HỢP NHẤT LINH HỒN – Chương 3: Sự Phân Mảnh Linh Hồn

0
73

Chương 3: Sự Phân Mảnh Linh Hồn

Xin chào, các bạn yêu dấu, đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy, các Đấng Sáng Tạo. Đây là một chủ đề khó khăn và là một thách thức đối với việc viết ra của kênh này, và có lẽ là một thách thức đối với việc đọc của các bạn. Lý do là vì ngôn ngữ của các bạn không đủ để mô tả một cách phù hợp những ý tưởng và những khái niệm ở đây. Tuy thế, việc hiểu được nội dung này sẽ tăng cường rất lớn hiểu biết của các bạn về linh hồn và nhiều những biến thể trong sự biểu hiện của nó.

Chúng tôi đã giới thiệu chủ đề về sự phân mảnh linh hồn, nhưng có nhiều dạng và nhiều động lực đã được tạo ra khi các bạn tương tác trong các mối quan hệ với những thực thể con người khác và với những thực thể không phải con người. Ngoài ra, chúng tôi đã ngụ ý vài lần rằng có các ngoại lệ đối với các cấu hình thông thường của các linh hồn. trong chương này, chúng tôi sẽ khám phá một số những sự kì dị và hiếm hoi có thể có giữa các linh hồn bởi vì nhiều người trong các bạn sẽ có vẻ đối diện với những lối rẽ và những khúc quanh bất thường này trên hành trình linh hồn.

Hãy để chúng tôi trở lại một lần nữa sự nghiên cứu về sự phân mảnh linh hồn, từ một góc nhìn hơi khác.

Có lẽ nó là tốt nhất khi tưởng tưởng rằng mỗi một mảnh của linh hồn bạn giống như một người đang rời bỏ gia đình của mình và đi ra ngoài đến với thế giới rộng lớn để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và trải nghiệm. Những mảnh hồn này đi vào những loại quan hệ khác nhau với những mảnh khác và với các linh hồn cha mẹ khác. Thêm nữa, các mảnh của các linh hồn đi vào mối quan hệ với các bạn, với phần cha mẹ, là thực thể có chủ quyền và là mảnh hồn nguyên thủy đang đọc nội dung này.

Trạng thái lý tưởng để hiểu được chương này sẽ liên quan đến việc tách ra một cách hoàn toàn khỏi vở kịch của sự phân mảnh linh hồn và đơn giản quan sát nó bên trong vô số những sự kết hợp có thể và những sự hoán vị có thể của loài người và của những dạng sống khác. Không nghi ngờ gì nó là một chủ đề hấp dẫn và không có cách nào để chúng tôi gói tất cả trong phạm vi các trang giấy của cuốn sách này. Nó sẽ có vẻ tạo ra nhiều câu hỏi và vì vậy, kênh này đang mong muốn tự thực hiện thông qua các buổi thuyết trình, các buổi hội thảo và các khóa gặp mặt riêng.

Hãy để chúng tôi bắt đầu mục này với một cái nhìn khác vào khái niệm các sinh mệnh có chủ quyền.

Các Sinh Mệnh Có Chủ Quyền

Một sinh mệnh có chủ quyền bao gồm phần cha mẹ của một linh hồn và nhiều mảnh hồn đã được hợp nhất trở lại phần cha mẹ. Nếu một sinh mệnh có chủ quyền như vậy không giác ngộ hoàn toàn, anh ta hay cô ta có thể có phần cha mẹ cư trú trong các vương quốc cao hơn và mảnh hồn nguyên thủy sống trong một thân thể con người trên Trái Đất, hoặc một thân thể người vượn trên một hành tinh mật độ 3, 4, 5 hay 6.

Những sinh mệnh có chủ quyền trong các vương quốc cao hơn không lẫn lộn với các thực thể lìa khỏi xác, là các mảnh hồn cư trú trong các vương quốc astral, ether hay nhân quả. Những thực thể như vậy có thể trợ giúp (hoặc gây cản trở) cho Trái Đất và các cư dân của nó. Mặc dầu một thực thể lìa khỏi xác có thể xuất hiện trong dạng tương tự với một sinh mệnh có chủ quyền, có nhiều cách để biết về sự khác biệt, mà sẽ được nói chi tiết bên dưới.

Có bao nhiêu sinh mệnh có chủ quyền hiện diện trên Trái Đất? Nó phụ thuộc vào đặc tính chuyên môn nào mà bạn muốn có trong định nghĩa của bạn về chủ quyền. Như chúng tôi đã giải thích trước đây, tất cả các sinh mệnh con người trên Trái Đất đều có một linh hồn. Tuy nhiên, nó không đơn giản là tỷ lệ một-một, có nghĩa là trên 7 tỷ thân thể, thì có trên bảy tỷ linh hồn. Đây là nơi mà mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút.

Các bạn có vài trăm sinh mệnh con người trên Trái Đất đã hoàn toàn hợp nhất tất cả các tầng thứ của họ và các chiều kích của họ và là những linh hồn toàn bộ, trọn vẹn đã nhúng trong các thân thể con người. Những linh hồn này vẫn có các tầng thứ cao hơn không bị giới hạn đối với hành tinh này. Tuy nhiên, họ đã truy cập không bị ngăn trở vào các tầng thứ cao hơn này và như vậy, đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, mỗi người trong số họ là Một Sinh Mệnh, đang tồn tại một cách đồng thời trong 12 tầng thứ và chiều kích. Nếu họ cần truy cập một trong các tầng thứ cao hơn của Sinh Mệnh họ, sự truy cập đó được cho phép ngay lập tức bởi Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ của họ.

Về bản chất, họ là đồng sáng tạo với Thượng Đế, đang đi lại trong các thân thể vật lý trên Trái Đất. Một số là những bậc đạo sư nổi tiếng hay những vị thầy nổi tiếng, những người khác giữ trong sự giấu mặt, nói một cách ẩn dụ, và thích ẩn danh hơn. Một cách cơ bản, họ đã thể hiện một lượng rất lớn tiềm năng không giới hạn của họ, mặc dầu không phải tất cả các khả năng của họ có thể hiển lộ ra bên ngoài.

Nó là cực kỳ khó khăn cho các sinh mệnh chiều kích cao hơn đi lại một cách cởi mở trên Trái Đất. Điều này một phần là bởi nguyên tắc không can thiệp (non-interference principle), nói rằng họ không thể vi phạm vào tự do ý chí của loài người, hoặc ép buộc các sinh mệnh con người phải thay đổi hành xử của họ. Thể hiện một cách thoải mái các năng lực siêu linh tiên tiến và trực giác của họ sẽ có thể phá hủy các hệ thống niềm tin đang tồn tại trên Trái Đất nhanh hơn sự cho phép thông thường bởi những người mà công việc của họ là đảm bảo rằng tự do ý chí không bị vi phạm.

Nói một cách khác, không phải tất cả các linh hồn trên Trái Đất đã sẵn sàng để các hệ thống niềm tin yêu thích của họ bị phá hủy và tan rã ngay lập tức. Cần phải có sự tôn trọng đối với tốc độ mà tại đó các linh hồn trên Trái Đất khao khát tiến hóa.

Lý do khác mà các sinh mệnh chiều kích cao hơn hiếm khi đi lại trên Trái Đất là bởi vì nó là rất khó khăn cho họ giữ được trạng thái rung động khi hiện diện trong các tầng thứ thấp của tư tưởng. Khi họ đến Trái Đất, họ thường không ở lâu. Ví dụ, đấng lâm phàm Babaji đã xuất hiện đủ lâu để mang đến một pháp môn yoga tiến tiến, và sau đó lại rời đi trước khi rung động của anh ấy bị tổn hại.

Do đó, việc giao tiếp với các sinh mệnh giác ngộ có chủ quyền đang biểu hiện một cách đầy đủ tiềm năng của họ thường bị hạn chế. Nếu họ có các thân thể trên Trái Đất, họ có thể chỉ xuất hiện với những người đã sẵn sàng cho sự hiện diện của họ.

Phần lớn các thực thể có chủ quyền trên Trái Đất đã chưa hợp nhất một cách hoàn toàn. Họ đang làm việc hướng đến sự giác ngộ cá nhân. Mặc dầu họ có một sự kết nối mạnh mẽ với các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, và có một lượng rất lớn của năng lượng đó được nhúng trong thân thể/tâm trí/nhân tính trên Trái Đất của họ, họ vẫn có một số lượng đáng kể các mảnh hồn trong các thời gian và các không gian khác.

Có khoảng 1,5 tỷ linh hồn trên Trái Đất có thể xem như có chủ quyền. Đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, họ là các linh hồn trọn vẹn trong các thân thể con người, có nghĩa là phần lớn năng lượng linh hồn họ được nhúng trong dạng con người. Xấp xỉ 4,5 tỷ linh hồn khác, có một sự kết nối tối thiểu với phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, nhưng được điều hành chủ yếu từ một mảnh hồn chính trong thân thể con người. Khoảng 1,0 tỷ linh hồn trên Trái Đất đã bị phân mảnh mạnh khiến họ chỉ có một lượng rất nhỏ năng lượng linh hồn hiện diện trong các thân thể con người của họ, chỉ đủ để giữ cho thân thể sống sót trong nhiều trường hợp.

Một số linh hồn đã phân mảnh mạnh có năng lượng của họ nhúng trong nhiều thân thể con người, và ngược lại, nhiều những thân thể con người có năng lượng của nhiều linh hồn bên trong họ.

Lý do cho mạng lưới “hỗn độn” của năng lượng linh hồn khắp Trái Đất là bởi vì khoảng thời gian dài mà các linh hồn đã tái sinh ở đây, và một số lượng lớn những sự phân chia linh hồn và những sự phân mảnh linh hồn đã xảy ra. Nghĩ một chút về việc làm thế nào mà nhiều những trải nghiệm chấn động đã xuất hiện trên Trái Đất. Có một chút ngạc nhiên là quá nhiều linh hồn ở trên Trái Đất cảm thấy bất lực và bơ vơ. Không chỉ là họ đã sử dụng chỉ một phần nhỏ của năng lượng linh hồn, mà họ còn sống bên trong các hệ thống chính phủ khuyến khích sự lệ thuộc và sự tuân phục.

Bởi vì hầu như tất cả các bạn đang đọc tài liệu này thuộc vào loại các sinh mệnh có chủ quyền đang làm việc hướng đến sự giác ngộ, phần còn lại của mục này sẽ liên quan đến các vấn đề mà các bạn phải đối diện trong việc truy tìm sự hợp nhất linh hồn.

Các linh hồn có chủ quyền trên Trái Đất đã giác ngộ một phần có thể nhận được lợi ích rất lớn từ sự giúp đỡ và sự hướng dẫn của các sinh mệnh trên thế giới khác.

Những linh hồn thế giới khác này đến để giúp đỡ cho những sinh mệnh có chủ quyền hoặc những thực thể lìa khỏi xác, nhưng hầu hết những người giác ngộ là những linh hồn có chủ quyền. Họ thường phụng sự những sinh mệnh con người này, những người nằm trong số những người tiến bộ nhất trên con đường tiến hóa.

Như đã nói trước đây, các sinh mệnh từ các vương quốc cao hơn đã khám phá ra rằng kết nối theo phương pháp ngoại cảm từ các vương quốc đó là dễ dàng hơn nhiều so với việc đi lại một cách cởi mở trên Trái Đất (hay thậm chí là đi lại âm thầm trong một số dạng cải trang).

Các Sinh Mệnh Có Chủ Quyền và Những Thực Thể Lìa Khỏi Xác

Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một sinh mệnh có chủ quyền và một thực thể lìa khỏi xác, khi kết nối với những người hướng dẫn của các bạn?

Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tầng thứ của tư tưởng đang phát ra từ người hướng dẫn. Nếu các bạn rất sáng suốt, thì đó không thành vấn đề, bởi vì các bạn có thể nhận ra sự hiện diện đầy đủ và kỳ diệu của thực thể có chủ quyền so với một mảnh của ánh sáng mà chỉ có được môt mức độ giới hạn của tư tưởng (trong trường hợp một sinh mệnh lìa khỏi xác).

Nếu thực thể tinh thần (spirit) mà các bạn đang kết nối là một thành viên gia đình đã chết, hay hiện đang có một thân thể trên Trái Đất, thì khả năng đó là một thực thể lìa khỏi xác. Hầu hết các sinh mệnh con người, sau khi rời Trái Đất, đã không thăng lên về mặt tinh thần và không tái hợp nhất một cách trọn vẹn với các phần cha mẹ của họ trong các vương quốc cao hơn. Chỉ khoảng 20 triệu linh hồn đã đi qua sự thăng lên về mặt tinh thần, ngoài ra độ chừng 10 tỷ linh hồn đã có các đời sống trên hành tinh Trái Đất từ khi loài người bắt đầu tái sinh trên 10 triệu năm trước. Nhiều trong số 20 triệu linh hồn này đang hiện diện trong các thân thể con người trên Trái Đất ngày nay – trong thực tế, khoảng 90% trong số họ. Chỉ còn khoảng 2,0 triệu linh hồn đã tái sinh trên Trái Đất trước đây bây giờ là các thực thể có chủ quyền đang trợ giúp Trái Đất từ các cảnh giới cao hơn ở thời điểm hiện tại.

Thêm nữa, có khoảng 7,0 triệu linh hồn có chủ quyền đã chưa bao giờ tái sinh trên Trái Đất, những người đang trợ giúp Trái Đất ở thời gian này. Những người này bao gồm các thiên thần, các tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên (ascended masters), cũng như những người ngoài hành tinh giác ngộ. Để cho đẹp, các con số tròn trịa, có thể nói rằng con số tổng cộng của các thực thể có chủ quyền chiều kích cao hơn đang làm việc với Trái Đất là khoảng 10 triệu.

Khi các bạn cân nhắc đến trên 3 tỷ linh hồn đã tái sinh trên Trái Đất trong các thời gian quá khứ nhưng không ở trong dạng vật lý ở thời điểm hiện tại, thì các bạn có thể làm một con tính. Hãy cho rằng 2 tỷ linh hồn trong số họ đang giúp đỡ Trái Đất. Phần còn lại đã đi đến các hệ thống sao khác. Đối với những người ngại tính toán, nó có nghĩa là chỉ có khoảng 1 linh hồn trong 200 linh hồn, những người không còn ở trên Trái Đất là đang trong một trạng thái có chủ quyền. (Thực sự, nó vào khoảng một trong 220). Phần còn lại đã phân mảnh vào các cấu hình khác nhau và có vẻ như đang giao tiếp từ một trạng thái lìa khỏi xác như là các mảnh hồn chính hay phụ. (Tức là 2 tỷ linh hồn này là những thực thể lìa khỏi xác, không phải là những sinh mệnh có chủ quyền – ghi chú ca người dch).

Làm Thế Nào Các Linh Hn Phân Mnh

Các linh hồn sống trong một nghịch lý. Một mặt, họ là những hình ảnh thu nhỏ toàn bộ và trọn vẹn của Thượng Đế, “các tia sáng Thần Thánh”, và một mặt dường như họ yếu ớt và rất dễ vỡ thành hàng triệu mảnh. Không có nhận thức nào là hoàn toàn chính xác. Linh hồn là một tia sáng khổng lồ, lớn hơn bất cứ thứ gì trong vũ trụ vật lý. Nó là có thể thấm qua, xuyên qua mọi thứ và bởi vì như vậy, nó có thể mở rộng bản thân vào các đời sống khác nhau, các tầng thứ và các chiều kích khác nhau nhằm nhận thức được cái gì đang xảy ra tại đó. Khi nó có những trải nghiệm mãnh liệt trong các thế giới thấp hơn, một phần của linh hồn (thường là phần có sức hút mạnh) thường bị hấp dẫn vào các trải nghiệm này và trở nên dính mắc về mặt tình cảm và về mặt năng lượng.

Mọi lúc khi các bạn có một một trải nghiệm mãnh liệt, một chấn động hoặc một sự kiện tiêu cực in dấu bản thân nó vào một hoặc nhiều hơn 6 thân thể thấp của các bạn, thì dấu ấn đó tác động đến linh hồn bạn ở một mức độ nào đó. Nếu có rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt, một phần năng lượng linh hồn bạn bị hút vào trải nghiệm đó, cũng như bị hút vào không gian và thời gian nơi mà trải nghiệm đó xảy ra, cũng như bị hút vào bất kỳ sinh mệnh nào hoặc đối tượng nào là một phần của trải nhiệm đó. Các bạn có một bài hát nối tiếng được gọi là, “Tôi Đã Để Trái Tim Mình ở San Francisco”. Đối với một số người nó có thể là một trong những “bản tình ca ngớ ngẩn”, những nó minh họa cho cái mà chúng tôi đang nói ở đây. Nếu các bạn đã có một tình yêu mãnh liệt ở thành phố đó, các bạn có thể đã để lại một vài mảnh hồn của bạn ở đó, trong người yêu của bạn, và trong những nơi chốn mà bạn và người yêu của bạn gặp gỡ nhau và đã có những cảm xúc mạnh mẽ.

Khi các bạn nghe những bài hát nào đó, các bạn có thể nghĩ về những nơi nào đó. Trong khi bài hát có thể chỉ là một sự kích hoạt tâm trí, nó có thể mở ra một “cổng” vào những mảnh hồn của các bạn mà đã rời đi trong quá khứ.

Khi các bạn mơ về những nơi chốn nào đó hết lần này đến lần khác với sự rõ ràng đầy sống động, thì có khả năng là các bạn có các mảnh hồn của mình ở những nơi chốn đó, đặc biệt nếu việc nghĩ về những nơi chốn đó khơi dậy rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Nó không chỉ là những ký ức mãnh mẽ hay việc hồi tưởng cảm xúc, chúng là những ràng buộc về năng lượng. Linh hồn các bạn đã bị kéo dài ra, bị cuộn lại và bị tụ lại xung quang những nơi chốn, những con người và những sự kiện này.

Kênh này đã báo cáo rằng ngay trước một thời kỳ đi lại nhiều, anh ấy thường cảm thấy “không tiếp đất” (ungrounded). Anh ấy đôi lúc trải nghiệm mất tập trung vào cái ở ngay trước mặt. Anh ấy cho rằng điều này là bởi các khía cạnh của linh hồn anh ấy đang đi trước đến những nơi mà anh ấy sẽ đến và làm cho đường đi thuận lợi hơn trước khi thân thể vật lý đến đó.

Khi các bạn mơ màng về tương lai, hay hồi tưởng về quá khứ, các bạn có thể đang làm nhiều thứ hơn là đơn giản bị thu hút vào những ký ức vu vơ. Linh hồn các bạn có thể kéo dài bản thân nó theo dòng thời gian của bạn và thậm chí mạo hiểm đi vào các dòng thời gian thay thế, đặc biệt nếu các bạn thiên về việc thưởng ngoạn các viễn cảnh “có thể xảy ra”.

Các bạn có thể đã nghe thành ngữ, “Sợ hãi về tương lai sẽ mang những trải nghiệm sợ hãi đến với bạn”. Khi các bạn nghiên cứu với các khả năng “có thể xảy ra”, linh hồn bạn kéo dài bản thân nó vào những dòng thời gian thay thế này được hình thành bằng cách tập trung năng lượng trong các hướng cụ thể. Nếu đủ sự mãnh liệt của nỗi lo lắng và sự khó chịu về một kết quả cụ thể, thì các bạn đang tiếp sinh lực cho kết quả đó và làm cho nó trở thành có thể.

Nếu các bạn có thể thấy được cái cách mà linh hồn bạn phân mảnh và gửi năng lượng của nó theo rất nhiều những hành lang sáng và tối, nó sẽ có vẻ giống như một chất lỏng thấm qua một mạng lưới phức tạp những vết nứt trên mặt đất. Nơi đâu nó đào vào năng lượng xác thực là nơi mà những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn bị ám ảnh lặp đi lặp lại hoặc bị ám ảnh bởi các hậu quả được thấy trước.

Để hiểu được tốt hơn cách mà các linh hồn kéo dài, cuộn, vặn vẹo và phân mảnh, chúng tôi sẽ đặt những trải nghiệm này vào các loại. Những cái “có thể xảy ra” và những suy nghĩ bất thường có thể dẫn đến kết quả tạo ra những mảnh hồn nhỏ, những gói nhỏ của năng lượng linh hồn nhúng bảnh thân chúng vào các vương quốc nào đó, các chiều kích, các tầng thứ và các nơi chốn nào đó trong thời gian và không gian.

Khi một lượng rất lớn năng lượng được đầu tư vào một người, một nơi chốn hay một thứ, các bạn có thể có những mảnh hồn lớn được nhúng vào đó.

Cuối cùng, các bạn có phần hồn cha mẹ, hay khu vực chính của năng lượng linh hồn mà từ đó các mảnh được vỡ ra và gắn bản thân chúng vào các thực tại khác. Thông thường phần cha mẹ của linh hồn ở trong các vương quốc cao hơn, và một mảnh chủ yếu của nó mở rộng vào Trái Đất, nhưng nếu đủ năng lượng được kéo xuống các thế giới thấp hơn, phần cha mẹ có thể cư trú trong thân thể vật lý của linh hồn đó, hay thậm chí trong thân thể của một linh hồn khác. Như đã nói trước đây, càng nhiều năng lượng phần hồn cha mẹ ở trong thân thể vật lý của các bạn, thì càng có nhiều sức sống và sức mạnh cá nhân cho bạn trên thế giới. Tuy nhiên, trước khi các bạn có thể kéo phần cha mẹ xuống thân thể, phải có một mức độ cao của sự hợp nhất các mảnh hồn của bạn. Đó là vì công việc của phần cha mẹ là xắp đặt những trải nghiệm linh hồn của bạn từ sự an toàn của các vương quốc cao hơn để giúp các bạn hợp nhất những mảnh của mình.

Các Khuôn Mẫu Năng Lượng

Khi sự phân mảnh linh hồn chỉ hiện diện chút ít, các bạn sẽ có những khuôn mẫu năng lượng nhỏ, những xoáy dường như vỡ ra từ sinh mệnh có chủ quyền. Những khuôn mẫu này không giảm đi đáng kể năng lượng tổng thể của linh hồn, và cũng không không thu nhỏ tầm vóc, kích cỡ hay sự mãnh liệt của nó bao nhiêu.

Ví dụ, các linh hồn với rất nhiều sự giận dữ, có thể hướng “những chiếc dao găm” của ý định tiêu cực vào những người mà họ khinh miệt hoặc vào những ai họ thấy đố kỵ. Những năng lượng tiêu cực như vậy có thể được nhận biết bởi những linh hồn nhạy cảm khác. Nếu năng lượng tiêu cực hướng đến những người nhạy cảm và sáng suốt, thì họ có thể nhận thức được cuộc tấn công đang hướng đến họ.

Nó là có thể cho những linh hồn có năng lượng cao hướng các khuôn mẫu năng lượng đến một linh hồn khác và gây cho linh hồn đó một phản ứng đối với năng lượng đó. Có những trường hợp nơi mà một linh hồn có thể có những cảm xúc tiêu cực hướng đến một linh hồn khác và đóng góp vào những điều rủi ro, hay tai nạn, hay trải nghiệm tiêu cực của linh hồn đó. Điều này trong quá khứ được gọi là “bỏ bùa”. Ngược lại, nếu một nhóm linh hồn lớn đang cầu nguyện cho hòa bình thế giới và gửi năng lượng tích cực đi khắp thế giới, thì có thể tác động đến những vùng đang có chiến tranh và góp phần vô hiệu hóa rất nhiều những ý nghĩ tiêu cực và những hậu quả tiêu cực.

Thêm vào với việc gửi những năng lượng linh hồn tích cực và tiêu cực đến người khác, năng lượng đó có thể được hướng đến những nơi chốn cụ thể. Điều này tạo ra những điểm xoáy nhân tạo tích cực hoặc tiêu cực (vortexes hay vortices). Những nơi mà rất nhiều sự cầu nguyện xảy ra liên tục, như là các nhà thờ, có thể trở thành các điểm xoáy tích cực, trong khi những nơi chốn có rất nhiều chiến tranh và bạo lực xảy ra có thể trở thành những điểm xoáy tiêu cực.

Nếu năng lượng linh hồn tích cực và tiêu cực được hướng vào một vật thể, như là một khối tinh thể hoặc một bức tượng, một vật thể như vậy có thể trở thành một “linh vật”. Bản thân vật thể không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào, nhưng sự đưa vào liên tục năng lượng linh hồn sẽ nạp cho cho vật thể. Nếu đối tượng là một khối tinh thể, hoặc một số loại vật liệu có tính chất khuyếch đại năng lượng, các bạn có thể nói rằng đó là một linh vật tự nhiên, được sử dụng dễ dàng cho các mục đích tích cực hoặc tiêu cực.

Trở lại với các tác động của năng lượng linh hồn lên con người, nếu các bạn có một ai đó từ hiện tại hay quá khứ của bạn đang gửi năng lượng tích cực hoặc tiêu cực đến bạn, cách tốt nhất là gửi tình yêu và tình thương trở lại với họ. Chỉ khi năng lượng của các bạn cộng hưởng với người gửi thì mới có thể bị tác động tích một cách tích cực hoặc tiêu cực bởi ý định của ai đó. Nói cách khác, những ý định như vậy đơn giản bật ra khỏi thể aura của bạn, hoặc sượt qua mà không có tác động. Tuy thế mà, nếu năng lượng là tiêu cực, thì cách tốt nhất để đảm bảo nó không đi vào trường aura của bạn và tác động xấu lên bạn, là bức xạ tình yêu và tình thương. Điều đó sẽ phá bỏ mọi cộng hưởng tiêu cực nào đã hình thành.

