CUỘC SỐNG TRONG THỜI ĐẠI VÀNG (Trọn bộ)

0
385

CUỘC SỐNG TRONG THỜI ĐẠI VÀNG

LIFE ON THE CUTTING EDGE

(Phiên bản thứ hai)

Sal Rachele

 

Bản quyền © 2016 thuộc về Sal Rachele. Mọi quyền được bảo lưu. Được phép trích dẫn tối đa một trang đầy đủ của tài liệu này trong bất kỳ ngữ cảnh nào. Tất cả sự sao chép hoặc chỉnh sửa nội dung cần có sự cho phép bằng văn bản của Sal Rachele & Living Awareness Productions.

Trang web của tác giả: www.salrachele.com

Việc chụp, tải lên và phân phối văn bản này qua Internet hoặc bất kỳ phương tiện nào khác mà không có sự cho phép của nhà xuất bản là bất hợp pháp và sẽ bị xử lý theo pháp luật. Vui lòng chỉ mua các ấn bản điện tử được ủy quyền và không tham gia hoặc khuyến khích vi phạm bản quyền điện tử các tài liệu có bản quyền. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của bạn đối với quyền tác giả.

Thông tin ở đây chỉ dành cho mục đích giáo dục. Nội dung của cuốn sách này không được sử dụng để đưa ra lời khuyên y tế hoặc kê đơn bất kỳ hình thức điều trị nào cho các vấn đề về thể chất, tình cảm hoặc y tế mà không có lời khuyên của bác sĩ, trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu bạn sử dụng bất kỳ khuyến nghị nào trong cuốn sách này cho chính mình hoặc người khác, tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về hành động của bạn.

Để biết thêm thông tin về chiết khấu đặc biệt khi mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ với Bộ phận Bán hàng Đặc biệt của Nhà xuất bản (NXB) Light Technology Publishing theo số 1-800-450-0985 hoặc publishing@lighttechnology.net.

Ảnh bìa: Celeste Korsholm, Sedona, Arizona

eISBN: 978-1-62233-806-1

ISBN của bản in: 0-9640535-2-8

Được in tại Hoa Kỳ bởi: BooksJustBooks.com 51 East 42nd Street, Suite 1202, New York, NY 10017

KHUYẾN CÁO: Đây là một tác phẩm phi hư cấu. Tuy nhiên, do bản chất của nội dung và phương pháp trao truyền, Sal Rachele không tuyên bố hoặc đảm bảo về tính chính xác của các nội dung có trong tài liệu này. Người đọc và/hoặc người hành nghề không được truy cứu Sal Rachele và NXB Living Awareness Productions cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh liên quan đến bất kỳ lời khuyên nào được đưa ra ở đây. Không có nội dung nào trong cuốn sách này được hiểu là đưa ra lời khuyên về pháp lý hoặc y tế. Tài liệu chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục. Người đọc phải tìm kiếm lời khuyên của luật sư hoặc bác sĩ nếu đang tìm kiếm lời khuyên pháp lý hoặc y tế.

Mục lục

Về quyển sách……………………………………………………..8

Về tác giả……………………………………………………………. 9

Lời nói đầu…………………………………………………………..10

Lời tựa………………………………………………………………… 12

Giới thiệu……………………………………………………………..15

Phần I – Các mô hình thực tại………………………………………………………….19

Chương 1 – Thực tại là gì?………………………………….19

 1. Thực tại và Sự thật……………………………………………..19
 2. Niềm tin…………………………………………………………….20
 3. Thực tại cá nhân và thực tại tập thể………………………21
 4. Các bước mở rộng nhận thức………………………………..22
 5. Các mô hình và cấu trúc của thực tại……………………..24

Chương 2 – Cơ thể vật lý………………………………………….30

 1. Sức khỏe và Bệnh tật…………………………………………..30
 2. Bộ não……………………………………………………………….30
 3. Hơi thở……………………………………………………………….34
 4. Tập thể dục…………………………………………………..35
 5. Chế độ ăn……………………………………………………..35
 6. Chứng nghiện chất……………………………………………….35
 7. Ô nhiễm……………………………………………………………..36
 8. Các vấn đề chung bắt nguồn từ tầng thứ vật lý……..37
 9. RNA và DNA…………………………………………………….37
 10. Tiến hóa và đột biến……………………………………………..38
 11. Luân hồi……………………………………………………………..39
 12. Sự thăng lên………………………………………………………..39

