CUỘC SỐNG TRONG THỜI ĐẠI VÀNG – Chương 20: Xây dựng cơ thể ánh sáng tinh thể của bạn

0
152

Chương 20 – Xây dựng cơ thể ánh sáng tinh thể của bạn

1.              Quá trình thăng lên cơ thể ánh sáng

Tôi đã nhắc đến nhiều lần về quá trình thăng lên cơ thể ánh sáng mật độ 5, vì vậy tôi hy vọng chương này sẽ làm rõ nhiều câu hỏi mà bạn có thể đặt ra. Đây là một minh họa sơ bộ dựa trên thông tin nhận được trực tiếp từ Cái Tôi Cao Hơn của tôi. Nó không có nghĩa là hoàn chỉnh, vì sự phức tạp của “khuôn mẫu chính” nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này.

Từ quan điểm của não phải, chúng ta chỉ cần tiếp nhận các năng lượng được đưa đến từ chiều kích 5 và chỉ cho phép quá trình diễn ra. Dù sao đi nữa, dường như có nhiều bước riêng biệt đối với sự chuyển đổi này và có những trải nghiệm khác nhau trong mỗi bước. Tôi đã chia các bước này thành sáu phần như sau:

 1. Thanh lọc ý thức cũ – hợp nhất với Nguyên nhân gốc;
 2. Hòa hợp các cơ thể “thấp hơn” (tức là Cơ thể vật lý, Cảm xúc, Tâm trí, Trái tim và các cơ thể vi tế) với Tinh thần;
 3. Tiếp nhận mã kích hoạt ánh sáng;
 4. Tái lập trình DNA (tái cấu trúc tế bào) và khởi tạo “khuôn mẫu chính”;
 5. Chuyển đổi các chức năng sinh lý từ cấu trúc carbon sang cấu trúc silicon; và
 6. Dịch chuyển chiều kích/mật độ (thăng thiên).
 • Thanh lọc y thức Cũ – hợp nhất với Nguyên nhân Gốc

Đây là bước khó nhất, nhưng quan trọng nhất. Những gì cần phải được thanh lọc có thể được tóm gọn trong ba từ: sự phán xét, phủ nhận và tội lỗi. Trái ngược với những gì mà nhiều người theo phong trào Thời Đại Mới (“New Agers”) muốn tin, hầu như tất cả chúng ta vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bộ ba khét tiếng này. Phần lớn những gì chúng ta đã chấp nhận là sự thật thực sự là một tập hợp các niềm tin được duy trì bởi sự phán xét, được củng cố bởi cảm giác tội lỗi và bị vô hình bởi sự phủ nhận. Đây là lý do tại sao tôi dành toàn bộ Chương 17 cho những điều kiện này.

Nếu bạn nhớ lại Chương 4, chúng ta đã nêu một hệ thống niềm tin cốt lõi được phong trào Thời Đại Mới ra sức ủng hộ: “Thượng Đế là hoàn hảo, là tình yêu không thay đổi.” Mặc dù điều này có thể là một phần của Thượng Đế, nhưng sự hiểu biết của tôi là Thượng Đế cũng đang phát triển và mở rộng trong từng khoảnh khắc, và kể từ khi chúng ta được tạo ra “theo hình ảnh và giống với Ngài”, Thượng Đế cũng đang chữa lành và hợp nhất sự phán xét, tội lỗi và phủ nhận. Nói cách khác, tất cả cuộc sống là sự phản chiếu của Thượng Đế.

Nguyên nhân của mọi sự phủ nhận là do “nghĩ rằng mình sai” – tức là không chấp nhận bản thân một cách vô điều kiện trong thời điểm hiện tại. Phần bị phủ nhận nặng nề nhất của chính chúng ta là cơ thể cảm xúc – chúng ta không chấp nhận bất cứ điều gì chúng ta đang cảm thấy từng giây phút. Sau đó, chúng ta đánh giá cảm giác đó là phi tinh thần, do đó củng cố sự phủ nhận, hoặc chúng ta cho phép cảm giác bộc lộ, nhưng sau đó cảm thấy tội lỗi vì đã thể hiện nó. Cảm giác tội lỗi làm tiêu hao năng lượng và ngăn cản chúng ta có đủ độ rung động để hợp nhất được Nguyên nhân gốc. Hợp nhất Nguyên nhân gốc có nghĩa là sự hiểu biết chính xác, ở tầng thứ cảm giác, những gì đã diễn ra tại thời điểm cá nhân hóa của chúng ta với tư cách là những linh hồn được sinh ra từ Thượng Đế. Cho đến khi hiểu được sự phán xét, tội lỗi và sự phủ nhận, mọi điều chúng ta nghĩ, nói, làm hoặc tin sẽ đưa chúng ta xa cách Thượng Đế hơn.

