LĂNG KÍNH CỦA LYRA – 3: Tử Cung Của Lyra

0
74

3. Tử Cung Của Lyra

 

 

“Khi ta đã trở thành,” ông nói, “Sự trở thành đã trở thành.

Ta trở thành sự trở thành.

Ta là một người nhìn thấy bản thân, chia tách.

Ta là hai, bốn và tám.

Ta là vũ trụ trong sự đa dạng.

Ta là sự biến hóa của ta.

Đây là sự hợp lại của ta.

Ở đây bản thân ta trở thành một.”

—— Cuốn sách của Sự chết Ai Cập, dịch bởi Ellis

Từ quan điểm của một thực tại mà sinh mệnh vật lý có thể nhận thức được, hình thể của những  Đấng Sáng Lập có hai tay, hai chân, đầu và thân. Họ có đôi mắt lớn tò mò như một biểu tượng  thể hiện khát khao của họ đối với kiến thức và của ký ức cổ xưa mà họ mang bên trong mình.  Con người vật lý sẽ thấy họ như côn trùng, rất cao và có chân dài thanh nhã. Người mật độ ba có  thể nhận thức được họ nếu họ nhập vào một phiên bản gia tốc của mật độ bốn. Tương tác với họ thường có thể xảy ra ở trạng thái biến đổi. Từ trạng thái này họ xuất hiện ở trạng thái ether và  như-giấc-mơ.(1)

[(1) Trong biểu tượng giấc mơ, phiên bản của Đấng Sáng Lập có thể là những nhân vật côn trùng to lớn như bọ ngựa, bọ que và thậm chí là châu chấu.]

Sau khi phân mảnh ý thức của họ xa hơn, các Đấng Sáng Lập bắt đầu đặc hóa năng lượng  thành vật chất. Điều này tạo ra một chủng tộc vật lý hình mẫu mà đa số ý thức hình người sẽ nhập  thể vào. Trên các tầng thứ siêu nguyên tử, các mã tổ chức tồn tại tạo ra một cơ thể hình người phù  hợp trong môi trường dựa trên carbon như là phương tiện nhằm thể hiện vật lý của ý thức. Đấng  Sáng Lập đã sử dụng mã diễn ra tự nhiên này để giúp họ tạo ra các phiên bản của chính họ ở cả trạng thái vật lý và phi vật lý. Hình thể này phản ánh tượng trưng các khía cạnh của vũ trụ phân  cực mà họ đã tiến nhập. Một lần nữa, nó là đại diện của ý tưởng rằng “cha mẹ” tạo ra “con cái”  theo hình ảnh của chính mình. (2)

[(2) Ý tưởng này được phản ánh trong tác phẩm của Rupert Sheldrake với cộng hưởng hình thái, cho thấy có  những trường đầy năng lượng tổ chức tất cả các hình thể. Những trường này có thể truyền các đặc điểm sang  các khía cạnh “không liên quan” của cùng một loài mà không nhất thiết phải gần nhau về mặt vật lý.]

Đấng Sáng Lập là những người ông người bà tràn đầy năng lượng của chủng tộc nhân loại. Đó  là mong muốn của họ để thể hiện các khía cạnh khác chiều của mình. Điều này sẽ tạo ra những  hình thể gốc của sự sống, cái sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sáng tạo sự đa dạng bên  trong thực tại mới vừa được sinh ra. Họ là vừa là Nguồn vừa là hình mẫu.

Khi họ xuất hiện dưới hình thể ánh sáng này thông qua việc nén năng lượng, họ nhận ra rằng  tất cả sự sống một lần nữa sẽ tiến hóa trở lại thành Đấng Sáng Lập và sau đó vào trong Nguồn. Ý  thức sẽ phân tán và phân mảnh, đôi khi thậm chí không còn nhận ra; nhưng nó sẽ tiến hóa trở lại  Nguồn một cách vật lý, cũng như một cách tinh thần, tình cảm và tâm linh.

Do đó, các Đấng Sáng Lập đã bắt đầu bước tiếp theo của quá trình phân mảnh. Hành động đầu  tiên của họ là bắt đầu thực hiện các kế hoạch cần thiết để lan truyền sự sống trên toàn hệ sao  Lyra. Họ biết rằng theo thời gian, các dạng sống sẽ quy vào các nền văn minh hành tinh một cách  tự nhiên bởi phương pháp luật hấp dẫn.

Các hành tinh trong cụm sao Lyra đã được chọn để chứa các chủng tộc mới này. Khi các hành  tinh này bắt đầu phát triển sự sống linh trưởng tự nhiên, Đấng Sáng Lập đã gieo những loài linh  trưởng đang phát triển bằng năng lượng plasmic (3) lên các tầng thứ siêu nguyên tử trong cấu trúc  DNA của chúng. Điều này xảy ra qua nhiều thế hệ cho đến khi các động vật linh trưởng/hình  người đã sở hữu di truyền cần thiết để duy trì rung động cao hơn của ý thức mật độ ba. Bằng  những biến đổi nhỏ, quá trình nhập thể đã sớm bắt đầu trên một số hành tinh.

