Vũ trụ xoắn 1 – Mục lục

0
545

Vũ Trụ Xoắn 1

Quyển 1

Tác giả: Dolores Cannon ©2001

Người dịch: Young Nguyễn, Lê Trang

 

PHẦN MỘT – ĐI TÌM KIẾM NGƯỜI KẾ NHIỆM
PHẦN HAI – TIẾP TỤC TỪ “Những Người Bảo Hộ” (THE CUSTODIANS)
PHẦN BA – NHỮNG BÍ ẨN TRÊN TRÁI ĐẤT
PHẦN BỐN – RUNG ĐỘNG, TẦN SỐ VÀ CẤP ĐỘ NĂNG LƯỢNG
PHẦN NĂM – KHOA HỌC SIÊU HÌNH HAY VẬT LÝ LƯỢNG TỬ?
Giới thiệu về tác giả

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here