HỢP NHẤT LINH HỒN – Lời Nói Đầu

0
121

Lời nói đầu

Đây là cuốn sách thứ tư của tôi, và là cuốn thứ ba được viết ra trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của tôi. Không giống với hai cuốn sách trước, chỉ liên quan đến “các Đấng Sáng Tạo”, cuốn sách này sử dụng sự sáng suốt và năng lượng của vài sinh mệnh nữa mà tôi thường liên hệ.

Đối với những người chưa biết về các cuốn sách trước của tôi, tôi làm việc với vài nhóm sinh mệnh đã đến từ nhiều tầng thứ khác nhau của tư tưởng, biến đổi từ cái mà tôi gọi là mật độ 6 cho đến mật độ 12.

Những sinh mệnh tinh thần này bao gồm linh hồn sinh đôi (twin flame) của tôi, Leah, ở mật độ 6; những người Arcturus, một nhóm linh hồn ở mật độ 7; Chúa Sananda ở mật độ 8; Isis, Thoth, Enoch, Tổng Thiên Thần Michael và vài sinh mệnh ở mật độ 8 và mật độ 9; và các Đấng Sáng Tạo (the Founders), ở mật độ 12.

Cuốn sách thứ hai và thứ ba của tôi đã được viết ra như một sự hợp tác giữa tôi và các Đấng Sáng Tạo, sử dụng một cách thức được gọi là “trao truyền bằng ngoại cảm”. Điều này tương tự như việc mở kênh, ngoại trừ là chỉ một phần nhỏ năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần của tôi là truyền tải được qua tôi. Điều này là bởi thân thể vật lý của tôi không thể giữ được nhiều hơn một phần nhỏ bé trong các trường năng lượng của họ.

Trước khi chúng ta đi sâu vào nội dung vấn đề, hãy để tôi giải thích một chút về các vương quốc tinh thần và những người hướng dẫn tinh thần mà tôi làm việc cùng.

Mặc dầu không có thứ bậc, như chúng ta đã biết, trong các chiều kích cao hơn, có các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện bởi các cá nhân và các nhóm linh hồn. Ví dụ, người hướng dẫn tinh thần cá nhân của tôi, Leah, là chuyên gia về các mối quan hệ con người và các vấn đề hàng ngày của cuộc sống trên Trái Đất, trong khi đó những người hướng dẫn tinh thần của tôi, những người Arcturus, tập trung hơn vào khoa học và hình học trong các chiều kích cao hơn. Các Đấng Sáng Tạo chủ yếu quan tâm đến sự tiến hóa linh hồn. Họ quan sát sự tiến bộ của linh hồn trên nhiều thế giới khác nhau khắp vũ trụ.

Trong các vương quốc cao hơn, thời gian và không gian có sự khác biệt rất lớn so với trên Trái Đất. Các bạn có thể nghĩ tất cả các sinh mệnh khác nhau này trong các tầng thứ và các chiều kích khác nhau của họ như một gia đình lớn hạnh phúc. Khi họ không còn tin vào sự chia rẽ với Thượng Đế, họ cảm thấy một sự Nhất Thể (Oneness) vượt lên trên bất cứ cái gì mà chúng ta đã từng cảm nhận ở đây trên Trái Đất cho đến thời gian hiện tại. Cuốn sách này bao gồm một lượng lớn các vấn đề thích hợp với sự tiến hóa linh hồn và, do đó, dùng đến nhiều người bạn quen thuộc của tôi từ các vương quốc tinh thần khác nhau.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn khám phá công việc của tôi, xin chào mừng. Một trong những đặc điểm của các cuốn sách của tôi là mỗi cuốn sách đều có thể tồn tại độc lập, với một lượng kiến thức hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vì lợi ích lớn nhất và để giúp cho việc hiểu được dễ dàng hơn, tôi đề xuất các bạn đọc các cuốn sách “Life On the Cutting Edge”, “Earth Changes and 2012,” và “Earth Awakens: Prophecy 2012 – 2030” để có được một nhận thức sâu hơn về nhiều chủ đề trong cuốn sách này. Mặc dầu lời khuyên đó làm lợi cho tôi về mặt tài chính, nhưng đó không phải là lý do cho đề xuất đó. Mà đúng hơn là, tránh phải giải thích chi tiết về cùng một vấn đề lặp đi lặp lại.