Tôi đề nghị bạn đọc lại Chương 3, 4 và 17 để củng cố hiểu biết của bạn về Nguyên nhân gốc.

 • Hòa hợp các cơ thể thấp hơn với Tinh thần

Mặc dù chúng ta đã xem xét nhiều hệ thống tư tưởng liên quan đến tầng thứ, luân xa và cơ thể, tôi sẽ nói ở đây về các tầng thứ thể chất, cảm xúc, tâm trí, trái tim và tinh tế. Chúng tương ứng với sáu tầng thứ nhận thức đầu tiên, tùy thuộc vào mô hình bạn sử dụng. (Tham khảo Chương 11 nếu bạn cần ôn lại về mô hình.) Từ “thấp hơn” ở đây không ngụ ý bất kỳ đánh giá nào rằng bất kỳ tầng thứ nào trong số này đều kém hơn Tinh thần.

Để ôn lại, tầng thứ thể chất tương ứng với luân xa thứ nhất và thứ hai (chức năng sinh tồn và sinh sản). Cơ thể cảm xúc gắn liền với luân xa thứ ba (đám rối mặt trời), là nơi trú ngụ của ý chí, và liên quan đến quyền lực, trực giác, khả năng tiếp thu và mong muốn. Cơ thể tâm trí bao gồm các luân xa thứ năm và thứ sáu và xử lý các niềm tin, ý tưởng, khái niệm, giao tiếp và trí tưởng tượng. Tầng thứ trái tim liên quan đến luân xa thứ tư và đại diện cho trải nghiệm cuộc sống tập thể của linh hồn cá thể, cũng như điểm cân bằng của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện. Các thể vi tế (thể vía, thể dĩ thái và nhân quả) tương ứng với các luân xa phía trên.

[LƯU Ý CỦA TÁC GIẢ: Có lý do tại sao tôi tiếp tục lặp lại các khái niệm nhất định theo định kỳ. Chúng ta cần lập trình lại tâm trí của mình để có thể chấp nhận ý tưởng về sự hợp nhất và sự lặp lại sẽ đẩy nhanh quá trình này, vì vậy hãy kiên nhẫn với tôi.]

Bản chất tam thể của Thượng Đế là tình yêu, trí tuệ và sức mạnh (tương ứng với trái tim, tâm trí và ý chí). Để sẵn sàng nhận mã kích hoạt ánh sáng (Bước 3), các cơ thể này phải được đồng điệu với cơ thể vật lý. Hầu hết những người tiến hóa về mặt tinh thần đã điều chỉnh tâm trí và trái tim, nhưng họ vẫn tin rằng họ phải phủ nhận cơ thể và cảm xúc. Tôi hiểu rằng cái chết thể xác là một con đường vòng trên con đường tiến hóa và rằng chúng ta có ý định tiến hóa tất cả các cơ thể thấp hơn của chúng ta lên các chiều kích cao hơn. Sự hòa hợp hoàn chỉnh có nghĩa là tất cả các tầng thứ có liên lạc rõ ràng với nhau và đang hoạt động như một tổng thể hài hòa.