Hãy để chúng tôi lặp lại tuyên bố trước đây là, để các bạn hấp dẫn những sinh mệnh tiêu cực vào không gian của mình, các bạn phải có những tình cảm tiêu cực hoặc những niềm tin tiêu cực chưa được giải quyết khiến hình thành nên một trường cộng hưởng với các thực thể đen tối.

Làm thế nào các bạn có thể biết một ai đó đang gửi năng lượng tiêu cực đến bạn? Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào hiểu biết của bạn như thế nào và cái gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nếu các bạn liên tục nghĩ về một ai đó và cảm thấy những ý nghĩ tiêu cực mà khác với đặc điểm bạn thường cảm thấy, điều đó có thể là một dấu hiệu rằng các bạn là người nhận những khuôn mẫu năng lượng tiêu cực. Sử dụng các kỹ thuật tâm linh và sự bảo về tinh thần (nói chi tiết trong Chương 4) để làm chệch hướng hoặc giải thể những khuôn mẫu đó trước khi chúng gắn vào trường aura của các bạn.

Tóm tắt lại, khi năng lượng linh hồn bị phân mảnh và đi đến một nơi cụ thể, nó có thể được nhận biết bởi những linh hồn đang cư trú ở nơi đó, như là các gói năng lượng. Nếu năng lượng được ném ra một cách ngẫu nhiên, hoặc được hướng đến những người khác với rất ít sự phân mảnh thực sự, mà là với sự giận dữ, sợ hãi hay buồn chán đi cùng với nó, thì nó đơn giản được xem là “năng lượng tiêu cực”.

Các Hình Tư Tưởng

Khi có một mức độ phân mảnh đáng kể do bởi sự mãnh liệt của năng lượng, nó thường được phóng ra như các hình tư tưởng (thought forms). Các hình tư tưởng mạnh mẽ hơn các khuôn mẫu năng lượng và chuyên biệt hơn và có định hướng hơn. Các hình tư tưởng rất giống với các thực thể trong đó họ có một mức độ thông minh và năng lượng tinh thần, nhưng họ là các dạng sơ khai so với các thực thể. Các hình tư tưởng có thể có một đời sống riêng của chính họ và thường bị nhầm lẫn là các thực thể.

Các hình tư tưởng có thể trôi nổi trong các cảnh giới astral, hay di chuyển trong các cảnh giới trí hoặc cảnh giới ether, phụ thuộc vào bản chất của các hình tư tưởng cụ thể. Các ý nghĩ phóng ra từ các linh hồn rất giận dữ có thể có rất nhiều động năng và sẽ có vẻ đi vào một cảnh giới phụ của các vương quốc astral, nơi mà họ lang thang khắp nơi, gắn bản thân họ vào những sinh mệnh nào đó hay những nơi chốn nào đó.

Một linh hồn với rất nhiều hình tư tưởng tiêu cực thuộc về những linh hồn khác thường được xem là bị chiếm hữu một phần. Trong khi điều này không thực sự đúng, việc bị chi phối bởi các hình tư tưởng của các linh hồn khác có thể xem là một sự chiếm hữu.

Điều quan trọng ở đây là phân biệt giữa việc bị bắt vào những hình tư tưởng của chính người đó và những hình tư tưởng của những linh hồn khác. Nhiều những trạng thái tâm lý là do sự bận tâm với những hình tư tưởng của chính người đó đến mức độ là họ ngăn chặn linh hồn nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng.

Trong trường hợp bệnh hoang tưởng, nhiều những hình tư tưởng của chính người đó đang vắt kiệt sức họ, rồi lại tạo ra một hiện tượng hấp dẫn những ý nghĩ tương tự từ những người khác vào xoáy tiêu cực này của tư tưởng được phát ra bởi người bị hoang tưởng. Trong khi nhận thức về việc bị tấn công sẽ có vẻ như không có bất kỳ tính xác thực vật lý nào, trên thực tế, linh hồn bị tấn công bởi chính những hình tư tưởng của anh ta hay cô ta, cũng như những hình tư tưởng của những người khác bị kéo vào xoáy tiêu cực.

Hầu hết các linh hồn không thể nói về sự khác nhau giữa các khuôn mẫu năng lượng, các hình tư tưởng, và các thực thể tiêu cực. Sự khác nhau chính giữa các khuôn mẫu năng lượng đơn giản và các hình tư tưởng là tầng thứ tổ chức của năng lượng.

Ví dụ, sự giận dữ, khi được thể hiện một cách thô bạo, có thể sinh ra các gói năng lượng tiêu cực khiến hình thành nên một khuôn mẫu hình học khi chúng thoát ra từ kẻ tấn công. Những gói năng lượng này có thể trôi nổi xung quanh người đã phát ra chúng, hay bay vào các cảnh giới vật lý và astral, tác động lên một lượng lớn con người.

Khi một sinh mệnh con người trạm trán với những khuôn mẫu năng lượng tiêu cực này, chúng có thể dính vào thể aura của người đó và gây ra các cảm xúc bực dọc. Những khuôn mẫu này tương đối dễ gỡ bỏ khỏi thể aura, thông qua một sự kết hợp của việc kêu gọi Ánh Sáng vàng và tụng những bài kinh khác nhau và đọc những câu chú.

Những hình tư tưởng tiêu cực, mặt khác, chiếm hữu một mức độ thông minh nào đó và có thể xem là những mảnh của thể trí đang phát ra từ kẻ tấn công. Chúng xuất hiện khi sự giận dữ đã đang được khích động và tích lũy qua một thời gian cho đến khi nó bắt đầu chiếm được một đời sống riêng của nó. Các ý nghĩ có thể rất mạnh mẽ và có thể bắt chước các thực thể. Đó là lý do tại sao trên 80% tất cả các linh hồn tin rằng họ đang bị tấn công bởi các thực thể tiêu cực, trên thực tế, đang bắt gặp những hình tư tưởng tiêu cực của các linh hồn khác. Nó cũng là điều thường thấy khi “các nạn nhân” đó bắt gặp chính những hình tư tưởng tiêu cực của họ mà họ đã phát ra từ thể aura của họ.

Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa các hình tư tưởng của bạn và những hình tư tưởng của các linh hồn khác? Thông qua việc thực hành các kỹ thuật và các quá trình tự nhận biết (self-awareness) khác nhau.

Xét đến cùng, những hình tư tưởng thuộc về ai không là vấn đề gì cả. Nếu các bạn đã hấp dẫn chúng, nó là vì các bạn đã có các ý nghĩ tương tự được kích hoạt bởi những niềm tin cốt lõi tiêu cực của chính bạn. Tất nhiên, các hình tư tưởng tiêu cực của những người khác liên tục quét lên bạn chống lại thể aura bên ngoài của bạn, do bởi sự hiện diện của các bạn trên một hành tinh vẫn chủ yếu là sự tiêu cực. Tuy nhiên, nếu các bạn không có gì để hấp dẫn chúng, chúng sẽ chỉ lơ lửng bên cạnh, bỏ qua sự hiện diện của bạn, hoặc ít nhất, sẽ ghé qua bạn một chút.

Trong việc nghiên cứu các động năng, các bạn học cách di chuyển và biến đổi năng lượng tiêu cực và các hình tư tưởng tiêu cực của những người khác theo các cách khác nhau. Mỗi một phương pháp có các ưu điểm và các mặt hạn chế của nó. Các kỹ thuật thông dụng nhất bao gồm phản chiếu, làm chệch hướng, khúc xạ, làm trong suốt, thu hút, khuyếch đại và chuyển hóa. Trong chương tiếp theo, “Hàn gắn và Hồi phục Linh Hồn đến sự Trọn Vẹn”, chúng tôi sẽ đi vào các thực hành này sâu hơn.

Câu hỏi tiếp theo chúng tôi đưa ra cho các bạn như sau: “Làm thế nào để biết sự khác nhua giữa các hình tư tưởng tiêu cực và các thực thể tiêu cực?”

Cách tốt nhất là khám phá chủ đề về các thực thể một cách sâu hơn, như vậy các bạn có thể ghi nhận những dấu hiệu bịa đặt của một thực thể. Như đã nói trước đây, có hai loại thực thể mà các bạn có thể chạm trán khi các bạn cởi mở về mặt tâm linh và trực giác đối với các tầng thứ và các chiều kích khác nhau của vũ trụ. Họ là các sinh mệnh có chủ quyền và các thực thể lìa khỏi xác. Chúng tôi đã định nghĩa những thuật ngữ này, sự khác nhau chính là loại mảnh hồn liên quan (các sinh mệnh có chủ quyền được kết nối mật thiết với phần cha mẹ của linh hồn, trong khi các thực thể lìa khỏi xác là các mảnh lớn hoặc mảnh nhỏ dường như mất liên lạc với phần cha mẹ – trong thực tế các mảnh này vẫn được kết nối, nhưng họ không trải nghiệm được điều đó.)

Hy vọng là, sau khi đọc mục dưới đây, khác biệt này sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Các Thc Th Lìa Khi Xác

Như chúng tôi đã thảo luận trước đây, có 3 khía cạnh chính của sự phân mảnh linh hồn: các mảnh hồn nhỏ, các mảnh hồn lớn và các phần hồn cha mẹ. Các mảnh hồn nhỏ thường biểu hiện như các khuôn mẫu năng lượng hoặc như các hình tư tưởng, trong khi các mảnh hồn lớn thường có được một đời sống của riêng họ, có một sự biểu hiện toàn ảnh (holographic representation) của thực thể có chủ quyền từ cái mà họ đã chia tách ra. Nếu các bạn quen thuộc với kỹ thuật toàn ảnh, các bạn biết rằng các mảnh hồn chứa một bản thiết kế (bluprint) của toàn bộ tổ chức (whole organism) (hoặc dạng sống vô giác, như cách gọi nào đó).

Điều này thực sự đúng trên tầng thứ vật lý. Một sinh mệnh con người có thể bị một tổn thương não mà cần phải bỏ đi ¾ bộ não, bao gồm nhiều trung tâm sống còn, và tuy thế một sinh mệnh con người như vậy vẫn có khả năng hoạt động cứ như thể là não còn nguyên vẹn. Một phần của lý do cho việc này là nhiều chức năng của con người không thực sự được định vị trong não, mà trong thể aura xung quanh bộ não. Tuy nhiên, một phần quan trọng của hiện tượng này là vì bản chất toàn ảnh của bộ não và sự thực là bên trong mỗi một mảnh nhỏ của não là một bản thiết kế của toàn bộ tổ chức.

Đây là trường hợp của các mảnh hồn lớn. Khi có đủ sinh lực sống của thực thể có chủ quyền được tách ra cùng với các mảnh hồn, về bản chất, chúng trở nên các sinh mệnh thực sự.

Các mảnh hồn lớn của các linh hồn có chủ quyền có thể đi vào một thân thể con người nếu có đủ sinh lực sống hiện diện. Trong khi tất cả các sinh mệnh con người trên Trái Đất đều có các linh hồn, hầu hết là những sự biểu hiện của các mảnh hồn lớn của các thực thể có chủ quyền đang ở đâu đó trong vũ trụ. Phần cha mẹ của linh hồn họ đang cư trú trong tầng thứ khác hoặc chiều kích khác.

Ví dụ, hãy nhìn vào “Linh hồn A”, có một phần cha mẹ ở tinh vân Andromeda và một mảnh hồn lớn trên Trái Đất mà chúng ta sẽ gọi là “Daniel Johnson.” Mr. Johnson được sinh ra trong một gia đình người Anh tại Vương Quốc Anh theo một cách thông thường. Anh ta lớn lên với chức năng vật lý tương đối bình thường và anh ta phát triển một tổ hợp bản ngã/nhân tính tương tự với những linh hồn khác đang tiến hóa trên Trái Đất.

Trong khi đó, Linh hồn A có một mảnh hồn lớn khác trong hệ thống sao Pleiades được gọi là “Avantar Sorona,” đã tái sinh trong một thân thể của một người phụ nữ Pleiades mật độ 4 và lớn lên theo những luật lệ và những truyền thống của xã hội đó.

Diễn tả điều này xa hơn một bước, Linh hồn A có thể có một mảnh hồn thứ 3, cũng ở trên Trái Đất, nhưng trong một vùng khác cách khá xa mảnh hồn đầu tiên.

Tất cả những sinh mệnh này có thể xem như những tổ chức vật lý với các tổ hợp bản ngã/nhân tính, nhưng họ chỉ được xem như các sinh mệnh có chủ quyền nếu họ đã thiết lập một sự kết nối tư tưởng với phần cha mẹ mà chúng ta gọi là Linh hồn A. Cho đến lúc đó, mỗi một sinh mệnh có thể cảm giác có một ai đó, ở đâu đó thuộc về họ, hoặc họ thuộc về ai đó, nhưng sẽ có vẻ không hiểu được cái gì đã xảy ra.

Hãy để chúng tôi đặt nó vào một câu hỏi. Liệu nhiều sinh mệnh con người đôi lúc có cùng một phần cha mẹ? Câu trả lời là có. Ví dụ, một thực thể có chủ quyền có thể phân mảnh vào vài mảnh lớn, tất cả họ đều có đủ năng lượng sinh lực sống để tái sinh vào dạng con người. Mỗi một trong những sinh mệnh con người này về bản chất có cùng linh hồn, nhưng họ đang biểu hiện những phần khác nhau của linh hồn đó thông qua những tổ hợp bản ngã/nhân tính cá thể của họ.

Trong ví dụ bên trên, nếu có một phần cha mẹ với 3 mảnh hồn lớn, mỗi thân thể ở những nơi khác nhau, một trong những mảnh lớn này có thể thức tỉnh và trở nên mảnh hồn nguyên thủy. Điều này có nghĩa là mảnh hồn đó có thể kéo đủ phần hồn cha mẹ xuống thân thể để kích hoạt nhiều quyền năng cao hơn vốn có trong những linh hồn đã hợp nhất.

Tuy nhiên, sinh mệnh này không thể trở thành có chủ quyền cho đến khi 2 mảnh hồn lớn khác được hợp nhất. Thông thường, điều này xảy ra khi 2 sinh mệnh kia chết đi. Mảnh hồn lớn mà đã làm sống thân thể vật lý của mỗi một sinh mệnh khác sau đó trở về với phần cha mẹ và được đồng hóa vào sinh mệnh vẫn đang ở trong thân thể.

Về bản chất, cái đã xảy ra như sau. Một linh hồn với 3 thân thể khác nhau, không có cái nào được xem là có chủ quyền, giờ đây trở thành một sinh mệnh có chủ quyền, với một sự tái sinh. Theo nguyên tắc chung, chỉ có một mảnh lớn là có khả năng trở thành một mảnh hồn nguyên thủy. Trong khi đó phần cha mẹ có thể trải nghiệm một cách đồng thời nhiều thân thể khác nhau, nó không phải là “tách”(split) bản thân nó một cách đáng kể và trở thành nhiều sinh mệnh có chủ quyền trừ khi nó trải qua quá trình phân chia linh hồn (đã giải thích trong Chương 2).

Hãy trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về các thực thể lìa khỏi xác,

Khi các mảnh hồn lớn lìa khỏi xác, họ thường xuất hiện tương tự như các sinh mệnh con người, với một dạng astral giống thân thể con người.

Làm thế nào các bạn có thể nói các thực thể lìa khỏi xác là từ các linh hồn có chủ quyền? Chúng tôi đã nêu câu hỏi này trước đây, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ khảo sát nó sâu hơn một chút. Giả sử rằng bạn đang được viếng thăm bởi một thực thể xuất hiện trước mặt bạn với hình dạng con người.

Sau khi kêu gọi sự bảo vệ và tập trung vào chính mình trong sự hiện diện của thực thể, câu hỏi đầu tiên để hỏi là, “Mục đích của bạn ở đây là gì?” Đối với một linh hồn có chủ quyền, đây là một câu hỏi dễ dàng và là một câu hỏi mà sinh mệnh đó mong được trả lời. Trong hầu hết các trường hợp, mục tiêu của một sinh mệnh có chủ quyền đang làm việc với Trái Đất là giúp đỡ thức tỉnh loài người đến tầng thứ lớn hơn của sự tự biết mình và sự giác ngộ.

Những sinh mệnh có chủ quyền thuộc về Ánh Sáng. Nếu họ là đen tối, mối bất hòa sẽ làm họ phân mảnh và trở nên các thực thể lìa khỏi xác. Đây là lý do tại sao hầu hết các thực thể lìa khỏi xác có một mức độ đen tối nào đây, hay sự thiếu vắng hiểu biết tâm linh.

Nó chắc chắn là có thể để một thực thể lìa khỏi xác đáp lại bằng miệng hoặc bằng ngoại cảm đối với câu hỏi, “Tại sao bạn ở đây?” với một câu trả lời thích hợp, “để giúp bạn,” nhưng hãy lưu ý đến việc năng lượng di chuyển như thế nào đi kèm với câu trả lời đó. Chú ý vào việc bạn cảm thấy như thế nào trong thân thể. Liệu có một cảm giác lạnh lẽo không? Có sự bực bội không? Bạn có cảm cảm giác không nắm được toàn bộ câu trả lời không? Khi các bạn phát triển khả năng sáng suốt của mình, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy một hình ảnh của ma trận năng lượng xung quanh thực thể. Nó có vui mắt, với các màu sắc sáng và sống động, hay là có nhiều màu xám, nâu và đen?

Nếu thực thể này tuyên bố là một trong những người hướng dẫn tinh thần của bạn, và các bạn đã lặp lại yêu cầu giúp đỡ, kết quả là cái gì? Thậm chí những thực thể có chủ quyền cao nhất và tốt nhất cũng sẽ không đưa ra thông tin chính xác 100% bởi vì đây là một hành tinh có tự do ý chí, mà hầu hết cái đưa ra sẽ được cảm thấy là phù hợp và sẽ trợ giúp các bạn trong cảm giác rộng mở hơn và sáng sủa hơn.

Những sinh mệnh tích cực tìm cách trao quyền cho các bạn. Nếu các bạn không cảm thấy được trao quyền, thì có lẽ thực thể không phù hợp với bạn.

Người ta cho rằng các thực thể phải trả lời một cách trung thực câu hỏi, “Bạn có thuộc về Ánh Sáng?” Điều đó thuộc về năng lượng, nhưng ngôn từ có thể vẫn được sử dụng để lừa dối. Nếu thực thể nói rằng “Vâng”, thì hòa nhịp vào năng lượng đằng sau từ đó. Cảm nhận cái gì đang phát ra từ thực thể. Thực thể sẵn lòng trả lời câu hỏi đó như thế nào? Rung động như thế nào?

Đôi khi nó rõ ràng là các bạn đang làm việc với một thực thể lìa khỏi xác. Hầu hết trong số họ không có đủ hiểu biết để biết làm thế nào trả lời những câu hỏi tâm linh phức tạp hay những yêu cầu liên quan đến quyền sử dụng tự do ý chí. Nhiều thực thể sẽ lấy làm hãnh diện được là một thực thể lìa khỏi xác. Một số thậm chí không biết rằng họ là lìa khỏi xác. Họ tin rằng họ là các sinh mệnh có chủ quyền và không hiểu biết rằng họ có một phần cha mẹ trong các chiều kích cao hơn đang chờ đợi họ trở về từ các cảnh giới astral của Trái Đất.

Nếu bạn nghi ngờ một thực thể là lìa khỏi xác, hơn là một thực thể có chủ quyền đang đơn giản rung động trong một chiều kích mà không thể được nhìn thấy bởi những giác quan vật lý của các bạn, thì hãy hỏi những câu hỏi đơn giản, trực tiếp, như là “Mối quan hệ của bạn với tôi là gì?” Một thực thể lìa khỏi xác có thể rất hạnh phúc để khoe khoang rằng, “Tôi là Chú Ted của bạn đã trở lại để giúp bạn đây.” Trong trường hợp này, anh ta chắc chắn nói sự thật và thực sự muốn giúp đỡ, nhưng, vì anh ta là lìa khỏi xác, sự giúp đỡ của anh ta có vẻ sẽ bị giới hạn. Nếu bạn đã có một mối quan hệ tốt với anh ta trong đời sống hiện tại của anh ấy và anh ấy đã có rất nhiều lời khuyên tốt, thì nó có thể là sáng suốt để nghe anh ta một chút. Nhưng đừng trông đợi vào anh ta để biết được tất cả những sự phức tạp của con đường tâm linh. Một lúc nào đó, anh ta sẽ cần phải đi vào Ánh Sáng để tái hòa nhập với phần cha mẹ của anh ấy, và nó có thể là quan trọng đối với các bạn để nhắc nhở anh ta về điều đó.

Những sinh mệnh con người đã rời Trái Đất sẽ thường thăm lại những người mà họ đã để lại đằng sau trong một giai đoạn thời gian trước khi trở lại với những người giám hộ nghiệp của họ và các thành viên gia đình hồn trong các cảnh giới cao hơn. Khoảng thời gian đó sẽ thay đổi. Đây là một ví dụ điển hình: Bà ngoại của bạn qua đời và trong vài tuần đầu tiên bạn không cảm nhận thấy sự hiện diện của cô ấy. Điều này là bởi cô ấy đang định hướng và đang thích nghi với trạng thái không có thân thể. Những người giám hộ của cô ấy đang sử dụng thời gian với cô ấy và đang chiếm hầu hết sự chú ý của cô ấy.

Những giai đoạn này đôi khi kéo dài nhiều hơn một năm hoặc hai năm là cùng. Những cuộc viếng thăm sẽ dần dần nhạt phai đi khi cô ấy bắt đầu nhận được sự hướng dẫn mãnh liệt từ những thiên thần hộ mệnh của cô ấy và, trong một số trường hợp, là các vị thầy đã thăng lên. Trong vòng 3 đến 5 năm, cô ấy sẽ bắt đầu những sự chuẩn bị cho lần tái sinh tiếp theo của mình. Nếu cố ấy học tập chậm chạp, nó có thể mất 5 đến 10 năm trước khi cô ấy sẵn sàng trở lại Trái Đất. Trong quãng thời gian này, các bạn sẽ có vẻ không nhận được sự liên lạc nào từ cô ấy, khi các linh hồn về cơ bản không được phép trở lại với những liên hệ trong đời sống quá khứ ngay khi họ đã đạt đến giai đoạn này. Thay vào đó, họ được tư vấn để tập trung vào cái họ muốn thực hiện trong đời sống tiếp theo.

Trong điều kiện là họ có nghiệp chưa giải quyết với các bạn hoặc với những người yêu mến của bạn, họ có thể cố gắng liên lạc với các bạn trước khi tái sinh, và nếu các bạn nhậy cảm, các bạn có thể biết được điều này và biết là có khả năng các bạn sẽ gặp họ rất sớm.

Lưu ý rằng thời gian là rất khác biệt trong các cảnh giới astral và ether. Hầu hết các linh hồn mất 5 năm giữa các đời sống cảm thấy cứ như thể là họ mới chỉ rời Trái Đất một vài tuần.

Nếu một thực thể lìa khỏi xác đang cố gắng liên lạc với bạn, nó sẽ là sáng suốt khi yêu cầu lặp đi lặp lại sức mạnh và sự hiện diện của những thiên thần hộ mệnh, cũng như việc sử dụng sự bảo vệ tâm linh và tinh thần suốt cuộc giao tiếp. Nếu bạn không có mong muốn làm việc với các thực thể không có chủ quyền, các bạn có thể yêu cầu chỉ những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng nào là 100% Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế được phép đi vào không gian của bạn. Điều này có thể tự động loại trừ hầu hết những thực thể lìa khỏi xác muốn giao tiếp với bạn. Nếu có một người yêu mến đã mất mà bạn muốn cho phép họ liên hệ với bạn, thì các bạn có thể sửa đổi yêu cầu bảo vệ để cho phép những năng lượng, những thực thể, và những hình tư tưởng này làm lợi cho con đường tiến hóa của bạn, hạnh phúc và sự lành mạnh. Nếu một người yêu mến của bạn không thích hợp với loại đó, nhưng bạn vẫn muốn liên lạc, đơn giản thêm tên của cô ấy sau lời cầu nguyện. “Tôi kêu gọi những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng này là 100% Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế, và Tôi kêu gọi sự hiện diện của Dì Sally.”

Để hiểu rõ hơn tại sao nó có vẻ quá khó khăn cho các linh hồn trên Trái Đất để hợp nhất các phần khác nhau của họ, hãy để chúng tôi khám phá lại cái phần của linh hồn liên quan đến Cái Tôi Cao Hơn, nhưng hơi khác một chút.

Các Linh Hn Cha M

Như đã định nghĩa trước đây, các linh hồn cha mẹ được xem là một phần của cái tôi từ đó tất cả những mảnh hồn nhỏ và lớn đã vỡ ra. Ở đây nó trở nên rất thú vị, bởi vì các bạn có Cái Tôi 12 chiều kích được nhúng một phần trong một thân thể con người trên Trái Đất. Các bạn có thể nói rằng linh hồn của các bạn có 3 chiều kích trên Trái Đất, cộng với một chiều kích thứ 4 trong vương quốc trí, và các tầng thứ 5, 6 và 7 trong vương quốc tinh thần. Rồi các bạn có 5 tầng thứ nhóm phức hợp hồn vượt trên điều đó.

