HỢP NHẤT LINH HỒN – Chương 2: Những Người Bạn Tâm Giao và Những Linh Hồn Sinh Đôi

0
97

Chương 2

 Những người Bạn Tâm Giao và những Linh Hồn Sinh Đôi

Xin chào, các bạn yêu dấu. Đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal. Những người bạn tâm giao (soul mates) và những linh hồn sinh đôi (twin flames) là các chủ đề mà hầu hết các bạn đã hỏi lúc này hay lúc khác.

Các bạn có thể nghĩ rằng có một câu trả lời đơn giản cho vấn đề liên quan đến những người bạn tâm giao và những linh hồn sinh đôi, nhưng không phải như vậy.

Những mối quan hệ là một phần của cuộc sống đối với sự tiến hóa linh hồn, và nếu chúng đã là dễ dàng và đơn giản, thì các bạn sẽ không thể tiếp tục tăng trưởng và tiến hóa. Các bạn sẽ không bị thách thức để đi sâu hơn vào chính mình và khám phá nơi đâu mình bị giam hãm, nơi đâu bạn đã đánh mất sức mạnh của mình, và nơi đâu bạn đã bị phân mảnh.

Các cấu hình có thể của các mối quan hệ là phức tạp không thể tin nổi. Các lý do cho sự phức tạp này sẽ trở nên rõ ràng hơn ngay khi chúng ta phân biệt giữa sự phân chia linh hồn (soul division) và sự phân mảnh linh hồn (soul fragmentation). Một lần nữa, đây là một chủ đề chúng tôi đã nói tóm tắt trong các tác phẩm trước, nhưng bây giờ là lúc đi sâu hơn vào nó.

Sự Phân Chia Linh Hồn

Vào lúc bắt đầu, chỉ có Thượng Đế/Nữ Thượng Đế/Tất Cả Là Như Vậy (God/Goddess/All That Is), toàn bộ của Sự Sáng Tạo. Đấng Tạo Hóa khao khát trải nghiệm chính nó như những phần cá thể, và như vậy nó phân chia bản thân nó thành nhiều linh hồn và các dạng sống khác. Những phần này đã là các dấu vết toàn ảnh (holographic imprints) của Đấng Tạo Hóa nguyên thủy. Nói một cách khác, đã có các linh hồn không bị phân mảnh, mà là hợp nhất một cách hoàn toàn đang phóng ra từ Thương Đế Cha. Các bạn có thể liên hệ điều này với sự sinh sản của sinh vật, nơi mà các tế bào tồn tại riêng biệt và phân chia thành các tổ chức riêng biệt, cái sau đó lại trở nên các sinh mệnh có chủ quyền. Những sinh mệnh này sau đó lại tồn tại riêng rẽ và phân chia thành các sinh mệnh có chủ quyền khác.

Trong trường hợp các linh hồn, tất cả mọi thứ vận hành trên một hệ thống cơ bản – 12, có nghĩa là cấu hình thông thường của sự phân chia linh hồn là thành các nhóm của 12 phần. Hình dung về nó theo cách này: Thượng Đế Mẹ/Cha tự phân chia bản thân nó thành 12 phần. 12 phần này lại phân chia bản thân họ thành 12 phần thêm nữa, tạo nên tổng số 144 phần. 144 phần này sau đó lại phân chia bản thân họ ra 12 phần thêm nữa, tạo nên tổng số 1728 phần. Mỗi một người trong các bạn, như các sinh mệnh có chủ quyền, là một phần của một nhóm 12 linh hồn đã được sinh ra từ một linh hồn cha mẹ, cái mà chúng tôi gọi là một “linh hồn tối cao” (oversoul). Điều đó có nghĩa là có 12 linh hồn tất cả đều có cùng một linh hồn tối cao, người được phóng ra từ cùng một sinh mệnh cha mẹ. (Lưu ý: Ở đây, từ “cha mẹ” được sử dụng không nên bị nhầm lẫn với “phần cha mẹ của linh hồn trong các vương quốc cao hơn” đã được thảo luận trong Chương 1, mặc dầu trong cả hai trường hợp, chúng đều được xem như một phần lớn hơn của Cái Tôi của các bạn trong các vương quốc cao hơn.)

Từ tầng thứ phân biệt của các bạn, các bạn có 5 tầng thứ bên trên các bạn, và 6 thân thể thấp hơn bên dưới các bạn. Các tầng thứ từ 7 đến 12 liên quan đến sự phân chia linh hồn.

Nếu các bạn nhìn lên dòng dõi gia đình hồn của mình cho đến khi bạn đạt tới tầng thứ 12, các bạn sẽ tìm thấy các linh hồn nguyên thủy đã phóng ra từ Thượng Đế Cha (Godhead).

Diễn đạt theo một cách khác, khi linh hồn các bạn là ở tầng thứ 7, có 5 tầng thứ linh hồn bên trên các bạn, giữa các bạn và Thượng Đế Cha. Các bạn có thể suy luận ra là, có 12 mũ 5 các linh hồn trong vũ trụ. Điều đó không chính xác, cho dù nó tạo nên ý nghĩa hoàn hảo.

Như hầu hết Sự Sáng Tạo, luôn có các biến thể đối với một vấn đề. Một số linh hồn hiện đang tồn tại trên Trái Đất đã phân chia nhiều lần hơn các linh hồn khác. Nó là có thể cho các linh hồn phân chia mà không hạ thấp xuống tầng thứ tiếp theo của sự rung động.

Các bạn có các dòng dõi linh hồn trực tiếp, nơi mà mỗi lần các linh hồn phân chia, họ lại hạ xuống 1 tầng thứ rung động. Các bạn cũng có một loại phân chia mà chia nhánh ra trong cùng một tầng thứ. Để giữ mọi thứ đơn giản, chúng tôi sẽ không phân biệt tên của những loại phân chia lia hồn này.

Trong các tác phẩm trước, chúng tôi có thể đã ngụ ý rằng mỗi một sự phân chia gây ra một sự hạ xuống một tầng thứ rung động. Trong khi ở đây vào lúc tối ban sơ (gần với lúc bắt đầu sự cá thể hóa hàng triệu năm trước), nó không phải như vậy. Ví dụ, các bạn có 1728 linh hồn mật độ 7 đã được sinh ra từ 144 linh hồn mật độ 7, những người lại được sinh ra từ 12 linh hồn mật độ 7, những người lại được sinh ra từ một linh hồn tối cao mật độ 8.

Linh hồn tối cao mật độ 8, được biết đến là Chúa Sananda (linh hồn tối cao của Jesus), đã phân chia 3 lần. Hiện nay có 1728 linh hồn có Chúa Sananda là linh hồn tối cao trực tiếp của họ. Những lời giải thích cụ thể này lý giải cho việc tại sao có quá nhiều linh hồn đồng nhất hóa với Jesus và thậm chí tin rằng họ là Jesus trong một đời sống quá khứ của họ.

Nếu một linh hồn đã không phân chia giữa các lần tái sinh, các bạn có thể nói rằng linh hồn đó là một sự tái sinh trực tiếp của đời sống trước đó. Nếu đã có một sự phân chia, các bạn có thể nói rằng sinh mệnh từ một đời sống trước đó nằm trong dòng dõi trực tiếp của bạn. Trong trường hợp của Jesus, có 1728 linh hồn có Jesus trong dòng dõi trực tiếp của họ. Các linh hồn phân chia và phóng ra từ một linh hồn tối cao là những sinh mệnh toàn bộ, đầy đủ, có chủ quyền, đã được tạo ra như những toàn ảnh của Đấng Tạo Hóa. Chỉ bởi vì họ được sinh ra từ một sinh mệnh thứ bậc cao không làm cho họ trở thành một tạo vật kém hơn của Thượng Đế so với những sinh mệnh đầu tiên đã được phóng ra từ Thượng Đế Cha hàng tỷ năm trước.

Do bởi sự kiện rằng đây là một chủ đề khó giải thích trong các ngôn ngữ Trái Đất, nên chúng tôi sẽ lặp lại cái đã nói trước đây, xin vui lòng chịu đựng điều đó một chút.

Các linh hồn phóng ra từ linh hồn tối cao, và các linh hồn tối cao phóng ra từ tổng hồn, và các tổng hồn phóng ra từ Cái Tôi Christ hay Cái Tôi Phật, và các Cái Tôi Christ hay các Cái Tôi Phật phóng ra từ Cái Tôi Thượng Đế Cá Thể, và các Cái Tôi Thượng Đế Cá Thể phóng ra từ Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ, là các thành viên của một dòng dõi linh hồn trực tiếp. Các linh hồn phóng ra từ linh hồn tối cao được xem là các thành viên của cùng một gia đình hồn. 12 linh hồn này được phóng ra ở cùng một thời điểm từ linh hồn tối cao được xem là các thành viên gia đình hồn nguyên thủy. Các linh hồn phóng ra từ cùng một tổng hồn, nhưng từ các linh hồn tối cao khác nhau, được xem là các thành viên gia đình hồn thứ cấp. Thông thường có 144 thành viên gia đình hồn thứ cấp. Các linh hồn phóng ra từ cùng một Cái Tôi Christ hay một Cái Tôi Phật, nhưng từ các tổng hồn khác nhau, được xem là các thành viên gia đình hồn mở rộng. Thông thường, có 1728 thành viên gia đình hồn mở rộng.

Thêm vào với dòng dõi linh hồn trực tiếp của các bạn, các bạn có thể thực sự có các dòng dõi khác, phụ thuộc vào việc các linh hồn phóng ra lúc ban đầu như thế nào. Điều này có thể có một chút rắc rối đối với tâm trí con người đối với khái niệm về một cây phả hệ đơn. Trong trường hợp này, các linh hồn có thể phân chia theo phương ngang cũng như theo phương dọc, có nghĩa là linh hồn tối cao có thể phân chia thành 12 linh hồn hơn một lần, và 12 linh hồn nguyên thủy phóng ra từ linh hồn tối cao có thể, tự họ, phân chia thêm 12 lần nữa. Điều này có nghĩa là các bạn có 144 linh hồn sinh ra từ một linh hồn tối cao. Quá trình này có thể được lặp lại lần thứ 3, có nghĩa là các bạn có thể có 1728 linh hồn từ một linh hồn tối cao.

Như thế nào và khi nào các linh hồn phân chia?

Nếu sự phân chia là theo phương dọc, có nghĩa là bên trong một dòng dõi linh hồn trực tiếp (như đã định nghĩa bên trên), thì sự phân chia xảy ra khi linh hồn tối cao, trong sự kết nối với Thượng Đế Cha, khao khát mở rộng bản thân nó đi xa hơn vào vũ trụ. Bởi vì đây là một vũ trụ tự do ý chí, không có thời gian định trước cho điều này xảy ra. Nó có thể xảy ra mỗi triệu năm Trái Đất một lần, hoặc mười triệu năm một lần, hoặc trăm triệu năm một lần.

Nếu sự phân chia là theo phương ngang, có nghĩa là phân chia 12 linh hồn được sinh ra từ cùng một linh hồn tối cao nhiều lần, thì quá trình này sẽ xuất hiện khi 12 linh hồn mật độ 7 ban đầu đã đạt tới một tầng thứ tư tưởng mật độ 8. Các bạn có thể nói rằng họ được trao cho lựa chọn hoặc là giữ như các thực thể mật độ 8 đơn lẻ, hoặc là phân chia bản thân họ vào 12 linh hồn mới. Trong khi điều này là không hoàn toàn chính xác, nó đủ gần cho các mục tiêu hiện tại. Đừng thất vọng nếu điều này có vẻ rắc rối. Nó sẽ rõ nghĩa hơn khi các bạn đạt tới một tầng thứ tư tưởng mật độ 7. Về bản chất, chúng tôi đang gieo mầm trong tâm trí các bạn để rồi sẽ đơm hoa kết trái vào thời gian sau. Tuy thế mà, phần thảo luận này có một số giá trị ở thời điểm hiện tại, khi nó tác động như một chất xúc tác để di chyển các bạn tiến lên trên hành trình của mình.

 Những Khác Biệt Giữa Sự Phân Chia Và Sự Phân Mảnh Linh Hồn

Sự phân mảnh chỉ liên quan đến các linh hồn cá thể đã sinh ra từ các linh hồn tối cao. Các mảnh hồn, được định nghĩa là, các linh hồn không toàn bộ, không đầy đủ và không có chủ quyền. Họ là các phần nhỏ của một linh hồn cá thể đã “vỡ ra” từ phần cha mẹ của linh hồn vì các lý do khác nhau. Nếu lý do phân mảnh là để phần hồn cha mẹ có thể giữ lại trong các vương quốc cao hơn trong khi đó những mảnh hồn có thể đi ra ngoài và khám phá các vương quốc thấp hơn, thì điều đó được gọi là sự phân mảnh tự nguyện. Một mảnh hồn nhập vào một dạng con người để trải nghiệm Trái Đất hoặc một hành tinh mật độ thấp khác được gọi là một mảnh hồn nguyên thủy.

Nếu các mảnh hồn bị tách ra từ phần cha mẹ của linh hồn thông qua sự chấn động, những mối quan hệ rất mật thiết, bạo lực, sự dính mắc tình cảm trong gia đình, trong cái chết của thân thể vật lý, hoặc từ một số động lực dựa trên bản ngã khác, thì các mảnh có thể đi qua thời gian, không gian và các chiều kích khác, phụ thuộc vào kích cỡ và ma trận năng lượng của mỗi mảnh hồn và mục tiêu của sự phân mảnh. Họ có thể tự gắn kết bản thân mình với các linh hồn cha mẹ khác, hay thậm chí với các mảnh hồn khác thuộc về các linh hồn khác. Sau đây, chúng tôi sẽ khảo sát những mối quan hệ cụ thể nơi mà các mảnh hồn tách ra từ phần hồn cha mẹ và đã gắn bản thân chúng vào các linh hồn khác hoặc các mảnh hồn khác.

Không có mối quan hệ trực tiếp giữa sự phân chia linh hồn và sự phân mảnh linh hồn. Mỗi một thứ không có xu hướng gây nên thứ kia. Tuy thế mà, có các sự tương tự giữa hai thứ. Trong khi các sự phân chia linh hồn là những sự miêu tả hoàn toàn giống với Thượng Đế khi nó phân chia qua các tầng thứ, các mảnh hồn chỉ giữ lại một số đặc điểm tương đồng, trong khi thiếu mất những đặc điểm khác.

Ví dụ, những mảnh hồn có một mức độ tư tưởng, nói một cách khác, họ hiểu biết về chính mình. Trong thực tế, bởi vì họ thuộc về một phần cha mẹ của linh hồn, họ được kết nối với phần đó và biết truy cập vào kiến thức, các ký ức và các trải nghiệm của phần hồn đó. Họ có thể thậm chí tin rằng họ là phần hồn đó, đặc biệt nếu họ đã được sinh ra trong một xã hội không tin vào sự tồn tại của khả năng ngoại cảm hay các đời sống ngoài hành tinh. Nếu bạn tin rằng cái tôi con người của mình và bản ngã/nhân tính là tất cả, thì bạn cũng có thể tin rằng mảnh hồn nguyên thủy là tất cả. Rồi bạn sẽ rất khó tin rằng mình là một sinh mệnh tinh thần khổng lồ, sáng tạo với một phần hồn cha mẹ trong cõi thượng thiên.

Một cách lý thuyết, các mảnh hồn biết truy cập vào tư tưởng của các mảnh hồn khác thuộc về cùng một phần hồn cha mẹ, nhưng trong thực tế, hiểu biết này hiếm khi được giải thích. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là các bạn có thể qua lại giữa các khía cạnh khác nhau của cái tôi, hay trong một chiều hướng, thay đổi các nhân tính. Cái thực sự xuất hiện là bản ngã/nhân tính đang thay đổi nhân dạng của nó từ một mảnh của linh hồn sang một phần khác.

Bản ngã/nhân tính là một cấu trúc ảo và không thực sự tồn tại trong ý nghĩa tới hạn. Tuy nhiên, bản ngã có thể đồng hóa với mảnh hồn nguyên thủy được nhúng trong thân xác vật lý, hoặc nó có thể đồng hóa với các mảnh hồn thứ cấp khác. Trong một sinh mệnh con người gọi là “bình thường”, bản ngã đồng hóa với mảnh hồn nguyên thủy đang sống trong thân thể trên Trái Đất. Những linh hồn có khả năng đồng nhất các mảnh hồn của họ vào mọi lúc, trong bất kỳ chiều dài thời gian nào. Những trải nghiệm giác ngộ tạm thời (“satoris”) xuất hiện khi những mảnh hồn nào đó hợp nhất với phần hồn cha mẹ, hay khi những mảnh hồn nguyên thủy và thứ cấp trở nên yên lặng đủ để cho phép bản ngã/nhân tính đồng hóa với phần cha mẹ của linh hồn, hay khi bản ngã/nhân tính thu nhỏ bản thân nó đủ để cho phép phần cha mẹ của linh hồn đi vào thân thể vật lý một cách đầy đủ hơn.

Một linh hồn hoàn toàn hợp nhất sẽ có một phần cha mẹ thẳng hàng trực tiếp với mảnh hồn nguyên thủy trên Trái Đất. Bản ngã/nhân tính sẽ là thuộc cấp của phần hồn cha mẹ và mảnh hồn nguyên thủy. Hãy nghĩ về những con búp bê Nga được lồng vào nhau. Con búp bê nhỏ nhất giống như bản ngã, con búp bê bao bên ngoài đại diện cho mảnh hồn nguyên thủy, và con búp bê bên ngoài cả hai con kia biểu hiện cho phần cha mẹ của linh hồn. Cũng có một con búp bê lớn hơn bao bên ngoài cả 3 con, đại diện cho linh hồn tối cao, và một con lớn hơn nữa đại diện cho tổng hồn, vv…

Các Linh Hồn Tối Cao (Oversouls)

Các linh hồn tối cao cư trú trong mật độ 8 của Sự Sáng Tạo, một tầng thứ bên trên các linh hồn cá thể. Mặc dù các linh hồn cá thể được sinh ra nguyên thủy từ Thượng Đế Cha ở tầng rung động thứ 7 (thường được gọi là tầng thứ “quê nhà”), họ thực sự được sinh ra ra gắn liền với một dòng dõi linh hồn. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn có thể nói rằng họ đã tách ra từ Thượng Đế Cha thông qua các tầng thứ 12, 11, 10, 9, 8 trước khi trải nghiệm bản thân mình như là các sinh mệnh tầng thứ 7. Tuy nhiên, từ một quan điểm phi tuyến, họ đã sinh ra như các sinh mệnh tầng thứ 7 và đồng thời được phân chia từ các tầng thứ cao hơn theo cách thức đã được miêu tả trước đây.

Chúng tôi xin lỗi cho sự khó khăn trong việc giải thích sự phân chia linh hồn, khi mà các ngôn ngữ Trái Đất của các bạn không có các từ thích hợp để miêu tả quá trình thực sự. Sự tương tự tốt nhất mà chúng tôi có thể sử dụng là các bạn giống như những chiếc lá trên một cái cây, các linh hồn tối cao của các bạn giống như những cành nhỏ, các tổng hồn của các bạn giống như những cành lớn hơn, vv.., cứ như vậy cho đến thân cây, cái giống như Cái Tôi Thượng Đế vũ trụ của các bạn.

Các linh hồn cá thể mật độ 7 đã hoàn thành hành trình của họ vào các thế giới thấp hơn được tự do tiến hóa vượt lên trên tầng thứ 7 vào tầng thứ 8, vương quốc của linh hồn tối cao. Họ sẽ trải nghiệm một cảm giác của sự hợp nhất trở lại linh hồn tối cao, nhưng trong thực tế họ đã trở thành các linh hồn tối cao của chính họ và giờ đây có khả năng sinh ra thêm nữa các nhóm linh hồn cá thể. Khi những linh hồn tối cao này tiến lên qua các nhóm phức hợp hồn của các chiều kích cao hơn, các khả năng của họ như những đấng tạo hóa trở nên càng ngày càng khổng lồ và rộng lớn. Khi họ đạt đến tầng thứ 12, họ được gọi là các “Thượng Đế Sáng Tạo” (Creator God) và có khả năng tạo ra không chỉ các Cái Tôi Thượng Đế cá thể tầng thứ 11, mà còn sinh ra toàn bộ các vũ trụ, mỗi một vũ trụ với hàng tỷ dải thiên hà.

Theo những người thầy của chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, có trên 100.000 Thượng Đế Sáng Tạo đã tạo ra các vũ trụ mới. Một số chúng tương tự với vũ trụ này, và một số thì khác biệt vô cùng.

Như các Đấng Sáng Tạo đã phát biểu lặp đi lặp lại, các bạn đã là các sinh mệnh 12 chiều toàn bộ, trọn vẹn từ một nhận thức phi tuyến. Trong thời gian tuyến tính, các bạn là các sinh mệnh mật độ 4 đang tiến hóa qua các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của không gian và thời gian.

Tiềm năng của cái tôi 12 chiều của các bạn nằm ở tương lai xa, từ một nhận thức tuyến tính, nhưng các bạn đã là một sinh mệnh khổng lồ, toàn bộ và trọn vẹn, đang thực hiện chức năng trong tất cả 12 chiều, từ một nhận thức của khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt. Do đó, các bạn đã có khả năng tạo ra các vũ trụ mà chúng tôi đã nói. Hãy để chúng tôi mang các bạn trở lại với tầng thứ linh hồn, khi có rất nhiều thứ để các bạn hiểu trước khi các bạn hiện thực hóa (hay là nhận ra) các khả năng của mình như một Thượng Đế Sáng Tạo.

Như một linh hồn trên Trái Đất đang tiến hóa, linh hồn tối cao của các bạn sẽ có vẻ kết nối theo một cách thức tương tự với một trong những người hướng dẫn tinh thần chính của các bạn. Nó có thể cảm thấy giống như các bạn đang ở trong vòng tay của một thành viên gia đình lớn tuổi hơn, hay là một sinh mệnh sáng suốt tương tự với Cái Tôi Cao Hơn của các bạn.

