NHỮNG VỊ CỨU TRỢ VÔ HÌNH – CHƯƠNG 18: Những nhiệm vụ khác

0
51

CHƯƠNG XVIII

Những nhiệm vụ khác

Bây giờ chúng ta hãy tạm ngưng nói về những công việc giúp đỡ người chết để bàn sơ lược những điểm chính yếu trong công việc giúp đỡ người sống, vì nếu không đề cập đến những công việc dành cho người sống là thiếu sót quá nhiều trong việc tường thuật những nhiệm vụ của các vị cứu trợ vô hình. Có rất nhiều điều được thực hiện, bằng sự gợi ý, hoặc bằng cách dùng những tư tưởng tốt lành để gây ấn tượng lên trí não của những người xứng đáng và sẵn sàng đón nhận nó.

Mong rằng bạn đọc không hiểu lầm điều mà chúng tôi diễn tả ở trên. Vị cứu trợ vô hình rất dễ dàng chế ngự trí não của một người bình thường, và tùy ý điều khiển tư tưởng của người ấy, trong khi “nạn nhân” không có chút gì nghi ngờ rằng có người đã ảnh hưởng lên tư tưởng của họ. Cách thức chế ngự tư tưởng người khác rất có hiệu quả, nhưng phương pháp ấy không được chấp nhận, những vị cứu trợ phải biết tự hạn chế sử dụng nó. Chúng ta chỉ được đưa tư tưởng tốt lành vào trí não của người mình muốn giúp, trong số cả trăm tư tưởng khác không ngừng đi qua tâm trí của người đó. Rồi việc tiếp nhận, đồng hóa và thực hành hay không thì hoàn toàn do chính người đó quyết định. Nếu họ không chấp nhận tư tưởng ấy, thì dĩ nhiên nhân quả tốt do ý định tốt chỉ có vị cứu trợ được hưởng mà thôi. Như vậy họ chỉ là phương tiện để vị cứu trợ thực hành sự chia sớt tình thương, và đó không phải là điều mà chúng tôi muốn.

Công việc giúp đỡ nầy được thực hiện bằng nhiều cách. Khuyên giải những người đang buồn rầu, đau khổ. Cố gắng hướng dẫn, giải thích chân lý cho những người thành tâm tìm kiếm. Đối với người đang gặp khó khăn trong việc nghiên cứu những vấn đề tâm linh hoặc siêu hình và họ đang bị xáo trộn, bứt rứt, thì vị cứu trợ có thể trình bày và đưa vào trí não của người ấy phương pháp giải quyết, mà không làm cho họ nghi ngờ chút nào là ý kiến đó đến từ người khác.

Một vị đệ tử có thể được dùng như là một “đại diện” để đáp ứng lại những lời cầu nguyện. Bởi vì những ước vọng chân thành phát ra từ người cầu nguyện sẽ nhận được vài kết quả. Cố gắng tinh thần như thế thường được đáp ứng từ Đấng Tối Thiện. Đôi khi vị cứu trợ được sử dụng như là một vận hà cho năng lực tuôn xuống từ cõi trên. Sự kiện nầy đem lại hữu ích cho người cầu nguyện và càng hữu ích hơn cho những người thực hành thiền định.

Ngoài những phương pháp tổng quát, còn có những cách thức riêng để giúp đỡ trong những trường hợp đặc biệt, ít xảy ra. Như những vị đệ tử có thể đưa những tư tưởng chân chính, cao đẹp để gợi hứng cho những văn, thi sĩ, mỹ thuật gia và nhạc sĩ. Nhưng không phải tất cả những vị cứu trợ đều có khả năng để làm công việc đó.

Đôi khi, tuy rất hiếm, vị cứu trợ phải báo trước những sự nguy hiểm có thể xảy ra cho người đang phát triển tâm linh theo chiều hướng dễ bị ảnh hưởng từ những phần tử xấu, và vị cứu trợ phải làm vô hiệu hóa những âm mưu đen tối của nhóm hắc đạo. Thường thì giáo huấn về những chân lý cao siêu ít khi được chỉ dạy trực tiếp, ngoại trừ cho những sinh viên huyền bí. Nhưng đôi khi những chân lý ấy được đưa vào tâm trí của những giáo sĩ, những giảng sư như là một chuỗi những tư tưởng bao quát, với quan điểm tự do hơn.

Có một ứng dụng khác rất quan trọng đối với phương pháp gợi ý nầy, được thực hiện bởi những vị cứu trợ cấp cao, có nhiều kinh nghiệm. Ở cấp độ thấp, vị cứu trợ có thể trợ giúp cho một người đang gặp phải những khó khăn cá nhân hoặc một số người thân thuộc liên hệ. Ở cấp độ cao hơn, sự gợi ý như thế có thể áp dụng đối với những người chịu trách nhiệm trong chính giới hoặc tôn giáo, như tổng thống, bộ trưởng, các vị cầm đầu trong giáo hội. Nếu những vị có thẩm quyền cảm nhận được những ý kiến mới và đem ra thực hành sẽ mang lại lợi ích cho cả quốc gia, có khi cho cả sự tiến bộ của thế giới. Cần biết rằng, phía sau những sự việc hỗn độn, tham lam, ích kỷ của thế gian, có sự tiến hóa trong trật tự. Những vị Chân Sư trong Quần Tiên Hội cao cả tạo thành chính phủ thật sự bên trong, cai quản toàn thế giới.

Khi tiến bước trên đường đạo, sinh viên huyền bí dần dần hoạch đắc những khả năng cao siêu mà họ có thể sử dụng để giúp đời. Thay vì chỉ giúp đỡ những cá nhân, họ có thể giúp cho cả một quốc gia, chủng tộc. Dần dần họ được giao phó cho một phần trong những công việc quan trọng của Chân Sư. Trong khi thâu thập những khả năng và kiến thức cần thiết, họ bắt đầu dùng được những năng lực mạnh mẽ hơn của cõi trí và cõi tình cảm. Họ cũng được chỉ dẫn về ảnh hưởng thuận lợi của từng chu kỳ. Họ sẽ được kết nối với những vị Nirmânakâya, những vị nầy có khi được gọi tượng trưng là “Những viên đá của bức tường bảo vệ” (Stones of the Guardian Wall). Trước hết, ở bậc thấp nhất, sẽ là một nhân viên trong nhóm những vị ban ân huệ, và học tập cách phân phát những mãnh lực nầy, vốn là thành quả của sự hy sinh cao thượng. Họ tiến lên như vậy, từ cấp nầy đến cấp kia, để cuối cùng đến bậc Chân Sư. Chừng đó họ có thể gánh lấy trách nhiệm của một vị Chân Sư minh triết và giúp đỡ kẻ khác đang đi trên con đường mà họ đã đi qua.

Công việc ở cõi thượng giới, có khác hơn chút ít; giáo lý có thể đồng thời ban ra và nhận lãnh một cách trực tiếp, mau lẹ và đầy đủ hơn. Mặt khác, những ảnh hưởng được vận dụng sẽ mạnh mẽ hơn vô cùng. Hiện tại, nếu đề cập nhiều chi tiết cũng không ích lợi gì, vì trong chúng ta, chưa người nào có được đầy đủ ý thức trên cõi đó trong lúc còn sống ở cõi trần. Nơi cõi trần và cõi trung giới, nếu chúng ta có khả năng, chúng ta có rất nhiều công việc để làm. Trải qua vô số thời đại, chắc chắn không bao giờ chúng ta phải lo thiếu môi trường để chúng ta hoạt động phụng sự bất vụ lợi.

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here