ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ 2: Chương 15

0
194

CHƯƠNG 15

 

Con yêu Ngài. Ngài có biết không?

Ta biết con yêu Ta. Và Ta yêu con.

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here