Mức độ tại đó linh hồn nhúng bản thân nó vào các chiều kích thấp xác định tình trạng phần cha mẹ của linh hồn. Khi các linh hồn hoàn toàn hợp nhất vào Trái Đất, khái niệm phần cha mẹ của linh hồn là vô nghĩa. Một linh hồn như vậy được biểu hiện một cách đầy đủ trong cả 12 chiều kích của sự tồn tại, bao gồm 7 tầng thứ thấp là nơi mà khái niệm về một linh hồn cá thể có ý nghĩa.

Tuy nhiên, đó là trường hợp lý tưởng. Trong thực tế, rất ít linh hồn đã hợp nhất một cách hoàn toàn, và như thế các bạn có các mức độ của tư tưởng biến đổi trong nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích. Để đơn giản, chúng tôi sẽ định nghĩa phần cha mẹ của linh hồn như là khía cạnh chiều kích cao hơn đối với sinh mệnh con người đang sống trên Trái Đất. Các khía cạnh con người thường bao gồm một mảnh hồn nguyên thủy của linh hồn có chủ quyền. Mảnh hồn nguyên thủy này, cái mà chúng tôi gọi là cái tôi con người, có thể tách thành rất nhiều mảnh lớn và mảnh nhỏ, có thể nhúng bản thân chúng vào những linh hồn con người khác, hay có thể lang thang qua các cảnh giới astral, ether và nhân quả, hay biểu hiện trong các cảnh giới trí như những hình tư tưởng.

Khi cái tôi con người chết đi, mảnh hồn nguyên thủy mà chúng tôi đang gọi là cái tôi con người trở nên một thực thể lìa khỏi xác cho đến khi nó có thể tái hợp nhất với phần cha mẹ của linh hồn trong các vương quốc cao hơn (hay là đi vào Ánh Sáng).

Các bạn sẽ lưu ý là chúng tôi đang lặp lại một số thứ đã nói trước đây. Điều này là có chủ ý, khi chúng tôi muốn đảm bảo là những ý tưởng này được hiểu một cách rõ ràng. Các bạn có thể ngạc nhiên là tại sao lại cần phải đi vào chi tiết sâu đến vậy về bản chất của linh hồn. Mục tiếp theo sẽ tạo ra nhiều ý nghĩa hơn nếu nội dung cơ bản này được hiểu một cách đầy đủ.

Phần cha mẹ của linh hồn có thể đóng vai trò của người hướng dẫn tinh thần nguyên thủy cho cái tôi con người đang tiến hóa trên Trái Đất. Thông thường, thuật ngữ “người hướng dẫn tinh thần nguyên thủy” có nghĩa là nhiều thứ, bao gồm 6 tầng thứ thấp của Cái Tôi Cao Hơn (linh hồn, linh hồn tối cao, tổng hồn, Cái Tôi Christ/Phật, Cái Tôi Thượng Đế Cá Thể và Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ), hay nó có thể ám chỉ một trong những thiên thần hộ mệnh đã được chỉ định cho linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất, hay nó có thể ám chỉ linh hồn sinh đôi, hay nó có thể ám chỉ phần cha mẹ của linh hồn, cái là toàn bộ chủ quyền giữ lại đằng sau tất cả những mảnh hồn lớn và nhỏ.

Phần cha mẹ của linh hồn là phần đang hướng dẫn cái tôi con người hướng về những hành động và những nỗ lực tạo ra kết quả trong việc hợp nhất linh hồn. Linh hồn tiến hóa muốn được là toàn bộ và trọn vẹn và sẽ cố gắng dàn xếp các sự kiện và các trải nghiệm theo hướng đó.

Trong một sự tương tác linh hồn “bình thường”, phần cha mẹ của linh hồn hướng dẫn cái tôi con người từ trên cao, và cái tôi con người tìm cách lấy lại tất cả những mảnh hồn lớn và nhỏ cho đến khi nó trở nên toàn bộ nhất có thể trong khi vẫn đang tái sinh trên Trái Đất. Theo một ý nghĩa, có một lượng tối thiểu và một lượng tối đa năng lượng linh hồn có thể hiện diện trong sinh mệnh con người. Nếu các bạn đi dưới mức tối thiểu, thân thể bạn không có đủ sinh lực sống. Nếu các bạn vượt quá mức tối đa, thân thể con người trải qua sự thăng lên về mặt vật lý vào thân thể tinh thể ánh sáng (crystal light body) (một quá trình đã được mô tả chi tiết trong các cuốn sách trước).

Phần cha mẹ của linh hồn xác định như thế nào và khi nào sự thăng lên về mặt vật lý sẽ xuất hiện. Có thời gian phù hợp cho tất cả mọi thứ. Nếu linh hồn thăng lên quá nhanh, thì những bài học linh hồn sẽ không được hợp nhất một cách trọn vẹn. Ngoài ra, có khả năng quá tải và đốt cháy thân thể vật lý. Một sự thăng lên quá chậm tạo ra sự chậm trễ không cần thiết và nỗi đau kéo theo.

Khi tiến tới sự hợp nhất linh hồn, thời gian là một nghịch lý. Các bạn có rất nhiều thời gian khi các bạn cần để di chuyển vào sự tổng thể của sinh mệnh mình, tuy thế có một sự khẩn cấp, một nhu cầu di chuyển nhanh chóng và kiên định theo hướng hàn gắn.

Khi cái tôi con người thất lạc trong ảo ảnh hay đã chấp nhận những niềm tin không lành mạnh và những lối sống không lành mạnh thì nó gặp nguy hiểm là không tiếp cận được kế hoạch làm việc của phần hồn cha mẹ nhằm để thăng lên, có những sự hoán vị và những cấu hình của năng lượng linh hồn đôi lúc được thực hiện để mang cái tôi con người trở lại hành trình.

Những sự can thiệp của phần hồn cha mẹ phổ biến nhất liên quan đến việc sử dụng những sự kiện bất ngờ và không mong đợi. Thông thường linh hồn thúc khủy tay một cách nhẹ nhàng vào lúc đầu và nếu cái tôi con người vẫn từ chối lắng nghe và thức tỉnh với sự

kiện rằng sự thay đổi là cần thiết, thì những cố gắng của linh hồn để đánh thức cái tôi con người trở nên dứt khoát hơn. Điều này có nghĩa là có thể có một tai nạn hay ốm đau nghiêm trọng khiến cái tôi con người sửng sốt. Hay nó có thể là một trải nghiệm “ngộ” (satori) tạm thời thúc đẩy con người thay đổi các cách hành xử của nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là phần cha mẹ của linh hồn không trừng phạt sinh mệnh con người. Tai nạn và ốm đau không bị xem là sự trừng phạt bởi các khía cạnh cao hơn của Cái Tôi. Trong thực tế, nếu các bạn nhìn nhận tất cả mọi thứ như một cơ hội cho sự thức tỉnh, các bạn có thể biết ơn bất kỳ tai nạn hay ốm đau nào biểu hiện ra trong trải nghiệm con người của bạn. Điều đó không có nghĩa là các bạn phải khổ cực một cách không cần thiết. Như chúng tôi đã nói trước đây, sự khổ cực là việc chống lại nỗi đau. Nếu các bạn chấp nhận nỗi đau không thể tránh được đi cùng với cuộc sống trong các thế giới thấp hơn, và không chống lại nó, thì các bạn sẽ không khổ cực.

Lưu ý rằng nhiều những sự kiện được gọi là tiêu cực xuất hiện trong những đời sống của con người trên Trái Đất thường không có mấy ý nghĩa siêu hình, ngoại trừ có thể nói, “Hãy hiểu biết và quan sát. Có rất nhiều những mối nguy hiểm trên Trái Đất.” Nhiều người trong các bạn thường nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có một thông điệp quan trọng. Trong khi điều đó thường là đúng, đôi khi thông điệp chỉ là hãy cẩn thận và chú ý đến những chi tiết vật lý của cuộc sống Trái Đất.

Trong một số lượng đáng kể các trường hợp, tai nạn và ốm đau vẫn không đủ để kích hoạt sự thức tỉnh. Lúc đó, linh hồn hoặc là xô đẩy cái tôi con người rời khỏi Trái Đất trong hy vọng là sự bắt đầu của một đời sống mới sẽ tạo ra các giải pháp tốt hơn, hoặc có khả năng xảy ra một sự chuyển đổi linh hồn một phần hay toàn bộ. Mục tiếp theo sẽ giải thích một sự chuyển đổi linh hồn là gì, tại sao nó xuất hiện, và làm thế nào để biết được điều đó.

Nhng S Chuyn Đổi Linh Hn

Một sự chuyển đổi linh hồn xuất hiện khi một phần cha mẹ, một mảnh hồn nguyên thủy hay một tập hợp những mảnh hồn lớn và nhỏ của một linh hồn cụ thể đang có một trải nghiệm con người trên Trái Đất, thay đổi vị trí với một phần cha mẹ, một mảnh hồn nguyên thủy, hay một tập hợp những mảnh hồn lớn và nhỏ của một linh hồn khác đang trải nghiệm cuộc sống trên Trái Đất, trong trạng thái lìa khỏi xác, hoặc cư trú một cách bình thường trong một trạng thái có chủ quyền trên một thế giới khác hay trong một chiều kích khác.

Những sự chuyển đổi linh hồn xuất hiện giữa các cấu hình khác nhau của linh hồn. Những thay đổi như vậy có thể bị giới hạn chỉ trong các tầng thứ và các chiều kích nào đó của Cái Tôi, hay có thể bao gồm toàn bộ những tầng thứ thấp hơn của các linh hồn liên quan (tất nhiên, ngoại trừ thân thể vật lý). Nếu chúng bao gồm tất cả các tầng thứ thấp hơn, sẽ thường có các khía cạnh của linh hồn nguyên thủy giữ lại cùng thân thể vật lý, tên tuổi, một số thuộc tính cơ bản của bản ngã/nhân tính và các ký ức của đời sống đó. Để chúng tôi giải thích bên dưới.

Những Sự Chuyển Đổi Linh Hồn Tạm Thời và Lâu Dài

Những sự chuyển đổi linh hồn có thể là những biện pháp tạm thời để di chuyển một sinh mệnh con người cụ thể vào một hướng mới. Khi mục tiêu đã hoàn thành, hai (hay nhiều hơn) linh hồn liên quan trong sự chuyển đổi có thể trở lại với cấu hình nguyên thủy.

Cách dễ dàng nhất để hình dung sự chuyển đổi linh hồn là nghĩ về một người đang mở kênh thôi miên (trance channeling), nơi mà năng lượng tinh thần và tư tưởng của một sinh mệnh khác tạm thời đi vào thân thể và nói thông qua người mở kênh. Các bạn có thể nghĩ về việc mở kênh như một “sự chuyển đổi một phần linh hồn tạm thời.” Một phần của một linh hồn khác đang sử dụng một phần của linh hồn đang giữ vai trò người mở kênh.

Mục tiêu của việc mở kênh thường là để trình bày một quan điểm khó khăn đối với kênh đó trong tư tưởng con người bình thường. Thông thường, linh hồn đang nói thông qua việc mở kênh hay thông qua người trung gian mong muốn tránh bản ngã/nhân tính con người bằng cách để nhân tính tạm rời bỏ cơ thể, hay ngủ đi. Chúng tôi sẽ nói thêm về việc mở kênh sau trong phần này.

Khi một linh hồn khác đi vào một thân thể con người đang tồn tại trong một quãng thời gian nào đó, hay lâu dài, và linh hồn vẫn ở trong thân thể đó rời đi, hay ra đi một cách không ý thức, điều đó được xem như là một trải nghiệm “nhập xác” (walk-in).

Nhập Xác

Thuật ngữ “nhập xác” thực sự được xem như một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ. Tuy nhiên, những sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ khá hiếm và chỉ được sử dụng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Để giữ điều này đơn giản, một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ, hay một trải nghiệm nhập xác, có nghĩa là hai thực thể có chủ quyền đồng ý một thỏa thuận (một cách có ý thức hoặc không có ý thức từ quan điểm con người) để trao đổi các thân thể (hay trong trường hợp một con người và thực thể có chủ quyền không ở trên Trái Đất, hay một con người và thực thể lìa khỏi xác, trao đổi vị trí).

Hãy bắt đầu với một sự trao đổi trực tiếp giữa các linh hồn có các thân thể vật lý. Nói một cách khác, các bạn có hai sinh mệnh con người chiếm hai thân thể vật lý. Các linh hồn thường kiểm soát các thân thể này quyết định trao đổi thân thể của nhau. Điều đó có nghĩa là toàn bộ phần cha mẹ (cùng với mảnh hồn nguyên thủy, và một số mảnh hồn lớn và nhỏ) của một linh hồn đơn thuần rời bỏ thân thể mà nó đã cư ngụ và tiếp tục cư trú trong một thân thể con người khác, trong khi linh hồn thứ hai và các mảnh của nó bây giờ cư trú trong thân thể con người thứ nhất.

Trong khi đó là mô hình đơn giản nhất của sự chuyển đổi linh hồn, nó không thực tiễn lắm và hiếm khi được sử dụng. Khi mô hình chuyển đổi này đươc sử dụng, các khía cạnh nào đó của thân thể, tâm trí thấp hơn, bản ngã, nhân tính và các tình cảm được giữ lại với thân thể ban đầu. Nó không thể nào khác được, bởi vì nếu tất cả các tầng thứ được chuyển đổi hoàn toàn và chỉ có thân thể được giữ lại, linh hồn mới nhập vào sẽ không có những điểm tham vấn. Tổ hợp thân thể/tâm trí bị nhập vào có các ký ức tế bào, thông tin tổ tiên truyền lại, các năng khiếu và các tài năng, và ngôn ngữ phải được nhớ thậm chí thông qua một linh hồn khác giờ đây đang “điều hành” thân thể này.

Trong thực tế, một sự trao đổi hoàn toàn bao gồm tất cả các khía cạnh của bản ngã/tâm trí sẽ rất giống với việc gây ra cái chết của thân thể vật lý, hay ít nhất là bấm nút cho một trạng thái rối loạn tâm lý, khi mà linh hồn mới sẽ mang tất cả ký ức giác quan và các chương trình tế bào của nó vào một thân thể chưa bao giờ có chúng trước đây. Sự thay đổi đột ngột trong chương trình tế bào sẽ làm cho thân thể vật lý ngừng hoạt động. Ngoài ra, một sự chuyển đổi toàn bộ như vậy sẽ làm cho việc giao tiếp với những sinh mệnh con người tham dự trong trải nghiệm sống của linh hồn ban đầu trở nên rất khó khăn. Trong một số trường hợp, linh hồn mới sẽ phải học một ngôn ngữ mới (trừ khi sự chuyển đổi xảy ra giữa các linh hồn có cùng nền văn hóa).

Hãy để chúng tôi sử dụng một ví dụ để minh họa trải nghiệm nhập xác giữa hai linh hồn con người diễn ra như thế nào.

Tiến sỹ Jekyll là một nhà khoa học với rất nhiều bằng cấp đã nghiên cứu tâm lý học một cách rộng rãi. Anh ấy là một người điềm tĩnh và kiên nhẫn, với một người vợ yêu thương, chậm rãi và thận trọng khi làm ra các quyết định. Anh ấy có một loại cá tính “phân tích” và rất được tôn trọng bởi những đồng nghiệp.

Ông Hyde là một người trẻ tuổi hoang dã và điên rồ, rất lập dị, hào nhoáng và phô trương, luôn cố gắng gây ấn tượng với mọi người. Anh ta rất bốc đồng và làm rất nhiều những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Anh ta không có một công việc ổn định, và đã trải qua hàng tá mối quan hệ chóng vánh.

Vì một số lý do chỉ có Tiến sỹ Jekyll và Ông Hyde biết, hai linh hồn quyết định trao đổi các thân thể. Có lẽ bởi vì họ thực sự khao khát trải nghiệm những thái cực dường như trái ngược nhau và cảm thấy đó là cách tốt nhất để có được một trải nghiệm đầy đủ. Do đó Tiến sỹ Jekyll nhập vào thân thể ông Hyde và ông Hyde nhập vào thân thể Tiến sỹ Jekyll.

Từ quan điểm của Tiến sỹ Jekyll, khi anh ta nhập vào thân thể của ông Hyde, anh ta bất chợt “trở thành” ông Hyde. Giờ đây anh ấy có một ký ức về tất cả 25 người bạn gái đã có những mối quan hệ chóng vánh với anh ấy. Anh ấy cảm thấy tính quá đà và bốc đồng là thương hiệu của ông Hyde. Anh ấy cảm giác và trải nghiệm những bữa tiệc liên tục, với nhiều chất độc khác nhau, cùng lúc đó phần nào giữ sự chia tách với những thứ đó. Anh ta vẫn là Tiến sỹ Jekyll, nhưng anh ấy đang trải nghiệm cuộc sống của ông Hyde.

Mặc dầu phong cách và những ứng xử của anh ấy sẽ gần giống với ông Hyde, tư tưởng tổng thể của anh ấy là rất khác biệt. Anh ấy mang rất nhiều những kiến thức khoa học vào trải nghiệm sống của ông Hyde. Đối với những người thường ở gần ông Hyde, một điều gì đấy đã thay đổi đáng kể. Một cách bất ngờ, ông Hyde dường như có rất nhiều kiến thức khoa học mà anh ta thiếu trước đó. Bạn bè của anh ấy bị mê hoặc với sự thay đổi tính cách trong tình bạn của họ. “Tại sao, Ông Hyde, Tôi chưa từng biết rằng ông biết mọi thứ về vật lý lượng tử,” họ kêu lên.

Bao lâu Tiến sỹ Jekyll ở trong thân thể ông Hyde, thì tư tưởng cao hơn của linh hồn tiến sỹ Jekyll sẽ tác động đến bản ngã/nhân tính của ông Hyde. Tất nhiên, tiến sỹ Jekyll cũng tiếp nhận lịch sử và di truyền của ông Hyde và có một trí nhớ về cuộc sống đầu đời của ông Hyde. Tuy thế đối với những người ở gần ông Hyde mới, nó dường như là lịch sử trở nên kém quan trọng hơn. Các khuôn mẫu tình cảm và các chương trình ám ảnh, trong khi vẫn hiện diện, đã mất đi năng lượng của chúng. Một cá tính lạnh lùng, bình thản, tự chủ dường như phủ lên đặc điểm ồn ào, bốc đồng trước kia.

Linh hồn ông Hyde, mặt khác, đã đi vào thân thể Tiến sỹ Jekyll. Ông Hyde cảm thấy và trải nghiệm tính cách bình thản và ngăn nắp của Tiến sỹ Jekyll, tuy thế linh hồn ưa mạo hiểm của ông Hyde nhanh chóng phủ lên mặt bình tĩnh, lý trí của Tiến sỹ Jekyll. Những người bạn của tiến sỹ lấy làm lạ là giờ đây nhà khoa học tận tâm này bất ngờ quyết định tham dự một bữa tiệc vui vẻ, sử dụng cần sa và bia.

Một cuộc thảo luận về vật lý lượng tử với Tiến sỹ Jekyll và những người bạn bảo thủ trở nên một nguyên nhân gây lúng túng khi mà Tiến sỹ Jekyll mới không thể tập trung và nhớ được một công thức cơ bản. Những kiến thức khoa học chắc chắn vẫn ở đó trong ngân hàng trí nhớ của thân thể/tâm trí/nhân tính của Tiến sỹ Jekyll, nhưng tư tưởng của ông Hyde làm nó khó khăn cho anh ấy tập trung vào những vấn đề như vậy.

Trong một hoàn cảnh lý tưởng, cả hai linh hồn đã truy cập vào dữ liệu kiến thức của nhau, như vậy có một sự tăng lên theo hàm số mũ trong trải nghiệm sống như là một kết quả của sự chuyển đổi linh hồn này. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, cú sốc của việc tiếp nhận một nhân cách rất khác cái thường xảy ra với các linh hồn, sẽ tạo ra một số những thách thức. Mức độ của những thách thức này phụ thuộc rất nhiều vào việc phần cha mẹ của mỗi linh hồn đã nhúng vào trải nghiệm con người mãnh liệt như thế nào.

Từ một nhận thức cao hơn, mỗi một người đều vô cùng thiêng liêng và có rất nhiều để trao tặng cho thế giới. Tâm trí khoa học của Tiến sỹ Jekyll có thể giúp loài người rất nhiều, và khả năng cố gắng dành được những thứ mới và tính phiêu lưu của ông Hyde cũng có thể là một điều có lợi. Các linh hồn của mỗi người được làm phong phú bởi trải nghiệm chuyển đổi linh hồn, cho dù có rất nhiều những khó khăn thêm vào những thứ đã được minh họa bên trên. Ví dụ, những người chồng, người vợ và những người bạn thân của hai người đàn ông dường như khiếp sợ đối với một số thay đổi của họ, và thậm chí có thể đề xuất một chuyên gia tâm thần học. Nếu những người này điều trị, điều đó có thể can thiệp nghiêm trọng đến các mục đích linh hồn đằng sau sự chuyển đổi.

Trong thực tế, một sự chuyển đổi linh hồn của loại vừa mô tả là rất hiếm. Thông thường, chỉ một trong các linh hồn là chủ động theo các cách đã được mô tả. Linh hồn ban đầu có thể đi vào một tình trạng ngưng trệ, hay quan sát từ các vương quốc cao hơn, trong khi linh hồn kia đi qua trải nghiệm con người. Nếu sự chuyển đổi là giữa hai linh hồn có thân thể, một trong số họ có thể vừa chết, hoặc rơi vào hôn mê, hoặc đã có một sự mất cân bằng nghiêm trọng về sinh lý và tâm lý. Các linh hồn sau đó xác định rằng, tốt hơn là để người bị ốm chết đi, họ sẽ thực hiện sự chuyển đổi, và linh hồn rời bỏ thân thể đang chết sẽ nắm vai trò người quan sát, hoặc đi đến đâu đó trong vũ trụ để được tư vấn bởi những người bảo vệ nghiệp và các thành viên gia đình hồn, trong khi đó linh hồn tiến nhập vào sẽ truyền sức sống mới vào thân thể đang chết của linh hồn rời đi. Đối với những người trong cuộc đời của người đã chết, có một sự hồi phục kỳ diệu và một sự thay đổi hoàn toàn trong nhân cách, từ nhận thức của họ.

Những sự chuyển đổi linh hồn liên quan đến một linh hồn có thân thể và một thực thể lìa khỏi xác là thông thường hơn những sự chuyển đổi giữa hai linh hồn có thể xác, nhưng có đầy rẫy các vấn đề, vì rằng thực thể lìa khỏi xác, trong trạng thái sở hữu một số kiến thức riêng biệt và sự hiểu biết độc nhất vô nhị đối với hoàn cảnh, sẽ chắc chắc thiếu hiểu biết để tạo ra một sự chuyển đổi êm đềm. Các bạn có thể liên hệ tình trạng này với một sự thôi miên khi mở kênh khiến đi vào trạng thái mất ổn định. Thực thể tiến nhập vào có thể bao gồm một sự hỗn hợp của các năng lượng sáng và tối, và rất có thể sẽ tương tác với nhân tính đang tồn tại theo một cách không cân bằng.

Thông thường thời gian duy nhất dạng chuyển đổi linh hồn này được cho phép là khi có một bài học đặc biệt cần phải học bởi hai linh hồn tham gia mà chỉ có thể được hoàn thành theo một cách thức như vậy. Linh hồn rời khỏi thể xác sẽ có vẻ ở trong một trạng thái lìa khỏi xác sau sự chuyển đổi và có thể tác động như một người hướng dẫn tinh thần đối với thực thể lìa khỏi xác đã nhập vào thân thể.

Trong trường hợp chuyển đổi linh hồn với một thực thể lìa khỏi xác, các phần cha mẹ của hai linh hồn rất có thể sẽ quan sát từ ngoài “những đường biên”, có nghĩa là từ các vương quốc cao hơn, và sẽ đánh giá mức độ thành công của sự chuyển đổi, sẵn sàng thay đổi sự xắp đặt nếu các bài học không được học.

Thường xuyên hơn, và lợi ích hơn, là một sự chuyển đổi linh hồn nơi mà một trong hai linh hồn không ở trong thân thể trên Trái Đất, nhưng là một sinh mệnh có chủ quyền trong các chiều kích cao hơn. Sự xắp đặt này thường mang lại lợi ích cho cả linh hồn nhập vào và linh hồn rời đi. Linh hồn nhập vào có được trải nghiệm trong một thân thể con người và có được một kinh nghiệm trực tiếp về Trái Đất, trong khi đó linh hồn rời đi có được trải nghiệm đi vào các vương quốc cao hơn mà không cần đi qua sự thăng lên về mặt tinh thần hay sự thăng lên về mặt vật lý.

Trong một vài trường hợp hiếm hoi, linh hồn rời đi có thể được chỉ định đi vào một thân thể khác ở đâu đó trên Trái Đất (hoặc một hành tinh mật độ thấp khác), nhưng trong hầu hết các trường hợp linh hồn rời đi sẽ đi vào các cảnh giới cao hơn, đặc biệt nếu linh hồn đó không còn có mong muốn ở lại Trái Đất.

Nếu linh hồn rời bỏ thân thể có trí tuệ cao, anh ta hay cô ta sẽ có một kinh nghiệm tương tự với sự thăng lên về mặt tinh thần, có nghĩa là linh hồn này sẽ trải nghiệm việc rời khỏi thân thể và nâng lên vào các cảnh giới cao hơn, và được chào đón bởi những người bảo vệ nghiệp (karmic guardians) và các thành viên gia đình hồn, những người sau đó sẽ phỏng vấn linh hồn và chuẩn bị cho anh ta hay cô ta cho trải nghiệm tiến hóa tiếp theo. Bước tiếp theo có thể là đảm đương vai trò của người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn đã nhập vào thân thể, hay nó có thể là một sự chỉ định mới ở đâu đó trong vũ trụ. Nó cũng có thể liên quan đến một giai đoạn tư vấn và những bài học tâm linh được trao bởi những vị thầy đã thăng lên nào đó.

