Những người giám hộ

SÁCH NHỮNG NGƯỜI GIÁM HỘ - THE CUSTODIANS 

(đang dịch) 

Tác giả: Dolores Cannon 'Beyond Abduction' - ‘Vượt xa cả chuyện bắt cóc'


PHẦN 1
Chương 5: Ký ức bị chôn vùi 
Chương 6: Thư viện 
Chương 7: The Aliens Speak 

PHẦN 2
Chương 8: Contact with a Little Gray Being 
Chương 9: Taken from the Freeway 
Chương 10: The Alien Base inside the Mountain 
Chương 11: The Energy Doctor 
Chương 12: Janice meets her Real Father
Chương 13: The Ultimate Experience 
Chương 14: Investigating the Investigator 
Chương 15: The Conclusion 


***

0 Nhận xét