Trong cuốn “Life On the Cutting Edge”, tôi mô tả các tầng thứ của sự hiểu biết và đưa ra những kỹ thuật tăng trưởng cá nhân cụ thể thích hợp với mỗi tầng thứ. Cuốn sách gồm các biểu đồ và các bảng liên quan đến nội dung các vấn đề.

Trong cuốn “Earth Changes and 2012” tôi đi sâu vào lịch sử thực sự của Trái Đất, cái khác biệt với sự tuyên truyền đã được lén đưa vào loài người bởi các hệ thống trường học thuộc các chính quyền khác nhau và bởi khoa học dòng chính của Trái Đất. Mặc dầu có những ý kiến khoa học hiện đang phát lộ nhiều sự thật đã được nói ra ở đây, tâm lý của những người có quyền thường nhạo báng các nhà khoa học này và rút lại những khoản đầu tư nếu các nhà nghiên cứu đi quá xa khỏi đường lối của họ.

Trong cuốn “Earth Awakens: Prophecy 2012 – 2030”, tôi khảo sát tỷ mỉ phiên bản mới của hành tinh, bao gồm các cộng đồng tâm linh có chủ ý và các công nghệ mới.

Trong tất cả các cuốn sách, những người hướng dẫn tinh thần và tôi thảo luận sự ảnh hưởng của các chủng tộc ngoài hành tinh và các vai trò của họ suốt chiều dài lịch sử loài người. Trái ngược với quan điểm chung, các sinh mệnh con người đã tồn tại trên Trái Đất trong phần lớn của 10 triệu năm. Chúng ta là một sự kết hợp của quá trình tiến hóa, thí nghiệm gen của các chủng tộc sao khác nhau, và linh hồn được nhúng vào dạng vật lý. Điều này chưa bao giờ được giải thích một cách thích đáng do bởi những ý kiến trái ngược hiện nay tại các tầng thứ khác nhau của nhận thức. Một nghịch lý liên quan đến các sự thật mà chỉ hiện diện tại các tầng thứ và các chiều kích nào đó. Nếu các bạn cố gắng xem xét sự thật từ chỉ một tầng thứ, bạn sẽ tìm thấy những sự trái ngược và những xung đột bởi vì bất kỳ một quan điểm nào đưa ra cũng bị tác động ngược lại bởi nhiều tầng thứ rung động khác và nhiều tần số khác. Thời gian là một nghịch lý. Từ một tầng thứ hiểu biết cao hơn và phi tuyến, nó là không thích hợp, không cần thiết và không quan trọng. Từ nhận thức này, chẳng có gì là thời gian cả, hoặc các bạn có thể nói là có một lượng vô hạn thời gian. Thành ngữ “Tất cả luôn luôn trong một trật tự thời gian Thần Thánh hoàn hảo” (Everything is always in perfect Divine timing) xuất phát từ nhận thức này. Tuy thế chúng ta cũng sống trong một thế giới tuyến tính đang thay đổi rất nhanh, và trong thời gian và không gian của thế giới này, có một sự khẩn cấp. Chúng ta càng thức tỉnh nhanh hơn đối với sự thật cao hơn của Một Sinh Mệnh (One Being) của chúng ta, thì càng dễ dàng hơn để thực hiện sự chuyển đổi từ một thế giới của cái chết và sự phá hủy sang một thế giới của sự giác ngộ và vẻ đẹp.

Từ một nhận thức chiều kích 3, mang tính thực tế, loài người đang mất đi một cách nhanh chóng thời gian để tự giải quyết các vấn đề của mình. Trừ khi các bạn vừa mới tới hành tinh này từ một vương quốc xa xôi, các bạn hẳn nhiên là phải biết về sự thật này. Tôi sẽ không dành nhiều thời gian để thảo luận về các tác động của sự ô nhiễm, chiến tranh, biến đổi khí hậu, các chính phủ tham nhũng, lòng tham, sự ích kỷ, sự đàn áp, sự kiểm soát, sự thao túng, các chương trình nghị sự, vv… Và tôi cũng không thảo luận về nhu cầu cấp thiết tạo dựng các cộng đồng giác ngộ tâm linh, tự cung tự cấp mà không phụ thuộc vào cái thường được gọi là “ma trận”. Các chủ đề này đã được khảo sát chi tiết trong các cuốn sách trước của tôi.