Trong trường hợp này, chỉ có một sinh mệnh con người liên quan, và đối với những người đang quan sát từ bên ngoài sự chuyển đổi linh hồn, dường như có một sự thay đổi đột ngột và không thể giải thích được về nhân tính trong linh hồn con người này. Khi mà các khía cạnh của nhân tính ban đầu thường giữ nguyên vẹn khi linh hồn mới đi vào (và linh hồn cũ rời đi), cái mà những người quan sát được chứng kiến không nhiều hơn một sự thay đổi nhân tính, ngoại trừ một phản ứng đối với các năng lượng mới và tư tưởng đang đi vào dạng con người này.

Sự tương tự của việc mở kênh thôi miên là hữu ích ở đây. Hãy tưởng tưởng bạn biết một ai đó, có thể là trong vài năm, và sau đó anh ta hay cô ta đi vào một cuộc thôi miên và mang vào một sinh mệnh khác, và rồi sinh mệnh đó lưu lại vô hạn trong thân thể người bạn của bạn. Thực thể đó có thể truy cập vào ngân hàng trải nghiệm của người bạn của bạn và có thể gọi lại những chi tiết của cuộc sống đầu đời, nhưng sẽ có một cảm giác của sự chia tách.

Một ví dụ về điều này có thể liên quan đến một sinh mệnh tinh thần có chủ quyền tên là Toby nhập vào một người phụ nữ tên là Martha. Người được biết là Martha dường như rời đi và một người đàn ông, với các phong cách nam tính, xuất hiện để tiếp nhận thân thể của Martha. Khi hỏi về thời thơ ấu của Martha, Toby có thể đáp lại giống như thế này. “Tôi là Toby trong thân thể của Martha. Tôi thấy là Martha bị ngã rất nghiêm trọng vào lúc 5 tuổi và bị tàn tật một phần thân thể phía bên trái. Tôi thấy là cô ấy đã có một người bạn trai trong 10 năm bắt đầu từ khi 20 tuổi và tan vỡ 3 năm sau đó. Cô ấy rất thích sô cô la, vv..”

Trong trường hợp này, các khía cạnh nhân tính ban đầu của Martha, cùng với các ký ức về việc học hành và những kiến thức cô ấy đã tích lũy, được giữ lại, nhưng bị phủ bóng bởi các phong cách, các kiến thức và ký ức của linh hồn nhập vào. “Tôi là Toby, đến từ chòm sao Pleiades. Tôi đến từ một xã hội kỹ thuật và khoa học cao nơi mà tất cả các linh hồn được giáo dục về các cách thức làm việc của vũ trụ. Trên thế giới của chúng tôi không có chiến tranh và tất cả những nhu cầu cơ bản của con người được đáp ứng, tuy thế có một sự nhận thức sâu sắc về tính cá thể.”

Điều gì xảy ra với linh hồn Martha? Liệu có giữ lại được các ký ức về trải nghiệm sống của cô ấy? Nếu linh hồn của Martha đã đi vào các cảnh giới cao hơn để quan sát, thì đúng, có một sự hiểu biết về cuộc sống cô ấy vừa có trên Trái Đất. Nếu linh hồn cô ấy tái sinh vào một thân thể khác trong một thời gian và không gian khác, các trải nghiệm cô ấy đã có trên Trái Đất (trước khi Toby tiếp quản) được lưu giữ trong thân thể nhân quả của Martha. Trong loại chuyển đổi linh hồn này, thân thể nhân quả giữ cùng linh hồn nguyên thủy của cô ấy, do đó Martha sẽ có khả năng nhớ lại đầy đủ các đời sống quá khứ của cô ấy, cũng như đời sống vừa có trên Trái Đất.

Nói một cách khác, phần của Martha đã rời thân thể ban đầu của cô ấy (một mảnh hồn nguyên thủy) gia nhập với phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn trước khi tái nhập xác hoặc tiếp tục với hành trình linh hồn của cô ấy.

Toby, trong thân thể của Martha trên Trái Đất, có trí nhớ về quá khứ của cả Martha và của chính anh ấy.

Một cách nữa để hình dung viễn cảnh này là nghĩ về thân thể con người như một chiếc xe ô tô. Nếu các bạn bán chiếc xe đang sử dụng và mua một chiếc mới, và cả hai đều là các phương tiện dễ sử dụng, bạn nhận lấy lịch sử của chiếc ô tô vừa mới mua, cùng với tất cả những đặc tính và “tính cách”. Tuy thế năng lượng của các bạn bây giờ là khuôn mẫu trội hơn năng lượng đã gắn với chiếc xe trước khi mua. Nếu người chủ trước là tốt bụng và nhẹ nhàng với chiếc xe, và các bạn không như vậy, chiếc xe có thể phản ứng lại sự thay đổi đột ngột này của năng lượng cho dù những chiếc xe không được xem như những sinh mệnh hữu tình.

Hãy cùng đi vào một nghiên cứu mang tính lý thuyết hơn về một sự nhập xác, nhưng trước đó, hãy điểm lại cái mà linh hồn nhập vào sẽ trải nghiệm khi anh ấy hay cô ấy đi vào một thân thể con người đang tồn tại.

Đối với linh hồn nhập vào, có vài yếu tố then chốt để làm sự chuyển đổi llinh hồn này thành công. Như đã đề cập trước đây, điều quan trọng là để những khía cạnh nhân tính nào đó của linh hồn có thân thể được giữ lại, đặc biệt nếu linh hồn nhập vào đã không ở trong dạng vật lý trước sự chuyển đổi. Linh hồn nhập vào đảm nhận lịch sử tổ hợp thân thể/tâm trí của linh hồn rời đi. Điều đó có nghĩa là linh hồn mới sẽ được trao một bài học lịch sử về cái mà tổ hợp thân thể/tâm trí này đã trải nghiệm trong đời sống này. Ví dụ, giả thiết rằng linh hồn ban đầu có tên là Peter, và linh hồn nhập vào có tên là Paul. Một cuộc phỏng vấn linh hồn nhập vào có thể giống như thế này.

“Xin chào, Paul, đối với cuộc sống trước đây được biết đến là Peter. Peter có một gia đình. Cha anh ấy là Ralph, mẹ anh ấy là Alice, và họ sống ở Liverpool, Anh Quốc, tại địa chỉ này. Bạn đã lớn lên với hai người chị gái, Betty và Mary. Bạn có một người vợ, tên là Marianne. Cô ấy có với bạn người con đầu tiên, được đặt tên là Steven. Peter đã rời bỏ thân thể này vì linh hồn anh ấy đã từ bỏ anh ấy vì anh ấy đã từ chối buông bỏ các khuôn mẫu ứng xử cũ làm tổn thương tất cả mọi người trong gia đình anh ta. Công việc của bạn như một linh hồn mới trong thân thể của Peter là mang sự hàn gắn và tình thương đến gia đình Peter và giúp họ bình phục lại từ sự hành hạ liên tục mà Peter đã dồn lên họ hầu như hàng ngày. Gia đình Peter sẽ có một thời gian rất khó khăn để điều chỉnh với năng lượng của bạn. Họ sẽ phát hiện thấy là có một điều gì đấy đã thay đổi đáng kể. Thân thể của Peter vừa được hồi phục lại từ một trận ốm nghiêm trọng và gia đình anh ta nghĩ rằng anh ấy bị tổn thương não từ trận ốm. Đó là cách giải thích của họ về sự thay đổi đột ngột trong tư tưởng của anh ấy. Công việc của bạn là đảm nhận càng nhiều tính cách của Peter càng tốt, nhưng là để giới thiệu những khái niệm tinh thần cao hơn đến với gia đình Peter.”

Để giúp Paul chỉnh sửa lại cuộc sống của Peter, tất cả những ký ức của Peter sẽ được tải vảo tư tưởng của Paul. Thân thể của Peter sẽ giữ lại nhiều đặc điểm cũ của nó, bao gồm những điểm mạnh và những điểm yếu, và sẽ có một ký ức về những sự ốm đau của Peter, những tai nạn, và những trải nghiệm năng lượng mãnh liệt. Mặc dầu thân thể của Peter sẽ nhớ được cách làm nhiều thứ, một số những khả năng và tài năng này sẽ là khó khăn cho Paul để đồng hóa, tùy thuộc vào những trải nghiệm sống trong quá khứ của anh ấy trên Trái Đất.

Paul sẽ mất một thời gian để thích nghi với thân thể của Peter và trong khi anh ta làm điều đó, gia đình của anh ấy sẽ có vẻ khá lo lắng với những thay đổi họ nhìn thấy trong cái mà họ vẫn nghĩ là Peter. Khi thời gian trôi đi, họ sẽ điều chỉnh với “Peter” mới và sẽ yêu và tôn trọng anh ấy, theo khả năng cao nhất của họ. Họ có thể lấy làm vui mừng khôn xiết khi “Peter” mới không có những cơn thịnh nộ mà Peter cũ hay có. Khi họ đã quen thuộc với những thay đổi, họ thậm chí có thể cởi mở đối với một số những đặc điểm tinh thần mới mà người yêu dấu của họ bất ngờ có được. “Peter” mới có thể tạo ra một lý do cho điều này, như là có một trải nghiệm cận tử trong trận ốm khiến anh ấy bất ngờ “nhìn thấy ánh sáng”.

Có trên 15.700 người nhập xác trên Trái Đất ở thời gian hiện tại. Bởi vì đây là một hoạt động tinh vi và liên quan rất nhiều đến việc học lại và việc chỉnh sửa một phần của các linh hồn liên quan trong sự chuyển đổi, nhiều sự chuẩn bị và lập kế hoạch được dành cho những xắp đặt này trước sự chuyển đổi. Trong một số trường hợp, các linh hồn có liên quan có thể có những sự xắp đặt trước quay trở lại trước sự tái sinh của linh hồn ban đầu.

Trong trường hợp bên trên của Peter và Paul, họ có thể đã từng ở trong các vương quốc cao hơn với nhau nhiều năm trước sự chyển đổi, khi Peter chuẩn bị tái sinh. Paul nói với Peter, “Vào độ tuổi 33, Tôi sẽ nhập vào thân thể Trái Đất của bạn và bạn sẽ trở lại các vương quốc cao hơn để làm người hướng dẫn tinh thần của tôi.”

Tuy nhiên, đây không phải là cách thông thường nhất của các trải nghiệm nhập xác. Phổ biến hơn, linh hồn ban đầu nhận ra là, các mục tiêu của đời sống này đã không được hoàn hoàn thành và sau đó cần đến sự giúp đỡ, trong trường hượp này là Paul.

Làm thế nào các bạn biết nếu một ai đó là một người nhập xác hay không?

Lưu ý là những người nhập xác thực sự là khá hiếm. Kênh này đã gặp một vài người trong rất nhiều chuến đi của anh ấy. Nếu có trên 7 tỷ linh hồn trên Trái Đất (bao gồm các sinh mệnh có chủ quyền và các mảnh hồn), và chỉ có khoảng 15.700 người là nhập xác, con số này là khoảng 1 trong 500.000 người. Trừ khi các bạn có một cơ hội thực sự tốt để gặp một người, điều đó sẽ không xảy ra. Phần hồn cha mẹ của bạn thường tìm kiếm một cách đơn giản hơn để giúp các bạn học các bài học của mình.

Có một số người nhập xác đã giữ không chỉ sự hiểu biết về chiều kích cao hơn của họ, mà đã trở nên rất giỏi trong việc chỉ dạy về các vương quốc này từ bên trong cấu trúc nhân tính của tổ hợp thân thể/tâm trí mà họ đã đảm nhận.

Trong một trường hợp như vậy, những người nhập xác có thể tổ chức các khóa học, các buổi semina và các sự kiện về những chủ đề tâm linh nào đó, và trong một số trường hợp, có thể quyết định “ra khỏi vỏ bọc của mình” và tuyên bố rằng họ là những người nhập xác.

Tất nhiên, sự sáng suốt ở đây là thích hợp. Không phải tất cả linh hồn công bố mình là một người nhập xác là đang nói sự thật. Một số linh hồn có thể đã tự thuyết phục bản thân họ rằng họ là người nhập xác, trong khi thực tế là, họ chỉ có một sự thay đổi nhân tính, hay một sự hiển linh bất ngờ. Trong một vài trường hợp, các bản ngã của họ hay những người hướng dẫn của họ có thể đã quyết định đánh lừa họ để họ nghĩ rằng họ là những người nhập xác, có lẽ vì nó làm cho họ hay những người hướng dẫn của họ cảm thấy là đặc biệt hoặc có đặc ân nào đấy.

Những người nhập xác thực sự có xu hướng có rất nhiều kiến thức thực mà rất khó có trên Trái Đất. Một trong những người nhập xác mà kên này đã gặp nhiều năm trước có kiến thức rất chi tiết về các chiến dịch tối mật của quân đội và những thứ tương tự như vậy, cái sau đó đã được kiểm tra lại là đúng bởi một số người làm việc cho các đơn vị tình báo của chính phủ được phép sử dụng thông tin tối mật trên. Không phải linh hồn đã nhập xác, và cũng không phải nhân viên quân sự kia, có bất kỳ kiến thức ưu tiên nào của nhau, và người nhập xác đã chưa bao giờ trải nghiệm điều gì với lực lượng tình báo quân đội trong một thân thể con người. Trong trường hợp này, kênh này đã sử dụng sự sáng suốt của anh ấy để xác định rằng những công bố là chính xác, và đánh giá cao sự thực là nhiều những thông tin đã được chứng thực bởi những người khác.

Xét đến cùng, nó không là vấn đề gì khi một ai đó là một người nhập xác hay không. Từ một quan điểm y học, nó là có ích để biết điều đó, bởi vì các bạn sẽ có thể hiểu tốt hơn những thách thức mà linh hồn nhập vào phải đối mặt khi anh ấy hay cô ấy đảm nhận một cấu trúc nhân tính đang tồn tại trên Trái Đất. Tuy nhiên, tất cả những thông tin có được thông qua những người nhập xác đều có thể đạt được bởi chính bạn với sự tìm hiểu tâm linh một cách siêng năng. Những người nhập xác, giống như những người hướng dẫn tinh thần, ở đây để giúp đỡ, nhưng bạn chính là vị thầy (và là học trò) tối cao.

Những Sự Chuyển Đổi Linh Hồn Một Phần

Một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ liên quan đến sự trao đổi của tất cả các tầng thứ ngoại trừ các khía cạnh của tổ hợp bản ngã/nhân tính và các ký ức cơ bản, và thường khá khó khăn, vì những lý do đã đưa ra trước đây. Một phương pháp khác thường xuyên được sử dụng liên quan đến sự chuyển đổi của một hay nhiều khía cạnh của hai linh hồn, hoặc một sự chuyển đổi chỉ những tầng thứ nào đó. Điều này là có thể do bởi bản chất linh động của năng lượng linh hồn.

Cái gì là một sự chuyển đổi linh hồn một phần? Hãy để chúng tôi giải thích hai loại, sự chuyển đổi mảnh và sự chuyển đổi khía cạnh.

Trong một sự chuyển đổi mảnh, một hay nhiều những mảnh hồn lớn được trao đổi giữa các linh hồn, nhưng các thực thể có chủ quyền giữ lại trong các thực tại tương ứng của họ. Trong ví dụ của chúng tôi về Peter và Paul, Peter có thể có một mảnh hồn lớn mất cân bằng và gây nên những mối bất hòa trên Trái Đất. Paul có thể đề nghị tiếp nhận mảnh hồn lớn của Peter vào chính sinh mệnh của anh ấy và trao đổi nó với một trong các mảnh hồn chính của anh ấy. Giờ đây Paul có phần bất hòa và Peter đã thu được một phần bình thản hơn và hiểu hiết hơn từ Paul.

Lợi điểm của dạng chuyển đổi linh hồn một phần này là nó không yêu cầu một giai đoạn chỉnh sửa quyết liệt. Một lượng rất lớn năng lượng của thân thể Peter vẫn được giữ nguyên vẹn, nhưng một phần của nó đã thay đổi đáng kể. Những người chứng kiến sự chuyển đổi linh hồn một phần này có thể quy nó cho một số liệu pháp tâm lý mới, hay sự khải huyền xuất hiện cùng với việc thiền định, trong một phần của Peter. Một vài người có khả năng sáng suốt có thể cảm nhận thấy Peter đang làm việc với một người hướng dẫn tinh thần mới đã được chứng minh là khá hiệu quả trong việc thúc đẩy Peter thay đổi cách ứng xử của anh ấy. Mảnh hồn của Paul đã nhúng bản thân nó vào thể aura của Peter sẽ có vẻ được nhận thức như một thực thể trong không gian năng lượng cá nhân của Peter. Nếu mảnh mới trong không gian của Peter là đủ nhỏ, điều đó sẽ có vẻ không được phát hiện bởi những người sáng suốt, mặc dầu nó có thể biểu hiện như một màu sắc không bình thường hay một khuôn mẫu bên trong trường aura.

Một loại chuyển đổi linh hồn một phần phức tạp hơn, nhưng thông thường hơn liên quan đến sự thay đổi của một tầng thứ hiểu biết hay một khía cạnh của cái tôi. Nói cách khác, thân thể tình cảm, trí, astral, ether hay thân thể nhân quả của một linh hồn được trao đổi với thân thể tương ứng của một linh hồn khác.

Những sự chuyển đổi khía cạnh có thể thay đổi từ việc chỉ trao đổi một tầng thứ của sinh mệnh, đến việc thay đổi tất cả ngoại trừ một tầng thứ của các thân thể thấp hơn (ngoại trừ thân thể vật lý). Nói cách khác, hai linh hồn có thể đồng ý trao đổi các thân thể tình cảm, trí, astral và ether của họ, chỉ giữ lại các tầng thứ vật lý và nhân quả. Trong khi điều này nghe có vẻ dại dột nếu nhìn thoáng qua, các thân thể trung gian thường là những thứ có sự khó khăn lớn nhất. Trong những chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng nhất hay những sự rối loạn nhân cách cực độ, các linh hồn có thể đồng ý làm điều này hơn là để linh hồn ban đầu ở lại trên Trái Đất trong một trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng.

Nếu chỉ có các khía cạnh tình cảm và tâm trí được trao đổi trong một sự chuyển đổi con người/thực thể có chủ quyền, sẽ vẫn có những ký ức tế bào trong thân thể vật lý của con người tương ứng với các tầng thứ tình cảm và tâm trí của linh hồn ban đầu, cũng như một số khía cạnh của một tổ hợp bản ngã/nhân tính đang tồn tại.

Một sự trao đổi các tầng thứ tình cảm và trí về cơ bản sẽ là rất khó khăn cho linh hồn nhập vào bởi vì sinh mệnh đó sẽ bị phủ các khuôn mẫu tình cảm và tâm trí của linh hồn rời đi lên các ký ức tế bào. Nếu rất nhiều những chương trình tình cảm và tâm trí của linh hồn rời đi được nhúng trong cấu trúc tế bào của thân thể vật lý, linh hồn nhập vào sẽ bị hạn chế các khả năng của nó để phủ lên bằng các khuôn mẫu mới. Khi mà thân thể nhân quả của linh hồn rời đi vẫn còn nguyên vẹn, linh hồn nhập vào sẽ có một sự hiểu biết về các dòng thời gian khác nhau của linh hồn rời đi nhưng sẽ thiếu sự hiểu biết đầy đủ về tình cảm và tâm trí của cái đã xảy ra.

Từ một quan điểm vật lý, loại chuyển đổi này thường biểu hiện như chứng hay quên, hoặc là bị mất trí nhớ tạm thời hay lâu dài, trong sinh mệnh con người nhận được sự chuyển đổi. Sau sự chuyển đổi, người mà có thể đã biểu hiện chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng trước sự kiện, giờ đây bất ngờ không thể nhớ được anh ta là ai và có rất ít hoặc không còn nhớ gì về những thứ xảy ra trước cuộc chuyển đổi. Một cách kỳ lạ, từ quan điểm tâm thần học và trị liệu học, anh ta bất ngờ có một cảm giác về nhiệm vụ và mục đích, và có thể nhớ lại những sự kiện theo dòng thời gian của anh ta theo một cách phần nào tách biệt, nhưng không thể nhắc lại các sự kiện đặc biệt trừ khi chúng được in dấu trong thân thể nhân quả.

Nó cứ như thể là anh ta đã mất đi các khả năng tình cảm và tâm trí, cái tất nhiên sẽ làm bối rối những nhà tâm lý học rất nhiều.

Thông thường nhất, một sự chuyển đổi linh hồn một phần sẽ chỉ nhắm tới tầng thứ của cái tôi đã trở nên mất cân bằng nhất. Nó thường là ý tưởng tốt để giữ lại càng nhiều trải nghiệm Trái Đất càng tốt cho linh hồn rời đi và để cố gắng tái sinh trở lại nếu có thể, nhưng nó không đơn giản như vậy. Do bởi bản chất linh động của năng lượng linh hồn, một sự trao đổi tầng thứ hiếm khi gọn gàng và mạch lạc. Hai linh hồn (hoặc nhiều hơn) thường tiếp quản một số những mảnh hồn nhỏ của nhau khi làm một sự trao đổi tầng thứ, khi mà họ phải có một sự giống nhau ở mức độ cao nhằm để thưc hiện sự trao đổi thành công.

Hãy để chúng tôi tổng kết lại các cấu hình có thể trong một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ hoặc một phần:

 • Hai linh hồn trao đổi tất cả các tầng thứ ngoại trừ thân thể vật lý (và thân thể giữ lại các ký ức tế bào nào đó, như là làm thế nào để đi, để nói, để lái xe, vv…). Điều này thường liên quan đến chứng quên toàn bộ đã miêu tả trước đây, khi mà linh hồn nhập vào không có các điểm tham chiếu đối với trải nghiệm sống của linh hồn rời đi (ngoại trừ chương trình tế bào). Như đã nói bên trên, điều này hiếm khi làm việc và thường chỉ xuất hiện như một sự thay thế cho cái chết của thân thể vật lý. Các linh hồn đồng ý với thỏa thuận này sẽ cần một lý do mạnh mẽ để giữ thân thể vật lý tồn tại, và linh hồn nhập vào sẽ có một khao khát mạnh mẽ để trải nghiệm cuộc sống Trái Đất mà không phải đi qua quá trình sinh nở.
 • Hai linh hồn trao đổi chỉ những thân thể astral, ether và nhân quả, để lại các tầng thứ tình cảm và trí còn nguyên vẹn. Điều này được làm chủ yếu như một phương tiện để chỉ dạy cho các linh hồn trên Trái Đất. Bản ngã/nhân tính của linh hồn rời đi được giữ lại nguyên vẹn, những giờ đây anh ta hay cô ta có một trí tuệ cao hơn mà không có trước đó. Đây là loại phổ biến nhất của sự chuyển đổi linh hồn, như đã nói chi tiết bên trên.
 • Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể tình cảm (với các thân thể trí của họ còn nguyên vẹn). Trong khi điều này là có thể về mặt lý thuyết, nó sẽ chỉ được thực hiện trong những trường hợp mất cân bằng tâm thần nghiêm trọng, bởi vì linh hồn rời đi vẫn có những niềm tin cốt lõi tiêu cực ban đầu, những ý tưởng và những khái niệm tiêu cực, nhưng không còn một thân thể tình cảm mất kiểm soát đang tác động và gây hại cho các thân thể khác. Có được thân thể tình cảm của một linh hồn khác, với sự tách ra điềm tĩnh, bình thản và lý trí, làm nó dễ dàng hơn để linh hồn nắm lấy những khuôn mẫu tâm trí cần thiết để được hàn gắn. Đối với linh hồn nhập vào đã tiếp quản thân thể tình cảm mất ổn định, sự hàn gắn là tương đối dễ dàng bởi vì có một sự tách ra của tâm trí. Nó giống như việc xem một bộ phim bạo lực mà không trở nên đồng hóa với các nhân vật.
 • Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể trí của họ. Đối với một người quan sát bên ngoài, điều này có thể giống phần nào với cái đã xuất hiện với Tiến sỹ Jekyll và Ông Hyde, ngoại trừ là các thay đổi sẽ diễn ra chủ yếu trong vương quốc trí. Giờ đây, ông Jekyll vẫn điềm tĩnh, bình thản và lý trí, nhưng đã quên mất rất nhiều những kiến thức khoa học của anh ấy và có thể bất ngờ trở nên tò mò về các trải nghiệm bốc đồng hơn, trong khi đó ông Hyde, vẫn với cái tôi náo nhiệt của anh ấy, có thể bất ngờ có được rất nhiều trí tuệ thông minh.
 • Hai linh hồn trao đổi cả thân thể tình cảm và thân thể trí của họ, để tất cả các tầng thứ khác còn nguyên vẹn. Nhìn thoáng qua, điều này có vẻ là một cách rất phù hợp để loại trừ 80% những vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, nó thường lấy đi của các linh hồn những trải nghiệm cần thiết, đặc biệt nếu họ không hoàn toàn hiểu được các động lực của những thân thể tình cảm và thân thể trí. Vì lý do này, nó bị ngăn cản và hiếm khi gặp.
 • Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể astral của họ. Trong hầu hết các trường hợp, điều này không được thực hiện trừ khi cả hai bên cực kỳ tiến bộ trong việc hiểu chính mình và có một lý do đặc biệt cho sự trao đổi. Nếu có rất nhiều sự tiêu cực trong thân thể astral của linh hồn rời đi, linh hồn nhập vào có thể tiếp nhận điều này và hàn gắn nó một cách nhanh chóng trước khi làm hỏng sự thay đổi, do đó rất có vẻ là sự xắp xếp này sẽ chỉ là tạm thời. Linh hồn con người sẽ dường như không hiểu điều này đã xảy ra.
 • Hai linh hồn trao đổi các thân thể ether của họ. Điều này thường là cách tạm thời để trao cho một linh hồn trên Trái Đất một trải nghiệm về tư tưởng cao hơn, hoặc cho phép một sinh mệnh con người có một trải nghiệm năng lượng về các vương quốc cao hơn như là một trải nghiệm “ngộ” (satori), nhằm thúc đẩy động lực của con người trên con đường tâm linh. Những sự trao đổi thân thể ether cũng có thể được sử dụng để chữa trị một số ốm đau bởi vì họ phủ một bản thiết kế mới lên thân thể vật lý đang tồn tại. Linh hồn trên Trái Đất có thể cảm thấy anh ấy hay cô ấy có một niềm vui mới trong cuộc sống và đó là một phép mầu đã xuất hiện. Một cách điển hình, linh hồn nhập vào sẽ cực kỳ tiến bộ và có khả năng hàn gắn thân thể ether bị tổn thương của linh hồn rời đi. Một lần nữa, đây thường là một sự xếp đặt tạm thời.
 • Hai linh hồn trao đổi các thân thể nhân quả của họ. Điều này hầu như luôn được thực hiện dành riêng như một phương tiện giảng dạy cho các linh hồn trên Trái Đất. Linh hồn nhập vào sẽ có một nền tảng kiến thức khổng lồ, với sự truy cập ngay lập tức vào các dữ liệu Akashic, và sẽ cơ bản tải dữ liệu này vào linh hồn trên Trái Đất. Ngay khi linh hồn con người có đủ hiểu biết để có khả năng tự truy cập vào thông tin này, sự chuyển đổi linh hồn sẽ được gỡ bỏ. Linh hồn nhập vào có thể ưng thuận với sự xắp đặt này nhằm học được trước tiên các đời sống quá khứ của linh hồn rời đi, bằng cách đó hiểu được làm thế nào để thực hiện sự hàn gắn một cách sâu và kéo dài.

Làm thế nào sự chuyển đổi linh hồn tác động đến trạng thái tâm lý của các sinh mệnh con người? Các linh hồn có rất nhiều những mảnh năng lượng của nhau được nhúng bên trong họ có thể biểu hiện như chứng tâm thần phân liệt, tâm thần phân lập, hay những rối loạn đa nhân cách. Trong những trường hợp trao đổi linh hồn, những mảnh này là các khía cạnh chính. Một cách điển hình, nếu sự chuyển đổi sẽ gây ra rất nhiều vấn đề tâm lý, thì nó sẽ không được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, các vấn đề mới được tạo ra bởi sự trao đổi sẽ được xác định là có ít các vấn đề hơn so với trước sự chuyển đổi.

Lưu ý rằng những sự chuyển đổi linh hồn thường xuất hiện chỉ giữa những linh hồn tiến hóa cao. Linh hồn rời đi có một hợp đồng với linh hồn nhập vào. Cùng với nhau, họ đã xác định rằng trải nghiệm con người của linh hồn rời đi là quá khó khăn trong dạng ban đầu của nó, và do đó họ lựa chọn giúp đỡ lẫn nhau thông qua một sự trao đổi linh hồn.

Hai Linh Hồn Trong Một Thân Thể

Trong một số trường hợp, linh hồn rời đi không thể ra khỏi thân thể khi linh hồn mới nhập vào. Điều này có thể xảy ra nếu linh hồn rời đi có rất nhiều vấn đề về kiểm soát và sợ phải từ bỏ những thứ dở dang.

Trong ví dụ bên trên, cả hai linh hồn ở trong cùng một thân thể trong cùng một thời điểm. Viễn cảnh này có thể khá là tế nhị và mạo hiểm. Trong trường hợp này, thay là linh hồn rời đi chuyển đi đâu đó, hay đi vào một thân thể con người khác, thì nó ở lại và đơn giản chia sẻ không gian với linh hồn nhập vào.

Nếu hai linh hồn có một lịch sử lâu dài với nhau và là các thành viên của cùng một gia đình hồn, thì cấu hình này có thể làm việc tốt, nhưng nếu có rất nhiều sự khác biệt, có rủi ro của sự mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng.

Tâm trí có ý thức của một người như vậy, như là điển hình của cảnh giới trí, nói chung tập trung vào một thứ tại một thời điểm. Việc có hai linh hồn đang tương tác bên trong tâm trí có ý thức có thể xếp vào loại rối loạn nhân cách của “Tiến sỹ Jekyll và Ông Hyde”.

Thậm chí nếu hai linh hồn giống nhau rất nhiều, sẽ có những sự khác biệt đáng kể giữa họ. Trừ khi họ làm việc với nhau đặc biệt tốt, sẽ có việc phối hợp xem ai sẽ đảm nhiệm và khi nào. Rất có vẻ, linh hồn mới sẽ hành động như một người tư vấn hay một vị thầy đối với người cũ. Một cách lý tưởng, một người sẽ “thực thi” các quyết định, trong khi đó người kia quan sát và tư vấn, khi thích hợp.

Thân thể vật lý sẽ có vẻ trải nghiệm rất nhiều áp lực trong sự xắp đặt này, bởi vì việc hai linh hồn gần gũi nhau như thế nào không thành vấn đề, trong một quang cảnh vũ trụ, năng lượng và rung động của họ sẽ khác nhau, và thân thể sẽ cần sửa đổi một cách liên tục đối với tư tưởng trội được nhúng bên trong nó. Một sự biểu hiện thông thường với việc có hai linh hồn trong một thể xác, là một cảm giác của chứng rỗi loạn lưỡng cực. Một biểu hiện khác là chứng buồn vui thất thường, đặc biệt nếu linh hồn cũ đã thiên về những dao động tình cảm tiêu cực trước sự nhập vào của linh hồn mới.

Nhiều Linh Hồn Trong Một Thân Thể

Nó là có thể cho một nhóm phức hợp hồn, hoặc một nhóm hồn đơn giản, đi vào một thân thể con người trên Trái Đất, với hoặc không với sự hiện diện của linh hồn ban đầu. Nếu linh hồn ban đầu rời đi và vài linh hồn mới nhập vào, sinh mệnh con người có thể phô bày những ứng xử tương tự như chứng rối loạn đa nhân cách. Đối với một người quan sát bên ngoài, nó cứ như thể là người ban đầu không còn ở đó nữa và tất cả những nhân cách lạ lẫm này đã tiếp quản. Nếu linh hồn ban đầu được giữ lại nguyên vẹn, sẽ có những sự trở lại thường xuyên hoặc thỉnh thoảng lối ứng xử cũ và nhân cách cũ, quen thuộc, được kèm theo bởi những gian đoạn dài của cái giống như sự rối loạn đa nhân cách. Điều này cũng sẽ là khó khăn cho thân thể vật lý, do bởi những nhiễu loạn liên tục trong năng lượng gây ra bởi những khác biệt giữa những tầng thứ rung động của mỗi linh hồn.

Nhiều Nhân Cách Và Nhiều Linh Hồn Trong Một Thân Thể

Nếu hai hay nhiều linh hồn ở trong cùng một thân thể con người, nó có thể được thấy, đối với nhà trị liệu thiếu kinh nghiệm, giống như chứng rối loạn đa nhân cách, rối loạn lưỡng cực, hoặc một số chứng tâm thần phân lập khác. Cách tốt nhất để nói về sự khác nhau là kiểm tra tầng thứ thông minh của các “nhân cách” khác nhau.

Trong sự rối loạn đa nhân cách, có thể có một khía cạnh thông minh cao, nhưng các khía cạnh còn lại sẽ có xu hướng chuyên biệt cao trong một hướng cụ thể, với ít hoặc không có kiến thức của nền tảng giáo dục tổng thể của linh hồn hoặc kinh nghiệm sống thu thập được qua nhiều năm.

Thường xuyên hơn, các nhân cách khác nhau sẽ chưa chín chắn, hoặc chưa trưởng thành, như là một đứa trẻ hờn dỗi, một thiếu niên nổi loạn, và một cái tôi điềm tĩnh, bình thản, lý trí, nhưng lãnh đạm.

Trong trường hợp nhiều linh hồn trong một thể xác, mỗi một cái gọi là “tính cách” sẽ thể hiện một sự thông minh lớn và một kiến thức bao quát. Trong khi có thể có nhiều đặc tính, các khía cạnh khác nhau không bị hạn chế vào những ứng xử chuyên biệt, như là sự hờn dỗi hay tích cách nổi loạn. Đối với người quan sát về nhân quả, có khả năng hơn là, sẽ có vài người thầy khác nhau đang nói thông qua sinh mệnh con người, mỗi người với một kiến thức cao.

Nhiều linh hồn trong một thân thể có thể bị giới hạn trong một hoặc vài tầng thứ của cái tôi. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm những khó khăn được thấy trước bởi các linh hồn trong sự chuyển đổi, hoặc mục đích của sự chuyển đổi. Trong một vài trường hợp, nhiều linh hồn có thể chủ ý chiếm cùng một thân thể tại cùng một thời điểm nhằm thu được một tóm tắt về trải nghiệm sống của linh hồn ban đầu, đặc biệt nếu thân thể bị bệnh nặng hoặc đang trong mối nguy hiểm sắp chết.

Nói chung nó là rất khó khăn cho thân thể vật lý để là nơi cư ngụ của nhiều hơn một linh hồn, khi mà mỗi sự nhập vào có dấu hiệu linh hồn độc nhất vô nhị của nó (tầng thứ đặc biệt của rung động và những đặc điểm độc nhất vô nhị).

Trong một số trường hợp, một nhóm linh hồn có thể có một mục tiêu đặc biệt cho việc tiến nhập vào Trái Đất và hoạt động thông qua một thân thể con người cụ thể. Trong sự mở kênh thôi miên (trance channeling), các nhóm phức hợp hồn thường đến thông qua các kênh, do đó nó không phải là việc khó khăn để hiểu được điều đó làm việc như thế nào. Tưởng tượng là một nhóm linh hồn đến và thay là rời đi sau khi kết thúc việc mở kênh, họ ở lại trong thân thể một cách vô hạn định.

Điều này có thể xảy ra nếu nhóm hồn thống nhất và có cùng một mục tiêu, nhưng nếu các linh hồn nhập vào không cùng một mục tiêu, rất nhiều những hỗn loạn có thể phát triển. Có thể là một số linh hồn chỉ thí nghiệm và thử các cấu hình khác nhau bởi vì họ tò mò. Nếu linh hồn ban đầu đã học tất cả mọi thứ mà nó muốn học trên Trái Đất, nhưng chưa sẵn sàng thăng lên, anh ta hay cô ta có thể yêu cầu những linh hồn khác chia sẻ thân thể đó, chỉ để trải nghiệm nó. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực nếu tầng thứ hiểu biết của mỗi linh hồn nhập vào (đặc biệt là trên tầng thứ tình cảm) chưa được đồng nhất đủ.

Chúng tôi biết một vài kênh thôi miên đã chứa nhiều linh hồn một cách liên tục trong các thân thể họ. Có một số người làm việc với rất nhiều người hướng dẫn tinh thần và các vị thầy khác nhau trong sự trung gian thôi miên (trance mediumship), và rất thường xuyên ở trong trạng thái thôi miên khiến họ dường như rơi vào loại này. Các học viên gần gũi với kênh thường báo cáo là nhân tính ban đầu của người thầy của họ hầu như không bao giờ hiện diện – luôn luôn có một hoặc nhiều hơn các thực thể nói thông qua kênh đó.

Một ví dụ về một vị thầy đóng vai trò giống như một trạm dừng chân cho các thực thể từ nhiều tầng thứ rung động là Jonh of God (các bạn có thể xem thêm một cuộc phỏng vấn ngắn với Jonh of God tại đây – ghi chú của người dịch), một vị thầy người Brazil đã mời các học viên đến nhà anh ấy một thời gian. Trong ví dụ về anh ấy, việc quyết định mang các thực thể từ nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích đến một cách liên tục đã làm hại thân thể vật lý của anh ấy. Mặc dầu anh ấy có các hợp đồng linh hồn với hầu hết các thực thể, điều đó không khiến cho thân thể dễ dàng hơn trong việc điều khiển các năng lượng thay đổi một cách liên tục.

M Kênh

Trong 20 đến 30 năm gần đây, hàng nghìn người đã tuyên bố rằng họ là các kênh của những sinh mệnh đến từ các chiều kích cao hơn. Bây giờ chúng tôi đưa ra một nền tảng cho việc làm thế nào các linh hồn từ các vương quốc khác có thể nhập vào thân thể con người, hãy để chúng tôi nhìn sâu hơn vào chủ đề mở kênh (channeling) và những dạng khác mà nó có thể thực hiện. Chúng tôi xem mục này là quan trọng bởi vì việc mang các năng lượng, các hình tư tưởng và các thực thể vào thân thể, một cách có ý thức hoặc vô thức, có thể có một tác động tích cực hoặc tiêu cực đáng kể lên khả năng hợp nhất linh hồn của các bạn.

Mở Kênh Thôi Miên và Trung Gian Thôi Miên

Chúng tôi bây giờ sẽ dùng thêm một chút thời gian nói về một sự mở kênh thôi miên (trance channeling) và trung gian thôi miên (trance mediumship), khi nó cung cấp một cách cho các linh hồn từ các tầng thứ khác và các chiều kích khác trải nghiệm Trái Đất mà không cần thực sự tái sinh ở đây.

Nói chung, không có sự khác nhau giữa mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên, ngoại trừ là chúng tôi đang tạo ra một nét riêng biệt không đáng kể. Mở kênh thôi miên được xem như mọi lúc một sinh mệnh con người cho phép một người hướng dẫn tinh thần, có chủ quyền hoặc không, nói thông qua thân thể mà không có hiểu biết của bản ngã/nhân tính thường thuộc về thân thể đó. Đối với bản ngã/nhân tính, sinh mệnh con người đang mở kênh có thể xem như đi ngủ, hoặc ở bên ngoài cơ thể, và khi anh ấy hay cô ấy trở lại, việc mở kênh đã xảy ra, nhưng không có sự nhớ lại một cách có ý thức về cái đã được nói hoặc đã được làm.

Sự trung gian thôi miên, mặt khác, xem như một mối quan hệ mật thiết hơn với những người hướng dẫn tinh thần nào đó, những vị thầy, những bậc thầy đã thăng lên, những thực thể lìa khỏi xác, và tương tự. Người trung gian, trong khi vô thức về mặt kỹ thuật trong các buổi mở kênh, có một mối quan hệ phát triển cao giữa anh ấy hay cô ấy và những người hướng dẫn tinh thần khác nhau mà anh ấy hay cô ấy làm việc cùng.

Như đã nói trước đây, mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên liên quan đến một sự chuyển đổi linh hồn tạm thời. Về bản chất, tất cả các tầng thứ ngoại trừ thân thể vật lý và phần bản ngã/nhân tính được trao đổi trong những giai đoạn thời gian thay đổi với một linh hồn có chủ quyền khác hoặc các linh hồn từ các chiều kích cao hơn, hoặc một thực thể lìa khỏi xác hoặc các thực thể từ các cảnh giới astral, ether hay nhân quả. Nếu sự chuyển đổi là với các thực thể lìa khỏi xác, có thể có khả năng giới hạn cho kênh hoặc người trung gian để thực hiện chức năng tự trị trong buổi thôi miên, khi mà kiến thức của thực thể về việc làm thế nào sử dụng thân thể con người có thể không hoàn chỉnh. (Thậm chí với các thực thể có chủ quyền chiều kích cao hơn, những tác động lên thân thể của kênh có thể khó giải quyết, do bởi nhu cầu của thân thể chỉnh sửa một cách nhanh chóng đối với một tần số cao hơn.)

Nếu các linh hồn nhập vào có các tổ hợp bản ngã/nhân tính phát triển tốt, những khía cạnh này sẽ tương tác với các khía cạnh của tổ hợp bản ngã/nhân tính của linh hồn rời đi đến một mức độ nào đó, khi mà bản ngã không hoàn toàn rời đi với phần còn lại của linh hồn nhập vào, nhưng dường như chỉ ngủ hoặc trở nên thụ động. Một lần nữa, điều xảy ra với bản ngã/nhân tính trong mở kênh thôi miên phụ thuộc rất nhiều vào tầng thứ hiểu biết của các linh hồn liên quan, và có bao nhiêu vấn đề kiểm soát ở đó. Trong hầu hết các trường hợp, bản ngã/nhân tính ban đầu vẫn ở đó, nhưng đơn giản là không hoạt động, hay, trong trường hợp những người tiến hóa cao, đang ngắm nhìn, quan sát, học hỏi và tăng trưởng từ kiến thức và sự sáng suốt của linh hồn hay của các linh hồn nhập vào.

Nói chung, nếu buổi mở kênh liên quan đến các thực thể lìa khỏi xác, một số tầng thứ của linh hồn ban đầu được để nguyên vẹn, có nghĩa là sự chuyển đổi là một phần chứ không phải toàn bộ. Điều này là bởi thực thể lìa khỏi xác chỉ mang một số khía cạnh của một linh hồn khác vào thân thể. Phần cha mẹ của linh hồn nhập vào đang giám sát từ các vương quốc cao hơn, và thậm chí có thể bỏ dở việc mở kênh nếu linh hồn nhập vào không giao tiếp theo một cách lành mạnh với người mở kênh.

Nếu năng lượng của linh hồn hay những linh hồn nhập vào quá mãnh liệt, hoặc không tương hợp trong một số cách khác, với năng lượng của linh hồn rời đi, phần cha mẹ của linh hồn nhập vào sẽ can thiệp vào việc mở kênh, hay đơn giản từ chối cho phép thực thể lìa khỏi xác nhập vào. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào tầng thứ tư tưởng của cả hai linh hồn, tất nhiên là có thể cho thực thể lìa khỏi xác lờ đi những mong muốn của các phần hồn cha mẹ; vì lý do đó, mà có khó khăn với các vương quốc của tự do ý chí.

Khi một sinh mệnh có chủ quyền, hay một thực thể lìa khỏi xác tiến hóa cao đại diện cho một mảnh hồn lớn, chủ yếu của linh hồn nhập vào, tham gia vào một sự mở kênh thôi miên hoặc trung gian thôi miên, một linh hồn nhập vào như vậy truy cập các dữ liệu Akashic của linh hồn thường chiếm thân thể con người của kênh hoặc của người trung gian. Giữa những dữ liệu Akashic, sự hướng dẫn của các thành viên gia đình hồn và các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, và kiến thức đã có từ trước của kênh, linh hồn nhập vào đã biết rất nhiều về linh hồn rời đi.

Linh hồn nhập vào có thể có một cuộc tham vấn với các thành viên gia đình hồn của anh ấy hay cô ấy (hay phần cha mẹ, trong trường hợp một thực thể lìa khỏi xác). Một ví dụ về một cuộc đối thoại giả thiết giữa linh hồn nhập vào và những người giúp đỡ của nó trong các vương quốc cao hơn có thể giống như thế này:

“Ngày hôm nay, bạn sẽ đi vào thân thể của Cô Nancy Addison, sống ở Copenhagen, Đan Mạch. Cô Addison đã làm việc với các sinh mệnh từ vài tầng thứ và vài chiều kích khác nhau, nên thân thể của cô ấy có thể điều chỉnh được với năng lượng của bạn. Cô ấy là mẹ của bốn đứa trẻ và có một người chồng yêu thương. Cô ấy thích giữ bên ngoài thân thể trong một đến hai giờ, vì vậy đảm bảo là bạn sẽ rời đi trong khoảng 60 đến 120 phút theo thời gian Trái Đất sau khi đi vào thân thể của cô ấy. Cô ấy có xu hướng co giật rất nhiều khi các linh hồn ở bên trong cơ thể, vì vậy đừng để điều đó làm bối rối bạn trong việc phát biểu thông điệp của bạn. Cô ấy có một nền tảng của một giáo viên khoa học và hiểu nhiều về các thuật ngữ kỹ thuật, do đó cứ thoải mái sử dụng chúng khi bạn nói thông qua cô ấy. Cô Addison sinh ra ở Hoa Kỳ và nói được vài ngôn ngữ, nhưng thính giả của cô ấy ngày hôm nay chủ yếu là người Anh, do đó cô ấy sẽ nói bằng ngôn ngữ đó. Cô ấy có vài vấn đề tình cảm. Bạn có thể truy cập bối cảnh tình cảm của cô ấy thông qua dữ liệu Akashic nếu bạn cần tìm lại thông tin về các vấn đề của cô ấy. Một số tình cảm của cô ấy được nhúng sâu vào thân thể vật lý và bạn sẽ cảm thấy chúng khi bạn nhập vào. Cô ấy có xu hướng trở nên lo lắng và bồn chồn rất nhiều, và bạn chắc chắn sẽ cần di chuyển thân thể của cô ấy qua lại thường xuyên để giữ những phản ứng tâm lý của cô ấy không làm bối rối bạn.”

Lưu ý rằng tất cả những thông tin tham vấn này được đưa ra cho linh hồn nhập vào bởi những người hướng dẫn tinh thần của cô ấy trước khi nhập vào kênh hoặc nhập vào người trung gian, và nó sẽ không dẫn đến một cuộc đối thoại tiện lợi giống như cuộc đối thoại bên trên. Có vẻ hơn, nó sẽ là trao truyền ngoại cảm rất nhanh khi linh hồn nhập vào thân thể.

Điểm thuận lợi chính của việc mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là nó thường bỏ qua bản ngã/nhân tính của sinh mệnh con người khi đang phát biểu thông điệp. Trong việc mở kênh có ý thức (được thảo luận tiếp theo), có rủi ro của việc can thiệp của bản ngã/nhân tính vào thông điệp đang truyền tải, rủi ro của việc diễn giải thông điệp một cách không chính xác trong quá trình mở kênh, hay trong một số chiều hướng bóp méo thông điệp. Điều này có vẻ ít xảy ra nếu bản ngã/nhân tính ngủ đi hoặc ẩn ở đâu đó.

Điểm bất lợi chính của mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là nó thường khó khăn cho thân thể con người làm sự chuyển tiếp giữa các năng lượng khác nhau của các sinh mệnh nhập vào. Ví dụ, nếu linh hồn thường chiếm thân thể của sinh mệnh con người có một năng lượng thấp hơn nhiều so với linh hồn hay những linh hồn nhập vào, thân thể phải chỉnh sửa lặp đi lặp lại mỗi khi có một buổi mở kênh, trở đi trở lại giữa các trạng thái năng lượng cao và thấp.

Kênh này đã chứng kiến rất nhiều ví dụ nơi mà các kênh thôi miên và những người trung gian cần giúp đỡ từ các sinh mệnh con người khác để trở lại từ trạng thái thôi miên sau một buổi mở kênh. Đôi lúc nó làm yếu thân thể. Những lúc khác sinh mệnh con người bị đẩy ra ngoài hoặc gặp rắc rối một lúc sau buổi mở kênh. Trong nhiều trường hợp, kênh hoặc người trung gian sẽ trải nghiệm các vấn đề sức khỏe một cách định kỳ.

Các bạn có thể hỏi, “Nếu những linh hồn nhập vào hiểu biết như vậy, tại sao họ không làm một điều gì đấy về các vấn đề này?”

Các linh hồn nhập vào một thân thể con người và mượn nó tạm thời có thể có kiến thức rất lớn về loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng khi đi vào chiều kích thấp này. Nhiều những người hướng dẫn tinh thần đơn giản không có đủ trải nghiệm hiện thân để hoàn toàn hiểu được điều mà thân thể trải qua khi nó làm những thay đổi đột ngột trong trường năng lượng của nó để thích nghi với các sinh mệnh cao hơn. Họ có thể có tình yêu và tình thương rất lớn cho sinh mệnh con người mà họ đang làm việc cùng, nhưng điều đó không giống với việc có một hiểu biết sâu và mật thiết về cái mà thân thể trải qua. Một số linh hồn tiến hóa thường ở trong một trạng thái rất nhẹ, và mật độ của thân thể con người là khó để phối hợp cùng. Hãy tưởng tượng như đang bơi trên biển với rất ít hoặc không có quần áo, và sau đó mặc vào người những quần áo mùa đông nặng nề và cố gắng bơi tiếp.

Các linh hồn nhập vào thường có đủ sự hiểu biết để tìm và chọn lựa cẩn thận người mà họ sẽ mở kênh, đôi lúc nhiều năm trước khi họ bắt đầu công việc mở kênh. Có thể có một giai đoạn chuẩn bị lâu dài trước khi việc mở kênh thôi miên hay trung gian thôi miên bắt đầu. Trong nhiều trường hợp, những linh hồn liên quan đã làm những thỏa thuận trước sự tái sinh của con người hiện tại mà họ sẽ làm việc cùng theo cách thức này.

Mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là dễ dàng hơn nếu những linh hồn nhập vào là những linh hồn sinh đôi hay những thành viên gia đình hồn nguyên thủy của kênh hoặc của người trung gian, khi họ đã quen thuộc nhiều với sinh mệnh con người mà họ làm việc cùng. Trong khi những người hướng dẫn tinh thần thường không thể hiểu được một cách đầy đủ việc ở trong một thân thể con người là như thế nào, họ học cách làm sao để “làm dịu bớt” hoặc để sinh mệnh con người có một chút nghỉ ngơi định kỳ.