 • Tiếp nhận mã kích hoạt ánh sáng

Đây là quá trình đưa ánh sáng vào tế bào của cơ thể để chuẩn bị gây đột biến cấu trúc gen (Bước 4). Kích hoạt ánh sáng được tạo ra một cách tự động khi các cơ thể thấp hơn được hòa hợp. Quá trình này được đẩy nhanh nhờ Sự can thiệp của Thần thánh dưới hình thức hỗ trợ từ những sinh mệnh ánh sáng, người ngoài hành tinh đã tiến hóa, thiên thần, v.v., và bằng cách thực hành chữa lành như thiền định, chỉnh thể (bodywork)[1], thở tái sinh (rebirthing), yoga, hình dung, ghé thăm các điểm xoáy năng lượng và linh thiêng, và nhóm tập trung vào các hoạt động chữa lành. Nó cũng đang được tăng tốc bởi Sự hội tụ hài hòa, sự kích hoạt cánh cổng 11:11 và sự tiến động thẳng hàng xảy ra vào năm 2012. Việc sử dụng các kim tự tháp, tinh thể, đĩa Pleiades, bộ dao động đa sóng và các thiết bị radionics cũng có thể hữu ích; tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị này trước khi hòa hợp các phần cơ thể thấp hơn có thể gây nguy hiểm, vì các thiết bị này có thể làm tăng tốc độ tiến hóa của từng cơ thể một cách không cân đối (tức là, các cơ thể chưa được hòa hợp nhất có thể không thể “bắt kịp” những cơ thể tiến hóa hơn). Những sự chuẩn bị bổ sung có thể bao gồm thanh lọc chế độ ăn uống và cải thiện vận động. Người ta khuyến cáo rằng nên hạn chế uống rượu, caffein, đường, thuốc lá và thịt đỏ, mặc dù mỗi người cần tuân theo hướng dẫn từ bên trong của mình về điều này.

 • Tái lập trình DNA và khởi tạo “khuôn mẫu chính”

Khuôn mẫu chính là chương trình chuẩn bị cho cơ thể vật lý thực hiện chuyển đổi nguyên tử thực tế trước khi thăng thiên (chi tiết trong Bước 5 bên dưới). Để minh họa cho quá trình này, tôi muốn kể lại một trải nghiệm mà tôi đã có vào năm 1991. Trong hình dung này, một sinh mệnh ánh sáng đến với tôi, và với sự cho phép của tôi, đã đưa một thiết bị cấy ghép tinh thể vào đám rối mặt trời của tôi. Tôi được thông báo rằng trong vài tuần tới, cơ thể tôi sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi nguyên tử. Sau đó, tôi nhìn thấy, thông qua Tâm Thức Vũ Trụ, một chương trình máy tính sinh học đang được kích hoạt để chuẩn bị cho cơ thể. Chương trình này rất phức tạp và bao gồm những thứ như cách điều chỉnh hormone để chống lại những thay đổi nhanh chóng của môi trường và cách điều chỉnh quá trình tiêu hóa và đào thải trong quá trình chuyển đổi, v.v. Tôi được thông báo rằng tôi có thể bắt đầu trải qua những cảm giác kỳ lạ trong cơ thể, và tôi đã có thay đổi trong khả năng nghe của tôi ngay sau đó.

 • Chuyển đổi nguyên tử cacbon thành nguyên tử silicon

Tôi được thông báo rằng quá trình chuyển đổi thực tế từ dạng sống dựa trên cacbon sang dạng sống dựa trên silicon sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 11 năm 1991 đến tháng 1 năm 1992 và sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2030. Những hiểu biết sơ đẳng của tôi về hóa học liên quan như sau (miêu tả dưới đây là sự tinh giản của quá trình thực sự):

Carbon có hai quỹ đạo electron, với bốn electron ở lớp vỏ ngoài cùng. Silicon có ba quỹ đạo electron, cũng có bốn electron ở lớp vỏ ngoài cùng. Để tạo silicon từ cacbon, các điện tử mới phải được đưa vào nguyên tử và các điện tử ban đầu phải được “kích thích” tạo thành một quỹ đạo mới. Các electron mới sẽ chảy vào nguyên tử từ các trường điện từ của Vũ trụ. Khi năng lượng đi vào Trái Đất tiếp tục gia tăng độ rung động, một “khối lượng tới hạn” sẽ đạt đến nơi các trường điện từ trở nên đủ mạnh để đưa các electron vào nguyên tử, do đó kích thích các electron hiện có hình thành quỹ đạo mới.