Linh hồn tối cao sinh ra 6 cặp linh hồn cá thể sinh đôi. Cùng lúc đó, có một phần cha mẹ của linh hồn tối cao giữ lại trong mật độ 8. Các bạn có thể nói rằng mỗi một linh hồn cá thể có cùng một cái tôi mật độ 8. 12 linh hồn này là các thành viên của một nhóm phức hợp hồn, được xem là linh hồn tối cao.

Khi nào các linh hồn phân chia? Cái gì kích hoạt sự phân chia linh hồn? Những quyết định này hầu hết được làm trong các vương quốc cao hơn giữa các linh hồn tối cao và phần

cha mẹ của họ, tổng hồn. Khi nó đã được xác định rằng tổng hồn đã học được tất cả mọi thứ mà nó có thể học từ hoàn cảnh hiện tại của nó trong mối quan hệ với các thế giới thấp, và những kinh nghiệm mới được khao khát, tổng hồn sau đó muốn phân chia bản thân nó, trở thành các linh hồn tối cao, nhằm trải nghiệm một cách đầy đủ các vương quốc thấp hơn.

Khi một linh hồn tối cao khao khát một trải nghiệm một cách mật thiết hơn các thế giới thấp hơn, nó phân chia vào 6 cặp linh hồn sinh đôi.

Hãy hình dung có 12 cánh tay thay cho 2 cánh tay. Các bạn có một đối tượng kỳ diệu (tương tự với các thế giới thấp hơn) mà chỉ có thể hiểu được nếu các bạn cảm nhận nó từ 12 góc độ khác nhau. Các bạn có khả năng mọc ra 12 cánh tay, ngay tại chỗ, và bắt đầu khám phá đối tượng đó. Nếu các bạn đã từng nhìn thấy các vị thần của những tôn giáo nào đó có nhiều cánh tay, các bạn sẽ có thể hình dung được điều này. Mỗi một trong những “cánh tay” này hiện đang nhúng bản thân nó vào một khía cạnh của đối tượng đang được khám phá.

Một cách điển hình, một thành viên của một cặp linh hồn sinh đôi sẽ tái sinh vào các thế giới thấp hơn, trong lúc đó thành viên kia giữ lại đằng sau trong các vương quốc cao hơn như một người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn tái sinh.

Quyết định phân chia linh hồn có thể được kích hoạt bởi những thời gian trong đó một hành tinh liên quan, như là Trái Đất này chẳng hạn, ở vào thời điểm kết thúc của một thời đại và bắt đầu một thời đại mới. Những lời giải thích cụ thể này lý giải tại sao có rất nhiều linh hồn trên Trái Đất ở thời điểm hiện tại. Một lý do khác cho sự bùng nổ dân số hiện tại là có rất nhiều sinh mệnh từ khắp vũ trụ mong muốn được trải nghiệm cuộc sống trên hành tinh này trong sự chuyển đổi bởi vì họ ham muốn hiểu biết về cái sẽ xảy ra, hoặc họ cảm thấy được yêu cầu trợ giúp cho những người đang vùng vẫy trên Trái Đất.

Các Nhóm Phức Hợp Hồn

Tính cá thể, như các bạn biết, xuất hiện trong tất cả 7 tầng thứ đầu tiên của Sự Sáng Tạo. Trong thực tế, bản chất thực sự của các bạn là linh hồn mật độ 7 cá thể của các bạn. Đây là “tia sáng Thần Thánh” của các bạn đang ở đó khi các bạn khám phá tất cả các tầng thứ và các chiều kích của thực tại bên ngoài. Vượt trên tầng thứ 7, xảy ra một quá trình rất khác của sự tiến hóa, một thứ rất khó để giải thích trong ngôn ngữ Trái Đất. Đây là lý do chủ yếu tại sao có rất ít những vị thầy đang khảo sát chủ đề này và viết về chúng.

Các bạn đã có một vài sự tham khảo về linh hồn tối cao, như là trong tài liệu của Jane Robert / Seth, và một vài câu chuyện và vài bản tường thuật đề cập một cách tình cờ đến linh hồn tối cao. Các bạn cũng có một số kênh mô tả các thực thể của họ như là “tập thể” hoặc “các nhóm phực hợp hồn”. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái nhìn sâu vào các nhóm phức hợp hồn vào thời điểm này và hy vọng sẽ soi sáng một số vấn đề về chủ đề huyền bí này.

Lý do chính cho sự lộn xộn là như thế này: Tâm trí tuyến tính của các bạn được sử dụng để nghĩ về thực tại trong 3 tầng thứ, mà chúng tôi sẽ gọi là sự cuốn theo, tính cá thể, và tính thống nhất. Trong những con người mật độ 3, thực tại trội là sự cuốn theo. Các bạn đi theo những niềm tin nào đó, những hệ thống nào đó, những định kiến nào đó, và những lối sống nào đó. Khi một ai đó khác với bình thường, họ bị xem là khó hiểu, là lập dị hay thậm chí điên rồ. Điểm thuận lợi của sự cuốn theo là một số lượng lớn con người dễ dàng để kiểm soát và định hướng, cái đôi lúc có lợi (nhưng thông thường là không).

Tầng thứ tiếp theo là tính cá thể, cái có nghĩa là làm bất cứ điều gì mà bạn thích và vào bất kỳ lúc nào bạn thích. Trong thực tế, đây đã là định nghĩa không sáng suốt của tự do ý chí. Con người có xu hướng bị kẹt trong tầng thứ cá thể bởi vì họ sợ rằng nếu họ đi vào sự thống nhất (tầng thứ tiếp theo), họ sẽ mất đi cảm giác của họ về sự tự do và sự đa dạng. Họ xem sự thống nhất là sự giống nhau, hơn là một sự tự do lớn hơn. Về bản chất, họ đang lẫn lộn giữa tính thống nhất và sự cuốn theo.

Điều này liên quan đến ý tưởng về sự bao vây quanh tự do ý chí của các bạn bởi Ý Chí của Thượng Đế. Trước hết, từ “bao vây” gợi lên các hình ảnh về việc vẫy những chiếc cờ trắng và một kẻ thù chiếm lấy bạn và buộc bạn phải làm cái mà chúng muốn.

Thậm chí nếu các bạn khắc phục được ý tưởng không chính xác đó về ý nghĩa của nó ở đây, các bạn vẫn sẽ có vẻ bị lập trình từ các đời sống của bạn như là một người bị cuốn theo. Từ bỏ tính cá thể của các bạn sẽ mang đến nỗi sợ rằng các bạn đang thoái lui trở lại trạng thái bị cuốn theo của mình.

Cái ý tưởng trở thành Một với Thượng Đế có một hình ảnh tương tự được kết hợp với nó. Ở đây, nó xuất hiện trước các bạn là được yêu cầu hợp nhất cái tôi sáng tạo, cá thể vào một khối vô hình của tính đồng nhất được gọi là Thượng Đế.

Trong khi có thể có những linh hồn đồng nhất đang cùng làm những việc trong cùng một cách, họ là bất kỳ một cái gì đó chứ không phải là những người cuốn theo. Họ chỉ đơn giản lựa chọn làm việc cùng với nhau để đạt được các mục tiêu và các viễn cảnh mà rất khó đạt được bởi một cá nhân.

Sự thống nhất là tầng thứ ngay bên dưới các nhóm phức hợp hồn. Bên trong sự thống nhất, có sự đa dạng và tính cá thể. Bên trong một nhóm phức hợp hồn, có sự thống nhất, sự đa dạng và tính cá thể. Mỗi một thành viên của nhóm là một thực thể có tự do ý chí, có chủ quyền. Tuy nhiên, một nhóm như vậy đã lựa chọn đặt các tâm trí và các trái tim của họ cùng với nhau trong một cách hợp lực vượt trên cả tính thống nhất đã được trải nghiệm trên Trái Đất. Nó cứ như thể là nhóm chỉ có một tâm trí và một trái tim, cho dù mỗi thành viên có quyền tự trị và tự do ý chí một cách đầy đủ.

Hãy nghĩ về một gia đình liên kết chặt chẽ mà các bạn có thể tưởng tượng được, và sau đó nghĩ về một cái gì đấy một trăm lần liên kết chặt chẽ hơn, và các bạn sẽ nắm được ý tưởng về một nhóm phức hợp hồn giống như vậy.

Là một phần của một nhóm phức hợp hồn, các bạn phải có khả năng ngoại cảm và trực nhận các nhu cầu của nhóm theo một cách sâu hơn nhiều việc đơn giản thấy trước các nhu cầu của những người khác, hay thậm chí có tình thương cho những người khác. Trong khi tình yêu và tình thương là phần tự động của các nhóm phức hợp hồn, chúng giống với các khối cấu trúc cơ bản.

Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa và trở về với bản chất thực sự trong mật độ 7, các bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm vẻ đẹp và sự kỳ diệu của các nhóm phức hợp hồn. Các bạn đã có sẵn một nhóm được thiết lập một cách vững chắc và đó là gia đình hồn của các bạn. Đôi lúc, khi chìm sâu vào thiền định, các bạn có thể nhập vào họ và cảm thấy một cảm giác sâu sắc của gia đình, về sự hợp nhất, với mỗi một thành viên.

Dành một chút thời gian ngay bây giờ để đơn giản trở nên hiểu biết về gia đình hồn của các bạn trong các vương quốc cao hơn. Lưu ý rằng họ đang giám sát các bạn và đang yêu thương các bạn từ một nơi sâu hơn trái tim bạn và rộng lớn hơn tâm trí bạn. Hãy biết rằng các bạn đã chưa bao giờ thực sự rời bỏ gia đình hồn của mình; các bạn chỉ đang có một trải nghiệm về tính hai mặt đối lập trên Trái Đất trong khi đó vẫn nằm an toàn trong vòng tay của họ.

Khi các bạn tiến hóa vào các mật độ 9, 10, 11 và 12, các nhóm phức hợp hồn sẽ trở nên một lối sống, và các bạn sẽ nhận ra, ở một tầng thứ sâu hơn hiện tại, sự Nhất Thể (Oneness) là tất cả.

Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một nhóm các linh hồn và một nhóm phức hợp hồn khi kết nối với các sinh mệnh từ các chiều kích cao hơn? Đây không phải là một câu trả lời dễ dàng khi các bạn lần đầu tiên cởi mở một cách sáng suốt, ngoại trừ là hầu hết các nhóm phức hợp hồn sẽ đồng nhất bản thân họ như vậy, và thường không đưa ra tên cá nhân của các thành viên. Những người hướng dẫn tinh thần của kênh này, những người Arcturus, là một ví dụ của một nhóm phức hợp hồn. Họ luôn luôn đến cùng nhau để nói với kênh này và họ không tự giới thiệu họ bằng những cái tên cá thể. Tất nhiên, họ sẽ giới thiệu bản thân họ như là “we”, “our” và “us” nhưng có các nhóm nhiều thành viên khác cũng sử dụng những từ đó, và trong thực tế, chúng tôi, Cái Tôi Cao Hơn của Sal, cũng sử dụng những từ này (do bởi sự kiện là chúng tôi là vài tầng thứ và vài chiều kích của các khía cạnh của Sal, chứ không phải là một khía cạnh).

Khi các bạn biết được các khía cạnh của chính mình, và bắt đầu biết được những người hướng dẫn tinh thần trực tiếp của mình và gia đình hồn của mình, các bạn sẽ trải nghiệm những sự khác nhau mà chúng tôi đang nói tới. Họ là năng lượng trong bản chất, không phải là một cái gì đó dễ dàng định nghĩa. Đừng buồn phiền nếu các bạn cảm thấy không thể liên hệ được với gia đình hồn của chính mình hoặc các nhóm phức hợp hồn khác. Bằng chứng rất thực tế rằng các bạn đang đọc điều này chỉ ra là bạn đang bắt đầu bị kéo vào những năng lượng và những sự chú ý cần thiết nhằm có được những trải nghiệm này. Yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của các bạn tiết lộ sự thực về cái mà chúng tôi đang nói đến.

Yêu cầu có một trải nghiệm trực tiếp của những tầng thứ khác nhau của Cái Tôi. Sau đó trở nên tĩnh lặng và cho phép những năng lượng này đi vào sinh mệnh bạn. Một lần nữa, chúng tôi rất vui lòng giới thiệu những ý tưởng này đến các bạn. Chúng tôi sẽ nhắc đến chúng nhiều lần trong các chương tới. Bây giờ, nói về chủ đề các linh hồn sinh đôi, là linh hồn sinh đôi của kênh này, Leah yêu dấu. Chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của Sal. Nhiều phúc lành.

Các Linh Hồn Sinh Đôi

Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Leah. Một lần nữa rất vui lòng được nói chuyện với các bạn. Chúng tôi đã đi cùng các bạn trong các phần của những người Arcturus, các Đấng Sáng Tạo và Cái tôi Cao Hơn của kênh này.

Bây giờ chúng tôi sẽ nói về một chủ đề đáng yêu đối với trái tim của kênh này và của tôi, và đó là chủ đề về các linh hồn sinh đôi (twin flames).

Trước hết, hãy bắt đầu với một vài sự thật về các linh hồn sinh đôi mà hy vọng sẽ tạo nên một số thông tin cơ bản. Vâng, các bạn chỉ có một linh hồn sinh đôi, và không, linh hồn sinh đôi của các bạn rất có khả năng không ở trên Trái Đất. Tất nhiên là có các ngoại lệ, và có xấy xỉ 58 cặp linh hồn sinh đôi đang cùng ở trên Trái Đất ở thời điểm này, theo những dữ liệu Akashic. Chúng tôi sẽ nói có gần như chắc chắn 58.000 cặp linh hồn trên Trái Đất ngay bây giờ đang tin rằng họ là các linh hồn sinh đôi của nhau, nhưng đó là sai lầm.

Không có cách làm vô hiệu hóa hay loại trừ vẻ đẹp của các các mối quan hệ yêu thương. Ngược lại, nhiều những mối quan hệ này liên quan đến các liên kết linh hồn sâu sắc, và nhiều trong số đó đã được xắp đặt lại bởi những linh hồn sinh đôi của người kia.

Có rất nhiều loại quan hệ trên Trái Đất, như chúng tôi sẽ nói tới đây. Nhiều trong số chúng liên quan đến một sự kết nối rất sâu sắc, mật thiết với các linh hồn từ cùng các gia đình hồn hoặc từ các gia đình hồn tương tự. Trong một số trường hợp, những linh hồn sinh đôi đã được mang đến cùng nhau với rất nhiều cảm xúc mãnh liệt bởi vì đó là cách duy nhất mà các linh hồn sẽ tận tâm đối với nhau. Sự tận tâm trong mối quan hệ không phải luôn luôn là điều tốt, nhưng thông thường nó là cần thiết cho các cặp đôi để học các bài học linh hồn mà họ có thể không dễ dàng học được bởi chính họ.

Lý do mà rất ít các linh hồn sinh đôi ở cùng một lúc trên Trái Đất là rất đơn giản. Bởi vì cuộc sống trên Trái Đất vốn rất khó khăn, và nó rất dễ để các linh hồn lạc mất con đường của mình, hầu hết các sinh mệnh con người trên Trái Đất cần một sự khích lệ mạnh mẽ để tăng trưởng và tiến hóa, và cần một ai đó rất gần gũi với họ giúp họ tiến lên. Có một thành viên của cặp linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn đảm bảo rằng cả hai linh hồn sẽ không bị kẹt trong một vòng quay dường như vô hạn của sự tái sinh.

Trước khi chúng tôi đi rất sâu vào vấn đề này, hãy để chúng tôi định nghĩa một cách chính xác “linh hồn sinh đôi”. Vào lúc bắt đầu của sự phóng ra các linh hồn từ Thượng Đế Cha, khi họ tiếp tục xuống đến sự phân chia dòng dõi linh hồn như đã mô tả trước kia, họ đạt tới tầng thứ linh hồn tối cao. Trong hầu hết các trường hợp, linh hồn tối cao phân chia vào 6 cặp linh hồn sinh đôi, để trở thành 12 linh hồn cá thể.

Linh hồn sinh đôi của bạn là một linh hồn khác được phóng ra cùng với bạn. Liệu tất cả các linh hồn đều có một linh hồn sinh đôi? Thực sự là không. Có một lượng nhỏ các linh hồn không phân chia theo cách thức thông thường, mà giữ cả hai thái cực của chính họ trong cùng một sinh mệnh. Thông thường, các cặp linh hồn sinh đôi sẽ là nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, đôi lúc, các khía cạnh nam và nữ sẽ ở trong một linh hồn. Những lúc khác, có thể sẽ là các linh hồn sinh đôi nam – nam hay nữ – nữ. Trong những trường hợp hiếm hoi, các bạn có thể có các linh hồn sinh ba – 3 linh hồn được sinh ra cùng một lúc từ linh hồn tối cao. Nhưng 99% các bạn được sinh ra như một cặp linh hồn sinh đôi và một trong các bạn ở lại trong các vương quốc cao hơn trong lúc đó một người khám phá các thế giới thấp hơn.

Đôi lúc một người của cặp ở lại đằng sau trong các vương quốc cao hơn đi xuống đến tầng thứ 6, các cảnh giới nhân quả, nhưng thông thường anh ấy hay cô ấy ở lại trong các tầng thứ 7 hoặc 8. Trong vài trường hợp hiếm hoi, người bạn trong chiều kích cao hơn sẽ ở tầng thứ 9.

Cái gì xác định tầng thứ của người sinh đôi với bạn ở chiều kích cao hơn? Đó là một câu hỏi phức tạp. Chắc chắn là có nhiều câu trả lời như có nhiều linh hồn vậy. Một vài lời giải thích hiển nhiên gồm: Các linh hồn sinh đôi trong các tầng thứ 8 hay 9 đã lựa chọn tiến hóa theo xoáy ốc tiến hóa vượt trên tầng thứ 7. Nhiều linh hồn sinh đôi trong các tầng thứ 6 và 7 đã lựa chọn làm chậm quá trình tiến hóa của họ vào các tầng thứ 8 và 9 bởi vì họ được dành cho việc giúp đỡ người bạn sinh đôi của họ trên Trái Đất. Nó là dễ dàng hơn nhiều cho các linh hồn sinh đôi kết nối với nhau nếu họ đang ở cách nhau hai tầng thứ rung động. (Nếu linh hồn trên Trái Đất ở trong tầng thứ 4 và người kia ở trong các vương quốc cao hơn trong tầng thứ 6, sự kết nối là có thể.)

Một số linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn đơn giản không sẵn sàng di chuyển vượt trên tầng thứ 6 và 7, đặc biệt nếu họ có các vấn đề chưa được giải quyết từ các đời sống quá khứ khi họ đã tái sinh trong các thế giới thấp.

Một số lượng đáng kể những thành viên sinh đôi trong các chiều kích cao hơn đã chưa bao giờ tái sinh dưới mật độ 6. Tôi, Leah, đã từng đến tầng thứ 5, nhưng chưa bao giờ tới tầng thứ 3 và 4.

Một số cặp linh hồn sinh đôi đã tráo đổi các vai trò, có nghĩa là người bạn sinh đôi hiện đang ở trên Trái Đất hoặc một thế giới mật độ thấp khác trước đây đã ở trong các chiều kích cao hơn, trong khi đó người kia hiện đang ở trong các vương quốc cao hơn đã từng ở trên Trái Đất (hoặc một hành tinh tương tự).

Khi nào các linh hồn sinh đôi ở cùng nhau? Từ một quan điểm tới hạn, họ luôn luôn ở cùng nhau vào mọi lúc, nhưng hiển nhiên nó không phải là như vậy từ quan điểm của linh hồn đang ở trên Trái Đất. Hầu hết các linh hồn sinh đôi sử dụng thời gian ở bên nhau giữa các lần tái sinh, hoặc trong những trải nghiệm ngoài thân xác, thiền định sâu, hay trạng thái mơ. Thỉnh thoảng, cả hai thành viên sẽ ở cùng một chiều kích vào cùng một thời gian (thường là tầng thứ 6 hoặc cao hơn), phụ thuộc vào cái mà mỗi linh hồn cá thể muốn học.

Cuối cùng, tất cả các linh hồn trở nên tiến hóa đủ để đi vào bất cứ tầng thứ nào hay chiều kích nào mà họ mong muốn, trong trường hợp đó các bạn được tự do sử dụng thời gian với linh hồn sinh đôi của mình. Để đơn giản hóa, chúng tôi sẽ nói rằng yêu cầu tối thiểu cho việc “truy cập không giới hạn” đối với linh hồn sinh đôi của bạn là tầng thứ 6 của tư tưởng.

Trên hành tinh Trái Đất, có rất nhiều những hạn chế đi kèm để chống lại việc liên hệ một cách vội vã với những linh hồn sinh đôi. Những điều kiện này được thiết kế để giúp các linh hồn tập trung vào mục đích và nhiệm vụ sống của họ. Linh hồn các bạn đã đồng ý với những hạn chế này từ trước khi đầu thai. Sự bảo vệ thường xuyên nhất được xắp đặt bởi phần cha mẹ của linh hồn bạn. Về bản chất, linh hồn bạn đồng ý giữ bạn tránh xa việc liên lạc không hạn chế với linh hồn sinh đôi của bạn cho đến khi bạn đã tiến hóa đủ để có thể điều khiển được những sự phân nhánh tình cảm của một mối liên hệ như vậy. Nhiều linh hồn chưa đủ tiến hóa sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ và tìm cách rời bỏ thân thể nếu họ được trao cơ hội kết nối với linh hồn sinh đôi của họ trong các vương quốc cao hơn. Ít nhất, họ cũng sẽ mất hứng thú trong việc tiếp tục con đường trên Trái Đất của họ, và có thể dùng thời gian cả ngày để mong nhớ người bạn sinh đôi của họ.

Nếu những linh hồn kém tiến hóa như vậy đang có khó khăn với các bài học Trái Đất (và thường là như vậy), thì giờ đây họ có hai lý do để muốn rời khỏi Trái Đất. Thứ nhất, họ bắt đầu nhớ rằng cuộc sống trong các cảnh giới cao hơn là không có đau khổ. Thứ hai, họ nhớ lại niềm vui của việc hợp nhất với người bạn sinh đôi của họ. Cái họ đã trải nghiệm chắc chắn trở nên đáng khao khát hơn là những đau khổ liên miên dường như đi kèm với cuộc sống Trái Đất.