Ngoài ra, cuốn sách mới nhất này cũng không liên quan đến những thay đổi cụ thể đang xuất hiện ở các vùng khác nhau trên Trái Đất. Trong các cuốn sách trước, chúng tôi đã đề cập đến những hướng dẫn về việc di chuyển đến đâu, mua cái gì, đầu tư thế nào, và những thứ tương tự như vậy. Lời khuyên đó chỉ có giá trị giới hạn nếu các bạn không thực hiện những công việc tinh thần và tâm lý bên trong cần thiết để xây dựng Thời Đại Vàng mới trên Trái Đất.

Loài người đã đang di chuyển qua “sự chuyển đổi thời đại”, bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đối với một số người, thời điểm đó là một sự thất vọng bởi vì nó đã không xóa bỏ một cách đáng kể tất cả những tiêu cực đang hiện diện trên Trái Đất. Nó đã, mang chúng vào các tiêu điểm và giúp khởi động sự nhận biết rằng ưu tiên hàng đầu của chúng ta như một chủng loài là sự hàn gắn.

Phục hồi lại cái tôi đến trạng thái cân bằng không chỉ đơn giản là vấn đề thiền định, cầu nguyện, tụng một bài kinh, niệm một câu chú, hay trở thành một người tu luyện phương pháp Reiki (Reiki là một phương pháp luyện tập giúp hòa nhập và tiếp nhận nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. Reiki bắt nguồn từ Tây Tạng khoảng 2500 năm trước, được bác sỹ người Nhật Mikao Usui tái phát hiện vào đầu thế kỷ 19, sau đó được truyền đi khắp nơi trên thế giới, ở Việt Nam Reiki được phổ biến nhờ công đầu của ông Nguyễn Minh Trí – ghi chú của người dịch). Tất cả những cách thức này có thể là hữu ích, nhưng sự hàn gắn thực sự không xuất hiện cho đến khi có sự hợp nhất linh hồn (soul integration), và đó là chủ đề của cuốn sách này. Trong khi sự tiến hóa của linh hồn đã được thảo luận trong các cuốn sách trước, đôi lúc rất chi tiết, rất nhiều vấn đề liên quan đến sự hợp nhất linh hồn đã bị bỏ qua vì hầu hết loài người đã chưa sẵn sàng để đi sâu hơn vào chủ đề này.

Chúng tôi bây giờ sẽ khám phá vài ý tưởng chưa từng được giải thích một cách thích đáng trong các tài liệu trước đây trên hành tinh Trái Đất. Tôi không định thảo luận sâu về các lý do tại sao thông tin này đã bị che dấu. Đủ để nói rằng hầu hết các linh hồn trên Trái Đất đã chưa sẵn sàng đón nhận nội dung này cho đến tận bây giờ.

Các bạn có thể tìm thấy những mẩu thông tin vụn vặt về các chủ đề này trong một số tác phẩm đã xuất bản, bao gồm các tác phẩm của Jane Roberts và Seth, nhiều bản viết của Edgar Cayce, The key of Enoch của J.J. Hurtak, A Course In Miracle (Foundation for Inner Peace), và nhiều tài liệu khác được lấy qua kênh bởi nhiều tác giả khác.

Tôi khuyến khích các bạn kiểm tra lại tất cả mọi thứ được viết trong cuốn sách này. Liên hệ nó với những tài liệu khác. Tự làm các nghiên cứu của riêng mình. Đừng tin tưởng nó chỉ vì các bạn tôn trọng tác giả hoặc nó nghe có vẻ hay. Như thường lệ, hãy sử dụng sự sáng suốt. Có quá ít những sự sáng suốt được sử dụng trên Trái Đất tại thời gian hiện tại này.