Quá trình kết tinh thực tế của cơ thể ánh sáng diễn ra như sau: Các dạng sống dựa trên carbon nhận được oxy và thải ra carbon dioxide (tức là C + 02 = CO2). Các dạng sống dựa trên silicon nhận oxy và tỏa ra (hoặc trong trường hợp này là bức xạ) silicon dioxide (tức là Si + 02 = SiO2). Sản phẩm tạo thành, SiO2, là tinh thể nguyên chất (tương đương với thạch anh). Silicon, là một chất bán dẫn, và thạch anh, là một chất dẫn truyền tự nhiên, có khả năng nhận và bức xạ các tần số điện từ khác nhau.

 • Dịch chuyển chiều kích/mật độ (thăng thiên)

Khi cơ thể ánh sáng silicon tiếp tục tăng độ rung động, mở ra nhiều năng lượng vũ trụ hơn (từ chiều kích 5), nó bắt đầu phát quang, khúc xạ và phản xạ ánh sáng qua nhiều khía cạnh của nó. Trường hào quang xung quanh cơ thể ánh sáng trở nên tích điện cao, tạo ra một điểm xoáy hoặc xoắn nhỏ. Một số người có tầm nhìn xa đã mô tả điều này là vòng xoắn ốc của ánh sáng trắng và gần đây tôi đã nhìn thấy một bức ảnh cho thấy một cột ánh sáng xoắn ốc đi lên qua hào quang của một người. Trong “The Keys of Enoch” (JJ Hur tak, NXB: Viện Hàn lâm Khoa học Tương lai) và các tác phẩm khác, “ngọn lửa thăng thiên” được mô tả là có hình dạng kim tự tháp, và khi nó bốc lên, nó bị nén vào viên đá trên cùng của kim tự tháp, cuối cùng hợp nhất trong một “điểm kỳ dị”[2] (điểm mô phỏng vô hạn) ở trên cùng của viên đá.

Điều này có thể được xem tương ứng là hiện tượng lỗ giun trong vật lý (sự tương tác của lỗ trắng và lỗ đen). Trong vật lý học mới, người ta tin rằng lỗ giun là cánh cổng dẫn đến một chiều kích khác, và có vẻ như sau đó, lỗ giun nhỏ được tạo ra bởi ngọn lửa thăng thiên cũng sẽ dịch cơ thể vật chất sang chiều kích tiếp theo. Có vẻ như cánh cổng 11:11 (xảy ra vào ngày 11 tháng 1 năm 1992) có thể là sự sáng tạo tập thể của hàng nghìn linh hồn riêng lẻ – một lỗ giun khổng lồ, có lẽ được tạo ra bởi những người đã ở trên vòng xoáy thăng thiên. Nói cách khác, cánh cổng này và cổng xuất hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, hoạt động như chất xúc tác để kích hoạt thăng thiên.

Tóm lại, tôi được nhắc nhở rằng tất cả cuộc sống là một sự phản ánh. Những gì chúng ta nhìn thấy trên thế giới phản ánh trạng thái bên trong của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta nhìn thấy thứ gì đó gây ra nỗi sợ hãi hoặc tức giận, chúng ta biết chúng tôi có cơ hội để chữa lành và gắn kết một phần của chính mình. Chìa khóa để đi lên cơ thể ánh sáng tinh thể của chúng ta là học cách chấp nhận một cách yêu thương tất cả các bộ phận của bản thân, cả bên trong và bên ngoài. Tôi mong đợi được cùng bạn thăng thiên.

2.              Sự phân mảnh linh hồn và sự bất tử về thể chất

Bây giờ tôi sẽ xem xét hai chủ đề khá phức tạp hơn liên quan đến sự tiến hóa của linh hồn. Có một số giai đoạn của trải nghiệm linh hồn trên hành tinh này:

 1. Linh hồn được sinh ra từ Thượng Đế;
 2. Tách biệt và hạ thấp xuống chiều kích 3 (Trái Đất);
 3. Tái sinh và phân mảnh;
 4. Thăng lên về tinh thần;
 5. Hợp nhất và bất tử về thể chất; và
 6. Thăng thiên về thể chất và tiến hóa đến vòng xoáy tiếp theo của sự tồn tại.
 • Sinh ra từ Thượng Đế

Lúc ban đầu, có Một bản thể hiện hữu. Từ bên trong Một bản thể, một linh hồn đã được hình thành.