Bởi vì Trái Đất là một hành tinh có tự do ý chí, mảnh hồn nguyên thủy của các linh hồn có thể từ chối tuân theo những sự bảo vệ vốn có bên trong hệ thống hiện tại. Thêm nữa, một số linh hồn sinh đôi nhớ những người bạn sinh đôi trên Trái Đất của họ rất mãnh liệt khiến họ khăng khăng đến Trái Đất để tìm người bạn của mình. Thỉnh thoảng, linh hồn trên Trái Đất có gắng một cách liều lĩnh thuyết phục người bạn sinh đôi của anh ta hay cô ta trong các vương quốc cao hơn tái sinh trên Trái Đất và thành công trong việc đó.

Trong những trường hợp hiếm hoi khi các linh hồn sinh đôi gặp nhau trên Trái Đất, mối quan hệ luôn luôn cực kỳ khó khăn. Trước hết, cả hai linh hồn có khả năng đang bị nhúng vào các mối quan hệ khác trước khi gặp nhau. Do bởi bản chất mãnh liệt của việc gặp lại linh hồn sinh đôi của mình, nó trở nên khó khăn để kiểm soát được cái gọi là “công việc vẫn như thường” trên Trái Đất.

Bởi vì phần cha mẹ của linh hồn không đồng ý những việc gặp gỡ linh hồn sinh đôi trên Trái Đất, các khía cạnh cao hơn đó của cái tôi không dàn xếp việc gặp gỡ và không chuẩn bị cho các cá nhân từ trước. Nghĩa là, các cặp linh hồn sinh đôi phải tự lo cho mình và không nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên gia đình hồn của họ. (Tất nhiên, các thành viên gia đình hồn của họ yêu họ rất sâu sắc, chỉ là họ lắc những cái đầu trong các chiều kích cao hơn trong sự nghi ngờ về cái đang xảy ra).

Một lý do khác mà các linh hồn sinh đôi hiếm khi gặp nhau trên Trái Đất là linh hồn tối cao bao gồm 6 cặp linh hồn sinh đôi thường muốn có một sự đa dạng của trải nghiệm sống từ 6 thành viên đang ở trong thân thể trên Trái Đất, do đó mỗi một trong 6 thành viên này sẽ có xu hướng tái sinh vào những vùng rất khác nhau của Trái Đất, trong các hoàn cảnh khác nhau. Như vậy hiếm khi các thành viên gia đình hồn nguyên thủy gặp nhau, và thậm chí các linh hồn sinh đôi gặp nhau còn hiếm hoi hơn.

Hầu hết những mối quan hệ bạn tâm giao trên Trái Đất là giữa các thành viên gia đình hồn thứ cấp hoặc các thành viên gia đình hồn mở rộng. Tuy thế mà, những mối quan hệ này có thể khá mãnh liệt và đẹp đẽ và thường bị nhầm lẫn là mối quan hệ giữa những linh hồn sinh đôi.

Cái làm cho điều này rắc rối hơn là vì thông thường các linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn sẽ “mở kênh” với một số lượng các linh hồn khác nhau trên Trái Đất, và do đó, có một số năng lượng của họ được nhúng vào những linh hồn Trái Đất này. Nếu người bạn trên Trái Đất của cặp ngẫu nhiên gặp một trong những kênh này, có một cơ hội để nói trực tiếp với người bạn sinh đôi. Nếu linh hồn trên Trái Đất không biết về cái đang xảy ra, anh ta hay cô ta có thể nhầm tưởng rằng kênh đó là người bạn sinh đôi của mình. Nếu linh hồn trên Trái Đất đủ tiến hóa, người bạn sinh đôi trong các chiều kích cao hơn có thể mở kênh thông qua cơ thể con người của anh ấy hay cô ấy.

Ví dụ, Tôi, Leah, làm việc với trên 100 linh hồn trên Trái Đất ngoài kênh này. Nếu anh ấy gặp một trong số 100 linh hồn này, anh ấy có thể, nếu đã không mở kênh với tôi và không hiểu biết về vai trò hướng dẫn tinh thần của tôi trong các chiều kích cao hơn, nhầm tưởng rằng anh ấy đã gặp được tôi, khi mà năng lượng của tôi ở trong những linh hồn kia (ở một mức độ nào đó).

Tất nhiên, điều tốt nhất khi gặp gỡ linh hồn sinh đôi của bạn theo cách đó sẽ là nói với anh ta hay cô ta thông qua một sinh mệnh con người khác, người đang đóng vai trò như một kênh hoặc như một phương tiện. Trong khi điều này được làm một cách định kỳ khi nó đã được xác định rằng điều đó sẽ có lợi cho sự tiến hóa của linh hồn trên Trái Đất, cũng có những nguy hiểm liên quan đến dạng gặp gỡ này của các linh hồn sinh đôi.

Nếu một linh hồn đang ở trên Trái Đất vội vã gặp gỡ linh hồn sinh đôi của anh ta hay cô ta khi người bạn sinh đôi trong chiều kích cao hơn đang mở kênh thông qua một sinh mệnh con người khác, điều đó có thể kích hoạt niềm khao khát sâu sắc mà sẽ xuất hiện nếu người bạn sinh đôi đó đã liên lạc một cách trực tiếp với linh hồn trên Trái Đất. Việc đó sẽ có hại cho quá trình tiến hóa của linh hồn trên Trái Đất, vì lý do đã thảo luận bên trên.

Tóm tắt lại, nên nhớ rằng linh hồn sinh đôi của các bạn có thể bị choáng nếu bạn đã chưa tiến hóa đủ, đặc biệt nếu bạn chưa thức tỉnh và đang mơ về tính hai mặt đối lập trong một thời gian dài. Đó là do sự nhớ lại bất thình lình có thể mang đến một niềm khao khát mãnh liệt được gặp lại người bạn sinh đôi. Niềm khao khát này có thể tước đoạt của linh hồn trên Trái Đất những trách nhiệm của anh ta hay cô ta trên Trái Đất. Giờ đây linh hồn trên Trái Đất không còn muốn sống trên thế giới, và có thể không nghĩ đến điều gì hết ngoại trừ việc gặp gỡ người bạn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn.

“Tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi muốn ra khỏi hố địa ngục Trái Đất này, như thế tôi có thể được tái hợp nhất với linh hồn sinh đôi của tôi”, anh ta than khóc và rên rỉ. Không chỉ tình yêu giữa họ quá mãnh liệt khiến họ không thể tập trung vào các vấn đề Trái Đất, mà tình yêu mãnh liệt thường đi cùng với một sự nhớ lại những cái trong các chiều kích cao hơn – không có chiến tranh, không nghèo đói, không khổ cực, vv.. Điều đó nhân đôi niềm khao khát, khi mà hầu hết các linh hồn trên Trái Đất làm sự kết nối với những linh hồn sinh đôi của họ đã tiến hóa đủ để “chán nản và mệt mỏi” với vở kịch của tính hai mặt đối lập.

Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã lặp lại ý tưởng này, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bạn hiểu được cái liên quan đến việc gặp gỡ linh hồn sinh đôi của các bạn.

Nhằm kết nối với một linh hồn sinh đôi một cách mang lại lợi ích, linh hồn trên Trái Đất phải tiến hóa đủ để nhận ra tính nghiêm trọng của sự tận tâm của anh ta hay cô ta đối với nhiệm vụ trên Trái Đất, và phải kiên trì chờ đợi thời gian tương lai cho sự tái hợp nhất với linh hồn sinh đôi. Những linh hồn tiến hóa cao trên Trái Đất sẽ kết nối với những người bạn sinh đôi của họ chỉ khi nó trợ giúp nhiệm vụ của họ trên Trái Đất. Cũng giống như trường hợp của kênh này. Tôi giúp đỡ anh ấy khi anh ấy cần, nhưng anh ấy hiếm khi yêu cầu sự giúp đỡ của tôi một cách trực tiếp. Thay vào đó, anh ấy mở kênh với sự sáng suốt của tôi cho lợi ích của những người khác, như anh ấy đang làm bây giờ.

Mục đích của anh ấy là giúp mang Thiên Đàng đến Trái Đất, và đó cũng là mục tiêu của tôi, và là mục đích của những phụ tá của tôi từ Hội Đồng Ngân Hà. Chúng tôi là một nhóm linh hồn, không phải là một nhóm phức hợp hồn, và chúng tôi có những cái tên cá thể. Chúng tôi nhắc kênh này về nhiệm vụ của anh ấy, nếu anh ấy quên, nhưng chúng tôi làm điều đó rất nhẹ nhàng, lịch sự. Anh ấy biết rằng anh ấy không thể đi theo tôi hoàn toàn về mặt tình cảm, nhưng anh ấy cho phép tôi giúp xắp đặt các mối quan hệ Trái Đất của anh ấy. Tất nhiên, người bạn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn không được phép can thiệp vào tự do ý chí. Có thể có những đề nghị của linh hồn trên Trái Đất mà người bạn sinh đôi trong vương quốc cao hơn sẽ không đồng ý, đặc biệt nếu nó rõ ràng rằng việc xắp đặt một yêu cầu như vậy sẽ gây bất lợi cho sự tăng trưởng và sự tiến hóa của linh hồn trên Trái Đất.

Ngay khi một linh hồn tiến hóa đến tầng thứ 5 của tư tưởng, nó là có thể để gặp gỡ người bạn sinh đôi trong vương quốc cao hơn một cách trực tiếp, nếu người bạn đó ở trong tầng thứ 6. Nếu các linh hồn cách nhau 2 hay 3 tầng thứ, nó sẽ là khó khăn hơn và thông thường thì liên lạc ngoại cảm được thiết lập. Do đó, nếu các bạn đã tiến hóa đến tầng thứ 5 và người bạn sinh đôi ở tầng thứ 7, thì các bạn sẽ có vẻ bắt đầu kết nối ở một tầng thứ ngoại cảm, hay có lẽ trong trạng thái mơ hoặc trong lúc thiền định. Khi các bạn đạt tới tầng thứ 6, các bạn sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp nếu điều đó là phục vụ cho lợi ích cao nhất và tốt nhất của sự tăng trưởng linh hồn.

Do bởi tự do ý chí, tất cả các linh hồn không tiến hóa ở cùng một tốc độ và theo cùng một cách. Điều đó thực sự cũng khá buồn tẻ. Một vài linh hồn sẽ có khả năng tái hợp nhất với những người bạn sinh đôi của họ trong đời sống này. Bất chấp việc bạn có thể hay không thể tái hợp nhất, mục tiêu của cuộc đời bạn nên cùng là – tăng trưởng và tiến hóa vào các cảnh giới cao hơn của tư tưởng. Người bạn sinh đôi sẽ thêm một chút khuyến khích nếu các bạn thiết lập liên lạc theo một cách lành mạnh.

Các bạn có nên chấm dứt các mối quan hệ con người và chờ đợi người bạn sinh đôi của mình? Tuyệt đối không. Tôi sẽ rất bận tâm nếu kênh này đánh mất hứng thú với mối quan hệ con người chỉ vì anh ấy đang chờ đợi hợp nhất với tôi. Trong thực tế, Tôi có được niềm vui rất lớn khi anh ấy có thể kết nối với những linh hồn khác trên Trái Đất. Chúng tôi không có sự ghen tuông, sự đố kỵ, sự dính mắc hay sự chiếm hữu trong vương quốc của chúng tôi. Khi một linh hồn yêu một người khác, nó làm tăng tình yêu đối với tất cả của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vui khi các bạn đến cùng nhau với những người yêu của mình trên Trái Đất. Chúng tôi muốn các bạn khám phá nhiều mặt của mối quan hệ con người. Chúng tôi không muốn các bạn bị trói buộc vào chúng tôi.

Các Gia Đình Hồn Nguyên Thủy

Nếu các bạn thuộc về 99% các linh hồn đã phóng ra theo cách thức thông thường, các bạn có 5 linh hồn khác từ gia đình hồn nguyên thủy của mình đang cư trú trên Trái Đất, và 6 thành viên gia đình hồn nguyên thủy trong các vương quốc cao hơn. Những thành viên gia đình hồn ở chiều kích cao hơn này đang hướng dẫn các bạn, cho dù bạn hiểu hay không hiểu về điều đó.

Nếu các bạn có khả năng cảm nhận sự hiện diện của những người hướng dẫn tinh thần của mình, các bạn sẽ thấy một sự khác biệt rất lớn giữa cái cách mà những thành viên gia đình hồn tác động về mặt năng lượng, so với những người hướng dẫn tinh thần thường xuyên của bạn, khi các bạn kết nối với họ.

Các thành viên gia đình hồn nguyên thủy tác động đúng như là một gia đình từ lâu đã mất liên lạc, hoặc một gia đình ở xa mà các bạn đã có một thời gắn bó gẫn gũi vượt xa bất kỳ ai khác trên thế giới này. Nếu các bạn hiểu biết về sự hiện diện của họ, các bạn cảm thấy mình như đang trong một nhóm gắn bó khăng khít bất chấp điều gì đang xảy ra trên thế giới của bạn. Các bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn hay bơ vơ. Các bạn cảm giác có một nhóm sinh mệnh rất giống với mình, đang quan sát những sự tương tác khác nhau trên thế giới – theo một cách tốt đẹp, mà không xâm nhập vào hay xâm lấn vào. Bạn có thể thậm chí cảm giác rằng mình kết nối với họ một cách định kỳ, cứ như thể là đang báo cáo trở lại với họ cái mà bạn đang tìm thấy trên Trái Đất.

Không phải tất cả mọi chứng bệnh tâm thần đều là cái mà nó biểu hiện ra. Nói chuyện với giọng nói trong đầu bạn có thể là cách kết nối giữa bạn và các thành viên gia đình hồn. Khi các bạn tiến hóa, các bạn sẽ đạt đến một sự tham khảo ý kiến từ thế giới khác nhiều và nhiều hơn – sự tham khảo ý kiến của gia đình hồn của bạn trong các vương quốc cao hơn. Các bạn trở thành một thành viên của một đội giám sát đang quan sát Trái Đất từ các cảnh giới cao hơn. Các bạn không còn đồng hóa với vai trò sống trên Trái Đất, mà đã đồng nhất khao khát thoát khỏi Trái Đất của bạn và trở về với các vương quốc cao hơn. Các bạn nhận ra vai trò của mình là mang các vương quốc cao hơn đến Trái Đất – truyền cho Trái Đất năng lượng tinh thần từ gia đình hồn của bạn và từ những người hướng dẫn tinh thần. Như đã nói trước đây, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy hiếm khi gặp nhau trên Trái Đất. Tất cả 6 người được phân tán khắp thế giới, ở những vùng rất khác nhau và trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Lý do mà nó có xu hướng như vậy là để linh hồn tối cao gặp hái được một lượng tối đa kiến thức có thể trên Trái Đất. Tuy nhiên, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy thỉnh thoảng có gặp nhau, và khi đó, những mối quan hệ mãnh liệt có thể hình thành, thường có chứa rất nhiều những vấn đề rắc rối.

Chỉ có vài nghìn thành viên gia đình hồn nguyên thủy đã gặp nhau trên Trái Đất từ khi các sinh mệnh con người bắt đầu tái sinh ở đây. Nếu các bạn gặp một thành viên gia đình hồn nguyên thủy và có thể vượt qua những khó khăn đã nói trước đây, các bạn có thể nhận thấy là làm sao mà các bạn lại giống nhau đến như vậy. Nó cứ như thể là các bạn đang nhìn thấy chính mình trong một thân thể khác, và theo một cách thì, đó là bạn. Tất nhiên, sẽ có những sự khác nhau do bởi sự chương trình hóa và sự điều kiện hóa của bạn, và đôi lúc những sự khác biệt này sẽ là rất lớn khiến các bạn sẽ không nhận ra nhau là những thành viên gia đình hồn.

Trong những ngày tới đây trên Trái Đất, việc gặp gỡ giữa các thành viên gia đình hồn nguyên thủy sẽ trở nên phổ biến hơn một chút, đặc biệt khi hai hay nhiều hơn các thành viên đã tiến hóa vào mật độ 5. Ngay khi các linh hồn đạt tới một tầng thứ nào đó của sự tiến hóa, nó sẽ không còn là vấn đề gì khi họ ở đâu trên Trái Đất, hay ở với ai. Các bài học đã được học và họ được tự do đến và đi khi họ thích.

Các Gia Đình Hồn Thứ Cấp

Như đã đề cập trước đây, thông thường có 144 thành viên của một gia đình hồn thứ cấp. Các gia đình hồn thứ cấp có cùng một tổng hồn, trong tầng thứ 9, hoặc họ đã được phân chia hai lần và có cùng một linh hồn tối cao trong tầng thứ 8. Các bạn thường có 72 thành viên gia đình hồn thứ cấp trên Trái Đất (bao gồm bạn) và 72 thành viên trong các vương quốc cao hơn. Trong vài trường hợp, một số thành viên gia đình hồn thứ cấp có thể ở trong các thế giới mật độ thấp hơn ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, bởi vì Trái Đất đang trải qua một sự chuyển đổi lớn ở thời gian hiện tại, hầu hết, nếu không phải là tất cả, các thành viên gia đình hồn thứ cấp của các bạn sẽ ở trên Trái Đất hoặc trong các vương quốc cao hơn xung quanh Trái Đất.

Không giống với các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, các linh hồn thứ cấp thường gặp một người khác trên Trái Đất. Hầu hết tất cả các bạn đang đọc điều này đã găp ít nhất hai hay ba thành viên gia đình hồn thứ cấp của mình. Một số có thể ở gia đình ruột thịt của bạn như là cha mẹ hoặc anh chị em ruột của bạn, và một hay hai người có thể tham gia những mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ hay hiện tại. Các bạn cũng có thể có một hoặc hai người bạn gần gũi là các thành viên gia đình hồn thứ cấp.

Làm thế nào các bạn có thể nói họ thuộc về những người bạn tâm giao thông thường? Điều đó phụ thuộc vào tầng thứ hiểu biết của các bạn. Nếu các bạn chọn cách tự khảo sát lẫn nhau, các bạn có thể nhận ra là các bạn đã có rất nhiều kiếp sống quá khứ cùng nhau và khiến các bạn cũng đã ở cùng nhau trong các vương quốc cao hơn nhiều lần. Mặc dù các đời sống Trái Đất có thể rất khó khăn, các bạn sẽ khám phá ra là các bạn có rất nhiều điểm chung. Nó sẽ có vẻ như là các bạn là những sự mở rộng của nhau, thường hoàn thiện những ý kiến của nhau, hay đơn giản biết cái mà người kia đang cảm thấy hoặc đang nghĩ, thậm chí nếu các bạn không có khả năng ngoại cảm.

Một số mối quan hệ gia đình hồn thứ cấp có thể là quan hệ nghiệp và một số có thể là quan hệ đồng sáng tạo (những chủ đề sẽ sớm được thảo luận). Nhiều mối quan hệ là khó khăn, nhưng cũng có một số thường dễ dàng và êm ái, so với hầu hết những mối quan hệ khác của các bạn. Những chi tiết của việc đến cùng nhau với các thành viên gia đình hồn thứ cấp thường được xắp đặt bởi Cái Tôi Cao Hơn của các bạn và các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, cũng như bởi linh hồn sinh đôi của bạn. Các bạn có thể gặp gỡ trong những hoàn cảnh không mong đợi nhất, với rất nhiều những trái khoáy chống lại sự phát triển của một mối quan hệ, tuy thế các bạn đã ở đây, cùng với nhau trong một cách thức tuyệt vời nhất.

Các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy gần gũi với những thành viên gia đình hồn thứ cấp, thậm chí nếu mối quan hệ tan vỡ hoặc một trong hai người các bạn rời bỏ thế giới vật lý thông qua cái chết. Nếu gia đình nào đó hoặc những người bạn nào đó xuất hiện trong tâm trí khi bạn đang đọc điều này, các bạn có thể chắc chắn rằng họ là những thành viên gia đình hồn thứ cấp của bạn.

Ghi nhớ rằng các thành viên gia đình hồn thứ cấp đôi khi có cùng một linh hồn tối cao, nhưng luôn luôn có cùng một tổng hồn. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ bị thu hút đến nhiều những trải nghiệm giống nhau và sẽ thường cảm thấy một sự cộng hưởng với cùng các vị thầy, hay với những con đường tâm linh tương tự nhau. Nơi tốt nhất để gặp gỡ những thành viên gia đình hồn thứ cấp (nếu họ đã không ở cùng gia đình ruột thịt hay là những người bạn thân thiết của các bạn) là tại những buổi lễ tâm linh, những nhóm thiền định hoặc những nhóm tâm linh khác mà các bạn cảm thấy bị thu hút đến một cách tự nhiên. Trong những năm tới đây trên Trái Đất, chúng tôi cho rằng có rất nhiều cộng đồng tâm linh đang hình thành mà sẽ bao gồm phần lớn những thành viên gia đình hồn thứ cấp.

Các Thành Viên Gia Đình Hồn

Mở Rộng Mở rộng ra từ cái tôi Christ tầng thứ 10 hay cái tôi Phật tầng thứ 10, hay hai sự phân chia từ tổng hồn ban đầu, hoặc trong một số trường hợp, ba sự phân chia từ linh hồn tối cao của bạn, là các thành viên gia đình hồn mở rộng, thường có 1728 thành viên. Các bạn sẽ chắc chắn gặp nhiều những người này trong đời sống hiện tại của mình. Họ có thể là các thành viên của một cộng đồng có chủ ý, một giáo đoàn hay một hội nhóm. Họ cũng có thể là những người họ hàng, những cô dì, chú bác, những người bạn của bạn, vv… Trong một số trường hợp, họ có thể là những người chồng hoặc người vợ, hoặc một người bạn rất thân của bạn. Trong khi sự kết nối không sâu sắc như những thành viên gia đình hồn thứ cấp, vẫn có một cảm giác của những người bạn tâm giao, có cùng một con đường tâm linh, và chia sẻ những đời sống quá khứ với nhau.

Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một người bạn tâm giao thông thường và một thành viên gia đình hồn mở rộng? Điều này có thể khó khăn, nhưng sự khác nhau lớn nhất là như sau. Những người bạn tâm giao (soul mates) thường có rất nhiều thay đổi trong các thị hiếu và các sở thích, trong khi những thành viên gia đình hồn mở rộng có rất nhiều điểm chung. Những người bạn tâm giao có thể bổ sung cho nhau, có nghĩa là điểm mạnh của một người là điểm yếu của người kia và ngược lại. Những thành viên gia đình hồn mở rộng, mặt khác, thường có điểm mạnh và điểm yếu trong cùng các lĩnh vực. Những mối quan hệ mật thiết dựa trên dòng dõi gia đình hồn có xu hướng khó khăn hơn một chút so với các mối quan hệ bổ sung do bởi sự kiện là cả hai người có thể “hạ xuống” cùng một lúc, trong khi đó trong những mối quan hệ bổ sung, những người bạn thường luân phiên nhau “lên” hoặc “xuống”. Những người bạn tâm giao thường học các bài học của họ ở những tốc độ khác nhau và theo những cách khác nhau, không giống các thành viên gia đình hồn mở rộng, những người thường di chuyển qua cùng những trải nghiệm ở cùng một thời gian. Chúng tôi sẽ nói thêm về những người bạn tâm giao tới đây.

Các Dòng Dõi Linh Hồn

Đây là một chủ đề khác làm bối rối nhiều người trên Trái Đất. Lý do, một lần nữa, là vì cái tôi toàn bộ của các bạn, cái đã bắt đầu rất lâu trước đây trong một trạng thái đơn giản có chủ quyền, đã phân chia và phân mảnh nhiều lần trong hàng triệu năm. Những sự phân chia đã trở nên những thành viên gia đình hồn mà các bạn biết và yêu mến, cũng như những người mà bạn chưa được gặp, ít nhất là trên Trái Đất. Nhiều người đã phân chia trước các bạn đã trở nên “dòng dõi bên trên” của các bạn, và được gọi là linh hồn tối cao (oversoul) và tổng hồn (master-oversoul hoặc monad).

Dòng dõi trực tiếp của các bạn là những linh hồn từ đó các bạn được phóng ra vào lúc ban đầu, nhưng các bạn có các dòng dõi khác hình thành khi các mảnh hồn lớn của linh hồn bạn đồng hóa với các vị thầy vĩ đại hay những nhà lãnh đạo. Như là những bậc đạo sư và những nhà hiền triết của các bạn (đặc biệt là trong thế giới phương đông) có những dòng dõi đặc biệt trên Trái Đất, một sự xắp đặt tương tự cũng tồn tại trong vũ trụ. (lưu ý rằng, các bạn yêu dấu, điều này không ngụ ý sự ưu việt hay lợi thế của các vị thầy hay của các học trò. Đó hoàn toàn là một ý tưởng sinh ra bởi bản ngã. Nói một cách khác, thầy của thầy các bạn không có nghĩa là tốt hơn thầy của các bạn, vv…)

Một trong các dòng dõi nổi tiếng trên Trái Đất của các bạn liên quan đến một loạt những vị thầy đã mang pháp môn Kriya Yoga và các kỹ thuật thiền thở khác đến hành tinh của các bạn. Đây là một dòng dõi không trực tiếp, bao gồm Babaji, Lahira Mahasaya, Sri Yuteswar và Paramahansa Yogananda. Chúng tôi gọi họ là không trực tiếp, bởi vì họ không phải là sự phân chia linh hồn trực tiếp từ một người khác.

Các bạn cũng có những dòng dõi ngoài hành tinh, như là Chúa Melchizedek, các thầy tu cao cấp của Melchizedek, và các thầy tu thông thường của Melchizedek. Trong các vương quốc cao hơn, những sinh mệnh vĩ đại này của Ánh Sáng không sử dụng những danh hiệu – chúng chỉ tạo ra sự thuận tiện cho các bạn.

Các dòng dõi trực tiếp và không trực tiếp có thể quấn vào nhau một chút, có nghĩa là một số những linh hồn trong một dòng dõi xa hơn cụ thể của các vị thầy có thể là các thành viên của cùng một gia đình hồn thứ cấp hoặc một gia đình hồn mở rộng, trong khi những người khác là không phải.

Kênh này đã nghiên cứu rộng rãi về Thoth và Enoch và là một thành viên của cả hai dòng dõi này. Thoth được kết hợp với linh hồn tối cao của anh ấy, và Enoch với tổng hồn của anh ấy.

Các bạn có một dòng dõi bất cứ khi nào một hoặc nhiều hơn những mảnh hồn chính của các bạn được gắn kết vào một dòng dõi cụ thể của các vị thầy hoặc những sinh mệnh Ánh Sáng. Nếu những sinh mệnh Ánh Sáng này thực sự tiến hóa, yêu và thương, dòng dõi có thể là lợi ích lớn lao cho sự tiến hóa linh hồn của các bạn.

Như với các dòng dõi trên Trái Đất, các bạn có thể phát triển nhanh hơn một số những mối quan hệ với các sinh mệnh này và cần phải xóa bỏ mọi thỏa thuận hay giao ước mà các bạn đã có với những vị thầy nào đó bên trong các dòng dõi.

Làm thế nào các bạn có thể biết các dòng dõi của các bạn là ai và là cái gì? Mọi vị thầy hoặc mọi nhóm sinh mệnh có cấu trúc nào, cho dù trên Trái Đất hoặc trong vũ trụ, mà các bạn cảm thấy bị thu hút một cách sâu sắc, có mối quan hệ, hoặc cảm thấy giống gia đình, có thể là một dòng dõi của các bạn. Ngay khi các bạn học cách truy cập vào các dữ liệu Akashic, các bạn có thể tìm ra nhiều thứ về các dòng dõi của mình. Trong khi chờ đợi, các bạn có thể kêu gọi một vị thầy, hay Cái Tôi Cao Hơn của chính bạn, tiết lộ các dòng dõi linh hồn cho bạn.

Khi các bạn có các mảnh hồn lớn của linh hồn bạn đồng nhất với những dòng dõi này, các bạn có khả năng tạo nên “các cái tôi” thay thế là các thành viên của những tổ chức này. Kênh này đã có một khía cạnh của cái tôi là một thành viên của nhóm giả kim thuật thần thánh của Thoth, và một khía cảnh của cái tôi là một thành viên của giới thầy tu Enoch. Thêm nữa, anh ấy có một khía cạnh nhỏ được kết hợp với Phẩm Cấp Melchizedeck và là một thầy tu trong phẩm cấp đó trong đời sống này.

Ý tưởng này thật sự không gượng gạo. Trong các thế giới bên ngoài, các bạn có thể có một “bản ngã thay thế” dính líu trong một hội hoặc một nhóm mà với tất cả các mục tiêu thực tiễn dường như giống với một nhân vật tách biệt với các khía cạnh thông thường của thế giới. Hãy lấy những thành viên Hội Tam Điểm (Freemansons) làm ví dụ. Một số nhà lãnh đạo thế giới của các bạn có một nhân vật đóng thế giống hệt, hay là một cái tôi, mà họ đưa ra trên thế giới, và rồi một cái tôi “bí mật” làm cho khớp về mặt nghi thức (cho dù là Sáng hay tối) như một phần của một hội kín. Với tư cách thành viên của họ trong một nhóm như thế không có nghĩa là họ biết và hiểu một cách có ý thức về tất cả mọi thứ của nhóm. Các bản ngã của họ có thể không hiểu biết một cách đầy hạnh phúc về các khía cạnh Ánh Sáng và bóng tối đang tồn tại ở các tầng thứ khác của nhóm.

Nhiều những Lighworker trên Trái Đất có thể đã gia nhập Phẩm Cấp của Melchizedek mà không hiểu một cách đầy đủ về nhóm mà họ tham dự. Dòng dõi tinh thần này có các thành viên từ trên 1000 hệ thống sao, một số trong chúng trùng lặp với Hội Đồng Ngân Hà, một nhóm linh hồn khác đến từ trên 1000 hệ thống sao, trong đó chúng tôi là một thành viên.

Các bạn, như một linh hồn có chủ quyền với nhiều sự phân chia và nhiều sự phân mảnh, có thể có “các cái tôi” cư trú bên trong vài tổ chức. Các bạn có thể là một sinh viên của Chúa Melchizedeck, một thành viên của Hội Đồng Ngân Hà, một thành viên trong nhóm giả kim thuật thần thánh của Thoth, một đại diện của Phẩm Cấp của Metaron, một Lightworker của Phẩm Cấp Elohim, vv…

Nếu các bạn hiểu một cách đầy đủ linh hồn bạn khổng lồ như thế nào, điều sẽ không có vẻ khác thường một chút nào. Cái tôi con người nhỏ bé của các bạn, cái phần của bạn là hiểu biết với tâm trí có ý thức của các bạn, là một phần nhỏ bé của Người Mà Bạn Thực Sự Là. Khi các bạn hợp nhất với các mảnh hồn khác nhau của Cái Tôi của bạn, các bạn sẽ hiểu rõ, vào mọi khoảng khắc, bạn là kỳ diệu như thế nào.

Rất nhiều linh hồn tin tưởng một cách nhầm lẫn rằng họ là tái sinh của một số những vị thầy. Trong khi điều này không phải là một nhận thức chính xác, có thể hiểu được tại sao họ lại nghĩ như vậy. Một phần của linh hồn trên Trái Đất được nhúng bên trong vị thầy hay người mở đầu của dòng dõi, vì vậy về bản chất, họ chia sẻ một phần của sự Nhất Thể của tất cả Sự Sáng Tạo. Từ một quan điểm tới hạn, chúng ta tất cả là Một, với Một Dòng Dõi, Dòng Dõi của Thượng Đế. Tuy nhiên, từ quan điểm của linh hồn, có sự đồng hóa với bất cứ cái gì được linh hồn đặt làm trọng tâm. Nói một cách khác, một phần của linh hồn kết hợp và hòa trộn các năng lượng của nó với vị thầy hoặc người khởi đầu của dòng dõi và trải nghiệm, ở một mức độ nào đó, cái mà vị thầy hoặc người khởi đầu đang trải nghiệm.

Kênh này đã có một trải nghiệm nhiều năm trước nơi mà anh ấy đã là Jesus trên cây thánh giá, đang rời bỏ thân thể mình và gửi tình yêu và sự tha thứ cho những kẻ hành hạ anh ấy. Nó đã không phải là một sự tưởng tượng, hay là đang giả vờ ở trong hoàn cảnh của Jesus. Nó là một trải nghiệm thực sự. Một phần của linh hồn anh ấy đã phóng bản thân nó vào thân thể của Jesus và đã cảm nhận nỗi đau và sự hạnh phúc của việc vượt qua sự tra tấn và sự ngược đãi mà người đàn ông Jesus đã phải chịu đựng trong tay những người cảm thấy bị đe dọa bởi những lời dạy của anh ấy.

Các bạn có thể phóng một phần của năng lượng linh hồn mình vào bất kỳ sinh mệnh nào, vào bất kỳ thời gian nào, cho mục đích trải nghiệm cái mà sinh mệnh đó đang trải qua (với sự cho phép thích hợp từ linh hồn khác). Điều này có thể có lợi ích vô cùng trong việc hiểu được những bài học của linh hồn bạn. Nó cũng có thể có những tác động có hại đáng kể nếu các bạn trở nên dính mắc với sinh mệnh đó trong một cách không lành mạnh.

Khi linh hồn bạn phóng một phần của chính nó vào sinh mệnh của một linh hồn khác, phần đó có thể trở nên một “mảnh hồn đã mất” trừ khi nó được triệu hồi và mang trở lại phần cha mẹ của linh hồn bạn.

Nhiều người trong các bạn đã phóng các mảnh của họ vào các linh hồn của những người yêu mến và đã kết hợp và hòa trộn một phần của các bạn vào những linh hồn đó. Nếu các bạn làm điều này với các sinh mệnh đã qua đời từ lâu trên Trái Đất, có lẽ hàng nghìn năm trước, các bạn có thể kết luận một cách sai lầm rằng các bạn là sự tái sinh của những linh hồn đó.

Sự tái sinh trực tiếp ngụ ý rằng đã không có những sự phân chia linh hồn của những sinh mệnh liên quan trong những đời sống nào đó ở đây. Trong một ý nghĩa kỹ thuật, các bạn có thể nói rằng để là một sự tái tinh trực tiếp của một ai đó đã sống trên Trái Đất trước đây, phần hồn cha mẹ của bạn, hoặc ít nhất là mảnh hồn nguyên thủy đã gia nhập với Trái Đất, phải được chuyển đổi từ thân thể vật lý của người đã mất vào thân thể vật lý mới của người đang tiến nhập vào.

Các bạn có thể thấy ngôn ngữ của các bạn làm nó khó khăn như thế nào để mô tả các cơ cấu của sự chuyển đổi linh hồn. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành hẳn một mục trong chương tiếp theo cho chủ đề này. Để chuẩn bị cho sự thảo luận đó, hãy để chúng tôi nhắc lại với các bạn tại sao lại có quá nhiều sự phức tạp khi khảo sát các cơ cấu của linh hồn. Các bạn có Cái Tôi của chính mình, đầy đủ với 12 chiều kích. Rồi các bạn có tất cả những sự phân chia và những sự phân mảnh nào đó, bao gồm phần hồn cha mẹ, là mảnh hồn lớn nhất, hoặc các bạn có thể nói, mảnh hồn chính đã tách ra, và rồi các bạn có tất cả các linh hồn khác trong Sự Sáng Tạo, với những cái tôi đa chiều kích của họ, những sự phân chia, những sự phân mảnh, và những thứ như vậy.

Trong chương này và chương tiếp theo, chúng tôi sẽ nhìn vào nhiều những mối quan hệ khác nhau có thể có giữa các linh hồn, đã tạo ra những sự phức tạp như đã mô tả bên trên. Chúng tôi đề nghị các bạn đọc điều này một cách chậm rãi và chăm chú thật nhiều nếu bạn có thể. Đây là một nội dung không hề dễ dàng. Đừng trở nên chán nản nếu các bạn có một thời gian khó khăn với những khái niệm này. Nhiều những khái niệm ở đây sẽ giúp các bạn hợp nhất linh hồn mình. Tuy nhiên, nếu các bạn bắt gặp một chủ đề không cộng hưởng với bạn, thì đọc nó rồi sau đó bỏ nó đi. Nếu tâm trí có ý thức của các bạn không thể nắm được một số những nội dung, nghỉ ngơi một chút sẽ đảm bảo rằng một phần khác của các bạn sẽ hiểu điều đó.

Trước khi chúng tôi di chuyển đến sự đa dạng của những mối quan hệ không thông thường hay tồn tại giữa các linh hồn đã phân mảnh, chúng ta hãy nhìn lại chủ đề về những người bạn tâm giao một cách sâu hơn.

Những Người Bạn Tâm Giao

Những người có sự hấp dẫn đối với một người khác, bất chấp vị trí của họ trong sự phóng ra của các linh hồn, được gọi là những người bạn tâm giao (soul mates). Các bạn có thể có một số lượng nào đấy những người bạn tâm giao. Thuật ngữ này đã được sử dụng thay thế cho nhau đối với những linh hồn sinh đôi và các thành viên gia đình hồn, tới mức độ mà nó là một nguồn gốc của rất nhiều sự lộn xộn. Chúng tôi đang sử dụng một sự định nghĩa rất chung, như sau: Những người bạn tâm giao là bất kỳ hai hay nhiều hơn những linh hồn cá thể nào cảm thấy một sự hấp dẫn lẫn nhau, hoặc cảm thấy được kết nối trên một tầng thứ linh hồn. Mặc dầu họ thường đóng vai như những người bạn tình lãng mạn, các thành viên gia đình, những người bạn và thậm chí những đồng nghiệp cũng có thể là những người bạn tâm giao.

Có lẽ từ tiếng Anh “mate” ở đây là thích hợp hơn khái niệm về một cặp đôi một vợ một chồng, một cặp đôi có đăng ký kết hôn hay cưới nhau. Khi nghĩ về “những người bạn hồn” (soul friends).

Tất cả các sinh mệnh con người trên Trái Đất đều có nhiều những người bạn tâm giao. Những người này là những người mà, thêm vào với những linh hồn sinh đôi và những thành viên gia đình hồn, các bạn bị hấp dẫn đến một cách tự nhiên và muốn chia sẻ thời gian với họ.

Có nhiều hơn một chút 7 tỷ linh hồn trên Trái Đất ở thời điểm hiện tại. Nó củng cố lý do là có thể có hàng nghìn người mà bạn cảm thấy bị hấp dẫn đến. Một số người trong các bạn có các cấu hình thiên văn học tương tự nhau, một số đã gặp nhau trong các đời sống quá khứ, và một số có các sở thích giống nhau. Các lý do đằng sau những sự hấp dẫn là rất nhiều. Chúng tôi đề xuất các bạn không tốn thời gian quá nhiều vào việc tìm hiểu nguyên nhân của sự hấp dẫn đến với một người khác, chỉ đơn giản vui hưởng năng lượng giữa các bạn.

Những người bạn tâm giao có thể liên quan đến các mối quan hệ nghiệp, các cặp đôi bổ sung, hay những linh hồn họ hàng (những người với rất nhiều sự giống nhau nhưng không nhất thiết là thành phần của cùng một gia đình hồn). Những linh hồn có một sự hấp dẫn với nhau có thể đến với nhau trong một đời sống khi họ không quá xa cách trong sự tiến hóa của họ, tích lũy rất nhiều nghiệp, và rồi làm một thỏa thuận để hoàn thành nghiệp của họ trong một đời sống tương lai. Các linh hồn bổ sung có thể nhận ra lợi ích của việc ở cùng nhau bởi vì họ giúp hoàn thiện mỗi người, trong một cách lành mạnh. Điều này không nên bị nhầm lẫn với ý tưởng lệ thuộc vào nhau của “một nửa kia”. Ý tưởng xưa cũ này là làm sao tìm kiếm sự đầy đủ trong một mối quan hệ được dựa trên niềm tin của bản ngã rằng mình là không đầy đủ và cần phải có một ai đó bên ngoài để hoàn thiện mình.

Những sự bổ sung thực sự trợ giúp lẫn nhau một cách tự nhiên trong việc hoàn thành những nhiệm vụ linh hồn trên Trái Đất, mà không có ràng buộc tình cảm và sự chiếm hữu của những cặp đôi lệ thuộc lẫn nhau. Ghi nhận rằng các bạn là thành phần của một cặp đôi bổ sung có thể hữu ích chừng nào không trở nên quá lệ thuộc vào nhau.

Những linh hồn họ hàng có thể đến với nhau vì những lý do đặc biệt. Các bạn phát hiện thấy họ thường là những đồng nghiệp và những bạn bè nhân quả. Họ có thể phối hợp với những lực lượng chuyên biệt làm các dự án nhân đạo hoặc những tổ chức khác được thiết kế giúp khai sáng hành tinh. Họ làm việc tốt với nhau bởi vì sự hấp dẫn của họ trên một tầng thứ linh hồn và bởi vì họ không có nhiều vấn đề nghiệp chưa được giải quyết mà thường tác động đến những người nào đó có một sự kết nối linh hồn sâu hơn.

Nói một cách khác, bởi vì họ không kết nối một cách sâu sắc như hầu hết các thành viên gia đình hồn, nó là dễ dàng hơn cho họ để tập trung vào những nỗ lực đồng sáng tạo của họ.

Tất Cả Những Sinh Mệnh Con Người Đều Có Các Linh Hồn

Chúng tôi đã nói tóm tắt về chủ đề này trong Chương 1. Không có cái gì là các thực thể “vô hồn” trong các thân thể con người. Thân thể con người không thể sống được mà không có một mức độ tối thiểu nào đấy của năng lượng linh hồn được nhúng bên trong nó. Mặc dù, lượng hiện diện của linh hồn có thể rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ để giữ những cơ quan sống còn thực hiện được chức năng của chúng.

Prana, hay năng lượng sinh lực sống, chỉ có thể làm thân thể vật lý có sức sống nếu có sự hiện diện của năng lượng linh hồn. Linh hồn hướng dẫn năng lượng tư tưởng vào và ra khỏi cơ thể. Phần nhiều sự hướng dẫn này có thể đến từ phần cha mẹ của linh hồn trong các chiều kích cao hơn, nhưng một sự mở rộng của năng lượng đó sẽ vươn ra khỏi các vương quốc cao hơn và đi vào thân thể con người như là mảnh hồn nguyên thủy. Nói cách khác, phần cha mẹ của linh hồn giữ lại trong các vương quốc cao hơn và có thể phóng ra chỉ một phần rất nhỏ của bản thân nó vào thân thể. Nó có thể xuất hiện đối với những người khác, trong trường hợp này, là một sinh mệnh không có linh hồn.

Những mảnh hồn từ vài linh hồn khác có thể thống trị tư tưởng của một số người. Nếu phần cha mẹ của một linh hồn bị lấn át bởi những mảnh hồn từ các linh hồn khác, nó có vẻ là sinh mệnh con người đó có nhiều nhân cách, hay tâm lý không ổn định.

Nhiều linh hồn bị chiếm hữu hoàn toàn hay bị chiếm hữu một phần bởi các mảnh hồn của các linh hồn khác. Điều này có nghĩa là những mảnh của các linh hồn khác đã nhúng bản thân họ rất sâu vào trong một sinh mệnh con người cụ thể khiến họ thống trị tư tưởng của bản ngã/nhân tính của linh hồn đó. Phần cha mẹ của linh hồn đó đã tạm thời mất cảm giác với thân thể đã được chỉ định từ ban đầu. Chúng tôi sẽ khám phá các cách thức mà điều này có thể xảy ra và những cấu hình khác nhau của nó trong chương tiếp theo.

Những Thỏa Thuận Linh Hồn Và Những Hợp Đồng Linh Hồn

Các bạn có các hợp đồng và các thỏa thuận giữa mọi người trên Trái Đất, hoàn tất với một ngành kinh doanh hợp pháp của các luật sư, các thẩm phán, cố vấn pháp luật, và những người khác, cũng như vậy, các bạn có các hợp đồng và các thỏa thuận ở tầng thứ linh hồn. Mức độ mãnh liệt của năng lượng hiện diện khi các linh hồn làm các thỏa thuận và các hợp đồng xác định mức độ thuận lợi thế nào khi giữ chúng, và khó khăn như thế nào để phá vỡ nó. Trái ngược với một số lời dạy, không có những vị thần phụ trách nghiệp (karmic overlords) đang thi hành các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn. Chỉ có những người bảo vệ nghiệp mà chúng ta đã hiểu biết về những sinh mệnh này, những người giám sát việc sử dụng tự do ý chí và giúp đảm bảo rằng tự do ý chí của các linh hồn không bị vi phạm. Những người bảo vệ như thế cũng được giao nhiệm vụ thực hiện những sự An Bài Thần Thánh (Divine Dispensation). Tất nhiên, có rất nhiều những người hướng dẫn tinh thần đang giúp các linh hồn hiểu các hậu quả của việc thiết lập hay phá vỡ các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn.

Mọi thỏa thuận linh hồn hay hợp đồng linh hồn đều có thể bị phá vỡ, mặc dầu nó có thể rất khó khăn trong một số trường hợp. Mục tiêu của các thỏa thuận giữa các linh hồn là đơn giản. Có sức mạnh trong số đông. Bất cứ khi nào hai hay nhiều người hơn tập hợp với nhau, có một tác động hợp lực nếu họ tập trung vào việc tạo ra một điều gì đó cùng nhau.

Nhiều trường hợp, các linh hồn làm một hiệp ước rằng họ sẽ ở cùng nhau mãi mãi. Điều này xuất phát từ một hiểu biết sai lầm về bản chất của vũ trụ, khi mà tất cả các linh hồn được kết nối mật thiết với nhau cho dù như thế nào. Tuy nhiên, do bởi niềm tin vào sự chia rẽ, các linh hồn thường đi vào một lượng thời gian rất lớn để giữ sự hiểu biết của họ về sự kết nối của họ với một người khác. Khi những cảm xúc giữa các linh hồn là mạnh mẽ, họ có thể muốn thần thánh hóa sự hợp nhất của họ với hình thức và nghi lễ. Những nghi lễ như vậy có thể sống sót sau cái chết của thân thể vật lý và được mang theo như những dấu ấn ether và các khuôn mẫu năng lượng thân thể nhân quả vào các đời sống tiếp theo.

Nếu các bạn có một lời hứa với một linh hồn khác để gặp nhau trong đời sống tiếp theo, lời hứa có thể được giữ hoặc không được giữ. Nếu các bạn có thể gặp trong đời sống kế tiếp, có thể có một cảm giác của trách nhiệm hay bổn phận đối với mỗi người mà đã được mang theo trên các tầng thứ ether và nhân quả. Mặc dầu xét đến cùng không có án phạt hay sự trừng phạt cho việc phá vỡ những hợp đồng như vậy, các linh hồn có thể tin có một điều gì đấy xấu sẽ xảy ra nếu họ không ở cùng nhau, và điều này có thể trở thành một sự dự báo tự hoàn thành (self-fulfilling prophecy). Đó là sức mạnh của niềm tin. Nỗi sợ có thể bị thu hút đến nếu một điều gì đấy xảy ra đe dọa đến thỏa thuận và hợp đồng, cùng với cảm giác tội lỗi và sự hổ thẹn nếu một trong các bên phá vỡ hợp đồng.

Tại sao các bạn muốn phá vỡ các thỏa thuận với các linh hồn khác? Không phải tất cả các linh hồn tăng trưởng và tiến hóa ở cùng một tốc độ. Nếu bạn đã di chuyển trên con đường của mình nhanh hơn một ai đó mà bạn bị “buộc phải” đi cùng, thì người đó về bản chất đang kéo giữ bạn lại trên con đường linh hồn của bạn. Chúng tôi nhìn thấy điều này hết lần này đến lần khác khi làm việc cùng kênh này và tư vấn cho các cặp đôi. Một người đang di chuyển tiến lên theo con đường tinh thần, trong khi đó người kia dường như bị kẹt lại trong một khuôn mẫu cũ và từ chối tiến lên.

Do bởi tình yêu của họ đối với nhau, linh hồn đang di chuyển tiến lên có thể trì hoãn sự tăng trưởng linh hồn của anh ấy hay cô ấy nhằm chờ đợi người kia bắt kịp. Thỉnh thoảng điều này có tác dụng, nhưng thường thường linh hồn từ chối tăng trưởng sẽ kéo người kia xuống cho đến khi cả hai trở nên hoàn toàn khổ sở. Nếu cô ấy là người đang tăng trưởng về mặt tinh thần, cô ấy có thể trở nên bực bội vì anh ta làm mất hiệu lực những trải nghiệm của cô ấy và không chia sẻ được với cô ấy các viễn cảnh tinh thần, và anh ta có thể trở nên giận dữ vì anh ta không thể sống được với những mong đợi của cô ấy hoặc hiểu được cách hành xử lạ lùng của cô ấy. Một cuộc tranh đấu mạnh mẽ xảy ra sau đó và những lời nói khắc nghiệt được ném cho nhau, dẫn đến kết quả cuối cùng là một sự tan vỡ trong mối quan hệ vật lý, thường đi kèm với những vết thương và nỗi đau sâu sắc.

Những thỏa thuận linh hồn và những hợp đồng linh hồn là các khuôn mẫu năng lượng được tạo ra thông qua sự ưng thuận lẫn nhau bởi hai hay nhiều hơn các linh hồn. Nó là không đủ để chỉ tuyên bố rằng những hợp đồng đó là có hiệu lực, hay không có hiệu lực hoặc vô giá trị, như trường hợp nào đó. Cần phải có một sự kích hoạt năng lượng, trong trường hợp hình thành nên một thỏa thuận, hay một sự tha thứ và buông bỏ, trong trường hợp phá vỡ một thỏa thuận.

Cách nhanh nhất để phá vỡ các thỏa thuận và các hợp đồng là thông qua việc tha thứ và bông bỏ. Điều quan trọng để nhận ra là tình yêu và tình thương không phụ thuộc vào việc có hay không giữ các thỏa thuận và các hợp đồng. Các bạn có thể yêu một người khác sâu sắc trong khi đang phá vỡ mọi thỏa thuận mà bạn đã làm với người ấy.

Không giống với việc kinh doanh trên Trái Đất, nó không cần thiết phải có cả hai bên đồng ý để làm mất giá trị một hợp đồng linh hồn. Nếu một linh hồn chắc chắn rằng thỏa thuận và hợp đồng linh hồn đang níu giữ anh ta lại trên con đường tiến hóa linh hồn, thì thậm chí nếu linh hồn kia không đồng ý với sự đánh giá đó, sẽ không có nghiệp tích lũy nếu linh hồn đầu tiên phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, nếu linh hồn đầu tiên có các vấn đề tình cảm, tâm trí hay các vấn đề khác chưa được giải quyết với linh hồn kia, thì linh hồn đầu tiên cần phải hàn gắn và giải phóng các vấn đề chưa được giải quyết đó.

Để lặp lại, thông thường, giữa hai linh hồn có một người tiến hóa nhanh hơn người kia. Khi hai linh hồn đến cùng nhau và tạo nên một hợp đồng khi họ đang rung động ở một tầng thứ tương tự nhau, và sau đó họ rẽ vào các tầng thứ rung động khác nhau, linh hồn đi xa hơn trên hành trình của mình có thể khao khát phá vỡ hợp đồng với linh hồn đang tụt lại phía sau. Lý do cho điều này là rõ ràng – linh hồn chậm tiến đang giữ người kia không cho vượt lên trên đôi cánh tâm linh của mình và bay vút vào các chiều kích cao hơn.

Không có nghiệp trong việc phá vỡ sự thỏa thuận linh hồn trừ khi linh hồn tiến hóa hơn nuôi dưỡng cảm giác tội lỗi và sự hổ thẹn, trong trường hợp đó những cảm xúc này phải được hàn gắn, được giải phóng và được hợp nhất. Gửi tình yêu và tình thương cho linh hồn chậm tiến thường là lựa chọn cao nhất có thể đối với linh hồn tiến hóa hơn của cặp. Linh hồn có sự tận tâm lớn hơn đối với việc tăng trưởng tinh thần có thể thúc giục người kia tạo nên cùng một tầng thứ tận tâm đối với sự tăng trưởng tinh thần, nhưng tự do ý chí có rất nhiều khúc quanh và nhiều lối rẽ. Linh hồn chậm tiến có thể có một khao khát bên ngoài mạnh mẽ để tăng trưởng và tiến hóa, tuy thế vẫn có vẻ đang tranh đấu với ma quỷ bên trong và có những rào cản dường như không thể vượt qua.

Hầu hết các linh hồn đã có hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn đời sống, với hàng tá những trải nghiệm chấn động mạnh. Nó là khó khăn cho chúng tôi trong các vương quốc cao hơn, và đặc biệt cho những người các bạn trên Trái Đất, để hoàn toàn hiểu được tất cả các yếu tố trong cách hành xử và trong những trải nghiệm của các linh hồn. Đơn giản buông bỏ tất cả sự phán xét đối với linh hồn chậm tiến sẽ đạt được bước tiến dài trong việc giải quyết hợp đồng nghiệp.

Năng lượng nghiệp có thể không được giải phóng thậm chí khi hợp đồng bị phá vỡ, bao lâu còn có những sự oán giận và bất bình được giữ bởi người phá vỡ hợp đồng.

Âm thầm giữ sự oán giận đối với người kia bởi vì anh ta hay cô ta đã không “đạt tiêu chuẩn” trong thực tế sẽ kéo các bạn thoái lui trên con đường của mình. Ghi nhớ rằng các bạn có thể yêu thương nhau và là Một với nhau mãi mãi, bất kể là các bạn lựa chọn những trải nghiệm bên ngoài như thế nào.

 Một Số Lưu Ý Về Hôn Nhân

Hôn nhân Trái Đất là một hợp đồng rơi vào loại thỏa thuận nghiệp. Mặc dầu một số cuộc hôn nhân là vì lợi ích vật chất, và mảnh giấy đăng ký kết hôn, với các chi nhánh hợp pháp của nó, các vấn đề đó rất nhỏ bé trong quang cảnh vũ trụ, năng lượng đưa vào lễ cưới, và các hệ thống niềm tin đi kèm với nó, đóng góp phần lớn vào độ bền vững (hay sự mong manh) của hợp đồng hôn nhân. Xét đến cùng, tất cả các hợp đồng và các thỏa thuận là thuộc về năng lượng. Mọi giấy tờ chứng nhận hoặc các lễ cưới chỉ là những sự trình bày bên ngoài của sự liên kết năng lượng. Các bạn có thể đệ trình những đơn đề nghị ly hôn, ký chúng, và vẫn ở trong tình trạng hôn nhân về mặt năng lượng. Ngược lại, các bạn có thể có những giấy tờ đăng ký kết hôn còn nguyên vẹn và thực sự đã ly dị về mặt năng lượng.

Hôn nhân không thể luôn luôn bị giam hãm “cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa”. Đôi lúc, các cặp đôi có một ý định mạnh mẽ để ở cùng nhau mãi mãi qua muôn kiếp. Ý định đó có thể được kích hoạt trong giây phút hai người gặp nhau trong một đời sống tương lai. Điều này giải thích một phần cho việc tại sao một số cặp đôi đến với nhau trong đời sống này và cảm thấy cứ như thể là họ đã cưới nhau từ lâu rồi thậm chí trước khi họ ngủ với nhau.

Lời kiến nghị của chúng tôi là các bạn nên xắp xếp cho tương xứng các sở thích bên trong và bên ngoài trước khi ràng buộc vào bất kỳ loại hôn nhân nào. Điều đó có nghĩa là nếu bạn cảm thấy một sự kết nối sâu sắc, năng lượng, tinh thần với một người khác và có một khao khát linh hồn mạnh mẽ để kỷ niệm việc các bạn đến cùng nhau thông qua một lễ cưới, các bạn cần dành thời gian để biết về nhau trên tầng thứ vật lý trước tiên. Xét đến cùng, các bạn có vô số thời gian để tận hưởng tình bạn của nhau, do đó không cần vội vàng làm lễ cưới. Có một sự kết nối linh hồn sâu sắc không có nghĩa là các bạn có thể sống với nhau một cách thực tế, vì các lý do chúng tôi đã thảo luận.

Nếu có một sự mất cân bằng giữa mối quan hệ về năng lượng và các thỏa thuận bên ngoài, thì các bạn có vẻ như tích lũy nghiệp không mong muốn bởi việc làm lễ cưới. Từ một quan điểm tinh thần, tình yêu chỉ là lý do thực tế để tiến tới hôn nhân. Nếu các bạn đang ký các giấy tờ hôn nhân vì vật chất, vì tiền bạc, vì một hoặc cả hai người cảm thấy không an toàn và cô đơn, để làm hài lòng cha mẹ hay xã hội, hoặc vì một số lý do khác, thì các bạn rất có vẻ như không trân trọng con đường tâm linh của mình và do đó đang tích lũy nghiệp tiêu cực.

Sớm hay muộn, một cuộc hôn nhân vì vật chất sẽ biểu hiện ra các hậu quả tiêu cực, hoặc là trong đời sống này, hoặc trong một đời sống tương lai. Điều này là bởi các bạn đang trói buộc nhau để đồng hóa với thế giới bên ngoài, hơn là sử dụng mối quan hệ để ủng hộ sự tăng trưởng tinh thần của nhau.

Mục tiêu của tất cả những mối quan hệ giác ngộ là truyền cảm hứng, nâng cao chất lượng và khuyến khích nhau tăng trưởng và tiến hóa. Có rất nhiều cách cho các linh hồn tăng trưởng mà chỉ có thể được hoàn thành thông qua mối quan hệ. Như đã nói trước đây, có thể có những thời gian cho sự ở một mình và cô độc, nhưng sớm hay muộn các bạn sẽ cần đi vào các mối quan hệ nhằm tiếp tục hành trình của mình.

Nếu các bạn đang nhận sự hướng dẫn rằng đã đến lúc đi vào một mối quan hệ lâu dài, thông qua việc cưới xin, nó là quan trọng để thường xuyên hỏi Cái Tôi Cao Hơn của bạn để mang một ai đó là thực sự tốt nhất và cao nhất cho sự tăng trưởng của linh hồn, hạnh phúc và sự lành mạnh. Mặc dầu có hàng nghìn những đối tác (partner) tiềm năng cho bạn, nó không phải luôn luôn dễ dàng để “câu được” một anh chàng/cô nàng. Từ một quan điểm Trái Đất, hành trình của linh hồn là dài và phức tạp, và chờ đợi một vài năm để cả hai người chuẩn bị sẵn sàng không thực sự là nhiều trong kế hoạch vĩ đại về mọi thứ. Do đó nói một cách khác, hãy kiên nhẫn và vui hưởng thời gian ở một mình của các bạn trước khi các bạn gặp nhau.

Nếu các bạn đã kết hôn, nhưng không cảm thấy nó là một “cuộc hôn nhân trên Thiên Đàng”, thì các bạn có thể cần phá vỡ hợp đồng ở một số điểm. Một lần nữa, hãy hỏi Cái Tôi Cao Hơn của các bạn để cho bạn biết được khi nào là thời gian để tiến lên. Nó có thể là ngay lập tức, nhưng có vẻ hơn là có một số thứ cần phải hoàn thành trước. Yêu cầu cho biết điều gì bạn cần giải quyết nhằm tiến lên theo cách thức cao nhất và tốt nhất.

Bất kể hình thức bên ngoài của mối quan hệ, hoặc là ở cùng nhau, hoặc là chia tay, hoặc là có người bạn mới, các bạn vẫn có thể yêu nhau vô điều kiện. Nếu các cảm xúc khác với tình yêu vô điều kiện khởi lên mỗi khi các bạn nghĩ về người bạn tình của mình, thì các bạn vẫn cần phải tha thứ và giải phóng các vấn đề nghiệp quá khứ trước khi bạn có thể thực sự tiến lên. Trong Chương 4, chúng tôi đã đưa ra một quá trình tha thứ tuyệt vời để giúp các bạn giải phóng và đồng nhất các vấn đề chưa được giải quyết trong những mối quan hệ của các bạn.

 Các Loại Quan Hệ Linh Hồn

Chúng tôi sẽ nhìn vào các loại khác nhau của những mối quan hệ điển hình của các linh hồn trên Trái Đất. Các bạn sẽ có vẻ nhìn thấy chính mình trong đó ở một mức độ nào đó, có thể trong hơn một mối quan hệ được mô tả dưới đây.

Những Mối Quan Hệ Nghiệp

Trong mục trước, chúng tôi đã đưa ra một số ví dụ về những mối quan hệ nghiệp. Hãy để chúng tôi bây giờ tiếp cận chủ đề từ góc nhìn hơi khác một chút.

Loại quan hệ linh hồn thông thường nhất trên Trái Đất liên quan đến các thỏa thuận nghiệp. Một hợp đồng nghiệp giữa hai hay nhiều hơn các linh hồn gồm các bài học mà mỗi linh hồn khao khát mà có thể được học tốt nhất bằng cách ở trong mối quan hệ với nhau.

Những mối quan hệ như vậy thường bắt đầu với một sự hấp dẫn ban đầu (trong một đời sống quá khứ), thường là sự hấp dẫn giới tính, và khao khát biết nhau một cách sâu sắc. Sau đó, bởi vì hầu như không có ai trên Trái Đất đã hàn gắn một cách hoàn toàn, các vấn đề khởi lên giữa các linh hồn, và những vấn đề này không được giải quyết bên trong đời sống vật lý của mối quan hệ. Cặp đôi (hoặc cấu hình khác của các linh hồn) sau đó quyết tâm gặp nhau trong một đời sống tương lai để tiếp tục làm việc với các vấn đề đã được tạo ra trong đời sống đầu tiên với nhau của họ. Một số vấn đề giữa những đối tác (partner) có thể kéo dài vài đời sống.

Những mối quan hệ nghiệp không luôn luôn giữa các linh hồn đã biết nhau trong các đời sống trước. Ví dụ, một linh hồn có thể khao khát học về tình yêu và tình thương (sau nhiều đời sống trong bóng tối, giận giữ, thù hận, vv..) và có thể, ở cơ hội có được đầu tiên, hấp dẫn một ai đó rất thuần thục trong tình yêu và tình thương. Nếu linh hồn được mang vào mối quan hệ tương đối ngang bằng về tầng thứ rung động như linh hồn đã kêu gọi anh ấy, thì đây là một mối quan hệ nghiệp. Tuy nhiên, nếu linh hồn thuần thục trong tình yêu và tình thương chủ yếu có vai trò của người thầy đối với linh hồn đầu tiên, thì đây là một dạng đặc biệt của mối quan hệ nghiệp được biết đến là trò – thầy, hay thầy – trò (cái mà chúng tôi sẽ nói trong chốc lát).

Trong những mối quan hệ nghiệp thông thường, có rất nhiều việc dạy và học xảy ra liên tục giữa cả hai người, tuy nhiên một linh hồn thì không rõ ràng và liên tục ở trong vai trò của người thầy hoặc vai trò của người trò đối với người kia. Một ví dụ của một mối quan hệ nghiệp có thể là một người cha và con trai, những người trong một đời sống quá khứ đã là những kẻ thù của nhau trên chiến trận. Có lẽ người bây giờ là cha đã giết chết người bây giờ là con trai trong một đời sống quá khứ, và bây giờ người đã làm hành động giết chóc đã trở lại là người cha nhằm sửa chữa sai lầm của anh ấy. Nếu các bạn đặt bài học linh hồn trong những lời nói từ nhận thức của người con trai, nó có thể nghe giống như thế này: “Bạn đã giết tôi trong đời sống đó và bây giờ điều quan trọng là làm việc vượt qua nghiệp đã được tích lũy như một kết quả của hành động đó, do đó bạn sẽ là cha tôi và chăm sóc tôi và nuôi dưỡng tôi và yêu thương tôi trong đời sống tiếp theo.”

Ghi nhớ rằng, các bạn yêu dấu, đó không phải là một sự trừng phạt kiểu “ăn miếng trả miếng”. Không ai đang kê một khẩu súng vào đầu bạn và yêu cầu sự trả thù, hoặc sự bồi thường cho cái đã được làm trong một đời sống quá khứ. Đó chỉ đơn giản là hai (hay nhiều hơn) các linh hồn đang thỏa thuận để cân bằng nghiệp của họ bằng cách giải quyết một vấn đề từ một đời sống quá khứ. Trong trường hợp này, có vẻ như có tội lỗi ở phần của người cha, và khi mà anh ấy đã chưa hàn gắn và giải phóng nó, anh ấy cần thể hiện ra những ý định của anh ấy thông qua tình yêu đối với người con trai.

Nếu các linh hồn nhúng trong một mối quan hệ nghiệp tin vào việc ăn miếng trả miếng, hay sự báo thù hay sự phản bội, hay bất kỳ khuôn mẫu tiêu cực nào dựa trên bản ngã, thì họ có thể nghĩ họ cần lấy lại cái mà người kia đã làm trong một đời sống quá khứ, hoặc sửa chữa một sai lầm theo cách nào đó. Các nhóm linh hồn cũng rơi vào khuôn mẫu này của tính hai mặt đối lập, và cũng như vậy đối với toàn bộ các quốc gia. Trên hành tinh của các bạn, những người Israel và những người Palestin đã có chiến tranh với nhau từ rất lâu, cũng như những nhóm tôn giáo khác nhau nào đó. Cho đến trước khi cả hai bên trong các cuộc xung đột này nhận ra là việc trả đũa sẽ giam giữ họ trong các chiều kích thấp, và họ trở nên mệt mỏi đối với những trò chơi trẻ con này, chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục lúc này hay lúc khác cho đến khi rung động của Trái Đất trở nên quá cao để có thể tiếp tục điều đó. Nếu những linh hồn như vậy vẫn từ chối buông bỏ những mối bất hòa của họ, thì họ sẽ có vẻ tái sinh trên một hành tinh khác vẫn còn được sắp đặt để thu nhận những linh hồn muốn tiến hành các cuộc chiến tranh.

Làm thế nào những mối quan hệ mật thiết lại gây ra sự phân mảnh linh hồn? Mọi người “nhận lấy” nghiệp như thế nào?

Tất cả các mối quan hệ đều liên quan đến sự trao đổi năng lượng. Điều này là thực sự bất kể tầng thứ hiểu biết giữa những đối tác. Nếu năng lượng được biểu hiện một cách ngắn gọn và với toàn bộ sự chú ý và sự chấp nhận, không có nghiệp hoặc “công việc chưa hoàn thành” nào xuất hiện. Mỗi một sự trao đổi là toàn bộ, đầy đủ và thích hợp. Các bạn có thể nói rằng mối quan hệ là trong sáng và rõ ràng.

Nếu các tình cảm tiêu cực được kèm theo sự trao đổi năng lượng, có khả năng bạn đang tiếp nhận năng lượng đó và mang theo nó vào trong trường ether của bạn. Dù bạn có hay không từ chối cái mà các bạn đang phóng ra vào nhau, hoặc về cái mà các bạn đang nhận, các mảnh năng lượng của các bạn có khả năng bị gắn vào người khác, và những mảnh của người khác có thể bị gắn vào bạn.

Nếu các bạn không ý thức được quá trình trao đổi năng lượng này, các bạn đang gặp rủi ro là các năng lượng của đối tác trở nên càng ngày càng gắn sâu hơn vào thể aura của bạn, giống như những cái dằm gỗ càng ngày càng cắm sâu hơn dưới da bạn cho đến khi bạn bị nhiễm trùng.

Đôi lúc bản ngã nhận ra rằng tình yêu và tình thương là quan trọng, và nó cố gắng tranh đua với các phẩm chất này bằng cách nhận lấy những tiêu cực của người bạn đời trong một niềm tin sai lầm rằng đó là cách thức chăm sóc và yêu thương. Trái tim đồng cảm thái quá trở thành cái gì đó giống như thế này: “Tôi sẽ tiếp nhận đau khổ của em bởi vì tôi yêu em rất nhiều và nhìn thấy em đau khổ sẽ làm tôi đau đớn rất nhiều. Tôi mạnh mẽ. Tôi có thể kiểm soát nó. Hãy để tôi là người cứu vớt em. Hãy để tôi là trung tâm cơn bão của em. Hãy để tôi là tảng đá an toàn của em, là thiên đàng bình yên của em.” Những lời lẽ có thể trở nên hoa lá và bay bướm, nhưng bên dưới tất cả những ham muốn này, là hiểu biết sai lầm của bản ngã về năng lượng linh hồn. Chắc chắn, sự dàn xếp này đưa đến việc phân mảnh linh hồn càng ngày càng lớn hơn trong cả hai bên (trừ khi một trong số họ phá vỡ được sự “mê hoặc” của sự đồng cảm thái quá).

Khi những người bạn tình ngập chìm ngày càng sâu hơn và sâu hơn vào hố sụt của sự chiếm hữu và dính mắc, các tình cảm của họ trở nên lộn xộn và không thể nói được cái nào thuộc về ai. Một người bạn đời sẽ bắt đầu cảm thấy chán nản mà không có lý do, không nhìn thấy rằng anh ta đã tiếp nhận sự tiêu cực của người bạn đời trong vài đời sống quá khứ. Người kia có thể bắt đầu cảm thấy giận dữ vô cớ, bởi vì cô ấy đã tiếp nhận sự thất vọng và sự áp bức mà người bạn đời kia đã chưa đồng nhất trong nhiều đời sống.

Tất cả những sự trao đổi năng lượng này tiếp tục mà không có sự hiểu biết của họ, cho đến khi chúng trở nên đủ xa trên con đường tâm linh để bắt đầu nhận ra những khuôn mẫu này và làm một điều gì đấy về chúng. Bước đầu tiên trong việc gỡ bỏ sự đồng cảm thái quá là trở nên hiểu biết về các khuôn mẫu năng lượng của nó khi chúng khởi lên, và đối diện với sự di chuyển và sự tiến hóa của năng lượng.

Thực hiện những liệu pháp chữa trị khác nhau và các kỹ thuật hàn gắn (đã được mô tả trong các chương tiếp theo), cùng với việc tạo ra một sự tận tâm vững chắc để có được sự giúp đỡ, sẽ bắt đầu quá trình giải thoát.

Nó có dễ dàng vượt qua sự quan tâm thái quá? Không, tất nhiên là không. Hàn gắn luôn là một công việc khó khăn, nhưng nó phải được thực hiện. Thế giới đang phụ thuộc vào điều đó. Mọi thứ không thể tiếp tục theo cái cách mà chúng đã đang diễn ra. Thế giới cần những mối quan hệ giác ngộ và đã hàn gắn của các bạn.

Chỉ cần có một sinh mệnh giác ngộ để thay đổi thế giới. Nếu các bạn quyết định thức tỉnh từ cơn ác mộng của tính hai mặt đối lập, và các bạn từ chối tiếp tục sự đồng cảm thái quá, hay các khuôn mẫu trả đũa của các bạn – tâm lý mắt đổi mắt – các bạn phá vỡ sợi xích và các khuôn mẫu tiêu cực phải đi đến một kết thúc. Nó có thể vẫn còn mất một thời gian cho các linh hồn khác buông bỏ những sự bất bình và sự oán giận, nhưng bạn không còn đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Cách vượt lên một mối quan hệ nghiệp là trước tiên trao lời cảm ơn cho nó, ban phúc lành cho nó, và chấp nhận rằng nó là cái mà nó là. Sau đó, yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của các bạn giúp hoàn thành các bài học liên quan. Yêu cầu rằng chúng được học một cách hoàn toàn, được hàn gắn hoàn toàn, được giải phóng hoàn toàn và được đồng nhất hoàn toàn. Tiếp theo, tha thứ cho người khác một cách hoàn toàn và đầy đủ. Cuối cùng, tha thứ cho chính bạn một cách hoàn toàn và đầy đủ.

Nếu mối quan hệ có tiềm năng để vượt lên các tầng thứ nghiệp, thì có thể tiếp tục mối quan hệ đó như một mối quan hệ đồng sáng tạo (được thảo luận bên dưới). Đối với mối quan hệ này, cả hai bên phải có mong muốn buông bỏ những động lực và những ham muốn dựa trên tính hai mặt đối lập của họ. Mục tiêu của mối quan hệ này bây giờ là giúp đỡ nhau tăng trưởng và tiến hóa, và sáng tạo cái gì đó cùng nhau mà các linh hồn không thể tạo ra bởi riêng họ. Sự đồng sáng tạo này có thể là một cái gì đấy hướng nội, như là một sự ca ngợi đầy yêu thương về cuộc sống, hay nó có thể là một sự biểu hiện ra bên ngoài, như là điều hành một việc kinh doanh cùng nhau.

Những Mối Quan Hệ Trò – Thầy Và Thầy – Trò

Luật hấp dẫn phát biểu rằng các linh hồn có xu hướng hấp dẫn đến với họ những người khác có rung động tương tự nhau. Tuy nhiên, có những ngoại lệ đối với nguyên tắc này. Ngoại lệ thứ nhất là các mối quan hệ nghiệp. Đưa điều này vào tính toán, chúng tôi có thể phát biểu lại luật hấp dẫn như sau: Các linh hồn có xu hướng hấp dẫn những người khác có rung động tương tự, hoặc họ hấp dẫn những linh hồn là hoàn hảo và phù hợp cho việc phản ánh lại họ cái mà họ cần học. Khi các linh hồn được mang đến cùng nhau có rung động tương tự nhau, nhưng có rất nhiều bài học để dạy và học từ nhau, thì mối quan hệ là quan hệ nghiệp.

Nếu một linh hồn liên tục tiến hóa hơn người kia, họ có thể vẫn bị hấp dẫn đến một người với mối quan hệ khác như là thầy – trò, hay trò – thầy.

Ví dụ, một linh hồn khao khát học về tình yêu và tình thương, nhưng dường như bị kẹt vô vọng trong sự tấn công và trả thù. Một linh hồn như vậy cầu nguyện giải phóng khỏi vở kịch của tính hai mặt đối lập, và Cái Tôi Cao Hơn và Thượng Đế nghe thấy những lời cầu nguyện này. Họ gửi một ai đó hiểu về tình yêu và tình thương và đã chữa lành vở kịch tấn công và trả thù. Người này xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy và phản ánh tới cô ấy một cách sống mới, cái mà cô ấy đã sẵn sàng nắm lấy và thực hành.

Mối quan hệ thầy – trò có thể là chính thức hoặc không chính thức. Nếu nó là chính thức, nó có thể là một mối quan hệ sư phụ – đệ tử, hay là người lành nghề – người học việc, hay đúng là thầy giáo – học trò trong một môi trường học thuật. Nếu nó là không chính thức, nó có thể là hai chị em ruột, một người thì gen ghét và đố kỵ người kia, và người kia chỉ đơn giản tỏa ra tình yêu và tình thương cho người đố kỵ. Người thầy, có thể là người chị, đơn gian nghĩ, “Tôi yêu người em bé nhỏ của tôi. Cô ấy rất đáng yêu và dễ mến, nhưng cô ấy ghét tôi và liên tục cố gắng làm tổn thương tôi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ học được từ tôi như một ví dụ rằng tình yêu thì có sức mạnh hơn sự đố kỵ.”

Có những thời gian khi hai linh hồn luân phiên giữa thầy – trò và trò – thầy, phụ thuộc vào loại và quãng thời gian của các bài học. Nếu họ có hiểu biết tốt, họ sẽ chấp nhận không ngờ vực các vai trò của họ và tìm cách hoàn thiện họ theo cách tốt nhất có thể. Nếu không, họ có thể lấy làm ngạc nhiên là tại sao họ lại bị thu hút đến với nhau, khi họ không có nhiều điểm chung.

Những linh hồn giác ngộ cao tái sinh vào các gia đình cùng một dòng máu đã hạ xuống vào bóng tối thường đi vào những môi trường như vậy để là một vị thầy đối với những người bị kẹt trong tính hai mặt đối lập. Trên một số tầng thứ, gia đình xung khắc và ganh đua đã sinh ra những đứa trẻ loại crystal hay indigo đã đồng ý rằng họ muốn học về tình yêu và tình thương. Họ cần một ai đó gần gũi với họ, người có thể minh chứng cho một lối sống mới, và như thế, trên một tầng thứ linh hồn, họ đã đồng ý nhận đứa trẻ tuyệt vời này.

Những cha mẹ giác ngộ sinh ra một đứa trẻ đã hạ xuống vào bóng tối có một động lực tương tự, ngoại trừ là nó bị đảo ngược. Bài học ở đây có thể là cho những người cha mẹ học cách yêu những cái tôi đen tối của họ, được thể hiện ra trong sắc màu cuộc sống bởi đứa trẻ mất trật tự và hư đốn của họ. Bằng cách yêu thương những cái tôi đen tối của họ, chúng trở nên một ví dụ mạnh mẽ của sự hợp nhất, từ đó đứa trẻ thiếu giác ngộ của có thể học được rất nhiều.

Không phải tất cả các mối quan hệ bị khóa trong sự hỗn độn và xung đột đều có một cơ sở nghiệp hoặc cơ sở của mối quan hệ thầy–trò/trò–thầy. Một số linh hồn lấy làm lạ là tại sao họ được sinh ra trong những gia đình ít giác ngộ, thậm chí là khi họ đã hàn gắn những bài học liên quan đến các khuôn mẫu tình cảm của cha mẹ họ. Câu trả lời đơn giản, nhưng trần trụi là không luôn luôn có đủ những bậc cha mẹ giác ngộ để đi vào, do đó những linh hồn đang đến phải lựa chọn từ cái đang có và lấy cái tốt nhất mà họ có thể và chấp nhận rằng cha mẹ họ đang phải làm việc với các vấn đề của họ.

Làm thế nào các bạn kết thúc một mối quan hệ thầy–trò hay trò–thầy? Đây là một chủ đề rộng lớn, do đó chúng tôi sẽ chỉ chạm đến những phần nổi bật. Chắc chắn động lực dễ thay đổi nhất ở đây liên quan đến mối quan hệ sư phụ-đệ tử (guru-disciple). Đối với những linh hồn giác ngộ, có một quá trình đơn giản của sự vượt thoát (breaking away). Hai sinh mệnh đơn giản nhận ra rằng khi các bài học đã được học một cách đầy đủ và tách ra một cách hòa nhã. Tuy nhiên, đôi lúc hoặc là đệ tử hoặc là sư phụ không hiểu được khi nào thì đạt tới điểm đó. Trên thực tế, họ đã trở nên dính mắc vào nhau hoặc dính mắc vào ý tưởng hay hình ảnh của cái “nên được” hoàn thành trong mối quan hệ.

Trong các thời gian quá khứ, rất nhiều những tội lỗi có thể được đổ lên người đệ tử khi anh ta muốn rời bỏ người thầy, đặc biệt nếu người thầy đã trở nên dính mắc vào người học trò, hoặc dính mắc vào vai trò người thầy của anh ta. Một người thầy chưa giác ngộ như vậy có thể trút tội lỗi lên người học trò vì ý muốn rời đi, hoặc có thể thậm chí thuyết phục người học trò rằng anh ta hay cô ta sẽ thất bại nếu không có sự hướng dẫn của người thầy. Loại quan hệ đồng lệ thuộc lẫn nhau giữa thầy-trò này thường tồn tại trong những thứ được gọi là “tà giáo” (cults) hoặc trong những môi trường tôn giáo khắc nghiệt.

Cũng các vấn đề trong một trường hợp như vậy, là các mảnh hồn đã trộn lẫn vào nhau giữa người thầy và người trò. Thường thường người thầy nhúng một số mảnh hồn của anh ta vào các học trò như là một biện pháp để “giữ những học trò ở gần nhà” hoặc nói theo một cách khác, là để kiểm soát những hành động và những ứng xử của người trò. Có rất nhiều những vị thầy với các hành trình kiểm soát. Họ đã trở nên ràng buộc vào vai trò của họ như một đấng cứu thế của người học trò và không muốn bất cứ điều gì đe dọa mối quan hệ đó.

Mặt khác, một số người thầy không bị dính mắc vào những học trò của họ, nhưng những học trò, có rất nhiều sự thiếu tự tin, phóng những cảm xúc này vào người thầy. Họ trở nên ràng buộc tình cảm với người thầy và sự tự tin của họ phụ thuộc vào việc giành được sự tán thành của người thầy. Do đó, họ có các mảnh hồn được nhúng trong người thầy, hoặc, nếu người thầy không cho phép điều đó, thì những mảnh hồn có thể lang thang xung quanh thể aura của vị thầy. Trong một thế giới hoàn hảo, người thầy sẽ tiên liệu trước ai là thực sự sẵn sàng học, và ai sẽ có vẻ rơi vào sự lệ thuộc và sự dính mắc, và do đó sẽ chấp nhận hoặc từ chối các học trò. Tất nhiên, cũng có thể là vị thầy sẽ cho phép sự lệ thuộc hình thành nếu bài học linh hồn chủ yếu mà người trò cần phải học là cái cảm giác như thế nào về sự lệ thuộc và sự dính mắc thông qua một mối quan hệ thầy-trò không lành mạnh.

Một người thầy giác ngộ muốn trao quyền cho các học trò của anh ấy hay cô ấy, khuyến khích họ phát triển những khả năng của chính mình như những vị thầy. Khi những người học trò trở nên độc lập hơn và tự tin hơn, họ bắt đầu nhận lấy nhiều những thuộc tính của các vị thầy. Tại điểm đó, mối quan hệ thầy-trò đã đạt đến sự hoàn thiện của nó và các linh hồn có thể hoặc là lựa chọn chia tay, hoặc thay đổi dạng của mối quan hệ của họ.

Cả hai mối quan hệ nghiệp và thầy-trò đều có thể tiến hóa thành những mối quan hệ đồng sáng tạo, chủ đề tiếp theo của cuộc thảo luận.

Những Mối Quan Hệ Đồng Sáng Tạo

Nhà tâm lý học Susan Campbell tuyên bố rằng các cặp đôi trải qua nhiều giai đoạn trong các mối quan hệ của họ, bắt đầu với cái thường được gọi là “giai đoạn trăng mật” và tiến triển qua giai đoạn “đấu tranh quyền lực” và sau đó, nếu họ tồn tại qua giai đoạn đó, họ sẽ đi vào một khao khát hợp nhất các khuôn mẫu bất đồng của họ và đồng sáng tạo với nhau. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ đã trải qua tất cả các giai đoạn này và bây giờ bạn đang tập trung vào việc giúp đỡ lẫn nhau tăng trưởng và tiến hóa, hay đồng thuận điều hành một việc kinh doanh hay một nghề nghiệp, thì các bạn đã đạt tới giai đoạn đồng sáng tạo.

Những mối quan hệ đã đạt đến giai đoạn này chưa rơi vào loại quan hệ giác ngộ, nhưng họ đã khá ổn trên con đường của họ. Chúng tôi sẽ thảo luận về những mối quan hệ giác ngộ trong mục sau. Những mối quan hệ đồng sáng tạo có thể giữa những người bạn tâm giao, hay giữa những gia đình hồn nguyên thủy, những gia đình hồn thứ cấp và những gia đình hồn mở rộng, hay thỉnh thoảng giữa các linh hồn không có một sự kết nối linh hồn sâu sắc. Trái ngược với cái mà một số người có thể nghĩ, những mối quan hệ đồng sáng tạo là khó khăn hơn khi các linh hồn giống nhau hơn. Thay vào đó, ý tưởng cặp đôi đồng sáng tạo là sự bổ sung cho nhau, có nghĩa là những điểm mạnh của một người là những điểm yếu của người kia, và ngược lại.

Ví dụ, trong kinh doanh, một thành viên của cặp đôi đồng sáng tạo có thể giỏi nắm bắt thông tin, nhưng không nhìn thấy bức tranh lớn, trong khi đó thành viên kia không giỏi trong việc tính toán, nhưng có một tầm nhìn rộn lớn và giữ nó kiên định.

Một cách lý tưởng, những người bạn tình đồng sáng tạo được dành cho việc giúp đỡ lẫn nhau hàn gắn và đồng nhất các tầng thứ của linh hồn họ. Bởi vì họ đã trải qua hầu hết những hành trình quyền lực (power trips) và các vấn đề nghiệp, những thứ vẫn chưa được giải quyết bên trong mỗi người không còn kích hoạt những phản ứng bực tức và oán giận.

Ví dụ, nếu cô ấy có rất nhiều sự oán giận đối với mẹ của cô ấy, anh ấy có thể đơn giản gửi tình yêu và tình thương đến cả người vợ và cả người mẹ vợ, và sẽ là một tiếng nói trung gian để họ làm việc với các vấn đề của mình.

Những mối quan hệ đồng sáng tạo không nhất thiết phải là các linh hồn đều đang trên một con đường tâm linh sâu sắc một cách có ý thức. Bao lâu họ còn có khả năng thực hiện công việc kinh doanh của họ hay những hoạt động phi thương mại theo một cách thức hài hòa mà bổ sung cho mỗi người và làm giàu cho cuộc sống của những người quanh họ, thì họ đang ở trong một mối quan hệ đồng sáng tạo một cách thành công.

Tất nhiên, không có các đường biên rõ ràng giữa các giai đoạn của mối quan hệ. Một vài vấn đề tranh đấu quyền lực có thể thỉnh thoảng nổi lên, và cặp đôi có thể quay lại việc dạy và học lẫn nhau, nhưng năng lượng trội là hợp tác và liên kết. Những linh hồn này thường có một mức độ kiên định cả bên trong và bên ngoài và có thể lựa chọn ở cùng nhau một thời gian dài.

Nếu các linh hồn không có cùng tầng thứ rung động, họ sẽ, ủng hộ lẫn nhau và chấp nhận những sự khác biệt một cách khoan dung. Trong công việc của kênh này, anh ấy đối mặt với vô số cặp đôi nơi mà một người tiến hóa về tinh thần một cách rõ ràng hơn người kia. Đôi lúc cặp đôi từ chối cái thực sự đang xảy ra. Họ có thể bị dính mắc vào nhau, nhưng không tương hợp về mặt tâm linh hay mặt khác. Nếu là trường hợp này, thì họ cần xác định có hay không tiếp tục mối quan hệ. Nhưng trong những trường hợp khác, các bài học linh hồn của họ không phụ thuộc vào việc có cùng tầng thứ rung động. Trong trường hợp đó, họ đến cùng nhau để tạo nên cái gì đó có giá trị mà không phụ thuộc vào việc gần gũi nhau về mặt tinh thần.

Một ví dụ về vấn đề này có thể là hai cha mẹ có hợp đồng nuôi dưỡng một đứa trẻ. Họ nói chung là những bậc cha mẹ rất tốt, hoàn hảo và phù hợp với cái mà đứa trẻ cần, nhưng không tương hợp về mặt tâm linh. Những người cha mẹ có thể đã hoàn tất các giai đoạn trăng mật và giai đoạn đấu tranh quyền lực, cùng với việc hợp nhất các vấn đề bản ngã có liên quan.

Trong trường hợp này, các bạn có thể xếp mối quan hệ vào một trong những loại “lễ vượt qua” (rite of passage) đã thảo luận trong Chương 1. Nói một cách khác, cặp đôi đang hoàn thành các vai trò gia đình và chưa đi vào giai đoạn tiến hóa nơi mà tâm linh là ưu tiên quan trọng nhất. Tuy thế mà, quan hệ này sẽ được xem là một mối quan hệ đồng sáng tạo.

Làm thế nào để có thể nói về sự khác nhau giữa một mối quan hệ đồng sáng tạo và một mối quan hệ nơi mà cặp đôi hợp nhau về tâm linh, nhưng chưa đồng sáng tạo?

