NHỮNG VỊ CỨU TRỢ VÔ HÌNH (Mục lục)

0
159

TÔ HIỆP và nhóm dịch thuật

C.W. LEADBEATER

NHỮNG VỊ

CỨU TRỢ VÔ HÌNH

(INVISIBLE HELPERS)

KROTONA 2006

Mục lục

Lời người dịch

CHƯƠNGI Niềm tin phổ thông về những vị cứu trợ hình

CHƯƠNGII Vài trường hợp cứu trợ hiện đại

CHƯƠNGIII Kinh nghiệm nhân

CHƯƠNGIV Những vị cứu trợ

CHƯƠNGV Thực thể của đời sống siêu nhiên

CHƯƠNGVI Một sự can thiệp đúng lúc

CHƯƠNGVII Câu chuyện thiên thần

CHƯƠNGVIII Câu chuyện hỏa tai

CHƯƠNGIX Sự hiện hình hậu quả của

CHƯƠNGX Hai anh em

CHƯƠNGXI Ngăn ngừa trường hợp tự tử

CHƯƠNGXII Em trai bị thất lạc

CHƯƠNGXIII Câu chuyện của Ivy

CHƯƠNGXIV Những trường hợp tiêu biểu thông thường

CHƯƠNGXV Những vụ đắm thuyền các thảm họa

CHƯƠNGXVI Công việc giúp đỡ người chết

CHƯƠNGXVII Công việc cứu trợ trong thời kỳ chiến tranh

Câuchuyện của Ursula

Di chúc của vị quan

Vài trường hợp nhỏ nhặt

BéEthan

CHƯƠNGXVIII Những nhiệm vụ khác

CHƯƠNGXIX Những điều kiện cốt yếu

CHƯƠNGXX Đường đạo lúc tu

CHƯƠNGXXI Con đường đạo thiệt thọ

CHƯƠNGXXII Vượt khỏi sự tiến hóa của nhân loại

Thông Thiên Học

Lời người dịch

Về tiểu sử và những hoạt động rất tích cực và hữu ích cho sự tiến hóa nhân loại của đức Giám Mục C.W. Leadbeater đã có nhiều sách vở đề cập đến. Nơi đây, chúng tôi chỉ nói sơ lược giai đoạn sau khi ngài được Chân Sư Kuthumi và Chân Sư Djwal Kul trực tiếp hướng dẫn để phát triển những năng lực siêu nhiên. Ngài đã sử dụng những khả năng ấy để quan sát, nghiên cứu những cõi mà người bình thường xem như là vô hình. Ngài cũng đã hợp tác chặt chẽ với bà Annie Besant, hội trưởng Hội Thông Thiên Học trong công việc nghiên cứu về những hiện tượng và những thực thể ở những cảnh (subplanes) từ thấp lên cao của cõi trung giới (astral plane) và những cõi cao hơn.

Trong phạm vi quyển sách nhỏ nầy, ngài diễn tả một số công việc của những vị cứu trợ vô hình, trong đó có nhiều hoạt động của những đoàn viên trong nhóm cứu trợ được sự hướng dẫn trực tiếp của ngài. Ngoài những mẩu chuyện ngắn về công việc cứu trợ, chúng ta cũng tìm thấy trong sách, một cách tổng quát, những giáo lý cao siêu dẫn dắt con người tiến lên những nấc thang thánh thiện.

Hiện nay có rất nhiều tài liệu, sách vở và phim ảnh đề cập về cõi trung giới, nhưng chúng tôi thiết nghĩ, những tài liệu do đức Leadbeater để lại rất quí báu và đáng tin cậy để chúng ta nghiêm chỉnh học hỏi, nghiên cứu cõi trung giới, nơi mà tất cả chúng ta không sớm thì muộn cũng đều sẽ phải đến.

Mong rằng quyển sách nầy sẽ mang lại lợi ích cho độc giả trong công việc tìm hiểu Minh Triết Thiêng Liêng nói chung và cõi trung giới nói riêng.

Tô Hiệp và nhóm dịch thuật Krotona

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here