Chương 3 – Cơ thể cảm xúc…………………………..40

 1. Cảm xúc “tiêu cực”… …………………………………40
 2. Mong cầu………………………………………………….43
 3. Ý chí………………………………………………………..43
 4. Quyền lực…………………………………………………….44
 5. Tình dục…………………………………………………….44
 6. Cảm xúc và cảm giác……………………………………44
 7. Các vấn đề sức khỏe thường gặp ở tầng thứ cảm xúc…..45

Chương 4 – Bản ngã………………………………………..47

 1. Sự tách biệt và nỗi sợ hãi………………………………….47
 2. Sự phán xét……………………………………………….53
 3. Sự từ chối/phủ nhận……………………………………53
 4. Đồng điệu với bản ngã……………………………………54
 5. Lập trình tiềm thức…………………………………….55
 6. Điều kiện sinh trưởng………………………………….56
 7. Thayđổi……………………………………………………….58
 8. Hệ thống niềm tin………………………………………….59
 9. Sự xung đột………………………………………………64

Chương 5 – Tâm trí cao hơn…………………………….69

 1. Các khía cạnh của Tâm trí……………………………….69
 2. Các mô hình tâm trí………………………………………70
 3. Các công cụ để mở rộng tâm trí……………………72
 4. Nhận thức tâm linh…………………………………..74
 5. Trí tưởng tượng……………………………………………85
 6. Quá trình thanh lọc……………………………………….89
 7. Phát triển linh hồn có ý thức……………………..91
 8. Trí tuệ…………………………………………………92

Chương 6 – Tình yêu …………………………………….98

 1. Tự do………………………………………………………98
 2. Các mối quan hệ khai sáng……………………………………………………….100

Chương 7 – Linh hồn và Linh hồn cấp cao………………102

 1. Linh hồn…………………………………………………….102
 2. Linh hồn cấp cao…………………………………..102

Chương 8 – Thiền định, sự vĩnh cửu và Ý thức Vũ trụ…….104

 1. Tâm trí thiền định………………………………………….104
 2. Ý thức vũ trụ……………………………………………105

Chương 9 – Mật độ………………………………………….107

 1. Mật độ 1: Thế giới khoáng vật……………………….108
 2. Mật độ 2: Thế giới thực vật………………………..108
 3. Mật độ 3: Thế giới động vật……………………..108
 4. Mật độ 4: Con người cao hơn…………………….109
 5. Mật độ 5: Cơ thể ánh sáng………………………..110
 6. Mật độ 6: Cơ thể nhân quả……………………….111
 7. Mật độ 7: Linh hồn và thiên thần………………..111
 8. Mật độ 8: Linh hồn cấp cao và các tổng lãnh thiên thần………………………………………………..112
 9. Mật độ 9: Chân thần và các bậc thầy thăng thiên cao hơn………………………………………………….112
 10. Mật độ 10: Cái Tôi Chúa/Phật và Mặt trời trung tâm..112
 11. Mật độ 11: Cái Tôi Thượng Đế cá thể và Sinh mệnh vũ trụ liên thiên hà………………………………………………112
 12. Mật độ 12: Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ và các Đấng Sáng Tạo…………………………………………………………113
 13. Thượng Đế……………………………………………113