[(3) Năng lượng cô đặc cao biểu hiện như ánh sáng.]

Các Đấng Sáng Lập đã phân mảnh bản thân mình hơn nữa để giải phóng ý thức cần thiết nhập  thể trên những hành tinh này. Khi sự phân mảnh này xảy ra, mỗi ý thức đã bị thu hút bởi một  hành tinh cụ thể, nơi có rung động tương thích với mỗi mảnh.

Như đã trình bày ở chương trước, khuôn mẫu cơ bản của ý thức đã phân mảnh qua Lăng kính  của Lyra có thể được coi là một bộ ba. Nó đại diện cho một cực, một đối cực của nó, và điểm hợp  nhập. Các Đấng Sáng Lập đã quan sát dòng năng lượng tự nhiên đang nổi lên ở các chủng loài cơ  sở đang phát triển. Các nhóm hành tinh khác nhau này ban đầu là đồng nhất, chưa thể hiện rõ bất  kỳ khía cạnh đơn nào của khuôn mẫu.

Khi thời gian tiếp diễn và sự tương tác giữa cá nhân và nhóm tăng lên, nhiều nhóm phân cực  thành các định hướng tiêu cực hoặc tích cực. (4)

[(4) Những định hướng tiêu cực/tích cực này không phải là những phán xét. Nó đại diện cho ý tưởng về cực (âm/dương), bình đẳng nhưng có năng lượng đối lập]

Một số nhóm bắt đầu hiển thị mức độ hợp nhập khác nhau —— Kịch bản này được các Đấng  Sáng Lập mong chờ. Tuy nhiên, quá trình bắt đầu có một sự sống của chính nó. Khi quá trình  tăng trưởng theo cấp số nhân, Đấng Sáng Lập đã bắt đầu nhìn thấy những phản chiếu vô hạn của  Toàn Thể, và đến một mức độ nào đó, nó trở nên choáng ngợp đối với họ.

Khi các nhóm này phát triển và đạt được du hành vũ trụ, họ tiếp xúc với sự phát triển của các  nhóm hành tinh khác trong khu vực. Các nền văn hóa bắt đầu pha trộn và tăng trưởng. Những  triết lý mới đã ra đời. Trong một khoảng thời gian, chủng tộc Lyra nhanh chóng phát triển công  nghệ tiên tiến, mở rộng triết học và phát triển xã hội mạnh mẽ nhờ sự tương tác giữa các nền văn  hóa hành tinh. Sau đó động lực của khuôn mẫu bắt đầu được hiển thị.

Các cực bắt đầu củng cố, tạo ra sự phân cực tiếp tục theo cấp số nhân của chính chúng. Các  cực tiêu cực bắt đầu phân chia và biểu hiện cực tiêu cực/cực tích cực riêng của chúng. Cực tích  cực cũng giống như vậy. Tính nữ thể hiện tính nam của nó, và tính nam thể hiện tính nữ của nó.  Các cực phát triển như virus bên trong nền văn minh nở rộ trước đây.

Thiết lập đơn giản của những tấm gương mà các Đấng Sáng Lập từng tạo ra đã vỡ thành vô  hạn mảnh vỡ. Họ mất liên lạc trực tiếp với nhiều cửa sổ di truyền (sinh mệnh vật lý) mà họ đã tạo  ra. Những sinh mệnh vật lý bây giờ đã có được sự sống của riêng mình, dù các chương trình ban  đầu tiếp tục là một nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của họ.

Nhóm đầu tiên phát triển như một chủng loài đặc biệt phi-Lyran chính là nền văn minh Vega. (5)

[(5) Vega là ngôi sao Alpha (sáng nhất) trong chòm sao Lyra.]

Họ đã hình thành một triết lý và định hướng tâm linh rất đặc biệt rồi bắt đầu cô lập bản thân  khỏi các chủng tộc Lyra. Họ ban đầu là một nền văn minh định hướng-tiêu cực, được coi là cực  tiêu cực (cực âm) của Lyra bởi họ đã chấp nhận một triết lý phục vụ bản thân (thu lại). Bản thân  Lyra có thể được coi là cực tích cực (cực dương) vì tất cả các nền văn minh khác đều được “sinh  ra” từ nó (mở rộng).

Khi thời gian trôi qua, sự cọ xát đã tăng lên giữa người dân chủng tộc Lyra và các nền văn  minh Vega. Cả hai nhóm đều không tiến triển trên con đường hợp nhập. Cả hai đều mang trong  mình xung đột đối cực. Cả hai nhóm đều đúng hoặc sai; họ đều phát triển những ý tưởng giống  nhau —— chỉ là từ những góc độ khác nhau. Họ chẳng qua không hiểu được cái cách cân bằng năng lượng của mình. Sự phân cực tiếp tục phát triển theo cấp số nhân khi họ vật lộn với mối quan hệ giữa nền văn minh của mình và đối phương.

