Thư viện Trái Đất xin chào bạn,

Thư viện đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và chi phí để chọn lọc và dịch rất nhiều đầu sách tâm linh hay. Đó là do Thư viện có mong muốn là có thể nghiên cứu và diễn giải những bí ẩn, thành những kiến thức khoa học tâm linh, dưới dạng những khái niệm mà mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Trân trọng - Young Nguyễn

Hiện đã có sách giấy

THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO

ĐẶT SÁCH NGAY!

Sách Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo