Nostradamus 1 – Những cuộc hội thoại với Nostradamus

0
485

Những cuộc đối thoại với Nostradamus

Những lời tiên tri của ông được giải thích

(Sửa đổi với Phụ lục: 1996)

Tập I 

Được viết bởi DOLORES CANNON

NXB ZARK MOUNTAIN

P.O. Box 754

Huntsville, AR 72740-0754

© Bản quyền năm 1989, Dolores Cannon 

 Phiên bản sửa đổi © Bản quyền năm 1992, Dolores Cannon

 ́n bản mới với phần Phụ lục, © Copyright 1997,  Dolores Cannon

Các phần của Lời Tiên Tri của Nostradamus, được viết bởi Erika Cheetham

© I975 bởi Erika Cheetham

Tái bản dưới sự cho phép của Tập đoàn Xuất bản Putnam 

Các phần được trích từ quyển Những Lời Tiên Tri của Nostradamus © 1973 bởi Erika Cheetham. Được xuất bản bởi Corgi Books, một bộ phận của Transworld Publishers Ltd.

Được cấp phép lưu hành và bảo lưu mọi quyền.

Mọi quyền được bảo lưu.  Không một phần nào của cuốn sách này, dù là một phần hay toàn bộ, có thể được sao chép, truyền tải hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm điện tử, nhiếp ảnh hoặc cơ học, kể cả sao chép, ghi âm, hoặc bằng bất kỳ hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào, mà không được cho phép bằng văn bản từ Nhà Xuất Bản Ozark Mountain, ngoại trừ các trích dẫn ngắn gọn trong các bài báo và bài phê bình văn học 

Để được cấp phép, hoặc đăng nhiều kỳ, bản rút gọn, phóng tác hoặc đối với danh mục các ấn phẩm khác của chúng tôi, hãy viết thư cho Nhà Xuất Bản Ozark Mountain, ở PO Box 754, Huntsville, AR 72740-0754, Người nhận: Phòng Cấp Phép.

Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ – Dữ liệu Biên mục trong  ́n phẩm

Cannon, Dolores. 1931- Những cuộc đối thoại với Nostradamus / bởi Dolores Cannon

Những sự giao tiếp từ Nostradamus qua nhiều thân chủ trung gian, thông qua thuật thôi miên, được giám sát bởi D. Cannon. Bao gồm những Lời Tiên Tri của Nostradamus, bằng tiếng Pháp miền Trung cùng với bản dịch tiếng Anh. 

Nội dung: v. I-II-III (Các phiên bản sửa đổi)

I.  Nostradamus, I503-1566.  2. Những lời tiên tri. .3. Sự thôi miên.

4. Liệu pháp Luân Hồi.  5. Chiêm tinh học.

Includes index.

I. Cannon, Dolores, 1931-  II. Nostradamus, 1503-1566.

Những lời Tiên Tri. Tiếng Anh & tiếng Pháp. 1992  III. Tựa đề.

Số thẻ danh mục của Thư Viện Quốc Hội Catalog Card Number: 96-092695

ISBN I-886940-00-2

 Ấn bản đầu tiên được in bởi Nhà xuất bản America West, 1989.

 Ấn bản sửa đổi được xuất bản, 1992: In lần thứ hai, 1994

 Ấn bản mới với Phụ lục. 1997

Thiết kế bìa: Joe Alexander 

Cải tiến máy tính: Jenelle Johannes

Sách đặt ở kiểu chữ Old Style 7, San Marco & Eurostile.

Thiết kế ấn phẩm: Kris Kleeberg

Được xuất bản bởi:

NHÀ XUẤT BẢN RZARK MOUNTAIN

P.O. Box 754

Huntsville, AR 72740-0754

Được in ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

Tặng cho Elena, Brenda, và John, những người đã giúp tôi khám phá ra cánh cổng thời gian và kéo tôi đến thời không đáng kinh ngạc nơi mà Nostradamus vẫn đang sống.

.1,

I . I

N’

-“YA  J  /’.