Một nền văn minh thứ ba bắt đầu nổi lên từ các chủng tộc Lyra. Bởi vì hành tinh này là đỉnh  (apex) của một tam giác tượng trưng cho sự hợp nhập (biểu hiện cả cực tiêu cực lẫn cực tích cực),  nó có thể được gọi là hành tinh Apex trong giai đoạn phát triển này. Sau đó, nó trở thành một  mảnh phức tạp hơn nhiều của trò ghép hình thiên hà này.

Hành tinh Apex bắt đầu nền văn minh của nó bằng cách hấp thụ các đặc tính từ cả hai cực Lyra  và Vega. Về di truyền, họ là một hỗn hợp. Trong chủng tộc của họ, sự đa dạng thậm chí còn lan  rộng hơn cả trên Trái Đất hiện tại của chúng ta. Có những người da đen và da trắng, những người  hòa bình và những kẻ chinh phục, nghệ sĩ, nhạc sĩ và binh sĩ. Ngay cả khi so sánh với chủng tộc  Trái Đất của chúng ta thì họ cũng không chung sống hòa bình với nhau một chút nào. Sự chia rẽ bắt đầu xảy ra trong văn hóa cho đến khi toàn bộ hành tinh bị nhấn chìm trong sự xung đột của  phân cực. Không có giải pháp trong tầm mắt, tương lai của hành tinh Apex này dường như vô  vọng —— họ cuối cùng đã cho phép sự ô nhiễm và vũ khí hầu như hủy diệt thế giới của mình.

Khi các cực đối lập bị cưỡng ép chứ không được hợp nhập, chúng tạo ra sự dung hợp. Sự dung hợp này thể hiện trên thế giới Apex như một cuộc chiến hạt nhân. Một số nhỏ dân cư tự bảo vệ mình dưới lòng đất, nhưng phần còn lại đã chết vì bản thân hợp nhập bất khả thi. Những gì xảy ra  trên thang chia hành tinh là khá thú vị. Từ một điểm quan sát trong vũ trụ, hành tinh này dường  như đã tự hủy diệt chính nó; nhưng từ quan điểm của những người sống sót dưới lòng đất, họ đã  sống sót rất nhiều. Kết quả của những vụ nổ hạt nhân chính là hành tinh của họ rốt cuộc bị đẩy  vào một chiều kích biến đổi. Sau thảm họa, phóng xạ trên thế giới của họ vẫn còn khá cao, buộc  họ phải ở lại dưới lòng đất. Khi họ hồi phục sau cú sốc cảm xúc của mình, đó đã trở thành thời  gian để nhặt về những mảnh vỡ cuộc sống của họ. Sự phát triển và biến đổi không tưởng của họ sẽ được khám phá trong các chương tiếp theo, vì họ đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong  sự biến đổi của hành tinh Trái Đất, mà cả trong gia đình thiên hà và những Đấng Sáng Lập.

Trong khi đó, chủng tộc Lyra và nền văn minh Vega đang tiếp tục phát triển. Các nhóm của  Lyra muốn tiêu trừ bản thân ra khỏi xung đột với Vega và tìm kiếm nhiều khu vực khác để định  cư. Các nhóm Vega cũng thoát khỏi những xung đột của hành tinh họ và thành lập một số nền  văn minh bao gồm Altair và Centauri (sẽ không được đề cập trong tài liệu này). Những đường rõ  ràng của truy nguyên lịch sử di truyền và triết lý đã trôi qua. Nhân loại đang lan rộng chóng vánh, mang theo hạt giống của trải nghiệm và sự phân cực. Mục đích luôn được chôn sâu trong linh hồn  của mỗi sinh mệnh và khẽ thúc cùi chỏ họ tiến tới. Mục đích là —— và vẫn là —— hợp nhập.

Rõ ràng khởi đầu của lối vào tiến vào phân cực bởi Đấng Sáng Lập là không dễ dàng. Họ đã  tạo ra một phương trình mà họ mong đợi sẽ kết thúc theo tính toán của mình. Nhưng cũng như  tân khoa học hỗn độn, sự chuyển động của năng lượng giữa ba nền văn minh (Lyra, Vega, và  Apex) trở nên không thể đoán trước được đối với Đấng Sáng Lập. Cả gia đình thiên hà chỉ có thể chờ đợi và quan sát, biết rằng trong sự hỗn độn đó có một trật tự —— trật tự thần thánh.

Những bài học đầu tiên này đã in sâu vào ký ức ether của loài người như một lời nhắc nhở về tất cả những gì nó có và có thể trở thành. Nhân loại không bao giờ đơn độc trong cuộc đấu tranh  này. Những Đấng Sáng Lập vẫn đợi chờ trong im lặng. Họ không chỉ tồn tại “ngoài kia” mà còn  bên trong linh hồn nhân loại như nguyên mẫu cơ bản nhất của nó. Chu kỳ của sự sống và tồn tại  chỉ là một vòng tròn; đầu và cuối là một. Khi nhân loại cảm thấy tiếng gọi của tiến hóa, đó là  Đấng Sáng Lập thì thầm xuyên qua khoảng không thời gian và chiều kích. Họ là một phần của  nhân loại đang nói với chính mình. Có lẽ đã đến lúc lắng nghe.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here