Hình 20.1 – Một linh hồn đắm chìm trong Thượng Đế

Giống như một tế bào phân chia và phân chia lần nữa, linh hồn đơn lẻ này bắt đầu tạo ra những sinh mệnh mới từ bản chất ban đầu của nó. Mỗi linh hồn mới là một hình ba chiều của nguyên bản – một mảnh ghép, tuy nhiên, là một bản thể riêng lẻ hoàn chỉnh. Mặc dù những linh hồn này đã được phân chia thành những bản thể riêng lẻ, nhưng chúng không hề tách rời nhau.

Hình 20.2 – Sự phân chia linh hồn

Bên trong mỗi linh hồn là kế hoạch chi tiết cho sự tiến hóa – từ một mô hình thu nhỏ một chiều kích đến một vũ trụ hoàn chỉnh, đa chiều kích do chính nó tạo ra.

 • Tách biệt

Khi Sự Sáng tạo tiến triển, những linh hồn riêng lẻ hoàn chỉnh này cuối cùng tách khỏi nhau và rơi vào không gian vô định. Trải nghiệm này rất đau thương và là cơ sở cho sự chia tách, hay còn gọi là “trượt xuống từ Thiên đàng”.

Hình 20.3- Các linh hồn bị chia tách

Nhiều người trong số những linh hồn bị chia tách này đã bắt đầu vòng xoáy tiến hóa của họ trên Trái Đất hoặc các hành tinh tương tự. Trong ảnh ba chiều của Nguồn, họ khám phá ra bản chất của mình được tạo thành từ nhiều khía cạnh – một dạng vật chất, một rung động cảm xúc, một cơ quan cảm nhận tâm trí và nhiều thể “vi tế” khác.

 • Phân mảnh

Sang chấn của việc hạ xuống vào vật chất khiến các khía cạnh linh hồn này bị chia cắt và vỡ vụn, do đó vào thời điểm bắt đầu nhập thể trên Trái Đất, họ gần như hoàn toàn mất ý thức. Ngay sau đó, mật độ và tính nhị nguyên vốn có trong chiều kích 3 đã gây ra sự phân mảnh hơn nữa trong bản thể bên trong của những linh hồn này.

 

Hình 20.4 – Phân mảnh linh hồn

Nhiều mảnh linh hồn đã trở nên đồng nhất với cơ thể, và những phần khác đi vào vô thức. Bởi vì cơ thể bị “cắt đứt” khỏi phần còn lại của linh hồn, nó không thể tự tái tạo và cuối cùng bắt đầu hư hỏng và chết. Bản chất linh hồn còn lại sau đó phải tạo ra một phương tiện khác cho sự tồn tại ở trần gian của nó, và do đó, sự luân hồi bắt đầu.

Hình 20.5 – Linh hồn tái sinh

Trong nhiều kiếp, linh hồn không nhận thức được bản chất tinh thần của nó và dành phần lớn thời gian giữa các hiện thân ở các chiều kích astral (vía). Cuối cùng, linh hồn đã có đủ nhận thức về bản chất tinh thần “cao hơn” của mình để có thể đi lên khỏi thể xác khi chết và đi đến các cõi tinh thần giữa những lần tái sinh.

 • Thăng lên về tinh thần và hệ quả phân mảnh

Trong khi thăng lên qua cái chết, tinh thần thoát ra khỏi thể xác. Tuy nhiên, còn lại nhiều thứ hơn là một cái vỏ rỗng. Mặc dù cơ thể bị phân hủy, phần lớn bản chất linh hồn – phần chưa tiến hóa đủ để thăng lên cùng với tinh thần – vẫn ở trong các cõi giới mật độ thấp hơn của các chiều kích astral (vía) và dĩ thái. Bản chất này do đó trải nghiệm sự tách biệt và phân mảnh khỏi bản chất tinh thần cao hơn của linh hồn thăng lên. Các mảnh của bản chất tách biệt này đi lang thang qua các cõi giới astral (vía) và dĩ thái, xuất hiện dưới dạng bóng ma, hiện hồn, yêu tinh, vong linh và các dạng năng lượng khác nhau. Trong mong muốn thống nhất và hòa nhập, bản thể này tìm cách gắn mình với những sinh mệnh hóa thân khác, đôi khi sống chung trong thể xác của những linh hồn khác và đan xen vào bản thể của nó. Khi những người có bản chất linh hồn đan xen đến với tôi hoặc đến với những người thấu thị khác để được đọc hoặc chữa lành, họ thường xuất hiện với trong trạng thái với nhiều mảnh ghép năng lượng được dệt vào trường hào quang của họ. Có thể có một số lớp bản chất từ ​​những linh hồn khác che phủ bản chất thực sự của chính họ.