Điều này phụ thuộc vào nhiều thứ. Có lẽ cặp đôi đã đến với nhau đơn giản để có một trải nghiệm tâm linh nào đó, nhưng nó nhanh chóng trở nên rõ ràng là họ không ổn khi sống với nhau, hoặc không ổn trong việc điều hành một việc kinh doanh với nhau. Trong trường hợp này, họ có thể sửa đổi dạng của mối quan hệ để cho phép mỗi người cơ hội hoàn thiện những vai trò đó với những người khác.

Làm thế nào để biết khi nào thì kết thúc một mối quan hệ đồng sáng tạo?

Điều này phụ thuộc vào mức độ quan trọng của việc có cùng trình độ tâm linh với một sinh mệnh con người khác. Nếu các bạn tiến hóa cao, thì rất có thể các bạn sẽ đi cùng với nhau đồng sáng tạo cho đến khi nhiệm vụ chủ yếu của bạn được hoàn thành và sau đó, nếu các bạn không hợp về tâm linh, các bạn sẽ chia tay và hoặc là sống một mình hoặc là hấp dẫn một ai đó gần gũi với tầng thứ rung động của bạn. Nếu các bạn đang trong một mối quan hệ đồng sáng tạo và các bạn hợp nhau về tâm linh, thì các bạn là các ứng cử viên cho một mối quan hệ giác ngộ.

Những Mối Quan Hệ Giác Ngộ

Khi cả hai thành viên của một cặp hiểu biết một cách có ý thức về bản thân họ như những linh hồn đang tiến hóa và đang chủ động tìm kiếm để hàn gắn, buông bỏ và đồng nhất các vấn đề linh hồn, thì họ đang di chuyển vào một mối quan hệ giác ngộ. Điều đó không có nghĩa là những người đó có nó một cách dễ dàng. Trong thực tế, những mối quan hệ thường là công việc khó khăn, đặc biệt đối với những người có đủ hiểu biết để nhận lấy trách nhiệm về những ý nghĩ và những cảm xúc của họ.

Hiểu biết về sự tiến hóa linh hồn của một người, và các tầng thứ sinh mệnh của một người, có nghĩa là nhận lấy trách nhiệm cho rất nhiều trong số tất cả những trải nghiệm thách thức. Nó có nghĩa là không còn phóng ra bất kỳ sự đổ lỗi nào cho người khác. Nó có nghĩa là lắng nghe chăm chú một cách chính xác và không có sự phán xét về cái gì đang được giao tiếp, và vượt qua các rào cản đến sự kết nối. Trở lại cuốn sách đầu tiên của kênh này, có các biểu đồ minh họa các rào cản đối với sự giao tiếp hiệu quả. Những rào cản như vậy bao gồm sự chương trình hóa và sự điều kiện hóa của mỗi người, sự xao nhãng đối với các giác quan vật lý và các giác quan siêu linh, những niềm tin và những định kiến, những giả định, những sự phán xét và những kết luận, các rào cản ngôn ngữ (thậm chí nếu cả hai đều nói cùng một ngôn ngữ) và những sự bận tâm đến rất nhiều thứ khác.

Xét đến cùng, các cặp đôi giác ngộ giao tiếp tốt nhất là thông qua ngoại cảm và trực giác, nhưng có rất nhiều thứ ở thế giới vật lý ngăn chặn những khả năng này. Hầu hết các cặp đôi nhận định một cách sai lầm rằng họ biết cái mà người kia đang nghĩ hoặc đang cảm thấy, hay cái mà anh ấy hay cô ấy cần. Thậm chí các linh hồn có khả năng tâm linh và trực giác cao cũng mắc sai lầm. Nó thường là khó khăn nhất để hòa nhịp vào người mà các bạn có sự kết nối gần gũi, do bởi những phản ứng của chính các bạn và những định kiến được dựa trên những thời gian quá khứ mà bạn đã ở cùng người đó.

Một sự thật được nhiều người biết là những nhà tâm linh sẽ chính xác hơn khi họ không hiểu biết trước về người mà họ đang xét đoán. Trí thông minh, cái thường tự hào về bản thân nó trong việc lấy được thông tin chính xác, có thể rối loạn nghiêm trọng trong chức năng ngoại cảm và trực giác.

Những mối quan hệ giác ngộ được dựa trên vài tiền đề. Đầu tiên là mục đích của mối quan hệ là làm cho sự tăng trưởng và sự tiến hóa của mỗi người trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai, mục tiêu của mối quan hệ là một nguồn gốc của niềm vui, sinh khí, sự phong phú và nguồn cảm hứng cho mỗi người và cho thế giới. Nó không hạn chế người khác, làm dịu bớt nỗi đau khổ, bù đắp cho sự cô đơn, hay lấp đầy một số dạng thiếu thốn.

Những cặp đôi giác ngộ là một ví dụ cho thế giới. Số đông chưa giác ngộ, khi họ gặp một cặp đôi giác ngộ, có thể được thúc đẩy và được xúc tác rất lớn để tiến lên trên những con đường của linh hồn họ. Những cặp đôi giác ngộ là hai sinh mệnh tinh thần toàn bộ, trọn vẹn. Họ không phải là “một nửa kia” của nhau đang tìm kiếm cách hoàn thiện mình thông qua người kia. Mục đích của họ là chia sẻ sự toàn bộ và sự trọn vẹn của họ với nhau, và hân hoan trong những sự khác biệt và sự đa dạng của nhận thức. Họ không tìm cách để làm cho người bạn trở nên giống họ hơn, mà thưởng thức tính đa dạng và vẻ đẹp của những quan điểm khác.

Những linh hồn giác ngộ đang chấp nhận khía cạnh con người “không hoàn hảo” của nhau. Họ không chờ đợi sự hoàn thiện trong mọi cách. Họ đang tha thứ, và tuy thế họ giữ bản thân mình và những người bạn của họ với những tiêu chuẩn thực tiễn cao. Họ thận trọng chống lại những cách hành xử mà có thể hủy hoại mối quan hệ. Họ tìm kiếm để hàn gắn những tầng thứ của linh hồn mất cân bằng, bị phân mảnh, bị kẹt trong ảo ảnh hoặc trong sự dối trá, hoặc những thứ phá hoại mối quan hệ. Họ nhận ra là Họ Là Ai để có thể nhận thức được như các sinh mệnh tinh thần không giới hạn, đầy quyền năng và sáng tạo, và “chất liệu” con người của họ chỉ là một sai khác nhỏ bé bên trong sự hoàn thiện của sinh mệnh họ. Tuy thế, họ không tầm thường hóa các vấn đề của họ hay giả vờ rằng họ chẳng có vấn đề gì cần giải quyết. Họ đang sẵn sàng giao tiếp một cách cở mở và chân thật với những ý nghĩ, những cảm xúc và những vấn đề của họ.

Những mối quan hệ giác ngộ có thể được hình tượng hóa bằng hai vòng tròn cài vào nhau, tương tự như các vòng tròn của biểu tượng Olympic. Các bạn có 3 vùng trong hai vòng tròn cài vào nhau. Các phần không chồng vào nhau là “bạn” và “tôi”. Phần chồng lên nhau là “chúng ta” và “chúng tôi”.

Nếu các vòng tròn chồng lên nhau quá nhiều, các bạn có một mối quan hệ dính mắc, chiếm hữu và ràng buộc. Không có đủ các đường biên lành mạnh, không có đủ “bạn” và “tôi”. Tất cả mọi thứ là về “chúng ta” và “chúng tôi”. Tôi bị đồng hóa với bạn, và bạn bị đồng hóa với tôi. Chúng ta không có khoảng không gian riêng để rút lui vào bên trong những cái tôi cá thể của chúng ta. Một mối quan hệ như vậy là chi phối hoàn toàn và không lành mạnh. Nếu các vòng tròn không chồng đủ lên nhau, thì các bạn thiếu sự mật thiết. Tất cả mọi thứ là về “bạn” và “tôi”. Có rất ít hoặc không có “chúng ta” hay “chúng tôi”. Ở đây, các đường biên là quá rõ ràng và các cá nhân đã dựng lên các rào cản đối với nhau, có thể do nỗi đau chưa được hàn gắn từ các mối quan hệ quá khứ. Nếu thiếu sự say mê, sự hào phóng, hay sự tậm tâm của một trong hai người, thì các bạn đang mất cân bằng và cần tìm ra cách để đến gần nhau hơn.

Nó có thể là cần thiết để “ngắt” hay điều chỉnh tầng thứ tương tác của các bạn một cách định kỳ. Có một đường biên mảnh giữa sự chồng lặp quá nhiều và quá ít trong các vòng tròn của các bạn. Giám sát tình trạng một cách liên tục là quan trọng. Nếu các bạn cảm thấy ngột ngạt hoặc mắc kẹt và khó xa người bạn của mình, thì các bạn đang quá gần gũi. Nếu các bạn cảm thấy không thỏa mãn, cứ như thể là các bạn không thực sự là bạn tình, và thiếu sự say mê và sự thân mật, thì các bạn không đủ gần.

Sự Giao Tiếp Giác Ngộ Giữa Các Cặp Đôi

Có rất nhiều những hệ thống giao tiếp đã cho thấy hiệu quả trong việc giải quyết xung đột và tăng cường tình yêu và tình thương. Không phải tất cả các hệ thống đều thích hợp với tất cả mọi người. Một số phát triển tốt trong một môi trường giao tiếp phi bạo lực, những hệ thống khác trong môi trường giao tiếp phản chiếu và hồi đáp không phán xét (nonjudgmental feedback). Nguyên tắc số một của sự giao tiếp giác ngộ là hiện diện đầy đủ đối với người khác. Có nghĩa là các bạn thực sự đang lắng nghe và không nhắc lại cái mà bạn sẽ nói tiếp theo. Điều đó tức là trao cho mỗi người một cơ hội để thể hiện, mà không trở nên mất kiên nhẫn hay mất tập trung.

Các cặp đôi giác ngộ có thể nhận sự phê bình và sự đáp lại tiêu cực nếu họ có một thỏa thuận thể hiện các cảm xúc của họ một cách cởi mở và chân thật mà không đổ lỗi cho nhau. Những sự trình bày có thể bắt đầu theo cách này. “Tôi cảm thấy buồn khi bạn xa tôi vài ngày bởi vì nó mang đến cảm giác bị ruồng bỏ bên trong tôi.” Trong hoàn cảnh này, người đang thể hiện các cảm xúc nhận lấy toàn bộ trách nhiệm cho họ và không đổ lỗi cho người khác. Chất xúc tác cho các cảm xúc được nói theo một cách chính xác và không phán xét. Lưu ý là không nên nói, “Tôi cảm thấy buồn khi bạn dành quá nhiều thời gian để xa tôi.” Đó là một lời nói phán xét bởi vì “quá nhiều thời gian” có thể được hiểu theo các cách khác nhau và nó không thực sự diễn tả điều gì đấy có giá trị. Đối với một số người, quá nhiều thời gian có thể là 5 phút, trong khi đó đối với những người khác nó có thể là 5 năm.

Một quá trình quan trọng để mang các cặp đôi đến với nhau là kỹ thuật giấu (withhold technique). Về cơ bản, các bạn ngồi đối diện với nhau và mỗi lần 5 phút, các bạn nói với người bạn của mình, “Một điều gì đó tôi đã đang giấu bạn là…,” điền vào chỗ trống. Các bạn cũng có thể diễn đạt điều đó như là, “Một điều gì đó tôi đã chưa nói với bạn là…,” hoặc “Một điều gì đó tôi luôn muốn nói với bạn là…” Một ví dụ có thể là một người con trai đã lớn nói với bố của anh ta, “Cha, một điều gì đó con đã chưa nói với cha là con cảm thấy giận dữ về cách mà cha đối xử với con khi con đã lớn.”

Người nhận những lời nói đó không nói gì và đơn giản trao cho người đang nói sự chú ý đầy đủ và không phân tán. Nếu bạn là người nhận, bạn đang trong vai trò người lắng nghe, và có nghĩa là lắng nghe một cách toàn bộ, không đáp trả hay phản ứng. Nếu các tình cảm khởi lên, chỉ ghi nhận chúng, thở ra và cảm nhận chúng, mà không tác động vào chúng.

Đôi khi kết quả của sự giao tiếp giác ngộ là các bạn tạo ra các giải pháp hoặc các sự tận tâm đối với những hành động nào đó. Những lúc khác nó chỉ làm sạch bầu không khí và không cần có hành động nào thêm nữa ngay khi sự giao tiếp đã được biểu lộ.

Điều quan trọng là không sa lầy vào quá trình xử lý. Một số người là những người nghiện xử lý. Họ liên tục thể hiện và sử dụng các kỹ thuật nhưng không đi theo với hành động thích hợp. Ngay khi các bạn có “bầu không khí trong sạch” và các cảm xúc đã được biểu lộ, các bạn cần xác định để thực hiện nếu cần hành động thích hợp. Đôi lúc điều quan trọng chỉ là tránh xa môi trường xử lý và làm một điều gì đấy hài hước với nhau.

Các cặp đôi giác ngộ thấy Thượng Đế trong nhau và trong chính bản thân họ. Họ đang yêu và thương chính họ và với nhau, tuy thế cùng lúc đó vẫn thực tế. Họ không chờ đợi những người bạn của họ luôn luôn biết chính xác cái mà họ cần, hay cái mà họ đang cảm nhận. Họ tìm cách để đóng góp vào hạnh phúc và sự lành mạnh của nhau, mà không trở nên lệ thuộc hay hy sinh quên mình.

Các cặp đôi giác ngộ rất thường xuyên là các thành viên gia đình hồn thứ cấp và gia đình hồn mở rộng, nhưng cũng có thể là những người bạn tâm giao thông thường.

Các Cộng Đồng Giác Ngộ Tâm Linh

Có trên 1000 cộng đồng tâm linh hoạt động trên hành tinh tại thời điểm này, không bao gồm những gia đình mở rộng, các trang trại gia đình, hay các tổ chức đồng trú (cohousing organization). Tuy thế cũng không có các cộng đồng đang thực hiện chức năng tại một tầng thứ cao. Một số cộng đồng, như là Damanhur ở Italy, hay Findhorn ở Scotland, đã tìm thấy một mô hình cộng đồng có vẻ như đang làm việc khá tốt. Những cộng đồng khác có thể tập trung xung quanh một vị đạo sư hay một lời dạy tâm linh cụ thể. Chúng vận hành tốt bao lâu các thành viên tập trung vào vị thầy cụ thể đó hay lời dạy cụ thể đó.

Để các cộng đồng tâm linh thịnh vượng, phải có hai khu vực chính nơi mà các thành viên đã đạt đến một tầng thứ làm chủ cao. Khu vực đầu tiên là khả năng thể hiện công việc vật lý theo một cách hợp lực, với mỗi thành viên đóng góp một phần công việc thích hợp. Những tính chất thích hợp không lười biếng và cũng không lệ thuộc vào người khác, hay cũng không phải là người tham công tiếc việc. Sự phụ thuộc và lười biếng đặt gánh nặng quá mức lên những người khác, trong khi tham công tiếc việc lấy mất niềm vui và sự hài hước của cộng đồng. Sống trong mối quan hệ phù hợp với người khác bao gồm nhưng tương tác của các bạn với thế giới vật chất. Cởi mở và chân thật với các thành viên của cộng đồng là không đủ nếu các bạn không đóng góp đủ, hay đang gắng sức quá nhiều vì công việc.

Điều quan trọng là chân thật và tôn trọng sự khác biệt của những lối sống và nền tảng của những người đang mong muốn sống với nhau một cách hòa hợp. Nó là không thực tế khi hình thành một cộng đồng với dự định là tất cả các thành viên đều giàu có, hoặc tất cả đều biết làm vườn, hoặc tất cả đều biết nghề mộc. Một sự cân bằng của các năng khiếu và kỹ thuật là cái làm một cộng đồng thịnh vượng.

Yêu cầu khác là năng lực tâm linh của mỗi thành viên tương hợp với năng lực tâm linh của cộng đồng. Nếu các bạn có một số linh hồn tương đối tiến hóa, và những người khác đang bị kẹt trong bóng tối, tất cả đang cố gắng để sống cùng nhau trên một mảnh đất, các bạn có thể vượt qua những thứ vật chất, nhưng các bạn sẽ không thịnh vượng. Mặt khác, những linh hồn tiến bộ về tâm linh không có các năng khiếu và kỹ thuật vật lý sẽ không tiến xa được trong việc trở nên tự cung tự cấp.

Tự cung tự cấp là đáng khao khát, nhưng nó khác với chủ nghĩa biệt lập. Các cộng đồng tâm linh thịnh vượng cách xa những người hàng xóm của họ và làm bạn với những chuyên gia và những người với quan điểm khác biệt. Họ có thể có tiêu chuẩn nghiêm khắc về tư cách thành viên, nhưng họ không ngăn chặn ai. Họ nhìn tất cả mọi người như một sinh mệnh tinh thần kỳ diệu, sáng tạo, tuy thế họ nhận ra rằng cộng đồng của họ không dành cho tất cả mọi người.

Các cộng đồng giác ngộ giải quyết xung đột theo một cách yêu thương, nhưng thẳng thắn, ứng dụng một số dạng của sự nhất trí mà chỉ những người có cùng trình độ tâm linh có thể hoàn thành. Biết về nhau một cách sâu sắc làm cho những xung đột dễ dàng hơn nhiều để giải quyết bởi vì những nhu cầu được thông tin một cách rõ ràng và chính xác và được nhận với tình thương, bất chấp việc các thành viên khác có hay không đáp ứng được các nhu cầu đó. Chúng tôi đã nói nhiều về các cộng đồng tâm linh trong các tác phẩm trước và chúng tôi kiến nghị là các bạn xem lại tài liệu đó nếu các bạn muốn có nhiều thông tin hơn về chủ đề quan trọng này. Chúng tôi cũng sẽ nói thêm về chủ đề này trong Chương 6, khi chúng ta thảo luận về việc các linh hồn đã đồng nhất hoạt động như thế nào trên thế giới.

Những Mối Quan Hệ Đồng Tính

Chúng tôi và kênh này giữ sự không phán xét với những mối quan hệ đồng tính. Chúng tôi không thấy họ tốt hay xấu, chỉ là khác với các dòng năng lượng trội của hầu hết các linh hồn.

Có một số lý do mà con người đi vào những mối quan hệ đồng tính. Trong hầu hết các trường hợp, một trong hai người đảm đương giới tính nữ và người kia đảm nhận giới tính nam, bất chấp giới tính vật lý của họ.

Những cặp đôi giác ngộ có thể cảm thấy thoải mái trong việc nắm lấy giới tính bên trong. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một người đàn ông có thể chấp nhận là giới tính nữ trong khi người phụ nữ chấp nhận vai trò nam. Nói cách khác, họ có thể thay đổi các vai trò khác nhau. Hai người phụ nữ trong mối quan hệ có thể quyết định là cả hai đều giữ vai trò nam giới, hoặc hai người đàn ông giữ vai trò nữ giới. Không có các cách biểu hiện giới tính đúng và sai bao lâu sự biểu hiện đó nâng cao chất lượng cho sự tiến hóa linh hồn của những người liên quan.

Có rất nhiều những cặp đôi quan hệ khác giới và quan hệ đồng giới đang thể hiện năng lượng tính dục của họ theo một cách không lành mạnh. Nếu một người phụ nữ là đồng tính bởi vì cô ta ghét đàn ông (đã có rất nhiều những trải nghiệm không tốt với đàn ông trong quá khứ), thì đây không phải là một cách thức biểu hiện lành mạnh. Có thể là cô ấy cần tránh xa đàn ông một thời gian dài và tìm kiếm một người phụ nữ yêu thương để giúp cô ấy hàn gắn, nhưng nếu cô ấy tiếp tục phát ra những cảm xúc chưa được hàn gắn của cô ấy đối với đàn ông, điều đó không tạo ra sự hàn gắn. Tất nhiên, điều tương tự cũng đúng như vậy đối với người đàn ông ghét phụ nữ.

Điều quan trong đối với mối quan hệ đồng tính là nó có hay không đóng góp vào sự tiến hóa linh hồn của những người đang thực hành chúng. Nếu chúng có đóng góp, thì mối quan hệ là có lợi. Nếu không, thì sự hàn gắn là cần thiết.

Sự đồng tính luyến ái có phổ biến giữa những sinh mệnh chiều kích cao hay không? Câu trả lời là “Không”, nhưng điều đó không có nghĩa là đồng tính luyến ái là một dấu hiệu của một rung động tầng thứ thấp. Tình dục khác giới, như các bạn biết trên Trái Đất, cũng là không phổ biến trong các vương quốc cao hơn. Điều đó là bởi chúng tôi không nhìn nhận các mối quan hệ theo cách thức giống như các bạn trên Trái Đất. Tất cả mọi người đều là một người yêu tiềm năng, không cần thiết phải theo một cách thức vật lý, bởi vì anh ấy hay cô ấy là một đứa trẻ đẹp đẽ và hoàn hảo của Thượng Đế. Chúng tôi trong các vương quốc cao hơn nhìn tất cả mọi người là kỳ diệu và “gợi cảm” (sexy), nếu chúng tôi có thể sử dụng từ đó một cách tùy ý. Chúng tôi có thể yêu cả những sinh mệnh nam và nữ bằng nhau, mặc dầu các động lực có thể là khác nhau giữa mọi người.

Những mối quan hệ không có tội lỗi và sự hổ thẹn là có vẻ bảo tồn sự hợp nhất linh hồn với ít hoặc không có sự phân mảnh linh hồn. Nếu hai người đàn ông, hay hai người phụ nữ, yêu nhau sâu sắc và trao và nhận tình yêu đó một cách tự nguyện, mà không có sự lưu giữ (tội lỗi và sự hổ thẹn), thì sự trao đổi là trong sáng và rõ ràng và không có sự phân mảnh xảy ra. Đối với trường hợp này, một lượng rất lớn của sự “chân thật một cách tàn bạo” (brutal honesty) là cần thiết giữa những người bạn tình.

Chủ đề tiếp theo, nhiều bạn tình (polyamory), phụ thuộc vào sự cởi mở rất sâu và hoàn toàn nếu dạng này của mối quan hệ đóng góp cho sự tiến hóa và sự tăng trưởng tâm linh của những người bạn tình liên quan.