Chương 10 – Chiều kích………………………………114

 1. Chiều kích đầu tiên: Sự tồn tại……………..115
 2. Chiều kích 2: Độ lớn………………………..115
 3. Chiều kích 3: Chiều sâu (Các cõi thể chất, tình cảm và tâm trí thấp hơn)……………………………………………..115
 4. Chiều kích 4: Thời gian (Các cõi giới tâm trí cao hơn)….115
 5. Chiều kích 5: Tình yêu (Cõi dĩ thái (ether)………121
 6. Chiều thứ sáu: Trí tuệ (Cõi Nhân quả)………………..124
 7. Chiều kích 7: Cõi linh hồn/Thiên giới cõi hạ……..125
 8. Chiều kích 8: Linh hồn cấp cao/Thiên giới cõi trung của tổng lãnh thiên thần………………………………….126
 9. Chiều kích 9: Chân thần/Thiên giới cõi thượng….127
 10. Chiều kích 10: Thế giới Thượng Đế cõi hạ…………127
 11. Chiều kích 11: Thế giới Thượng Đế cõi trung…….127
 12. Chiều kích 12: Thế giới Thượng Đế cõi thượng/Vương quốc vũ trụ……………………………………………………….127
 13. Thượng Đế…………………………………………………128

Chương 11 – Các mô hình thực tại: Kết hợp tất cả lại với nhau……………………………………………………….129

 1. So sánh các mô hình………………………………………129
 2. Mối quan hệ giữa các mô hình………………………129
 3. Ý thức hạn chế…………………………………………129
 4. Ý thức mở rộng…………………………………….130
 5. Quá trình tiến hóa…………………………………….130
 6. Xem xét lại sự nhầm lẫn về tầng thứ………….133
 7. Các mô hình thực tại khác…………………………134
 8. Kết luận Phần I……………………………………….136

Phần II – Thời đại vàng………………………………137

Chương 12 – Câu chuyện về Sự Sáng Tạo………….138

 1. Tính đồng thời…………………………………………..138
 2. Tam thể (trinity)………………………………………138
 3. Tách biệt tối đa và hợp nhất tối đa……………..139
 4. Nghịch lý được khám phá………………………….140

Chương 13 – Lịch sử thực sự của Trái Đất………..143

 1. Đấng Sáng Lập……………………………………..143
 2. Cuộc thử nghiệm vĩ đại……………………………..143
 3. Những sinh mệnh “bước vào” (walk-in) và hạt giống sao (star seed)………………………………………………….146
 4. Sinh mệnh ngoài hành tinh (ET) trên Trái Đất……146

Chương 14 – Các loại sinh mệnh ngoài hành tinh liên kết với Trái Đất……………………………………………………….148

 1. Sinh mệnh Orion……………………………………..148
 2. Sinh mệnh Sirius………………………………………150
 3. Sinh mệnh Sao Kim……………………………………152
 4. Sinh mệnh Lyra/Vega……………………………….153
 5. Sinh mệnh Zeta Reticulus……………………….153
 6. Sinh mệnh Pleiades………………………………….156
 7. Sinh mệnh Arcturus…………………………………..157
 8. Sinh mệnh Andromeda……………………………..158
 9. Sinh mệnh Antares…………………………………158
 10. Sinh mệnh Alpha Draconis…………………………….159
 11. Các chủng tộc khác……………………………………..159
 12. Hệ mặt trời của chúng ta………………………..160
 13. Bên trong Trái Đất…………………………………..160
 14. Các phòng thăng thiên………………………….160
 15. Các kim tự tháp……………………………………………….161
 16. Hệ thống cấp bậc tinh thần………………………….162

Chương 15 – Trật tự thế giới mới……………………………………………………….166

 1. Đối diện với sự phản chiếu…………………………………………………..166
 2. Trật tự thế giới cũ………………………………………..166
 3. Hoàng đế không mặc quần áo…………………………167
 4. Trật tự thế giới mới của Illuminati……………….168
 5. Trật tự thế giới mới của người Cơ đốc giáo………….170
 6. Trật tự thế giới mới của Mẹ Thần Thánh……………..171

Chương 16 – Vở kịch của tính nhị nguyên……………….175

 1. Những diễn viên chính trên Trái Đất……………….175

Chương 17 – Tội lỗi………………………………………..179

 1. Hai loại cái chết…………………………………………….179
 2. Bóng tối……………………………………………………..180
 3. Tội lỗi bị phơi bày……………………………………………181

