Vũ trụ xoắn 1 – Mục lục

0
73

 Vũ Trụ Xoắn 1

Quyển 1

Tác giả: Dolores Cannon ©2001

Người dịch: Young Nguyễn, Lê Trang

PHẦN MỘT – ĐI TÌM KIẾM NGƯỜI KẾ NHIỆM
PHẦN HAI – TIẾP TỤC TỪ “Những Người Bảo Hộ” (THE CUSTODIANS)
PHẦN BA – NHỮNG BÍ ẨN TRÊN TRÁI ĐẤT
PHẦN BỐN – RUNG ĐỘNG, TẦN SỐ VÀ CẤP ĐỘ NĂNG LƯỢNG
PHẦN NĂM – KHOA HỌC SIÊU HÌNH HAY VẬT LÝ LƯỢNG TỬ?
CHƯƠNG MƯỜI MỘT – VŨ TRỤ SONG SONG
CHƯƠNG MƯỜI HAI – NĂNG LƯỢNG VÀ HỖ TRỢ
CHƯƠNG MƯỜI BA – CÁCH DÙNG VÀ BIẾN HÓA NĂNG LƯỢNG
CHƯƠNG MƯỜI BỐN – SỰ TIẾN HÓA CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI
CHƯƠNG MƯỜI LĂM – THỢ CƠ KHÍ
CHƯƠNG MƯỜI SÁU – NGUỒN (THƯỢNG ĐẾ)
Giới thiệu về tác giả

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here