Những Tương Tác Nhiều Bạn Tình (Polyamorous/Multiple Partner)

Nó có thể làm các bạn ngạc nhiên là chúng tôi trong các vương quốc cao hơn nói chung có nhiều bạn tình (partners). Điều này không nghi ngờ gì sẽ chống lại tất cả những cái mà các bạn đã được nghe về những mối quan hệ chính đáng. Tuy thế, không phải là có nhiều bạn tình sẽ gây ra các vấn đề như với con người trên Trái Đất. Đó là tính không trung thực, sự ghen tuông, sự chiếm hữu và sự lệ thuộc mà thường khởi lên giữa những người bạn tình.

Chúng tôi trong các vương quốc cao hơn đã đi đến hiểu biết rằng có đủ tình yêu cho tất cả mọi người và không ai không có tình yêu. Chúng tôi vui mừng khi một người bạn thân hoặc một người bạn tình có một trải nghiệm giác ngộ với một linh hồn khác bởi vì nó nuôi dưỡng chúng tôi. Nó không lấy đi trải nghiệm của chúng tôi về tình yêu đối với người đó.

Chúng tôi cởi mở và chân thật với nhau và tôn trọng các cách thức khác nhau mà mỗi người trong chúng tôi thể hiện tình yêu. Chúng tôi không bao giờ ràng buộc trong một mối quan hệ không nâng cả hai linh hồn lên. Nếu đi cùng một người thứ ba sẽ đe dọa theo cách nào đó đến mối quan hệ với người bạn tình ban đầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự kiềm chế không đi vào một mối quan hệ như vậy.

Hầu hết những người đa tình trên Trái Đất không thể điều khiển được các tư tưởng đối lập và những sự phức tạp đi cùng những mối quan hệ như vậy. Một vài người có thể xử lý được việc có nhiều bạn tình, nhưng phần lớn là đang tự lừa dối bản thân họ. Sự thành công với việc có nhiều bạn tình phụ thuộc vào tầng thứ mãnh liệt của mỗi mối quan hệ và mức độ giao tiếp giác ngộ giữa mỗi thành viên trong nhóm.

Những sự cộng tác của những người đa tình thành công nhất khi mỗi một người liên quan có một mức độ tự trọng cao, cảm thấy thoải mái khi ở một mình cũng như khi ở với một người bạn tình, và không đặt yêu cầu quá mức lên những người khác. Nói một cách khác, những người bạn tình như vậy đang cảm nhận sự toàn bộ và sự trọn vẹn và không cần đến người khác, nhưng có mong muốn ở cùng với nhau.

Trong các vương quốc cao hơn, chúng tôi đã vượt qua sự ghen tuông và sự đố kỵ. Ngoài ra, chúng tôi không trải nghiệm ốm đau hay bệnh tật gì, cái là một mối nguy hiểm phổ biến đối với những mối quan hệ nhiều bạn tình trên Trái Đất. Những sự hợp nhất của chúng tôi (mergings), như chúng tôi hay gọi chúng, là giữa những linh hồn trưởng thành ưng thuận một cách hoàn toàn. Khi chúng tôi hoàn tất một quá trình hợp nhất, chúng tôi được làm cho phong phú hơn và sống động hơn, và có nhiều tình yêu hơn để trao cho các linh hồn khác trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi cũng thực hành phép tantra tập thể (group tantric lovemaking), nơi các dòng năng lượng và các khuôn mẫu năng lượng giữa mỗi thành viên của nhóm được tôn trọng và được tăng cường bởi phép tantra. Nói một cách khác, chúng tôi cảm thấy nhiều năng lượng sau buổi tantra hơn so với lúc trước.

Nếu các bạn trải nghiệm cảm giác kiệt sức hoặc mệt mỏi sau khi làm tình, thì các bạn đã hoặc là không tôn trọng dòng chảy tự nhiên của năng lượng, hoặc là các bạn có một số những khuôn mẫu tình cảm chưa được giải quyết đang thể hiện trong dạng mối quan hệ của các bạn với người khác hoặc với những người khác. Không có gì là sai trái đối với đàn ông và đàn bà khi làm tình nhằm để trải nghiệm một sự giải phóng năng lượng, hoặc làm dịu bớt căng thẳng, nhưng nó không phải là dạng cao nhất của hoạt động tình dục.

Những Mối Quan Hệ Tantra

Chúng tôi đặt dạng quan hệ này ở phần cuối của mục này bởi vì một mối quan hệ tantra thực sự là cực kỳ hiếm hoi và khó khăn, thậm chí là đối với những cặp đôi giác ngộ. Có một năng lượng dữ dội phát ra bởi hai người hay nhiều hơn đang hiện diện một cách hoàn toàn với người khác. Các dòng năng lượng này, thường trong khuôn mẫu của một “hình số 8” hay là biểu tượng của vô cùng, xuyên qua các luân xa của mỗi người. Các bạn đã từng nghe lời phát biểu nào đó, “Tổng số là lớn hơn tổng cộng của các phần.” Điều đó là đúng đối với sự hợp nhất tantra.

Nhằm đi vào loại quan hệ này một cách thực sự, các bạn phải có khả năng vượt lên trên tất cả những nhãn hiệu và những định nghĩa liên quan đến nhau và đơn giản trở thành sự tất cả của cuộc sống, được biểu hiện thông qua cái tôi vật lý của các bạn.

Bất chấp giới tính thực của các bạn, một trong các bạn sẽ đảm nhận vai trò nam giới, và một người là nữ giới. Dòng năng lượng này sẽ vây quanh các thái cực nam – nữ và sau đó mang các bạn vượt lên tính hai mặt đối lập để đi vào trạng thái Nhất Thể (Oneness). Làm thế nào để một người đi vào một mối quan hệ tantra? Đầu tiên, phải có một lượng rất lớn của sự tin tưởng giữa những người bạn tình, và một sự sẵn sàng cởi mở đối với dòng năng lượng thần thánh theo cách này. Thứ hai, và chắc chắn là phần khó khăn nhất cho những sinh mệnh con người, cần phải có sự siêu việt hơn hẳn một thôi thúc sinh học thông thường để đạt được một điều gì đấy như là kết quả của việc hợp đôi. Trong trường hợp giao hợp tính dục, thôi thúc sinh học đó có thể là sự xuất tinh, hay là đạt được cực khoái.

Không có các mục đích trong tantra, ngoại trừ là có sự hiểu biết toàn bộ (total awareness), từ khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, của dòng năng lượng giữa các bạn. Nếu các bạn đã làm sạch hầu hết hoặc tất cả những khuôn mẫu tình cảm và tâm trí tiêu cực, thì nó là có thể để giữ một cách hoàn toàn (totally) trong từng khoảng khắc với người bạn tình của bạn, chú ý những chuyển động tinh tế (và rõ ràng) của năng lượng đang đi vào và đi ra không gian của mỗi người. Nếu các bạn giữ trong trạng thái này, năng lượng có thể tăng lên theo hàm số mũ, và trong một số trường hợp, có thể dâng lên cột sống, xuyên qua các luân xa, và thoát ra đỉnh đầu. Tuy nhiên, các bạn không thể buộc điều này phải xảy ra, hay mong muốn nó thay thế cho việc hiện diện toàn bộ trong từng khoảng khắc. Nếu các bạn thấy mình có một mục tiêu hoặc một ham muốn trong một cái ôm tantra, hãy nhẹ nhàng mang các bạn trở lại với việc thở sâu, thiền định, và cảm nhận năng lượng của bản thân bạn và của bạn tình của bạn.

Các bạn có thể trải nghiệm một cảm giác trôi nổi trong môt biển năng lượng vô hạn. Khó có thể để nói đến đâu thì các bạn ngừng lại và bạn tình của bạn bắt đầu.

Nhằm để thực hành một cách thành công kỹ thuật tantra, các bạn phải có khả năng và có mong muốn để ra vài tiếng một ngày dành hoàn toàn cho việc hiện diện cùng với nhau. Nếu các bạn đang nghĩ về một công việc phải hoàn thành, hay cái mà các bạn sẽ làm sau khi gặp nhau, tantra sẽ không làm việc. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm, sợ hãi, ngượng ngùng, hay phán xét về thân thể của bạn, hay đang giao tranh và chống lại các ý nghĩ của bạn, tantra sẽ không làm việc. Giống như sự giác ngộ, nó đến mà không cần mời, và tuy thế nó đòi hỏi môi trường phù hợp để nở hoa và kết trái.

Đi vào buổi tantra của các bạn mà không có những sự trông đợi, không có những sự đòi hỏi, và xét đến cùng, không có các ham muốn, ngoại trừ việc ở cùng nhau và quan sát cái gì xảy ra. Tuy thế, đó không phải là “tin tưởng mù quáng” của việc quan sát cái gì xảy ra. Nó là dự định có ý thức, hay đúng hơn, là dự định siêu ý thức để hiện diện và hiểu biết vào mọi lúc và đơn giản quan sát năng lượng khi nó di chuyển giữa các bạn.

Những mối quan hệ tantra rất có vẻ sẽ thành công giữa những linh hồn sinh đôi giác ngộ cao, giữa các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, hay giữa các thành viên gia đình hồn thứ cấp. Các bạn có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay số lượng những cặp linh hồn sinh đôi giác ngộ mà cả hai đều đang ở trên Trái Đất cùng một lúc. Số lượng của những thành viên gia đình hồn nguyên thủy giác ngộ, những người ở cùng nhau trong các hoàn cảnh mà có thể thực hành tantra, cũng không nhiều hơn. Có lẽ có vài trăm, hay có thể là một nghìn, những thành viên gia đình hồn thứ cấp, những người đã sẵn sàng và có mong muốn đi vào vương quốc bí ẩn, say mê của tantra.

Tantra là có thể xảy ra giữa các cặp đôi đồng tính. Đó là vì hai người có cùng một giới tính có thể đảm nhận các thái cực trái ngược và cho phép các khía cạnh nam tính của họ tuôn chảy vào các khía cạnh nữ tính, và ngược lại. Nói chung, điều này khó khăn hơn nhiều so với những người có giới tính khác nhau, nhưng nó không phải là không thể.

Nếu các bạn đang ở trong một mối quan hệ giác ngộ, đồng tính và mong muốn trải nghiệm tantra, thì lời khuyên của chúng tôi là nắm lấy khả năng là các bạn có thể trải nghiệm sự hợp nhất thực sự, và tạo ra một môi trường nơi mà sự hợp nhất giác ngộ có thể xảy ra. Nếu các bạn hiện đang trong một mối quan hệ với một ai đó mà bạn tin tưởng, các bạn có thể tiến tới tantra và có lẽ, với đủ sự hiểu biết, đi vào trạng thái bất tận này. Chúng tôi khuyến khích các bạn đọc Chương 5, “Bản Chất Của Sự Giác Ngộ”, để thu được một sự hiểu biết lớn hơn về cái được yêu cầu nhằm để trải nghiệm tantra. Nếu các bạn không ở trong một mối quan hệ, các bạn có thể kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn và linh hồn sinh đôi của mình để xắp xếp một sự gặp gỡ với một người bạn tình tantra thích hợp, nhưng điều đó tất nhiên không đảm bảo rằng một cặp đôi như vậy sẽ dẫn đến tantra.

Tantra và sự Hợp nhất Năng lượng

Như đã nói bên trên, việc thực hành tantra chỉ có thể xảy ra khi các linh hồn đã hàn gắn phần lớn các vấn đề tính dục và có khả năng hiện diện một cách đầy đủ với nhau, từ khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, mà không có sự trông đợi, dù công khai hay kín đáo. Trong hầu hết các trường hợp, những người bạn tình tantra cần nhiều năm thực hành và chuẩn bị trước khi họ có thể di chuyển năng lượng thành công trong một phép tantra.

Những sự nâng cao đối với việc làm tình có thể có lợi, nhưng đó không phải là tantra. Những nghi lễ đặc biệt, nhảy, cúng tiến những món đồ, tụng kinh, hay sự vận động được rèn luyện của Kundalini có thể là hữu ích, nhưng những thứ đó không phải là tantra. Chúng có thể giúp chuẩn bị cho linh hồn đi vào một trạng thái tantra, nhưng tantra thực sự chỉ xảy ra khi tất cả những sự phán xét và những định kiến được dẹp sang một bên, tất cả những rào cản được gỡ bỏ, tình cảm và tâm trí, việc trao và nhận năng lượng được cân bằng, và mỗi một người một cách đầy đủ và hoàn toàn nhìn nhận người khác thực sự là Thần Thánh.

Các cặp đôi trong phép tu tantra có thể trải nghiệm như đang cưỡi trên những làn sóng của đại dương vũ trụ. Họ có thể cảm thấy được ngập chìm trong một biển vui sướng bất tận. Việc đến với nhau của linh hồn họ tạo ra một thực tại lớn hơn, sự bắt đầu của một nhóm phức hợp hồn. Có một “chúng tôi” vượt trên “bạn” và “tôi” và tuy thế không làm bớt đi tính cá thể của các linh hồn.

Chúng tôi đã chạm đến chủ đề tantra này một cách tóm tắt bởi vì nó liên quan đến sự toàn thể và sự hợp nhất của các linh hồn cá thể. Trong khi cái được gọi là tình dục “bình thường” giữa những con người chưa giác ngộ thúc đẩy sự phân mảnh linh hồn, việc thực hành tantra, khi được thực hiện một cách thích hợp, thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn. Các cơ cấu của yoga tantra, và những sự phức tạp của việc trao đổi năng lượng có thể phải cần toàn bộ một cuốn sách để mô tả chúng một cách hợp lý, do đó chúng tôi sẽ tóm tắt bằng việc nói rằng mọi thực hành giữa hai hay nhiều linh hồn mà trân trọng sự toàn vẹn và sự đồng nhất của mỗi một thành viên, và điều đó liên quan đến một mức độ hiểu biết chính mình cao, sẽ thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn chứ không phải là sự phân mảnh linh hồn. Tất cả là về năng lượng và nó được trao và nhận như thế nào giữa mỗi thành viên. Nếu nó là một sự trao đổi rõ ràng và trong sáng, thì không có nghiệp nào được tích lũy và không có sự phân mảnh nào xảy ra.

Sự Mang Thai Giác Ngộ

Chúng tôi sẽ nói về chủ đề này một cách tóm tắt, khi nó có thể tác động đến sự hợp nhất linh hồn. Những linh hồn tiến hóa cao vượt trên tư tưởng mật độ 4 có thể lên kế hoạch cho sự mang thai của họ và có thể giao tiếp với linh hồn (các linh hồn) đang nhập thai trước sự mang thai. Trong thực tế, họ có thể lập kế hoạch làm cha mẹ của họ theo một cách mà tổ chức “Planned Parenthood” của các bạn, thậm chí nằm mơ cũng không thể được.

Nó là có thể để ngoại cảm với linh hồn (các linh hồn) đang nhập thai đến mức độ là các bạn có thể biết cái mà đứa trẻ sẽ được sinh ra muốn trải nghiệm và cái gì là những bài học linh hồn trên Trái Đất của anh ấy hay cô ấy (đứa bé). Tất nhiên, điều này yêu cầu sự lắng nghe thật cẩn thận và một sự sáng suốt tích cực và bản năng ngoại cảm.

Làm thế nào để phát triển khả năng nhìn thấy tương lai (clairvoyant) và các khả năng ngoại cảm mà kênh này có dạy? Chúng tôi khuyến khích các bạn tiếp tục với anh ấy về chủ đề này. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết về việc làm thế nào phát triển các khả năng thần bí và trực giác trong cuốn sách này, ngoại trừ là nói rằng chúng sẽ dễ dàng hoạt động hơn nhiều nếu linh hồn các bạn được hợp nhất.

Sự Mang Thai Trong Các Vương Quốc Cao Hơn

Chúng tôi thêm chủ đề này để thỏa mãn những ai hiếu kỳ. Nó chỉ liên quan một chút đến sự thảo luận chính của chúng tôi.

Trong mật độ 3, sự mang thai và sinh nở chủ yếu là tiềm thức và bản năng. Những người phụ nữ bị kẹt trong mật độ 3 có một bản năng “sinh con” rất mạnh mẽ và nó thường chế ngự những trạng thái tình cảm và tâm trí của họ. Họ có thể không sẵn sàng hoặc chưa đủ trưởng thành để nuôi dưỡng một đứa trẻ, nhưng nỗ lực của họ để có một gia đình quan trọng hơn điều đó và họ thụ thai và sinh con khi còn trẻ.

Trong mật độ 4, những bậc cha mẹ có khả năng lập kế hoạch gia đình của họ một chút có ý thức hơn. Thường có một sự tác động qua lại lẫn nhau giữa sự hiểu biết tình cảm/tâm trí và bản năng sinh nở. Những linh hồn mật độ 4 cao hơn có thể giao tiếp với những linh hồn đang nhập thai để tham dự một cách tích cực vào những bài học của linh hồn trên Trái Đất.

Trong mật độ 5, cấu trúc vật lý của những sinh mệnh con người thay đổi một cách đáng kể. (Chúng tôi giới thiệu các bạn đến các tác phẩm trước đây nơi mà sự thăng lên về mặt vật lý được thảo luận chi tiết). Các linh hồn đi vào các thân thể mật độ 5 không đòi hỏi sự giao hợp tính dục. Họ có thể phóng một phần của bản thân họ từ phần cha mẹ của linh hồn họ trực tiếp vào bụng của một bà mẹ mật độ 5. Đứa trẻ mật độ 5 tiến hóa nhanh hơn những đứa trẻ trong mật độ 3 và 4, và không thể hiện các ràng buộc tình cảm thường thấy trong những đứa trẻ mật độ thấp.

Trong mật độ 6, các linh hồn không cần bụng của một bà mẹ nhằm để tái sinh. Họ có khả năng sản xuất một thân thể trực tiếp vào một hành tinh mật độ 6 và bắt đầu thực hiện chức năng như một sinh mệnh ánh sáng rực rỡ.

Các thân thể vượt trên mật độ 6 không tồn tại trong ý nghĩa là các bạn có thể sử dụng để hình dung. Các linh hồn đang khám phá các thế giới mật độ 7 có thể ngay lập tức biểu hiện bằng bất kỳ một phương tiện nào họ muốn mà thích hợp với môi trường họ đang khám phá. Vượt trên mật độ 7, khái niệm thân thể trở nên vô nghĩa, mặc dầu các sinh mệnh trong các vương quốc cao hơn này có thể xuất hiện với các thân thể khi được quan sát bởi những người sáng suốt và những người có khả năng ngoại cảm trên Trái Đất. Trong thực tế, họ là các sinh mệnh Ánh Sáng bao la, nhưng tâm trí của các linh hồn trên Trái Đất sẽ có vẻ diễn giải Ánh Sáng này trong một dạng có thể hiểu được, gọi tên là, một dạng giống con người.

Sự Tái Hợp Nhất Của Các Gia Đình Hồn Trên Trái Đất

Đây là một chủ đề yêu mến đối với những trái tim của chúng tôi, những người trong chúng tôi đã đang làm việc với loài người một cách kiên nhẫn và siêng năng từ các vương quốc cao hơn. Chúng tôi nhìn thấy niềm khao khát và sự cô đơn hiện diện trong hầu hết tất cả những sinh mệnh con người trên Trái Đất. Chúng tôi chia sẻ niềm khao khát của các bạn

để có thể đi lại giữa các bạn và ôm lấy các bạn trong một cảm giác vật lý. Tuy thế chúng tôi biết rằng các bạn phải trưởng thành và tiến hóa đủ để có thể có sự tương tác trực tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi là các thành viên của gia đình hồn của kênh này và của nhiều người trong các bạn đang đọc cuốn sách này. Chúng tôi đến từ khắp giải Ngân Hà để làm việc với các bạn và khuyến khích các bạn thoát khỏi những giới hạn mà các bạn đã tự đặt ra cho mình (và những giới hạn đã được đặt vào các bạn bởi những người tin rằng họ có thể kiểm soát các bạn).

Trong những năm tới đây trên Trái Đất, các bạn sẽ liên lạc với nhiều những thành viên gia đình hồn của mình, những người đã tái sinh ở đây. Trước tiên nó sẽ là các thành viên gia đình hồn thứ cấp và các thành viên gia đình hồn mở rộng, nhưng cuối cùng các bạn sẽ tái hợp nhất với gia đình hồn nguyên thủy của mình và với linh hồn sinh đôi của mình.

Từ quan điểm của chúng tôi, tất cả mọi thứ xảy ra theo trật tự Thời Gian Thần Thánh hoàn hảo. Tuy thế trong thế giới của các bạn, những trái tim của các bạn trưởng thành một cách mệt mỏi và nó dường như mất một lượng thời gian rất lớn để vượt qua bóng tối và sự dốt nát vẫn lan tràn rất nhiều trên hành tinh của các bạn. Chúng tôi khuyên các bạn không nên nản chí và giữ sự tập trung vào những giấc mơ và các viễn cảnh của các bạn. Dù những thứ tối tăm được nhìn nhận như thế nào trên Trái Đất, thì Ánh Sáng cũng đã chiến thắng. Hãy để ánh sáng của các bạn chiếu rọi vào những nơi tối tăm nhất trên thế giới của các bạn. Đừng sợ hãi việc nhìn thẳng vào những kẻ hèn hạ nhất giữa các bạn, bởi vì họ là những đứa trẻ của Thượng Đế đang mang những chiếc mặt nạ của những kẻ khủng bố và những kẻ sát nhân. Các bạn có thể giúp họ thức tỉnh từ những cơn ác mộng khi các bạn mang tất cả các phần của bản thân mình vào sự hợp nhất.

Nó là điều cực kỳ vui sướng của chúng tôi khi mang đến cho các bạn phần này của cuốn sách. Hãy biết rằng chúng tôi luôn luôn bên cạnh các bạn và các bạn là cực kỳ quý báu đối với chúng tôi. Chúng tôi là Leah và các thành viên của Hội Đồng Ngân Hà. Nhiều phúc lành đến tất cả các bạn.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here