Những người mở kênh thôi miên không có một mối quan hệ tốt với những người hướng dẫn tinh thần đến thông qua họ thì có thể xảy ra các vấn đề sức khỏe và các vấn đề tình cảm. Một số người cố gắng cạnh tranh với những người hướng dẫn của họ, những người đang rung động ở một tần số cao hơn trong hầu hết các trường hợp, và thân thể vật lý cố gắng theo kịp những yêu cầu của việc mang đến năng lượng tần số cao.

Kiến nghị của chúng tôi là các kênh muốn nhẹ nhàng với thân thể vật lý của họ có thể thử việc mở kênh có ý thức (conscious channeling), hoặc dạng mà chúng tôi sử dụng, trao truyền ngoại cảm, cái sẽ được thảo luận trong chốc lát.

Mở Kênh Có Ý Thức

Dạng này của việc mở kênh liên quan đến hai hay nhiều hơn các linh hồn sống trong một thân thể con người, nhưng không giống mở kênh thôi miên, các linh hồn đi vào không hoàn toàn tiếp quản thân thể trong khi linh hồn ban đầu rời đi một cách tạm thời. Trong mở kênh có ý thức, một hoặc nhiều hơn các linh hồn, thường đến từ cách cảnh giới cao hơn, chia sẻ thân thể con người với người chủ chính đáng của nó. Linh hồn ban đầu có thể quan sát từ một góc nhìn có ý thức trong tâm trí cao hơn, hay có thể cộng tác với linh hồn hoặc những linh hồn nhập vào theo mô hình “thảo luận nhóm”.

Tác giả này sử dụng mở kênh có ý thức khi anh ấy làm việc với người hướng dẫn tinh thần chủ yếu của anh ấy, Leah, và sử dụng trao truyền ngoại cảm khi làm việc với những người hướng dẫn khác, bao gồm chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo.

Trong việc mở kênh có ý thức, anh ấy lùi lại một chút và cho phép Leah nhập vào và bắt đầu nói. Giọng của anh ấy thay đổi và anh ấy dường như nói với một giọng khác. Nó cứ như thể anh ấy là một học viên đang ngồi ngay hàng đầu của lớp học khi Leah đang nói. Anh ấy chăm chú vào mọi từ và hiểu được hầu hết, nếu không phải là tất cả, cái mà cô ấy đang nói.

Sau một buổi mở kênh có ý thức, người mở kênh có thể cảm thấy được nâng lên, hay đại thể giống như trước về mặt năng lượng, và hiếm khi cảm thấy kiệt sức như cách mở kênh thôi miên thường cảm thấy.

Bởi vì linh hồn ban đầu không rời khỏi cơ thể, có khả năng để bản ngã/nhân tính nhuộm màu trải nghiệm mở kênh. Đây là mặt hạn chế lớn nhất của việc mở kênh có ý thức.

Làm thế nào những người mở kênh có ý thức giữ được những thông điệp của họ được tinh khiết? Về mặt kỹ thuật, nó là không thể để có được 100% sự tinh khiết vào mọi lúc mở kênh có ý thức, nhưng nó là có thể để làm tinh khiết những thông điệp, như vậy cái gì đã đến qua kênh hầu như hoàn toàn là năng lượng của linh hồn hay của những linh hồn nhập vào. Một cách lý tưởng, Cái Tôi Cao Hơn của kênh có một mối quan hệ sâu sắc và mật thiết với người hướng dẫn (những người hướng dẫn) đang nói qua kênh. Trong trường hợp của kênh này và linh hồn sinh đôi của anh ấy, Leah, điều đó là đúng như vậy.

Chất lượng của việc mở kênh có ý thức phụ thuộc và tầng thứ hiểu biết của người mở kênh, cũng như tần số và rung động của người hướng dẫn tinh thần. Nếu cả người mở kênh và người hướng dẫn tinh thần có một mức độ giác ngộ cao, thì các thông điệp sẽ có giá trị đối với loài người. Nếu người mở kênh có rất nhiều nỗi sợ chưa được giải quyết, những nỗi sợ này có thể tác động đên sự tinh khiết của thông điệp, đặc biệt nếu người mở kênh có rắc rối trong việc giữ bản ngã của anh ấy hay cô ấy đứng ngoài quá trình mở kênh. Nhiều người mở kênh có thiện chí đã bóp méo những thông điệp đến đến từ những người hướng dẫn tinh thần của họ bằng cách để những nỗi sợ chưa được giải quyết làm ô nhiễm thông điệp.

Điều này không có nghĩa là các bạn phải chờ đợi cho đến khi đã giải quyết tất cả những vấn đề tình cảm và tâm trí của mình trước khi bắt tay vào việc mở kênh có ý thức, mà nó có nghĩa là bạn phải cảnh giác và kêu gọi sự bảo vệ tâm linh một cách liên tục trước, trong và sau buổi mở kênh.

Không có gì sai với việc trở lại và sửa chữa những thông điệp từ những người hướng dẫn tinh thần, bao lâu các bạn không thay đổi một cách có ý nghĩa nội dung và bối cảnh mà tại đó thông điệp được trao. Có thể có nhiều thông tin có giá trị trong phần chính của các thông điệp, với một vài sai lệch đây đó.

Nếu buổi mở kênh được đưa ra công khai, hoặc trước một nhóm linh hồn con người, năng lượng của nhóm đó cũng có thể ảnh hưởng lên cả kênh và lên cả người hướng dẫn hay những người hướng dẫn. Thông thường, người hướng dẫn (những người hướng dẫn) sẽ đọc năng lượng của nhóm và điều chỉnh năng lượng của anh ấy hay cô ây cho phù hợp. Nếu nhóm đó là yêu thương, nó thường dễ dàng hơn cho kênh để nhận được các thông điệp một cách chính xác, khi anh ấy hay cô ấy thoải mái hơn so với một nhóm linh hồn nghi ngờ hoặc phán xét.

Những khả năng tâm linh và trực giác giúp họ đoán định tốt nhất về những khách hàng cởi mở và dễ tiếp thu những thông điệp mà họ đưa ra. Điều tương tự cũng đúng như vậy đối với các kênh và những người hướng dẫn tinh thần.

Bởi vì những khó khăn trong việc chuyển dịch những thông điệp đến từ những vương quốc tinh thần, những ý nghĩa được dự định trước bởi những người hướng dẫn tinh thần có thể không làm nó diễn giải ra được trong một dạng mà tất cả mọi người có thể hiểu được. Điều này không có nghĩa là các thông điệp là không chính xác, chỉ là phương pháp phân phối cần thiết.

Cái gì là sự khác nhau giữa việc mở kênh có ý thức và trao truyền ngoại cảm?

Mở kênh có ý thức liên quan đến không chỉ các ý tưởng và các khái niệm đến từ người hướng dẫn (những người hướng dẫn), mà nó cũng liên quan đên sự hiện diện năng lượng, hay dấu hiệu năng lượng, của người hướng dẫn (những người hướng dẫn). Người hướng dẫn (những người hướng dẫn) sẽ mang đầy đủ sức mạnh và năng lượng của họ vào buổi mở kênh thông qua kênh, cho dù người mở kênh vẫn giữ được ý thức về cái đang xảy ra. Với phương pháp trao truyền ngoại cảm, chỉ có các ý tưởng, các khái niệm và có lẽ các hình ảnh là được truyền đạt, và rất ít năng lượng của người hướng dẫn (những người hướng dẫn) được tải vào người đang nhận các thông điệp.

Trao Truyền Ngoại Cảm

Khi những người hướng dẫn tinh thần đang rung động tại một tầng thứ rất cao, nó là khá khó khăn để mang năng lượng của họ xuống Trái Đất, và đặc biệt là mang vào các thân thể con người. Cho dù việc mở kênh có ý thức đã nâng tần số của thân thể lên rất nhanh nếu những người hướng dẫn là tiến hóa cao. Do đó, nhằm chống lại việc đốt cháy dạng vật lý, làm quá tải nó, hay lấn át nó với việc tải năng lượng xuống một cách liên tục, có một cách tiếp cận rất nhẹ nhàng và tinh tế để kết nối từ những người hướng dẫn tinh thần.

Trong việc trao truyền ngoại cảm, một phần trăm nhỏ trong năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần được mang vào thân thể của người mở kênh, cùng với các ý tưởng, các khái niệm và những thứ tải xuống bằng ngoại cảm (được thảo luận bên dưới). Thuận lợi của việc trao truyền ngoại cảm là người mở kênh có thể làm việc với các sinh mệnh tiến hóa rất cao mà không phải nhận quá nhiều năng lượng vào thân thể vật lý. Một thuận lợi khác là Cái Tôi Cao Hơn của sinh mệnh con người có thể tương tác với những người hướng dẫn tinh thần một cách trực tiếp hơn và lọc được các thông tin khiến nó không bị quá lấn át đối với những người đang nghe.

Sự kết nối của chúng tôi với kênh này là thông qua trao truyền ngại cảm. Anh ấy cảm thấy một chút năng lượng của chúng tôi và xem chúng tôi như những ngôi sao xanh-trắng, cái khá là chính xác trong khả năng của thị lực. Anh ấy có thể nhanh chóng và dễ dàng ghi nhận sự am hiểu của chúng tôi ở tốc độ của anh ấy. Chúng tôi truyền đạt trong cái thường được gọi là dạng “gói” (batch), cái có nghĩa là thông tin được tải vào tâm trí cao hơn của anh ấy và sau đó được mang vào tâm trí có ý thức mỗi lúc một ít. Như vậy nó có thể mất vài giây để tải những lượng thông tin khổng lồ vào siêu ý thức (superconscious) của anh ấy, và sau đó có lẽ mất vài tuần để anh ấy có thể hợp nhất một cách đầy đủ với tất cả mọi thứ đã được tải xuống.

Một phần đáng kể của cuốn sách này đã được trao cho anh ấy theo cách thức ngoại cảm trong khoảng vài phút, và giờ đây anh ấy đang gọi ra những thông tin từ tâm trí cao hơn của anh ấy.

Điều đó nói lên rằng, chúng tôi cũng kết nối với anh ấy trong thời gian thực. Thông tin có thể đến ở một tốc độ mà anh ấy có thể điều khiển được, nhưng sự hiện diện của chúng tôi không đến và đi. Chúng tôi ở cùng anh ấy, và ở cùng các bạn, luôn luôn. Chúng tôi là sự Hiện Diện bất diệt, vô hạn. Chúng tôi là Một với Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Bất kỳ sinh mệnh con người nào đều có thể học cách trao và nhận những thông điệp ngoại cảm. Sự kết nối như vậy có thể xuất hiện giữa một linh hồn có thân thể và những sinh mệnh con người khác, hoặc với những người hướng dẫn tinh thần. Nhằm để thực hiện chức năng ngoại cảm, các bạn cần phải là một người gửi đồng thời là một người nhận năng lượng trí thật tốt. Tốt nhất là thiền định và giữ tĩnh lặng tâm trí trước khi gửi hoặc nhận thông tin. Hầu hết các linh hồn trên Trái Đất có một giai đoạn khó khăn với việc gửi và nhận thông tin bằng ngoại cảm bởi vì họ liên tục bị xao lãng bởi chính những ý nghĩ của họ, những ý nghĩ của những người khác, hay bởi chính cuộc sống. Nói một cách khác, họ đang nhận rất nhiều thông điệp ngoại cảm trái ngược nhau một cách liên tục từ hàng tỷ những linh hồn khác trong khi đang cố gắng lựa chọn những thông điệp thích hợp từ một, hoặc từ một nhóm các linh hồn. (Tất nhiên, phần chính của những thông điệp ngoại cảm được phát đi từ bên trong “biển” người đã gửi đi nhưng thông điệp một cách không chủ ý).

Như chúng tôi đã nói lặp đi lặp lại trong các cuốn sách của chúng tôi, các bạn đang sống trong một biển những tâm lý tiêu cực – khoảng ¾ loài người đang phát ra những ý nghĩ và những cảm xúc tiêu cực. Sự tiêu cực này được thu thập bởi các giác quan tâm linh và trực giác và có thể tác động đến những cố gắng của các bạn trong việc kết nối với những sinh mệnh yêu thương và nhân từ trong các chiều kích cao hơn.

Cũng tác động đến khả năng ngoại cảm của các bạn là những mảnh của linh hồn bạn và những linh hồn khác đã chưa hợp nhất các vấn đề tình cảm và tâm trí của họ. Những phần đó của cái tôi có thể phản ứng, hơn là đáp lại, với các thông điệp từ trên cao. Nếu một người mở kênh đã chưa tiến hóa đủ, các thông điệp truyền đến có thể khơi dậy rất nhiều sự sợ hãi hoặc sự chống đối, mà có thể cản trở khả năng của kênh nhận thức được các thông điệp một cách sáng tỏ.

Nhóm chúng tôi và kênh này kiến nghị là các bạn nên thường xuyên tách mình ra khỏi các thành phố đông đúc và những nơi công cộng, hướng đến một môi trường yên tĩnh, tự nhiên khi cố gắng kết nối ngoại cảm, nếu các bạn mới bắt đầu trên con đường này.

Tải Thông Tin Ngoại Cảm

Khái niệm về việc tải thông tin có thể được mô tả tốt nhất bằng cách nghĩ về một hệ thống máy tính. Chiếc máy tính cá nhân có thể tải thông tin từ Internet theo cách rất giống với cách mà những sinh mệnh con người tải thông tin từ Tâm Trí Vũ Trụ, hay Đấng Tạo Hóa (hay từ những sinh mệnh tiến hóa cao). Thông tin được truyền theo cái được gọi là “các gói năng lượng”. Những gói thông tin này, khi được nhìn một cách sáng suốt, giống một chút với các tinh thể lấp lánh ánh sáng vàng trắng. Chúng đi vào siêu ý thức của người mở kênh và lưu lại đó trong một dạng nén cho đến khi nó được truy cập. Một sự tải xuống đơn giản một vài giây có thể chứa hàng tỷ đơn vị thông tin. Dữ liệu có thể được phổ biến một cách chậm chạp trong một khoảng thời gian rất dài, hoặc nhận được trong những sự thấu suốt tức thì và những lần phát giác bất ngờ.

Thậm chí nếu cái mà các bạn đang trải nghiệm không rơi vào loại mở kênh đúng cách, các bạn có thể là một trong những cá nhân thường nhận được cái hay gọi là “thấu suốt tức thì” (flashes of insight). Hãy để chúng tôi khảo sát cái gì thực sự diễn ra khi điều đó xuất hiện.

Tải Năng Lượng Thông Minh

Không phải tất cả sự trao truyền ngoại cảm xảy ra trong các từ, các thành ngữ, các ý tưởng hay các khái niệm. Năng lượng thông minh của Tinh Thần thấm vào tất cả thời gian, không gian và vượt trên những thứ đó. Thông tin có thể đi vào tâm trí cao hơn của người mở kênh như những trải nghiệm năng lượng tinh khiết. Các bạn có thể có một sự thiền định nơi mà các bạn được lấp đầy với ánh sáng rực rỡ và bất thình lình các bạn biết rất nhiều về mọi thứ mà bạn không biết trước đây. Nó cứ như thể là vũ trụ rót sự sáng suốt liên tục vào tư tưởng của các bạn, nhưng nó đến trong dạng của năng lượng mãnh liệt đang di chuyển qua thể aura và qua các luân xa của các bạn. Sau đó, tâm trí có thể giải mã một số thông tin và đặt nó vào các từ ngữ, nhưng nó đến như năng lượng tinh khiết.

Một trải nghiệm ngoại cảm thực sự có thể được gửi và nhận trong bất kỳ ngôn ngữ Trái Đất nào, hoặc không cần ngôn ngữ. Sự kết nối tâm trí với tâm trí, ở các tầng thứ cao hơn, không phụ thuộc vào từ và ngữ. Có một sự hiểu biết tức thì xuất hiện. Điều này là vô cùng khó khăn cho hầu hết các sinh mệnh con người nắm bắt, bởi vì tất cả mọi thứ họ nhận thức đều được diễn giải vào ngôn ngữ, dù là các từ hoặc các biểu tượng. Tuy nhiên, sự thống nhất của Tâm Trí Vũ Trụ vượt trên tất cả những nhận thức của cái trí.

Kênh này đã có một trải nghiệm về việc tải năng lượng thông minh trên 35 năm trước. Trong khi anh ấy đang ngồi trên ban công ngắm nhìn thành phố, anh ấy bất chợp cảm thấy một lượng khổng lồ của năng lượng rót vào các luân xa bên trên của anh ấy. Có một ánh sáng rực rỡ tiến đến và thấm đẫm thân thể anh ấy, và khi ánh sáng này di chuyển, có cái mà anh ấy gọi là một “sự thấu suốt tức thì” được đưa vào tâm trí anh ấy. Nó cứ như thể là toàn bộ vũ trụ đã rót kiến thức và sự sáng suốt của nó vào não anh ấy và chuyển xuống thân thể anh ấy. Bất thình lình anh ấy biết những thứ mà trước đó chưa hề có kiến thức, hoặc ít nhất nó được cảm thấy như vậy.

Sau trải nghiệm này, anh ấy bắt đầu một sự điều tra nghiêm túc về bản chất của sinh mệnh tâm linh của anh ấy, liên quan đến nhiều cá nhân và nhiều nhóm tâm linh và tham dự vào vài phương tiện hàn gắn và những thực hành thiền định.

Làm thế nào để các bạn có được một trải nghiệm tương tự về việc tải năng lượng thông minh?

Ngồi thiền và đơn giản cảm nhận năng lượng đang đến qua luân xa đỉnh đầu của các bạn và đi xuống cơ thể bạn. Tưởng tượng năng lượng này là thông minh và biết tất cả mọi thứ. Nó biết chính xác làm cách nào để di chuyển và cái gì cần phải làm. Nó có một hiểu biết vũ trụ vượt trên tất cả những ngôn từ và những biểu tượng. Đây là luồng tư tưởng của vũ trụ đang chảy qua toàn bộ sinh mệnh bạn. Đó là Tinh Thần sống của Thượng Đế, đang tuôn chảy bản thân nó vào tất cả mọi thứ. Hôm nay, quyết tâm là các bạn sẽ mở rộng trái tim và tâm trí mình đối với sự Hiện Diện kỳ diệu này và cho phép nó hướng dẫn những hành động và những quyết định của các bạn thay cho bản ngã/nhân tính.

Mt Bài Hc Cơ Bn v S Chiếm Hu Thc Th

Chúng tôi đã mang các bạn đi xa hơn một chút vào vũ trụ trong hành trình của chúng tôi với các bạn, chúng tôi đã sẵn sàng trở lại Trái Đất và thảo luận thêm một số những trải nghiệm gây trở ngại cho sự hợp nhất linh hồn. Hãy để chúng tôi bắt đầu với chủ đề gây tranh cãi về sự gắn kết thực thể và sự chiếm hữu thực thể.

Trước đây chúng tôi đã mô tả các cách khác nhau mà các linh hồn có thể phân mảnh. Chúng tôi đã nói rằng các thực thể lìa khỏi xác là những mảnh hồn lớn đã rời khỏi dạng vật lý và chưa tái hợp nhất với các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn. Những thực thể như vậy có thể bị kẹt trong các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của các cảnh giới astral, ether hay nhân quả. Nói chung, nó là dễ dàng hơn nhiều để trở lại với Ánh Sáng từ các vương quốc ether và nhân quả. Nơi mà hầu hết những khó khăn xuất hiện là ở tầng thứ astral.

Các cảnh giới astral bao gồm ba cảnh giới phụ, để thuận tiện chúng tôi sẽ gọi là các vương quốc astral thấp, trung và cao.

Một trong các cách thông thường nhất mà các linh hồn phân mảnh là thông qua sự từ chối. Khi một trải nghiệm rất mãnh liệt, linh hồn thường chọn đối phó với sự mãnh liệt này bằng cách vỡ ra thành các phần của cái tôi khiến nó bị tổn thương và cố tình chốn tránh điều đó. Trong tâm lý học, điều này được gọi là sự đè nén có ý thức. Cuối cùng, mảnh hồn đã vỡ ra thực sự bị lãng quên và nó đi vào vương quốc của sự đè nén. Các linh hồn với các khía cạnh bị đè nén của chính họ không biết rằng họ có các mảnh hồn tiêu cực đã từ chối các phương cách trải nghiệm và bày tỏ sự chấn động của họ.

Tại thời điểm của cái chết vật lý, các tầng thứ cao hơn của Cái Tôi đã được nhúng vào dạng vật lý ngay lập tức rời đi vào Ánh Sáng để quay lại với những người giám hộ nghiệp của linh hồn và các thành viên gia đình hồn trong các vương quốc cao hơn. Những phần đã bị từ chối, bị ngăn cản hay bị kìm nén đi vào các cảnh giới astral bởi vì chúng thiếu rung động cần thiết để di chuyển trực tiếp vào Ánh Sáng. Họ có thể lang thang mất phương hướng và bối rối qua nhiều hành lang và lối đi của các cảnh giới astral. Nếu họ có các dính mắc tình cảm với những người và những hoàn cảnh trên Trái Đất, họ có thể lởn vởn quanh cảnh giới vật lý và xuất hiện như những con ma đối với những người có thể nhìn thấy họ.

Bản Chất Của Các Thực Thể Tiêu Cực

Đối với một thực thể lìa khỏi xác tiêu cực, nó rất dễ dàng gắn bản thân mình vào một sinh mệnh con người hơn là đi vào Ánh Sáng. Loại sinh mệnh con người nào khiến các thực thể lìa khỏi xác gắn bản thân họ vào? Luật Hấp Dẫn phát biểu rằng các linh hồn (và các mảnh hồn) bị hấp dẫn đến các tần số và các rung động tương tự. Do đó, các thực thể lìa khỏi xác sẽ có xu hướng gắn bản thân họ vào những linh hồn con người có một tầng thứ rung động tương tự. Nếu những thực thể này có rất nhiều sự giận dữ chưa được giải quyết, ví dụ như vậy, họ sẽ có xu hướng gắn vào những người với rất nhiều sự giận dữ chưa được giải quyết.

Các thực thể tiêu cực không hiểu rằng họ là một phần của một Ánh Sáng vĩ đại và rằng Áng Sáng đó ở bên trong họ. Là các mảnh hồn, nó là khó khăn hơn để nhìn thấy Ánh Sáng nội tâm. Do đó, họ tìm kiếm một Ánh Sáng bên ngoài họ nhằm để cảm thấy trọn vẹn. Ánh Sáng gia đình hồn của họ có thể đang chiếu rọi rực rỡ trong các chiều kích cao hơn, nhưng họ không ở đó. Họ ở trong các vương quốc astral với năng lượng không đủ để “giải thoát”. (Từ một quan điểm cao hơn, họ vẫn là một phần của Thượng Đế, nhưng nhận thức của họ bị khóa cứng trong các cảnh giới thấp hơn do bởi những dính mắc tình cảm chưa được giải quyết của họ.)

Các sinh mệnh con người xung quanh thực thể lìa khỏi xác có Ánh Sáng bên trong họ, đủ để hấp dẫn thực thể. Nếu họ có cùng những tình cảm và những cảm xúc tiêu cực như thực thể, nó sẽ là một sự phù hợp trên Thiên Đàng đối với thực thể lìa khỏi xác. (Có lẽ chúng tôi nên gọi nó là một sự phù hợp trong địa ngục.)

Trong trường hợp này, cả Ánh Sáng bên trong linh hồn con người và cả các vấn đề chưa giải quyết khiến anh ta hay cô ta là hấp dẫn đối với thực thể lìa khỏi xác và do vậy nó có thể bám chặt vào thể aura và các luân xa của sinh mệnh con người.

Đều này mang chúng ta đến với cuộc thảo luận sau, liên quan đến các mức độ và các tầng thứ của việc tiếp nhận sự tiêu cực bởi những linh hồn trên Trái Đất. Đây là một phần cốt yếu trong chương trình của chúng tôi về sự hợp nhất linh hồn và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào vấn đề này.

(Ghi chú: Thông tin được đưa ra trong phần này dựa vào cái đã được nói trước đây, liên quan đến năng lượng, các hình tư tưởng và các thực thể, cũng như phần về những sự nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn. Nếu các bạn có rắc rối với bất cứ khái niệm nào trong các trang tiếp theo, thì làm ơn xem lại các chủ đề bên trên trước khi tiếp tục.)

Có vài tầng thứ có thể cho sự can thiệp bởi các năng lượng tiêu cực, các hình tư tưởng và các thực thể vào những linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất. Chúng tôi sẽ mô tả từng dạng can thiệp tiêu cực chi tiết ở bên dưới. Lưu ý rằng định nghĩa về sự tiêu cực của chúng tôi là: Bất kỳ ai hay cái gì dường như, hoặc thực sự làm cản trở quá trình của các bạn như một linh hồn đang tiến hóa. Điều đó sẽ bao gồm mọi thứ làm chậm sự tăng trưởng của các bạn hoặc dường như chống lại điều đó, bao gồm sự xung đột giữa các tầng thứ khác nhau của cái tôi, sự sai lệch của những thông điệp tinh thần bởi bản ngã, các khuôn mẫu tình cảm và các khuôn mẫu trí chưa được giải quyết bao gồm các niềm tin cốt lõi tiêu cực, các vấn đề nghiệp chưa được giải quyết bao gồm các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn không còn phục vụ các bạn nữa, và những sinh mệnh con người bị định hướng tiêu cực, các năng lượng, các hình tư tưởng, các thực thể lìa khỏi xác hay các sinh mệnh có chủ quyền đã đi vào 6 thân thể thấp của các bạn theo một số dạng.