I’

t. . ,,

;  )  ?

– 4″

4f  I  7

I~  ~

f.·

1;

Tranh vẽ Nostradamus, được nhìn thấy bởi Elena trong khi thiền định.

Mục lục

Lời nói đầu ………………………………….  vii

Lời đề tựa …………………………………………………………………………………….  xi

Phần Một: Sự Liên Lạc

CHƯƠNG I  Thông điệp từ một người hướng dẫn ……………………………………..  I

CHƯƠNG 2  Tôi gặp Dyonisus ………………………………………………  2

CHƯƠNG 3  Người đàn ông vĩ đại xuất hiện ………………………………….  2 I

CHƯƠNG 4  Nostradamus nói ……………………………  ………….  33

CHƯƠNG 5  Sự Biến Chuyển của Thế Giới ………………………………….  47

CHƯƠNG 6  Elena rời đi ………………………………………………..  65

CHƯƠNG 7  Xuyên qua Chiếc Gương Thần Kỳ ………………………………  79

CHƯƠNG 8  Người Đàn Ông Bí Ẩn ………………………………….  102

Phần Hai:  Sự Giải Nghĩa

CHƯƠNG 9  Sự giải nghĩa bắt đầu …………………………………..  I

CHƯƠNG IO  Những BàI Thơ Liên Hệ Tới Quá Khứ ………………………  131

CHƯƠNG II  Hiện Tại ……………………………………………  I42

CHƯƠNG 12  Tương Lai Gần …………………………………………….  16o

CHƯƠNG 13  Thời kỳ của những biến động ………………………………….  170

CHƯƠNG 14  Kẻ Chống – Chúa sắp đến………………………..  I79

CHƯƠNG I5  Ba vị Giáo Hoàng……………………………….  I94

CHƯƠNG I6  Sự Tàn Phá Của Nhà Thờ ………………………………  213

CHƯƠNG I7  Con Quái Vật Xuất Hiện ………………………………….  222

CHƯƠNG I8  Châu  u, Chiến Trường Bất Tận ………………………..  230

CHƯƠNG I9  Những Thí Nghiệm …………………………………..  238

CHƯƠNG 20  Thời Kỳ Đại Loạn ……………………………………..  250

CHƯƠNG 21  Nhóm Cabal ……………………………………………………….  265

CHƯƠNG 22  Sự Xoay Chuyển Tình Thế ………………………………….  270

CHƯƠNG 23  Hậu Quả của cuộc Chiến Tranh thứ Ba …………………………….  279

CHƯƠNG 24  Thiên Tài Vĩ Đại ……………………………………………  286

CHƯƠNG 25  Tương Lai Xa ……………………………  …….  299

CHƯƠNG 26  Kết thúc và Khởi đầu …………………………….  312

.PHỤ LỤC.  I996 ………………………………………………………………….  317

Chỉ mục …………………………………………………………………………………….  360

Chỉ mục của các bài thơ bốn câu ………………………………………………………………………  364

Đôi điều về Tác Giả ……………………………  366

Lời mở đầu

Cái tên Dolores Cannon có lẽ không được quen thuộc với nhiều độc giả, nhưng nào giờ cô ấy đã làm việc trong mảng thôi miên hồi quy được nhiều năm rồi. Dolores không phải là một học giả, nhưng cô ấy có sự tận tụy của một học giả, đối với chi tiết, sự chính xác, và sự thật. Cô không hề mệt mỏi trong việc theo đuổi tri thức, điều mà độc giả của cô sẽ biết khi họ đã đi theo con đường không ngừng nghỉ của cô ấy xuyên qua những mê cung tinh thần và tâm trí của con người. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô ấy đã có được một lượng lớn người theo dõi trong số những người am hiểu, những người bạn đồng nghiên cứu về những hiện tượng huyền bí. Tại nhà của Dolores, như bạn sẽ thấy, có rất nhiều chỗ ở (*). 