Không phải tất cả bản chất linh hồn gắn với một người đều đến từ những vong linh. Thông thường, các linh hồn có thể “kết nối” với nhau khi vẫn còn trong thể xác.

Nói cách khác, một “mảnh” bản chất từ một linh hồn đã tách ra khỏi thể xác và gắn với một linh hồn khác. Một trong những cách phổ biến nhất mà điều này xảy ra là thông qua quan hệ tình dục. Cách khác là thông qua liên kết gia đình. Nhiều người nhầm lẫn kiểu kết hợp này với sự hợp nhất tinh thần cao hơn – khi những linh hồn tiến hóa cao trọn vẹn, hoàn chỉnh thăng lên hòa nhập vào Nhất thể.

Khi một người chết đi, bản chất của linh hồn đó có thể phân mảnh vào bất kỳ chiều kích (và khung thời gian) tùy thuộc vào tầng thứ nhận thức của linh hồn tại thời điểm chết. Nếu trong lúc đó, bản chất bị bỏ lại đã tự gắn vào cơ thể của các linh hồn khác, thì bản chất tinh thần tái sinh có thể nhập vào một cơ thể mới và không thể kết nối lại với bản chất bị bỏ lại. Trong trường hợp này, linh hồn có thể gặp những phần của chính mình ở những người khác trong thế giới – thời gian mới này. Trên thực tế, nếu linh hồn có đủ nhận thức, nó có thể thu hút một cách có ý thức hoặc vô thức người có những mảnh bản chất của chính nó được gắn trong họ, với hy vọng rằng nó có thể lấy lại bản chất này. Nếu một linh hồn đủ tiến hóa, nó có thể, một cách từ tính, thu hút trở lại bản chất của chính mình từ những linh hồn khác khi cơ thể của linh hồn đó chết, hoặc khi linh hồn đó “cắt đứt” dây ràng buộc tâm linh.

Có nhiều khía cạnh khác của sự phân mảnh linh hồn, liên quan đến tiền kiếp, kiếp sau và các chiều kích khác. Điều này trở nên khá phức tạp và khó hiểu với trí năng, và vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào nó ngay bây giờ. (Lưu ý: Cuốn sách “Hợp nhất linh hồn” đi sâu hơn về chủ đề này.)

 • Bất tử về thể chất

Có thể duy trì một cơ thể trẻ trung vĩnh viễn trong bất kỳ khoảng thời gian nào – một cơ thể không bao giờ bị bệnh và miễn nhiễm với sự suy thoái của môi trường. Tuy nhiên, để đạt được trạng thái bất tử này, một số điều phải xảy ra. Trước hết, người ta phải buông bỏ niềm tin vào cái chết. Tôi thật ngạc nhiên khi nhiều người có nhận thức tâm linh vẫn tin rằng cơ thể phải già đi và phân hủy. Mặc dù cá nhân tôi có thể không muốn ở lại trong cơ thể hiện tại của mình mãi mãi, nhưng tôi chắc chắn muốn có sự lựa chọn về việc tôi có chết hay không và thời điểm tôi chết. Tin rằng cái chết là không thể tránh khỏi là buộc mình vào một hệ thống niềm tin có sức mạnh đáng kinh ngạc, vì thực tế là 99% dân số trên Trái Đất tin vào nó.