Trước khi bắt đầu sự chuyển đổi, cái đã xuất hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, rất nhiều linh hồn đã chờ đợi 3 ngày đen tối, hoặc một sự đảo cực hoàn toàn, hoặc một số đại thảm họa nào đó. Điều này là kết quả của lối suy nghĩ không đủ cẩn trọng, trong một số trường hợp, có quá nhiều mơ tưởng. Nhiều lời tiên tri được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi. Một số thì được thêm vào với cảm giác khẩn cấp. Một vị Thầy trên Trái Đất đã nói, “Một lời tiên tri không trở thành sự thực là một lời tiên tri thành công”, có nghĩa là có đủ các linh hồn đã có thể biến đổi một thảm họa tiềm năng đến mức có thể tránh được nó.

Thế giới các bạn nhìn thấy là tổng hợp của tất cả những trạng thái tư tưởng phát ra của các cá nhân và các nhóm sinh mệnh, thêm vào với thế giới tự nhiên và các luật của vũ trụ đã được phản ánh trong các chiều kích thấp. Nếu hầu hết thế giới đang trong một tư tưởng sợ hãi, thì thực tại trội của thế giới sẽ là đáng sợ. Cùng lúc đó, chỉ cần một sinh mệnh giác ngộ để thay đổi thế giới. Sự thật có uy lực lớn hơn nhiều so với ảo ảnh, thậm chí nếu một lượng rất lớn con người đã tin vào những nhận thức sai lệch.

Ví dụ, nếu tất cả loài người đã sợ hãi hiện tượng nhật thực và tin rằng nó là những điểm báo xấu, thì điều này cũng không thể thay đổi được hiện tượng nhật thực đó hay cũng không thay đổi được sự thật là mặt trời và mặt trăng chẳng quan tâm gì đến điều mà loài người đã nghĩ về họ. Họ chỉ đơn giản là mặt trời và mặt trăng, và đang tương tác với nhau theo luật của vũ trụ.

Điều quan trọng là trở lại với sự thật rằng chúng ta là các sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng và sáng tạo, đang sử dụng chỉ một phần rất nhỏ tiềm năng của chúng ta. Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta hiểu được bản chất của Sinh Mệnh Thực Sự (True Being) đầy quyền năng của chúng ta, các linh hồn của chúng ta và Tinh Thần (Spirit), và sẽ trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến cốt lõi của bản chất thực sự của chúng ta.

Một lưu ý theo thông lệ: Những từ được viết bằng chữ hoa nói chung thể hiện những ý tưởng phổ biến đã quen thuộc với tất cả chúng ta. Ví dụ, chúng ta là những linh hồn cá thể đang sống như Một Sinh Mệnh (One Being). Cụm từ viết hoa này có nghĩa rằng chúng ta tất cả đều là những sự biểu hiện của tạo hóa nguyên thủy. Một ví dụ khác là việc sử dụng từ “cái tôi” (self). Nếu chúng ta đang đề cập đến cái tôi cá thể, hoặc bản ngã, hoặc một người nào đó, chúng ta không viết hoa, nhưng nếu chúng ta đang đề cập đến Cái Tôi Cao Hơn (Higher Self), hoặc nhận thức lớn hơn, thì chúng ta viết hoa.

Tôi khuyến khích các bạn đọc đi đọc lại nhiều lần nếu thấy cần thiết cho mỗi một đoạn văn và các chương cho đến khi các ý tưởng và các khái niệm được hiểu biết vững chắc trong tư tưởng của bạn.

Một lời nữa về sự khác nhau giữa linh hồn (soul) và tinh thần (spirit). “Soul” được xem như một sự biểu hiện của sự Thần Thánh, trong khi đó “Spirit” là một thuật ngữ khái quát cho năng lượng thông minh của vũ trụ. Khi đề cập đến các linh hồn đang ở trên Trái Đất, hoặc những mảnh hồn và những thực thể không có thân xác, chúng tôi đôi khi sử dụng từ “spirit” như một thuật ngữ tổng quát. Nếu từ Tinh Thần (Spirit) được viết hoa, nó đề cập đến trí thông minh lớn hơn và năng lượng lớn hơn của Thượng Đế.

Cảm ơn các bạn vì đã có mong muốn thực hiện chuyến hành trình này cùng tôi đi sâu vào Một Sinh Mệnh (One Being) của chúng ta.

Phúc lành,

Sal Rachele đã ký

Sal Rachele,

Tháng 4 năm 2013

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here