Tôi gặp Dolores cách đây một vài năm, và cô ấy đã kể với tôi về công việc mà cô ấy đang làm. Cô ấy đã không hề tuyên bố là mình hiểu được toàn bộ những tài liệu mà cô ấy thu thập được từ những thân chủ của mình trong khi họ đang ở trong trạng thái thôi miên. Cô ấy không tuyên bố rằng mình biết tất cả các câu trả lời, nhưng với một tư duy cởi mở, cô ấy đã tin rằng những linh hồn tự cho rằng họ đang trò chuyện với cô thông qua miệng của những người đang sống, có thể là những sinh thể có thực, có lẽ là nằm ngoài thời đại của chúng ta, tồn tại ở một cảnh giới khác với cảnh giới của chúng ta. 

Là một người đã quen thuộc với thuật thôi miên, tôi hứng khởi nhất là khi nghe những gì cô Cannon nói. Tôi đã học kỹ thuật thôi miên nhiều năm trước từ một bác sĩ nổi tiếng ở Florida. Sau đó, tôi có vinh dự được làm việc với một trong những người tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực thôi miên lâm sàng, William S. Kroger, Bác sĩ Y khoa của Beverly Hills.

Tôi đã hỏi Dolores kỹ càng về những kỹ thuật của cô ấy và tin chắc rằng cô ấy không dẫn dắt các thân chủ của mình trong khi họ đang được thôi miên dưới sự hướng dẫn của cô, cũng như không cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà được tiết lộ dưới sự thôi miên. Tôi đã nghe rất kỹ một số đoạn băng, tìm kiếm bất kỳ sai sót hay những phương pháp luận đáng nghi vấn nào đó. Tôi nhận thấy cô ấy cực kỳ cẩn thận, không hướng dẫn các thân chủ cũng như không nhắc nhở họ. Nếu có điều gì, thì cô ấy là người chuyên chú đứng sang một bên và để cho những tài liệu được truyền đạt lại mà không bị ảnh hưởng bởi những câu hỏi của cô ấy. Cô ấy không đưa ra những câu trả lời, lý thuyết, xác suất hay giả thiết nào. Thay vào đó, cô ấy để thân chủ dẫn dắt cô ấy qua suốt những buổi thôi miên, với những giọng nói khác trong các căn phòng khác kia. 

Dolores Cannon là một người thực hành nghệ thuật thôi miên một cách nghiêm túc, và đặc biệt thành thạo kỹ thuật hồi quy. Tôi đã yêu cầu được đọc một số phần của một trong những bản thảo của cô ấy. Cô ấy đã gởi nó cho tôi và tôi đã rất ấn tượng với tài liệu mà cô ấy đã khám phá ra. Theo tôi, dường như cô ấy có hơi ngạc nhiên bởi tài liệu và cả bởi cách mà nó được đưa ra ánh sáng. Tài liệu của cô ấy rất hấp dẫn, ít nhất phải nói rằng, chúng được tổ chức rất tốt. 

Có những lý do chính đáng khiến cô ấy bị giật mình bởi những gì mà các thân chủ của cô ấy phải nói trong khi được thôi miên. Tôi đã hỏi cô về những thân chủ này. Nhiều người là những bà nội trợ ở nông thôn, sinh ra trong những gia đình nông dân, ít được học hành. Đây là những người mà người ta hẳn sẽ không coi là người trí thức. Do vậy, tài liệu dường như ấn tượng hơn là nếu nó đến từ ai đó mà vốn đã biết về những nghiên cứu siêu nhiên. 

Dolors đã biết rằng cô ấy có được một số tài liệu thú vị. Cô ấy là một nhà văn rất giỏi. Cô ấy viết rõ ràng và rành mạch về những vấn đề phi thường. Tôi tin rằng những tác phẩm của cô ấy sẽ đạt được những tầm vóc lớn hơn nữa, khi bạn xem xét đến những gì cô ấy đã làm để xác minh những nguồn tài liệu mà không có ghi chép lại gì về chúng cả. Không giống như những nhà thôi miên khác, những người khám phá ra những sự thật đáng kinh  ngạc hoặc khối kiến thức trong suốt những buổi thôi miên, cô ấy không hề vội vàng in lại những phát hiện của mình. Cô ấy cũng không đưa ra những phán đoán quá sớm, về những khám phá của mình. Thay vào đó, cô ấy kiểm tra chéo tài liệu mà cô ấy đã tìm kiếm từ tiềm thức, trong sự nỗ lực lớn nhất có thể, nhằm chứng minh rằng những dữ kiện có thể xác minh được đã được thu thập từ những thân chủ của cô ấy. Cô ấy làm điều này bằng hai cách.