Chương 18 – Những thay đổi của Trái Đất………………189

 1. Tiên tri về những thay đổi trên Trái Đất…………….189
 2. Câu chuyện ngụ ngôn về Sự Sáng Tạo……………….192

Chương 19 – Các vị thần phủ nhận………………….195

Chương 20 – Xây dựng cơ thể ánh sáng tinh thể của bạn…197

 1. Quá trình thăng lên cơ thể ánh sáng…………………..197
 2. Sự phân mảnh linh hồn và sự bất tử về thể chấ………200

Chương 21 – Kế hoạch chi tiết cho thế kỷ 21…………….205

 1. Sống giác ngộ……………………………………………….205
 2. Xã hội tương lai………………………………………………..205
 3. Công nghệ……………………………………………………206
 4. Nông nghiệp…………………………………………………208
 5. Nhà ở………………………………………………………..208
 6. Thông tin liên lạc………………………………………….208
 7. Cấu trúc xã hội…………………………………………..208

Kết luận………………………………………………………..210

Cách để tham gia………………………………………211

Phụ lục A – Kĩ thuật thở tái sinh (rebirthing)………..212

Phụ lục B – Các kỹ thuật bảo vệ tâm linh……………..215

Phụ lục C – Thiền định……………………………………….218

Phụ lục D- Một mẫu thiền Alpha-Theta với các đề xuất tự động……………………………………………………………224

Phụ lục E – Thông điệp nhận được từ Cái Tôi Cao Hơn……..239

Phụ lục F – Tiểu sử của một linh hồn……………………240

Tài liệu tham khảo…………………………………………….242

Bảng chú giải thuật ngữ……………………………………244

  Về quyển sách

Bạn có cảm thấy chán với những điều xưa cũ? Bạn đã nghe đủ về “Thời đại mới”? Bạn có khao khát điều gì đó mới mẻ và thú vị không? Vậy thì có lẽ cuốn sách này là dành cho bạn.

Đây không phải là quyển sách về thực tại cũ rích đến nhàm chán đã được nói đến trong nhiều thập kỷ. Quyển sách này cũng không nói về một hành trình tình yêu và ánh sáng thi vị, cũng không phải là một bộ cẩm nang giúp bạn “cảm thấy ổn” hay “thành công mà không cần nỗ lực”. Đây càng không phải là những lời khuyên tâm lý, liệu pháp hồi phục nhanh, rao giảng hay kêu gọi về một hành vi đại nghĩa nào đó.

Quyển sách này đưa ra một cái nhìn không-vô-lý về những gì đang thực sự xảy ra – đằng sau, phía trên và vượt xa hơn “sân khấu cuộc đời”. Nó giải quyết các vấn đề mà bạn và tôi đang phải đối mặt ngay bây giờ và sẽ phải đối mặt trong một thời gian dài sắp tới. Nó chỉ sử dụng quá khứ như một bàn đạp để bước vào những điều chưa biết, vào bức tranh toàn cảnh.

Nó vạch trần những dối trá, che đậy, lừa dối, kiểm soát và thao túng đã khiến người dân Trái Đất bị nhốt trong những hệ thống giáo điều và tuyệt vọng cứng nhắc. Nhưng nó cũng cung cấp các giải pháp thực sự một cách kịp thời, và hơn nữa, có giá trị vượt thời gian. Nó cung cấp cho bạn những ý tưởng có thể giúp bạn ghép các mảnh ghép của bức tranh vũ trụ lại với nhau. Và những lời khuyên thiết thực có thể kích thích sự sáng tạo của bạn. Nào, hãy lấy ván ra và lướt lên trên đỉnh sóng!

Về tác giả

Sal Rachele là người tiên phong trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người. Vào giữa những năm 1970, ông bắt đầu quan tâm đến việc phát triển khả năng tâm linh và trực giác của mình và tham gia khóa đào tạo Kiểm soát Tâm trí Silva[1]. Sal sau đó đã phát triển phương pháp độc đáo của riêng mình được gọi là Lập trình tiềm thức Alpha-Theta, được thiết kế để lập trình lại tiềm thức và khai mở tiềm năng sáng tạo bên trong.

Sal đã tham gia vào phát triển kỹ thuật thở tái sinh [Rebirthing][2] của Leonard Orr và thở tái sinh hợp nhất [Integrative Rebirthing] của Jim Leonard, một bộ môn yoga về hơi thở và thanh lọc ý thức. Trong những năm 1980, ông đã làm nhiều việc kết hợp thiền có hướng dẫn, sáng tác nhạc piano và tư vấn tâm linh. Ông đã thu âm một số băng cassette và một đĩa CD của những giai điệu cổ điển thuộc trào lưu Thời đại mới [New Age]. Ông đã làm việc với một nhà trị liệu thôi miên vào những năm 1980 để tạo ra loạt băng cassette mang tên Leonard hỗ trợ tự thôi miên và cải thiện bản thân.

Năm 1994, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, “Life on the Cutting Edge” [Cuộc sống trong Thời đại vàng], một cẩm nang hướng dẫn phát triển bản thân với các hình minh họa, sơ đồ và biểu đồ phong phú. Trong nhiều dự án sau đó, ông nhận thức được mối liên hệ của mình với Leah, một sinh mệnh Sao Kim mật độ 6, và những người Arcturian, một ý thức tập thể từ sao Arcturus mật độ 7, và bắt đầu truyền tải thông điệp từ những sinh mệnh này một cách có ý thức. Năm 2004, ông bắt đầu phát triển một loại hình chữa lành dựa trên dòng âm thanh thiêng, gọi là Naam, và ông đã được hướng dẫn cách tạo ra các điểm đạo dựa trên công việc này.

Gần đây nhất, Sal đã được hướng dẫn để giúp các linh hồn chữa lành các dòng thời gian trong quá khứ, song song và tương lai của họ thông qua một quá trình tái cấu trúc vũ trụ liên quan đến việc hợp nhất bản thân có ý thức với Thượng Đế hiện diện. Sal sống ở Đông Bắc Arizona nhưng làm việc nhiều nơi quanh Tây Nam và Bờ Tây Hoa Kỳ. Ông đang phát triển một trang trại không có lưới điện rộng 40 mẫu Anh [khoảng 16 hecta] và xây dựng một hội trường kiến trúc mái vòm trắc địa cao 40 foot [khoảng 12m] để tổ chức các hội thảo và khóa thanh lọc trong tương lai.

Các quyển sách khác của Sal Rachele:

 • Earth Awakens: Prophecy 2012–2030 [Trái Đất thức tỉnh: Lời tiên tri 2012-2030]
 • Earth Changes and Beyond: Messages from the Founders

[Những thay đổi trên Trái Đất và hơn nữa: Thông điệp từ những đấng sáng tạo]

 • The Mystery of Time [Bí ẩn của thời gian]
 • The Real History of Earth [Lịch sử thực sự của Trái Đất]
 • Soul Integration [Hợp nhất linh hồn]

Quyển sách này dành tặng cho tất cả những người đang phục vụ cho sự thức tỉnh của Trái Đất và cho những người đã hỗ trợ tôi viết và tạo ra tác phẩm này.

Lời nói đầu

Quyển sách này đang cố gắng làm một điều bất khả. Nếu nó thậm chí thành công một phần trong việc đạt được các mục tiêu của mình, thì nỗ lực đó cũng rất xứng đáng. Kể từ khi tôi tham gia vào các hoạt động phát triển cá nhân vào đầu những năm 1970, tôi đã đọc vô số sách, tham dự nhiều hội thảo và khóa học, và gặp gỡ nhiều người xuất sắc. Tôi đã xem một số phiên bản của câu chuyện Sự Sáng Tạo, quy trình khoa học, tâm lý học và nhận thức tâm linh. Tôi đã đi đến kết luận rằng không có lời dạy nào chứa đựng 100% sự thật, và chắc chắn quyển sách này cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, điều mà quyển sách này làm là khám phá hầu hết các câu hỏi quan trọng trong thời đại của chúng ta một cách hợp lý và dễ hiểu.

Phần I bao gồm tài liệu từ các lớp học khác nhau về phát triển cá nhân mà tôi đã dạy trong những năm 1970 và 1980. Phần này khám phá các khía cạnh của cái tôi và các phương pháp tôi thấy hiệu quả nhất để nâng cao ý thức về bản thân. Trừ khi chúng ta có thể mở rộng sự nhận thức hạn chế của mình về thực tại bên trong và bên ngoài, không có cách nào chúng ta có thể biết chắc chắn về giá trị của nhiều chủ đề được khám phá sâu trong Phần II.