Thông thường, những hoàn cảnh dưới đây không thể xuất hiện trừ khi đã có sẵn sự tiêu cực hiện diện bên trong ma trận linh hồn của các bạn, cái sau đó hấp dẫn các hoàn cảnh tiêu cực trong dạng các năng lượng, các hình tư tưởng hay các thực thể. Sau đó, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về nhiều kỹ thuật hàn gắn cho việc giải quyết và đồng nhất sự tiêu cực. Bây giờ, chúng tôi sẽ nói chi tiết các loại tấn công tâm linh và sự can thiệp có thể đối với các linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất.

Sự Tiêu Cực Trong Thể Aura và Trong Các Luân Xa

Dạng nhẹ nhàng nhất của sự can thiệp tiêu cực liên quan đến năng lượng của các tình cảm tiêu cực và các niềm tin cốt lõi tiêu cực đã nhúng vào thể aura và các luân xa của thân thể ether. Thể aura của các bạn giống như một đầu thu sợi bụi, và như chúng tôi đã nói trước đây, có các năng lượng tiêu cực và các hình tư tưởng liên tục bay qua bay lại khắp Trái Đất. Các năng lượng cộng hưởng với sự tiêu cực chưa được giải quyết đã có sẵn trong sinh mệnh của bạn (từ những trải nghiệm chấn động của bạn hay chương trình tiêu cực của bạn) sẽ thường có xu hướng bị kẹt trong thể aura và các luân xa.

Những khuôn mẫu này cũng có thể có các khía cạnh tương ứng trong các thân thể astral và nhân quả, và chúng thường dễ dàng được nhìn thấy bởi những người sáng suốt khi nhìn vào thể aura và các luân xa.

Mặc dầu có thể có sẵn nhiều lớp tiêu cực trong thân thể ether được tạo ra bởi những khuôn mẫu tình cảm và những khuôn mẫu trí chưa được giải quyết của một linh hồn, nó thường là có thể để những nhà tâm linh nhìn thấy cái xuất hiện như những chiếc dao găm, những vệt tối, hay những khuôn mẫu đen tối khác trong thể aura và trong các luân xa đến từ những cuộc tấn công nhẹ nhàng của các linh hồn khác.

Phổ biến nhất thuộc loại này liên quan đến những linh hồn trên Trái Đất đã phóng sự tiêu cực của họ vào người đang được xem xét. Nếu khách hàng có các vệt tối trong thể aura, họ thường bị gây ra bởi việc tiếp nhận sự tiêu cực của những người thường ở xung quanh người khách hàng, đặc biệt là những người yêu mến của họ và các thành viên gia đình. Nếu những vùng tối nhìn giống các lớp hoàn chỉnh của thể aura (cứ như là anh ấy hay cô ấy đang mặc một chiếc áo mưa hay một chiếc áo choàng có màu sắc riêng biệt), bao quanh thân thể với màu nâu tối, xám hay đen, chúng thường là các hệ thống niềm tin và các tình cảm tiêu cực bắt nguồn từ bên trong, nhưng nếu chúng bị khoanh vùng hay phân tán khắp thể aura, chúng thường đến từ các linh hồn khác.

Thông thường các linh hồn đang gửi đi sự tiêu cực không biết mình làm việc đó. Anh ta hay cô ta có thể nuôi dưỡng sự bực tức và oán giận hướng đến người nhận và gửi đi những ý nghĩ tiêu cực một cách thụ động.

Những con dao găm sắc bén của năng lượng tối, thường rất đen và được xác định rõ ràng, cho thấy sự tiêu cực thực sự là có chủ ý hướng đến người nhận. Những con dao găm này thường được phóng ra bởi những sinh mệnh con người trên Trái Đất hơn là bởi những người hướng dẫn tiêu cực hay bởi các thực thể astral.

Nó có thể là một điều gì đấy rất đơn giản. Ví dụ Robert, một khách hàng, có một bà mẹ theo luật pháp, Betsey, người có rất nhiều những phán xét về cách ứng xử của Robert. Khi cô ấy nói chuyện với vợ của Robert, Betsey có thể nói, với thái độ dữ dội, “thật đồi bại, thằng chồng vô tích sự của mày thật đê tiện. Tao không thể chịu nổi nó. Tao ước gì nó đã chết đi!”

Lòng căm hờn bên trong Betsey thoát vào các cảnh giới astral và gắn bản thân nó vào Robert ở một số điểm nơi mà anh ấy dễ bị tấn công nhất. Nó có thể ở dạ dày, nơi anh ấy nhận đòn đánh của cha mình từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Những rung động của lòng căm thù và sự phán xét mà anh ấy đã nhận từ người cha tác động như một thanh nam châm hấp dẫn sự tiêu cực của Betsey. Giờ đây, một phần của Robert ghét bản thân anh ấy bởi vì anh ấy đã tiếp nhận sự lập trình trình tiêu cực mà anh ấy đã nhận từ người cha. Sự tự ghét mình này được tăng cường bởi Betsey (và bất kỳ ai khác bị kéo vào vở kịch).

Nếu những chiếc dao găm của năng lượng tối chỉ đi một phần vào thể aura, chúng chỉ chủ yếu tác động đến các khía cạnh nhân tính của khách hàng và dễ gỡ bỏ hơn, đặc biệt bằng cách tha thứ cho người đang gửi sự tiêu cực. Ví dụ, nếu Robert giữ Betsey trong hình ảnh tượng tượng bên trong và nhìn thấy cô ấy được bao quanh bởi Ánh Sáng vàng, và sau đó tha thứ cho cô ấy (theo cách đã mô tả trong chương tiếp theo), rất nhiều những chiếc dao găm đen tối và những vệt xám, nâu hay đen sẽ bị giải thể hay bị di chuyển ra xa khỏi thể aura.

Nếu những chiếc dao găm là lớn, rất tối và xuyên sâu vào thể aura của người đó, thì chúng là có ý thức, chủ ý tấn công bởi những linh hồn có rất nhiều sự căm giận và thù ghét hướng đến người nhận. Trong trường hợp đó, nó có thể cần thiết làm một sự gỡ bỏ mạnh mẽ. Cách tốt nhất để làm là hình dung ánh sáng trắng rực rỡ và tưởng tượng ánh sáng trắng này phát ra mọi hướng từ cơ thể và đẩy tất cả mọi thứ trong thể aura vào vũ trụ. Kỹ thuật này sẽ được nói chi tiết trong chốc lát.

Năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần và những thực thể astral lìa khỏi xác gửi sự tiêu cực hướng đến một linh hồn trên Trái Đất thường được thể hiện như một khối năng lượng tối bên ngoài thể aura, với một chút xuyên vào thể aura trong một khuôn mẫu khá rõ ràng tại một số điểm dễ bị tổn thương. Khuôn mẫu này có thể nhìn giống một con quỷ, hay nó có thể xuất hiện như những vệt tối đầy gai đang thấm vào thể aura từ một khối lớn gần với phần bên ngoài. Khối đen lớn này có thể có những mảnh nhỏ kết cấu giống dễ cây xuyên sâu hơn vào thể aura.

Hầu hết những thực thể tiêu cực không có nhiều năng lượng tinh thần mạnh mẽ, bị lìa khỏi xác, và do vậy họ không thể xuyên rất sâu vào người nhận mà không thực sự di chuyển các mảnh lớn của họ vào thể aura. Do đó, hầu hết những hình tư tưởng tiêu cực đang biểu hiện trong thể aura của một linh hồn con người đều xuất phát từ những sinh mệnh con người khác trên Trái Đất.

Gắn Kết Thực Thể

Tầng thứ tiếp theo của sự can thiệp tiêu cực liên quan thực sự đến các thực thể từ cảnh giới astral đang nhúng bản thân họ vào một linh hồn con người. Nếu thực thể tương đối yếu, hoặc không có mối quan hệ quá khứ mạnh mẽ với người đó, thì thực thể có thể bị kẹt trong các lớp bên ngoài của thể aura hay các luân xa và xuất hiện như một đốm lớn của năng lượng tối, đang phá vỡ tính đối xứng và các khuôn mẫu thông thường của thể aura. Đốm này có thể có hình dạng giống một người hay một con vật, hay nó có thể không dễ để xác định.

Nơi mà một thực thể gắn bản thân nó vào một sinh mệnh con người, thường có một sự xáo trộn trong sức khỏe của phần cơ thể cụ thể đó. Khoảng 10% những vấn đề sức khỏe không có một nguyên nhân rõ ràng là kết quả của sự xâm chiếm của những thực thể tiêu cực. Phần lớn những vấn đề sức khỏe liên quan đến các vấn đề chưa được giải quyết trong các thân thể tình cảm, trí, astral, ether hay nhân quả của chính linh hồn người đó. (Nguyên nhân gốc rễ của những ốm đau thường đến từ các tình cảm tiêu cực chưa được giải quyết và các niềm tin cốt lõi tiêu cực bên trong sinh mệnh con người, và sự gắn kết thực thể chỉ là một nguyên nhân thứ yếu, vì vậy ốm đau liên quan đến sự gắn kết thực thể thường được đặt vào loại các vấn đề bị gây ra bởi các tình cảm tiêu cực.)

Nó là tương đối dễ dàng để gỡ bỏ một thực thể đã gắn bản thân nó vào một sinh mệnh con người, bao lâu không có các vấn đề nghiệp giữa thực thể và con người. Bước đầu tiên là nhận ra vấn đề. Nếu các bạn không có một ai sáng suốt để có thể nhìn ra thực thể, thì chú ý vào năng lượng trong và xung quanh vùng bị đau.

Giả sử rằng bạn là một nhà hàn gắn hoặc một nhà trị liệu và một người phụ nữ đến văn phòng của bạn, than phiền về sự chiếm hữu thực thể. Hãy hỏi khách hàng của bạn những câu hỏi sau: “Có phải một bên thân thể của bạn lạnh hơn bên kia đúng không? Có phải bạn thường xuyên bị tê cứng mà các bác sỹ không thể giải thích được? Có phải bạn định kỳ có những cơn ác mộng hoặc những ý nghĩ tự vẫn, không vì lý do gì cả? Thân thể năng lượng của bạn có thường xuyên cảm thấy kiệt sức, đặc biệt là ở một bên? Có phải luôn luôn có một caí gì đấy kéo vào thân thể hoặc gây ra một cảm giác nôn nao ở bụng, bất kể là bạn đang nghĩ gì? Có phải những người khác tránh bạn hoặc trở nên bực tức mà không có lý do khi họ gần bạn?

Nếu như vậy, các bạn có thể đang gặp phải một sự gắn kết thực thể. Cần có người xem lại toàn bộ đời sống này và xem xét các vấn đề chưa được giải quyết xung quanh những mối quan hệ hiện tại và quá khứ của cô ấy. Thực thể đó có thể là một người yêu mến đã qua đời với những tình cảm chưa được giải quyết liên quan đến khách hàng. Phát hiện nếu cô ấy trải qua một giai đoạn nghiện rượu hoặc sử dụng thuốc quá mức. Liệu cô ấy có trải qua rất nhiều bữa tiệc trong những năm vừa qua? Có những vị khách ở nhà cô ấy với rất nhiều vấn đề tình cảm? Có phải cô ấy đã thường xuyên ở những nơi đông đúc, như là các quán bar, các sân thể thao hay các thính phòng? Những đường phố đông đúc trong các thành phố lớn?

Có phải khách hàng sống trong một thành phố với các tòa chung cư san sát nhau? Cô ấy có cảm thấy khó chịu, đặc biệt vào ban đêm, thậm chí nếu cô ấy an toàn trong ngôi nhà hay căn chung cư của cô ấy? Có phải những máy móc thường trục trặc khi cô ấy đến gần? Cô ấy có nghe thấy những tiếng ồn không giải thích được vào ban đêm? Cô ấy có nghe thấy những giọng nói hay cảm thấy một ai đó đang nhìn mình khi không có người khác ở xung quanh?

Thậm chí nếu cô ấy trả lời “có” đối với tất cả các câu hỏi, nó không tự động có nghĩa rằng có ấy có một sự gắn kết thực thể, mà nó là một chỉ dấu tốt cho thấy đã đến lúc cô ấy gặp một nhà tâm linh hay một người hàn gắn đáng kính và có một cuộc kiểm tra. Tất nhiên, chúng tôi cũng khuyên các bạn khuyến khích cô ấy cũng nên tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia y tế. Nó là không chính đáng khi tránh lời khuyên về y tế. Sử dụng tất cả các phương tiện hiện có với bạn, bao gồm phép chữa trị đối chứng, khi mà một số những ốm đau gây ra bởi các loại vi rút, vi khuẩn và mất cân bằng chất hóa học trong não khiến nó giống với các hoàn cảm thường thấy trong sự chiếm hữu thực thể.

Các bạn có thể làm gì để đảm bảo là những thực thể tiêu cực không gắn chúng vào các bạn?

Khi các bạn hàn gắn và giải quyết nhứng thứ từ quá khứ, các thực thể sẽ khó gắn vào thể aura của các bạn. Thêm vào với việc hàn gắn các tình cảm và các niềm tin cốt lõi tiêu cực, chúng tôi kiến nghị những thứ sau:

 • Sử dụng các kỹ thuật hàn gắn được đưa ra trong chương tiếp theo;
 • Thiền định hàng ngày;
 • Gửi tình yêu và tình thương đến tất cả những người mà bạn biết;
 • Chơi âm nhạc đẹp và có tính nâng cao rung động;
 • Ở gần những người tích cực càng nhiều càng tốt;
 • Thường xuyên tránh xa thành phố;
 • Đọc những cuốn sách gây cảm hứng và xem những bộ phim hay;
 • Dựng một bàn thờ trong nhà bạn, với các bức tranh hay các bức tượng thiên thần;
 • Đi dạo trong tự nhiên nếu thời tiết cho phép;
 • Hòa nhịp vào cây cối, động vật và bầu trời;
 • Tập các bài tập thường xuyên;
 • Ăn những thức ăn lành mạnh;
 • Đừng ăn trong khoảng 2 giờ trước khi ngủ;
 • Sử dụng phép bảo vệ tâm linh trước khi đi ngủ.

Sự Chiếm Hữu Một Phần

Nếu thực thể tiêu cực gắn vào một sinh mệnh con người và bắt đầu xâm chiếm tư tưởng của người đó, thì đó là một sự chiếm hữu một phần. Điều này khá tương đồng với việc mở kênh có ý thức, ngoại trừ việc đây là một người hướng dẫn tinh thần không được chào đón và chắc chắn không đưa ra những lời khuyên tốt. Một lần nữa, điều quan trọng để có thể nhận ra sự chiếm hữu một phần là từ những rối loại tâm lý nghiêm trọng. Tiềm thức rất mạnh mẽ và thậm chí có thể đánh lừa cả những nhà tâm linh rằng có một sự gắn kết thực thể.

Theo quan sát của kênh này khoảng 90% những người đến gặp anh ấy để hàn gắn, than phiền về sự gắn kết thực thể, sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn hoặc một phần, hay bị theo đuổi bởi những người hay những thực thể, không có những hoàn cảnh này, mà đã trải nghiệm những sự mất cân bằng tình cảm nghiêm trọng, hoang tưởng và những hệ thống niềm tin tiêu cực. Điều đó cho thấy, các linh hồn với những rối loạn này có khả năng rất lớn để bị chiếm hữu bởi những thực thể tiêu cực do bởi Luật Hấp Dẫn (Law of Attraction).

Nếu bạn đã bị chấn động lặp đi lặp lại tại một số thời điểm trong cuộc đời, hay bị hội chứng rối loạn sau sang chấn, nó là tốt nhất khi tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia sức khỏe tâm thần trước khi kết luận rằng bạn có một sự gắn kết thực thể, hay một sự chiếm hữu thực thể một phần/toàn bộ. Nếu bạn tin rằng bạn đang bị theo đuổi bởi các thực thể tiêu cực, hay những sinh mệnh con người từ quá khứ, dừng lại và làm một số những quan sát cảm giác thông thường. Liệu có ai đó trong cuộc sống của bạn cảm thấy bị đe dọa bởi bạn hay bởi những niềm tin và lối sống của bạn? Bạn có phải là một sự đe dọa nghiêm trọng đối với chính phủ hay đối với một số những cơ quan của nó? Trừ khi các bạn tàng trữ vũ khí và làm ra các website ủng hộ lật đổ bạo lực hệ thống, bạn chắc chắn không bị theo dõi bởi bất kỳ tổ chức bí mật nào, của quân đội hay ai khác.

Kênh này đã có rất nhiều khách hàng tin rằng họ đang là mục tiêu của nhóm Illuminati đen tối, những người ngoài hành tinh tiêu cực, chính phủ bí mật, hay một số cơ quan khác. Khi nhìn vào các dữ liệu Akashic liên quan đến những trường hợp này, khoảng 80% là đang tưởng tượng ra điều đó, do bởi những rối loạn tâm lý của họ, có nghĩa là chẳng có người nào hay các thực thể lìa khỏi xác nào theo đuổi khách hàng, khoảng 10% là bởi những yếu tố khác, như là tác các dụng phụ của thuốc, và khoảng 10% là từ sự chiếm hữu thực thể một phần bởi một hoặc nhiều thực thể astral tiêu cực.

Thậm chí trong trường hợp hiếm hoi khi một ai đó thực sự theo đuổi một khách hàng hoang tưởng, nó thường là một người bị phụ tình hay người ghen tuông và đã quyết định làm cho người khách hàng trở nên đáng thương bởi sự ghen tuông đó hay lòng căm hận đó.

Luôn luôn xem xét nhiều ý kiến trước khi kết luận rằng bạn có một sự chiếm hữu một phần. Đến với nhiều hơn một nhà tâm linh, và yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của chính bạn không chỉ tiết lộ cho bạn cái gì đang xảy ra, mà còn xua đuổi toàn bộ và bất cứ những năng lượng tiêu cực nào, những hình tư tưởng và những thực thể nào không 100% là Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế.

Trong một sự chiếm hữu thực thể một phần, bản ngã/nhân tính của linh hồn con người sẽ trở nên không ổn định và mâu thuẫn, phụ thuộc vào sự hiện diện như thế nào bên trong tư tưởng của người bị chiếm hữu. Ở một số thời điểm, sẽ là thực thể đang nói, trong khi những lúc khác là cái tôi quen thuộc. Sẽ có những mức độ khac nhau của cách ứng xử thất thường tại một số thời điểm trong ngày.

Thực thể được nuôi dưỡng bằng những tình cảm tiêu cực. Ví dụ, nếu con người ở một nơi làm việc áp lực cao có rất nhiều những người bị định hướng tiêu cực, tư tưởng của thực thể có thể gia tăng sự kìm kẹp của nó và gây ra những sự bùng nổ giận dữ và phản đối không mong đợi.

Trong một số trường hơp, người bị chiếm hữu sẽ nghe thấy các giọng nói, đặc biệt những giọng nói đưa ra lời khuyên. “Tại sao bạn không làm việc này, tại sao bạn không làm việc kia, vv…” Nếu thực thể lìa khỏi xác có rất nhiều sự đam mê những trải nghiệm Trái Đất nào đó, nó có thể ép buộc sinh mệnh con người tham gia vào những hành động nuôi dưỡng ham muốn của nó. Cách ứng xử nghiện ngập thường được “nuôi dưỡng” bởi các thực thể tiêu cực thèm muốn những trải nghiệm xuất phát từ đó.

Môt số nhà tâm linh nói rằng sự lạm dụng chất nào đó sẽ kích hoạt sự chiếm hữu một phần hay toàn bộ. Một vài người thậm chí tin rằng bản thân các chất đi kèm với một nhóm các thực thể. Trong khi điều này nói chung không đúng, các khuôn mẫu năng lượng kết hợp cùng với sự lạm dụng chất đó thường có lợi cho sự xâm chiếm của các thực thể tiêu cực, vì những lý do đã thảo luận trước đây.

Làm thế nào các bạn chữa trị cho mọt ai đó bị chiếm hữu một phần?

Bước đầu tiên là cố gắng xua đuổi thực thể hoặc những thực thể tiêu cực. Nếu bạn là một người sáng suốt và có thể “nhìn thấy” những kẻ tấn công, sử dụng ánh sáng trắng rực rỡ và cố gắng đẩy chúng ra khỏi thể aura của khách hàng. Sử dụng kỹ thuật bảo vệ tâm linh và khả năng siêu linh tiên tiến bao gồm các kỹ thuật trong chương tiếp theo.

Khi sự chiếm hữu là một phần, sẽ có những khoảng khắc khi khách hàng minh mẫn, bình tĩnh và dễ hiểu. Trong những thời gian đó, trao cho khách hàng các công cụ và các quá trình để làm sạch những tình cảm và những niềm tin tiêu cực. Cố gắng cao nhất giải thích cho họ cái gì đang xảy ra, mà không làm tăng sự sợ hãi. Để cho khách hàng biết rằng anh ta hay cô ta có năng lực để xua đuổi các thực thể. Để khách hàng gửi tình yêu và tình thương đến các thực thể, một cách liên tục, trong khi thở sâu và đầy đủ.

Kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần của bạn, các thiên thần, các tổng thiên thần, và các vị thầy đã thăng lên để trợ giúp các bạn trong việc làm sạch thể aura và các luân xa của khách hàng.

Để khách hàng của bạn tha thứ cho tất cả mọi người trong đời sông sày và các đời sống trước, sử dụng các kỹ thuật đã được đưa ra trong chương tiếp theo.

Sử dụng các kỹ thuật làm sạch thể aura và các luân xa, cùng với các các lời cầu chú, nguyện và các câu thần chú nếu thích hợp. Nhớ bảo vệ chính bạn trước, trong và sau buổi chữa bệnh.

Sự Chiếm Hữu Hoàn Toàn

Một sự chiếm hữu hoàn toàn có thể giống như một buổi mở kênh thôi miên mà không bao giờ kết thúc, nơi mà người mở kênh đã không cho phép thực thể đi vào thân thể, hoặc đã không hiểu biết rằng một thực thể đã nhập vào thân thể. Trong trường hợp của Tiến sỹ Jekyll và Ông Hyde, các bạn có một người điều chỉnh tốt với một sự sửa đổi bản ngã có hại khiến nó phá hoại đời sống của nhân vật.

Trong tâm lý học, các bạn có chứng rối loạn phân chia nhân cách và bệnh tâm thần phân liệt, hai căn bệnh này thường được mang đến bởi những người không có khả năng đối diện với những chấn động và áp lực từ quá khứ. Mặc dù có thể có các khía cạnh y tế của những căn bênh này, bao gồm việc tạo ra những chất hóa học bất thường trong não, thông thường những nguyên nhân gốc rễ nằm trong các thân thể tình cảm và thân thể trí. Làm cho vấn đề phức tạp hơn, những sinh mệnh con người với những chứng rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt có thể hấp dẫn những thực thể tiêu cực. Một lần nữa, điều quan trọng là, hãy khám phá tất cả những lựa chọn nếu các bạn nghi ngờ là mình đang đối diện với một ai đó bị một sự chiếm hữu hoàn toàn.

Không giống với sự chiếm hữu thực thể một phần (nơi mà bạn có thể thường xuyên giao tiếp được với sinh mệnh con người “bình thường”), bạn không có cơ hội để giao tiếp với bản ngã/nhân tính thông thường của người bị chiếm hữu toàn bộ. Bạn đang phải đối diện với riêng thực thể lìa khỏi xác.

Các triệu chứng kinh điển của sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn bao gồm việc khách hàng không thể nhớ được anh ta đang ở đâu và đang làm gì, những khoảng trống trong tư tưởng của anh ấy, và một cảm giác của việc mất kiểm soát và không thể điều khiển một cách có ý thức những hành động của anh ấy. Nói cách khác, ứng xử của anh ấy không hợp lý và thường xuất hiện như chứng loạn thần kinh.

Trước khi kết luận rằng khách hàng của bạn có một sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn, điều quan trọng là xem xét một số những ứng xử có thể giống như sự chiếm hữu hoàn toàn.

Có một loại rối loạn tâm thần mà kênh này gọi là, “rơi vào khủng hoảng”, nơi mà các tình cảm tiêu cực (đặc biệt là, sự giận dữ bị kìm nén) chiếm hữu và gây ra ứng xử bạo lực hay lúng túng. Loại này thường đến dưới dạng của một sự bùng nổ tình cảm bạo lực trong một người thường có vẻ bề ngoài lãnh đạm, điềm tĩnh và tự chủ trước cơn bột phát. Những nhà tâm lý học gọi điều này là “nồi áp suất” chứa những tình cảm đang liên tục sôi sùng sục bên dưới bề mặt cho đến khi chúng không thể chịu được nữa, dẫn đến một sự bùng nổ.

