NHỮNG VỊ CỨU TRỢ VÔ HÌNH – CHƯƠNG 9: Sự hiện hình và hậu quả của nó

0
88

CHƯƠNG IX

Sự hiện hình và hậu quả của nó

Trước các sự kiện đã thấy ở trên, độc giả thường hỏi: vậy người cứu trợ vô hình có được an toàn giữa các mối nguy hiểm chết người ấy không? Thí dụ, khi cậu bé hiện hình ra để cứu một em bé khác ra khỏi gian nhà đang cháy, không sợ nguy hiểm đến tánh mạng hay sao? Phải chăng thể xác của cậu không bị tổn thương trong trường hợp mà hình thể hiện ra phải đi xuyên qua ngọn lửa, hoặc bị rơi từ mái hiên dốc đứng mà cậu đi vững vàng ở ngoài mé như thế. Chúng ta biết rằng trong nhiều trường hợp, hình thể hiện ra và xác thịt có những sự liên quan khá mật thiết, để có thể bị hậu quả tai hại, vậy trong trường hợp nầy thì sao?

Vấn đề hậu quả tai hại thật mờ mịt và khó khăn. Chúng ta chưa thể giải thích hoàn toàn những hiện tượng thật phi thường. Thật ra, phải hiểu những luật lệ chi phối các sự rung động phát khởi đồng cảm, cùng lúc ở trên nhiều cõi, mới có thể có ý niệm hoàn toàn. Tuy nhiên, bằng sự quan sát, chúng ta có thể biết trong vài tình trạng thì sự hiện hình được cho phép và trong những tình trạng khác thì ngược lại. Muốn hiểu rõ tại sao, trước hết chúng ta phải nhớ là ít nhất cũng có ba cách thức hiện hình khác nhau, người nào không có chút ít kinh nghiệm về thần linh học nên để ý điểm nầy. Nơi đây tôi không giảng giải chi cả về cách thực hành của mỗi loại hiện hình, mà tôi chỉ nói sự hiện hình là một việc không nghi ngờ được.

1- Trước hết là sự hiện hình mà mắt thường không thấy được, nhưng có thể sờ đụng được. Về loại nầy những bàn tay vô hình thường hay siết tay bạn hoặc vuốt ve mặt bạn trong một buổi chiêu hồn, hoặc có khi dời những món đồ từ chỗ nầy qua chỗ khác, hay đập gõ trên mặt bàn. Đôi khi những hiện tượng đập gõ trên mặt bàn có thể thực hiện dễ dàng mà không cần đến bàn tay của thể xác.

2- Kế đến là sự hiện hình cho thấy được nhưng không sờ được, quơ tay qua hình dạng đó cũng như quơ ngang qua không khí. Trong vài trường hợp hình hiện ra giống như hơi nước. Trong những trường hợp khác, hình dáng hiện ra hoàn toàn như bình thường, cho đến sự vững chắc của nó cũng không chút gì đáng nghi ngờ, nhưng không sờ được.

3- Sau hết là sự hiện hình toàn vẹn, vừa thấy được, vừa sờ được. Chẳng những nó giống hệt người bạn quá cố của chúng ta, mà lại còn bắt tay chúng ta một cách ân cần với lòng quyến luyến truyền cảm thật sự qua chúng ta.

Có những bằng chứng cho thấy trong những điều kiện nhất định thì sự hiện hình loại thứ ba nầy đem lại một số hậu quả không tốt, nhưng chắc chắn là ít xảy ra hậu quả trong các loại hiện hình thứ nhất hay thứ nhì. Trường hợp hiện hình của cậu bé trong câu chuyện không thuộc loại thứ ba, bởi vì phải thật cẩn thận, không tiêu dùng quá nhiều năng lượng cần thiết để đạt được kết quả đòi hỏi, cho nên có thể nói nó thuộc vào loại hiện hình thứ nhứt và thứ nhì. Có thể là chỉ có cánh tay vịn đứa nhỏ là rắn chắc và sờ đụng, còn các phần khác của xác thân tuy thấy hình dáng như thật, nhưng sờ thì không đụng.