Phần II đưa ra cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề cơ bản và kích thích tư duy nhất của thời đại chúng ta, từ câu chuyện về Sự Sáng Tạo và lịch sử thực sự của Trái Đất, đến hoạt động bên trong của các hội kín và kiến ​​thức thần bí của họ.

Đây là phiên bản thứ hai của tác phẩm này. Nó ra đời sau hơn 20 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên. Một số nội dung đã được chỉnh sửa trong ấn bản này. Đáng chú ý nhất, tôi đã kết hợp các tầng thứ và chiều kích nhất định với những tầng thứ và chiều kích được giảng dạy trong các quyển sách sau này của mình, đồng thời phân định thêm các tầng thứ khác, để làm cho những lời giảng trong quyển sách này phù hợp với tài liệu tôi nhận được từ năm 2002 đến năm 2016. Có rất ít những nội dung mâu thuẫn và không chính xác trong phiên bản đầu tiên, nhưng do bản chất của các tài liệu này, một số nội dung không đồng nhất đã phát sinh một cách không thể tránh khỏi trong 20 năm qua, và vì vậy những nội dung đó đã được hiệu chỉnh trong phiên bản này.

Như bạn có thể thấy, có rất ít tài liệu tham khảo được dẫn trong Phụ lục. Kiến thức được dẫn chiếu lại có giá trị hạn chế. Do đó, cuốn sách này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của tôi. Bằng kinh nghiệm trực tiếp, tôi bao gồm thông tin được cung cấp bởi tâm trí cao hơn của chính tôi (và cái mà tôi gọi là Cái Tôi Cao Hơn), những khám phá thần bí, tầm nhìn tâm linh, tiếp xúc với những người thầy về tiềm năng con người, giao tiếp thần giao cách cảm với những người hướng dẫn tinh thần và tri giác chung. Tuy nhiên, không có lượng kinh nghiệm trực tiếp nào có thể đương nhiên đảm bảo tính chính xác của thông tin. Điều này đặc biệt đúng đối với niên đại và thời gian của các sự kiện trong thần thoại cổ đại (một số trong số đó đã được điều chỉnh kể từ phiên bản gốc). Mặc dù tôi đã nhận được thông tin rất cụ thể về niên đại, thông tin này khác biệt đáng kể so với một số dữ liệu khoa học và khảo cổ học.

Trong hầu hết các trường hợp, tôi đã xác minh thông tin được trình bày ở đây thông qua nhiều nguồn và khi tôi không chắc chắn về giá trị của một nội dung nào đó, thông tin đó thường được mở đầu bằng một số dạng như là “Tôi tin rằng…” Vì không có cách nào để chứng minh một cách khách quan phần lớn nội dung ở nửa sau của cuốn sách, tôi để bạn tự rút ra kết luận cho chính mình.

Để khai thác tối đa tài liệu này, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc phần Bảng chú giải thuật ngữ và tham khảo nó mỗi khi gặp một thuật ngữ bạn không hiểu. Các từ ngữ được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng [hoàn cảnh xuất thân, học vấn, trải nghiệm] của tác giả. Ví dụ, đối với một người, “kiến thức/sự hiểu biết” [knowledge] có thể có nghĩa là kinh nghiệm về các dữ kiện được lưu trữ trong trí nhớ, và đối với người khác, nó có thể có nghĩa là giác ngộ tối cao. Rõ ràng, đây là những định nghĩa rất khác nhau cho cùng một từ.

Một trong những khó khăn khi viết một cuốn sách có tính chất như thế này đó là thông tin mới tiếp tục đổ về liên quan các đối tượng được trình bày ở đây. Vào thời điểm cuốn sách này được in, một số nội dung có thể đã lỗi thời. Thực tại không đứng yên. Nó liên tục phát triển và biến hóa. Và vì thực tại phụ thuộc vào sự nhìn nhận của mỗi người, nên việc định nghĩa một cánh toàn diện về nó trong một quyển sách là điều không thể. Mặc dù vậy, hầu hết các câu chuyện và trải nghiệm được mô tả ở đây đều có tính chất phổ quát; những vấn đề phổ biến đối với hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả nhân loại. Tôi chắc rằng bạn sẽ thấy nhiều vấn đề thú vị cho con đường phát triển cá nhân của chính bạn.

