HỢP NHẤT LINH HỒN – Mục Lục

0
119

MC LC

 

 

Nội dung Trang
Li nói đầu 7
Gii thiu 11
Chương 1 – Hành Trình Ca Linh Hn 14
Bn cht ca Linh hn 14
Câu chuyn Nguyên nhân Nguyên thy 16
Sự Hạ xuống Vào Bóng tối 16
Nhớ lại các Vương quốc Cao hơn 18
Nói thêm về Nguyên nhân Nguyên thủy và sự Hạ xuống vào Bóng tối 19
S Khác nhau gia Tinh Thn, Linh hn và Bn Ngã 23
Các Tng th Linh hn và các Chiu kích 24
Bn cht ca Thi gian 27
Sự Khác nhau giữa Thời gian Tuyến tính và Thời gian Phi tuyến 27
Các Dòng Thời gian và các Cái Tôi Vô Hạn 28
Các Cái Tôi Quá khứ, Hiện tại và Tương lai 31
Cái Tôi Cao Hơn và Nhng người Hướng dn Tinh Thn 35
Làm thế nào để Liên lạc với Cái Tôi Cao Hơn của Bạn 37
Liên hệ với những Người Hướng dẫn Tinh thần của Bạn 39
Thay thế những Người Hướng dẫn Tinh thần Không còn Phụng sự Bạn 43
Hàn gn Sáu Thân th Thp ca Các Bn 44
Thân thể Vật lý 45
Thân thể Tình Cảm 48
Thân thể Trí 51
Thân thể Astral 52
Thân thể Ether 54
Thân thể Nhân quả 55
Điu gì Xy ra khi Thân th Vt lý Chết đi? 57
Sự Tái sinh Không Tình nguyện 59
Sự Tái sinh Tình nguyện 60
Sự Thăng lên về mặt Tinh thần 62
Sự Thăng lên về mặt Vật lý 62
Tóm tt 63
Chương 2 – Nhng Người Bn Tâm Giao 65
và Nhng Linh Hn Sinh Đôi
S Phân chia Linh hn 65
Những Khác biệt giữa sự Phân chia và sự Phân mảnh Linh hồn 67
Những Linh hồn Tối cao 68
Các nhóm Phức hợp hồn 70
Nhng Linh hn Sinh đôi 72
Các Gia đình hồn Nguyên thủy 77

 

Các Gia đình hồn Thứ cấp 78
Các Thành viên Gia đình hồn Mở rộng 79
Các Dòng dõi Linh hồn 80
Nhng Người bn Tâm giao 83
Tất cả những Sinh mệnh Con người Đều có Linh hồn 84
Nhng Tha thun Linh hn và nhng Hp đồng Linh hn 84
Một số Lưu ý về Hôn nhân 86
Các Loi Quan h Linh hn 88
Những mối Quan hệ Nghiệp 88
Những mối Quan hệ Thầy –Trò và Trò – Thầy 91
Những mối Quan hệ Đồng Sáng tạo 93
Những mối Quan hệ Giác ngộ 94
Sự Giao tiếp Giác ngộ giữa các Cặp đôi 96
Các Cộng đồng Giác ngộ 97
Những mối Quan hệ Đồng tính 98
Những Tương tác Nhiều Bạn tình 99
Những mối Quan hệ Tantra 100
Tantra và sự Hợp nhất Năng lượng 102
Sự Mang thai Giác ngộ 102
Sự Mang thai Trong các Vương quốc Cao hơn 103
Sự Tái Hợp nhất của Các Gia đình Hồn trên Trái đất 103

 

Chương 3 – S Phân Mnh Linh Hn 105
Các Sinh mnh có Ch quyn 105
Các Sinh mệnh có Chủ quyền và Các Thực thể lìa Khỏi Xác 107
Làm Thế nào các Linh hn Phân mnh 108
Các Khuôn mẫu Năng lượng 110
Các Hình Tư tưởng 111
Các Thc th Lìa khi Xác 113
Các Linh hn Cha m 116
Nhng s Chuyn đổi Linh hn 118
Những sự Chuyển đổi Linh hồn Tạm thời và Lâu dài 118
Nhập xác 119
Những sự Chuyển đổi Linh hồn Một phần 125
Hai Linh hồn Trong một Thân thể 129
Nhiều Linh hồn Trong một Thân thể 129
Nhiều Nhân cách và Nhiều Linh hồn Trong một Thân thể 129
M Kênh 131
Mở Kênh Thôi miên và Trung gian Thôi miên 131
Mở kênh có Ý thức 134
Trao truyền Ngoại cảm 135
Tải Thông tin Ngoại cảm 137
Tải Năng lượng Thông minh 137
Mt Bài hc Cơ bn v S Chiếm hu Thc th 138
Bản chất của các Thực thể Tiêu cực 139
Sự Tiêu cực trong Thể Aura và trong các Luân xa 140
Gắn kết Thực thể 141

