ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ 1: Chương 10

0
184

CHƯƠNG 10

 

Con yêu ngài. Ngài biết không?

Ta biết các con yêu ta và ta yêu các con.

(Người dịch: Chương này thật sự chỉ có 2 câu)

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here