Khi một linh hồn nói chuyện từ một thời đại khác, chẳng hạn như nhân chứng của vụ thảm sát ở Hiroshima, Dolores đã nghiên cứu những sự việc thông qua các nguồn được công bố. Điều này đã cho cô ấy cái nhìn có giá trị trong việc đánh giá tài liệu của cô ấy. Nhưng với một nét xuất sắc, cô ấy đã còn tiến xa hơn nữa. Cô ấy đã bắt đầu khám phá cùng một khoảng thời gian và trải nghiệm (hoặc kiến thức) tiền kiếp với những thân chủ khác, không ai trong số họ biết về nhau, biết về tài liệu kia, và thậm chí còn không sống cùng thị trấn hay khu vực với thân chủ là nguồn chính. 

Cần phải lưu ý rằng các thân chủ của cô ấy đến từ mọi tầng lớp trong cuộc sống. Một số có trình độ học vấn cao hơn những người khác, sinh viên đại học, cũng như những người lao động. Một số giàu có, và một số đang sống một cuộc sống nghèo khổ. Tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó công chúng của cô ấy sẽ muốn biết thêm về những người ẩn danh này, và dĩ nhiên là họ phải tiếp tục được giữ ẩn danh như vậy. Tuy nhiên, Dolores đã ghi lại đầy đủ tất cả các buổi thôi miên của cô ấy, ghi chú, giữ gìn các bình luận riêng của cô ấy, và lưu trữ các băng ghi âm của cô. 

Hơn thế nữa, Dolores đã đi sâu vào lịch sử, xem xét các bản đồ và truy xuất tài liệu mà dường như đã củng cố các cuộc đối thoại của những người đã sống cách đây nhiều năm và hiện giờ đang nói chuyện với chúng ta thông qua những đối tượng mà không biết chút gì về những thời đại đó, hay các dân tộc đã sống trong những thời cổ đại. Điều này đưa chúng ta đến với Nostradamus. 

Theo những gì tôi biết, thì Dolores Cannon đã chưa bao giờ đọc một bài thơ bốn câu nào của Nostradamus, và hầu như đã không biết gì về người đàn ông hoặc những lời tiên tri của ông ta trước khi phát hiện ra ông ta, trong khi đang đưa một thân chủ quy hồi về tiền kiếp. Khi tài liệu bắt đầu xuất hiện thông qua các thân chủ của cô ấy, mặc dù sự cám dỗ là rất lớn, cô ấy cũng đã không thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào về người đàn ông và những ghi chép của ông ấy, cho tới khi dự án được hoàn thành. Trong những quyển sách của cô ấy, có liên quan đến những lời tiên tri của nhân vật lịch sử hấp dẫn này, Dolores cẩn thận phát họa nên những vấn đề mà đã nảy sinh thông qua việc thôi miên hồi quy của các thân chủ của cô ấy, và những gì cô ấy đã học được thông qua những nghiên cứu bên ngoài của mình. 

Nostradamus đã hấp dẫn các học giả và những người hiếu kỳ trong nhiều thế kỷ. Những bài thơ bốn câu của ông ấy, mặc dầu phức tạp, dường như mời gọi những cuộc nghiên cứu sâu hơn, bởi vì ông ấy tuyên bố mình là một người có thể nhìn thấy tương lai. Trong nhiều năm, những học giả đã cố gắng giải thích những bài thơ tiên tri tối nghĩa của ông ấy, được viết bằng tiếng Pháp cổ, Latin và các ngôn ngữ khác, những ám chỉ của ông ấy về các sự kiện đã xảy từ thời ông ấy và sẽ xảy ra trong tương lai, thậm chí còn vượt xa hơn cả thế kỷ thứ 20.

