tâm tránh xa sự tiêu cực và đi vào sự thăng lên. “Bạn tập trung vào cái gì, bạn trở thành cái đó”, là một trong những châm ngôn ưa thích của kênh này.

Hiển nhiên điều này không có nghĩa là tất cả các bạn cần phải thực hiện những thiền định thăng lên. Bạn vẫn phải tự làm việc của mình, tìm hiểu những động lực của bạn, khám phá những niềm tin cốt lõi tiêu cực của bạn, và hàn gắn những tình cảm của bạn. Thực hiện thiền định kích hoạt sự thăng lên có thể trợ giúp bạn trong việc hàn gắn nhanh hơn và giảm bớt những sự phản kháng mà bạn đã có đối với những sự thật của chiều kích cao hơn.

Chúng tôi khuyến khích các bạn đọc các cuốn sách trước cuốn sách này, để có một sự giải thích chi tiết về sự thăng lên về mặt tinh thần và sự thăng lên về mặt vật lý.

Hòa Nhp Thn Thánh

Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có một rung động. Một số âm thanh là hòa hợp với sự lành mạnh của bạn và một số thì không. Dấu hiệu linh hồn của các bạn chứa cái có thể được gọi là bài hát linh hồn. Khi bạn nghe những âm thanh hoặc những giai điệu hòa hợp với bài hát linh hồn bạn, nó tạo ra một trường rung động cộng hưởng đẩy mạnh sự hàn gắn của bất cứ thứ gì không hòa hợp. Nói cách khác, những âm thanh và những giai điệu hòa hợp xóa bỏ và vượt lên bất cứ thứ gì chống đối, hay không hòa hợp.

Hòa nhịp thần thánh có thể bao gồm việc tụng kinh, đọc OM hay phát ra những âm thanh như hát hay được chơi trên các dụng cụ âm nhạc. Một ai đó thực hành các giai điệu hòa nhịp thần thành vào Cái Tôi Cao Hơn của anh ta hay cô ta và yêu cầu rằng những âm thanh và những xướng âm hoàn hảo xảy ra.

Kênh này kết hợp chặt chẽ việc hòa nhịp thần thánh vào các hoạt động thiền định thăng lên nhằm trợ giúp thêm các linh hồn trong việc nâng cao tần số của họ.

Hàn Gn Bng Âm Nhc Và Âm Thanh

Thêm vào với các giai điệu và các bài kinh, có các chuỗi âm nhạc có thể kích hoạt sự hàn gắn. Nhiều người đã biết rằng những bản nhạc cổ điển hoặc nhạc new age music nào đó có thể tăng cường hay đem lại một trạng thái hạnh phúc cho người nghe. Nghiên cứu về việc những âm nhạc như vậy có thực sự hàn gắn được hay không vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số người thực hành bảo lưu rằng nó có thể tạo nên những sự hàn gắn kỳ diệu. Những nhà nghiên cứu khác tuyên bố rằng điều đó là vô lý. Dựa trên nguyên lý của các tần số và các rung động, chúng tôi sẽ nói rằng một sự kết hợp đúng đắn của âm nhạc và âm thanh có thể thực sự kích hoạt sự hàn gắn trên một hoặc nhiều hơn 6 thân thể thấp.

Kênh này có những bản nhạc mà anh ấy đã đánh giá tầng thứ rung động. Âm nhạc rung động cao nhất trong hệ thống của anh ấy ở mức 6,0. Tất cả mọi thứ trên mức 5,0 được xem là có lợi ích cao, khi mà mỗi một linh hồn là độc nhất vô nhị, không phải tất cả những âm nhạc rung động cao sẽ có cùng những tác dụng.

Các bạn có thể liên hệ với kênh này để có được tên những bản nhạc và những nghệ sỹ được khuyến khích nhất cho sự hàn gắn và sự thăng lên.

Các Liu Pháp Thuc V Mu Sc Và Khuôn Mu

Ánh Sáng có một khuynh hướng rung động đặc biệt, cũng giống như âm thanh. Không giống như âm thanh, ánh sáng chiếm một phần lớn hơn của phổ tần số. Giống âm thanh, có thể có các tần số cụ thể của ánh sáng hòa hợp với các tần số của một linh hồn cụ thể, do đó làm cho việc hàn gắn có thể xảy ra. Nếu bạn nhìn vào một bức tranh ưa thích, như là cảnh hoàng hôn hoặc những bông hoa, nó có thể khơi dậy sự an bình và thư giãn trong các thân thể thấp hơn. Những sự kết hợp nào đó của các mầu sắc và các khuôn mẫu có thể kích hoạt những thay đổi trong DNA. Có các cơ quan thụ cảm trong các tế bào não gửi các thông điệp đi khắp thân thể vật lý dựa trên việc một ánh sáng nào đó hay một khuôn mẫu nào đó có hòa hợp và an toàn hay không, hay là nó mang tính đe dọa.

Chúng tôi cho rằng sẽ có rất nhiều công nghệ đột phá trong lĩnh vực này trong những năm sắp tới trên Trái Đất.

Các Hình Hc Thn Thánh

Các hình dáng nào đó và các đối tượng hình học nào đó có thể có một tác dụng hàn gắn trên linh hồn. Nếu bạn ngồi dưới một kim tự tháp được xây dựng một cách phù hợp, ví dụ thế, các khuôn mẫu năng lượng phát ra bởi kết cấu có thể cân bằng và hòa hợp với các khuôn mẫu năng lượng của các thân thể tinh tế của bạn. Đôi khi các hình học tăng cường

sinh lực, vào những lúc khác chúng làm bải hoải. Sống trong các khối nhà chữ nhật hoặc hình vuông, hình dáng của hầu hết các ngôi nhà, nói chung không thuận lợi cho một trải nghiệm hàn gắn. Bạn nên thí nghiệm với các kiến trúc vòm, những ngôi nhà hình tròn, như là các căn lều, các khối trụ, và các hình dạng khác, như là các kim tự tháp, để tìm hiểu xem dạng hình nào thúc đẩy sự hàn gắn cho bạn.

Tóm tắt lại, có rất nhiều các kỹ thuật để đạt được sự hợp nhất linh hồn, và chúng tôi hy vọng chương này đã trao cho các bạn những hiểu biết sâu sắc và các ý tưởng về việc làm thế nào để gia tốc quá trình tiến hóa của chính các bạn.

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, và Cái Tôi Cao Hơn của kênh này, được chỉ định để trợ giúp các bạn trong cuộc tìm kiếm tự do bên trong và cả bên ngoài của các bạn.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here