Ngoài những vấn đề trên, còn một điểm khác đáng được chú ý. Để thực hiện sự hiện hình toàn vẹn cần phải gom những chất liệu vật chất dùng cho mục đích nầy từ một người khác. Trong những buổi về thuật chiêu hồn thì phần lớn chất liệu nầy được rút ra từ thể phách, cũng có khi từ xác thịt của người lên đồng. Trong vài cuộc khảo sát, người ta nhận thấy trọng lượng của người lên đồng bị sút giảm rất nhiều trong lúc đang có sự hiện hình. Những thực thể nơi cõi trung giới dùng phương pháp nầy để hiện hình, vì xác thân của người đồng là phương tiện gần gũi, dễ dàng nhất để cho họ dùng. Do đó có sự liên quan mật thiết giữa xác đồng và hình thể hiện ra. Chúng ta chưa hiểu được một cách rõ ràng về hiện tượng được gọi là sự phản động nầy. Thí dụ, nếu người ta thoa phấn trên bàn tay của hình hiện ra, thì người ta sẽ thấy vết phấn đó ở trên tay của đồng tử, mặc dầu đồng tử bị nhốt kỹ trong một căn phòng khác và được giữ gìn cẩn thận để tránh sự gian dối. Bất cứ một vết thương nào gây cho hình thể hiện ra, thì nơi xác thân của đồng tử cũng bị vết thương tại chỗ đó. Đôi khi những thức ăn, mà hình thể hiện đã ăn, lại chạy sang qua xác thân của đồng tử, chính tôi cũng đã có dịp quan sát những sự kiện nầy.

Những trường hợp mà chúng tôi đã thuật lại ở những phần đầu sách thì khác hẳn. Cyril ở cách xa xác thân của nó đang ngủ hàng ngàn dặm, như thế thì bạn nó không thể nào mượn chất dĩ thái từ xác thân của nó được. Vả lại, nguyên tắc mà các đệ tử của những Chân Sư minh triết dùng trong việc cứu trợ, cấm hẳn sự chế phục xác thân kẻ khác, dù với mục đích tốt đẹp. Hơn nữa phương pháp nầy cũng không cần thiết, vì có những cách thức khác ít nguy hiểm hơn, được những vị cứu trợ dùng mỗi khi cần phải hiện hình, như là làm đậm đặc lại chất dĩ thái mượn trong không khí ở chung quanh. Thường thường các thực thể ở cõi trung giới hoạt động trong các buổi cầu hồn, không có năng lực để thực hành phương pháp nầy. Còn đối với sinh viên về khoa hóa học huyền bí thì chẳng có gì gọi là khó khăn.

Hãy chú ý sự sai biệt về kết quả. Hình thể hiện ra trong trường hợp đồng bóng liên quan hết sức mật thiết với xác thân, nó được cấu tạo bằng thể chất rút ra từ xác thân của người đồng và như thế gây nhiều hậu quả tai hại. Trong trường hợp của vị cứu trợ, nhờ sử dụng năng lực tinh thần rút ra những chất liệu không có liên quan đến xác thân, nên không gây phản ứng gì lên trên xác thân. Sự kiện đó cho thấy tại sao đi ngang qua các ngọn lửa hoặc rơi từ mái hiên cao không gây nguy hiểm gì cho cậu bé cứu trợ, và trong một hoàn cảnh khác, một nhân viên của nhóm cứu trợ trong khi hiện hình, lặn xuống nước theo một chiếc tàu chìm mà không thiệt hại gì đến xác thân.

Trong hai trường hợp được thuật lại ở trên, chúng ta thấy là Cyril không thể tự mình hiện hình được, mà người khác làm cho nó hiện hình. Nhưng có một lần do lòng thương xót tột độ và ý chí mạnh mẽ mà Cyril tự hiện hình được. Trường hợp nầy tương tự chuyện đã kể về một người mẹ, nhờ tình thương yêu quá mạnh, nên hiện hình ra được để cứu mạng sống của các con. Sự kiện nầy thật khó giải thích, nhưng trong thiên nhiên, quyền năng phi thường của ý chí hoạt động được trên vật chất của tất cả các cõi, không còn làm cho ta nghi ngờ nữa. Thật vậy, nếu ý chí đủ mạnh, chúng ta sẽ có thể trực tiếp thực hiện được bất cứ điều gì mà không cần có sự hiểu biết, cũng không cần nghĩ về phương thức để làm công việc đó. Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng quyền năng ý chí nầy đóng một vai trò quan trọng trong sự hiện hình. Mặc dầu theo thường lệ, sự hiện hình là một nghệ thuật, cũng giống như các nghệ thuật khác cần phải học mới biết được. Chắc chắn là một người bình thường ở cõi trung giới không thể nào hiện hình được, nếu không có học tập trước, cũng như một người bình thường ở cõi nầy không thể chơi được vĩ cầm mà không chịu học tập từ trước. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, như câu chuyện được kể sau đây.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here