Một cách ngắn gọn thì người đàn ông mà chúng ta gọi là Nostradamus là một thầy thuốc và một nhà chiêm tinh. Ông là người Pháp, sinh ra ở Saint Remi, tỉnh Provence, năm 1503. Ông học ở cả Avignon và Montpellier, và đã trở thành một thầy thuốc giỏi. Tên thật của ông là Michel de Notredame, nhưng khi sự quan tâm của ông dành cho chiêm tinh học tăng lên, ông đã Latin hóa tên mình, để rồi sau đó, ông được biết với danh xưng Nostradamus. 

Ông được biết đến rộng khắp nhờ vào tài chữa trị cho những nạn nhân bị bệnh dịch hạch, đặc biệt là ở miền nam nước Pháp. Ông đã làm việc không mệt mỏi ở Aix và Lyons năm 1545 khi dịch bệnh hoành hành ở các thành phố đó. Chính trong suốt thời gian chết chóc này, Nostradamus đã bắt đầu thu hút sự chú ý của người ta với tư cách là một nhà tiên tri, một người tuyên bố rằng mình có thể dự báo được tương lai. Mười năm sau, vào năm 1555, ông xuất bản một tập hợp những lời tiên tri của mình dưới dạng các bài thơ bốn câu có vần điệu. Ông ấy gọi cuốn sách là Những Thế Kỷ. 

Tài năng của ông với tư cách là một nhà chiêm tinh được biết đến rộng rãi và được ưa chuộng trong giới thượng lưu. Không ai khác ngoài Catherine de Medici, Nữ hoàng Pháp, đã mời ông đến triều của bà. Ở đó, ông đã xem lá số tử vi cho những người con trai của bà. Khi Charles đệ IX lên ngôi vua, ông ấy đã bổ nhiệm Nostradamus làm thầy thuốc của triều đình. Người đàn ông được biết đến với cái tên Nostradamus đã qua đời vào năm 1566, khi ông 63 tuổi. Đáng chú ý là, ông đã sống lâu hơn nhiều người đồng hương của mình, và ông ấy đã đạt được sự bất tử thông qua việc xuất bản những bài thơ tiên tri của mình. Ông là một người đàn ông bí ẩn trong thời đại của mình và vẫn như vậy mãi cho đến ngày nay. 

Tuy nhiên, Dolores Cannon đã làm sáng tỏ một cách đáng kể về người đàn ông và những lời tiên tri của ông ấy thông qua công việc của cô ấy và những cuốn sách hiện đang được xuất bản, chính là kết quả của công việc đó. 

Chúng ta không hiểu về thời gian. Thời gian là một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của vũ trụ này. Einstein đã nói rằng thời gian uốn cong, và bản thân vũ trụ cũng uốn cong. Tuy nhiên, vũ trụ cũng là vô hạn, không có khởi đầu hay kết thúc. Làm sao điều này lại có thể như vậy? Có lẽ, như phát hiện của Dolores đã tiết lộ, Nostradamus không chết, nhưng dường như ông ta vẫn đang sống và khỏe mạnh ở trong thời gian tuyến tính của chính mình. Có lẽ ông ấy đã ra đi trong thời đại của chúng ta, nhưng lại vẫn tồn tại, vĩnh viễn, trong dòng sông không bao giờ kết thúc, cũng không bao giờ trùng lặp, mà chúng ta gọi là thời gian. Nếu bạn bước vào trong dòng sông này, nó sẽ tiếp tục chảy trôi, và xuống sâu hơn dưới chân núi, nó sẽ trở thành một con sông khác, và nó khác biệt, nhưng lại giống nhau. Dòng nước thay đổi, nhưng nó vẫn là nước, và dòng nước mà chúng ta bước vào đã trôi đi mất, nhưng vẫn tồn tại ở một thời không nằm ngoài tầm nhìn của chúng ta. Có lẽ Nostradamus đã có thể xuyên qua kết cấu bất biến và khó dò của thời gian và vũ trụ. Có lẽ ông ấy đã có thể nhìn xuyên qua các vết nứt trên khúc quanh của sự vĩnh hằng và dự đoán tương lai. 

