Họ đã dạo bước cùng Chúa Jesus – PHỤ LỤC

0
229

Họ đã bước đi cùng Chúa Giê-su

 

Từ trang 1 đến 4:

Ấn phẩm Hoa Kỳ Đầu Tiên © 2000 Nhà Xuất Bản Ozark Mountain

© Bản quyền năm 1994, Dolores Cannon 

Được xuất bản lần đầu bởi Gateway Books,

The Hollies, Wellow, Bath, BA2 8QJ, United Kingdom.

In lần đầu tiên năm 1994 Tái bản: 1995

Được phép sao chép các bản vẽ và ảnh từ: “Khảo cổ học về Đền thờ của Herod,” của FJ Hollis DD Được xuất bản năm 1934 bởi JM Dent and Sons Ltd. London.

Mọi quyền được bảo lưu.  Không một phần nào của cuốn sách này, dù là một phần hay toàn bộ, có thể được sao chép, truyền tải hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm điện tử, nhiếp ảnh hoặc cơ học, kể cả sao chép, ghi âm, hoặc bằng bất kỳ hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào, mà không được cho phép bằng văn bản từ Nhà Xuất Bản Ozark Mountain, ngoại trừ các trích dẫn ngắn gọn trong các bài báo và bài phê bình văn học 

Để được cấp phép, hoặc đăng nhiều kỳ, bản rút gọn, phóng tác hoặc đối với danh mục các ấn phẩm khác của chúng tôi, hãy viết thư cho Nhà Xuất Bản Ozark Mountain, ở PO Box 754, Huntsville, AR 72740, Người nhận: Phòng Cấp Phép.

Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ – Dữ liệu Biên mục trong  ́n phẩm

Cannon, Dolores. 1931- 

Họ đã bước đi cùng Chúa Giê-su bởi Dolores Cannon

Phần tiếp theo của quyển: Chúa Giê-su và những người Essene

Nhiều nhân chứng hơn kể lại những phần còn thiếu trong cuộc đời của Chúa Giê-su.

Thông tin thu được thông qua thôi miên hồi quy, do Dolores Cannon thực hiện. Bao gồm Thư mục tham khảo.

Chúa Giê-su. 2. Lịch sử 3. Thuật thôi miên. 4. Luân hồi

Cannon, Dolores, 1931 – II. Tiêu đề.

Số thẻ danh mục của Thư Viện Quốc Hội Catalog Card Number: 99-076755

ISBN: 1-886940-09-6

Vẽ trang bìa: Nanette M. A. Crist Johnson 

Xem Tiểu sử của họa sĩ ở phía sau.

Thiết kế trang bìa: Lawrence Levy, Drawing Board Studios

Thiết kế sách: Tom Cannon 

Kiểu chữ của văn bản: Times New Roman

Được xuất bản bởi:

NHÀ XUẤT BẢN RZARK MOUNTAIN

P.O. Box 754

Huntsville, AR 72740-0754

Được in ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

Mục Lục

Chapter 1. Khám phá những cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su 1

Chapter 2. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su 10

Chapter 3. Sự Chữa Lành 27

Chapter 4. Đền Thờ và Jerusalem Cũ 48

Chapter 5. Giới thiệu về cháu gái của Chúa Giê-su 64

Chapter 6. Sự khởi hành 82

Chapter 7. Làng của những người bệnh phong 101

Chapter 8. Ngôi Làng ở vùng Biển Hồ Galilee  121

Chapter 9. Linh Ảnh về cái Chết của Chúa Giê-su 141

Chapter 10. Câu chuyện của Naomi về sự đóng đinh 158

Chapter 11. Cái chết chỉ là một cuộc hành hương khác 176

Phụ Lục 194

Danh sách các tranh ảnh minh họa

Biển Hồ Galilee vào thời Chúa Giê-su 9

Jerusalem của Herod 46

Mô hình Đền thờ Herod nhìn từ phía Đông Nam  47

Khu Thánh Địa của Đền Thờ  60

Tòa Nữ Cung  61

Dãy mười hai bậc thang dẫn đến phần Cổng Vòm của Đền thờ 63

Hình ảnh gương mặt Chúa Giê-su của Anna khi cô ấy tỉnh dậy từ trạng thái thôi miên 191

Một số xác minh bất ngờ nhất về tài liệu trong sách của tôi thường đến từ độc giả của tôi. Họ tìm thấy những thứ mà tôi không bao giờ có thể tìm thấy trong nghiên cứu của mình. Sau đây là từ một bức thư tôi nhận được vào năm 1997.

“Tôi có một số thông tin mà bà có thể thấy thú vị liên quan đến sự hồi quy của Anna với tư cách là Naomi. Bà đã hỏi Naomi tên những thị trấn mà cô ấy đã đến để giúp đỡ những người bị phong và những người nghèo khác. Bà đã lưu ý rằng khi kiểm tra, bà không thể tìm thấy tên của các thị trấn. Nhưng tôi nhớ rằng tôi có một số bản đồ cũ về vùng đất thánh ở phía sau cuốn Kinh thánh của tôi, với nhan đề Bản dịch Kinh thánh của Thế giới Mới, vì vậy tôi đã kiểm tra các thị trấn. Hãy nhớ rằng những từ bà viết đã được đánh vần theo phiên âm, khi tôi phát âm chúng ra, đây là những gì tôi phát hiện ra:

Bethsharon   Có một thị trấn nhỏ tên là “Beth-haron” cách Jerusalem không xa về phía bắc.

Ramat   Trong cùng một khu vực cơ bản là một thị trấn nhỏ được gọi là ‘Ramah’.

Grafna   Cũng gần đó là “Gophna”

Bar-el   Xa hơn một chút về phía bắc từ những thị trấn nhỏ này là một thị trấn được gọi là “Ba’al-hazor”.

(Dấu nháy đơn trong các từ thường có nghĩa là một chữ cái đã bị bỏ đi. Ngoài ra, cô ấy có thể gọi tắt nó là Ba’al.) 

Abram   Bà nói rằng cô ấy phát âm tên của anh ấy là A-from. Một cái tên phổ biến trong khu vực đó là Ephraim được phát âm theo cùng một cách. Và tình cờ có một thị trấn nhỏ khác nằm giữa Gophna và Ramah, có tên là Ephraim.

Tất cả các thị trấn này đều nằm trong vùng lân cận cơ bản của Bethel, không quá xa về phía bắc của Jerusalem.

Không cần phải nói, tôi rất biết ơn độc giả của tôi đã cung cấp thông tin ít được biết đến này.

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here