Một hoàn cảnh khác, tương đối không thông thường, là sự kiểm soát tâm trí bởi một bên thứ ba. Vâng, điều này có xảy ra, thường trong những cơ quan nào đó của chính phủ, như là các nhánh bí mật của quân đội, những chiến dịch mật (“black-ops”), và những thứ tương tự. Chương trình kiểm soát tâm trí bí mật của chính phủ gây ra rất nhiều tin giật gân cho báo chí. Trong khi chúng tôi không bao giờ tuyên bố rằng những thứ này không tồn tại, tuy nhiên, chúng chủ yếu bị giới hạn trong những việc có liên quan đến nghiên cứu đã bị tiết lộ ra ngoài, hay những sỹ quan quân đội thần kinh không ổn định đang tìm kiếm những loại vũ khí chiến tranh mới. Những người được dành riêng cho việc sản xuất ra những loại vũ khí thậm chí kì quái hơn đã khám phá ra nhiều cách để tạo ra các siêu chiến binh có khả năng giết người hàng loạt mà không có cảm xúc. Họ có thể nhử những người khác tham gia các dự án với lời hứa về tiền bạc, quyền lực, hay sự đặc quyền, trong khi đang biến họ thành những con chuột thí nghiệm trong một phòng thí nghiệm nghiên cứu về tâm thần.

Một tình trạng khác có thể bắt chước sự chiếm hữu liên quan đến các tác dụng phụ của thuốc, bao gồm thuốc chống suy nhược. Những thứ này đã có liên quan đến một số lượng những vụ giết người hàng loạt và những vụ tự sát. Những loại thuốc như vậy thay đổi đặc tính hóa học của não người, thường theo các cách không đoán trước được. Sự tăng lên bất ngờ hay giảm xuống đột ngột chất serotonin, melatonin, endorphins, vv.., có thể gây ra những làn sóng năng lượng trong cơ thể (hay sự kiệt quệ của năng lượng, như trường hợp nào đó), dẫn đến lối ứng xử rối loạn thần kinh.

Hầu hết những chất biến đổi tâm trí chỉ đơn giản khuyếch đại cái đã tồn tại trong tư tưởng, khi nó dẫn đến lối ứng xử bạo lực. Thêm vào với những loại thuốc chống suy nhược và những loại thuốc hợp pháp khác, có các chất hóa học trong thức ăn có thể đóng góp vào vấn đề, như là các thuốc nhuộm và chất tạo mầu nhân tạo, monosodium glutamate (MSG), nitrate và nitrite, và các chất khác. Hầu hết các ứng xử bạo lực trong trường học trẻ em xuất hiện trong khoảng 2 giờ sau bữa trưa, đặc biệt nếu những chất này xuất hiện trong bữa ăn.

Khi khảo sát ứng xử tâm thần, như trong những kẻ giết người hàng loạt và những kẻ nổ súng vào những người vô tội ở những nơi công cộng, nó cho thấy những nguyên nhân của ứng xử này rơi vào những tỷ lệ phần trăm sau:

Khoảng 60% là từ chứng rối loạn tâm thần và rơi vào loại “khủng hoảng” (gap), không chịu nổi cơn thịnh nộ bị kìm nén. Họ sau đó ít nhớ hoặc không nhớ được cái mà họ đã làm khi họ ở trong cơn giận dữ.

Khoảng 20% là những thí nghiệm kiểm soát tâm trí, bao gồm những người tham gia không tự nguyện trong một kế hoạch vi phạm bạo lực của ai đó, hoặc là đã có những phản ứng có hại từ các loại thuốc tác động đến thần kinh và/hoặc thuốc chống suy nhược.

Khoảng một nửa những người phạm tội trong nhóm 20% này có ứng xử của họ liên quan đến các loại thuốc chống suy nhược. Ý kiến của nhóm chúng tôi và kênh này là những chất này không riêng chịu trách nhiệm cho lối ứng xử như vậy, mà chúng chỉ là các chất xúc tác, phóng đại những mất cân bằng tình cảm đến điểm mà những người phạm tội rơi vào khủng hoảng. Tuy thế mà, sự lạm dụng những loại thuốc chống suy nhược là một vấn đề nghiêm trọng trong nhiều nước và cần có khảo sát và chỉnh sửa lại điều đó càng sớm càng tốt. Một số lượng đáng kể những vụ tự tử đã có liên quan đến việc sử dụng thuốc chống suy nhược.

Cũng nằm trong 20% này là những cá nhân đã sử dụng các loại thuốc biến đổi tâm trí khiến bóp méo nhận thức của họ về đúng và sai. Tuy nhiên, chúng tôi lặp lại là thậm chí những người phụ thuộc nặng nề vào thuốc cũng thường có những mất cân bằng tâm trí nghiêm trọng đang bị xúc tác bởi việc sử dụng những loại thuốc như vậy.

Và cuối cùng, khoảng 20% những người phạm tội bạo lực đang chịu sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn, nơi mà thực thể chịu trách nhiệm chính cho lối ứng xử bạo lực. Trong một số trường hợp, 20% những người này cũng có những rối loại tâm thần khác nhau, khiến các thực thể tấn công vào lúc ban đầu.

Để phá bỏ kìm kẹp của của sự chiếm hữu thực thể, thường cần thiết một số dạng của thần chú hay sự can thiệp của những nhà tâm linh kỹ thuật cao và của những người sáng suốt nhằm gỡ bỏ thực thể hay các thực thể đã xâm nhập hoàn toàn vào một thân thể con người. Có các kỹ thuật cho việc loại trừ các thực thể, nhưng là khó khăn hơn để áp dụng khi thực thể đã nhập vào hoàn toàn. Một cách lý tưởng, nhà tâm linh hay người đuổi tà sẽ “nói” với thực thể và thuyết phục nó giải phóng cho con người. Nếu điều đó thất bại, những kỹ thuật tiên tiến khác có thể được áp dụng.

Kênh này đã làm việc một số lần với sự chiếm hữu thực thể, nhưng không xem bản thân anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Anh ấy quan sát thấy trong phần lớn các trường hợp khi anh ấy không thành công trong việc gỡ bỏ các thực thể, có các trói buộc nghiệp giữa thực thể và con người.

Bây giờ hãy để chúng tôi nhìn vào dạng chiếm hữu thực thể khó khăn nhất để giải quyết.

Sự Chiếm Hữu Nghiệp

Dạng khó khăn nhất của sự chiếm hữu thực thể xuất hiện khi có các trói buộc nghiệp giữa thực thể và sinh mệnh con người. Phần lớn các trường hợp khi kênh này không thành công trong việc gỡ bỏ một thực thể là bởi những mối quan hệ nghiệp giữa thực thể và khách hàng. Nó thường là cần thiết để giải quyết nghiệp trước khi thực thể có thể được gỡ bỏ. Có các kỹ thuật khác nhau để làm điều này, như được phác họa trong chương tiếp theo.

Dạng kinh điển nhất của sự chiếm hữu nghiệp liên quan đến một thực thể tin rằng nó có một lợi thế khi chiếm lấy sinh mệnh con người. Nhu cầu trả thù này thường bắt đầu trong một đời sống quá khứ nơi hai linh hồn có một thỏa thuận hay một hợp đồng; sinh mệnh con người đã phá vỡ hợp đồng, hoặc là chủ ý hoặc là vô ý, và bây giờ thực thể điên tiết lên.

Ví dụ, hai người gặp nhau trong một đời sống quá khứ và có một mối tình say đắm, hoàn tất với sự sở hữu, ghen tuông và đồng lệ thuộc vào nhau. Họ đã làm một thỏa thuận là không bao giờ rời bỏ nhau và sẽ trở lại với nhau trong đời sống tiếp theo. Sau đó một người tái sinh và tiến lên trên con đường tâm linh đến điểm mà anh ấy hay cô ấy không còn mong muốn tái nhập vào loại quan hệ đó và, do đó, quyết định một cách có chủ ý hoặc vô ý xóa bỏ thỏa thuận đó hay hợp đồng đó. Linh hồn kia cảm thấy bị ruồng bỏ hay bị bở rơi và tìm kiếm cách trả thù.

Nếu linh hồn kia đã không trở lại dạng có thân thể, anh ấy hay cô ấy có thể tìm ra người kia từ các vương quốc astral, trong những hy vọng nối lại mối quan hệ. Điều này có thể xuất hiện thông qua sự gắn kết thực thể hay sự chiếm hữu một phần, nhưng nếu các điều kiện phù hợp, nó có thể biểu hiện như sự chiếm hữu toàn bộ. Nếu linh hồn kia trở lại trong một thân xác, nó sẽ ít khi xảy ra sự chiếm hữu hoàn toàn, khi mà linh hồn đó chắc chắn sẽ bị sao lãng bởi những nhu cầu của cuộc sống Trái Đất khiến anh ấy hay cô ấy không có được năng lượng cần thiết và tập trung theo đuổi người kia. Tuy thế mà, sự chiếm hữu là có thể giữa các linh hồn đang có thân thể.

Một khả năng khác trong ví dụ bên trên là linh hồn kia sẽ nhập vào thân thể và cố gắng gặp lại người kia. Nếu người ấy đủ hiểu biết về khuôn mẫu cũ và từ chối quay lại, thì một sự bắt đầu lại của mối quan hệ ban đầu sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, một sự hấp dẫn mạnh mẽ đôi lúc có thể thắp lại tình yêu cũ và gây cho linh hồn tiến bộ hơn lệch khỏi con đường và một lần nữa lại bị bắt lại trong một mối quan hệ không lành mạnh.

Những người bị phụ tình có thể tái sinh vào một vai trò khác trong đời sống tương lai, khiến cho hai linh hồn gặp nhau trong một sự xắp đặt khác. Nếu linh hồn ban đầu có bất cứ nghiệp nào đó chưa giải quyết, linh hồn kia có thể kết thúc việc là một “cái gai trong mắt” linh hồn ban đầu, đóng vai trò của thần báo ứng hay “bạo chúa nhỏ nhen”, như trích dẫn của một trong các vị thầy của các bạn.

Trở lại chủ đề về sự chiếm hữu nghiệp, đôi lúc nghiệp chưa giải quyết như vậy xảy ra giữa các nhóm, hoặc các vị thầy và các học trò. Một thứ na ná với sự chiếm hữu nghiệp đã được biết đến xảy ra với các sư phụ (gurus) và các đệ tử, mặc dầu điều này thường rơi vào loại kiểm soát tâm trí. Câu chuyện về Jim Jones là một ví dụ. Đã có một mức độ chiếm hữu nghiệp liên quan ở đó, nhưng chủ yếu là do một nhóm những linh hồn đi theo vị thầy cần học một bài học đau đớn về sự phó thác vào những người cầm quyền bên ngoài thay cho việc tin vào Cái Tôi Cao Hơn.

Làm thế nào các bạn có thể xác định nếu mình có các hợp đồng nghiệp chưa được giải quyết với các linh hồn khác? Chúng tôi đề xuất các bạn bắt đầu với đời sống hiện tại của các bạn. Có thành viên gia đình nào, người yêu quá khứ nào, vv.., đối với họ bạn vẫn cảm thấy bị ép buộc, thậm chí có thể không có ràng buộc pháp lý nào và không có những cuộc điện thoại đe dọa lúc nửa đêm? Bạn có tự phát hiện thấy sự ám ảnh về một ai đó không còn trong cuộc sống của bạn? Bạn có cảm thấy sai trái khi tự chăm sóc cho chính mình thay là trao sự chăm sóc một cách liên tục cho những người khác? Bạn có e ngại việc trở nên quá mạnh mẽ hay đầy quyền lực bởi vì bạn cảm thấy bạn sẽ mất đi tình yêu của gia đình hay của bạn bè?

Điều đó không có nghĩa là bạn có hợp đồng nghiệp chưa được giải quyết, mà những cảm xúc này thường đi cùng với những hoàn cảnh như vậy.

Nếu bạn cảm nhận có một ai đó từ một đời sống quá khứ đang đòi hỏi sự báo thù hay đền trả cho một điều gì đó mà bạn đã làm (hay không làm), hãy đi vào thiền định và yêu cầu rằng tất cả những sinh mệnh từ các đời sống quá khứ được giải phóng vào Ánh Sáng. Yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn phá bỏ tất cả những hợp đồng nghiệp đang bằng cách nào đó giữ bạn không cho tiến lên trên con đường của mình. Tha thứ và giải phóng tất cả các thực thể liên quan, sử dụng các kỹ thuật trong chương tiếp theo.

Chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng thật nhiều thời gian vào chương tiếp theo, nơi chúng tôi sẽ nhìn vào các biện pháp và các kỹ thuật hàn gắn để chỉnh sửa những sự mất cân bằng và phục hồi sinh mệnh của các bạn đến một tình trạng trọn vẹn. Trước khi chúng tôi đi tới đó, hãy mở rộng cuộc thảo luận của chúng ta về sự phân mảnh linh hồn với một cái nhìn vào các dữ liệu Akashic.

Học cách truy cập vào nhà kho chứa kiến thức này sẽ trao cho các bạn cơ hội tìm hiểu xem bao nhiêu nghiệp chưa được giải quyết đang còn giữ lại trên con đường linh hồn của bạn. Ngay khi các bạn xóa bỏ tất cả các hợp đồng nghiệp, sự hợp nhất linh hồn trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Truy Cp Vào Các D Liu Akashic

Tiếp tục sự khảo sát vào bản chất của sự phân mảnh linh hồn, hay để chúng tôi nói tóm tắt về các dữ liệu Akashic – Chúng là cái gì và lợi ích của chúng là gì trong việc hiểu về sự tiến hóa linh hồn.

Các dữ liệu Akashic là một bộ các dấu vết năng lượng (energetic imprints) trong trường nhân quả của vũ trụ về bản chất là một bản dữ liệu về tất cả mọi thứ mà các linh hồn đã trải nghiệm, cả trên Trái Đất và trên các thế giới khác. Những dữ liệu này là một tập hợp con của Tâm Trí Vũ Trụ (Universal Mind), cái chứa tất cả kiến thức và tất cả trải nghiệm.

Trái ngược với lời dạy của một số người, các dữ liệu Akashic có thể được truy cập bởi bất kỳ linh hồn nào muốn những kiến thức đó một cách chân thành. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi thông tin có sẵn vào bất kỳ lúc nào. Cái Tôi Cao Hơn của các bạn có thể can thiệp nếu có một điều gì đó không phù hợp để được tiết lộ, hay việc đó vi phạm vào tự do ý chí của các linh hồn khác.

Tự do ý chí có các giới hạn của nó. Nếu các bạn làm điều gì đó về cơ bản không thẳng hàng với mục tiêu linh hồn bạn, sự can thiệp có thể được yêu cầu từ Cái Tôi Cao Hơn và gia đình hồn của bạn. Điều này cũng có thể phụ thuộc vào việc bạn đã đi được bao xa trên con đường tiến hóa của mình. Bạn có thể đã làm một thỏa thuận với các khía cạnh của mình trong các vương quốc cao hơn (cũng như với gia đình hồn và những người hướng dẫn tinh thần của mình) để can thiệp nếu bạn cố gắng làm điều gì đó phá hoại hay phản tác dụng đối với sự tăng trưởng linh hồn.

Bởi vì bạn đã làm một quyết định tự do ý chí để yêu cầu sự can thiệp, nó sẽ được ban ra. Điều đó không có nghĩa là những người bạn của bạn trong các vương quốc cao hơn sẽ cứu bạn, nó chỉ có nghĩa rằng họ sẽ đóng một vai trò chủ động hơn để giúp bạn không tự gây hại cho mình hoặc cho những người khác.

Trở lại với các dữ liệu Akashic, bạn có thể hình dung chúng như một loạt các đĩa màu sắc rực rỡ trong một thư viện lớn trên một hành tinh xa xôi, hay như một kho chứa ánh sáng trong một ngôi đền lớn trong các cảnh giới cao hơn. Những dữ liệu này được lưu trữ như những gói năng lượng, hay các sợi ánh sáng nhỏ hình thành nên một hệ thống lưới tinh thể hay khuôn mẫu hình học trong các cảnh giới nhân quả.

Trên Trái Đất, có một phiên bản các dữ liệu Akashic được định vị bên dưới Kim Tự Tháp Vĩ Đại tại Giza, Ai Cập, trong các vương quốc ether. Một cách vật lý, nơi này nhìn giống một hành lang trống rỗng, nằm một chút bên dưới cao độ mặt đất của kim tự tháp. Trong các cảnh giới ether, nó là một thánh đường đẹp với các hàng đĩa năng lượng nơi lưu giữ các dữ liệu của những lần tái sinh của tất cả các linh hồn trên Trái Đất.

Kênh này có một lần thiền định khi anh ấy dẫn theo các linh hồn đến đó, không chỉ viếng thăm các dữ liệu và thu thập thông tin về những lần tái sinh của họ hay của những người khác, mà cũng đến thăm khoang thăng lên nằm trong cùng thánh đường đó. Nhiều những người hướng dẫn tinh thần đã làm việc với Trái Đất hàng nghìn năm đã dẫn các linh hồn đến Halls of Amenti, như nó được gọi, cho những sự khai tâm và những lời dạy huyền bí.

Có một phòng chứa dữ liệu tương tự trong các vương quốc ether của Kim Tinh, nơi những bản ghi về các đời sống trên các thế giới khác được lưu trữ. Các bạn sẽ phát hiện ra rằng những vấn đề riêng tư bị giới hạn trong các tầng thứ thấp của mật độ 4 bởi vì các sinh mệnh chiều kích cao hơn không có bất cứ thứ gì phải giấu diếm và không quan tâm ai biết về những đời sống và trải nghiệm của họ. Nếu một điều gì đó không thích hợp cho việc xem xét của những linh hồn kém tiến hóa hơn, họ sẽ đơn giản không thể truy cập được vào thông tin đó. Những sự hạn chế đó được đặt vào những linh hồn kém tiến hóa hơn bởi những Cái Tôi Cao Hơn của chính họ để bảo vệ chính họ, chứ không phải bất kỳ cảnh sát vũ trụ nào hay những người có thẩm quyền nào.

Một ví dụ về một điều gì đó có thể được ngăn cản khỏi một linh hồn đang tiến hóa có thể là hậu quả của một mối quan hệ. Ví dụ, giả sử một linh hồn trên Trái Đất gặp một bạn tình tiềm năng. Trong các dữ liệu Akashic rõ ràng là những linh hồn này không phải là những người bạn tình lâu dài, nhưng trong thực tế, có một bài học rất cụ thể để học hỏi lẫn nhau trước khi di chuyển vào những mối quan hệ khác phù hợp hơn cho những bài học linh hồn tiếp theo. Nếu các linh hồn biết điều này trước, họ sẽ có vẻ lựa chọn không tham gia vào mối quan hệ, vì biết rằng nó sẽ không kéo dài. Họ có thể nghĩ, “Tại sao lại đầu tư thời gian và năng lượng vào người này nếu mối quan hệ đó không diễn ra lâu dài?”

Tuy nhiên nó có thể là quan trọng cho những linh hồn đó đi cùng nhau một thời gian ngắn để học một bài học linh hồn sẽ giúp họ trong những nỗ lực tương lai của họ. Nếu các linh hồn tin là có tiềm năng cho một mối quan hệ lâu dài, họ có vẻ sẽ trao nhiều thời gian và năng lượng cho nhau và do đó học bài học một cách đầy đủ hơn. Sau đó, họ sẽ nhận ra là tại sao họ đã gặp nhau và có một mối quan hệ mãnh liệt, nhưng ngắn ngủi.

Đây là những thông tin tốt cho những linh hồn đã trải qua rất nhiều những mối quan hệ con người khác nhau. Có lẽ họ đã làm việc một mình rất nhiều và thực sự không có nhiều vấn đề chưa được giải quyết, tuy thế họ ngạc nhiên là tại sao họ không thể ở với nhau trong một mối quan hệ lâu dài, tận tâm. Có lẽ họ có rất nhiều những bài học nhanh để học với những đối tác khác nhau như một phần cần thiết của con đường linh hồn tối ưu của họ và điều này chuẩn bị cho họ trải nghiệm mà họ sẽ cần khi họ đi vào một mối quan hệ trọn vẹn, đồng sáng tạo.

Đây là một chủ đề phổ biến khác: các linh hồn thường muốn biết như thế nào và khi nào họ sẽ rời bỏ các thân thể vật lý của họ, nếu họ không ở trên con đường thăng lên về mặt vật lý. Trong khi điều này có thể được tiên đoán với một mức độ chính xác nào đấy, hầu hết các quyết định nằm trong vương quốc của tự do ý chí. Linh hồn có thể thúc giục bản ngã/nhân tính từ bỏ một đời sống nếu nó đã được xác định rằng việc rời khỏi Trái đất nằm trong những mối quan tâm lớn nhất của linh hồn, nhưng bản ngã/nhân tính có thể, và thường như vậy, chống lại điều đó. Tuy nhiên, linh hồn không thể biết tất cả những khúc quanh và những lối rẽ trong cuộc đời sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh con người đang tiến hóa. Đôi lúc, chỉ khi linh hồn muốn bỏ cuộc, thì bản ngã/nhân tính mới bắt đầu hướng bản thân nó đến với tư tưởng cao hơn.

Giải pháp cho sự xung đột này giữa linh hồn và bản ngã/nhân tính là làm một sự tân tâm hàn gắn tất cả những thân thể thấp hơn và tìm ra những niềm tin cốt lõi tiêu cực và những vấn đề tình cảm đằng sau hầu hết những vấn đề. Các bạn có thể yêu cầu rằng bản ngã/nhân tính và linh hồn đồng ý với nhau trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời bạn. Khi các bạn làm sạch những vấn đề bản ngã và lắng nghe sâu và sâu hơn vào cái tôi bên trong của bạn, các bạn sẽ biết cái gì là những lựa chọn cao nhất trong cuộc đời, ít nhất là trong phần lớn thời gian.

Thông thường, nó là thuận lợi cho linh hồn khi ở lại Trái Đất và tiếp tục học các bài học, trừ khi nỗi đau của việc ở lại là quá lớn khiến nó lấy đi những bài học linh hồn đó. Nếu linh hồn và bản ngã/nhân tính xác định rằng nó là quá khó khăn để tiếp tục ở trong thân thể trên Trái Đất, thì họ sẽ tạo ra một cách thuận tiện để rời khỏi thân thể.

Các dữ liệu Akashic có thể giúp linh hồn làm quyết định này. Anh ấy hay cô ấy có thể tìm hiểu các sự kiện của các đời sống quá khứ và xác định các khuôn mẫu lặp đi lặp từ đời này sang đời khác. Sau đó nó trở nên hiển nhiên rằng những bài học gì cần phải được hàn gắn, và một sự tập trung mãnh liệt có thể được hướng dẫn theo đó.

Xét đến cùng, không có các giới hạn cuối cùng cho việc tìm ra chương trình linh hồn của các bạn. Tuy nhiên, một số linh hồn có thể trải qua hàng triệu năm mà không đạt được nhiều tiến bộ. Nếu điều đó xảy ra, Cái Tôi Cao Hơn và các thành viên gia đình hồn thường kêu gọi một sự đánh giá cho một linh hồn như vậy, để xác định xem một sự can thiệp có cần thiết hay không. Chỉ trong những trường hợp hiếm hoi khi sự can thiệp được chứng minh là không có kết quả, và sau đó có khả năng Thượng Đế Cha (Godhead) quyết định đưa linh hồn trở lại trạng thái trước khi sinh ra, một quá trình thường được gọi là “cái chết lần thứ hai.” Rất ít linh hồn thực sự đi qua quá trình này bởi vì, về bản chất, nó có nghĩa là bắt đầu sự tiến hóa linh hồn lại hoàn toàn một lần nữa từ điểm bắt đầu. Để điều này xảy ra, hầu như tất cả những tầng thứ của cái tôi phải được đồng ý rằng đó là lựa chọn tốt nhất.

Tất nhiên, phần bản ngã/nhân tính của linh hồn không tiến hóa sẽ có vẻ không ý thức được quyết định đã được làm bởi tất cả các khía cạnh khác. Chúng tôi cho rằng không một linh hồn nào đang đọc cuốn sách này, và cũng không một linh hồn nào mà họ đã biết trong các cuộc đời của họ, sẽ đi qua cái chết lần thứ hai, do vậy chúng tôi không cần thiết phải đi sâu vào chủ đề này.

Làm thế nào các bạn có thể truy cập các dữ liệu Akashic? Giống hầu hết các kỹ thuật dùng để thu thập kiến thức mà các bạn kêu gọi. Các bạn có thể sử dụng câu sau (trong lúc thiền định sâu):

“TÔI KÊU GỌI KIẾN THỨC VÀ SỰ SÁNG SUỐT CỦA CÁC DỮ LIỆU AKASHIC. BÂY GIỜ TÔI HÒA NHỊP VÀO TẦN SỐ CỦA AKASHIC.”

Sau đó yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của các bạn tiết lộ chính xác cái mà bạn cần biết từ kho chứa sáng suốt của vũ trụ. Tiếp tục đi sâu vào thiền định và yêu cầu lặp đi lặp lại các câu trả lời của bất kỳ vấn đề nào còn dai dẳng trong cuộc đời của bạn. Đừng yêu cầu các câu trả lời thuận lợi, nhanh chóng. Thậm chí nếu bạn nhận được chúng, nó sẽ không giúp ích nhiều trong quá trình hàn gắn của các bạn. Tìm kiếm để “biết về chính mình”. Các dữ liệu Akashic sẽ chỉ tiết lộ cái mà bạn cần biết nhằm hiểu tốt hơn về chính mình và về những người khác. Học về các đời sống của các linh hồn khác có giá trị giới hạn trừ khi các bạn áp dụng kiến thức đó vào sự hàn gắn của họ hay của các bạn.

Bây giờ đã đến lúc chuyển sự chú ý của chúng tôi đến các biện pháp hàn gắn sự phân mảnh linh hồn và thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn.

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, và Cái Tôi Cao Hơn của kênh này, được chỉ định để trợ giúp các bạn trong cuộc tìm kiếm tự do bên trong và cả bên ngoài của các bạn.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here