Lời tựa

Mục đích của quyển sách này là để chia sẻ với bạn những nhận thức của tôi về thực tại như tôi nhìn thấy. Nếu điều này giúp bạn trong khả năng hiểu được những gì bạn nhìn nhận, thì thời gian tôi dành để viết quyển sách này là hữu ích. Một phần bản chất bên trong của tôi là mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác. Mặc dù tôi thích làm điều này một cách ngẫu hứng, nhưng tốt hơn hết, ở dạng viết, tôi nên bắt đầu với những điều cơ bản và dần dần giới thiệu các chủ đề mới. Tôi đã cố gắng làm điều này, và mặc dù không dễ dàng để tìm ra tốc độ phù hợp với tất cả mọi người, tôi khuyến khích bạn đọc thông tin trong cuốn sách này theo thứ tự như được trình bày [từ đầu đến cuối].

Phần nhiều nội dung được trình bày trong quyển sách chỉ có thể được hiểu từ tầng thứ sâu của cái tôi, hơn là từ trí năng. Mặc dù nhiều chương đề cập đến tâm trí, sự hiểu biết thông qua trí năng sẽ không đủ để nắm bắt được ý nghĩa đầy đủ của những gì tôi đang cố gắng truyền đạt.

Tôi có một yêu cầu cơ bản đối với độc giả của mình. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng khi áp dụng vào thực tế thường rất khó. Tôi muốn bạn luôn giữ một tâm trí cởi mở. Đừng ngay lập tức chấp nhận hoặc từ chối bất cứ điều gì tôi nói. Một phản ứng lành mạnh, nếu bạn gặp thông tin mới, có thể là, “Nghe có vẻ thú vị. Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng tôi muốn tìm hiểu.” Sự thật về hầu hết các tài liệu được đưa ra ở đây có thể được phát hiện thông qua khám phá cá nhân. Nếu điều gì đó nghe có vẻ khó tin, hãy kiểm tra nó. Hãy đi vào bên trong bản thân và tìm hiểu lý do tại sao bạn lại phản ứng với nó. Nếu bạn cảm thấy rõ ràng là không ổn, hãy từ chối nó. Tuy nhiên, nhiều khả năng, thông tin đó đã khuấy động hệ thống niềm tin cũ của bạn mà không tương hợp với những gì tôi truyền tải.

Nếu bạn gặp khó khăn trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, bạn có thể tìm thấy thông tin trong cuốn sách này có giá trị đặc biệt đối với bạn. Nhưng xin đừng cảm thấy rằng tôi sẽ thay bạn giải quyết vấn đề đó. Thay vào đó, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số công cụ mà tôi thấy có giá trị trong việc giải quyết các vấn đề của riêng tôi.

Trong xã hội của chúng ta, mọi người thường khó có nhiều thời gian dành cho sự phát triển cá nhân. Nhiều người, ngay cả khi họ có thời gian, vẫn khó đạt được mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. Trước khi thực hiện cam kết khám phá bản chất bên trong của mình, bạn có thể tự hỏi mình:

 • Điều này có thực tế không? Nó có tương thích với lối sống của tôi không?
 • Làm thế nào tôi có thể vừa dành thời gian để phát triển bản thân mà vẫn duy trì sinh kế, cuộc sống xã hội và rất nhiều nghĩa vụ hàng ngày?

Để dung hòa việc khám phá bản thân với phần còn lại của cuộc sống, chúng ta phải hiểu tầm quan trọng của việc khám phá bản thân và sự cần thiết phải dành sự quan tâm hàng ngày cho nó. Nếu như mọi người có thể thấy trước tất cả những lợi ích của việc khám phá bản thân, thì tôi tin rằng mọi người sẽ đều dành thời gian cho việc này.