 

Sự Chiếm hữu Một phần 143
Sự Chiếm hữu Hoàn toàn 145
Sự Chiếm hữu Nghiệp 147
Truy cp vào Các D liu Akashic 149
Chương 4 – Hàn Gn Và Hi Phc Linh Hn V S Trn Vn 153
Các K thut và các Quy trình Hàn gn Linh hn 153
Phc hi Nhng Mnh hn Đã mt 154
Tha thứ và Buông bỏ 155
Quy trình Tha thứ Tiêu chuẩn – Những người Khác 155
Quy trình Tha thứ Tiêu chuẩn – Cái Tôi, với sự Phục hồi Linh hồn 157
Các Kỹ thuật Hồi phục Linh hồn Khác 158
Hàn gn Nhng Thc th Tiêu cc 159
Bo v Tâm linh và Tinh thn 160
Các Kỹ thuật Bảo vệ Tiên tiến 160
Cắt bỏ các Mối Ràng buộc và những Cạm bẫy Tâm linh 161
Lut v Nghip 161
Xóa Nghiệp 162
Phá vỡ các Hợp đồng Nghiệp 162
Tương quan Giữa Nghiệp và Luật Hấp dẫn 164
Trao và Nhận một Cách Cân bằng 165
Thẻ Cân bằng Nghiệp của Các bạn 166
Các Bin pháp Thêm na Hàn gn Sáu Thân th Thp hơn 166
Hàn gắn Tổn thương Vật lý 166
Hàn gắn Các Ràng buộc Tình cảm 167
Hàn gắn Những Niềm tin Cốt lõi Tiêu cực 169
Những Kỹ thuật Thêm nữa để Xóa bỏ những Tình cảm và những Niềm 170
tin Tiêu cực
Xóa bỏ những Cấy ghép Astral 171
Gỡ bỏ các Dấu ấn Ether 173
Hàn gắn các Khuôn mẫu Thân thể Nhân quả 174
Đọc Đời sống Quá khứ và Trở về Đời sống Quá khứ 174
Tái Cấu trúc 174
Hàn gắn Dòng Thời gian 174
Hàn gắn Dòng Thời gian Ngược 175
Kết nối Dòng Thời gian Tương lai 175
Kỹ thuật Chuỗi Ngọc trai 176
Động Lc hc Năng lượng 176
Phản Chiếu (Phản xạ) 177
Làm Chệch hướng 177
Khúc xạ 178
Trong suốt 179
Hấp thu 179
Khuyếch đại 180
Biến đổi 181
Cha tr bng Pháp thut 182
Làm việc với Các Tinh thần Tự nhiên 182

 

Các phép Bí tích 183
Thin định Kích hot S Thăng lên 184
Hòa nhp Thn thánh 184
Hàn gn bng Âm nhc và Âm thanh 185
Các Liu pháp Thuc v Mu sc và Khuôn mu 185
Các Hình hc Thn thánh 185

 

Chương 5 – Bn Cht Ca S Giác Ng 187
Quá trình Giác ng 187
Các Chu kỳ Tiến hóa Linh hồn 187
Các Tng th Giác ng 188
Tự Biết mình 189
Chấp nhận Hoàn toàn 191
Trở Thành một với Thượng Đế 191
Tách ra Chân thực 193
Vô hạn 194
Không Ham muốn 194
Đi vào Tĩnh lặng 194
Trở nên Trống rồng Hòa toàn – Đi vào Hư không 195
Điều Chưa biết 195
Vui sướng và Say mê 196
Điều Không Thể Biết 197
S Giác ng và các Quyn năng Tâm linh/Trc giác 198
S Giác ng và Vic Thăng lên 199

 

Chương 6 – Hp Nht Linh Hn Trên Thế Gii 201
Làm thế nào để Ở trên Thế gii nhng không Thuc v Thế gii 201
Nhng Hot động Thương mi Giác ng 203
Leah và s Thnh vượng 205
Nói thêm V các Cng đồng Giác ng 209
Mt Vin cnh V Thi Đại Vàng Mi 210
Kết Lun 212
Ph Lc A – Nhng Câu Hi Thường Gp 213
Ph Lc B – Điu Gì Đã Thc S Xy Ra Vào Ngày 21-12-2012? 219
Ph Lc C – Ch S Tng Th Rung Động Linh Hn 223

 

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

 

 

 

 

 

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here