Sự thật là, tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn quá trình lão hóa là cân bằng sinh lực nhận được (tái tạo, phản entropy) với sinh lực tiêu hao (thoái hóa, hoặc entropy). Sự thoái hóa xảy ra không chỉ vì niềm tin vào cái chết, mà còn do sự lệch lạc của bản thân do sự phân mảnh của linh hồn. Để đạt được sự bất tử về thể chất, cần phải thu hồi đủ phân mảnh của bản chất linh hồn để tăng sức mạnh tái tạo đủ để bù đắp sự tiêu hao sinh lực xảy ra tự nhiên trong chiều kích 3. Điều này giống như quá trình bay lên, đòi hỏi đủ lực phản trọng lực để cân bằng định luật trọng lực tự nhiên của chiều kích 3.

Làm thế nào để thu hồi bản chất linh hồn đã mất? Bằng cách đưa những năng lượng tinh thần cao hơn vào cơ thể nhiều hơn. Nói cách khác, hiện diện nhiều hơn trong cơ thể bạn.

Hầu hết thời gian, chúng ta phân tán xung quanh Vũ trụ, để lại những mảnh ghép của chính mình trong những kiếp sống khác, chiều kích khác hoặc trong những linh hồn khác. Theo một nghĩa nào đó, đúng là chúng ta đang sống trong quá khứ hoặc tương lai. Về mặt tâm lý, điều này là do chúng ta đang phủ nhận “cái là” trong cuộc sống của chúng ta. Hầu hết những gì đã phân mảnh rời khỏi chúng ta đều là những phần của bản thân chúng ta mà chúng ta đánh giá là không mong muốn, và do đó chúng ta gạt chúng ra khỏi nhận thức của mình. Bằng cách loại bỏ khỏi nhận thức các bộ phận của chính chúng ta mà chúng ta không thích, chúng ta rút sinh lực khỏi những khu vực đó, và chúng ta không còn đủ năng lượng từ tính để giữ những bộ phận đó kết nối với tổng thể, do đó tạo ra sự phân mảnh. Khi nhiều phần của bản thể bị phủ nhận, cuối cùng những phần bị phủ nhận lớn hơn những phần nhận được sự chấp nhận và sự tiêu tán sinh lực vượt quá khả năng tái tạo, gây ra sự hư hỏng và cái chết.

Khi chúng ta học cách chấp nhận những phần bản thân mà chúng ta đã từ chối, chúng ta sẽ tạo ra đủ năng lượng từ tính để lấy lại những phần đã bị phân mảnh. Khi đã thu hồi đủ các khía cạnh của bản thân, cơ thể sẽ trở nên đủ nhẹ để vượt qua các quy luật của chiều kích 3. Tại thời điểm này, sự thăng lên hoàn toàn là điều khả thi.

 • Thăng thiên hợp nhất vào Nhất thể

Mặc dù chi tiết về sự thăng lên đã được giải thích trước đó, nhưng tôi muốn nói thêm một điểm nữa. Khi một linh hồn đã hoàn toàn hợp nhất và đạt đến thăng thiên tầng thứ 7, sự tách biệt nguyên thủy ở giai đoạn đầu của Sự Sáng Tạo sẽ bị đảo ngược. Các linh hồn riêng lẻ bắt đầu hợp nhất thành “các nhóm linh hồn” hoặc “các linh hồn cấp cao”, sau đó hợp nhất thành “các tổng hồn” hay “các chân thần”, v.v. Nếu hai phần của một linh hồn cấp cao xuất hiện cùng lúc trong sự sáng tạo nguyên thủy được hội nhập lại trong quá trình thăng thiên, đây được gọi là sự tái hợp của “ngọn lửa sinh đôi.”

Chương này đã đề cập đến bản chất thực sự của linh hồn, và tôi hy vọng nó sẽ kích thích bạn trên con đường đến với sự trọn vẹn.

[1] Bodywork: các liệu pháp và kỹ thuật trong y học tích hợp liên quan đến việc chạm vào hoặc vận động cơ thể.

[2] Một điểm vô cùng nhỏ trong thời gian và không gian đại diện cho điểm thoát ra của vật chất từ vũ trụ vật lý đi vào vũ trụ khác thông qua lỗ trắng, hoặc là điểm đi vào của một lỗ đen hoặc điểm kết nối của một lỗ giun

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here