Những tiết lộ của Dolores thật đáng kinh ngạc. Trong suốt thời của Nostradamus, ông ấy nói với cô ấy qua trạng thái xuất thần trong thiền định, rằng ông ấy đã phải che giấu những bài thơ của ông ấy trong những ám chỉ mờ mịt, bởi vì những hệ quả chính trị. Đó là, ông ấy đã lo sợ mình có thể sẽ mất mạng nếu ông ấy viết về những sự kiện mình đã nhìn thấy một cách quá rõ ràng. Như những cuốn sách của Dolores kể lại, dường như ông ấy đã có thể nhìn thấy những đế chế đổ nát đó một cách rõ ràng, thất bại trong chiến tranh, các cuộc tàn sát, xâm lược, cách cuộc cách mạng, dịch bệnh và những nỗi kinh hoàng khác mà sẽ xảy đến với loài người trong nhiều thế kỷ. Đó hẳn là một cây thập giá quá khủng khiếp đến nỗi một người đàn ông nhạy cảm khó có thể gánh vác được. Bây giờ, có vẻ như, có một sự cấp bách lớn hơn nữa, là những lời tiên tri của ông ấy cần phải được hiểu. Chúng ta đang phải đối mặt với viễn cảnh thảm khóc của một mùa đông hạt nhân, và vi-rust HIV, AIDS, đã ngóc cái đầu đáng ghê tởm của nó dậy, không giống như những dịch bệnh mà Nostradamus từng chiến đấu một cách đầy vinh dự và quả cảm trước đây, trong thời đại của chính mình. 

Tôi rất hân hạnh được giới thiệu các tác phẩm của Dolores Cannon đến với các bạn. Cho dù bạn có tin vào những khám phá của cô ấy hay không, thì bạn cũng sẽ ấn tượng với khả năng thu thập tài liệu phức tạp từ một số thân chủ bình thường và trình bày nó một cách rõ ràng mạch lạc. Tôi tin rằng chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước với những nghiên cứu về con người và vũ trụ của họ, nếu chúng ta muốn sống sót được, nếu hành tinh của chúng ta muốn sống sót được. 

Dolores Cannon cũng có thể là một trong những chìa khóa quan trọng để chúng ta hiểu được những lĩnh vực mà khoa học quá sợ hãi để khám phá, ít nhất là không thể khám phá một cách công khai. 

Cô ấy không tự nhận mình có bất kỳ khả năng đặc biệt nào. Tuy nhiên, tôi tin rằng cô ấy có đấy. Dolores Cannon có một đầu óc ham học hỏi và kỹ năng đáng chú ý với tư cách là một nhà thôi miên. Ngoài ra, cô ấy còn rất chân thành và có lòng thương người, luôn lưu tâm đến quyền riêng tư và sự nhạy cảm của các thân chủ của mình. 

Cuối cùng, tôi hy vọng các tác phẩm của Dolores Cannon sẽ dẫn đến những nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn về các hiện tượng không thể giải thích được như những hiện tượng mà cô ấy khám phá và tiết lộ trong những quyển sách của mình. Chúng ta biết rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn là những gì chúng ta có thể nhìn thấy được bằng đôi mắt phàm trần của mình. Chúng ta biết rằng không những vũ trụ phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng đến, mà nó còn sâu sắc và phức tạp hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được nữa kia.

Nếu không gì khác, thì Dolores Cannon vẫn đã mở ra được một cánh cửa khác đến với vũ trụ bao la và đầy bí ẩn này. Hãy bước ngay vào. Tôi nghĩ bạn sẽ học hỏi được nhiều điều mà có thể quan trọng đối với bạn. Trong ngôi nhà này của cô ấy, thực sự, có nhiều chỗ ở (*).