Đối với nhiều người, có một mức độ hoài nghi nhất định. Chúng ta đã được chào mời đủ thứ, từ những cuộc hội thảo đắt đỏ và những kế hoạch làm giàu nhanh chóng cho đến những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng thần kỳ. Có rất nhiều con đường và rất nhiều người thầy. Một số là hoàn toàn giả dối, số khác thì vẫn còn đáng nghi vấn, và nhiều người là chân thật. Tôi không thể nói cho bạn biết điều gì sẽ phù hợp với bạn, nhưng tôi có thể đưa ra một vài đề xuất và một số nhận định của mình.

Khi suy ngẫm về một phương pháp khám phá bản thân mới, hãy tự hỏi bản thân những điều sau: “Con đường này cho phép tôi tự do khám phá sự thật cho chính mình, hay nó đưa ra một hệ thống cứng nhắc hoặc một chủ thuyết mà tôi phải tuân theo để được cứu rỗi?” Nếu một phương pháp không dành sự tôn trọng đối với cá nhân và sự đa dạng của nhóm tham gia, nó cũng chỉ là một sự sùng bái.

Hầu hết các vị thầy chân chính đều hướng tới việc trao quyền cho học trò của mình trở nên hiểu biết như họ về điều họ giảng. Hãy cảnh giác với bất kỳ ai khuyến khích sự phụ thuộc vào một nhà lãnh đạo để có được các câu trả lời cho mọi vấn đề. Chúa Jesus, qua những lời dạy của Ngài, đã đưa ra đường hướng và sự hiểu biết sâu sắc cho các môn đồ; Ngài thúc giục họ thực hiện theo, nhưng Ngài không ép buộc họ phải vâng lời; Ngài để họ tự quyết định.

Câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm đều đã sẵn có trong mỗi chúng ta. Mục đích của tôi ở đây là kích hoạt quá trình phát triển của chính bạn và cung cấp cho bạn các công cụ để khám phá câu trả lời của riêng mình.

Vài trăm năm trước, một người có ý tưởng rằng Trái Đất hình tròn. Đối với dân chúng nói chung vào thời điểm đó, suy nghĩ này thật không thể tin được. Quan điểm của tôi là rõ ràng. Trong cuốn sách này, tôi sẽ thách thức niềm tin của hầu hết mọi người trên Trái Đất. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm trực tiếp về điều gì đó, thì nó vẫn là một niềm tin. Nhiệm vụ của bạn, nếu bạn khao khát sự thật, là tìm kiếm trải nghiệm trực tiếp cần thiết để biết đâu là sự thật. Điều này có thể đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ một số niềm tin bạn đã có từ lâu nhưng không còn hữu ích cho bạn nữa.

Từ quan điểm này, tôi mời bạn cùng tôi bước vào cuộc hành trình đi vào bản chất của cái tôi và vũ trụ. Tôi hy vọng trải nghiệm của bạn về cuốn sách này sẽ giúp bạn nâng cao sự hiểu biết và hoàn thiện bản thân.

Cách tôi nhìn nhận

Đây là cách tôi nhìn nhận về thực tại. Nó khác với cách bạn nhìn nhận. Vậy tại sao tôi lại viết về nó? Đây là thời điểm thức tỉnh tuyệt vời. Nhiều người tin rằng họ không có ai để chia sẻ kinh nghiệm của họ. Thế giới đã tin vào sự chia rẽ quá lâu rồi. Có một thế giới mới đang được sinh ra, vươn lên từ đống tro tàn của thế giới cũ.

Chúng ta là những nhà khám phá, bạn và tôi, và chúng ta gặp nhau tại điểm chung này. Tôi có một mảnh ghép của bức tranh – Bạn cũng vậy. Đây là cách tôi chia sẻ mảnh ghép của tôi với bạn. Hãy nhận lấy những gì bạn thích; bỏ qua phần còn lại. Và đừng bận tâm rằng điều đó đúng hay sai.

Quan trọng là bạn cảm thấy như thế nào? Nó có ý nghĩa đối với trái tim bạn không? Nào chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình.

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here