(*Người dịch: Ý nói những quyển sách của Dolores Cannon có nhiều điều thích hợp để khám phá dành cho nhiều người.)

Tác giả, Jory Sherman

Cedarcreek, Missouri

1989

Lời đề tựa

Nostradamus đã vượt qua những rào cản về thời gian và không gian và trò chuyện với thời hiện tại của chúng ta. Cuốn sách này và các phần tiếp theo của nó chứa đựng hai câu chuyện đáng chú ý. Đầu tiên là cuộc phiêu lưu kể về việc sự liên lạc với nhà tâm linh vĩ đại đã được thiết lập như thế nào. Phần thứ hai là di sản mà ông ấy muốn tiết lộ cho thế giới của chúng ta. Nhìn lại thì dường như tất cả đều là không thể thực hiện được. Nhưng bởi vì nó đã xảy ra và không thể nào bị phủ nhận, cho nên chúng ta phải cố gắng phân tích những gì chúng ta đã được cho xem và cố gắng để học hỏi từ nó. Từ ngàn xưa, nhân loại đã luôn tò mò về tương lai của mình. Trong tất cả lịch sử của thế giới, luôn có những thầy đồng cốt, pháp sư, thầy tư tế, và nhà tiên tri, sử dụng vô số phương pháp để cảnh báo nhiều nền văn minh khác nhau về những sự kiện sẽ xảy ra. Tại sao con người lại có mối bận tâm về việc biết trước tương lai này? Khi một dự đoán được đưa ra, chúng ta có chấp nhận nó với cảm giác cam chịu về tận thế, nghĩ rằng nó đã được sắp đặt và do đó không thể thay đổi được hay không? Đó hẳn sẽ là một lý do rất bệnh hoạn để muốn biết trước về số phận của chúng ta. Hay chúng ta muốn biết với hy vọng rằng tri thức này có thể cho phép chúng ta thay đổi được những gì được tiên đoán? Không có hy vọng và ý nguyện tự do, con người chỉ là một con rối không hơn, không kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Nostradamus, cũng như tôi, tin vào lý thuyết về tương lai tương đối, về kết nối trên dòng thời gian với nhiều ngã rẽ phân nhánh về mọi hướng. Ông ấy tin rằng nếu nhân loại có tri thức, họ có thể thấy được mình đang hướng đến dòng thời gian nào trong tương lai và có thể đảo nó đi trước khi quá muộn. Ông ấy tin rằng nếu không có kiến thức này thì con người chỉ là một khúc gỗ bị quăng quật theo dòng sóng biển không hơn. Nhiều lời tiên tri mà Nostradamus đã tiết lộ cho chúng ta chứa đầy nỗi kinh hoàng tuyệt vọng và vẽ nên một bức tranh rất ảm đạm về tương lai của chúng ta. Nhưng ông ấy nói, “Nếu tôi cho các người thấy những điều kinh khủng nhất mà các người có thể làm đối với chính bản thân mình, các người sẽ làm gì đó để thay đổi nó chứ?” Những cuốn sách này dành cho những người cởi mở, những người có thể suy nghĩ về những sự kiện sắp xảy ra và có cách nhìn khác về chúng. Để có thể nhận thấy rằng thời gian là có thể uốn nắn được, rằng tương lai không được định trước, rằng có rất nhiều con đường và việc chúng ta chọn con đường nào để đi là tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. 

Tôi tin rằng Nostradamus không muốn những lời tiên tri của mình trở thành sự thật. Ông ấy không có cái tôi muốn được chứng minh là mình đúng. Ông ấy muốn chúng ta phủ nhận sự kinh hoàng mà ông ấy đã nhìn thấy, và chứng minh rằng ông ấy đã sai. Phần thưởng lớn nhất mà một nhà tâm linh có thể nhận được chính là việc những lời tiên tri tai họa của ông ta không trở thành hiện thực.

Dolores Cannon

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here